Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения трудоемкости и стоимости работ по стандартизации

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
Методика, Приказ от 19.10.2007 № 274
Утратил силу

Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 19 жовтня 2007 року N 274

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2007 р. за N 1251/14518

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 17 вересня 2013 року N 1107

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 5 жовтня 2016 року N 1685)

З метою ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на роботи із стандартизації, відповідно до Законів України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, що додається.

2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.):

3.1 переглянути національний стандарт ДСТУ 4054-2001 "Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації";

3.2 забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. С. Шнипко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
М. Солдатенко
 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
О. Слюсаренко
 

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. Копилов
 

 

Методика визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Законів України "Про стандартизацію" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

1.2. Методика визначає базові нормативи трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, види та етапи яких установлені нормативно-правовими актами України та нормативними документами (далі - НД) національної стандартизації.

1.3. Методика застосовується центральними органами виконавчої влади, іншими органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання, які виконують роботи із стандартизації за рахунок коштів державного бюджету.

1.4. Методика може застосовуватися усіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, що виконують роботи із стандартизації, які фінансуються відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (крім коштів державного бюджету), у частині визначення трудомісткості робіт із стандартизації. Вартість робіт із стандартизації встановлюється на договірних засадах відповідно до чинного законодавства.

1.5. Методика може використовуватися для визначення трудомісткості та вартості розроблення регіональних НД та НД інших суб'єктів стандартизації України.

1.6. Вартість робіт із стандартизації, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, відповідає їх собівартості та не передбачає отримання прибутку.

1.7. Звільнення від обкладення податком на додану вартість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДР /ДКР/) здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 17.09.2013 р. N 1107)

II. Базові нормативи трудомісткості робіт із стандартизації

2.1. Базовий норматив трудомісткості робіт із стандартизації - це показник, який враховує кількість робочого часу в людино-днях (далі - люд. дн), що використаний на окремий типовий вид робіт із стандартизації.

2.2. Базові нормативи трудомісткості робіт із стандартизації розроблено для типових видів робіт із стандартизації, які визначені нормативно-правовими актами України та НД національної стандартизації, на основі багаторічного практичного досвіду із застосуванням науково обґрунтованих норм часу.

2.3. Під час розроблення базових нормативів трудомісткості робіт із стандартизації використано:

результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів робіт із стандартизації, науково-методичних та науково-технічних матеріалів;

експертні оцінки трудомісткості розроблення НД та виконання інших робіт із стандартизації.

2.4. Базові нормативи трудомісткості розроблення проектів національних НД та переглядання національних НД установлені на конкретні види НД та види стандартів, які визначені відповідно до положень Закону України "Про стандартизацію", ДСТУ 1.0 "Національна стандартизація. Основні положення", ДСТУ 1.1 "Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 1.5 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів" та ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" (далі - ДСТУ 1.7) і наведені в додатку 1.

2.5. Базові нормативи трудомісткості розроблення національних структурних елементів проектів національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД, ідентичних (далі - IDT) та модифікованих (далі - MOD), методи прийняття яких визначені відповідно до положень ДСТУ 1.7, та переглядання національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД, наведені в додатку 2.

2.6. Базові нормативи трудомісткості інших робіт із стандартизації розроблені на типові види робіт із стандартизації, які визначені відповідно до Законів України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", ДСТУ 1.2 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.2), ДСТУ 1.6 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.6), ДСТУ 1.11 "Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.11) та ДСТУ 1.12 "Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.12), і наведені в додатку 3.

III. Типові види та етапи робіт із стандартизації

3.1. Типові етапи робіт з розроблення проекту національного НД відповідно до ДСТУ 1.2 включають:

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них;

розроблення технічного завдання (далі - ТЗ) на розроблення проекту НД;

розроблення першої редакції проекту НД;

розроблення другої редакції проекту НД;

розроблення остаточної редакції проекту НД.

3.2. Типові етапи робіт з розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, MOD, складаються з повного письмового перекладу НД з мови оригіналу на українську мову та розроблення національних структурних елементів проекту НД.

3.3. Мовою оригіналу НД є офіційна мова оригіналу міжнародного (регіонального) НД (англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська, румунська, польська, чеська, болгарська, сербо-хорватська, словацька, вірменська, грузинська, естонська, литовська, латиська тощо), а також мови народів СНД, крім таджицької (фарсі).

3.4. Для повного письмового перекладу НД відповідно до чинного законодавства виконують:

повний письмовий переклад оригіналу НД;

перевіряння та редагування тексту перекладу НД;

додаткові роботи.

Виконання повного письмового перекладу передбачає переклад усього обсягу тексту оригіналу НД та охоплює:

опрацювання тексту оригіналу НД із застосуванням словників та довідкової літератури;

змістовне аналізування тексту оригіналу НД;

виявлення у тексті оригіналу НД спеціальних термінів, граматичних конструкцій, лексичних зворотів, терміностатей, притаманних певній галузі, скорочень, позначень, мір, назв та імен;

перекладання тексту НД та його запис (комп'ютерний набір, роздрук).

Перевіряння та редагування повного письмового перекладу НД охоплює:

звіряння фраз і абзаців тексту перекладу НД з текстом оригіналу НД;

перевіряння відповідності кожної фрази перекладу НД тексту оригіналу НД, однотипності, використання термінології, логіки викладення;

унесення змістових та стилістичних правок до тексту НД;

перевіряння правопису, наявність друкарських помилок, унесення виправлень до тексту НД;

повне перевіряння готового перекладу тексту НД та внесення необхідних корегувань.

Додаткові роботи передбачають термінологічну роботу та проведення консультацій у фахівців.

Термінологічна робота при виконанні повного письмового перекладу охоплює пошук зазначених в оригіналі тексту НД незнайомих або незрозумілих термінів і скорочень у словниково-довідковій літературі, у тому числі термінологічних стандартах, підбір відповідного терміну еквівалента, розшифрування скорочень.

Консультації правильності викладення частин тексту за спеціальною вузькою або малознайомою тематикою, уточнення технічної і наукової відповідності перекладу оригіналу НД проводяться у фахівців відповідного напряму науки і техніки.

3.5. Нормування робіт з повного письмового перекладу НД здійснюється з урахуванням таких видів перекладів:

чорновий переклад - переклад, що передбачає основний зміст тексту оригіналу НД і має неточності в термінології та стилі викладення;

робочий переклад - повноцінний, стилістично грамотний переклад, який правильно передає зміст тексту оригіналу НД, але має якісь неточності в термінології;

переклад для опублікування - повноцінний, стилістично грамотний переклад, який правильно передає зміст тексту оригіналу НД, з точним застосуванням спеціальної термінології (відредагований науковим редактором).

Нормами часу на повний письмовий переклад передбачається обов'язкове виконання чорнового перекладу. При виконанні робочого перекладу і перекладу для опублікування проводиться редагування чорнового перекладу, визначення термінології, консультації з фахівцями.

3.6. Типові етапи робіт з розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, MOD, установлені ДСТУ 1.7, виходячи з методів його прийняття та включають:

а) для проекту НД, який приймається методом підтвердження:

опрацювання тексту оригіналу НД із застосуванням словників та довідкової літератури;

змістове аналізування тексту оригіналу НД;

розроблення підтверджувального повідомлення;

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них;

б) для проекту НД, який приймається методом передруку:

аналізування тексту перекладеного НД;

розроблення національних структурних елементів проекту НД;

підготовлення інформації щодо редакційних змін, приміток, технічних відхилів;

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них.

При розробленні проекту НД, який приймається методом передруку, до НД додається повний письмовий робочий переклад з мови оригіналу НД на українську мову;

в) для проекту НД, який приймається методом перекладу:

аналізування тексту перекладеного НД;

розроблення національного вступу до проекту НД;

підготовлення інформації (приміток) щодо редакційних змін, технічних відхилів;

укладання тексту перекладеного НД;

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них.

При розробленні проекту НД, який приймається методом перекладу, здійснюється повний письмовий переклад для опублікування з мови оригіналу НД на українську мову.

3.7. Типові етапи робіт з розроблення проекту національного нееквівалентного (далі - NEQ) НД та проекту національного НД, що приймається методом перероблення (прийняття за новим проектом), відповідно до ДСТУ 1.7 включають:

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них;

аналізування тексту перекладеного НД;

розроблення технічних відхилів та (або) редакційних змін;

розроблення національних структурних елементів проекту НД;

розроблення першої редакції проекту НД;

розроблення другої редакції проекту НД;

розроблення остаточної редакції проекту НД.

При розробленні проекту національного нееквівалентного НД NEQ та проекту національного НД, що приймається методом перероблення, здійснюється повний письмовий чорновий переклад НД з мови оригіналу на українську мову.

3.8. Типові етапи інших видів робіт із стандартизації включають такі роботи:

а) для організації робіт із стандартизації згідно з ДСТУ 1.2:

координація робіт із стандартизації;

підготовлення договорів на проведення робіт із стандартизації;

супроводження виконання цих договорів;

б) для розроблення проекту зміни до національного НД згідно з ДСТУ 1.2:

розроблення ТЗ на розроблення проекту зміни до НД;

розроблення першої редакції проекту зміни до НД;

розроблення другої редакції проекту зміни до НД;

розроблення остаточної редакції проекту зміни до НД;

в) для перевіряння національного НД згідно з ДСТУ 1.2:

аналізування НД;

розгляд зауважень та пропозицій до НД;

підготовлення висновку щодо НД;

г) для державної реєстрації національного НД згідно з ДСТУ 1.6:

перевіряння НД;

надання НД реєстраційного номера;

занесення відомостей про НД у реєстр НД;

ґ) для проведення експертизи проекту національного НД згідно з ДСТУ 1.11:

проведення експертизи проекту НД;

оформлення результатів експертизи;

д) для переглядання національного НД згідно з ДСТУ 1.2:

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них;

розроблення ТЗ на розроблення проекту НД;

розроблення першої редакції проекту НД;

розроблення другої редакції проекту НД;

розроблення остаточної редакції проекту НД;

е) для ведення справ національних НД згідно з ДСТУ 1.12:

оформлення справи НД;

реєстрація НД в інвентарній книзі;

вилучення з чинного фонду справ НД скасованого НД;

реєстрацію користувачів фонду справ НД;

ведення інформації про справи НД;

обслуговування користувачів фонду справ НД;

є) для редагування тексту проекту національного НД перед прийняттям згідно з ДСТУ 1.2:

унесення стилістичних правок у текст проекту НД;

перевіряння тексту проекту НД на відповідність українському правопису;

унесення виправлень у текст проекту НД;

ж) для внесення зміни в текст національного НД у разі його перевидання згідно з ДСТУ 1.2 - унесення в текст національного НД усіх прийнятих до терміну перевидання змін і поправок;

з) для підготовки національного НД до видання згідно з ДСТУ 1.2:

унесення даних про позначення НД;

унесення даних про прийняття, надання чинності та обмеження строку чинності НД у разі його встановлення;

и) для підготовки матеріалів до інформаційного видання та внесення зміни до інформаційного видання:

добір інформаційних матеріалів;

унесення змін;

і) для формування проекту Програми робіт з стандартизації (далі - Програма):

аналізування та експертування пропозицій до Програми (до 500 пропозицій на рік);

формування Програми;

погодження Програми із заінтересованими сторонами;

схвалення та затвердження Програми;

актуалізація і контроль виконання Програми;

формування Плану робіт із стандартизації на поточний рік.

IV. Поправні коефіцієнти

4.1. Ступінь впливу факторів на величину показника базового нормативу трудомісткості робіт із стандартизації коригують поправними коефіцієнтами та коефіцієнтами, які враховують специфіку виконання конкретного виду роботи.

Ці коефіцієнти застосовують під час розрахунку трудомісткості робіт із стандартизації та наведені в додатках 4, 5 та 6.

4.2. Складність розроблення проекту національного НД визначається такими коефіцієнтами:

коефіцієнт новизни (Кн), який враховує корисність та прогресивність проекту НД;

коефіцієнт інформаційної місткості (Кі), який враховує зростання трудомісткості в разі збільшення кількості стандартизованих показників у проекті НД;

коефіцієнт складності погоджень та оброблення відгуків (Кп), який враховує зростання трудомісткості розроблення проекту національного НД при збільшенні кількості організацій, яким необхідно надіслати його на відгук та погодження;

коефіцієнт обсягу НД (Ко), який враховує кількість сторінок формату А4, що містить проект чи оригінал НД;

коефіцієнт кількості пропозицій (Копр), який враховує кількість пропозицій на виконання робіт із стандартизації, які надійшли та які необхідно розглянути для включення їх до Програми.

V. Визначення трудомісткості робіт із стандартизації

5.1. Трудомісткість робіт із стандартизації визначають, використовуючи базові нормативи трудомісткості робіт із стандартизації з урахуванням поправних коефіцієнтів.

5.2. Трудомісткість розроблення проекту національного НД (Т, люд. дн) обчислюється за формулою

Т =  Nб · (1 + Кн + Кі + Кп) · Ко,

(1) 

де Nб - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного НД, люд. дн.;

Кн - коефіцієнт новизни;

Кі - коефіцієнт інформаційної місткості;

Кп - коефіцієнт складності погодження та оброблення відгуків;

Ко - коефіцієнт обсягу проекту НД.

5.3. Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, що приймається методом підтвердження (Тптв, люд. дн), обчислюється за формулою

Тптв = Nптв · Ко,

(2)  

де Nптв - базовий норматив трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту національного НД IDT, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД, що приймається методом підтвердження, люд. дн;

Ко - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

5.4. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД, що приймається методами передруку IDT та перекладу IDT, MOD, розроблення проекту нееквівалентного НД NEQ та проекту національного НД, що приймається методом перероблення (прийняття за новим проектом), складається з трудомісткості перекладу та трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту НД.

5.5. При визначенні трудомісткості перекладу тексту оригіналу НД на українську мову застосовують такі показники:

трудомісткість виконання повного письмового чорнового перекладу НД складає 1 люд. дн на 3 сторінки тексту оригіналу НД, якщо 1 сторінка тексту оригіналу НД містить 1860 знаків з урахуванням пропусків;

трудомісткість проведення консультацій з фахівцем на один переклад тексту оригіналу НД складає 0,3 люд. дн, на переклад тексту оригіналу термінологічних НД складає 1 люд. дн;

трудомісткість редагування тексту перекладу проекту НД складає 0,08 люд. дн на 1 сторінку.

За наявності у тексті оригіналу НД формул, таблиць та рисунків кількість сторінок для перекладу зменшують.

Базові нормативи трудомісткості термінологічної роботи при виконанні повного письмового перекладу наведені в додатку 7.

5.6. Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, що приймається методом передруку (Тдр, люд. дн), обчислюється за формулою

Тдр = Nдр · Ко,  

(3) 

де Nдр - базовий норматив трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, що приймається методом передруку, люд. дн;

Ко - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

5.7. Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, MOD, що приймається методом перекладу (Тпер, люд. дн), обчислюється за формулою

Тпер = Nпер · (1 + Кі + Кп) · Ко,  

(4) 

де Nпер - базовий норматив трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним чи регіональним НД IDT, MOD, що приймається методом перекладу, люд. дн;

Кі - коефіцієнт інформаційної місткості;

Кп - коефіцієнт складності погодження;

Ко - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

5.8. Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту національного нееквівалентного НД NEQ (ТNEQ, люд. дн) обчислюється за формулою

ТNEQ = NNEQ · (1 + Кі + Кп) · Ко,  

(5) 

де NNEQ - базовий норматив трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту національного нееквівалентного НД NEQ, люд. дн;

Кі - коефіцієнт інформаційної місткості;

Кп - коефіцієнт складності погодження та оброблення відгуків;

Ко - коефіцієнт обсягу проекту НД.

5.9. Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, що приймається методом перероблення (Тпрб, люд. дн), обчислюється за формулою

Тпрб = Nпрб · (1 + Кі + Кп) · Ко,  

(6) 

де Nпрб - базовий норматив трудомісткості розроблення національних структурних елементів проекту національного НД, що приймається методом перероблення, люд. дн;

Кі - коефіцієнт інформаційної місткості;

Кп - коефіцієнт складності погодження та оброблення відгуків;

Ко - коефіцієнт обсягу проекту НД.

5.10. Трудомісткість переглядання національного НД (Тп, люд. дн) обчислюється за формулою

Тп = Nп · (1 + Кі + Кп) · Ко,  

(7) 

де Nп - базовий норматив трудомісткості переглядання національного НД, люд. дн;

Кі - коефіцієнт інформаційної місткості;

Кп - коефіцієнт складності погодження та оброблення відгуків;

Ко - коефіцієнт обсягу проекту НД.

5.11. Трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям (Трд, люд. дн) обчислюється за формулою

Трд = Nрд · К,  

(8) 

де Nрд - базовий норматив редагування проекту національного НД перед прийняттям, люд. дн;

К - кількість сторінок проекту НД.

5.12. Трудомісткість інших робіт із стандартизації (Тін, люд. дн) (експертизи проекту національного НД, унесення змін до тексту національного НД при його перевиданні, підготовка матеріалів до інформаційного видання та внесення змін до інформаційного видання) обчислюється за формулою

Тін = Nін · Ко,  

(9) 

де Nін - базовий норматив інших робіт із стандартизації, люд. дн;

Ко - коефіцієнт обсягу проекту НД.

5.13. Трудомісткість розроблення проекту Програми (Тпр, люд. дн) обчислюється за формулою

Тпр = Nпр · Кпр · Кп,  

(10) 

де Nпр - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту Програми, люд. дн;

Кпр - коефіцієнт кількості пропозицій;

Кп - коефіцієнт складності погодження та обробки відгуків.

VI. Планування, облік і калькулювання собівартості робіт із стандартизації

6.1. Планування, облік і калькулювання собівартості робіт із стандартизації, а також НДР /ДКР/, яка передує розробленню національного НД, здійснюють відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт".

6.2. Розрахунок витрат на відрядження проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.09.2013 р. N 1107)

При проведенні робіт з розроблення проектів національних НД виконавець передбачає не більше трьох відряджень (по одному відрядженню на кожен з етапів розроблення проекту НД та одне відрядження, пов'язане з організаційно-методичними та консультаційними питаннями) на один договір.

В окремих випадках кількість відряджень за погодженням із замовником може бути змінена.

До витрат на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації, належать витрати на проведення робіт із стандартизації, що не можуть бути виконані штатними працівниками, а виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

6.3. У разі, якщо проект НД розробляється двома мовами - українською та російською (для проектів НД, які розробляються відповідно до міждержавних програм стандартизації і розробником яких є Україна) та існує варіант перекладу оригіналу НД на російську мову (для проектів національних НД, що розробляються як гармонізовані з міжнародними чи регіональними НД), розрахунок вартості робіт за такими додатковими умовами проводять за домовленістю сторін.

6.4. Склад окремих видів робіт із стандартизації та приклади розрахунків їх вартості наведені в додатку 8.

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Базові нормативи трудомісткості розроблення проектів національних нормативних документів та переглядання національних нормативних документів

Види НД 

Базові нормативи трудомісткості  

розроблення 

переглядання
(Nпг), люд. дн 

проекту націо-
наль-
ного НД,
(Nб), люд. дн 

національних структурних елементів проекту національного нееквівалентного НД (NNEQ) та проекту національного НД, що приймається методом перероблення
(Nпрб), люд. дн 

націо-
нально-
го НД 

національного нееквівалент-
ного НД та національного НД, що прийнятий методом перероблення  

Стандарти 

основоположні: 

 

 

 

 

організаційно-методичні: 

 

 

 

 

основні положення 

420 

210 

250 

150 

порядок, правила 

350 

175 

210 

126 

загальнотехнічні: 

 

 

 

 

умовні позначення 

170 

85 

100 

60 

вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту різних видів документів 

550 

225 

330 

198 

загальнотехнічні величини, вимоги, норми 

380 

190 

220 

132 

терміни та визначення 

450 

225 

270 

162 

на продукцію, послуги: 

 

 

 

 

загальні технічні умови 

500 

250 

300 

180 

технічні умови 

420 

210 

250 

150 

класифікація 

220 

110 

130 

78 

основні параметри та (чи) розміри 

140 

70 

80 

48 

характеристики 

200 

100 

120 

72 

вимоги безпеки 

140 

70 

80 

48 

вимоги охорони довкілля 

140 

70 

80 

48 

сортамент 

140 

70 

80 

48 

марки 

140 

70 

80 

48 

конструкції 

140 

70 

80 

48 

правила приймання 

170 

85 

100 

60 

маркування 

140 

70 

80 

48 

пакування 

140 

70 

80 

48 

правила транспортування та зберігання 

140 

70 

80 

48 

правила експлуатації, ремонту, утилізації 

210 

105 

130 

78 

на сумісність продукції 

500 

250 

300 

180 

на процеси  

310 

155 

180 

108 

на методи контролю (випробування, вимірювання, визначення, аналізу) 

400 

200 

240 

144 

загальні технічні вимоги 

460 

230 

270 

162 

Кодекс усталеної практики 

420 

210 

250 

150 

Класифікатор 

430 

215 

260 

156 

Каталог 

430 

215 

260 

156 

Реєстр загальнодержавного застосування 

100 

-  

60 

-  

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Базові нормативи трудомісткості розроблення національних структурних елементів проектів національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД IDT, MOD, та переглядання національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД, які прийняті методом перекладу IDT, MOD

Базові нормативи трудомісткості 

розроблення національних структурних елементів проектів національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД, які приймаються методом 

переглядання національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД, які прийняті методом перекладу
IDT, MOD,
Nп, люд. дн 

підтвердження IDT
Nптв, люд. дн 

Передруку
IDT
Nдр, люд. дн 

перекладу
IDT, MOD
Nпер, люд. дн 

10 

80 

48 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Базові нормативи трудомісткості інших робіт із стандартизації

Види робіт із стандартизації 

Значення базового нормативу трудомісткості робіт із стандартизації, Nін, люд. дн 

Розроблення проекту зміни до національного НД, 

 

що стосується основних техніко-економічних показників; 

85 

що не стосується основних техніко-економічних показників 

35 

Перевіряння національного НД 

Державна реєстрація національного НД 

0,2 

Проведення експертизи проекту національного НД 

21 

Проведення експертизи проекту зміни до національного НД, 

 

що стосується основних техніко-економічних показників; 

що не стосується основних техніко-економічних показників 

Редагування проекту національного НД перед прийняттям (Nрд

0,1 на 1 сторінку, яка містить 1860 знаків з урахуванням пропусків 

Ведення справи національного НД 

Підготовка матеріалів до інформаційного видання 

20 

Унесення зміни до інформаційного видання 

Підготовка національного НД до видання  

0,5 

Унесення змін до тексту національного НД при перевиданні  

20 

Формування Програми робіт із стандартизації 

500 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Коефіцієнти складності розроблення проектів національних НД та переглядання національних НД

Види НД 

Коефіцієнт новизни, Кн 

Коефіцієнт інформаційної місткості, Кі 

Коефіцієнт складності погоджень та оброблення відгуків, Кп 

від 2 до 5 показ-
ників, які стан-
дарти-
зують 

понад 5 показ-
ників, які стан-
дарти-
зують 

від 3 до 10 органі-
зацій 

понад 10 органі-
зацій 

Стандарти 

основоположні: 

 

 

 

 

 

організаційно-методичні: 

 

 

 

 

 

основні положення 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

порядок, правила 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

загальнотехнічні: 

 

 

 

 

 

умовні позначення 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту різних видів документів 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

загальнотехнічні величини, вимоги, норми 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

терміни та визначення 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

на продукцію, послуги: 

 

 

 

 

 

загальні технічні умови 

0,1 

0,05 

0,1 

0,03 

0,06 

технічні умови 

0,12 

0,05 

0,1 

0,04 

0,08 

класифікація 

0,14 

0,05 

0,1 

0,04 

0,08 

основні параметри та (чи) розміри 

0,15 

0,08 

0,16 

0,04 

0,08 

характеристики 

0,16 

0,08 

0,16 

0,04 

0,08 

вимоги безпеки 

0,1 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

вимоги охорони довкілля 

0,1 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

сортамент 

0,1 

0,05 

0,1 

0,03 

0,06 

марки 

0,1 

0,05 

0,1 

0,03 

0,06 

конструкції 

0,15 

0,09 

0,17 

0,06 

0,12 

правила приймання 

0,13 

0,05 

0,10 

0,03 

0,06 

маркування 

0,1 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

пакування 

0,1 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

правила транспортування та зберігання 

0,1 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

правила експлуатації, ремонту, утилізації 

0,14 

0,07 

0,14 

0,04 

0,08 

на сумісність продукції 

0,1 

0,05 

0,1 

0,03 

0,06 

на процеси  

0,14 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

на методи контролю (випробування, вимірювання, визначення, аналізу) 

0,1 

0,04 

0,08 

0,04 

0,08 

загальні технічні вимоги 

0,1 

0,05 

0,1 

0,03 

0,06 

Кодекс усталеної практики 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

Класифікатор 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

Каталог 

0,15 

0,12 

0,24 

0,06 

0,12 

Реєстр загальнодержавного застосування 

0,1 

0,06 

0,12 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Коефіцієнт обсягу нормативного документа

Кількість сторінок НД формату А4 

Коефіцієнт обсягу НД, Ко 

Для розрахунку трудомісткості розроблення проектів національних НД 

до 10 

1,0 

від 11 до 20 

1,05 

від 21 до 30 

1,1 

від 31 до 40 

1,15 

від 41 до 50 

1,2 

від 51 до 60 

1,25 

від 61 до 70 

1,3 

від 71 до 80 

1,35 

від 81 до 90 

1,4 

від 91 до 100 

1,45 

від 101 до 150 

1,5 

від 151 до 200 

1,6 

від 201 до 250 

1,7 

від 251 до 300 

1,8 

від 301 до 400 

2,0 

від 401 до 500 

2,2 

понад 500 

2,5 

Для розрахунку трудомісткості розроблення проектів національних НД, гармонізованих з міжнародними чи регіональними НД 

до 5 

0,25 

від 6 до 10 

0,5 

від 11 до 20 

0,75 

від 21 до 30 

1,0 

від 31 до 100 

на кожну сторінку - 2 люд. дн 

понад 100 

на кожну сторінку - 1 люд. дн 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Коефіцієнт кількості пропозицій та складності погодження й оброблення відгуків до проекту Програми робіт із стандартизації

Кількість пропозицій до проекту Програми робіт із стандартизації  

Коефіцієнт кількості пропозицій, Кпр  

Коефіцієнт складності погодження й оброблення відгуків, Кп 

від 3 до 10 організацій 

понад 10 організацій 

до 500 

1,0 

0,02 

0,04 

від 501 до 1000 

1,2 

0,03 

0,06 

від 1001 до 1500 

1,5 

0,04 

0,08 

від 1501 до 2000 

1,8 

0,05 

0,01 

від 2001 до 2500 

2,0 

0,1 

0,2 

понад 2500 

2,5 

0,2 

0,4 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Базові нормативи трудомісткості термінологічної роботи при виконанні повного письмового перекладу

Кількість термінів у проекті національного НД 

Базові нормативи трудомісткості,
люд. дн 

від 1 до 5 

0,4 

від 6 до 10 

0,5 

від 11 до 15 

0,6 

від 16 до 20 

0,7 

від 21 до 25 

0,9 

понад 26 

1,1 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

 

Склад окремих видів робіт із стандартизації та приклади розрахунків їх вартості

1. Розроблення проекту національного НД

Таблиця 1. Склад окремих видів робіт із стандартизації при розробленні проекту національного НД

Вид роботи із стандартизації 

Склад виду роботи 

Зміст типового етапу робіт із стандартизації 

Базові нормативи трудомісткості 

Коефіцієнти складності 

Коефіцієнт обсягу НД 

Розроблення проекту національного НД 

розроблення проекту національного НД 

відповідно до пункту 3.1  

відповідно до додатка 1  

відповідно до додатка 4 

відповідно до додатка 5 

проведення експертизи проекту національного НД 

відповідно до підпункту ґ) пункту 3.8  

відповідно до додатка 3 

відповідно до додатка 5 

редагування проекту національного НД перед прийняттям  

відповідно до підпункту є) пункту 3.8  

відповідно до додатка 3 

підготовлення національного НД до видання 

відповідно до підпункту з) пункту 3.8  

відповідно до додатка 3 

ведення справи національного НД 

відповідно до підпункту е) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

державна реєстрація національного НД 

відповідно до підпункту г) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

Приклад розрахунку вартості розроблення проекту національного стандарту виду "Загальні технічні вимоги"

Вихідні дані для розрахунку:

середньомісячна заробітна плата згідно з даними Держкомстату України в галузі "Дослідження і розробки", Зср, грн. - 1000;

обсяг проекту стандарту, К, стор - 30;

середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн - 21;

базова трудомісткість розроблення проекту стандарту, Nб, люд. дн - 460;

коефіцієнт новизни, Кн - 0,10;

коефіцієнт інформаційної місткості, Кі - 0,05;

коефіцієнт складності погодження, Кп - 0,03;

коефіцієнт обсягу проекту НД, Ко - 1,1.

Загальна трудомісткість розроблення проекту стандарту складає:

Тз = Т + Текс + Трд + Твсп + Тр + Твр, де

трудомісткість розроблення проекту стандарту становить:

Т = Nб · (1 + Кн + Кі + Кп) · Ко = 460 люд. дн · (1 + 0,10 + 0,05 + 0,03) · 1,1 = 597,08 люд. дн;

трудомісткість проведення експертизи проекту стандарту становить:

Текс = Nекс · Ко = 21 люд. дн · 1,1 = 23,1 люд. дн;

трудомісткість редагування проекту стандарту перед прийняттям становить:

Трд = Nрд · К = 0,1 люд. дн · 30 стор = 3,0 люд. дн;

трудомісткість ведення справи стандарту становить:

Твсп = 3 люд. дн;

трудомісткість державної реєстрації стандарту становить:

Тр = 0,2 люд. дн;

трудомісткість підготовлення стандарту до видання становить:

Твр = 0,5 люд. дн;

загальна трудомісткість складає:

Тз = Т + Текс + Трд + Твсп + Тр + Твр = 597,08 + 23,1 + 3,0 + 3,0 + 0,2 + 0,5 = 626,88 люд. дн;

загальні витрати на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, становлять:

  

Тз 

  

626,88 люд. дн 

  

  

В = 

_____ 

· Зср

_____________ 

·1000 грн. 

= 29851,42 грн., 

  

Д 

  

21 дн 

  

  

де Зср - середньомісячна заробітна плата (основна та додаткова) працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, грн.;

Тз - загальна трудомісткість робіт із стандартизації, люд. дн;

Д - середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн.

Значення Зср установлюється згідно з даними Держкомстату України за попередній рік для працівників галузі "Дослідження і розробки".

Значення Д установлюється згідно з чинним законодавством та змінюється залежно від кількості робочих днів у році.

Відрахування на соціальні заходи працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту (36,8 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту), - 10985,32 грн.;

матеріальні витрати, які здійснюються при розробленні проекту стандарту, - 886,0 грн.;

витрати на відрядження працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, - 1000,0 грн.;

накладні витрати організації (підприємства) - 50000,0 грн.;

накладні витрати, що входять до розрахунку загальної вартості проекту стандарту (50 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту),- 14925,71 грн.;

загальна вартість розроблення проекту стандарту - 57648,45 грн.

2. Розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним (регіональним) НД IDT, який приймається методом підтвердження

Таблиця 2. Склад окремих видів робіт із стандартизації при розробленні проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним (регіональним) НД IDT, який приймається методом підтвердження

Вид роботи із стандартизації 

Склад виду роботи 

Зміст типового етапу робіт із стандартизації 

Базові нормативи трудомісткості 

Коефіцієнт обсягу НД 

Розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародними (регіональними) НД IDT, який приймається методом підтвердження 

розроблення національних структурних елементів 

відповідно до підпункту а) пункту 3.6  

відповідно до додатка 2 

відповідно до додатка 5 

ведення справи національного НД 

відповідно до підпункту е) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

державна реєстрація національного НД 

відповідно до підпункту г) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

підготовлення національного НД до видання 

відповідно до підпункту з) пункту 3.8  

відповідно до додатка 3 

Приклад розрахунку вартості розроблення проекту національного стандарту, гармонізованого з міжнародним, який приймається методом підтвердження

Вихідні дані для розрахунку:

середньомісячна заробітна плата згідно з даними Держкомстату в галузі "Дослідження і розробки", Зср, грн. - 1000;

обсяг оригіналу НД, стор - 30;

середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн - 21;

базова трудомісткість розроблення національних структурних елементів, Nптв, люд. дн - 5;

коефіцієнт обсягу, Ко - 1,0.

Трудомісткість розроблення національних структурних елементів проекту стандарту становить:

Тптв = Nптв · Ко = 5 люд. дн · 1,0 = 5,0 люд. дн;

трудомісткість ведення справи стандарту становить:

Твсп = 3,0 люд. дн;

трудомісткість державної реєстрації стандарту становить:

Тр = 0,2 люд. дн;

трудомісткість підготовлення стандарту до видання становить:

Твр = 0,5 люд. дн;

загальна трудомісткість складає:

Тз = Тптв + Твсп + Тр + Твр = 5,0 + 3,0 + 0,2 + 0,5 = 8,7 люд. дн;

загальні витрати на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, становлять:

  

Тз 

  

8,7 люд. дн 

  

  

В = 

_____ 

· Зср

_____________ 

· 1000 грн. 

= 414,28 грн., 

  

Д 

  

21 дн 

  

  

де Зср - середньомісячна заробітна плата (основна та додаткова) працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, грн.;

Тз - загальна трудомісткість робіт із стандартизації, люд. дн;

Д - середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн.

Значення Зср установлюється згідно з даними Держкомстату України за попередній рік для працівників галузі "Дослідження і розробки".

Значення Д установлюється згідно з чинним законодавством та змінюється залежно від кількості робочих днів у році.

Матеріальні витрати, які здійснюються при розробленні проекту стандарту, - 13,2 грн.;

відрахування на соціальні заходи працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту (36,8 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту), - 152,45 грн.;

накладні витрати організації (підприємства) - 50000,0 грн.;

накладні витрати, що входять до розрахунку загальної вартості проекту стандарту (50 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту), - 207,14 грн.;

загальна вартість розроблення проекту стандарту - 787,07 грн.

3. Розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним (регіональним) НД IDT, MOD, який приймається методом перекладу

Таблиця 3. Склад окремих видів робіт із стандартизації при розробленні проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним (регіональним) НД IDT, MOD, який приймається методом перекладу

Вид роботи із стандартизації 

Склад виду роботи 

Зміст типового етапу робіт із стандартизації 

Базові нормативи трудомісткості 
 

Коефіцієнт обсягу НД  
 

Розроблення проекту національного НД, гармонізованого з міжнародним (регіональним) НД IDT, MOD, який приймається методом перекладу 
 

переклад тексту оригіналу НД 

відповідно до пунктів 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5  

відповідно до пункту 5.5 та додатка 7  

розроблення національних структурних елементів проекту національного НД 

відповідно до підпункту в) пункту 3.6  

відповідно до додатка 2  

відповідно до додатка 5 

проведення експертизи проекту національного НД 

відповідно до підпункту ґ) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

відповідно до додатка 5 

редагування проекту національного НД перед прийняттям  

відповідно до підпункту є) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

ведення справи національного НД 

відповідно до підпункту е) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

державна реєстрація національного НД 

відповідно до підпункту г) пункту 3.8  

відповідно до додатка 3 

підготовлення національного НД до видання 

відповідно до підпункту з) пункту 3.8 

відповідно до додатка 3 

Приклад розрахунку вартості розроблення проекту національного стандарту виду "Загальні технічні вимоги", гармонізованого з міжнародним стандартом, який приймається методом перекладу

Вихідні дані для розрахунку:

середньомісячна заробітна плата згідно з даними Держкомстату в галузі "Дослідження і розробки", Зср, грн. - 1000;

обсяг оригіналу НД, К, стор - 30;

повний письмовий переклад для опублікування з англійської мови на українську;

кількість термінів та скорочень - 18;

трудомісткість проведення консультацій з фахівцем - 0,3 люд. дн;

трудомісткість виконання повного письмового чорнового перекладу НД - 1 люд. дн на 3 сторінки тексту оригіналу НД;

середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн - 21;

базова трудомісткість розроблення національних структурних елементів, Nпер, люд. дн - 80;

коефіцієнт інформаційної місткості, Кі - 0,05;

коефіцієнт складності погодження, Кп - 0,03;

коефіцієнт обсягу, Ко - 1,0.

Трудомісткість повного письмового перекладу для опублікування складає:

Тп = Тч + Тред + Тт + Тк, де

трудомісткість повного письмового чорнового перекладу:

Тч = 30 стор / 3 стор = 10,0 люд. дн;

трудомісткість редагування:

Тред = (0,08 люд. дн · 30 стор) = 2,4 люд. дн;

трудомісткість термінологічної роботи:

Тт = 0,7 люд. дн;

трудомісткість консультацій фахівців:

Тк = 0,3 люд. дн;

трудомісткість повного письмового перекладу для опублікування:

Тп = Тч + Тред + Тт + Тк = 10,0 + 2,4 + 0,7 + 0,3 = 13,4 люд. дн;

загальна трудомісткість складає:

Тз = Тп + Т + Текс + Трд + Тфсп + Тр + Твр, де

трудомісткість повного письмового перекладу для опублікування - 13,4 люд. дн;

трудомісткість розроблення національних структурних елементів становить:

Т = Nпер · (1 + Кі + Кп)· Ко = 80 люд. дн · (1 + 0,05 + 0,03) · 1,0 = 86,4 люд. дн;

трудомісткість проведення експертизи проекту стандарту становить:

Текс = Nекс · Ко = 21 люд. дн · 1,0 = 21,0 люд. дн;

трудомісткість редагування проекту стандарту перед прийняттям становить:

Трд = Nрд · К = 0,1 люд. дн · 30 стор = 3,0 люд. дн;

трудомісткість ведення справи стандарту становить:

Твсп = 3,0 люд. дн;

трудомісткість державної реєстрації стандарту становить:

Тр = 0,2 люд. дн;

трудомісткість підготовлення стандарту до видання становить:

Твр = 0,5 люд. дн;

загальна трудомісткість складає:

Тз = Тп + Т + Текс + Трд + Твсп + Тр + Твр = 13,4 + 86,4 + 21,0 + 3,0 + 3,0 + 0,2 + 0,5 = 127,5 люд. дн;

Загальні витрати на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, становлять:

  

Тз 

  

127,5 люд. дн 

  

  

В = 

_____ 

· Зср

_____________ 

· 1000 грн. 

= 6071,43 грн., 

  

Д 

  

21 дн 

  

  

де Зср - середньомісячна заробітна плата (основна та додаткова) працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, грн.;

Тз - загальна трудомісткість робіт із стандартизації, люд. дн;

Д - середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн.

Значення Зср установлюється згідно з даними Держкомстату України за попередній рік для працівників галузі "Дослідження і розробки".

Значення Д установлюється згідно з чинним законодавством та змінюється залежно від кількості робочих днів у році.

Матеріальні витрати, які здійснюються при розроблені проекту стандарту, - 200,0 грн.;

відрахування на соціальні заходи працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту (36,8 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту), - 2234,28 грн.;

витрати на відрядження працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту, - 1000,0 грн.;

накладні витрати організації (підприємства) - 50000,0 грн.;

накладні витрати, що входять до розрахунку загальної вартості проекту стандарту (50 % розміру витрат на оплату праці працівників, які залучені до розроблення проекту стандарту), - 3035,72 грн.;

загальна вартість розроблення проекту стандарту - 12541,43 грн.

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 

 
А. А. Нелепов
 

Опрос