Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной региональной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомрегулирования

Государственный комитет ядерного регулирования
Положение, Приказ от 16.10.2007 № 139
Утратил силу

Про затвердження Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 16 жовтня 2007 року N 139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2007 р. за N 1269/14536

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України
 від 11 жовтня 2011 року N 142)

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1830, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, що додається.

2. Юридичному відділу (Матвєєва В. Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаровську О. А.

 

Заступник Голови -
Головний державний
інспектор з ядерної та
радіаційної безпеки України
 

 
 
 
М. Х. Гашев
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання

1. Державна регіональна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання (далі - Держінспекція) є територіальним органом Держатомрегулювання і входить до сфери його управління.

Повноваження Держінспекції поширюються на відповідну територію згідно з регіональним принципом охоплення суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Держінспекція є незалежною від державних органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, від місцевих органів влади і самоврядування, об'єднань громадян, їм не підзвітна та не підконтрольна.

Держінспекція в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії, додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки на відповідній території.

2. Держінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держатомрегулювання, рішеннями Колегії Держатомрегулювання, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держінспекції є:

участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, додержанні вимог ядерної та радіаційної безпеки на відповідній території;

здійснення, у межах своїх повноважень, державного регулювання безпеки використання ядерної енергії на відповідній території;

здійснення, у межах своїх повноважень, державного нагляду за дотриманням законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки на відповідній території;

участь у заходах щодо запобігання незаконному обігу та забезпечення зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на відповідній території;

участь у реагуванні на радіаційні аварії та інші події, пов'язані з втратою контролю над джерелами іонізуючого випромінювання;

координація діяльності з проведення державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки джерел іонізуючого випромінювання на відповідній території.

4. Держінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює, в межах своїх повноважень, на відповідній території державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання та на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, при перевезенні радіоактивних матеріалів;

2) здійснює, в межах своїх повноважень, на відповідній території державний нагляд за дотриманням умов ліцензій на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

3) здійснює поточний аналіз стану ядерної та радіаційної безпеки при виробництві та використанні джерел іонізуючого випромінювання та на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, розташованих на відповідній території, а також при перевезеннях радіоактивних матеріалів по цій території;

4) узгоджує організаційно-технічні заходи, які розробляються ліцензіатом, з метою приведення умов та меж безпеки, установлених ліцензіями на здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, у відповідність до нових норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в разі їх прийняття або при внесенні до них змін та доповнень;

5) координує, в межах своїх повноважень, роботу з проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки джерел іонізуючого випромінювання на відповідній території;

6) у межах своїх повноважень, здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

7) здійснює, в межах своїх повноважень, на відповідній території контроль за реалізацією заходів, спрямованих на запобігання аварій у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання та на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, при перевезенні радіоактивних матеріалів, забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій;

8) застосовує, в межах своїх повноважень, примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умов ліцензій на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

9) оперативно повідомляє Держатомрегулювання про радіаційні аварії та інші небезпечні події, пов'язані з втратою контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, що виникли на відповідній території, та здійснює подальше інформування про їх розвиток;

10) подає до Держатомрегулювання у межах своїх повноважень пропозиції щодо:

розроблення та виконання загальнодержавних, інших програм з ядерної та радіаційної безпеки, проведення наукових і науково-технічних досліджень у сфері використання ядерної енергії;

здійснення заходів щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії;

удосконалення системи обліку та звітності з питань, що належать до її компетенції;

удосконалення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також бере участь у розробці нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, процедур державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту;

11) бере участь у підготовці щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, національної доповіді про вжиті Україною заходи до виконання зобов'язань, передбачених Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, інших аналітичних матеріалів, що подаються Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, іншим органам державної влади і самоврядування, а також громадським організаціям у порядку, установленому законодавством;

12) бере участь у міжнародному науково-технічному співробітництві щодо:

удосконалення механізму регулювання безпеки переробки уранових руд;

поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами;

загальних питань радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

питань підвищення збереженості джерел іонізуючого випромінювання та запобігання їх незаконному обігу;

13) здійснює, в межах своїх повноважень, на відповідній території заходи щодо організації державного обліку ядерних матеріалів, координує заходи щодо реалізації Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Додаткового протоколу до цієї Угоди, а також супроводжує представників Міжнародного агентства з атомної енергії під час проведення інспекцій;

14) бере участь у запобіганні та реагуванні на випадки незаконного обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та повідомляє Держатомрегулювання про такі випадки, що виникли на відповідній території;

15) надає консультаційну та інформаційну допомогу підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань ліцензування, реєстрації, сертифікації, інших дозвільних процедур щодо окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

16) забезпечує прозорість державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на відповідній території шляхом надання інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки, прийняті Держатомрегулюванням регулюючі рішення та роз'яснення питань регулювання ядерної та радіаційної безпеки на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації та звернення громадян України;

17) звітує перед Держатомрегулюванням про свою роботу;

18) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на неї завдань.

5. Держінспекція має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, копії документів і матеріалів, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) одержувати від ліцензіатів, власників чи керівників підприємств, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, відповідні пояснення, матеріали та інформацію;

3) користуватися Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання;

4) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

5) утворювати, за погодженням з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міжвідомчі комісії, робочі групи;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

7) надсилати ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

8) застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та умов ліцензій на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

9) притягати в установленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про використання ядерної енергії;

10) зупиняти дію або анулювати ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання, подавати керівництву Держатомрегулювання пропозиції про зупинення дії або анулювання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у разі порушення ліцензіатом їх умов, а також законодавства, правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

11) обмежувати, припиняти чи зупиняти, у межах своїх повноважень, на відповідній території діяльність з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів на підприємствах, установах, організаціях у разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки;

12) передавати правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки;

13) володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації;

14) виступати за дорученням Держатомрегулювання замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

6. Працівники Держінспекції, які здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, при перевезенні радіоактивних матеріалів, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи та організації всіх форм власності для проведення в межах своїх повноважень відповідної перевірки, а також інші права, передбачені законодавством.

7. Держінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Держінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держатомрегулювання в установленому законодавством порядку.

Начальник Держінспекції за посадою є заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.

Начальник Держінспекції має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держатомрегулювання в установленому законодавством порядку.

9. Начальник Держінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держінспекції, несе персональну відповідальність перед Головою Держатомрегулювання, заступником Голови Держатомрегулювання - Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України (з питань здійснення наглядової діяльності), заступником Голови Держатомрегулювання, до компетенції якого відноситься питання безпеки радіаційних об'єктів (з питань ліцензування та оцінки безпеки);

призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку керівників структурних підрозділів та інших працівників Держінспекції, крім свого заступника;

застосовує до керівників структурних підрозділів та інших працівників Держінспекції заходи дисциплінарного стягнення у встановленому законодавством порядку;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Держінспекції;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Держінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Граничну чисельність працівників Держінспекції за поданням її начальника затверджує Голова Держатомрегулювання у межах граничної чисельності працівників Держатомрегулювання, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

11. Структуру, штатний розпис та кошторис Держінспекції затверджує Голова Держатомрегулювання.

12. Держінспекція утримується за рахунок Державного бюджету України у межах коштів, передбачених на утримання Держатомрегулювання.

13. Держінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Начальник
Юридичного відділу
 

 
В. Матвєєва
 

Опрос