Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении иностранной валюты в страховой деятельности

Национальный банк
Постановление от 24.09.2007 № 343
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Постанова Правління Національного банку України
від 24 вересня 2007 року N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2007 р. за N 1272/14539

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", а також статей 12, 15 і 19 Закону України "Про страхування", з метою врегулювання питання застосування іноземної валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України. 

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
 

 
В. Б. Альошин
 

 

Зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

1. У пункті 2:

1.1. У підпункті 2.3:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"у разі проведення розрахунків за надані страхувальникам послуги, крім документів, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, також надаються примірник звіту перед нерезидентом (бордеро/bordereau) або інший документ, який згідно з угодою оформляється страховиком і містить перелік договорів страхування (страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів), і рахунок-фактура (інвойс/invoice)".

1.2. Доповнити новим підпунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Для здійснення розрахунків за договорами про перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами.

Для цього страховики надають уповноваженим банкам:

копію ліцензії, яка видана органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки страховика;

договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс, ковер-нота/cover note тощо), що посвідчує прийняття ризику від перестрахувальника-нерезидента;

вимогу (заяву) перестрахувальника-нерезидента про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати);

наказ (розпорядження) страховика про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати) перестрахувальнику-нерезиденту;

документи, які за договором про перестрахування надаються для підтвердження настання страхового випадку та розміру завданих збитків (акт про збитки, понесені перестрахувальником-нерезидентом (бордеро/bordereau збитків), страховий акт (аварійний сертифікат) тощо);

довідку про перестрахове відшкодування (виплату) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, що засвідчена відбитком печатки органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (додаток 2)".

У зв'язку з цим підпункти 2.5 і 2.6 уважати відповідно підпунктами 2.6 і 2.7.

1.3. В абзаці четвертому підпункту 2.7 слово та цифру "додаток 2" замінити словом і цифрою "додаток 3".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Страхові (перестрахові) брокери-нерезиденти мають право здійснювати розрахунки за послуги з перестрахування в Україні відповідно до договорів про перестрахування лише через власні постійні представництва, через які вони надають такі послуги.

Постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів і страхові (перестрахові) брокери-резиденти (далі - страхові брокери) можуть купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України для здійснення розрахунків за договорами про перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами та/або перестрахувальниками-нерезидентами за посередництвом страхових брокерів.

Для цього страхові брокери надають уповноваженим банкам такі документи:

копію свідоцтва про внесення страхового брокера до державного реєстру страхових і перестрахових брокерів (надається одноразово), що засвідчена відбитком печатки страхового брокера; 

копію ліцензії страховика, який передає або приймає ризики в перестрахування, що засвідчена відбитком його печатки (надається одноразово);

договір про надання перестрахових брокерських послуг (брокерську угоду), у якому зазначається порядок здійснення розрахунків лише через відповідного страхового брокера, або договір комісії, або договір доручення, укладений між перестрахувальником чи перестраховиком-резидентом і страховим брокером.

У разі купівлі іноземної валюти для сплати перестрахувальної премії за договором про перестрахування, укладеним з перестраховиком-нерезидентом, додатково до документів, зазначених в абзацах четвертому - шостому цього пункту, додаються такі документи:

договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс, ковер-нота/cover note тощо), що посвідчує прийняття ризику в перестрахування із зазначенням інформації про відповідного перестраховика, його частки ризику і належних до сплати перестрахових платежів;

звіт перед нерезидентом (бордеро/bordereau) або інший документ згідно з договором про перестрахування (рахунок-фактура (інвойс/invoice) або дебет-нота/debit note тощо).

У разі купівлі іноземної валюти для виплати перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, додатково до документів, зазначених в абзацах четвертому - шостому цього пункту, додаються такі документи:

договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс, ковер-нота/cover note тощо), що посвідчує прийняття ризику в перестрахування із зазначенням інформації про відповідного перестраховика, його частки ризику і належних до сплати перестрахових платежів;

вимога (заява) перестрахувальника-нерезидента про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати);

наказ (розпорядження) страховика про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати) перестрахувальнику-нерезиденту;

документи, які за договором про перестрахування надаються для підтвердження настання страхового випадку та розміру завданих збитків (акт про збитки, понесені перестрахувальником-нерезидентом (бордеро/bordereau збитків), страховий акт (аварійний сертифікат) тощо);

довідка про перестрахове відшкодування (виплату) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, що засвідчена відбитком печатки органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (додаток 2).

Постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів також мають право купувати іноземну валюту за гривні, одержані від надання в Україні послуг, що передбачені законодавством України, з метою її перерахування на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво".

3. Доповнити Положення пунктом 8 такого змісту:

"8. Документи, зазначені в цьому Положенні, які укладені іноземною мовою (крім російської), подаються до уповноваженого банку з перекладом на українську мову, який засвідчується нотаріально".

4. Доповнити Положення новим додатком 2 такого змісту:

Довідка про перестрахове відшкодування (виплату) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом

за станом на _____________ 200_ р.

Дані про договір про перестрахування 

Дані про договір страхування, частина відповідальності за яким була отримана в перестрахування 

дата укладання, N договору про перестрахування, термін дії договору.
Частка перестраховика-
резидента __ % від страхової суми ______ (у відповідній валюті) 

наймену-
вання перестраху-
вальника-
нерезидента та його місцезна-
ходження 

розмір перестрахової премії, отриманої від перестраху-
вальника-
нерезидента (зазначається відповідно до внесеної валюти) 

частка перестрахового відшкодування (виплати), яке слід сплатити перестраху-
вальнику-
нерезиденту (зазначається відповідно до валюти, потрібної для виплати) 

дата укладання, N договору страхування, термін дії договору.
Найменування страхувальника та його місцезнаходження 

вид страхування, об'єкт страхування, страхова сума 

дата настання страхового випадку 

загальна сума страхового відшкодування (виплати) (зазначається відповідно до валюти, зазначеної в договорі страхування) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Додаток: документи, які за договором перестрахування надаються для підтвердження настання страхового випадку та розміру завданих збитків, а також будь-які інші документи, якщо такі є, що можуть свідчити про наявність підстав для виплати перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати), подаються разом з їх перекладом на українську мову (якщо документи складені іноземною мовою, крім російської) на ____ аркушах.

Керівник ________________________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

Головний бухгалтер ______________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

  

(органу, уповноваженого здійснювати
державний нагляд за страховою діяльністю)". 

У зв'язку з цим додаток 2 до Положення вважати відповідно додатком 3.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос