Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Гостаможслужбы

Государственная таможенная служба
Приказ от 04.10.2007 № 818
Утратил силу

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Наказ Державної митної служби України
від 4 жовтня 2007 року N 818

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2007 р. за N 1254/14521

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 7 листопада 2007 року N 933

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651)

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 6 грудня 2007 року N 11/1-10/12429-ЕП

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.2002 N 207), такі зміни:

1.1. У пункті 1 слова "та класифікатори, що використовуються при заповненні граф вантажної митної декларації (додатки 1 - 10)" виключити.

1.2. Додатки 1 - 10 до наказу виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.2002 N 207), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909 (у редакції наказу Держмитслужби від 14.10.2002 N 555), що додаються.

4. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

6. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.

7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

1. У пункті 1.7 глави 1:

1.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"1.7. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:".

1.2. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

"активний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії та приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів".

1.3. Доповнити цей пункт абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змісту:

"міжнародне перевезення - перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

а) від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України, до митного органу, розташованого на митній території України;

б) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

в) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу або в межах зони діяльності одного митного органу;

г) при транзитних перевезеннях відповідно до процедури прохідного митного транзиту - від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України".

2. Описи граф B, C глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів, що затверджується Держмитслужбою;

загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суму відповідного податку або збору за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб (далі - ДРФО) (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі, якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (номер, дата та місце складання векселя, строк платежу), назва векселедержателя.

Якщо при відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта ЗЕД у сумі, необхідній для сплати нарахованих податків або зборів у повному обсязі, сплата податку або збору здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату податків або зборів, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться до електронної копії ВМД.

Відомості про умовно нараховані податки та збори в графу не вносяться.

Якщо податки та збори не сплачуються, то графа не заповнюється.

Графа C

Посадовою особою митного органу, якою здійснювався контроль за справлянням податків і зборів за цією ВМД, у графі проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", підпис і дата.

Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в інших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графі вчиняється запис "Перевірено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та підпис".

3. В абзаці восьмому опису графи 1 глави 2 слова "розділу 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України" замінити словами "Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою".

4. Абзац третій опису графи 14 глави 2 викласти в такій редакції:

"найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи й відомості про документ, що посвідчує особу".

5. Опис графи 18 глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, здійснюється переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

при ввезенні на митну територію України - при пред'явленні митниці призначення;

при вивезенні за межі митної території України, у тому числі при митному оформленні товарів у митному режимі транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України, - при пред'явленні митниці відправлення;

при прохідному митному транзиті - при пред'явленні товарів у пункті пропуску, розташованому на митному кордоні України, - пункті ввезення на митну територію України.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу та реєстраційний номер повітряного судна; при вивезенні товарів за межі митної території України реєстраційний номер повітряного судна зазначається за наявності відповідної інформації;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При вивезенні товарів за межі митної території України в контейнерах залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ дозволяється зазначати "залізничний вагон".

У правому підрозділі проставляється відповідно до Класифікації держав світу цифровий код країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів трубопровідним транспортом і лініями електропередачі;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна, як на товар, і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

при митному оформленні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввезено (вивозяться) товари (крім транзиту)".

6. Опис графи 21 глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються:

при ввезенні на митну територію України - перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

при вивезенні за межі митної території України - після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснюється перетин митного кордону України. При переміщенні товарів транзитом у графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) передбачається здійснити перетин митного кордону при вивезенні товарів з митної території України.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу та реєстраційний номер повітряного судна; при вивезенні товарів за межі митної території України реєстраційний номер повітряного судна зазначається за наявності відповідної інформації;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При вивезенні товарів за межі митної території України в контейнерах залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ дозволяється зазначати "залізничний вагон".

У правому підрозділі проставляється відповідно до Класифікації держав світу цифровий код країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів трубопровідним транспортом і лініями електропередачі;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна, як на товар, і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

у разі відсутності в декларанта на момент подання декларації відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України (при їх перевантаженні під митним контролем)".

7. Описи граф 25 - 26 глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються:

при ввезенні на митну територію України - перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

при вивезенні за межі митної території України - після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У лівому підрозділі графи згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням активним транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у контейнері на залізничній платформі (у залізничному вагоні), у ручній поклажі, міжнародних поштових і експрес-відправленнях, трубопровідним транспортом і лініями електропередачі чи при переміщенні транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, здійснюється переміщення митною територією України.

У лівому підрозділі графи проставляється код відповідно до Класифікатора видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графі 18, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням активним транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у контейнері на залізничній платформі (у залізничному вагоні), у ручній поклажі, міжнародних поштових і експрес-відправленнях, трубопровідним транспортом і лініями електропередачі чи при переміщенні транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа не заповнюється при митному оформленні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввезено (вивозяться) товари (крім транзиту)".

8. Опис графи 29 глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа 29 "Митниця на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються:

при ввезенні на митну територію України - перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

при вивезенні за межі митної території України - після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який:

при вивезенні товарів за межі митної території України - передбачається вивезення товарів;

при ввезенні товарів на митну територію України - ввезено товари.

При прохідному митному транзиті в графі зазначаються найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому починається транзитне переміщення товарів.

При митному оформленні ввезених в Україну товарів, які не були оформлені в будь-якому митному режимі та вивозяться із заповненням граф ВМД відповідно до митного режиму транзиту, зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який ввезено товари.

Якщо при переміщенні товарів трубопровідним транспортом і лініями електропередачі товари вивозяться (ввозяться) з митної території (на митну територію) України через різні пункти пропуску, то в графі зазначаються відомості про всі пункти пропуску, через які передбачається вивезення (увезення) товару.

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях зазначаються найменування і дев'ятизначний код митного органу, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (сортувальна станція)".

9. В описі графи 31 глави 2:

9.1. Доповнити опис новим абзацом третім такого змісту:

"При декларуванні у ВМД товарів, експорт чи імпорт яких підлягає ліцензуванню, у кожній графі 31 ВМД мають зазначатися відомості лише про той товар, що декларується в межах однієї ліцензії. Зазначення відомостей про товар, що декларується в межах двох і більше ліцензій в одній графі 31 ВМД, не допускається".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий уважати відповідно четвертим - шістнадцятим.

9.2. Абзац десятий після слів "та їх номери" доповнити словами "і, у визначених Держмитслужбою випадках, коди типів контейнерів згідно з Класифікатором типів контейнерів, що затверджується Держмитслужбою".

9.3. В абзаці п'ятнадцятому слова "зазначається номер місяця" замінити словами "зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо при переміщенні нафтопродуктів дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців)".

10. Опис графи 33 глави 2 доповнити після абзацу другого абзацом третім такого змісту:

"У випадках, установлених Держмитслужбою, у третьому підрозділі графи зазначається код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації, що затверджується Держмитслужбою".

11. Опис графи 37 глави 2 викласти в такій редакції:

"Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється 6-значний код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з Класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

У другому підрозділі графи проставляється код особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

Якщо переміщення товарів здійснюється з особливостями, не визначеними Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляється код згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідає позиції "Інше"".

12. В описі графи 44 ВМД глави 2:

12.1. Абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно другим - шостим.

12.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Якщо документові відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва".

12.3. Абзац шостий доповнити реченням такого змісту:

"Після коду кожного спільного для усіх товарів документа, реквізити якого зазначаються у графі 44 основного аркуша ВМД форми МД-2, зазначається символ "*"".

13. Додаток 2 до Інструкції виключити.

У зв'язку з цим додаток 3 до Інструкції вважати додатком 2.

14. У тексті Інструкції слова "Класифікатор країн світу" в усіх відмінках замінити словами "Класифікація держав світу" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос