Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельности по управлению ипотечным покрытием

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 09.10.2007 № 2009
Утратил силу

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 9 жовтня 2007 року N 2009

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2007 р. за N 1285/14552

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 234

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 817)

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 15, 21, 27 Закону України "Про іпотечні облігації", статей 4, 8, 11, 13 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (додається).

(пункт 1 у редакції рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі набуття чинності нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону України "Про іпотечні облігації".

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
К. Ващенко
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

  

 

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 15, 21, 27 Закону України "Про іпотечні облігації", статей 4, 8, 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 1. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, її переоформлення, видачі дубліката та копії ліцензії, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії, підстави відмови у видачі ліцензії, а також визначає кваліфікаційні, організаційні та технічні вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

заявник - фінансова установа (банк або небанківська фінансова установа), яка подає заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та відповідні документи, що установлені цим Порядком;

(абзац другий пункту 2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата);

власний капітал - підсумок за розділом I "Власний капітал" пасиву Балансу заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс");

місцезнаходження заявника (ліцензіата) - адреса органу або особи, які відповідно до його установчих документів чи закону виступають від його імені (далі - виконавчий орган);

відокремлений підрозділ заявника (ліцензіата) - це його філія або інший відокремлений підрозділ, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям;

спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата) - департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури заявника (ліцензіата) або його відокремленого підрозділу та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) або його відокремлений підрозділ;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям;

ліцензіат (управитель іпотечним покриттям) - фінансова установа, яка отримала ліцензію на діяльність з управління іпотечним покриттям, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

(абзац дев'ятий пункту 2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

пов'язані особи - це:

(абзац десятий пункту 2 глави 1 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

(абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

(абзац дванадцятий пункту 2 глави 1 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

(абзац тринадцятий пункту 2 глави 1 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного капіталу, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу такої юридичної особи;

(пункт 2 глави 1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий
уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим)

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

(абзац п'ятнадцятий пункту 2 глави 1 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

абзац шістнадцятий пункту 2 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

абзац сімнадцятий пункту 2 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

абзац вісімнадцятий пункту 2 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

3. Видачу ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям здійснює Комісія.

(пункт 3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

4. Заявник (ліцензіат) (крім банку) для забезпечення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення заявника (ліцензіата), установленим цим Порядком.

(абзац перший пункту 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Приміщення, у якому заявник (ліцензіат) (крім банку) здійснюватиме або здійснює діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій.

(абзац другий пункту 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами, і це підтверджується документом, який передбачений підпунктом 2.10 пункту 2 глави 2 цього Порядку.

Загальна площа приміщення для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій повинна становити не менше 20 кв. м, для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не менше 50 кв.м, в тому числі у випадку поєднання діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій та діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

Крім того, заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, повинен мати у власності або користуванні приміщення, яке включає окремі кімнати, а саме: операційний зал і архів.

(абзац п'ятий пункту 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Абзац шостий пункту 4 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Абзац сьомий пункту 4 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Абзац восьмий пункту 4 глави 1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом шостим)

З метою запобігання випадкам втрати інформації щодо цих реєстрів ліцензіат, крім обладнання приміщення охоронною та протипожежною сигналізацією, повинен забезпечити цілодобову охорону приміщення.

5. Заявник (ліцензіат), який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів), повинен мати спеціалізований структурний підрозділ, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

6. Строк дії ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям установлений постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 N 802 "Про встановлення строку дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів".

(пункт 6 глави 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (при наявності відповідного строку в бланку ліцензії), визнання ліцензії недійсною або набранням чинності рішенням про анулювання ліцензії.

(пункт 7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

8. Провадження діяльності з управління іпотечним покриттям після закінчення строку дії ліцензії (при наявності відповідного строку в бланку ліцензії), визнання її недійсною (крім випадків визнання ліцензії недійсною у зв'язку з її переоформленням та видачею дубліката ліцензії) або рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення), не допускається.

(пункт 8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

9. Якщо ліцензіат має намір провадити діяльність з управління іпотечним покриттям після закінчення строку дії ліцензії (при наявності відповідного строку в бланку ліцензії), то він не менше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії ліцензії може подати до Комісії відповідну заяву та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цього Порядку, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

(абзац перший пункту 9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до вимог цього Порядку.

Строк дії переоформленої ліцензії (при наявності відповідного строку в бланку ліцензії) не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлюється.

(абзац другий пункту 10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

При наданні заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона чинна до дати видачі нової ліцензії. Дата видачі ліцензії зазначається на бланку ліцензії. Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

(абзац третій пункту 10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

11. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид діяльності, то він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації установчих документів подає до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1), заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 2) та відповідні документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цього Порядку.

(абзац перший пункту 11 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

У разі припинення ліцензіата в результаті реорганізації шляхом перетворення в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

12. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії справляється плата в розмірі, установленому відповідним рішенням Комісії, погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг".

(пункт 12 глави 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

13. Ліцензія або її завірена копія, видана Комісією ліцензіату, не підлягає передачі іншим суб'єктам господарювання для здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 13 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

14. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись ліцензіатом протягом усього строку діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 14 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 2. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником (ліцензіатом) при отриманні ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям

1. Для отримання ліцензії заявник (ліцензіат) надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою рекомендованим листом заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 2), складену державною мовою (із зазначенням на конверті підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснює розгляд цих документів).

(абзац перший пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

До заяви про видачу ліцензії додаються за відповідним описом документи, вичерпний перелік яких установлений цим Порядком.

(абзац другий пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Усі документи, що подаються заявником за формою згідно з додатками до цього Порядку, повинні відповідати установленій формі, бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання.

(абзац третій пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

(абзац четвертий пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Відомості, що подаються заявником (ліцензіатом) за формою згідно з додатками до цього Порядку, та аудиторський висновок про сплату статутного капіталу є дійсними протягом двох місяців з дати їх підписання або складання.

У документах, що надаються згідно з цим Порядком та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені заявником.

Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цього Порядку у письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(пункт 1 глави 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим)

Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, указаної в документах, поданих на отримання ліцензії.

2. До заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям додаються такі документи:

2.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.2 копія установчого документа заявника (із змінами в разі їх наявності) або нова редакція цього документа, яка зареєстрована в установленому порядку, засвідчені нотаріально або органом, який видав документ;

2.3 копія свідоцтва, виданого органом, який здійснює згідно із законодавством регулювання діяльності заявника (ліцензіата), щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ (з відповідними додатками до нього у разі їх наявності), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

(підпункт 2.3 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.4 для фінансової установи (крім банку) - аудиторський висновок, складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320.

(абзац перший підпункту 2.4 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 глави 2 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим)

При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудитор, аудиторська фірма, уключені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ;

для банку - довідка Національного банку України (його територіального управління) про розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку на дату подання заяви про видачу ліцензії;

(підпункт 2.4 пункту 2 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.5 відомості про власників заявника (ліцензіата) та пов'язаних осіб (додаток 3);

2.6 для банку - копія банківської ліцензії, яка видана Національним банком України, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

(підпункт 2.6 пункту 2 глави 2 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.7 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім банку).

Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного капіталу (крім випадку, коли документи надаються до закінчення звітного кварталу, у якому відбулося це збільшення);

(підпункт 2.7 пункту 2 глави 2 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.8 для заявника (банку) - довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника, що здійснюватимуть (здійснюють) професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку (додаток 4), з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;

(підпункт 2.8 пункту 2 глави 2 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.9 для заявника (небанківська фінансова установа) - довідка про фаховий рівень керівника, головного бухгалтера та фахівців заявника, що здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;

(підпункт 2.9 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.10 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться (буде провадитись) діяльність з управління іпотечним покриттям, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(підпункт 2.10 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.11 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурного підрозділу, працівники якого здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям (додаток 6).

(абзац перший підпункту 2.11 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Подається заявником, який згідно із законодавством має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг;

(абзац другий підпункту 2.11 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.12 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, в якому провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

(абзац перший підпункту 2.12 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний документ окремо не подається;

(абзац другий підпункту 2.12 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.13 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять діяльність з управління іпотечним покриттям та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 7).

Зазначена довідка подається заявником (ліцензіатом), який згідно із законодавством має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг та повинен організувати свою діяльність у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат);

2.14 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 8) на дату подання заяви;

(підпункт 2.14 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.15 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про наявність у нього обладнання, у тому числі не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмного комплексу, який забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису;

(підпункт 2.15 пункту 2 глави 2 у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.16 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про його попередню діяльність на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів).

(абзац перший підпункту 2.16 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

У довідці повинна міститися інформація про дотримання заявником економічних нормативів та інших спеціальних вимог, установлених законодавством для відповідного виду фінансових послуг, факти їх порушення із застосуванням до заявника заходів впливу протягом останнього року його діяльності на ринку фінансових послуг, факти вчинення керівником заявника протягом останнього року його діяльності адміністративних правопорушень та застосування відповідних санкцій, факт анулювання ліцензії фінансовій установі, яку очолював керівник заявника за останні три роки його діяльності;

(абзац другий підпункту 2.16 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2.17 підпункт 2.17 пункту 2 глави 2 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим підпункт 2.18 уважати підпунктом 2.17)

2.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ним плати за видачу ліцензії в установленому розмірі.

(підпункт 2.17 пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 3. Умови видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям

1. Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати небанківська фінансова установа, створена згідно з законодавством України з урахуванням особливостей, визначених у статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка включена до відповідного реєстру фінансових установ.

Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати банк, мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан якого відповідають вимогам, встановленим Національним банком України.

(пункт 1 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2. Установчі документи заявника (ліцензіата) повинні передбачати такий вид діяльності, як діяльність з управління іпотечним покриттям (крім випадків, передбачених законами).

(пункт 2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

3. Діяльність з управління іпотечним покриттям може поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності на ринках фінансових послуг.

4. Розмір статутного капіталу заявника (крім банку) для здійснення управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігації не може бути меншим ніж 25 мільйонів гривень, а для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не може бути меншим ніж 35 мільйонів гривень за даними фінансової звітності за останній звітний період, що подається ним згідно з підпунктом 2.7 пункту 2 глави 2 цього Порядку, при цьому статутний капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами.

Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам щодо розміру його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 2.7 пункту 2 глави 2 цього Порядку, який повинен бути не меншим, ніж розмір його зареєстрованого статутного капіталу.

При цьому за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу.

(пункт 4 глави 3 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

5. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, визначені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.01.99 N 1 "Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.99 за N 25/3318 (із змінами), а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071 (із змінами), за спеціалізацією фахівця з управління активами.

(абзац перший пункту 5 глави 3 у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

За наявності у заявника (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777 (із змінами).

(пункт 5 глави 3 доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

При цьому керівник та головний бухгалтер заявника (крім банку) протягом останніх трьох років не повинні мати непогашеної судимості, а також бути позбавленими права обіймати посади та займатись певною діяльністю, бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, яку визнано банкрутом або до якої застосовувалась процедура примусової ліквідації чи санкція у вигляді анулювання ліцензії.

(абзац третій пункту 5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

6. Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність (при отриманні копії ліцензії).

(пункт 6 глави 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

7. Керівник заявника (крім банку), який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, повинен мати стаж роботи на керівних посадах не менше двох років, у тому числі не менше одного року на керівних посадах у фінансовій установі.

(пункт 7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

8. Керівник заявника (крім банку), який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, повинен мати стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років, у тому числі не менше двох років на керівних посадах у фінансовій установі.

(пункт 8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

9. Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність (при отриманні копії ліцензії).

(пункт 9 глави 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

10. Усі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

(пункт 10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

11. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, технічне забезпечення, системи захисту інформації, відповідну охорону приміщення (для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій), що відповідають вимогам, установленим цим Порядком для забезпечення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

12. У разі організації заявником діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу, а у разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше трьох.

(пункт 12 глави 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

13. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

Глава 4. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі

1. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

1.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

1.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

1.3 наданий неповний пакет документів, передбачених цим Порядком для отримання ліцензії;

1.4 у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

(підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

1.5 не надана електронна форма документів у форматі, визначеному Комісією згідно з вимогами пункту 1 глави 2 цього Порядку.

(пункт 1 глави 4 доповнено підпунктом 1.5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрямок) із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 1.4 пункту 1 цієї глави, протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

(абзац перший пункту 2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах, у разі, якщо виникає сумнів щодо достовірності поданих документів.

4. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких установлений цим Порядком.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.

У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття цього рішення.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 8 цієї глави.

6. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

(абзац перший пункту 6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані ним у період розгляду відповідних документів.

(абзац другий пункту 6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

7. Письмове повідомлення за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів про прийняття відповідного рішення (з доданням копії цього рішення), надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття цього рішення.

(пункт 7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

8.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

8.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим Порядком для отримання ліцензії.

9. При відмові у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертаються.

10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником на її видачу, він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Глава 5. Порядок переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни його найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з припиненням юридичної особи шляхом реорганізації в результаті перетворення) та/або зміни його місцезнаходження, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 9) та відповідні документи згідно з пунктом 2 цієї глави.

(абзац перший пункту 1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Якщо заява про переоформлення ліцензії підписана не керівником ліцензіата, а іншою особою, то надається документ (або його засвідчена копія), що підтверджує повноваження цієї особи.

2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними зі зміною найменування ліцензіата та/або зміною його місцезнаходження, до заяви (додаток 9) додаються такі документи:

2.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (у якій зазначені відповідні зміни);

(підпункт 2.1 пункту 2 глави 5 у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до установчого документа (нова редакція) (у разі внесення змін щодо найменування та/або місцезнаходження), зареєстрованих у встановленому порядку;

(підпункт 2.2 пункту 2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

2.3 оригінал ліцензії та засвідчені органом ліцензування копії ліцензії (у разі їх наявності);

2.4 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням, у якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру), що надаються ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження;

(підпункт 2.4 пункту 2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

2.5 засвідчена ліцензіатом копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення за новим місцезнаходженням, у якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

У разі, якщо в документі, що підтверджує право користування приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний документ окремо не подається;

2.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 12 глави 1 цього Порядку.

(пункт 2 глави 5 доповнено підпунктом 2.6 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.

4. Комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

(пункт 4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

5. Одночасно з переоформленою ліцензією Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), яким надано повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

6. Комісія повертає заявнику заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

6.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

6.3 наданий неповний пакет документів, передбачених цим Порядком;

6.4 у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє її переоформлення, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

(підпункт 6.4 пункту 6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

6.5 приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності.

(пункт 6 глави 5 доповнено підпунктом 6.5 згідно з рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд документів на видачу ліцензії, із зазначенням підстав залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 6.4 пункту 6 цієї глави, протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

(абзац перший пункту 7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.

8. Пункт 8 глави 5 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 6. Порядок видачі копії ліцензії

1. У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих, яким будуть надані повноваження провадити діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, він повинен до початку здійснення діяльності відокремленим підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 10) та такі документи:

1.1 копію рішення про створення відокремленого підрозділу або надання йому вказаних повноважень та копію затвердженого в установленому порядку положення про цей відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами (крім банку);

(підпункт 1.1 пункту 1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

1.2 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким надаються повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 11);

1.3 для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурний підрозділ цього відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2006 N 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283 (із змінами);

(підпункт 1.3 пункту 1 глави 6 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

1.4 довідку про керівника та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку (додаток 12);

(підпункт 1.4 пункту 1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

1.5 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) відокремленим підрозділом діяльність з управління іпотечним покриттям, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо), який укладений підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(підпункт 1.5 пункту 1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

1.6 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, в якому провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

(абзац перший підпункту 1.6 пункту 1 глави 6 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

У разі, якщо в документі, що підтверджує право користування приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний документ окремо не подається;

1.7 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу копії ліцензії згідно з пунктом 12 глави 1 цього Порядку.

(пункт 1 глави 6 доповнено підпунктом 1.7 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

2. Відокремлений підрозділ ліцензіата та фахівці (в тому числі керівник цього підрозділу) повинні відповідати таким вимогам:

2.1 приміщення, технічне забезпечення та захист інформації у відокремленому підрозділі ліцензіата (крім банку) відповідають вимогам, установленим до приміщення, технічного забезпечення та захисту інформації при здійсненні цієї діяльності ліцензіатом;

(підпункт 2.1 пункту 2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

2.2 у разі, якщо відокремлений підрозділ ліцензіата має повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, у такому підрозділі повинно бути не менше двох фахівців, в тому числі керівник цього підрозділу;

2.3 у разі, якщо відокремлений підрозділ ліцензіата має повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, у такому підрозділі повинно бути не менше трьох фахівців, в тому числі керівник цього підрозділу;

2.4 фахівці, в тому числі керівник відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснюватимуть (здійснюють) управління іпотечним покриттям, повинні бути сертифіковані в установленому Комісією порядку.

(підпункт 2.4 пункту 2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

3. Рішення про видачу копії ліцензії або про відмову в її видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви про її видачу.

4. У разі прийняття Комісією рішення про видачу копії ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття цього рішення.

(пункт 4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

5. Письмове повідомлення за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів про прийняття Комісією рішення про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів).

(пункт 5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

6. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії обов'язково зазначаються підстави такої відмови:

6.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для отримання копії ліцензії;

6.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим Порядком для отримання копії ліцензії;

6.3 відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням його відокремленого підрозділу приміщення або невідповідність такого приміщення вимогам, установленим Комісією.

(пункт 6 глави 6 доповнено підпунктом 6.3 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

При цьому подані документи заявнику не повертаються.

7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом на її видачу, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у її видачі.

8. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі невідповідності відокремленого підрозділу ліцензіата вимогам, установленим цим Порядком, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у її видачі.

(пункт 8 глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

9. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

10. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі документи:

(абзац перший пункту 10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

10.1 заяву про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу та/або зміни його місцезнаходження;

10.2 копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

10.3 копію затвердженого в установленому порядку положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

10.4 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким надаються повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 11), з відповідними змінами;

10.5 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) відокремленим підрозділом діяльність з управління іпотечним покриттям за його новим місцезнаходженням, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку)) з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(підпункт 10.5 пункту 10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

10.6 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, в якому провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

У разі якщо в документі, що підтверджує право користування приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний документ окремо не подається.

(пункт 10 глави 6 доповнено підпунктом 10.6 згідно з рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

Зазначені копії документів надаються ліцензіатом у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу, якому надані повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям на підставі відповідної копії ліцензії.

11. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження й усіх документів згідно з пунктом 10 цієї глави повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.

12. Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу та/або зміни його місцезнаходження без розгляду, якщо:

12.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

(пункт 12 глави 6 доповнено новим підпунктом 12.1 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234,
у зв'язку з цим підпункти 12.1, 12.2
 уважати відповідно підпунктами 12.2, 12.3)

12.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

12.3 наданий неповний пакет документів, передбачений пунктом 10 цієї глави;

12.4 приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією.

(пункт 12 глави 6 доповнено підпунктом 12.4 згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.02.2012 р. N 234)

13. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів, із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду згідно з пунктом 12 цієї глави, в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати надходження цих документів.

(абзац перший пункту 13 глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву та документи згідно з пунктом 10 цієї глави, які розглядаються у порядку, установленому цією главою.

Глава 7. Порядок видачі дубліката ліцензії

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії або її пошкодження.

Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія, він зобов'язаний звернутися до Комісії із заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 13), до якої додається копія публікації про таку втрату в друкованому засобі масової інформації та засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу дубліката ліцензії згідно з пунктом 12 глави 1 цього Порядку.

(абзац другий пункту 1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

2. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до Комісії, крім заяви про видачу дубліката ліцензії (додаток 13), пошкоджений бланк ліцензії та засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу дубліката ліцензії згідно з пунктом 12 глави 1 цього Порядку.

(пункт 2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії (при наявності відповідного строку в бланку ліцензії).

(пункт 3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 234)

4. Комісія зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати ліцензіату дублікат ліцензії замість втраченого або пошкодженого бланка ліцензії.

5. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.

Глава 8. Виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 9. Виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

Глава 10. Виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

  

Начальник управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
І. Заноза
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. Альошин
 

 

"___" ____________ 200_ N _____
         (дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Заявник (ліцензіат) ____________________________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування)

місцезнаходження _____________________________________________________________________

телефон, факс _________________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

просить анулювати ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям:

1) _________________________________________________

2) _________________________________________________

(указується вид іпотечних облігацій, за яким ліцензіат здійснював управління іпотечним покриттям) 

Керівник юридичної
особи 

 
М. П. 

 
___________________
(підпис) 

 
___________
(П. І. Б.) 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

___ ____________ 200_ р. N _____
         (дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ____________________________________________________________________
                                                                                               (повне найменування)

місцезнаходження  ____________________________________________________________________

телефон, факс, електронна адреса ________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

банківські реквізити:

найменування банку ___________________________________________________________________

місцезнаходження банку ________________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

просить видати ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям:

                                          1) звичайних іпотечних облігацій

                                          2) структурованих іпотечних облігацій

(указується вид іпотечних облігацій, за яким заявник передбачає здійснювати управління іпотечним покриттям)

Примірник опису (переліку) документів додається. 

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Відомості про власників заявника (ліцензіата) та пов'язаних осіб

_________________________________________________
повне найменування заявника (ліцензіата)

Інформація про власників заявника (ліцензіата)

Група 

N
з/п 

Повне найменування юридичної особи - власника заявника (ліцензіата) чи П. І. Б. фізичної особи - власника та посадової особи заявника (ліцензіата) 

Ідентифікаційний код юридичної особи - власника заявника (ліцензіата) або ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності) 

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація 

Частка в статутному капіталі заявника (ліцензіата) 

А 

  

Власники - фізичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б 

  

Власники - юридичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

100 

Інформація про пов'язаних осіб власників заявника (ліцензіата) - фізичних осіб

____________
* е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 відсотків).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника (ліцензіата) - юридичні особи - володіють часткою не менше ніж 10 відсотків статутного капіталу такої юридичної особи або над якими вони здійснюють контроль

N
з/п 

Найменування власника

Ідентифікаційний код власників 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі, % 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

____________
* е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менше ніж 10 відсотків).

Інформація про осіб, які володіють не менше ніж 10 відсотками в статутному капіталі юридичних осіб - власників заявника (ліцензіата) або здійснюють над ними контроль

N
з/п 

Найменування власника

Ідентифікаційний код власника 

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника власника заявника (ліцензіата)
(за наявності) 

Повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - учасника власника заявника (ліцензіата) 

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника заявника (ліцензіата) 

Частка в статутному капіталі, % 

2

3 

4 

5 

6 

7 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою статутного капіталу не менше ніж 10 відсотків або над якими здійснює контроль

____________
* е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство (якщо його частка становить не менше ніж 10 відсотків).

Таблицю виключено

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

"___" ____________

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про керівних посадових осіб та фахівців заявника, що здійснюватимуть (здійснюють) професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку

Дата підписання довідки:

Керівник юридичної особи

М. П. _________________________
(підпис)

(П. І. Б.)

(додаток 4 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про фаховий рівень керівника, головного бухгалтера та фахівців заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер фізичної особи
(за наявності) 

Посада 

Стаж роботи керівника та головного бухгалтера на керівних посадах, у тому числі на керівній посаді у фінансовій установі 

Телефони 

Сертифікат фахівця з управління активами: дата видачі, номер, термін дії (для бухгалтера - кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку)

Відомості про керівника та головного бухгалтера за останні три роки щодо: судимості, позбавлення права обіймати посади та займатися певною діяльністю, фактів визнання банкрутом або відкриття процедури примусової ліквідації чи застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації або анулювання ліцензії такій установі за відповідною санкцією 

Назва документа
(дата та номер), яким призначений (звільнений) керівник, головний бухгалтер або фахівці, які здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Відомості
щодо структурного підрозділу заявника (ліцензіата), працівники якого здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Повне найменування структурного підрозділу 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посадові обов'язки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять діяльність з управління іпотечним покриттям та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Повне найменування спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата 

Місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата 

Вид іпотечних облігацій, за яким здійснюється управління іпотечним покриттям цим спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата 

Кількість фахівців
(у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Вид емісійного цінного папера 

Номінальна вартість цінного папера,
грн. 

Кількість цінних паперів,
шт. 

Загальна сума випуску,
грн. 

Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, назва реєструвального органу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

___ ____________ 200_ р. N _____
               (дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ____________________________________________________________________
                                                                                             (повне найменування)

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

місцезнаходження _____________________________________________________________________

телефон, факс, електронна адреса ________________________________________________________

банківські реквізити: ___________________________________________________________________

найменування банку ___________________________________________________________________

місцезнаходження банку ________________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ___________________________________________

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________________________

серія та номер ліцензії  _________________________________________________________________

дата видачі ліцензії ____________________________________________________________________

строк дії ліцензії з _____________________________ до _____________________________________
(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)

просить переоформити ліцензію у зв'язку з _____________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити причину) 

Відокремлені підрозділи заявника, які мають копію ліцензії: 

Найменування відокремленого підрозділу ліцензіата 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіата 

Вид іпотечних облігацій, управління іпотечним покриттям за якими здійснює відокремлений підрозділ ліцензіата 

  

  

  

Примірник опису (переліку) документів додається.

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

___ ____________ 200_ р. N _____
                   (дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ____________________________________________________________________
                                                                                                           (повне найменування) 

місцезнаходження _____________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

банківські реквізити:

найменування банку ___________________________________________________________________

місцезнаходження банку _______________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія __________________________________________

серія та номер ліцензії _________________________________________________________________

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________________________

дата видачі ліцензії ____________________________________________________________________

строк дії ліцензії з _______________________________ до ___________________________________
(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)

просить видати копію(ї) ліцензії відокремленому підрозділу: 

Найменування відокремленого підрозділу ліцензіата 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіата 

Вид іпотечних облігацій, управління іпотечним покриттям за якими здійснює відокремлений підрозділ ліцензіата 

  

  

  

Примірник опису (переліку) документів додається.

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким надаються повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Повне найменування відокремленого підрозділу 

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу 

Телефони 

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу або надання повноважень щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям
(за видами іпотечних облігацій) 

Номер та дата рішення про видачу копії ліцензії* 

Дата видачі копії ліцензії* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

____________
* Заповнюється для відокремленого підрозділу, який вже має копію ліцензії.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Довідка
про керівника та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям

Додаток 12 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 234,
у зв'язку з цим додатки 13 - 16 уважати відповідно додатками 12 - 15)

 

Довідка
про керівника та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому Комісією порядку

Дата підписання довідки:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер фізичної особи
(за наявності) 

Посада 

Телефони 

Сертифікат фахівця з управління активами: дата видачі, номер, термін дії

Назва документа
(дата та номер), яким призначений (звільнений) керівник або фахівці, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

___ ____________ 200_ р. N _____
              (дата підписання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ___________________________________________________________________
                                                                                                (повне найменування)

місцезнаходження ____________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи  __________________________________________________

телефон, факс ________________________________________________________________________

банківські реквізити:

найменування банку ___________________________________________________________________

місцезнаходження банку ________________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія __________________________________________

серія та номер ліцензії _________________________________________________________________

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________________________

дата видачі ліцензії ____________________________________________________________________

строк дії ліцензії з __________________________________ до ________________________________(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________________________________
                                                                                                                                (зазначити причину)

Відокремлені підрозділи ліцензіата:  

Найменування відокремленого підрозділу ліцензіата 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіата 

Вид іпотечних облігацій, управління іпотечним покриттям за якими здійснює відокремлений підрозділ, філія ліцензіата 

  

  

  

Примірник опису (переліку) документів додається.

Керівник юридичної особи 

М. П. 

___________________
(підпис) 

___________
(П. І. Б.) 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 234)

 

Облікова картка ліцензіата

Додаток 14 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 234)

 

"___" ____________ 200_ р. N _____
                   (дата написання заяви) 

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям

Додаток 15 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 234)

____________

Опрос