Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников, не имеющих специальных званий рядового и начальствующего состава, сквозных и вспомогательных профессий системы МВД Украины

МВД
Порядок, Приказ от 04.10.2007 № 372
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, наскрізних та допоміжних професій системи МВС України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 4 жовтня 2007 року N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2007 р. за N 1239/14506

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 16 вересня 2008 року N 444
,
 від 29 грудня 2008 року N 693
,
 від 26 травня 2010 року N 201
,
 від 27 липня 2010 року N 335
,
 від 8 жовтня 2010 року N 487
,
 від 13 грудня 2010 року N 618
,
 від 15 лютого 2011 року N 50
,
 від 18 травня 2011 року N 206
,
 від 25 серпня 2011 року N 607
,
 від 13 лютого 2012 року N 119
,
 від 24 травня 2013 року N 500
,
 від 16 червня 2014 року N 572
,
 від 27 жовтня 2015 року N 1294

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 липня 2016 року N 656)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 03.05.2007 N 682 "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2007 року:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, наскрізних та допоміжних професій установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери МВС України, що фінансуються з Державного бюджету, згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, згідно з додатками 2 - 13;

показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, згідно з додатком 14;

порядок визначення тарифних ставок водіїв автомобілів підрозділів автомобільного транспорту, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, згідно з додатком 15.

2. Керівникам підрозділів наскрізних та допоміжних професій системи МВС України встановити керівникам структурних підрозділів, фахівцям, працівникам, службовцям та робітникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), доплат, надбавок, виходячи з розмірів, передбачених умовами оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, наскрізних та допоміжних професій системи МВС України, відповідно до установлених цим наказом тарифних розрядів.

3. Посадові оклади заступників керівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, установлювати на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

4. Установити:

1) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

5. Надати право керівникам структурних підрозділів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ конкретні розміри посадових окладів, доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників наскрізних та допоміжних професій системи МВС України, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

6. У разі, якщо працівникам наскрізних та допоміжних професій системи МВС України передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

7. У разі зменшення у зв'язку з набранням чинності цим наказом розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників, умови оплати праці яких визначені актами законодавства України, що втрачають чинність, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії) та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Копитова С. М.

9. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра 

М. В. Корнієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
М. О. Солдатенко
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. О. Рибак
 

Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України
 

 
Л. А. Кирилюк
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наскрізних та допоміжних професій установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери МВС України, що фінансуються з державного бюджету

Примітка 1. 

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Примітка 2. 

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 16.09.2008 р. N 444
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2008 р. N 693,
 від 26.05.2010 р. N 201
,
 від 27.07.2010 р. N 335
,
 від 08.10.2010 р. N 487
,
 від 13.12.2010 р. N 618
,
 від 15.02.2011 р. N 50
,
 від 18.05.2011 р. N 206
,
 від 25.08.2011 р. N 607
,
 від 13.02.2012 р. N 119
,
 від 24.05.2013 р. N 500
,
 від 16.06.2014 р. N 572
,
 від 27.10.2015 р. N 1294)

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Водій автомобіля (автобуса) та інші 

2 - 3 

Водій електро- та автовізка 

2 - 3 

Водій транспортно-прибиральних машин 

2 - 3 

Водій самохідних механізмів (у т. ч. моторолерів та мотоциклів) 

2 - 3 

Возій 

1 - 2 

Возій: 

  

- на роботах з вивезення нечистот та твердих осадів з вигрібних ям у разі очищення цих ям самим водієм; 

2 - 3 

- на роботах з вивезення нечистот твердих осадів з вигрібних ям у разі очищення цих ям спеціальним робітником 

2 - 3 

Вожатий службових собак:  

  

I класу 

II класу 

Гардеробник 

Покоївка 

1 - 2 

Двірник 

Черговий більярдного залу 

Черговий роздягального відділення, гуртожитку 

Дезінфектор 

Черговий бюро перепусток 

1 - 2 

Постачальник проїзних документів 

Заправник поливально-мийних машин 

1 - 2 

Контролер водопровідного господарства 

2 - 3 

Контролер: технічного стану автотранспортних засобів, контрольно-пропускного пункту 

2 - 3 

Опалювач 

1 - 2 

Кастелянка 

1 - 2 

Комірник (старший) 

2 - 3 

Комірник 

1 - 2 

Комірник складів кислот та хімікатів 

Кур'єр 

Ліфтер, якщо швидкість ліфта: 

  

від 2,5 до 5 м/сек. 

від 6 до 7 м/сек. 

Машиніст автовишки 

4 - 5 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

1 - 2 

Манікюрниця 

1 - 2 

Оператор електронно-обчислювальних машин (старший) 

4 - 5 

Оператор електронно-обчислювальних машин 

3 - 4 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 

3 - 4 

Оператор автоматичного газового захисту 

Оператор обчислювальних машин: 

  

I категорії 

4 - 5 

II категорії 

2 - 4 

Оператор інших найменувань 

Пожежний 

3 - 4 

Перукар 

Портьє 

2 - 3 

Палітурник документів 

2 - 3 

Підсобний (транспортний) робітник 

1 - 2 

Натирач підлоги 

1 - 2 

Приймальник замовлень 

1 - 2 

Робітник з благоустрою населених пунктів 

1 - 2 

Робітник, що виконує роботи з видалення нечистот вручну 

Робітник з комплексного обслуговування, ремонту будівель -
обслуговування житлових будинків сімейного та індивідуального підряду: 

  

- для виконання 2 - 5 видів робіт різних професій; 

- для виконання 6 і більше видів робіт різних професій 

Робітник для комплексного прибирання та утримування домоволодіння 

Радіооператор: 

  

I класу 

II класу 

III класу 

Роздавальник нафтопродуктів 

Рубач м'яса 

Садівник 

1 - 2 

Сатураторник 

Сторож, охоронник 

1 - 2 

Світлокопіювальник 

1 - 2 

Склографіст (ротаторник) 

1 - 2 

Склопротиральник 

1 - 2 

Прибиральник території 

Прибиральник виробничих приміщень 

Прибиральник службових приміщень 

Прибиральник сміттєпроводів 

Прибиральники службових приміщень, які прибирають готелі, гуртожитки, сходи, перукарні 

Фотограф 

2 - 3 

Швейцар 

Швачка з ремонту спецодягу 

Електроосвітлювач 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Найменування посад 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

а) Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні і відповідальні) роботи - ремонт і налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання: 

  

  

  

  

  

  

- на роботах з нормальними умовами праці 

б) Робітники, які виконують кваліфіковані складні роботи: верстатні роботи з оброблення металу й інші, пов'язані з різанням металу на металообробних верстатах; холодне штампування металу та інших матеріалів; виготовлення і ремонт інструменту і технологічного оснащення; ремонт, налагодження та обслуговування основного технологічного експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, виготовляють, ремонтують, налагоджують (регулюють), випробовують і обслуговують озброєння та військову техніку: 

  

  

  

  

  

  

- на роботах з нормальними умовами праці 

в) Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: 

  

  

  

  

  

  

- на роботах з нормальними умовами праці 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, робітників їдалень, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

1. Керівники

Найменування посад 

Тарифні розряди відповідно до груп їдалень  

II 

III 

IV 

VI 

VII 

Завідувач 

13 

11 - 12 

10 - 11 

9 - 10 

8 - 9 

7 - 8 

Завідувач виробництва
(шеф-кухар) 

12 

10 - 11 

9 - 10 

8 - 9 

7 - 8 

2. Робітники

Найменування посад 

Тарифні розряди згідно з кваліфікаційним розрядом 

II 

III 

IV 

VI 

Кухарі та інші робітники їдалень 

Кухарі, що працюють біля плити 

Примітка 1. До тарифних розрядів кухарів, що працюють біля плити, включена доплата за важкі й шкідливі умові праці. Оплата праці кухарів за підвищеними ставками залежно від умов праці провадиться в тих випадках, коли кухарі не менше 50 відсотків робочого часу працюють біля плити.

Примітка 2. Мийникам посуду, тари, технологічного обладнання вручну, які застосовують кислоту, луги та інші хімічні речовини, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, зайнятих на будівництві та на ремонтно-будівельних роботах (на спеціалізованих монтажних роботах і на підсобних виробництвах), організацій системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди,
кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, зайняті: 

 

 

 

 

 

 

на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах 

на верхолазних роботах та на роботах з проходження схилів 

Примітка 1. Тарифні ставки робітників, зайнятих на будівництві та на ремонтно-будівельних роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також на верхолазних роботах зі шкідливими умовами праці, підвищуються до 12 відсотків, а робітників, зайнятих на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, - до 24 відсотків.

Примітка 2. Для окремих професій робітників VI розряду, зайнятих керуванням потужними і особливо складними будівельними машинами і механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, установлюється тарифний розряд 4.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників станції діагностики та спеціальних майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, підпорядкованих ДАІ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник станції 

11 - 12 

Начальник спецмайданчика 

10 - 11 

Начальник зміни 

8 - 9 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад окремих категорій працівників редакцій газет і журналів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України (крім тих, порядок оплати праці яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 377)

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Фахівці: 

  

I категорії 

8 - 9 

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

6 - 7 

Старший коректор з вищою освітою 

5 - 6 

Коректор з вищою освітою 

5 - 6 

Відповідальний випускаючого коректора 

4 - 5 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників поліграфічних підрозділів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувач друкарні зі штатною чисельністю робітників: 

  

понад 100 осіб 

9 - 10 

від 21 до 100 осіб 

8 - 9 

від 11 до 20 осіб 

7 - 8 

Примітка. Керівництво друкарнями з чисельністю працівників від 5 до 10 осіб покладається на бригадира з числа працівників, які не звільнені від основної роботи, з доплатою йому за керівництво бригадою та за завідування друкарнею 15 відсотків посадового окладу на місяць, а за керівництво друкарнею з чисельністю до 5 осіб - 5 відсотків посадового окладу на місяць.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців підрозділів автомобільного транспорту, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди, які встановлюються за групою з оплати праці  

II 

III 

IV 

Начальник автогосподарства 

14 

14 

14 

13 

Головні фахівці: бухгалтер, інженер, механік, енергетик, начальник фінансової частини 

11 - 12 

10 - 11 

10 - 11 

10 - 11 

9 - 10 

Начальник ремонтних майстерень 

9 - 10 

9 - 10 

9 - 10 

8 - 9 

8 - 9 

Начальник гаража 

  

  

9 - 10 

  

  

Начальник і старший майстер дільниці, старший механік технічної служби; старший контрольний майстер дільниці: 

  

  

  

  

  

I групи 

  

  

8 - 9 

  

  

II групи 

  

  

8 - 9 

  

  

III групи 

  

  

7 - 8 

  

  

Майстер дільниці, механік технічної служби; контрольний майстер дільниці: 

  

  

  

  

  

I групи 

  

  

8 - 9 

  

  

II групи 

  

  

7 - 8 

  

  

III групи  

  

  

  

  

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників підрозділів автомобільного транспорту, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

1. Водії вантажних автомобілів

  

Тарифні розряди згідно з групами автомобілів 

I група 

II група 

III група 

Вантажопідйомність, тонн 

бортові автомобілі, автомобілі-фургони загального призначення, од. 

спеціалізовані і спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші, сідельні тягачі з напівпричепами, причепами
та баластні тягачі з причепами, од. 

автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів, од. 

До 1,5 

Від 1,5 до 3 

Від 3 до 5 

Від 5 до 7 

Понад 7 

2. Водії легкових автомобілів (у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна, л 

Тарифні розряди 

загальні 

при роботі на легкових таксі у м. Києві і в містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше; на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий і малий 

До 1,8 

Середній 

Від 1,8 до 3,5 

Великий 

Понад 3,5 

3. Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена") та автомобілів швидкої медичної допомоги

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна, л 

Тарифні розряди 

Особливо малий і малий 

До 1,8 

Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої допомоги) 

Від 1,8 до 3,5 

Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої допомоги) 

Понад 3,5 

4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

Клас автобуса 

Габаритна довжина автобуса, м 

Тарифні розряди 

загальні 

при роботі на міських та екскурсійних маршрутах м. Києва та інших міст з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше; на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий 

До 5 

Малий 

До 7,5 

Середній 

До 9,5 

Великий 

Понад 9,5 

5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт
Посадові оклади встановлюються відповідно до I тарифного розряду

У гаражах з рухомим складом у кількості від 50 до 100 одиниць (автомобілі, трактори, дорожні та інші машини) посадовий оклад начальника встановлюється відповідно до 5 - 9-го тарифних розрядів. Керівництво гаражем з кількістю рухомого складу понад 25 і до 50 одиниць здійснюється старшим механіком, якому встановлюється посадовий оклад відповідно до 3 - 8-го тарифних розрядів, а керівництво гаражем з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - механіком, посадовий оклад якому встановлюється відповідно до 2 - 7-го тарифних розрядів.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників з ремонту засобів зв'язку і спеціальної техніки, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди за групами майстерень 

I
(понад 12 тис. умовних одиниць) 

II
(понад 6 і до 12 тис. умовних одиниць) 

III
(понад 3 і до 6 тис. умовних одиниць) 

IV
(понад 1,8 і до 3 тис. умовних одиниць) 

Начальник дільниці 

10 - 11 

9 - 10 

9 - 10 

8 - 9 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників баз ресурсного забезпечення, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Керівні працівники

Найменування посад 

Тарифні розряди за групами баз 

II 

III 

Начальник бази 

14 

14 

13 

Начальник відділу 

12 

12 

11 

Начальник відділення 

10 

Начальник дільниці з ремонту та налагодження електрообладнання 

Начальник гаража 

  

10 

  

Начальник котельні 

  

  

Начальник команди 

Командир відділення 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМИ
тарифних розрядів посад керівних працівників відділу обслуговування гуртожитків та побутового обслуговування, робітників наскрізних та допоміжних професій, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

1. Керівні працівники відділу обслуговування гуртожитків та побутового обслуговування системи МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди відповідно до груп організацій 

II 

III 

IV 

Начальник 

12 

11 

10 

Головний інженер 

11 

10 

Завідувач гуртожитку 

  

Незалежно від групи: 

Начальник котельні та інших служб 

9 - 10 

Директор готелю 

9 - 10 

Керівник: багатогалузевого комплексу реабілітації, підсобного господарства 

Примітка. При обсягах робіт нижче показників IV групи управління будинками, житлово-експлуатаційні контори, відділи обслуговування гуртожитків МВС не створюються, а їх функції виконуються комендантом, якому встановлюється 3 - 5-й тарифний розряд при обсязі площі, що обслуговується, від 9 до 15 тис. кв. метрів. При обсязі корисної площі від 5 до 9 тис. кв. метрів йому встановлюється 2 - 3-й тарифний розряд.

2. Робітники, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Найменування посад  

Тарифні розряди 

Робітники I - IV кваліфікаційних розрядів, які зайняті: 

  

- ремонтом та обслуговуванням водопровідних і каналізаційних систем, експлуатацією й обслуговуванням котелень, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з дерева, взуття, швейних виробів, головних уборів, іншими видами послуг виробничого характеру; ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання й електрообладнання; на ремонтно-будівельних роботах; 

2 - 5 

- садінням зелених насаджень та доглядом за ними, їх захистом, іншими невиробничими видами робіт 

1 - 2 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

ПОКАЗНИКИ
віднесення до груп за оплатою праці посад керівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівників їдалень системи МВС України

Найменування їдалень 

Група відповідно до оплати праці 

I. Їдальні госпіталів, лікарень зі штатною чисельністю обслуговуючого персоналу (осіб): 

  

понад 350 і до 700 

VI 

від 50 до 350 

VII 

II. Їдальні санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, баз відпочинку, приймальників-розподільників для неповнолітніх, дитячих таборів відпочинку, дитячих дошкільних закладів зі штатною чисельністю обслуговуючого персоналу (осіб): 

  

понад 500 

від 300 до 500 

II 

від 200 до 300 

III 

від 150 до 200 

IV 

від 100 до 150 

від 50 до 100 

VI 

до 50 

VII 

III. Їдальні навчальних закладів з чисельністю обслуговуючого персоналу (осіб): 

  

понад 3000 

III 

від 2000 до 3000 

IV 

від 1000 до 2000 

від 600 до 1000 

VI 

від 150 до 600 

VII 

IV. Інші їдальні з чисельністю обслуговуючого персоналу (осіб): 

  

понад 2000 

від 1000 до 2000 

від 600 до 1000 

VI 

від 150 до 600 

VII 

За наявності штатної посади завідувача відділення продовольчого забезпечення або іншої особи, яка виконує функції завідувача продовольчого забезпечення, група за оплатою праці завідувача їдальні встановлюється на одну-дві групи нижче, ніж передбачено цими показниками, але не нижче VII групи.

Показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівників організацій (підрозділів) обслуговування гуртожитків та побутового обслуговування системи МВС України

Будинкоуправління, житлово-експлуатаційні контори, відділ обслуговування гуртожитків та побутового обслуговування МВС України

Група за оплатою праці 

Розмір наведеної корисної площі,
тис. кв. м 

I

Більше 540

II 

Більше 300 до 540 

III 

Більше 90 до 300 

IV 

Більше 15 до 90 

Гуртожитки

Група за оплатою праці 

Кількість ліжко-місць у гуртожитку 

Більше 900 

II 

Більше 300 до 900 

III 

Більше 120 до 600 

IV 

Більше 25 до 350 

При перевищенні показників, затверджених для підприємств та організацій житлово-комунального відділу 1-ї групи щодо оплати праці, не менш ніж у два рази посадові оклади керівників, які залежать від груп за оплатою праці, підвищуються не більш як на 15 відсотків.

Показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівників баз ресурсного забезпечення системи МВС України

Група за оплатою праці 

Вантажообіг за рік,
тис. тонн 

III 

До 5 

II 

Понад 5 і до 10 

Понад 10 і вище 

Примітка. У разі зміни показників, які прийняті для розрахунку груп за оплатою праці керівників, віднесення баз до груп за оплатою праці керівників згідно з основними змінами показників здійснюється в установленому порядку не частіше одного разу на рік.

Показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівників підрозділів автомобільного транспорту системи МВС України

1. Автотранспортні підприємства (цехи) розподіляються на п'ять груп за повними одиницями (балами):

I група - понад 1450;

II група - понад 1150 і до 1450;

III група - понад 950 і до 1150;

IV група - понад 750 і до 950;

V група - до 750 в разі наявності не менше 100 фізичних автомобілів, дорожніх і подібних до них машин.

Кількість балів по автотранспортному підприємству (цеху) визначається на підставі техніко-економічних показників, що характеризують потужність підприємства та ефективність використання автотранспортних засобів, за такою формулою:

Бп - Нпр + а1 х Ав + а2 х Том,

де Бп - кількість балів по автотранспортному підприємству;

а1, а2 - коефіцієнти, що визначають вплив кожного з факторів (за питомою вагою) на загальну кількість балів; числові величини цих коефіцієнтів для підприємств прийняті:

а1 - 350; а2 - 40;

Нпр - кількість автомобілів (з урахуванням перевідних коефіцієнтів);

Ав - коефіцієнт випуску автомобілів та інших машин на лінію;

Том - середня тривалість роботи автомобілів та інших машин на лінії, годин.

Кількість автомобілів приймається за планом (за розрахунками до плану) на поточний рік; коефіцієнт випуску автомобілів на лінію і середня тривалість роботи автомобілів на лінії - за звітом за попередній рік, а для новостворених підприємств - за планом (за розрахунками до плану).

Автотранспортний цех може бути віднесений до 1-ї групи за оплатою праці, якщо кількість автомобілів становить понад 2000.

2. Для визначення кількості приведених автомобілів застосовуються такі перевідні коефіцієнти:

- автомобілі оперативно-службові та господарські, вантажні бортові й легкові бензинові, дорожні машини 

- 1,0 

- автомобілі оперативно-службові та господарські, вантажні бортові й спеціалізовані газобалонні, легкові газобалонні та дизельні; електромобілі, електронавантажувачі; автомобілі спеціалізовані й спеціальні бензинові вантажопідйомністю до 20 т 

- 1,2 

- автомобілі оперативно-службові та господарські, вантажні бортові й спеціалізовані дизельні вантажопідйомністю до 20 т, а також спеціалізовані й спеціальні, віднесені до III групи за оплатою праці водіїв; екскаватори ємністю ковша до 1 куб. м; трактори, спецтрактори; автобуси малі й особливо малі, що мають габаритну довжину до 7,5 м  

- 1,5 

- автомобілі оперативно-службові та господарські, вантажні спеціалізовані й спеціальні вантажопідйомністю понад 20 т і до 40 т, трактори-підіймачі, залізничні крани, автобуси середні та більше, що мають габаритну довжину понад 7,5 і до 11,0 м  

- 2,0 

- автомобілі оперативно-службові та господарські, вантажні спеціалізовані й спеціальні вантажопідйомністю понад 40 і до 60 т, автобуси особливо великі та зчленовані, що мають габаритну довжину понад 11 і до 18,0 м  

- 3,0 

- автомобілі оперативно-службові та господарчі, вантажні спеціалізовані й спеціальні вантажопідйомністю понад 60 т, автобуси, що мають габаритну довжину понад 18,0 м  

- 5,0 

- причепи, напівпричепи, мотоцикли, моторолери, мопеди 

- 0,5 

- 1,5 тис. грн. прибутків на рік від експедиційних, складових, вантажно-розвантажувальних та інших робіт (без урахування сум, що виплачуються водіям за експедирування) 

- 1,0 

- 2,0 тис. грн. прибутків (товарної продукції) на рік від робіт з технічного обслуговування й ремонту автомобілів і дорожніх машин, що належать іншим організаціям 

- 1,0 

У тих випадках, коли щодо одного типу автомобілів може бути встановлено декілька різних коефіцієнтів (наприклад, дизельний тягач), застосовується один - вищий коефіцієнт, а для тягачів з причепами й напівпричепами - сума перевідних коефіцієнтів.

Показники віднесення до груп за оплатою праці посад керівних працівників підрозділів автомобільного транспорту системи МВС України

Виробничі дільниці (крім дільниць вантажно-розвантажувальних робіт) належать до груп за оплатою праці їх начальників, старших майстрів, майстрів, контрольних майстрів, залежно від обсягу роботи дільниці, за трудомісткістю в людино-годинах за місяць (у середньому за рік) за такими показниками:

Група за оплатою праці 

Обсяг роботи за трудомісткістю (людино-годин) 

для начальників і старших майстрів дільниць 

для начальників і контрольних майстрів дільниць 

понад 26000 

понад 7800 

II 

понад 19900 і до 26000 

понад 5500 і до 7800 

III 

від 12500 і до 19900 

від 4000 і до 5500 

Планова трудомісткість робіт по дільницях, на яких провадиться ремонт і технічне обслуговування рухомого складу, визначається, виходячи з планових обсягів робіт з ремонту і технічного обслуговування в середньому на місяць чи нормативів трудомісткості на ці роботи, прийнятих на даному автотранспортному підприємстві на підставі нормативів, передбачених Положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту.

На роботи, для яких немає затверджених вищими організаціями нормативів, вони повинні бути затверджені керівниками підприємств (організацій).

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

ПОРЯДОК
визначення тарифних ставок водіїв автомобілів підрозділів автомобільного транспорту, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

1. Тарифні розряди водіїв автомобілів визначаються залежно від типу класу і технічних параметрів автомобіля, указаних заводом-виробником у технічній характеристиці (паспорті) автомобіля, виходячи з кваліфікації водія 3-го класу.

2. Тарифні розряди водіїв вантажних автомобілів визначаються залежно від вантажопідйомності і призначення автомобіля:

- за I групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на бортових автомобілях і автомобілях-фургонах загального призначення, що використовуються для перевезення різних видів вантажів;

- за II групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на спеціалізованих і спеціальних автомобілях;

- за III групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на спеціалізованих автомобілях, що призначені для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гниючого сміття, асенізаційних вантажів.

Тарифні ставки встановлюються для водіїв при роботі:

- на автомобілях-фургонах загального призначення - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких вони змонтовані;

- на вантажних автомобілях, обладнаних для роботи на стисненому або зрідженому газі, - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтоване газобалонне обладнання;

- на сідельних і баластових автомобілях-тягачах, які призначені для буксирування напівпричепів і причепів, - залежно від вантажопідйомності буксирного напівпричепа чи причепа (без урахування вантажопідйомності другого причепа);

- на інших спеціалізованих автомобілях - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтовані кузови-фургони, цистерни, а також установчі механізми та інше спеціальне обладнання;

- на автонавантажувачах - за вантажопідйомністю автонавантажувачів на вилах;

- на автокранах - залежно від вантажопідйомності базового автомобіля, на автокранах, вантажопідйомність яких перевищує вантажопідйомності базового автомобіля, - за вантажопідйомністю крана (кранової установки);

- на автомобілях для перевезення гниючого сміття, асенізаційних вантажів - за вантажопідйомністю базових автомобілів, збільшеною на вагу додаткового обладнання, а на автомобілях-рефрижераторах - збільшеною на вагу холодильної установки;

- на снігонавантажувачах і роторних снігоочисниках, які не мають вантажопідйомності, - за повною вагою цих машин;

- на машинах, які мають різну вантажопідйомність на дорогах з твердим і грунтовим покриттям, - залежно від вищої вантажопідйомності, установленої для таких автомобілів;

- на вантажних бортових автомобілях, обладнаних для перевезення людей, а також на вахтових автомобілях за - II групою, виходячи з вантажопідйомності базових автомобілів;

- на автомобілях-фургонах, які призначені для перевезення певних видів вантажів, а також обладнаних вантажопідйомними механізмами, - за II групою тарифних ставок;

- на автомобілях з причепами - без урахування вантажопідйомності цих причепів.

3. Тарифні ставки II і III груп - для водіїв автомобілів, на яких змонтовані установки, механізми та інше спеціальне обладнання, що встановлено з урахуванням виконання водіями робіт з управління цими установками, механізмами і обладнанням.

На випадок, коли для управління установками, механізмами і обладнанням потрібні спеціальні працівники, а їх функції виконують водії автомобілів, їм провадиться додаткова оплата за суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт в установленому порядку.

4. Тарифні ставки водіїв легкових автомобілів (у тому числі спеціальних), а також автомобілів швидкої медичної допомоги і оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена") установлюються залежно від класу і робочого об'єму двигуна легкових автомобілів.

5. Тарифні ставки водіїв автобусів (у тому числі спеціальних) установлюються залежно від класу і габаритної довжини автобусів.

6. При закріпленні за водієм декількох автомобілів різних типів (класів) і різного призначення йому встановлюється вища тарифна ставка, передбачена для водіїв, які обслуговують автомобілі.

7. Визначення тарифних ставок водіїв окремих автомобілів, не передбачених цим Порядком, провадиться МВС України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

8. Тарифні ставки водіїв підвищуються:

- на автомобілях за час роботи на підземних роботах - до 50 відсотків;

- на вантажних автомобілях, зайнятих на міжнародних перевезеннях, - до 20 відсотків;

- на автомобілях з причепами - до 20 відсотків;

- на санітарних автомобілях - на 20 відсотків.

9. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів виплачується щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:

- водіям 2-го класу - 10 відсотків;

- водіям - 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

10. Керівники у межах установлених фондів оплати праці можуть вводити ненормований робочий день з доплатою до 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час для водіїв легкових автомобілів криміналістичних лабораторій, автомобілів швидкої медичної допомоги, а також автомобілів експедицій і розвідувальних партій за час їх роботи в польових умовах.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

Опрос