Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции об организации таможенного контроля и таможенного оформления судов и товаров, ими перемещаемых, утвержденной приказом Государственной таможенной службы Украины от 17.09.2004 N 678, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 08.10.2004 под N 1286/9885

Государственная таможенная служба
Приказ от 10.10.2007 № 842
Утратил силу

Зміни до Інструкції
про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 N 678, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.10.2004 за N 1286/9885

Зміни втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 10 березня 2015 року N 308)

1. У пункті 1.2:

термін "судно з караваном" виключити;

останній абзац викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, постановах Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) та від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України".

2. Абзаци другий і третій пункту 1.3 замінити абзацом другим такого змісту:

"Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль і контроль за переміщенням культурних цінностей, у порядку, установленому законодавством України. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю".

3. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 1.5 замінити абзацом четвертим такого змісту:

"Особи, яким дозволено відвідання судна під час роботи комісії, можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов'язків. Такі особи не повинні мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов'язків. Предмети цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірковий митний контроль переміщуваних предметів із застосуванням технічних засобів митного контролю".

4. Пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Судна закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебувають під митним контролем.

Судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митний контроль судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, закінчується після завершення ним каботажного перевезення та за відсутності на ньому товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, та/або суднових приміщень чи інших спеціально обладнаних місць з накладеним митним забезпеченням.

Під час перебування судна під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону".

5. Абзац третій пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"Якщо є підстави вважати, що судно переміщується через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, то його митний огляд здійснюється обов'язково".

6. У пункті 1.12:

в абзаці першому слова "уточненням її змісту" замінити словами "уточненням інформації";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Порядок реєстрації заявок визначається митним органом".

7. Главу 1 доповнити новими пунктами 1.16 - 1.23 такого змісту:

"1.16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній декларації.

Судна, що переміщуються через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу або інших (крім договорів перевезень), декларуються митному органу у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому Держмитслужбою порядку.

1.17. Для здійснення митного контролю судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає, серед інших документів, два примірники зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Зобов'язання) за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції. При вивезенні за межі митної території України (увезенні на митну територію України) несамохідних суден закордонного плавання (без екіпажу) допускається подання Зобов'язання судновласником або вповноваженою ним особою.

Допускається подання митному органу Зобов'язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Один примірник оформленого Зобов'язання залишається у справах митного органу на контролі, другий - передається капітану судна для зберігання у справах судна. Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором) зберігається у справах судна до здійснення митного контролю та митного оформлення цього судна при вибутті за межі митної території України.

1.18. Оформленому Зобов'язанню присвоюється реєстраційний номер і проводиться реєстрація його в журналі обліку зобов'язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Журнал обліку зобов'язань).

Реєстраційний номер Зобов'язання - цифровий код, що складається з п'ятнадцяти знаків, а саме:

перші дев'ять знаків - код структурного підрозділу митного органу, яким було оформлено Зобов'язання, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами) (далі - Класифікатор митних органів);

десятий - одинадцятий знаки - останні дві цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;

останні чотири знаки - порядковий номер Зобов'язання в Журналі обліку зобов'язань (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється).

Журнал обліку зобов'язань ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК) і має містити такі відомості:

порядковий номер Зобов'язання згідно з Журналом обліку зобов'язань;

дата оформлення Зобов'язання;

реєстраційний номер Зобов'язання;

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор, під яким плаває судно (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

напрямок переміщення судна (тимчасове вивезення/ тимчасове ввезення);

номер штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, якою оформлено Зобов'язання;

кінцевий строк зворотного ввезення (вивезення) судна (згідно із Зобов'язанням);

продовження строку зворотного ввезення (вивезення) судна ("Продовжено до ___.___.20__ р."; реквізити заяви про продовження строку тимчасового ввезення /вивезення/; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів, дата, вхідний номер заяви);

відмітка про виконання Зобов'язання (дата оформлення зворотного ввезення (вивезення) судна; номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів);

примітки (зазначаються відомості про складання протоколу про порушення митних правил, оформлення судна в інший митний режим тощо);

інше.

У разі потреби Журнал обліку зобов'язань роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

1.19. Контроль за виконанням Зобов'язання здійснюється митним органом, якому було надано це Зобов'язання, на підставі відомостей, що містяться в ПІК.

Інформація про виконання Зобов'язання вноситься до ПІК посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований порт, через який було здійснено зворотне вивезення (увезення) судна, шляхом зазначення дати оформлення судна, номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна, та коду митного органу згідно з Класифікатором митних органів.

Для зняття Зобов'язання з контролю у відповідному полі Зобов'язання проставляються такі відмітки:

якщо порт зворотного вивезення судна збігається з портом його ввезення (порт зворотного ввезення судна збігається з портом вивезення цього судна), то посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей порт, проставляє на обох примірниках Зобов'язання відбиток особистої номерної печатки;

якщо зворотне ввезення (вивезення) судна відбулося через інший порт, ніж порт його вивезення (ввезення), то посадова особа митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна по прибутті (при вибутті), проставляє на Зобов'язанні, поданому капітаном судна, відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу, у справах якого Зобов'язання перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на цьому Зобов'язанні дату оформлення судна, номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна, код митного органу згідно з Класифікатором митних органів та засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

1.20. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) судна та інших обставин строк, зазначений у Зобов'язанні, може бути продовжений митним органом, якому було надане це Зобов'язання, або митним органом, у зоні діяльності якого перебуває це судно, на підставі обґрунтованої заяви капітана судна або судновласника про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна. При цьому строк тимчасового вивезення судна закордонного плавання продовжується митним органом, якому було надане Зобов'язання, без пред'явлення митному органу цього судна.

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій судно неможливо пред'явити митному органу, то разом із заявою капітан судна чи судновласник повинен подати митному органу, яким було оформлено Зобов'язання, документи, що засвідчують причини неможливості пред'явлення судна, видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування судна.

Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна здійснюється шляхом накладення начальником митного органу чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві, а також унесення інформації до ПІК. На примірнику Зобов'язання, що стоїть на контролі в митному органі, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митного органу, яким було продовжено строк зворотного ввезення /вивезення/ судна, згідно з Класифікатором митних органів).

1.21. Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) судна закінчився, а інформація про його зворотне вивезення (увезення) відсутня в ПІК, то митний орган негайно вживає заходів для з'ясування причин і обставин відсутності інформації про зворотне вивезення (увезення) цього судна, установлення його місцезнаходження.

У разі виявлення факту порушення Зобов'язання протокол про порушення митних правил складається митним органом, посадова особа якого виявила це порушення.

1.22. Факт здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю в період роботи комісії засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних документах.

Контролюючі органи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про результати контролю товарів, пропущені та не пропущені через державний кордон України товари.

Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску суден через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

1.23. Митний контроль суден і товарів, що переміщуються ними, здійснюється з дотриманням Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 N 1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1557/11837.

Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що судно та/або товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм законодавства України з питань митної справи чи інших норм законодавства.

Часом початку роботи митного наряду вважається момент подання старшому митного наряду капітаном судна або іншою особою, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, документів, визначених відповідно підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 або підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 цієї Інструкції".

8. У пункті 2.1:

8.1. Підпункт 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Після отримання заявки на здійснення митного контролю судна посадова особа митного органу реєструє її та повідомляє про її отримання старшого зміни, який відповідає за організацію роботи митного наряду в складі комісії".

8.2. В абзаці третьому підпункту 2.1.2 слово "інспекторський" виключити.

8.3. У підпункті 2.1.3:

в абзаці другому слова "інспекторського складу" замінити словом "наряду";

в абзаці третьому слова "до інспекторського складу" виключити.

9. У пункті 2.2:

9.1. У підпункті 2.2.1 абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"призначає посадову особу (посадових осіб) митного органу, відповідальну за оформлення документів;

узгоджує з капітаном судна або іншою особою командного складу судна кандидатури членів екіпажу, які супроводжуватимуть посадових осіб митного наряду при проведенні митного огляду судна;

розподіляє між посадовими особами митного наряду об'єкти огляду та виділених для супроводження членів екіпажу".

9.2. Підпункт 2.2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором);

декларацію про вантаж;

вантажні документи, у тому числі коносаменти (річкові накладні), в яких зазначаються найменування, маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи кількість місць, які він займає, а в разі необхідності - відомості про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

список пасажирів;

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;

другий примірник оформленого при вибутті за межі України Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України);

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (у разі необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, та скріплені відбитком суднової печатки. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається подання коносамента, засвідченого підписом керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента) і скріпленого печаткою цієї агентської організації (морського агента)".

9.3. У підпункті 2.2.4 слова "Інспектор, відповідальний за здійснення митного оформлення" замінити словами "Посадова особа митного органу, відповідальна за оформлення".

9.4. Підпункт 2.2.5 викласти в такій редакції:

"2.2.5. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України, передаються на зберігання адміністрації судна шляхом розміщення їх у суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, на які накладаються митні забезпечення. При цьому капітаном судна або іншою особою, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, у довільній формі в двох примірниках складається акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях).

Посадова особа митного органу ознайомлює капітана судна (уповноважену особу) зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України. Капітан судна (уповноважена особа) на лицьовому боці обох примірників акта прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) учиняє запис такого змісту:

"Я, прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий, ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України і попереджений про відповідальність за порушення митних правил", ставить на кожному з цих аркушів дату, особистий підпис і відбиток суднової печатки.

Акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу та є підтвердженням прийняття адміністрацією судна на зберігання під митним контролем товарів в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях).

Один примірник акта зберігається в судновій справі, другий - у справах судна. Відомості про накладені митні забезпечення зазначаються посадовою особою митного органу в генеральній декларації".

9.5. У підпункті 2.2.6 абзаци перший та другий замінити абзацом першим такого змісту:

"2.2.6. За відсутності зауважень посадова особа митного органу завіряє подані документи відбитком особистої номерної печатки, за винятком коносамента (річкової накладної), маніфесту, зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна, та Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором). На цих документах посадовою особою митного органу проставляється відбиток штампа "Під митним контролем".

У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом другим.

9.6. Підпункти 2.2.7, 2.2.8 викласти в такій редакції:

"2.2.7. По закінченні митного контролю та митного оформлення судна в справах митного органу залишаються:

генеральна декларація;

один примірник зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого при вибутті за межі України зобов'язання капітана судна про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України (для зняття зобов'язання з контролю);

декларація про вантаж;

вантажні документи;

список членів суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів;

декларація про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларація про суднові припаси;

довідка капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідка про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;

акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання);

інші документи, що подавалися для здійснення митного контролю та митного оформлення.

2.2.8. У справах судна залишаються з відмітками митного органу: декларація про вантаж, декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором), акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання)".

9.7. Підпункт 2.2.9 виключити.

10. У пункті 2.3:

10.1. У підпункті 2.3.1 слова та цифри "підпунктом 1 пункту 2.2" замінити словом і цифрами "підпунктом 2.2.1".

10.2. Підпункти 2.3.2 - 2.3.7 викласти в такій редакції:

"2.3.2. Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України);

декларацію про вантаж;

вантажні документи, у тому числі коносаменти (річкові накладні), у яких зазначаються найменування, маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи кількість місць, які він займає, а в разі необхідності - відомості про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

список пасажирів;

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

другий примірник оформленого по прибутті в Україну Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором);

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (у разі необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна чи іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається подання коносамента, засвідченого підписом керівника чи іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента) і скріпленого печаткою цієї агентської організації (морського агента).

2.3.3. Посадова особа митного органу, відповідальна за оформлення документів, здійснює перевірку їх комплектності, звірення відомостей взаємопов'язаних документів (наприклад, відомостей декларації про вантаж і відомостей маніфесту та/або коносамента /річкової накладної/ тощо), про що робить відповідні відмітки в перевірених документах і проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на коносаменті (річковій накладній), маніфесті та Зобов'язанні (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України), а старший митного наряду оголошує особі, яка подала документи, про початок митного огляду судна.

2.3.4. При проведенні митного огляду судна посадова особа митного органу перевіряє, у тому числі наявність та цілість митного забезпечення, накладеного на суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, використання валюти із суднової каси судна, яке плаває під іноземним прапором, відповідність відомостей, заявлених у декларації про суднові припаси, фактичній їх наявності на борту судна тощо.

2.3.5. За відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на поданих документах, крім Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України).

2.3.6. По закінченні митного оформлення судна в справах митного органу залишаються:

генеральна декларація;

один примірник зобов'язання капітана судна про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого по прибутті в Україну зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором (для зняття зобов'язання з контролю);

декларація про вантаж;

вантажні документи;

список членів суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів;

декларація про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларація про суднові припаси;

довідка капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідка про наявність у судновій касі валюти;

інші документи, що подавалися для здійснення митного контролю та митного оформлення судна.

2.3.7. У справах судна залишаються з відмітками митного органу: декларація про вантаж, вантажні документи, декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України)".

10.3. Підпункт 2.3.8 виключити.

11. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Порядок формування та реєстрації суднової справи

2.4.1. Документи, згідно з якими було здійснено митний контроль і митне оформлення судна, формуються в суднову справу, яка реєструється в журналі реєстрації суднових справ.

Журнал реєстрації суднових справ ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

N з/п;

реєстраційний номер суднової справи, що формується за такою схемою:

ХХХХ/ХХХХ/ХХ,
1         2        3 

де 1 - поточний рік;

2 - порядковий номер суднової справи згідно з журналом реєстрації суднових справ (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється);

3 - 2-значний літерний код ознаки перевезення (проставляється "З" при міжнародному перевезенні, "К" - при каботажному перевезенні). Перша літера коду зазначається по прибутті судна в порт на митній території України, друга літера - при вибутті за межі порту;

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор судна (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

дата прибуття;

порт відправлення;

кількість членів суднового екіпажу (громадян України/іноземних громадян);

агентська організація (морський агент) (за наявності);

загальна вага вантажів (брутто, кг); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається кількість контейнерів;

ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;

дата вибуття;

порт призначення;

кількість членів суднового екіпажу (громадян України/іноземних громадян);

загальна вага вантажів (брутто, кг); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається кількість контейнерів;

ініціали, прізвище старшого митного наряду на вибуття судна;

інше.

У разі потреби журнал реєстрації суднових справ роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

2.4.2. Суднова справа формується з документів, згідно з якими були здійснені митний контроль і митне оформлення судна по прибутті його в порт на митній території України, і документів, згідно з якими були здійснені митний контроль і митне оформлення цього судна при вибутті за межі порту.

2.4.3. Оформлене митним органом Зобов'язання зберігається в окремій справі митного органу та знімається з контролю після виконання капітаном судна наданого зобов'язання.

2.4.4. Документи, що були подані митному органу для контролю за розвантаженням судна, яке прибуло на митну територію України, можуть формуватися в окрему справу, номер якої складається з реєстраційного номера відповідної суднової справи та відокремленого скісною лінією напису "Вантаж". Ця справа є невід'ємною частиною суднової справи судна.

2.4.5. Сформована суднова справа судна, митний контроль якого завершено, зберігається у справах митного органу відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами)".

12. У пункті 3.1:

12.1. Підпункти 3.1.2 - 3.1.4 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Вивантаження товарів здійснюється в зони митного контролю (склади, термінали, відкриті майданчики, причали тощо), розташовані на території морського (річкового) порту в межах пункту пропуску через державний кордон України, або на транспортні засоби, що перебувають у цих зонах.

3.1.3. Для здійснення контролю за розвантаженням судна адміністрацією порту або іншими вповноваженими особами подаються митному органу документи (наряди, тальманські розписки тощо), які відображають наміри та/або результати вивантаження товарів у зону митного контролю або на транспортні засоби. По одному примірнику кожного з оформлених документів залишається в митному органі.

При розбіжності наявної кількості товарів з даними, зазначеними у вантажних документах, або при виявленні в процесі розвантаження судна пошкоджених (підмочених, зі слідами розпакування) вантажних місць складаються акт-повідомлення та акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, форма якого затверджена наказом Держмитслужби від 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами).

Після розвантаження судна в генеральному акті зазначаються кількість місць і вага (маса) зданих судном і прийнятих портом товарів, а також інформація про номери та загальну кількість складених при розвантаженні судна актів-повідомлень. Генеральний акт підписується представниками адміністрації порту, митного органу та судна. Один примірник генерального акта залишається в митному органі.

По закінченні розвантаження судна вантажні документи разом з іншими документами щодо вивантаження товарів із судна долучаються до суднової справи.

3.1.4. Реєстрація товарів, що надходять на митну територію України на суднах, і товарів, що вивозяться за межі зони митного контролю й порту, здійснюється митним органом у журналі обліку товарів, що надходять на митну територію України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межі зони митного контролю й порту (далі - Журнал обліку товарів).

Журнал обліку товарів ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

реєстраційний номер суднової справи (згідно з журналом реєстрації суднових справ);

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

агентська організація (морський агент) (за наявності);

номер коносамента (річкової накладної):

дата прибуття судна;

загальна назва товарів (згідно з коносаментом /річковою накладною/); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається номер контейнера;

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах - кількість контейнерів (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;

дата вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;

експедитор (за наявності);

перевізник (за наявності);

одержувач;

місцезнаходження (місце проживання) одержувача;

номер вантажної митної декларації (документа контролю доставки тощо);

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць (згідно з вантажною митною декларацією /документом контролю доставки тощо/);

фактично вивезено (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

залишок (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;

примітки;

інше.

Для заповнення граф Журналу обліку товарів може бути використана інформація, надана агентською організацією (морським агентом) в електронному вигляді відповідно до розділу 5 цієї Інструкції.

У разі потреби Журнал обліку товарів роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами)".

12.2. Абзац сьомий підпункту 3.1.5 викласти в такій редакції:

"Не допускається перебування в зонах митного контролю товарів, митне оформлення яких завершено, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної та/або технологічної діяльності порту, чи в інших випадках, передбачених законодавством".

13. У пункті 3.2:

13.1. У підпунктах 3.2.2, 3.2.7 слово "інспектор" замінити словами "посадова особа митного органу".

13.2. Підпункти 3.2.3, 3.2.4 викласти в такій редакції:

"3.2.3. Доручення на навантаження подається митному органу в необхідній кількості примірників, один з яких з долученими до нього четвертими основними аркушами вантажних митних декларацій або іншими документами, що відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України (або їх копіями), залишається у справах митного органу для контролю за навантаженням судна. Загальна кількість оформлених доручень зазначається на цьому дорученні.

3.2.4. На підставі доручень на навантаження митний орган здійснює облік товарів у журналі обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах, який ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

N з/п;

дата оформлення доручення на навантаження;

номер доручення на навантаження:

загальна назва товарів (згідно з дорученням на навантаження);

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах - кількість контейнерів (згідно з дорученням на навантаження);

назва та номер документа, згідно з яким було здійснено митне оформлення товарів;

відправник;

місцезнаходження (місце проживання) відправника;

порт призначення;

номери контейнерів (для контейнерних перевезень);

експедитор (за наявності);

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

реєстраційний номер суднової справи (згідно з журналом реєстрації суднових справ);

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила завантаження товарів на судно;

фактично відвантажено (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

залишок (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

дата вибуття судна;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка підтвердила пропуск товарів через митний кордон України;

примітки (відмітка про анулювання доручення на навантаження чи внесення змін до нього);

інше.

У разі потреби журнал обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах, роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами)".

13.3. В абзаці першому підпункту 3.2.8 слова "на судновій ролі" замінити словами "на генеральній декларації".

14. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Порядок митного контролю та митного оформлення суден каботажного плавання:

4.1.1. Для здійснення митного контролю судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання (для судна, що прибуває в порт), або повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання (для судна, що вибуває з порту);

декларацію про вантаж;

декларацію про суднові припаси;

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (за необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки.

Допускається оформлення повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, або повідомлення про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання, на зворотному боці генеральної декларації. Таке повідомлення повинно бути засвідчено підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплено відбитком суднової печатки.

4.1.2. При вибутті судна, що плаває під Державним Прапором України, у каботажне плавання посадова особа митного органу здійснює митний контроль судна, за відсутності зауважень зазначає на генеральній декларації відомості про наявність і кількість товарів, що перебувають під митним контролем на борту судна, накладене митне забезпечення (у разі складання акта прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях /спеціально обладнаних місцях/, зазначаються реквізити акта), учиняє на генеральній декларації запис "Відхід судна в порт (назва порту) дозволено. Капітану вручено:

1. Генеральну декларацію.

2. Декларацію про вантаж.

3. Декларацію про суднові припаси.

4. Інші документи (у разі потреби)", зазначає кількість аркушів вручених документів і завіряє зроблені записи відбитком особистої номерної печатки.

Під цим записом на генеральній декларації капітан судна (уповноважена капітаном особа) робить власноручно запис: "Документи отримав", який засвідчується його особистим підписом із зазначенням дати, ініціалів і прізвища та відбитком суднової печатки.

Один примірник оформленої генеральної декларації та документів надається капітану судна каботажного плавання або іншій особі, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, для подання митному органу призначення. Другий примірник оформленої генеральної декларації та документів залишається у справах митного органу відправлення і є підставою для зняття суднової справи з контролю.

Після прибуття судна каботажного плавання в порт призначення капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає митному органу призначення документи, зазначені в підпункті 4.1.1 цієї Інструкції, а також примірник оформленої митним органом відправлення генеральної декларації та документів. За відсутності зауважень посадова особа митного органу призначення вчиняє на генеральній декларації, оформленій митницею відправлення, запис "Прибуття до порту (назва порту), дата, час" і засвідчує його відбитком особистої номерної печатки.

4.1.3. Для здійснення митного контролю судна каботажного плавання, що плаває під іноземним прапором, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

дозвіл Міністерства транспорту та зв'язку України на каботажне плавання;

генеральну декларацію;

повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання (для судна, що прибуває в порт), або повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання (для судна, що вибуває з порту);

декларацію про вантаж;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені з судна;

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (за необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки.

Допускається оформлення повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, або повідомлення про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання, на зворотному боці генеральної декларації. Таке повідомлення повинно бути засвідчено підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплено відбитком суднової печатки.

Митний контроль і митне оформлення судна каботажного плавання, що плаває під іноземним прапором, здійснюється в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.

4.1.4. Товари, що перебувають під митним контролем, переміщуються на суднах каботажного плавання між портами України з оформленням ДКД.

4.1.5. Митний контроль і митне оформлення суден каботажного плавання, які під час рейсу з будь-якої причини заходили до іноземних портів або причалювали до суден закордонного плавання, здійснюються на загальних підставах".

15. У пункті 4.2:

15.1. У підпункті 4.2.2 слова "запасів споживання" замінити словами "суднових припасів";

15.2. Підпункт 4.2.4 викласти в такій редакції:

"4.2.4. Особи, які перебувають на борту таких суден, не повинні мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством. Предмети цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірковий митний контроль переміщуваних предметів із застосуванням технічних засобів митного контролю".

16. Пункт 4.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.5, 4.6 уважати відповідно пунктами 4.4, 4.5.

17. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Особливості митного контролю та митного оформлення круїзних суден:

4.4.1. Круїзні судна оформлюються, як правило, у спрощеному порядку документально.

4.4.2. Митний контроль предметів членів екіпажу (як резидентів, так і нерезидентів) здійснюється за декларацією про особисті речі членів суднового екіпажу.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються пасажирами круїзного судна (як при в'їзді на митну територію України, так і при виїзді за її межі), застосовується спрощений митний контроль. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення пасажирами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Пасажири круїзного судна декларують переміщувані ними через митний кордон України предмети в усній формі. Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.4.3. Предмети пасажирів і членів екіпажу оформлюються посадовою особою митного органу на підставі заповненої цими пасажирами або членами екіпажу митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів" (зі змінами), у таких випадках:

якщо через митний кордон України переміщуються товари, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню і належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

за зверненням капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, представників туристичних фірм, які організовують круїз;

на бажання пасажирів або на вимогу посадової особи митного органу.

4.4.4. Митний контроль предметів, що переміщуються пасажирами, здійснюється, як правило, безпосередньо на борту судна біля трапу чи на причалі біля борту круїзного судна. У разі необхідності проведення ретельного огляду предметів, у тому числі із застосуванням технічних засобів митного контролю, або особистого огляду пасажири можуть бути запрошені посадовою особою митного органу до спеціально відведених для цього приміщень митного органу".

18. У підпункті 4.5.3 слово "відтиском" замінити словом "відбитком", слово "інспектора" замінити словами "посадової особи митного органу".

19. Доповнити Інструкцію главою 5 такого змісту:

"5. Порядок подання митним органам попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України

5.1. Агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України подає митному органу інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України.

Інформація подається визначеними працівниками агентської організації (морського агента) на визначену поштову скриньку Держмитслужби в мережі Інтернет за структурою та у форматі, затвердженими Держмитслужбою й узгодженими з кожною з агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом укладення угоди про інформаційний обмін і відповідного протоколу.

5.2. Інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, повинна містити такі відомості:

агентська організація (морський агент);

дата та час подання інформації агентською організацією (морським агентом);

порт на митній території України;

назва судна;

заплановані дата та час прибуття судна;

номер коносамента (річкової накладної);

номер контейнера;

код типу контейнера відповідно до Класифікатора типів контейнерів;

загальна назва товарів (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

загальна вага товарів (брутто, кг) (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

відправник;

одержувач (за наявності);

індосат (за наявності);

місцезнаходження (місце проживання) одержувача (за наявності);

експедитор (за наявності);

перевізник (за наявності);

додаткові відомості (агентською організацією /морським агентом/ може бути надана інша наявна інформація, що може мати значення при визначенні форм та обсягу контролю товарів, що переміщуються в контейнерах).

При цьому інформація про назву агентської організації (морського агента) та судна подається латинськими літерами (згідно з реєстраційними документами судна), інформація про загальну назву товарів може подаватися іноземною мовою, якщо переклад на державну мову цієї інформації істотно впливає на застосування заходів тарифного або нетарифного регулювання або неправильний переклад може викривити інформацію про переміщувані товари.

5.3. Інформація, подана агентською організацією (морським агентом), знімається Регіональною інформаційною митницею з визначеної поштової скриньки Держмитслужби в мережі Інтернет, автоматично перевіряється на відповідність установленим структурі й формату та за відсутності зауважень не пізніше ніж через одну годину після її надходження направляється до митного органу з урахуванням порту призначення на митній території України.

За наявності зауважень Регіональна інформаційна митниця невідкладно інформує агентську організацію (морського агента) про зміст цих зауважень. Заходи з уточнення інформації та усунення зауважень уживаються агентською організацією (морським агентом) у найкоротший строк. Уточнена інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, подається агентською організацією (морським агентом) відразу після усунення зауважень.

Митними органами інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, приймається цілодобово.

5.4. Посадова особа митного органу аналізує подану інформацію, визначає форми й обсяг контролю товарів, достатні для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи, та вносить до відповідного програмно-інформаційного комплексу відокремлені скісною лінією коди визначеної форми митного контролю та процедур (-и) згідно з такою таблицею:

Код форми контролю 

Назва форми контролю 

Код митної процедури 

Назва митної процедури 

Перевірка документів та відомостей 

101 

Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено контроль за правильністю визначення митної вартості 

102 

Контроль за правильністю визначення коду товару згідно з УКТЗЕД із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення 

103 

Контроль за правильністю визначення країни походження товару із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено перевірку правильності визначення країни походження товарів 

104 

Контроль за додержанням законодавства України з питань увезення на митну територію України або переміщення територією України товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю 

105 

Контроль за додержанням законодавства України з питань увезення на митну територію України або переміщення територією України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Митний огляд 

201 

Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах 

205 

Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах, із залученням фахівців підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 

207 

Контроль за товарами, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, із залученням відповідних фахівців митного органу 

208 

Відбір проб і зразків товарів 

Інші форми контролю 

702 

Ідентифікація товарів і транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки (реєстраційний номер, митне забезпечення на транспортному засобі, характерні особливості товару тощо) 

711 

Застосування технічних засобів митного контролю 

712 

Застосування ваговимірювальних пристроїв 

Перелік кодів форм митного контролю та процедур, що містяться в цій таблиці, може бути розширений Держмитслужбою за узгодженням з кожною з агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом підписання окремих протоколів.

5.5. Після визначення форм і обсягу контролю товарів, прийнятих до перевезення у контейнерах, митний орган забезпечує направлення інформації про визначені форми й обсяг контролю до Регіональної інформаційної митниці для подальшого направлення їх агентській організації (морському агенту) на визначену протоколом поштову скриньку в мережі Інтернет.

Інформація про визначені форми й обсяг контролю подається агентській організації (морському агенту) не пізніше ніж через дванадцять годин після надходження інформації агентської організації (морського агента) на визначену поштову скриньку Держмитслужби в мережі Інтернет і використовується агентською організацією (морським агентом) при розвантаженні судна.

Інформація про визначені форми й обсяг контролю, що подається агентській організації (морському агенту), має містити такі відомості:

агентська організація (морський агент);

дата та час надходження інформації на поштову скриньку Держмитслужби;

порт на митній території України;

митний орган;

назва судна;

заплановані дата та час прибуття судна;

номер коносамента (річкової накладної);

номер контейнера;

коди визначеної форми митного контролю та процедур (-и).

Якщо митний орган не вбачає доцільним застосування зазначених у таблиці форм митного контролю та процедур, то в інформації, що подається агентській організації (морському агенту), відомості про коди форм митного контролю та процедур будуть відсутні. Відсутність в інформації відомостей про коди форм митного контролю та процедур не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

5.6. Форми й обсяг контролю визначаються на підставі поданої агентською організацією (морським агентом) інформації та застосовуються виключно митним органом, у зоні діяльності якого розташований порт призначення на митній території України. Форми й обсяг контролю можуть бути змінені під час або після розвантаження судна з урахуванням фактичної інформації (наявних товарів, фізичного стану контейнера, упаковки тощо) чи при здійсненні безпосередньо в пункті пропуску митного контролю та митного оформлення товарів, що надійшли в контейнерах, із застосуванням вантажної митної декларації.

5.7. Якщо агентська організація (морський агент) після підписання угоди та протоколу не подає інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, або подає недостовірну інформацію, у неповному обсязі або з порушенням установлених структури й формату чи строків подання, то митний орган інформує агентську організацію (морського агента) для вжиття відповідних заходів.

Форми й обсяг контролю товарів, щодо яких інформація не була подана чи подана в неповному обсязі або з порушенням строків її подання, визначаються під час розвантаження судна.

5.8. У разі, якщо товари були прийняті до перевезення в контейнерах у портах інших держав Азово-Чорноморського басейну менше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України, то інформація про ці товари подається агентською організацією (морським агентом) із зазначенням у графі "додаткові відомості" дати та часу прийняття цих товарів до перевезення. У такому випадку інформація про визначені форми й обсяг контролю агентській організації (морському агенту) митним органом не подається. Форми й обсяг контролю щодо цих товарів визначаються під час розвантаження судна.

5.9. Одержана від агентської організації (морського агента) інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, що містить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, не підлягає розголосу, переданню третім особам і державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавством України".

20. Викласти додаток 1 до Інструкції в редакції, що додається. 

21. Додатки 2 - 6 до Інструкції виключити. 

 

Директор Департаменту організації
митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

 

Зобов'язання
капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання*

N _____________/___/_______

        Я, _______________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство особи, яка надає зобов'язання;
_____________________________________________________________________________________
                         серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,
зобов'язуюсь у строк до "___" ____________ 20__ р. 

  

вивезти за межі митної
території України** 


ввезти на митну
територію України** 


судно закордонного плавання ___________________________________________________________,
                                                                                                                                       (назва)
код ІМО судна _________________, прапор ________________________________________________.
Судновласник _________________________________________________________________________
                                                                          (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________________________________________________.
                                                               фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання))

        Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений. 

"___" ____________ 20__ р. 

___________________________________________
(підпис особи, яка надає зобов'язання)
 

М.П.*** 

 
Місце для відбитка
штампа "Під митним
контролем"
  


 
Місце для відмітки про
зняття зобов'язання з
контролю
  


____________
* Заповнюється в двох примірниках.

** Непотрібне перекреслити.

*** Місце для відбитка суднової печатки (за наявності).

____________

Опрос