Идет загрузка документа (262 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации деятельности ведомственной военизированной охраны Министерства топлива и энергетики Украины

Министерство топлива и энергетики
Положение, Приказ от 08.10.2007 № 480
редакция действует с 06.12.2013

Про організацію діяльності відомчої воєнізованої охорони Міністерства палива та енергетики України

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 8 жовтня 2007 року N 480

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2007 р. за N 1262/14529

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 31 жовтня 2013 року N 806

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про нафту і газ", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540, та з метою правового регулювання діяльності відомчої воєнізованої охорони Міністерства палива та енергетики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства палива та енергетики України (далі - Положення), що додається.

1.2. Положення про предмети, правила носіння та норми належності форменого одягу персоналу підрозділів відомчої воєнізованої охорони Міністерства палива та енергетики України, що додається.

2. Нормативно-правові акти, зазначені в п. 1 цього наказу, набирають чинності з 1 січня 2008 року.

3. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства):

3.1. Привести до 31 грудня 2007 року організацію, документальне забезпечення та діяльність відомчої воєнізованої охорони у відповідність до вимог цього Положення, ужити заходів щодо надійної охорони об'єктів підприємств.

3.2. Організувати вивчення основних вимог Положення працівниками відомчої воєнізованої охорони.

4. Директору Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванову П. А.):

4.1. Подати ці Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.2. Надати керівникам зазначених підприємств методичну допомогу щодо організації охорони відповідно до цього Положення.

5. Скасувати з 1 січня 2008 року накази Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.03.92 N 42 "Про затвердження Керівництва з організації воєнізованої охорони об'єктів Міненерго України", від 02.08.96 N 135 "Про затвердження Тимчасового положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства енергетики та електрифікації України", наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.01.2006 N 6 "Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства палива та енергетики України".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Недашковського Ю. О.

 

Міністр 

Ю. Бойко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
 

 
О. А. Миколайчук
 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
 

 
 
 
Г. М. Суслов
 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
 

 
В. Г. Фатхутдінов
 

Заступник Міністра праці і
соціальної політики
 

 
М. О. Солдатенко
 

Голова ЦК Профспілки
працівників енергетики та
електротехнічної промисловості
України
 

 
 
 
С. С. Шишов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу воєнізовану охорону Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(У заголовку та тексті Положення слова "Міністерство палива та енергетики України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство енергетики та вугільної промисловості України" у відповідних відмінках; слова "підрозділи відомчої воєнізованої охорони" у всіх відмінках замінено словами "відокремлені підрозділи відомчої воєнізованої охорони" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 жовтня 2013 року N 806)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про нафту і газ", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів та визначає засади створення, керівництва, комплектування відомчої воєнізованої охорони Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Мінпаливенерго), права, обов'язки працівників відомчої воєнізованої охорони (далі - працівники охорони), порядок здійснення охорони особливо важливих об'єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - ПЕК), які належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

1.2. Відомча воєнізована охорона - спеціалізоване охоронне підприємство, що здійснює охорону особливо важливих об'єктів електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексів, визначених законодавством (далі - об'єкти ПЕК), які належать до сфери управління Міненерговугілля України та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

Спеціалізоване охоронне підприємство - підприємство, створене відповідним рішенням Міненерговугілля України для забезпечення охорони об'єктів ПЕК, яке відповідає загальним до охоронного підприємства та спеціальним (технічним) вимогам щодо охорони цих об'єктів.

До відомчої воєнізованої охорони належить спеціалізоване охоронне підприємство - державне підприємство "Управління відомчої воєнізованої охорони" (далі - Державне підприємство).

Державне підприємство очолює Генеральний директор, який призначається Міністром енергетики та вугільної промисловості за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

1.3. Відомча воєнізована охорона у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 31.10.2013 р. N 806)

Державне підприємство складається з підрозділів управління, відокремлених загонів, команд, груп та відділень, команд службового собаківництва.

(абзац другий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

Керівники об'єктів, що перебувають під охороною, зобов'язані надати Державному підприємству службові та вартові приміщення для розміщення відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони. Утримання, поточний та капітальний ремонт зазначених приміщень здійснюються за рахунок підприємств, об'єкти яких охороняються.

(пункт 1.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

1.4. З метою визначення організації, системи й способів охорони, чисельності персоналу відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони Міністерства енергетики та вугільної промисловості України наказом Мінпаливенерго створюється Міжвідомча комісія з організації охорони об'єкта (далі - МВК) у складі представників Мінпаливенерго, підприємства, об'єкта, що охороняється, територіальних органів МВС України та інших заінтересованих органів (за їх згодою).

За результатами роботи МВК складається Акт Міжвідомчої комісії з організації охорони об'єкта (далі - Акт МВК) (додаток 1), який затверджується Міністром палива та енергетики України або його заступником.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 31.10.2013 р. N 806)

В Акті МВК визначаються:

- вид охорони, розміщення постів і маршрутів, кількість працівників охорони, контрольно-пропускних пунктів, відокремлених приміщень, що підлягають охороні та обладнанню засобами охоронної сигналізації, службових і побутових приміщень;

- озброєння, види та засоби зв'язку, засоби індивідуального захисту та спеціальні засоби самооборони;

- заходи з підготовки об'єкта до передання під охорону та терміни їхнього здійснення.

До Акта МВК додається:

- схема організації охорони;

- перелік режимних приміщень, що підлягають охороні оперативним чергуванням варти;

- розрахунок охоронників для обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (далі - ІТЗО).

Примірники Акта МВК зберігаються:

- перший примірник - в структурному підрозділі Мінпаливенерго, на який покладено функції методичного та загального керівництва відокремленими підрозділами відомчої воєнізованої охорони;

- другий - на підприємстві, об'єкти якого підлягають охороні;

- третій - в підрозділі охорони, що здійснює охорону об'єкта.

Робота МВК проводиться завчасно з урахуванням термінів, необхідних для проектування й обладнання об'єктів, що охороняються інженерно-технічними засобами охорони, та виконання інших охоронних заходів.

Приймання об'єкта під охорону здійснюється комісією у складі представників об'єкта та відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони згідно з наказом керівника підприємства, об'єкт якого приймається під охорону, після виконання заходів, які визначено МВК.

Зменшення чисельності працівників відомчої воєнізованої охорони у зв'язку з упровадженням технічних засобів охорони або поліпшенням організації служби без зменшення числа об'єктів, що охороняються, не допускається.

1.5. Основними завданнями відомчої воєнізованої охорони є:

1.5.1. Контроль за проходженням персоналу та відвідувачів на об'єкт (з об'єкта) охорони, пересуванням його територією, переміщенням майна, яке перебуває на об'єкті, відповідно до порядку, установленого керівником об'єкта, що охороняється, з урахуванням вимог чинного законодавства України, у тому числі шляхом:

- застосування контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

- використання технічних засобів охоронного призначення;

- використання службових собак.

1.5.2. Фізична охорона - безпосередні дії працівників охорони за місцезнаходженням об'єкта, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:

- несанкціонованих проникнень на об'єкт, що охороняється (на територію, у приміщення);

- перебування осіб, яким не надано відповідних повноважень, на об'єкті, що охороняється;

- протиправного заволодіння майном на об'єкті, що охороняється, шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;

- протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким не надано відповідних повноважень;

- заподіяння майнової шкоди об'єкту, що охороняється, шляхом очевидних порушень промислової безпеки та охорони праці, належних умов зберігання майна, або внаслідок стихійного лиха, аварії, катастрофи та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.

1.5.3. Оперативне реагування - негайні, починаючи з мінімально необхідних, дії працівників охорони, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду, а також становлять очевидну загрозу персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та працівникам охорони, з визначенням конкретного місця можливого правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби - нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна наслідків.

1.5.4. Дотримання режиму охорони матеріальних носіїв інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом.

1.6. Відомча воєнізована охорона відповідно до покладених на неї завдань:

- розробляє відомчі положення, правила, документи з організації охорони, внутрішньооб'єктового режиму, що затверджуються наказами Мінпаливенерго;

- веде облік порушень охоронного режиму та їхніх наслідків, готує звітні та інформаційні матеріали за результатами охоронної діяльності, бере участь у службових розслідуваннях за фактами розкрадання майна об'єктів охорони, порушень внутрішньооб'єктового режиму, надає пропозиції щодо запобігання їм;

- здійснює добір, підготовку, підвищення кваліфікації працівників відомчої воєнізованої охорони, працює з кадровим резервом;

- здійснює організаційні заходи щодо зміцнення трудової дисципліни та охорони праці працівників та надає пропозиції керівництву Мінпаливенерго щодо заохочення працівників, надання їм матеріальної допомоги.

1.7. Керівники об'єктів, що перебувають під охороною, і начальники відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони відповідають за забезпечення надійної охорони об'єктів, службову діяльність підрозділів, стан пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, обладнання об'єктів інженерно-технічними засобами охорони, а відокремлених приміщень - засобами охоронної сигналізації.

1.8. Працівникам охорони видається посвідчення працівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони Міністерства енергетики та вугільної промисловості України встановленого зразка (додаток 2). Посвідчення має вигляд картки - розміром 90 х 60 мм. На лицьовому боці нанесено дві рівновеликі горизонтальні смуги синього і жовтого кольорів і розміщено написи "Відомча воєнізована охорона Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" та "Посвідчення".

На зворотному боці чорнилом чорного кольору записуються найменування відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, прізвище, ім'я та по батькові працівника охорони і його посада.

У лівому куті посвідчення вклеюється фотокартка розміром 2 х 3 см. Після підпису посвідчення начальником підрозділу на нижній частині посвідчення в лівому куті фотокартки накладається відбиток печатки відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони. Посвідчення запаюється в поліетилен або ламінується. Бланки посвідчень є документом суворого обліку.

1.9. Працівники охорони під час виконання службових обов'язків зобов'язані носити формений одяг зі знаками розрізнення, що відповідають займаній посаді.

II. Організація діяльності та склад відомчої воєнізованої охорони

2.1. Загальне керівництво відомчою воєнізованою охороною здійснює Міністр палива та енергетики України або за його рішенням заступник Міністра. Координацію діяльності та контроль здійснює структурний підрозділ Мінпаливенерго, до компетенції якого належить методичне та загальне керівництво відомчою воєнізованою охороною.

2.2. Безпосереднє керівництво відокремленими структурними підрозділами відомчої воєнізованої охорони здійснюють керівники зазначених підрозділів, загальне керівництво - керівник Державного підприємства або уповноважені ним посадові особи.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

2.3. Перелік посад працівників структурних підрозділів Державного підприємства та відокремлених структурних підрозділів відомчої воєнізованої охорони визначається штатним розписом, що затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

2.4. Охорона особливо важливих об'єктів ПЕК здійснюється відокремленими структурними підрозділами відомчої воєнізованої охорони відповідно до укладених договорів.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

2.5. Заступники керівника Державного підприємства, головний бухгалтер та керівник юридичної служби призначаються на посади і звільняються з посад керівником Державного підприємства за погодженням з Міненерговугіллям України.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.5 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806,
у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.6 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.8)

2.6. Залежно від штатної чисельності підрозділи поділяються на:

1) загони:

I групи - понад 350 працівників;

II групи - від 200 до 350 працівників;

III групи - від 75 до 200 працівників;

2) команди:

I групи - від 50 до 75 працівників;

II групи - від 35 до 50 працівників;

III групи - від 15 до 35 працівників;

3) групи - від 10 до 15 працівників;

4) відділення - від 6 до 10 працівників.

2.7. Чисельність відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони визначається кількістю постів, установлених на підставі Акта МВК з урахуванням особливостей об'єктів, що охороняються.

Пости можуть бути постійними або тимчасовими, внутрішніми або зовнішніми, денними або нічними. Залежно від терміну несення служби та режиму роботи підприємств, об'єкти яких охороняються, пости поділяються на добові (24-годинні), двозмінні (16-годинні), напівдобові (12-годинні) та однозмінні (8-годинні).

Чисельність працівників відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони встановлюється з розрахунку:

на один цілодобовий пост - 6 одиниць;

на двозмінний пост - 4 одиниці;

на напівдобовий - 3 одиниці;

на однозмінний пост - 2 одиниці.

Для підрозділів, які охороняють об'єкти, що розташовані на території радіаційного забруднення, яка визначена чинним законодавством України, чисельність установлюється: - на цілодобовий пост - 7 одиниць;

- на двозмінний пост - 5 одиниць;

- на напівдобовий - 4 одиниці;

- на однозмінний пост -3 одиниці.

2.8. Пункт 2.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної
 промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

III. Працівники охорони

3.1. Працівниками охорони можуть бути особи, які пройшли відповідну підготовку і на професійній основі виконують функції з організації та здійснення заходів охорони об'єктів.

3.2. До працівників охорони належать:

- керівники, їхні заступники та інші працівники, які виконують функції з керівництва та контролю за діяльністю відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони;

- охоронники, які безпосередньо виконують функції з охорони об'єктів;

- вожаті службових собак, які забезпечують їхнє використання в охоронній діяльності;

- фахівці, які виконують роботи зі спорудження, монтажу, експлуатації, обслуговування й ремонту інженерно-технічних засобів охоронного призначення й засобів зв'язку та є штатними працівниками відомчої воєнізованої охорони.

3.3. Для охоронників згідно з чинним законодавством України, визначено кваліфікаційні вимоги.

3.4. На посади працівників охорони не може бути призначено:

- осіб, які не досягли повноліття;

- осіб, які за станом здоров'я відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки працівника охорони;

- особи, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я з діагнозом психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;

- особи, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

- особи, яким пред'явлено звинувачення у вчиненні злочину, - до вирішення питання про їхню винність у встановленому законом порядку;

- особи, які засуджені за злочини, у тому числі судовими органами інших держав, а також які після відбуття покарання мають непогашену чи не зняту в установленому порядку судимість;

- особи, звільнені з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минуло року;

- особи, яких за вироком суду позбавлено право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- іноземці та особи без громадянства.

Не допускаються до виконання функцій з охорони об'єктів працівники охорони, які не пройшли спеціальної підготовки відповідно до займаної посади, інструктажів та навчання з питань охорони праці.

Відомості про особу під час вирішення питання про можливість прийняття її на роботу до відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони збираються за її згодою та є конфіденційною інформацією, що захищається відповідно до чинного законодавства України.

3.5. На працівників охорони поширюються законодавство про працю й державне соціальне страхування.

3.6. Якщо виконання службових обов'язків передбачає доступ до державної таємниці або виконання особливих робіт, оформляються допуски відповідної форми згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.7. Керівники відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони відповідають за підбір працівників охорони та комплектацію відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони.

3.8. Працівники охорони виконують покладені на них обов'язки відповідно до графіків чергувань, що складаються з урахуванням специфіки роботи на об'єктах, що охороняються.

3.9. У відокремлених підрозділах відомчої воєнізованої охорони ведеться щомісячний облік робочого часу. Час, відведений працівникам відомчої воєнізованої охорони для інструктажу, пересування на пост, з поста, службової підготовки, перебування у вартовому приміщенні в резерві, зараховується до робочого часу. Перерва для приймання їжі та короткочасного відпочинку до робочого часу не зараховується. Тривалість такої перерви обумовлюється в колективному договорі, що укладається між керівником об'єкта, який охороняється, або вповноваженою ним особою, та органом, уповноваженим трудовим колективом відомчої воєнізованої охорони, і використовується працівниками охорони на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. Не допускається залучення працівників охорони в період перебування на службі до виконання завдань, не пов'язаних з охороною об'єкта.

3.10. Для працівників охорони встановлюється обов'язкова професійна підготовка з розрахунку 50 годин на рік у межах робочого часу. Особи, прийняті до відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони, проходять початкову підготовку за встановленою 16-годинною програмою.

3.11. Працівники охорони відповідно до чинного законодавства України забезпечуються спеціальними засобами самооборони, засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, засобами зв'язку.

3.12. Працівникам охорони, які не засвоїли матеріальної частини зброї, правил її застосування або не виконали нормативів навчальних стрільб, зброю видавати заборонено. Відповідальність за порушення обліку й організації зберігання зброї та боєприпасів, спеціальних засобів самооборони, сигналізації, зв'язку, а також за правильне їхнє використання покладається на керівника об'єкта, що охороняється, та на керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

Працівники охорони, які згідно з чинним законодавством України не отримали дозволу на право носіння зброї, під час виконання службових обов'язків забезпечуються спеціальними засобами самооборони.

IV. Права, обов'язки та відповідальність працівників охорони

4.1. Працівники охорони під час виконання функцій з охорони об'єктів мають право:

4.1.1. У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

4.1.2. Старша у місці розташування об'єкта, що охороняється, посадова особа відомчої воєнізованої охорони може проводити у випадках та порядку, передбачених законодавством України, адміністративне затримання особи, вилучення речей та документів, що є знаряддям або безпосередньо об'єктом правопорушення, виявлених під час затримання, особистий огляд або огляд речей.

4.1.3. Перевіряти в осіб документи, пред'явлення яких є необхідним за правилами пропускного режиму, у разі якщо це покладено в установленому порядку на підрозділ охорони.

4.1.4. Перевіряти справність огорожі, технічних засобів охорони, у разі виявлення несправностей, ужити заходи до їхнього усунення.

4.1.5. Перевіряти відповідність супровідним документам найменування та кількість матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території або ввозяться на територію об'єкта, що охороняється, і з цією метою здійснювати огляд транспортних засобів, якими ці цінності перевозяться.

4.1.6. Повідомляти органи внутрішніх справ про осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, а також про осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника відомчої воєнізованої охорони під час виконанням ним службових обов'язків.

4.1.7. Входити безперешкодно в будь-який час доби на територію та у приміщення об'єкта, що охороняється:

- для їхнього огляду, зокрема, з використанням службових собак, з метою виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єкті, що охороняється;

- з метою припинення злочину або переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

- під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин.

4.1.8. Тимчасово обмежувати або забороняти доступ осіб та в'їзд транспорту на об'єкти, що охороняються, з метою запобігання вчиненню злочинів або адміністративних правопорушень, а також у разі виникнення надзвичайних обставин, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єкта, що охороняється.

4.1.9. Отримувати на письмовий запит в установленому порядку від керівників об'єктів, що охороняються, відомості, необхідні для здійснення заходів охорони.

4.2. Працівники охорони відповідно до покладених на них завдань із питань охорони об'єктів зобов'язані:

4.2.1. Забезпечувати цілісність і недоторканність об'єктів та майна, прийнятих під охорону.

4.2.2. Припиняти посягання на об'єкти, що охороняються, майно та працівників охорони, порушення режиму роботи об'єкта та/або режиму в зоні його охорони, пропускного та внутрішньооб'єктового режимів.

4.2.3. Негайно повідомляти відповідні правоохоронні органи про протиправні посягання на об'єкти, що охороняються, та інші протиправні дії, вчинені як на об'єкті, так і на прилеглій до нього території.

4.2.4. Забезпечувати недоторканність місця вчинення злочину до прибуття представників правоохоронних органів.

4.2.5. Утримувати зброю, спеціальні засоби самооборони, засоби зв'язку та автотранспорту в постійній готовності для застосування та використання за призначенням.

4.2.6. Не відволікатися від виконання службових обов'язків, нікому не передавати зброю та спеціальні засоби самооборони, включаючи осіб, яким підпорядковані.

4.2.7. Негайно доповідати начальнику варти (чергової зміни), старшому службового наряду, а у відповідних випадках особам, яким підпорядковані варти й службові наряди, про несправність інженерно-технічних засобів охоронного та охоронно-пожежного призначення, засобів зв'язку.

4.2.8. Терміново повідомляти підрозділи пожежної охорони про виявлені пожежі на об'єкті, що охороняється, і вживати заходів для її ліквідації відповідно до правил з промислової безпеки та охорони праці.

4.2.9. Зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про діяльність на об'єктах, що охороняються, не розголошувати відомості про приватне життя громадян, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. У разі розголошення такої інформації працівники охорони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2.10. Суворо дотримуватися правил особистої безпеки, вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

4.3. За невиконання або неналежне виконання покладених на працівників охорони обов'язків, перевищення наданих їм повноважень винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

V. Організація охорони об'єктів

5.1. Охорона об'єктів, залежно від їхнього розташування, оснащення технічними засобами охорони, інших особливостей виконується за вартовим та звичайним розрахунками відповідно до Акта МВК.

Усі дані щодо організації охорони об'єктів зазначаються у літерній справі на об'єкти, що охороняються, відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони (додаток 3).

Літерна справа складається з таких розділів:

Розділ 1:

- характеристика об'єкта.

Розділ 2:

- Акт МВК з організації охорони об'єкта;

- план охорони об'єкта;

- план взаємодії;

- копія схеми дислокації постів із зазначенням маршрутів безпечного руху працівників охорони;

- копії наказів керівника об'єкта, що охороняється, про пропускний та внутрішньооб'єктовий режими, інші керівні матеріали;

- копії наказів керівника об'єкта, що охороняється, про пропускний та внутрішньооб'єктовий режими;

- копії інструкцій з протипожежної і техніки безпеки;

- копії наказів про прийняття об'єкта під охорону та про зміни виду охорони;

- матеріали перевірки технічного стану охорони (первинний акт обстеження, довідка про готовність об'єкта до прийняття під охорону, повторні акти обстеження, довідки контрольних перевірок за усуненням недоліків).

Розділ 3:

- аркуш обліку інформації, що направляється керівнику об'єкта, що охороняється, до правоохоронних та інших зацікавлених органів;

- аркуш обліку висновків, службових розслідувань, спецповідомлень щодо крадіжок, які допущені або відвернені;

- аркуш обліку спільних заходів відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, керівника об'єкта, що охороняється, органів внутрішніх справ;

- аркуш обліку інформації про скарги та заяви на якість охорони;

- аркуш обліку перевірок літерної справи.

Один із заступників начальника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони відповідає за ведення літерних справ на особливо важливі об'єкти ПЕК. Літерна справа реєструється в канцелярії підрозділу і має реєстраційний номер. Літерні справи зберігаються в металевому сейфі (шафі) начальника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони. Через 5 років після зняття охорони з об'єкта літерна справа знищується. Охорона об'єктів організовується керівником підприємства за Актом МВК та безпосередньо здійснюється вартами та нарядами відомчої воєнізованої охорони.

Службовий наряд - один або кілька працівників охорони, які здійснюють заходи охорони та поділяються:

- за складом: на одинарні, парні та змішані (відомча охорона + працівники органів внутрішніх справ);

- за способом несення служби: пост, маршрут, мобільна група.

Кількість постів (маршрутів) залежить від дислокації об'єкта, що охороняється, протяжності та конфігурації периметра, оснащення технічними засобами охорони та інших особливостей.

Залежно від специфіки об'єктів, що охороняються, розташування та інших особливостей їх охорона може бути організована:

- на контрольно-пропускних пунктах;

- безпосередньо в приміщенні об'єкта, що охороняється, або на прилеглій до нього території;

- по периметру огорожі об'єкта, що охороняється;

- на особливо важливих ділянках об'єкта, що охороняється, у найбільш уразливих місцях його території;

- мобільними групами.

5.2. Постом (маршрутом) називається встановлене дислокацією місце або ділянка території, де працівник охорони виконує свої службові обов'язки.

Протяжність постів (маршрутів) визначається, виходячи з конкретних особливостей об'єктів, що охороняються, оперативної ситуації, що склалася, і не повинна перевищувати 6 - 8 км у разі здійснення заходів охорони на автомобілі, 3 - 5 км - на мотоциклі, 2 - 3 км - на велосипеді та 1 - 1,5 км - у разі пішого несення служби.

5.3. Підготовка нарядів охорони до несення служби.

Заступаючи на службу, персонал охорони прибуває за 15 хвилин до інструктажу у визначене місце його проведення, в оголошеній формі одягу, маючи при собі посвідчення, свисток, ліхтар, блокнот, авторучку, а водій - додатково посвідчення водія. Тривалість інструктажу не повинна перевищувати 30 хвилин.

Місцем проведення інструктажу може бути спеціально обладнане, з використанням схем (макетів), інших наочних посібників, технічних заходів тощо приміщення підрозділу охорони та підохоронного об'єкта, де охоронні заходи здійснюються окремим підрозділом охорони (загін, команда, варта або група з охорони окремого об'єкта), або центральний пост охорони на визначеній території.

5.3.1. У разі неможливості прибуття працівника охорони у визначене місце на інструктаж (віддалений пост тощо), як виняток, його інструктаж відповідальною особою може проводитися по телефону, під час доповіді охоронника про заступання на охорону об'єкта, про що робиться запис у журналі інструктажів працівників охорони (додаток 4), у графах, де проставляються підписи осіб, яких інструктують, та осіб, які проводять інструктаж, здійснюється запис: "Інструктаж проведено по телефону". У подальшому в обов'язковому порядку під час здійснення фізичного контролю проводиться інструктаж на місці з відповідним записом про це в журналі прийняття - здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби (додаток 5), у журналі центрального поста команди (дільниці) N (додаток 6), бортовому журналі службового автомобіля _______ відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони (додаток 7) тощо.

5.3.2. Керівник відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони забезпечує своєчасне прибуття нарядів на інструктаж, перевіряє їхню готовність, зовнішній вигляд, визначає місця служби. Для визначення готовності водіїв до несення служби перед інструктажем проводиться їхній медичний огляд.

Перед інструктажем працівників охорони начальник варти проводить індивідуальні співбесіди з охоронниками, які здійснюватимуть охоронні заходи з використанням вогнепальної зброї. При цьому він вивчає моральну, психологічну та фізичну готовність охоронників до несення служби зі зброєю та індивідуально, стосовно кожного працівника приймає рішення щодо видачі (невидачі) зброї. Не підготовлений персонал охорони до несення служби не допускається.

Персонал охорони, який заступає на службу, отримує зброю, бортові журнали, засоби зв'язку, спеціальні засоби самооборони, інше спорядження.

Інструктаж нарядів проводиться відповідальними за його підготовку і проведення особами із числа керівного складу за раніше розробленим та затвердженим планом проведення інструктажу з працівниками охорони, які заступають на службу (додаток 8). До проведення інструктажів можуть залучатися працівники територіальних органів внутрішніх справ.

5.3.3. Особа, яка проводить інструктаж, доводить інформацію про оперативну ситуацію, ставить завдання кожному наряду, перевіряє знання нормативно-правових актів, що регламентують діяльність відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони, відпрацьовує ввідні завдання з тактики дій працівників у типових та екстремальних ситуаціях.

Увідні завдання з тактики дій персоналу охорони в типових та екстремальних ситуаціях періодично, не менше одного разу на 6 місяців, з урахуванням оперативної обстановки й наявного досвіду роботи поновлюються та ускладнюються особою, відповідальною за організацію служби відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

5.3.4. В обов'язковому порядку під час проведення інструктажів нарядів, які заступають на службу, протягом 15 - 20 хвилин проводиться практичне відпрацювання тактики дій щодо виконання завдань, поставлених перед персоналом охорони з охорони об'єктів, громадського порядку, забезпечення при цьому заходів особистої безпеки, а також тренувань щодо поводження з вогнепальною зброєю та прийомів рукопашного бою. Результати інструктажу щодобово зазначається в журналі інструктажів працівників охорони.

5.3.5. Після перевірки готовності персоналу охорони до служби та інструктажу керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони проводиться аналіз результатів несення служби за добу, що минає, виявлених недоліків і упущень, ставляться конкретні завдання з охорони з урахуванням оперативної ситуації, що склалася, звертається увага на особливості несення служби на конкретних постах та оголошується розподіл персоналу охорони по постах (маршрутах).

VI. Організація охорони об'єктів вартами

6.1. Варта - озброєний підрозділ (група) відомчої воєнізованої охорони, призначений для охорони особливо важливих об'єктів ПЕК.

Варта може запроваджуватися за наявності від 2-х до 20-ти постів і залежно від особливостей об'єкта, що охороняється, призначається на 8, 12 або 24 години. До складу варти входять:

- начальник варти - за відсутності штатної посади виконання обов'язків покладається на начальника групи або командира відділення;

- помічник начальника варти - призначається за наявності на об'єкті (об'єктах), що охороняється, трьох та більше постів;

- у разі використання у варті службових (сторожових) собак призначається другий помічник начальника варти із числа осіб, що зайняті їхнім обслуговуванням;

- вартові - із числа охоронників.

За наявності на об'єкті, що охороняється, охоронної й охоронно-пожежної сигналізації, центрів спостереження для їхнього технічного обслуговування до складу варти може включатися черговий оператор інженерно-технічних засобів охорони відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

Для безпосередньої охорони об'єктів із складу варти виставляються чатові. Чатовий - це озброєний охоронник відомчої воєнізованої охорони, який виконує завдання із забезпечення охорони та захисту дорученого йому поста.

Постом називається все доручене для охорони та захисту чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

6.2. До складу окремого поста входять:

- старший поста, який призначається з найбільш підготовлених охоронників;

- вартові - із числа охоронників.

6.3. Варта підпорядковується начальнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, начальнику варти (старшому окремого поста) і його помічнику.

6.4. Для прийняття їжі працівникам охорони у варті надається: за 8-годинного графіка роботи - до 1 години, 12-годинного - до 1 години 30 хвилин, 24-годинного - 2 години. Час, відведений для прийняття їжі, до робочого часу не входить і використовується працівниками охорони на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

6.5. Підготовка варти до несення служби покладається на керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони (начальника загону, команди, групи, командира відділення).

6.5.1. Працівники охорони, призначені на службу, прибувають за 30 хвилин до зміни варт на підготовку варти до служби та розвод у спеціально встановлене керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони місце. Начальник варти, перевіривши прибуття всіх охоронників, що заступають на службу, складає постову відомість (додаток 9).

Для розводу варти працівники шикуються за порядком нумерації постів, маючи на правому фланзі начальників варт, за якими шикуються їхні помічники. Кожна варта шикується у дві шеренги за порядком номерів постів.

6.5.2. Особа, яка здійснює розвод, з'ясовує стан здоров'я, оглядає зовнішній вигляд особового складу варти, перевіряє його належну підготовку до несення служби, забезпечення озброєнням, засобами індивідуального захисту, спеціальними засобами самооборони, зв'язку, а також морально-психологічний та емоційний стан; перевіряє знання загальних і особливих обов'язків, правил застосування зброї, вимог техніки безпеки та дотримання заходів особистої безпеки при несенні служби; оголошує розподіл особового складу за постами й склад першої зміни. Після перевірки готовності варт до несення служби проводиться інструктаж, під час якого аналізуються результати несення служби варт, що змінюються, виявлені недоліки й упущення, ставляться конкретні завдання для охорони з урахуванням оперативного стану, що склався, звертається увага на особливості несення служби на кожному посту.

Для розпізнання охоронниками одним одного в умовах поганої видимості на розсуд начальника підрозділу охорони, від якого призначені варти, можуть застосовуватись паролі, числові перепустки, змінні жетони.

6.6. Пароль - установлене на кожен день умовне слово, яке є підтвердженням того, що варта (наряд), що прибуває на зміну, дійсно призначена для цієї мети. Для пароля обирається, як правило, назва будь-якого міста.

Перед розводом керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначає варту, начальнику варти під розписку в спеціальному зошиті вручаються записки з новим і старим паролями.

Під час опитування пароль повідомляється тільки запискою, без оголошення. Після ознайомлення з паролем записка негайно знищується. У разі розголошення пароля його дія припиняється і встановлюється новий пароль.

6.7. Числова перепустка - умовне число, яке начальник варти повідомляє складу варти на інструктажі. Усіх осіб, які наближаються до поста і не знають умовної числової перепустки, чатовий затримує, про що негайно доповідає начальнику варти. Наприклад: числова перепустка - 15. Чатовий називає особі, що наближається до поста, цифру 10. Останній у відповідь повинен назвати цифру 5 (10 + 5 = 15).

6.8. Після інструктажу начальник варти прямує разом із вартою у вартове приміщення, відрекомендовується начальнику варти, що змінюється, вручає записку зі старим паролем, приймає в нього за описом зброю, боєприпаси і змінні жетони й видає зброю вартовим першої зміни під розписку в книзі видачі зброї.

6.9. Переконавшись, що зміна готова до несення служби, начальник варти персонально оголошує кожному вартовому номер і характер поста, особливі обов'язки, тривалість несення служби, порядок і способи користування технічними засобами зв'язку і сигналізації, наявність сусідніх постів і способи зв'язку з ними та вартовим приміщенням, заходи особистої безпеки.

6.10. Заряджання й розряджання зброї здійснюються тільки за командою начальника варти або його помічника й під його безпосереднім наглядом.

Зброя заряджається тільки безпосередньо перед виходом на пости, а розряджається - негайно після повернення у вартове приміщення в спеціально відведених і обладнаних кулеуловлювачами місцях.

За відсутності кулеуловлювачів ствол зброї має бути направлено угору (під кутом 45 - 60 градусів) і вбік від житлових приміщень. У вартовому приміщенні зброя зберігається в спеціальній кімнаті в розрядженому стані. Заряджені пістолети й револьвери у вартовому приміщенні є лише в начальника варти і його помічника.

Зброя заряджається й розряджається за правилами, зазначеними в настановах зі стрілецької справи для відповідних видів зброї.

6.11. Приймання й здавання постів здійснюються або в присутності начальників варти, що змінюється, і нової варти, чи їхніх помічників, або самостійно вартовим за змінним жетоном, який є підтвердженням того, що вартовий прибув для зміни чатового. Змінні жетони в кількості, відповідній кількості постів, зберігаються у вартовому приміщенні в шафі (ящику), що замикається, і видаються вартовим начальником варти або його помічником під час відправлення чергової зміни на пости.

6.11.1. Переміщення змін на пости й із постів здійснюється строєм, при цьому вартові тримають карабіни (гвинтівки) у положенні "на ремінь", а пістолети (револьвери) - у кобурах на спорядженні зверху куртки (кожуха) на правому стегні. У літній формі одягу без куртки кобура носиться на брючному ремені.

6.11.2. Під час здавання поста чатовий, що змінюється, словами передає вартовому номер поста, що охороняється, перелічує те, що перебуває під охороною, і повідомляє особливості поста. Після словесного здавання поста вартовий зобов'язаний у присутності чатового перевірити справність замків, пломб, печаток, засобів пожежогасіння, зв'язку й сигналізації, оглянути сховища, огорожі. Закінчивши приймання-здавання поста, чатовий і вартовий доповідають про це начальникам варт під час зміни варт, начальнику варти під час несення служби.

6.11.3. У разі самостійної зміни постів чатовий розпочинає здавання поста, переконавшись у відповідності пред'явленого йому прибулим вартовим змінного жетона варти (поста) установленого зразка. Закінчивши приймання поста, прибулий для зміни вартовий передає змінний жетон чатовому, що змінився, і телефоном або за радіозв'язком доповідає начальнику варти про прийняття поста.

Якщо під час приймання-здавання поста виявлено недоліки, питання про приймання-здавання поста вирішується начальниками варт на місці або після повідомлення начальнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначає варту.

6.11.4. Перехід вартового на положення чатового й у зворотному порядку визначається моментом доповіді про приймання-здавання поста начальникам варт, а в разі самостійної зміни - підписом у журналі прийняття-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби з наступним повідомленням начальнику варти.

6.11.5. Вартові прямують на зміну чатових, а також після зміни з поста - до вартового приміщення за маршрутами, визначеними табелем постів (додаток 10) або вказаними начальником варти, і виконують при цьому обов'язки дозорних.

У разі, якщо вартовий, що прямує на пост (з поста), помітив на об'єкті, що охороняється, будь-яке порушення, він доповідає про це начальнику варти безпосередньо після прибуття до вартового приміщення, телефоном - після прибуття на пост або через особу, яку він змінив, а в невідкладних випадках самостійно вживає заходів для усунення виявлених порушень.

6.11.6. Після повернення з постів вартові розряджають зброю, доповідають начальнику своєї варти про здавання постів, помічені ними під час прямування до вартового приміщення порушення, здають змінні жетони.

6.11.7. Після закінчення приймання-здавання постів, зброї, боєприпасів, документації і майна варти начальники варт (що змінюється і нової) підписують постову відомість попередньої варти, у якій роблять запис про всі виявлені недоліки та порушення, і доповідають про проведену зміну керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, яким їх призначено.

Моментом, що визначає заступання на службу нової варти, є підпис начальників варт у постовій відомості про приймання-здавання варти.

6.11.8. Виставлення чатових на нові пости, а також зняття їх зі скасованих постів здійснюються особисто начальником варти на підставі наказу (розпорядження) керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, від якого призначена варта. Про виставлення (зняття) постів у цих випадках робиться позначення в постовій відомості.

6.12. На об'єктах, що охороняються окремими постами, порядок організації служби визначається керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, яким їх призначено.

6.13. Права та обов'язки посадових осіб варти:

6.13.1. Начальник варти підпорядковується керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, яким його призначено у варту, і відповідає за охорону доручених варті об'єктів, інструктаж і підготовку особового складу варти до несення служби, дисципліну і зовнішній вигляд вартових, правильне використання, зберігання зброї, боєприпасів, табельного майна, а також обладнання, інвентарю, засобів зв'язку, сигналізації на постах і у вартовому приміщенні.

Начальник варти зобов'язаний:

- чітко знати завдання варти, загальні й особливі обов'язки особового складу варти, територію об'єкта, що охороняється, його найбільш уразливі місця, прилеглу місцевість, кількість і дислокацію постів охорони, стан і розташування засобів зв'язку, сигналізації і пожежогасіння;

- готувати варту до несення служби; розставляти підлеглих на постах з урахуванням їхніх ділових якостей; своєчасно висилати зміни на пости; підтримувати встановлений на об'єкті, що охороняється, пропускний режим і вимагати від вартових його точного дотримання; у разі стихійного лиха, пожеж, аварій, які загрожують об'єкту, що охороняється, життю й здоров'ю чатових, змінювати передбачений постовою відомістю порядок зміни чатових;

- перевіряти перед заступанням на службу й під час її несення справність засобів охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, про всі виявлені недоліки негайно повідомляти керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, яким призначено варту, установлювати причини тривожних спрацювань технічних засобів охоронного призначення, уживати заходів для їхнього усунення або затримання порушників;

- ретельно приймати під охорону опечатані (опломбовані) сховища, склади та інші приміщення, звіряючи відбитки печаток, пломб із наявними у вартовому приміщенні зразками. Приймання цих об'єктів, відокремлених приміщень здійснюється в присутності чатового й особи, яка здає їх під охорону. У разі потреби вжити заходів для посилення охорони і доповісти про це керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту;

- особисто перевіряти несення служби чатовими, а також стан технічних засобів охорони й наявність первинних засобів пожежогасіння. Про результати перевірок робити відповідний запис у постовій відомості;

- у разі виклику чатовими - негайно направляти на пости тривожну групу на чолі з помічником або прямувати на пост особисто; відправляти до найближчого закладу охорони здоров'я хворого зі складу варти; вимагати від підлеглих точного дотримання правил техніки безпеки, не допускати до вартового приміщення сторонніх осіб;

- здійснювати заходи стосовно осіб, затриманих на території об'єкта, що охороняється, відповідно до підпункту 4.1.2 цього Положення, негайно сповіщати про це керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту;

- піднімати варту "До зброї": у разі нападу на об'єкт, що охороняється, на чатових або на вартове приміщення, виникнення пожежі, а також у випадках стихійного лиха або інших надзвичайних подій у районі об'єкта, що охороняється, а також за наказом осіб, які перевіряють варту;

- допускати до сховищ (складів), інших приміщень посадових осіб після ретельної перевірки документів, що засвідчують особу, звіряти відповідності пред'явленої перепустки наявному у вартовому приміщенні зразку; робити відповідний запис у постовій відомості про зняття чатового на час відкриття сховища (складу), приміщення й про виставлення його на пост.

У разі виявлення порушень в оформленні пред'явлених особою документів, їхньої невідповідності наявним зразкам начальник варти діє в порядку, передбаченому главою 20 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП), доповідає про це керівнику підрозділу охорони, який призначив варту. Про проведені заходи робиться запис у постовій відомості.

6.13.2. Начальнику варти забороняється:

- самостійно зменшувати або збільшувати кількість постів або інших видів нарядів;

- відключати прилади охоронної й охоронно-пожежної сигналізації без установлення причин її спрацювання;

- залишати вартове приміщення не інакше, як для зміни чатових, перевірок несення служби, у разі будь-якої події або стихійного лиха в районі об'єкта, що охороняється, а також для прийняття їжі;

- знімати зброю й спорядження; відпочивати в невстановлений час; дозволяти приватні розмови по телефону у вартовому приміщенні й на постах.

6.13.3. У разі раптової хвороби начальник варти передає виконання своїх обов'язків помічнику начальника варти, якщо до складу варти його не призначено, одній з осіб варти та доповідає про це керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту.

6.14. Помічник начальника варти підпорядковується начальнику варти і в разі його відсутності виконує його службові обов'язки.

Він зобов'язаний:

- чітко знати завдання варти, загальні й особливі обов'язки всього особового складу варти, територію й особливості об'єкта, що охороняється, місця розташування засобів пожежогасіння, забезпеченість відокремлених приміщень засобами охоронної й охоронно-пожежної сигналізації;

- забезпечувати на об'єкті, що охороняється, дотримання внутрішньооб'єктового й пропускного режимів;

- під час зміни варти приймати й здавати вартове приміщення, весь інвентар, що в ньому є, майно згідно з описом майна, яке перебуває у вартовому приміщенні (в окремих службових кімнатах);

- перевіряти справність зброї й спорядження при відправленні змін на пости;

- стежити за правильністю здавання-приймання постів;

- за вказівкою начальника варти перевіряти несення служби.

6.15. Помічник начальника варти по службі вартових собак /черговий вожатий службових (сторожових) собак/ перевіряє справність постів вартових собак, спорядження, після чого проводить їхню розстановку, систематично перевіряє стан служби.

6.16. Чатовий виконує накази начальника варти та його помічника. Лише ці особи мають право ставити чатового на пост, змінити або зняти його з поста. У разі, коли вони не можуть з різних обставин виконувати свої обов'язки, зняття або зміна чатового здійснюється керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту.

6.16.1. Чатовий зобов'язаний:

- знати свої обов'язки, розташування сусідніх постів (нарядів) і постів службових собак; уміти користуватись засобами зв'язку, пожежогасіння, сигналізації, у разі виходу їх з ладу повідомляти про це у вартове приміщення;

- у разі спрацювання технічних засобів охоронного призначення або виявлення слідів проникнення на об'єкт, що охороняється, негайно повідомляти про це у вартове приміщення, посилити спостереження за цим об'єктом, забезпечити збереження слідів злочину і речових доказів, блокувати можливі шляхи відступу порушника, а після прибуття тривожної групи діяти за вказівкою безпосереднього начальника;

- постійно обходити об'єкти, що охороняються, відокремлені приміщення, пильно нести службу, не допускати на пост сторонніх осіб, спостерігати за вартовими собаками, виставленими в районі поста;

- не залишати свого поста до зміни або зняття його начальником варти (його помічником); у разі раптової хвороби повідомити про це начальника варти й не залишати пост до прибуття зміни;

- допускати до вибухонебезпечних та пожежонебезпечних сховищ і приміщень посадових осіб лише в передбаченому взутті, без зброї, і запалювальних речей, попереджати їх про суворе дотримання встановленого порядку безпеки;

- не дозволяти стороннім фотографувати, здійснювати топографічну зйомку складів, сховищ і прилеглої місцевості.

6.17. Організація дозорів і секретів

6.17.1. Для охорони об'єкта, огляду його території й прилеглої до неї місцевості за визначеним маршрутом, а також для з'ясування обставин на випадок будь-якої пригоди висилається дозор.

Дозор - рухомий наряд, який складається з одного або кількох працівників охорони.

До його складу може входити провідник або вожатий службового (сторожового) собаки. У разі призначення в дозор двох або більше осіб один із них призначається старшим. Дозори можуть формуватись зі складу варти або спеціально призначатись керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту. Дозор зобов'язаний:

- прямувати через усі передбачені маршрутом пункти, не відволікаючись від виконання своїх обов'язків; сприяти чатовим на випадок непередбачених обставин, перевіряти справність технічних засобів охорони, пости вартових собак;

- затримувати осіб, запідозрених у крадіжці, які порушують пропускний і внутрішньооб'єктовий режими, та доставляти їх у вартове приміщення;

- у разі виникнення пожежі негайно повідомляти про це у вартове приміщення, уживати можливих заходів для її гасіння.

6.17.2. Секрет - нерухомий наряд у складі двох або більше працівників охорони, потайно розташованих у межах території об'єкта, що охороняється, або на підступах до нього для затримання осіб, які запідозрені у вчиненні крадіжки, а також порушників пропускного режиму.

Секрет виділяється зі складу варти або призначається керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту. До його складу можуть входити провідник або вожатий службового (сторожового) собаки.

Старшими секрету призначаються, як правило, особи керівного складу відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони.

Підготовку наряду секрету для несення служби проводить керівник відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, від якого призначено варту, а при

призначенні зі складу варти - начальник варти.

Перед виходом на завдання секрету вказуються:

- місце розташування секрету;

- завдання й термін несення служби;

- озброєння й форма одягу;

- дислокація службових нарядів у районі дій;

- маршрут руху до місця розташування секрету й назад;

- порядок зв'язку з вартою;

- пароль і сигнали взаємного розпізнавання.

Прибувши на місце розташування, старший секрету уточнює план дій з урахуванням конкретних умов, указує кожному працівнику охорони його місце, сектор спостереження і порядок дій щодо затримання порушників.

Секрет може бути знято достроково лише керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони (начальником варти), який його призначив.

6.17.3. Затриманню підлягають особи, які нападають на об'єкт, що охороняється, або на охорону об'єкта, а також порушують установлений пропускний режим. Про кожен випадок затримання негайно доповідають начальнику варти або його помічнику.

6.17.4. Під час затримання порушника в разі виявлення в нього предметів, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду здоров'ю охорони, чи інших осіб, ці предмети з дотриманням запобіжних заходів тимчасово вилучаються в порядку, передбаченому КпАП.

Старша у місці розташування об'єкта, що охороняється, посадова особа відомчої воєнізованої охорони організовує охорону затриманого, складає протокол затримання, в якому зазначаються: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол: відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

6.18. Дії варти (окремого поста) за надзвичайних обставин.

У разі виникнення надзвичайних обставин варта (окремий пост) приводиться в стан бойової готовності за тривогою, оголошеною начальником варти, його помічником або керівником підрозділу відомчої охорони, якому варта підпорядкована.

6.18.1. Щойно оголосили тривогу, особовий склад варти, який перебуває у вартовому приміщенні, у тому числі й зміна, що відпочиває, озброюються й шикуються за порядком номерів постів для дій згідно із планами охорони об'єктів і взаємодії.

У всіх випадках при виході або вибутті варти з вартового приміщення для виконання отриманих завдань у ньому залишається помічник начальника варти або один з вартових (крім випадків, коли вартовому приміщенню загрожує пожежа або стихійне лихо).

6.18.2. Начальник варти:

- вживає заходів до посилення охорони об'єкта згідно з планами охорони об'єктів і взаємодії, доповідає диспетчерові (начальнику зміни) на об'єкті, що охороняється, керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони про те, що сталося, і вжиті ним заходи для негайного інформування керівника підприємства, об'єкт якого охороняється, та органів (підрозділів) взаємодії і діє за їхніми вказівками залежно від обставин, що склалися;

- у разі руйнування життєво важливих центрів об'єкта, виникнення стихійного лиха, вибуху, аварії, катастрофи на об'єкті, що загрожує життю працівників охорони та осіб, які працюють на об'єкті, дає наказ про їх переміщення в безпечне місце;

- у разі виникнення на об'єкті пожежі сповіщає про це підрозділ пожежної охорони, доповідає диспетчерові (начальнику зміни) на об'єкті, керівнику підрозділу, вживає заходів до локалізації та ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння;

- у разі нападу сторонніх осіб на об'єкт чи варту доповідає диспетчерові (начальнику зміни) на об'єкті, керівнику відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, якому варта підпорядкована, вживає заходів для організації відбиття нападу.

6.19. Вартове приміщення, внутрішній порядок у вартах.

Вартове приміщення має складатися із загальної кімнати розміром не менше 15 м2, кімнати начальника варти розміром не менше 16 м2, спеціально обладнаної кімнати для зберігання зброї і боєприпасів розміром не менше 12 м2, кімнати для зміни, що відпочиває, розміром не менше 12 м2, кімнати для прийому їжі розміром не менше 10 м2, яку обладнано холодильником, шафою для посуду, раковиною для миття посуду, водопроводом з гарячою та холодною водою. Окрім того, слід забезпечити місця для заряджання, розряджання і чищення зброї, підігрівання їжі, куріння, сушіння одягу і взуття, господарський куточок, приміщення санітарно-побутового призначення, де розміщуються душові та санвузли.

Усі приміщення варти слід забезпечити аварійним освітленням, меблями і майном культурно-побутового призначення відповідно до табельної належності.

У загальній кімнаті слід розмістити табель постів, зразки перепусток і допусків за підписами осіб, які мають право їх підписувати, інструкцію з пропускного режиму на об'єкті, що охороняється, посібники зі службової підготовки, правила техніки безпеки, аптечку та індивідуальні пакети. В окремому місці розміщуються прилади охоронної і охоронно-пожежної сигналізації.

Для чищення зброї слід передбачити спеціальний стіл та плакати з правилами розбирання і збирання зброї.

Кімната начальника варти обладнується телефоном і засобами зв'язку з постами, пожежною охороною і міліцією, тут мають знаходитися відбитки печаток і зразки пломб, якими опечатуються та пломбуються приміщення, які приймаються під охорону.

Вартове приміщення забезпечується засобами пожежогасіння (вогнегасниками, ломами, баграми, ящиками з піском, відрами тощо).

У вартовому приміщенні мають підтримуватись тиша і порядок.

За 24-годинного графіка роботи варти одночасно відпочивати (спати) дозволяється тільки половині резерву варти. На цей час персоналу варти дозволяється знімати взуття і спорядження. У разі призначення варти на 8 і 12 годин особовому складу варти спати не дозволяється.

Зміна, яка не спить, займається прибиранням приміщень, а також за вказівкою начальника варти використовується для посилення охорони, несення служби в дозорах і секретах, підміни чатових.

Для розігрівання їжі слід користуватися нагрівальними приладами промислового виготовлення із закритою спіраллю та суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.

У вартове приміщення допускаються тільки особи для зміни варти, перевірки несення служби, ремонту засобів зв'язку, сигналізації, проведення інших ремонтних робіт.

Працівники відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони, що прибули для перевірки варти, допускаються у вартове приміщення після встановлення начальником варти їх особи шляхом перевірки документів з подальшим повідомленням про це безпосереднього керівника.

Посадові особи, які прибули для розв'язання різних службових питань, а також для встановлення або ремонту засобів зв'язку, сигналізації, освітлення, опалення і в інших господарських справах, допускаються у вартове приміщення лише з дозволу керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який призначив варту, з пред'явленням службового посвідчення.

VII. Організація контролю за несенням служби відокремленими підрозділами відомчої воєнізованої охорони

Контроль за несенням служби під час виконання заходів охорони є дієвим засобом зміцнення дисципліни, дотримання персоналом охорони особистої безпеки та надання йому практичної допомоги.

7.1. Контроль здійснюється шляхом проведення гласних і негласних фізичних перевірок організації та несення служби нарядами відомчої охорони охорони на маршрутах і постах під час виконання ними охоронних функцій. Перевірки проводяться цілодобово за розробленими графіками.

Графіки негласних перевірок складаються окремо. Перевірки плануються (проводяться) у кількості та періодичності, що забезпечують здійснення нарядами відомчої воєнізованої охорони завдань з охорони, але не менше одного разу на зміну, а на віддалених постах (маршрутах) - один раз на добу (перевірки під час зміни нарядів не враховуються).

Віддалені пости забезпечуються додатково тривожною сигналізацією та радіотелефонним зв'язком.

Разом з фізичним контролем несення служби нарядами відомчої воєнізованої охорони проводиться контроль з використанням засобів телефонного та радіозв'язків, засобів технічного контролю несення служби, технічних приймально-контрольних приладів, систем визначення і фіксації місцезнаходження нарядів відомчої воєнізованої охорони, напрямку їх руху.

Технічний контроль здійснюється з інтервалом не більше 2 годин.

7.2. Право на перевірку варт і службових нарядів мають:

- Міністр палива та енергетики України, його заступники;

- керівник структурного підрозділу Мінпаливенерго, на який покладено методичне та загальне керівництво відокремленами підрозділами відомчої воєнізованої охорони;

- керівники об'єктів, що охороняються, та їх заступники;

- службові особи, яким підпорядковані варти, службові наряди;

- представники відповідних органів державної влади з повідомленням керівника об'єкта, що охороняється.

Особи, які перевіряють службу нарядів відомчої воєнізованої охорони, зобов'язані знати оперативну ситуацію в районі розташування об'єктів, що охороняються, та прилеглій території, де розташовані пости, об'єктивно оцінювати якість несення служби, не допускати послаблень і спрощень, надавати практичну допомогу та навчати персонал відомчої воєнізованої охорони правилам несення служби, порядку дій в нештатних ситуаціях.

7.3. У разі надходження під час перевірки сигналу про спрацювання засобів охоронної або охоронно-пожежної сигналізації, вчинення правопорушень тощо перевірка припиняється, а наряди направляються на відпрацювання наданої інформації.

У разі виявлення недоліків у несенні служби особа, яка здійснює перевірку, припиняє її та вживає заходів до їх усунення.

7.4. У разі відсутності інформації (фізична перевірка, радіотелефонний зв'язок, засоби технічного контролю тощо) від нарядів відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони (понад 3 години, а від нарядів, які несуть службу з вогнепальною зброєю, понад 2 години) начальник варти вживає невідкладних заходів для встановлення місцезнаходження наряду та здійснює його негайну перевірку.

7.5. Категорично забороняється перевіряти службу шляхом спроб відібрати зброю, імітації правопорушень та способами, що можуть призвести до нещасних випадків.

7.5.1. Під час перевірок організації та несення служби вивчаються:

- використання сил та засобів відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони;

- підготовка, порядок допуску до служби працівників охорони, якість проведення їх інструктажів;

- управління нарядами відомчої воєнізованої охорони, своєчасність доведення інформації про зміни в оперативній ситуації;

- наявність наряду на маршруті (посту), забезпечення пропускного режиму на об'єкті, знання оперативної ситуації;

- стан здоров'я працівників охорони, форма одягу та зовнішній вигляд, наявність посвідчення;

- збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів самооборони, засобів зв'язку, службового автотранспорту та іншого майна;

- якість виконання персоналом відомчої воєнізованої охорони службових завдань, знання функціональних обов'язків, нормативно-правових актів, що регламентують охоронну діяльність;

- ефективність реагування нарядів відомчої воєнізованої охорони на сигнал "Тривога" та якість ведення документації на посту охорони;

- технічний стан службового автотранспорту, його укомплектованість та відповідність записам про його експлуатацію;

- робота засобів зв'язку, підтримання зв'язку з черговими, періодичність ведення радіообміну.

7.5.2. Під час перевірки вивчається знання нарядами відомчої воєнізованої охорони:

- порядку несення служби, загальних і особливих обов'язків з охорони об'єктів та забезпечення громадського порядку в місцях несення служби;

- особливостей пропускного режиму на об'єкті, що охороняється (за наявності такого);

- оперативної ситуації в місті (районі) та місцях служби;

- дислокації та особливостей об'єктів, що охороняються, стан їх технічної укріпленості; правил і заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю.

7.6. Негласна перевірка

Графіки негласних перевірок складаються кожного місяця та затверджуються керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

Планування та проведення негласних перевірок організовуються на об'єктах, що охороняються (відкриті майданчики, великі промислові підприємства, склади тощо), кожен пост перевіряється не менше 1 разу на місяць, 50 % перевірок від запланованої кількості здійснюється у вечірній та нічний час.

Негласна перевірка несення служби з охорони закритих об'єктів здійснюється у їх робочий час, за винятком постів, що обладнані технічними засобами захисту (шлюзи, кабіни постових тощо), які протидіють несанкціонованому проникненню на об'єкт, що охороняється, та не дають змоги перевіряльнику спостерігати за несенням служби. Перелік цих об'єктів визначається керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони. Негласна перевірка служби здійснюється не менше 30 хвилин і завершується гласною.

Під час негласної перевірки перевіряється:

- наявність наряду на маршруті (посту), місці його постійної дислокації (центр зони) та порядок несення служби;

- дотримання графіка огляду об'єктів та руху за маршрутом;

- дотримання нарядом пильності, послідовність його дій та реагування на сигнал "Тривога";

- дотримання встановленого порядку несення служби.

Для негласного контролю можуть використовуватись прилади нічного бачення, відеокамери, біноклі, радіостанції тощо;

У разі виявлення порушень при несенні служби негласна перевірка припиняється та вживаються заходи для їх усунення.

7.7. Облік результатів перевірки служби

За результатами проведених перевірок організації та несення служби особа, яка їх здійснила, вносить відповідний запис до журналу прийняття-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби із зазначенням конкретних недоліків та рекомендацій щодо їх усунення.

Особа, яка здійснила негласну перевірку, доповідає про її результати в службовій записці (довідці) начальнику, який призначив перевірку, із зазначенням часу, місця, прізвищ працівників та подій, які сталися під час перевірки. Начальники відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони за результатами перевірок складають довідки.

7.8. Форма реалізації результатів перевірки:

- заслуховування звітів начальників (керівного складу) підрозділів охорони та охоронників;

- видання наказів про усунення недоліків;

- розроблення рекомендацій та заходів щодо вдосконалення служби;

- надання допомоги в організації служби та контролю за її несенням відповідними (конкретними) посадовими особами;

- перегляд дислокацій, графіків руху і тактики несення служби.

Результати перевірок організації (несення) служби розглядаються керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони - щомісяця.

Підбиття підсумків несення служби вартою (нарядом) здійснюється щодня. За показниками перевірок, оцінок кожного працівника охорони визначаються результати служби відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

VIII. Пропускний режим

8.1. Пропускний режим - порядок, що забезпечується сукупністю заходів і правил, які унеможливлюють безконтрольний вхід (вихід) осіб, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, внесення (винесення), завезення (вивезення) майна на об'єкт і з об'єкта.

Об'єкт - будинок, споруда чи ділянка місцевості, що перебуває під охороною. Приміщення - це складова частина об'єкта, що перебуває під охороною.

Пропускний режим установлюється керівником об'єкта, що охороняється як у цілому на об'єкті, так і в окремих його корпусах, будинках, цехах, відділах, лабораторіях, сховищах та інших спеціальних приміщеннях. Його здійснення покладається на відокремлені підрозділи відомчої воєнізованої охорони.

8.2. Засоби регулювання пропускного режиму - пристрої для контролю проходження працівників об'єкта, що охороняється, та його відвідувачів. Залежно від чисельності персоналу охорони з переліку пристроїв контролю проходження застосовуються турнікети типу "вертушка" або автоматизовані пристрої для контролю проходження зі збереженням пропусків на руках або в касетницях.

8.3. Технічні засоби огляду (стаціонарні або ручні) - пристрої (металошукачі, дозиметри та ін.), що використовуються на контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП) для виявлення під час проходу осіб і проїзду транспортних засобів на територію об'єкта, що охороняється, і назад, винесення (унесення), вивезення (увезення) заборонених керівником об'єкта, що охороняється, предметів (матеріальних цінностей чи речей, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом правопорушення, тощо).

Вхід (вихід) осіб на об'єкти, що охороняються, здійснюється через установлені й обладнані пости охорони. Контроль за дотриманням пропускного режиму здійснюється керівним складом відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони та керівником об'єкта, що охороняється.

8.4. Організація пропускного режиму

Основними документами, що дають право на вхід (вихід) робітників, службовців та інших осіб на територію (з території) об'єкта, що охороняється, є перепустка, на увіз (вивіз) вантажів - дорожній лист, транспортна накладна (товарно-транспортна накладна), на внесення (винесення) матеріальних цінностей - матеріальна перепустка. Накладні повинні пронумеровуватися друкарським способом.

8.4.1. Перепустки за строком дії поділяються на постійні, тимчасові, разові. Усі категорії перепусток за зовнішнім виглядом повинні відрізнятись одна від одної.

Постійні перепустки видаються працівникам, прийнятим на постійну роботу. Строк їх дії встановлюється керівником об'єкта, що охороняється.

Тимчасові перепустки видаються на строк не більше двох місяців чи на термін виконання на об'єкті, що охороняється, тимчасової роботи і дійсні тільки в разі пред'явлення документа, що засвідчує особу.

Тимчасові перепустки з простроченим терміном дії і тимчасові перепустки осіб, які вибувають з об'єкта, що охороняється, у зв'язку із закінченням терміну перебування на об'єкті чи виконанням установленого обсягу робіт вилучаються (здаються до бюро перепусток).

8.4.2. Для одноразового відвідування об'єкта, що охороняється, за розпорядженням адміністрації видається разова перепустка, яка дійсна лише в разі пред'явлення відвідувачем документа, який засвідчує особу. У разі групового відвідування об'єкта, що охороняється, разова перепустка виписується на керівника групи із зазначенням кількості осіб, які прямують з ним, з доданням поіменного списку.

Разові перепустки оформляються в бюро перепусток за письмовими заявками і надають право на відвідування тільки тих об'єктів, що в них зазначені. Разова перепустка дійсна в разі пред'явлення відвідувачем документа, який засвідчує особу. Допуск відвідувачів на об'єкти, що охороняються, за разовими перепустками здійснюється лише в години, що визначені для відвідування керівником цих об'єктів.

Письмові заявки на видачу разових перепусток подаються до бюро перепусток напередодні дня відвідування, а в окремих випадках - телефоном і не пізніше ніж за 30 хвилин до відвідування.

У разовій перепустці позначається час вибуття, що засвідчується підписом особи, яка приймала відвідувача. Після позначення про вибуття разова перепустка дійсна протягом 15 хвилин.

Після закінчення роботи об'єкта, що охороняється, охоронник проводить звіряння кількості виданих-повернутих разових перепусток і передає їх до бюро перепусток цього об'єкта. У разі виявлення недостачі перепусток про це повідомляється керівництву відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони та керівнику об'єкта, що охороняється.

Разова перепустка з позначкою посадової особи, завіреною штампом або печаткою, при виході з об'єкта, що охороняється, вилучається на контрольно-пропускному пункті.

8.4.3. При проході відвідувача на об'єкт, що охороняється (з об'єкта), охоронник звіряє відповідність перепустки встановленому зразку, а фотокартку на ній - з особою пред'явника (у постійних перепустках).

8.4.4. У неробочі дні (неробочий час) допуск осіб на територію об'єкта, що охороняється, здійснюється лише за письмовим дозволом керівника об'єкта.

Право проходу на особливо важливі об'єкти ПЕК, що охороняються, мають вповноважені працівники органів державної влади відповідно до чинного законодавства України.

8.4.5. Допуск працівників служб термінового виклику (оперативна група органів внутрішніх справ, швидка медична допомога, пожежна охорона, аварійна служба) на територію об'єкта, що охороняється, працівниками охорони здійснюється вільно (у постовому журналі реєструється час заїзду та кількість осіб) з обов'язковим супроводженням їх протягом всього часу перебування на території цього об'єкта ініціатором виклику.

При виїзді з території об'єкта, що охороняється, транспортні засоби оглядаються контролерами КПП.

Працівники фельдзв'язку і спецзв'язку, що доставляють секретну кореспонденцію, виконуючи свої службові обов'язки, пропускаються на об'єкти, що охороняються, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4.6. Допуск на об'єкти, що охороняються, осіб, що прибули на наради й інші подібні заходи, здійснюється лише на підставі списків, затверджених керівником цього об'єкта.

Копіями зазначених списків в обов'язковому порядку повинні забезпечуватися пости відомчої воєнізованої охорони, що здійснюють пропускний режим на об'єкті, що охороняється.

8.4.7. Забороняється пропускати на територію об'єкта, що охороняється, осіб у нетверезому стані, із спиртними напоями, пакунками (окрім спецодягу), а також транспортні засоби особистого користування.

8.4.8. Дозволяється прохід з портфелями, дипломатами, папками, але якщо у працівників охорони об'єкта є підозра щодо занесення на територію об'єкта, що охороняється, зброї, вибухівки тощо, працівники охорони у ввічливій формі пропонують працівнику або відвідувачу пред'явити ручну поклажу. Якщо відвідувач має портфель (дипломат, папку), то в разовій перепустці робиться позначка "з портфелем (дипломатом, папкою)".

8.4.9. Вивіз вантажів (винос матеріальних цінностей) з об'єктів, що охороняються, а також заміна меблів, устаткування, інвентарю, проводки електромережі або телефонного зв'язку дозволяється за заявками, підписаними матеріально відповідальною особою, затвердженими керівником цього об'єкта, за погодженням відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, який здійснює охорону об'єкта.

Працівникам об'єктів, що охороняються, і відвідувачам, яким керівником об'єкта, що охороняється, не надано відповідних повноважень, забороняється вносити (ввозити) на ці об'єкти вибухонебезпечні, займисті речовини.

8.5. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на об'єкти, що охороняються, ввозу (вивозу) вантажу й інших матеріальних цінностей.

8.5.1. В'їзд службового автотранспорту на об'єкти, що охороняються, здійснюється після перевірки дорожніх листів і посвідчень водіїв і документів, що засвідчують особу експедитора або іншу особу, якій доручено супроводження вантажу. Допуск водія, експедитора або іншої особи, якій доручено супроводження вантажу, на територію об'єкта, що охороняється, здійснюється за перепустками.

8.5.2. Залізничний транспорт і транспортований ним вантаж пропускаються на територію об'єкта, що охороняється, і назад відповідно до інструкції з пропускного режиму, затвердженої керівником об'єкта та погодженої з відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони.

У разі вивозу з території об'єкта, що охороняється, порожніх вагонів персонал охорони здійснює їх перевірку.

8.5.3. Легковий, вантажний автотранспорт й інші транспортні засоби пропускаються через КПП за перепустками і дорожніми листами, а їх перевірка (огляд) здійснюється у спеціально обладнаних естакадами місцях. Контроль за кількістю та видами матеріальних цінностей, що ввозяться (вивозяться), здійснюється на підставі транспортних накладних (товарно-транспортних накладних). Матеріальні цінності навантажуються в порядку, зручному для контролю. У разі потреби керівник об'єкта, що охороняється, розробляє і подає охороні схеми розфасування, навантаження.

8.5.4. Порядок пропуску на об'єкт, що охороняється, автомобілів спеціального зв'язку визначається керівником цього об'єкта за погодженням з відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони.

8.5.5. У разі виявлення невідповідності вантажу, що перевозиться, транспортним накладним (товарно-транспортним накладним) або кількості транспортованого вантажу даним супроводжувальних документів охороною вживаються заходи, які перешкоджають виїзду транспорту і осіб, що супроводжують вантаж, за участю адміністрації об'єкта, який охороняється, здійснюється контрольна перевірка, про що складається акт і робиться запис у книзі обліку оглядів і правопорушень (додаток 11).

Акт разом з транспортною накладною (товарно-транспортною накладною) передається керівництву об'єкта, що охороняється, для вжиття заходів.

8.5.6. У разі встановлення контрольною перевіркою крадіжки матеріальних цінностей на об'єкті, що охороняється, працівник охорони негайно доповідає про це начальнику варти, керівнику об'єкта та за його вказівкою сповіщає орган внутрішніх справ і складає протокол з реєстрацією в книзі обліку оглядів і правопорушень. Викрадені матеріальні цінності вилучаються і здаються на склад об'єкта, що охороняється, за накладною.

8.5.7. Транспортні накладні (товарно-транспортні накладні) реєструються працівниками охорони в книзі обліку матеріальних цінностей, що транспортуються (додаток 12), у суворій відповідності до порядку їх надходження і зберігаються в спеціальному ящику, опечатаному працівником бухгалтерії об'єкта, що охороняється.

8.5.8. Виявлені відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони, підготовлені до крадіжки матеріальні цінності реєструються в книзі обліку оглядів і правопорушень і здаються на склад об'єкта, що охороняється, в порядку, встановленому його керівником. За кожним таким фактом складається акт, в якому вказуються місце і час виявлення підготовлених до крадіжки цінностей, їх найменування. Акт підписується особою, яка виявила цінності, і понятими.

8.5.9. У разі стихійного лиха, пожежі та за інших надзвичайних обставин спеціальні машини з персоналом, а також аварійні бригади пропускаються на територію безперешкодно в супроводі одного з працівників охорони. Контроль під час виїзду вказаного транспорту і виходу персоналу та аварійних бригад здійснюється в загальному порядку.

8.6. Контрольно-пропускні пункти.

Усі об'єкти, що охороняються, на яких установлено пропускний режим або планується його встановлення, обладнують КПП для пропуску людей і транспорту. КПП мають бути зручними для проходження людей, проїзду транспорту і здійснення охороною пропускного режиму.

Кількість КПП має бути мінімальною і забезпечувати необхідну пропускну спроможність щодо проходу людей та проїзду транспорту. Залежно від пропускного режиму передбачаються в обов'язковому порядку під час будівництва КПП приміщення для збереження пропусків або автоматичних карток.

8.6.1. КПП об'єктів, що охороняються, в обов'язковому порядку обладнують камерою схову особистих речей працівників цих об'єктів, кімнатою огляду, приміщенням для розміщення працівників охорони, технічних засобів охорони (концентраторів, пультів, відеоконтрольних пристроїв, охоронного телебачення і т. ін.), пристроїв керування механізмами відкривання проходу (проїзду) і охоронного освітлення, засобами регулювання пропускного режиму (автоматизованими, механічними або ручними пристроями, турнікетами тощо), а також, у разі потреби, технічними засобами огляду.

8.6.2. КПП для транспортних засобів обладнуються типовими розсувними чи розстібними ворітьми з електроприводами та дистанційним керуванням, пристроями для їхньої аварійної зупинки і відкриття вручну, оглядовими майданчиками чи естакадами для огляду автотранспорту, шлагбаумами, а КПП для залізничного транспорту обладнуються вишкою і майданчиком для огляду поїзда, що рухається. Ворота обладнуються запобіжниками або фіксаторами для запобігання їх вільному відкриванню.

8.6.3. Пульт керування ворітьми розташовується в КПП або на його зовнішній стіні. В останньому випадку слід виключити доступ до пульта сторонніх осіб.

8.6.4. У приміщенні КПП має бути необхідна службова документація (інструкція з пропускного режиму, з промислової безпеки та охорони праці і надання першої допомоги, наказ керівника об'єкта, що охороняється, про введення пропускного режиму в дію, схема безпечного руху працівників охорони на території об'єкта, зразки всіх видів накладних, пропусків, підписів осіб, яким надано право їх підписувати, відбитки печаток, пломб, штампів, книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються, обліку оглядів і правопорушень, списки телефонів усіх чергових служб, керівництва об'єкта).

Приміщення КПП також оснащується телефоном та аптечкою, укомплектованою медикаментами з їх описом, датою вкладення і порядком застосування, засобами пожежогасіння.

8.6.5. Книги обліку прошнуровуються, пронумеровуються, скріплюються печаткою відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, реєструються та видаються під розписку начальнику варти (поста) і після заповнення здаються до архіву відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони. Контроль за їх обліком покладається на керівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

На випадок пожежі, стихійного лиха встановлюються додаткові місця для проходу людей і проїзду транспортних засобів. Такі місця закриваються і опечатуються (опломбовуються) адміністрацією об'єкта, що охороняється. Ключі від них зберігаються в опечатаному вигляді на КПП і передаються змінами під розписку.

8.7. Організація роботи бюро перепусток.

Для виконання роботи з обліку, оформлення та видачі перепусток на об'єкті, що охороняється, організовується бюро перепусток. Там, де його немає, цю роботу здійснює особа, призначена керівником цього об'єкта.

8.7.1. Бюро перепусток розміщується у спеціально обладнаному та ізольованому від виробничої території приміщенні, яке відповідає вимогам нормального розміщення працівників охорони, які працюють в ньому, і забезпечує збереженість усієї документації, яка належить до пропускного режиму. Приміщення бюро перепусток обладнується засобами зв'язку з КПП, керівником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони і керівником об'єкта, що охороняється, забезпечується необхідним інвентарем, у тому числі металевими шафами для зберігання документації. Вікна обладнуються ґратами.

Робочі кімнати бюро перепусток ізолюються від кімнат відвідувачів. Допуск осіб у приміщення бюро перепусток обмежується.

8.7.2. Бланки всіх видів перепусток зберігаються в бюро перепусток, обліковуються згідно з накладними і реєструються в книзі обліку щоденних витрат бланків перепусток і кількості чинних перепусток (додаток 13).

Перепустки, що є в обігу, реєструються в книзі обліку виданих постійних і тимчасових перепусток (додаток 14).

Вилучені з обігу, погашені, загублені, але знайдені після видачі дубліката перепустки, зіпсовані бланки, зразки, які втратили чинність, зберігаються протягом місяця, після чого знищуються за актом шляхом спалювання і списуються за цією книгою обліку. В акті на списання перепусток вказуються дата складання акта, склад комісії, кількість знищених перепусток, окремо загублених, погашених, загублених, а потім знайдених, зіпсованих бланків за кожним видом та їх номери.

Акт підписується всіма членами комісії, скріплюється печаткою і затверджується керівником об'єкта, що охороняється.

8.7.3. Щороку за станом на 1 січня проводиться інвентаризація бланків чинних і погашених перепусток.

Правильність обліку та зберігання бланків і перепусток перевіряється щокварталу.

8.7.4. Для оформлення всіх видів перепусток бюро перепусток повинно мати такі печатки і штампи:

- кругла рельєфна металева печатка для скріплення постійних і тимчасових перепусток (діаметр 20 мм);

- кругла каучукова або трикутна печатка для скріплення разових перепусток (діаметр 25 мм);

- штампи "погашений", "зразок" та інші.

8.7.5. На всі наявні в бюро перепусток печатки і штампи складається опис, в якому напроти відбитка кожного штампа і печатки дається опис його змісту і призначення. Опис затверджується керівником об'єкта, що охороняється, і зберігається у начальника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони або в бюро перепусток. У разі заміни печаток і штампів на нові та знищення старих складається акт, який зберігається протягом 3-х років. Старий опис знищенню не підлягає і здається до архіву об'єкта, що охороняється.

8.8. Порядок проведення особистого огляду, огляду речей на об'єктах, що охороняються.

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами відомчої воєнізованої охорони у випадках, прямо передбачених законами України.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами відомчої воєнізованої охорони.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол (додаток 15) або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами відомчої воєнізованої охорони, зазначеними у статті 262 КпАП.

Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають посадові особи, яким надано право провадити вилучення речей і документів.

У разі, коли факту крадіжки не встановлено, протокол не складається, а вчиняється відповідний запис у книзі обліку оглядів і правопорушень.

Протокол реєструється в книзі обліку оглядів і правопорушень.

Про вилучення вибухових, отруйних речовин, предметів, які розкривають призначення закритого об'єкта, що охороняється, негайно інформується територіальний підрозділ МВС України.

Особи, які здійснюють особистий огляд, огляд речей, зобов'язані бути уважними й ввічливими стосовно осіб, щодо яких провадиться огляд, не повинні допускати дій, що принижують їхню гідність, і не розголошувати відомості, пов'язані з проведенням огляду.

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві або до суду.

8.8.1. Службова документація відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони:

план роботи підрозділу; функціональні обов'язки працівників охорони; графіки несення служби; журнал обліку зауважень та пропозицій за результатами проведення контролю керівним та інспекторським складом апаратів охорони; книги обліку рапортів про проведення негласних перевірок; літерні справи на об'єкти, що охороняються; книга обліку працівників відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони (додаток 16); журнал обліку занять зі службової підготовки (додаток 17); службова книга начальника загону (начальника групи, начальника команди, командира відділення) відомчої воєнізованої охорони (додаток 18); журнал обліку первинного на робочому місці, повторного і позапланового інструктажів працівників охорони (додаток 19); інші документи.

На постах відомчої воєнізованої охорони повинна бути така документація: функціональні обов'язки персоналу охорони; інструкції з правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки, правил користування приладами охоронної й охоронно-пожежної сигналізації; табелі постів; журнал прийняття-здавання поста (маршруту) і перевірок несення служби; журнал обліку прийняття-здавання приміщень об'єкта, що охороняється, матеріально відповідальними особами (додаток 20); схема охорони та безпечного руху працівників охорони на території об'єкта; зразки всіх видів накладних, перепусток, підписів осіб, яким надано право їх підписувати; відбитки печаток, пломб, штампів; книга обліку огляду і правопорушень; списки телефонів усіх чергових служб, керівників об'єкта, що охороняється, та матеріально відповідальних осіб; графік виходу на зв'язок з підрозділом охорони (центральним постом).

8.9. Засоби посилення охорони об'єктів.

8.9.1. Для посилення охорони об'єктів застосовуються:

- системи сигналізації охоронного призначення (ССОП);

- системи охоронної сигналізації (СОС);

- системи теле- (відео) контролю (СТВК);

- система теле- (відео) спостереження (СТВС);

- системи контролю доступу (СКД);

- системи ручної (ножної) тривожної сигналізації (СРТС), що забезпечують можливість термінового виклику наряду охорони;

- системи пожежної сигналізації (СПС);

- системи аварійної сигналізації (САС), які забезпечують надходження тривожних сигналів внаслідок затоплення, загазованості, радіаційної небезпеки, технологічної аварії та іншої аварійної ситуації;

- системи сигналізації комбіновані (ССК), що вміщують вищезгадані системи в будь-якій комбінації.

Системи сигналізації призначені для попередження персоналу охорони про спробу проникнення на об'єкт, що охороняється, сторонніх осіб або пожежу.

Структура побудови систем сигналізації охоронного призначення має враховувати обраний вид і тактику охорони, а також технічну укріпленість охоронюваного об'єкта. Однією з особливостей, що характеризує надійність охорони об'єктів, є структура встановленої ССОП, яка складається з вищезгаданих систем. Особливо важливі та великі об'єкти обладнуються 2 - 3 рубежами СОС.

Установлення охоронної сигналізації з блокування периметрів об'єктів, що охороняються, передбачається:

- на проммайданчиках теплових електростанцій потужністю 600 тис. кВт і вище;

- на окремо розташованих мазутних сховищах об'ємом 20 тис. куб. метрів і вище;

- на відкритих розподільних пристроях напругою 500 кВ і вище, розміщених поза територією проммайданчиків електростанцій;

- по периметру забороненої зони гідроелектростанцій;

- на підстанціях напругою 330 кВ і вище, а також на особливо важливих вузлових підстанціях напругою 200 кВ.

У випадку, якщо підстанцію напругою 500 кВ розташовано поза межею проммайданчика станції й разом з підстанцією більш низької напруги, охоронна сигналізація передбачається по периметру підстанцій всіх напруг.

Для організації пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на об'єкті, що охороняється, встановлюється СКД. Оптимальний підхід щодо захисту об'єкта з використанням вищезгаданих систем сигналізації охоронного призначення дає можливість організовувати мінімальну кількість постів фізичної охорони.

8.9.2. У процесі вибору типу ССОП та складанні схеми блокування об'єкта, що охороняється, враховуються такі фактори: категорія цього об'єкта, конструктивна особливість об'єкта, його технічна укріпленість, місце його розташування, віддаленість від постів і маршрутів, терористична вразливість об'єкта, характер матеріальних цінностей, їх місце розташування і концентрація тощо.

8.10. Огорожа по периметру території об'єкта, що охороняється.

Огорожу слід обладнувати електричним освітленням, вона має бути прямолінійною, без зайвих вигинів, які обмежують спостереження, до неї не повинні прилягати будь-які будівлі.

Огорожа об'єкта, що охороняється, розташованого в межах міста або великого населеного пункту, повинна мати певне архітектурне оформлення, яке відповідає загальному ансамблю прилеглих до неї будівель і відповідає вимогам місцевих архітектурно-планувальних організацій.

Огорожу на особливо важливих і режимних об'єктах, що новобудуються і реконструюються, слід проектувати, як правило, суцільного заповнення, заввишки не менше 2 м. Уздовж огорожі цих об'єктів необхідно передбачати із внутрішнього боку ділянки території завширшки не менше 5 м, вільні від забудови та озеленення.

8.10.1. Заборонена зона - відгороджена /визначена/ смуга вільної місцевості із внутрішнього або зовнішнього боку огорожі, на якій перебування сторонніх осіб забороняється.

У забороненій зоні розміщуються контрольно-слідова смуга (далі - КСС), стежка наряду, система електричного освітлення, засоби охоронної сигналізації, постового зв'язку, постові грибки, а в окремих випадках - спостережні вишки й покажчики. Зона огороджується легкою огорожею заввишки не менше 1,2 м. Для означення її меж через кожні 50 м огорожі встановлюються покажчики із чітко видимими написами державною мовою і мовою більшості населення даної місцевості: "Заборонена зона, прохід заборонено".

8.10.2. КСС - смуга місцевості завширшки 3 - 4 м, яка пролягає вздовж основної огорожі об'єкта, що охороняється, й призначена для виявлення слідів порушників забороненої зони. Вона може бути природною /снігова/ і штучною /розпушена/.

8.11. До обладнання постів охорони входять:

- постовий грибок /дах 150 х 150 см/, стовп заввишки 210 см. Установлюється на зовнішніх постах для позначення поста й місця зміни постових, розміщення засобів зв'язку й сигналізації, постового одягу;

- спостережні вежі /дах 170 х 170 см/, майданчик 130 х 130 см, бар'єр висотою 120 см. Призначені для збільшення огляду ділянок постів і прилеглих до них підступів. На вежах розміщуються засоби зв'язку, сигналізації, керовані прожектори й гучномовці для попередження порушників;

- постові приміщення на КПП і зовнішніх постах обладнуються освітленням, опаленням, засобами постового зв'язку й сигналізації, мають відповідати вимогам санітарії, охорони праці й техніки безпеки;

- засоби постового зв'язку забезпечують надійний зв'язок вартового приміщення /центрального поста/ з усіма постами охорони об'єкта.

Для зв'язку по всьому периметру, крім телефонів, установлених на постах, доцільно передбачати встановлення через кожні 80 - 100 метрів розеток, паралельно підключених до телефонної лінії. Для користування розетками чатовому видається мікротелефонна трубка.

IX. Охорона праці

9.1. Для безпосередньої організації робіт зі створення здорових і безпечних умов праці, запобігання травматизму, підготовки управлінських рішень та контролю за станом праці в відокремлених підрозділах відомчої воєнізованої охорони створюється служба охорони праці.

9.2. Служба охорони праці створюється в відокремлених підрозділах відомчої воєнізованої охорони чисельністю 50 і більше працівників. За чисельності до 50 працівників ці функції можуть виконувати за сумісництвом особи з відповідною професійною підготовкою, вищою інженерно-технічною освітою та стажем роботи за фахом не менше трьох років.

Персонал служби охорони праці у своїй діяльності керується законодавством України про охорону праці, міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці та цим Положенням.

9.3. Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків виконує такі завдання:

- здійснює оперативне керівництво охороною праці в відокремлених підрозділах відомчої воєнізованої охорони, постійно аналізує ефективність роботи і вдосконалює її форми й методи з метою створення безпечних і здорових умов праці;

- забезпечує проведення інструктажів з охорони праці для персоналу підрозділів охорони;

- надає методичну допомогу в розробленні інструкцій з охорони праці;

- бере участь у роботі комісій з перевірки знань правил охорони праці персоналом відомчої воєнізованої охорони, розслідування нещасних випадків; аналізує причини їхнього виникнення, розробляє й контролює заходи щодо їхнього усунення й запобігання;

- систематично перевіряє стан умов праці на робочих місцях працівників відомчої воєнізованої охорони, розробляє заходи щодо усунення виявлених під час обслідування недоліків.

9.4. Служба охорони праці контролює:

- виконання керівним складом структурних відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони вимог правил і норм охорони праці;

- ведення документації з охорони праці;

- забезпечення персоналу відомчої воєнізованої охорони спеціальним форменим одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту;

- проведення медичних оглядів працівників органами охорони здоров'я.

X. Розділ X виключено 

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806,
у зв'язку з цим розділи XI, XII
 вважати відповідно розділами X, XI)

X. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

10.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої воєнізованої охорони, будівництво її об'єктів і споруд, забезпечення спеціальною технікою і обладнанням, форменим одягом, засобами зв'язку здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10.2. Придбання, перевезення, зберігання, облік та використання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони в відокремлених підрозділах відомчої воєнізованої охорони здійснюються відповідно до наказу Мінпаливенерго від 12.05.2004 N 250 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони, а також пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів підрозділами відомчої воєнізованої та сторожової охорони, що здійснюють охорону об'єктів електроенергетики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за N 760/9359.

10.3. До матеріально-технічної бази відомчої воєнізованої охорони належать: - вартові, робочі та підсобні приміщення;

- приміщення для зберігання матеріально-технічних цінностей;

- приміщення для зберігання зброї, спеціальних засобів самооборони;

- приміщення для зберігання автотранспорту, здійснення управлінської та інших видів діяльності, пов'язаних з охороною;

- спеціальні та допоміжні автомобілі, техніка та обладнання;

- навчальні містечка (полігони).

10.4. Обладнання технічними засобами охорони об'єктів, що охороняються, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються за рахунок об'єктів, що охороняються.

10.5. Працівники відомчої воєнізованої охорони забезпечуються форменим одягом.

(пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806)

10.6. На працівників відомчої воєнізованої охорони поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування.

XI. Соціальний захист працівників відомчої воєнізованої охорони

11.1. Соціальний захист працівників здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11.2. Із працівниками укладається трудовий договір на загальних засадах.

11.3. Працівникам надається щорічна відпустка згідно із Законом України "Про відпустки" та колективним договором.

11.4. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, умов матеріального забезпечення визначається в колективному договорі.

Працівники відомчої воєнізованої охорони за вчинення правопорушень чи злочинну діяльність несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України. Список посад відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, за якими встановлюється ненормований робочий день та надається додаткова відпустка, визначається колективним договором.

11.5. Пенсійне забезпечення працівників відомчої воєнізованої охорони Мінпаливенерго здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Пункт 11.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 31.10.2013 р. N 806,
у зв'язку з цим пункт 11.7 вважати пунктом 11.6)

11.6. Облік робочого часу працівників відомчої воєнізованої охорони.

Тривалість щоденної роботи, у тому числі початок і закінчення щоденної роботи, перерва для відпочинку та приймання їжі, визначаються графіками змінності, затвердженими начальником відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, за погодження з профспілковим органом з дотриманням установленої тривалості робочого часу за тиждень або інший обліковий період.

Графіки змінності доводяться до відома працівників охорони не пізніше як за 1 місяць до їх введення в дію.

На підприємствах для працівників відомчої воєнізованої охорони може застосовуватись режим підсумованого обліку робочого часу. Норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня при тижневій нормі 40 годин, семигодинного робочого дня з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів - до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів - на 1 годину. Підсумований облік робочого часу може запроваджуватися лише за погодженням з профспілковим органом.

Графік уважається складеним, якщо:

- кожному працівнику охорони заплановано відпрацювати місячну норму робочого часу;

- передбачена охорона всіх об'єктів щоденно протягом часу, зазначеного в дислокаціях постів (маршрутів).

Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі обліку основного робочого часу, який відкривається щомісяця на працівників охорони. Для ведення обліку використання робочого часу кожному працівнику охорони присвоюється табельний номер, який наводиться у всіх документах з обліку праці та її оплати. У разі звільнення (або переведення) працівника до іншого відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони його колишній табельний номер не може бути присвоєний іншому й залишається вільним не менше трьох років.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ЗРАЗОК

АКТ
Міжвідомчої комісії з організації охорони об'єкта

__________________________________________
(найменування об'єкта)

Дата _____________ місцезнаходження ____________________________________________________
                                                                                                                   (населений пункт, де розташований об'єкт охорони)
Міжвідомча комісія з організації охорони об'єкта у складі:
Голови _______________________________________________________________________________
Членів комісії _________________________________________________________________________
                                                                 (вказати посаду, прізвище, ім'я та по батькові кожного) 

        На підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від ____________ N ______ про створення Міжвідомчої комісії з організації охорони об'єкта комісія визначила систему організації охорони об'єкта
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування)
та необхідну для цього чисельність охорони.

       1. Об'єкт __________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування)
належить до особливо важливих об'єктів ПЕК. Основними виробничими (науковими) складовими (ділянками, корпусами, будинками) об'єкта є:
______________________________________________________________________________________
                                         (перелічити приміщення, будинки, споруди, цехи, що підлягають охороні) 

        Розрахункова кількість співробітників, які проходять через контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) в _________ (одну, дві, три) зміни, _________ чоловік.
        Підприємство розташоване __________________________________________________________

_________________________________________________________
                                           (відносно міста, населеного пункту, шосейних доріг та залізниці) 

        З півдня до нього прилягають ________________________________________________________

_________________________________________________________ 
                                (топографічна характеристика місцевості за всіма сторонами світу на глибину 10 км)

        Для пропуску співробітників і транспорту встановлюються _______________________________
        Контрольно-пропускних пунктів:
        КПП N ______________________ (призначення)
        КПП N ______________________ (призначення) та ін.

        2. Охороні підлягають:

        а) периметр забороненої (контрольованої) зони _________________________ км. ІТЗО обладнані
        _________________________________________________________________________________;
                                                             (зазначити всі ІТЗО, типи сигналізації та її стан)
    б) КПП (для пропуску людей) _______ (кількість) на ______ проходів. Технічними засобами охорони (далі - ТЗО) обладнані __________________________________________________________
                                                                                                (зазначити типи кабін, інше обладнання та їх стан)
       КПП (автотранспортні) ______ (кількість) на __________ проходів. ТЗО обладнані
______________________________________________________________________________________
                                                                             (зазначити обладнання та його стан)
       КПП (залізничні) ______ (кількість). ТЗО обладнані ______________________________________
       _________________________________________________________________________________;
                                                                                (зазначити обладнання та його стан)
       в) режимні приміщення _________ (кількість) обладнані ІТЗО
       __________________________________________________________________________________
                                           (указати типи сигналізації, наявність запасних виходів та їх блокування) 

       3. МВК вважає за необхідне об'єкт ___________ охороняти відомчою воєнізованою охороною
______________________________________________________________________________________
                                                                                (загону, команди, групи, відділення)
вартою (вартами) за периметром чатовим способом _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                               (нерухомими чатовими, оперативного чергування, патрулювання)
       КПП  N __ - нерухомими чатовими із застосуванням автоматизованих систем забезпечення доступу співробітників на об'єкт;
       КПП N __ - нерухомими чатовими;
       режимні приміщення N __________________ - нерухомими чатовими;
       режимні приміщення (будівлі) N _______________________________
       оперативним чергуванням варти.
      Для охорони встановити кількість постів та їх чисельність:
      добових за периметром забороненої (контрольованої) зони ___________ х ___________ -
_____________________________________________________ одиниць;
      півдобових за периметром забороненої (контрольованої) зони ___________ х __________ -
_____________________________________________________ одиниць;
      добових на КПП (автомобільному, залізничному, для пропуску співробітників) _____ х ______ -
_____________________________________________________ одиниць;
     добових з охорони режимних будівель _____ х ______ - ___________________________ одиниць;
     півдобових з охорони режимних будівель ___ х ____ - ____________________________ одиниць;
     добових з охорони вартових приміщень ___ х ____ - ______________________________ одиниць;
     оперативним чергуванням варти _________ х _________________ - ________________ одиниць;
     операторів ІТЗО ___ х ____ - _________________________________________________ одиниць;
     для огляду залізничного транспорту __ х __ - ___________________________________ одиниць;
     на резервні групи варт _____ х - _______ _______________________________________ одиниць;
  для несення служби начальниками варт та їх помічниками ______ х ______________ - _______________________________ одиниць;
   для обслуговування ІТЗО за периметром, КПП та режимних приміщень _______ х ______ - _______________________________ одиниць;
      для обслуговування службових собак _____ х ______ - ___________________________ одиниць;
      для водіїв оперативних машин _____ х ______ - _________________________________ одиниць;
     Усього ___________________ одиниць.

      4. Розташування варт і постів визначити:

      Варта N _______ для охорони _________________________________________________________
                                                                                                    (зазначається об'єкт, ділянка, де розміщена варта)
      Постів: добових ____________________ (кількість)
             півдобових ____________________ (кількість)
      Пост N ______ (добовий) для охорони за периметром забороненої (контрольованої) зони
______________________________________________________________________________________
                         (зазначається місце розташування та призначення поста, протяжність ділянки, спосіб несення служби)
      Пост N ______ (добовий) з охорони ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (зазначається місце розташування та призначення поста, спосіб несення служби та ін.) 
_________________________________________________________

      5. Для забезпечення охорони об'єкта встановити кількість службових собак:
      розшукових __________________________;
                                                                (кількість)
      патрульно-розшукових _________________;
                                                                (кількість)
      вартових _____________________________
                                                                (кількість) 

      6. З метою забезпечення надійної охорони об'єкта МВК вважає за необхідне здійснити такі заходи:

N
з/п 

Найменування заходів 

Термін виконання 

Хто виконує 

Необхідні матеріальні засоби 

  

  

  

  

  

   7. Приймання об'єкта під охорону відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони провести після виконання заходів, передбачених пунктом 6 цього Акта.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (висновок МВК щодо виділення коштів на відокремлений підрозділ відомчої воєнізованої охорони з розрахунку на фінансовий рік) 

Голова комісії 

_____________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_____________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Посвідчення
працівника відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Лицьовий бік

Зворотний бік

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Літерна справа на об'єкти, що охороняються відокремленим підрозділом відомчої воєнізованої охорони

Розділ 1:

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

1. Відомча належність ___________________________________________________________________
2. Адреса об'єкта _______________________________________________________________________
3. Кількість працівників та службовців _____________________________________________________
4. Площа об'єкта _______________ га.
5. Довжина периметра ____________ м, стан огорожі ________________________________________
6. Кількість КПП ___________, місць зігрівання та укриття від негоди
______________________________________________________________________________________
7. Кількість воріт, усього ____________________, у тому числі:
- автотранспортних _________________________;
- залізничних ______________________________;
- механізованих ____________________________
Наявність освітлення біля воріт ____________________________________
8. Установлено на КПП турнікетів _________, наявність естакади для догляду транспортних засобів _______________________
9. Наявність ящиків з піском ______ і вогнегасників на КПП та постах _______, на пожежних щитах ______, їх укомплектованість ________________
10. Наявність кімнат схову особистих речей робітників та службовців ___________, кімнат огляду ___________
11. Вид охорони: відомча воєнізована охорона, змішана (охорона + працівники органів внутрішніх справ) (непотрібне закреслити).
12. Чисельність охорони: охоронників на КПП ______________________________________________;
охоронників __________________________________________________________________________;
працівників органів внутрішніх справ _____________________________________________________
Усього _______________________________________________________________________________
13. Кількість постів, усього ______________, у тому числі:
8-годинних _________________________;
12-годинних ________________________;
15-годинних ________________________;
16-годинних ________________________;
24-годинних ________________________
14. Вихідні дні на об'єкті ________________________________________________________________
15. Застосовується __________________________ службових собак у місцях їх виставлення ______________________________________________________________________________________
16. Наявність на об'єкті відомчої або іншої охорони _________________________________________
17. Керівник об'єкта ____________________________________________________________________
                                                                                     (П. І. Б., телефони /службовий та домашній/)
18. Номер телефону поста охорони _______________________________________________________
19. Перелік відокремлених приміщень, уключених до дислокації:
_________________________________________________________ 

Розділ 2:

- Акт МВК з організації охорони об'єкта;
- план охорони об'єкта;
- план взаємодії;
- копія схеми - дислокації постів із зазначенням маршрутів безпечного руху працівників охорони;
- копії наказів керівника об'єкта, що охороняється, про пропускний та внутрішньооб'єктовий режими, інші керівні матеріали;
- копія схеми - дислокації постів із зазначенням маршрутів безпечного руху працівників охорони;
- копії наказів керівника об'єкта, що охороняється, про пропускний та внутрішньооб'єктовий режими;
- копії інструкцій з протипожежної і техніки безпеки;
- копії наказів про прийняття об'єкта під охорону та про зміни виду охорони;
- матеріали перевірки технічного стану охорони (первинний акт обстеження, довідка про готовність об'єкта до прийняття під охорону, повторні акти обстеження, довідки контрольних перевірок за усуненням недоліків). 

Розділ 3:

АРКУШ
обліку інформації, що направляється керівнику об'єкта, що охороняється, до правоохоронних та інших заінтересованих органів

N
з/п 

Дата направлення 

Вих. номер 

Номер справи і сторінка 

З якого питання 

Надходження відповіді, дата, номер, короткий зміст 

  

  

  

  

  

  

АРКУШ
обліку висновків, службових розслідувань, спецповідомлень щодо крадіжок, які допущені або відвернені

N
з/п 

Найменування документа 

Реєстраційний номер і дата 

Номер справи і сторінка 

Короткий зміст 

  

  

  

  

  

АРКУШ
обліку спільних заходів відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, керівника об'єкта, що охороняється, органів внутрішніх справ

N
з/п 

Дата проведення і назва заходу 

Результат проведення 

Номер справи, до якої підшито документ, і сторінки 

  

  

  

  

АРКУШ
обліку інформації про скарги та заяви щодо якості охорони

N
з/п 

Короткий зміст документа 

Вхідний номер і дата 

Яким вих. номер виконано 

Номер справи, до якої підшитий документ 

Ужиті заходи 

  

  

  

  

  

  

АРКУШ
обліку перевірок літерної справи

N
з/п 

Дата 

Хто перевірив 

Зауваження 

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Журнал
інструктажів працівників охорони

____________________________________
(найменування підрозділу охорони)

"___" ____________ 200_ р.

N
з/п 

Номер команди 

Номер поста (маршруту) 

Назва об'єкта 

П. І. Б. охоронника 

Тема інструктажу 

Підпис працівника охорони про отримання інструктажу 

Підпис відповідальної особи про проведення інструктажу та допуску працівника охорони до несення служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива та енергетики

 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Журнал
прийняття-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби

______________________________________________________
(найменування об'єкта)

Дата і час 

Пост, майно, документація за описом і печатки на сховищах згідно з відбитками 

Зауваження щодо прийняття-здавання поста, приміщень, майна та документації 

Час перевірки несення служби 

Результати перевірки. Посада, звання, П. І. Б. перевіряльника, відмітка про усунення недоліків 

здав 

прийняв 

П. І. Б. 

підпис 

П. І. Б. 

підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Журнал
центрального поста команди (дільниці) N

______________________________________________________
(найменування відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони)

1 сторінка

N
з/п 

Номер поста 

Назва об'єкта 

П. І. Б. охоронника 

Час заступання на пост 

Підпис охоронника, який прибув на службу та на інструктаж 

Час закінчення несення служби 

Тема інструктажу. Прізвище особи, яка проводила інструктаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 сторінка

Аркуш контролю перевірок та закриття постів

N
з/п 

П. І. Б. перевіряльника 

Назва об'єкта, номер постів, час здійснення охоронних заходів
(від ___ до ___) 

"ВРП-330кВ"
пост N 1,
8.00 - 20.00 

"ВРП-330кВ"
пост N 2,
7.00 - 21.00 

"ВРП-330кВ"
пост N 3,
21.00 - 7.00 

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ

службового автомобіля _____________________________ відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (марка та номерний знак)
при __________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування підприємства)
"___" ____________ 200_ р. Час несення служби з _____ год. до _____ год.
Показання спідометра:
на початок служби _______, після закінчення служби ________________________________________;
Екіпаж:
старший охоронник ____________________________________________________________________;
охоронник-водій _______________________________________________________________________;
охоронник-провідник службового собаки _____________________________________ зі службовим собакою ________________________________________;
проводив інструктаж ___________________________________________________________________;
тема інструктажу _______________________________________________________________________

     Виїзди за сигналом "Тривога", указівками начальника варти відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони та виконання інших завдань*
______________________________________________________________________________________ 

____________
* Записи вчиняються за послідовністю отриманих нарядом сигналів "Тривога" та завдань. 

Початковий пункт 

Час виїзду 

Кінцевий пункт 

Час прибуття 

Відстань у кілометрах 

Мета поїздки 

  

  

  

  

  

  

Недоліки в технічній укріпленості об'єктів

Найменування об'єкта 

Адреса 

Виявлені недоліки 

Вжиті заходи 

  

  

  

  

Контроль за несенням служби

Час та місце перевірки 

Результати перевірки (зауваження) 

Посада, П. І. Б., підпис 

  

  

  

V. Результати служби наряду
Виїздів за сигналом "Тривога" ____________________________________________________________
Відвернено крадіжок з підохоронних об'єктів _______________________________________________
Хибних спрацювань охоронної сигналізації ________________________________________________
Загальний пробіг службового автомобіля за зміну ___________________________________________
Зауваження щодо технічного стану службового автомобіля та радіостанції
______________________________________________________________________________________
Підсумковий результат: оцінка служби кожного працівника охорони
______________________________________________________________________________________
                                (запис робить начальник варти, начальник підрозділу охорони) 

Старший наряду 

________________________________________
(підпис) 

Начальник варти 

________________________________________
(підпис) 

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ПЛАН
проведення інструктажу з працівниками охорони, які заступають на службу
"___" ____________ 200_ р.

        Доповіді начальників варт, старших змін (постів) про готовність нарядів, що заступають, до проведення інструктажу.
Необхідно:
        1. Перевірити наявність працівників охорони, службові посвідчення, з'ясувати стан здоров'я та оглянути зовнішній вигляд, перевірити знання ними загальних і особливих обов'язків, правил застосування зброї, спеціальних засобів самооборони, вимог техніки безпеки та дотримання заходів особистої безпеки при несенні служби тощо.
        2. Провести бесіду на тему: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
     3. Ознайомити наряди з оперативною ситуацією, особливостями несення служби на постах (маршрутах), розміщенням найближчих нарядів органів внутрішніх справ, військових нарядів.
      4. Проаналізувати результати несення служби постів, варт, що змінюються, щодо виявлених недоліків і упущень, звернути увагу на особливості несення служби на кожному посту (маршруті).
        5. Перевірити знання працівниками охорони:
а) ___________________________________________________________________________________;
б) ___________________________________________________________________________________;
в) ___________________________________________________________________________________
        6. З урахуванням оперативної ситуації та інших обставин визначити завдання нарядів охорони, варт _________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        7. Оголосити розподіл працівників охорони за постами (маршрутами)
        _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________
                                                              (посада, підпис особи, що проводить інструктаж) 

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ

1 сторінка

Варта N _______________________________________________________________________________
                                                                                (найменування підрозділу охорони)
з охорони _____________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування об'єкта)
з ____________________ год. "___" ____________ 200_ р.
до ___________________ год. "___" ____________ 200_ р.
Інструктаж варти _______________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, П. І. Б. особи, яка проводила інструктаж, час проведення)
Запис про здавання і прийняття варти _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
     /об'єкт, що охороняється, зброя, боєприпаси, спеціальні засоби самооборони, майно і службова документація згідно
                                                                                         з описом прийняті (здані)/ 

Здав начальник варти 

______________________________
(підпис, П. І. Б.) 

Прийняв начальник варти  

______________________________
(підпис, П. І. Б.) 

2 сторінка

Розклад постів

Пост N 1 

Начальник варти 

Пост N 2

Пост N 3 

Помічник начальника варти 

Пост N 4

Пост N 5

Пост N 6 

Помічник начальника варти
зі служби вартових собак 

N
з/п 

П. І. Б.
чатових 

Години служби і номери постів 

На посту 

У резерві 

Приймання їжі 

Усього робочих годин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

У графі "Години служби й номери постів" навпроти прізвищ вартових проставляються номери постів, на яких вони несли службу.

У разі відсутності на службі працівників охорони навпроти прізвища вартового вказується причина: "хворий", "відгул", "відпустка" тощо

Умовні позначення "О" - обід, "Р" - резерв.

Застосування собак в охороні об'єкта (для підрозділів, де є службові собаки)

______________________________________________________________________________________ 

Номер поста 

Кличка собаки 

Час 

П. І. Б. вожатого службових собак 

Відмітка перевіряльника служби собак 

виставлення 

зняття 

  

  

  

  

  

  

Начальник варти 

_______________________________________
(П. І. Б.) 

3 сторінка

Відмітки про відкриття і прийняття під охорону сховищ

Дата 

П. І. Б. осіб, допущених до об'єктів, що охороняються 

Найменування сховищ 

Час 

Підписи начальника варти і допущених осіб 

відкриття 

опечатування, закриття 

  

  

  

  

  

  

Зауваження про перевірку служби варти і технічного стану об'єкта.

Постову відомість перевірив начальник
відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони  

___________________________
(П. І. Б., підпис) 

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ТАБЕЛЬ ПОСТІВ

Варти від ___________________________________ загону (команди) відомчої воєнізованої охорони
        З охорони ________________________________________________________________________
                                                                                          (назва об'єкта, що охороняється)
Склад варти _____________________________; кількість постів _______________________________;
начальник варти __________________________; добових ____________________________________;
помічник начальника варти ________________; двозмінних __________________________________;
вартових ______________________________; напівдобових __________________________________;
усього ___________________________________; однозмінних ________________________________ 

Номери постів, їх назва, озброєння, що знаходиться під охороною 

Особливі обов'язки чатових 

Порядок застосування зброї на посту 

  

  

  

Начальник загону (команди) 

____________________________________________ 

Табель постів розробляється для кожної варти окремо, узгоджується з начальником загону (команди) і затверджується керівником об'єкта, що охороняється.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

КНИГА
обліку оглядів і правопорушень

на ________________________________________________
(найменування об'єкта, що охороняється) 

Розділ 1. Облік оглядів і контрольних перевірок

N
з/п 

Підстави для проведення огляду, контрольної перевірки 

Ким проведено огляд, контрольну перевірку 

П. І. Б. особи, стосовно якої проводиться особистий огляд, н/з транспортного засобу 

Місце роботи і посада 

Результати огляду, контрольної перевірки 

Ким складено протокол 

Куди передано протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2. Облік затриманих з викраденими матеріальними цінностями

N
з/п 

П. І. Б. затриманого 

Місце роботи і посада 

Коли, де і ким затриманий 

Що добровільно повернуто, вилучено 

Кількість, вага 

N здавальної накладної 

Вартість 

Ким складено протокол 

Куди передано протокол 

Ужиті заходи 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Облік затриманих за інші правопорушення

N
з/п 

П. І. Б. затриманого 

Місце роботи і посада 

Наявність документів, їх вид, номер, дата видачі 

Місце проживання 

За що затримано 

Які предмети та речі вилучені у затриманого 

Кому повідомлено про затриманого 

П. І. Б. особи, якій передано затриманого 

Ужиті заходи 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 4. Облік випадків виявлення матеріальних цінностей, підготовлених для крадіжки

N
з/п 

Ким виявлено 

Місце і час виявлення 

Найменування виявлених цінностей 

Кількість або вага 

Вартість 

Номер накладної 

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

КНИГА
обліку матеріальних цінностей, що транспортуються

1. Облік матеріальних цінностей, які вивозяться, виносяться

N
з/п 

Дата і час 

Вантажо-
одержувач 

Серія і N транспортної (товарно-
транспортної) накладної, N або відбитки пломб 

Автомобільна марка, номерний знак 

П. І. Б. і місце роботи водія 

Найменування продукції, товару (вантажу) або номери контейнерів 

Одиниця виміру 

Кількість 

П. І. Б. охоронника, який пропустив продукцію, товар (вантаж), контейнери, і його підпис 

Підпис працівника бухгалтерії про прийняття копії накладної 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Облік матеріальних цінностей, які ввозяться, вносяться

N
з/п 

Дата і час 

Вантажо-
одержувач 

Серія і номер транспортної (товарно-
транспортної) накладної, номер або відбитки пломби 

Автомобільна марка, номерний знак 

П. І. Б. і місце роботи водія 

Найменування продукції, товару (вантажу) або номери контейнерів 

Одиниця виміру 

Кількість 

П. І. Б. охоронника, який пропустив продукцію, товар (вантаж), контейнери, і його підпис 

Підпис працівника бухгалтерії про прийняття копії накладної 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

КНИГА
обліку щоденних витрат бланків перепусток і кількості чинних перепусток

Дата 

Залишок 

Рух бланків перепусток 

Рух перепусток 

прихід 

усього є бланків 

кількість виданих бланків 

залишок бланків 

кількість чинних перепусток 

повернуто і погашено 

загублено і викрадено 

видано за день 

кількість чинних перепусток наприкінці дня 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На кожен вид перепустки ведеться окремий облік.

До числа чинних перепусток уключаються зразки перепусток.

Облік бланків разових і матеріальних перепусток ведеться лише за графою 1.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

КНИГА
обліку виданих постійних і тимчасових перепусток

N
з/п 

П. І. Б. 

Цех 

Номер перепустки 

Дата видачі 

Строк дії 

Розписка в отриманні 

Дата погашення, причина і дата акта про знищення 

  

  

  

  

  

  

  

  

Облік постійних і тимчасових перепусток ведеться окремо.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ПРОТОКОЛ

(лицьовий бік)

про проведення ________________________________________________________________________
                                                                                               (особистого огляду, огляду речей)
"___" ____________ 20__р.
Я, ___________________________________________________________________________________,
                     (посада, найменування відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони, П. І. Б. того, хто складає протокол)
у присутності __________________________________________________________________________
                                                                                    (П. І. Б. понятих, їх місця проживання)
______________________________________________________________________________________
склав цей протокол про те, що ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (де, коли проведено особистий огляд, огляд речей)
Підставою для адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів стали _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (указати підстави) 

Підпис особи, яка склала протокол,  

____________________________________________________ 

 
Підписи понятих  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

(зворотний бік)

Відомості про особу, що оглядається

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
2. Місце та рік народження ______________________________________________________________
3. Місце проживання ___________________________________________________________________
4. Місце роботи, служби, навчання, посада _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (найменування підприємства, установи, їх місцезнаходження)
5. Документ, що засвідчує особу, __________________________________________________________
                                                                                                            (ким, коли виданий, серія, номер)
6. Чи підлягав(-ла) раніше адміністративним стягненням (коли і за що, з його слів)
______________________________________________________________________________________
7. Пояснення особи, що оглядається, та її клопотання (якщо вони є)
______________________________________________________________________________________
8. Підпис особи, що склала протокол, _____________________________________________________ 

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

КНИГА
обліку працівників відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони

_________________________________________________
(найменування відокремленого підрозділу відомчої воєнізованої охорони

N
з/п 

П. І. Б 

Посада, дата призначення, номер наказу 

Рік народження 

Місце народження 

Освіта 

Сімейний стан 

Місце проживання, номер домашнього телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ЖУРНАЛ
обліку занять зі службової підготовки на 200_ р.

_____________________________________________

N
з/п 

П. І. Б. працівників охорони 

Дати проведення занять 

Дата і кількість годин 

Назва теми 

Підпис керівника занять 

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Присутнім на заняттях виставляється умовний знак "+", а опитуваним - оцінка.

Відсутнім виставляються: "в" - відпустка, "х" - хворий, "від" - відрядження, "пр" - без поважної причини, прогул.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

СЛУЖБОВА КНИГА
начальника загону (начальника групи, начальника команди, начальника відділення) відомчої воєнізованої охорони

___________________________________________
(найменування підрозділу) 

Витяг
з дислокації постів 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

N
з/п 

Види постів 

Найменування об'єктів, що охороняються, місцезнаход-
ження і номери телефонів 

Час охорони 

Засоби посилення охорони 

П. І. Б. керівників об'єктів, що охороняються, місця проживання і номери телефонів 

у робочі дні 

у перед-
святкові дні 

у вихідні і святкові дні 

сигна-
лізація 

службові собаки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Облік
відвернених крадіжок, дрібних викрадань чужого майна шляхом крадіжки та порушень громадського порядку

Дата і час відвернення 

Ким відвернено
(П. І. Б.) 

Короткий опис відверненої події 

Примітка 

  

  

  

  

Облік заохочень

N
з/п 

П. І. Б. 

За що і ким заохочений 

Вид заохочення (дата і номер наказу) 

Примітка 

  

  

  

  

  

Облік
порушень трудової дисципліни

N
з/п 

П. І. Б. 

За що і ким накладено стягнення 

Вид стягнення (дата і номер наказу) 

Примітка 

  

  

  

  

  

Графік
відпусток працівників відомчої воєнізованої охорони на 200_ рік

N
з/п 

П. І. Б. 

Відпустка надана 

Примітка 

за планом 

фактично використано 

  

  

  

  

  

Відомості
про наявність службових собак

Найменування об'єкта 

Кличка собаки 

П. І. Б. вожатого або власника собаки 

Місце проживання вожатого або власника собаки 

  

  

  

  

Облік надзвичайних подій

Дата і час 

Найменування об'єкта 

Характер події 

Ким охороняється об'єкт 

  

  

  

  

Облік
роботи з надання охоронних послуг

Дата і час 

Найменування об'єкта 

Зауваження та пропозиції щодо якості надання охоронних послуг 

Відмітка про вжиті заходи 

Примітка 

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

Журнал
обліку первинного на робочому місці, повторного і позапланового інструктажів працівників охорони
__________________ (відокремлений підрозділ відомчої воєнізованої охорони)

N
з/п 

Номер команди 

Назва об'єкта 

Номер поста (маршруту) 

Вид інструктажу 

П. І. Б. працівника охорони 

Підпис працівника охорони про отримання інструктажу 

Підпис відповідальної особи про проведення інструктажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

 

ЖУРНАЛ
приймання-здавання приміщень об'єкта, що охороняється, матеріально відповідальними особами

N
з/п 

Дата і час приймання-здавання 

Найменування приміщень 

Посада, П. І. Б. особи, яка здала приміщення, її підпис 

Посада, П. І. Б. особи, яка прийняла приміщення, її підпис 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України 

 
 
 
 
П. А. Іванов
 

Опрос