Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку принятия таможенными органами согласованного решения о месте осуществления таможенного оформления товаров, утвержденному приказом Государственной таможенной службы Украины от 09.11.2004 N 801 (в редакции приказа Государственной таможенной службы Украины от 12.09.2005 N 846), зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 01.12.2004 под N 1522/10121

Государственная таможенная служба
Приказ от 10.10.2007 № 842
Утратил силу

Зміни
до Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 09.11.2004 N 801 (у редакції наказу Державної митної служби України від 12.09.2005 N 846), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1522/10121

Зміни втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

1. Пункт 1.5 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не потребує погодження з Держмитслужбою питання оформлення листа про погодження на запаси для споживання (суднові припаси), що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".

2. У главі 3:

2.1. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Якщо товари пред'являються частинами до митного контролю та митного оформлення за листом про погодження, то за рішенням начальника підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) чи особи, яка виконує його обов'язки, може застосовуватись один із таких порядків:

а) декларант подає разом з оригіналом листа про погодження його ксерокопію, на зворотному боці якої посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригінал листа про погодження зберігається разом з ВМД N __________" із зазначенням обсягу оформленої за ВМД першої частини товарів, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові. Оригінал листа про погодження долучається до ВМД, за якою була оформлена ця частина товарів.

При пред'явленні кожної наступної частини товарів декларант подає митниці оформлення ксерокопію листа про погодження, яка була подана декларантом під час митного оформлення попередньої частини товарів, з оригінальним відбитком ОНП посадової особи ПМО, а також ксерокопію з неї, на якій посадова особа ПМО проставляє відбиток ОНП. Ксерокопія листа про погодження, яка була подана декларантом під час митного оформлення попередньої частини товарів, долучається до ВМД, за якою була оформлена наступна частина товарів. На зворотному боці ксерокопії листа про погодження, яка подаватиметься митниці при пред'явленні наступної після цієї частини товарів, посадова особа ПМО зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за нею частини товарів і залишок товарів (фактурна вартість у валюті контракту; за необхідності - також в основній або додатковій одиниці виміру, що передбачена для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру), засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові; або

б) на зворотному боці ксерокопії листа про погодження, поданій декларантом разом з оригіналом цього листа, посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригінал листа про погодження зберігається у справі N ______" із зазначенням обсягу першої частини товарів, оформленої за ВМД, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові. На зворотному боці оригіналу листа про погодження посадова особа ПМО зазначає номер ВМД і обсяг оформленої за цією ВМД частини товарів, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП. Оригінал листа про погодження зберігається в окремій справі в ПМО.

При пред'явленні декларантом кожної наступної частини товарів посадова особа ПМО на зворотному боці листа про погодження та поданої декларантом ксерокопії з оригінальним відбитком ОНП посадової особи ПМО, що здійснила митне оформлення попередньої частини товарів, зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за цією ВМД частини товарів і залишок товарів (фактурна вартість у валюті контракту; за необхідності - також в основній або додатковій одиниці виміру, що передбачена для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру), засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і повертає ксерокопію листа про погодження декларантові".

2.2. Доповнити новим пунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Для проведення митного оформлення товарів за листом про погодження декларант може в доповнення до комплекту документів, прошитих разом з листом про погодження, подавати інші документи, оформлені після надання начальником митниці оформлення чи вповноваженою ним особою згоди на здійснення митного оформлення товарів у цій митниці. Оригінали таких документів і/або завірені в установленому порядку суб'єктом ЗЕД їх копії долучаються до:

ВМД, за якою були оформлені товари;

ВМД, за якою була оформлена частина товарів, і ксерокопії листа про погодження, яка подаватиметься при пред'явленні наступної частини товарів, - у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 3.5 цього Порядку;

ВМД, за якою була оформлена частина товарів, і листа про погодження, що зберігається в окремій справі в ПМО, - у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3.5 цього Порядку.

Подання таких документів не є підставою для анулювання листа про погодження та для відмови в митному оформленні товарів за цим листом".

У зв'язку з цим пункт 3.6 уважати пунктом 3.7.

3. Главу 4 доповнити новими пунктами 4.1, 4.2 такого змісту:

"4.1. Заповнення листа про погодження на запаси для споживання (суднові припаси), що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів), має такі особливості:

поряд з даними про митний режим у дужках додатково зазначається: "(запаси для споживання)";

не зазначаються дані про фактурну вартість товарів і валюту платежу.

4.2. Не потребують оформлення та подання митниці оформлення нового листа про погодження операції, пов'язані з:

вивезенням за межі митної території України товарів, увезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки чи відходів, що залишилися після переробки давальницької сировини;

увезенням на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, а також продуктів їх переробки чи відходів, що залишилися після переробки давальницької сировини;

зворотним вивезенням (ввезенням) товарів і транспортних засобів".

У зв'язку з цим пункти 4.1 - 4.5 уважати відповідно пунктами 4.3 - 4.7.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

Опрос