Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Гостаможслужбы

Государственная таможенная служба
Приказ от 10.10.2007 № 842
редакция действует с 26.06.2015

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Наказ Державної митної служби України
від 10 жовтня 2007 року N 842

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2007 р. за N 1232/14499

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631
,
 від 10 березня 2015 року N 308

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 наказу Державної митної служби України від 06.04.2004 N 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 522/9121, виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 6 уважати відповідно пунктами 4 - 5.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Державної митної служби України від 06.04.2004 N 240, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 522/9121, що додаються.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.03.2015 р. N 308)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.05.2012 р. N 631)

5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) для забезпечення реалізації вимог цього наказу:

у програмно-інформаційному комплексі "Інспектор-2006" розробити журнали реєстрації суднових справ; обліку товарів, що надходять на митну територію України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межі зони митного контролю й порту; обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах;

розробити програмно-інформаційний комплекс "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби;

укласти з агентськими організаціями (морськими агентами) угоди про інформаційний обмін і скласти протоколи про структуру та формат подання інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України.

6. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць, у зоні діяльності яких розташовані міжнародні аеропорти:

7.1. Наказом митного органу визначити осіб, відповідальних за здійснення контролю за зворотним вивезенням повітряних суден за межі митної території України (увезенням на митну територію України) на підставі інформації про виліт повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України, що подається Державіаадміністрацією.

7.2. Провести за потреби перерозподіл штатної чисельності й засобів комп'ютерної техніки та зв'язку між підрозділами митниць.

8. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги наказу, у тому числі шляхом висвітлення його в засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць.

9. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

 

Голова
Державної митної служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Зміни до Інструкції
про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Державної митної служби України від 06.04.2004 N 240, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 522/9121

1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Митного кодексу України, Міжнародних стандартів та рекомендованої практики "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію), постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) і з метою визначення послідовності дій посадових осіб регіональних митниць, митниць (далі - митні органи) при здійсненні митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами через митний кордон України".

2. У пункті 1.2:

термін "товаросупровідні документи" виключити;

останній абзац виключити.

3. Пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За відсутності на борту ПС вантажів за рішенням посадової особи (старшого зміни) підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення ПС, митний контроль ПС може здійснюватися документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього ПС. Про таке рішення ця посадова особа (старший зміни) повідомляє представника міжнародного аеропорту або авіаперевізника та органу охорони державного кордону. Документи на ПС передаються представником перевізника для оформлення у підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення ПС".

4. Пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажу ПС, здійснюються на борту ПС або в іншому визначеному митним органом місці".

5. Абзац четвертий глави 2 замінити шістьма абзацами такого змісту:

"Декларування ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке ПС зазначаються в генеральній декларації.

У встановлених законодавством випадках митному органу подаються:

зобов'язання командира судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) повітряного судна (далі - Зобов'язання) за формою, що додається;

вантажна митна декларація на запаси для споживання.

ПС, митне оформлення якого по прибутті (при вибутті) завершено, реєструється посадовою особою митного органу в журналі реєстрації прибуття/вибуття ПС. Форма журналу встановлюється митним органом.

ПС, що переміщуються через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу тощо, декларуються митному органу у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому Держмитслужбою порядку".

6. У пункті 2.1:

6.1. В абзаці першому підпункту 2.1.4:

слова "товарів, багажу пасажирів, пошти" замінити словами "товарів (вантажу)";

слова "вповноваженим представником авіаперевізника" виключити.

6.2. Перше речення підпункту 2.1.5 виключити.

6.3. Абзац другий підпункту 2.1.7 викласти в такій редакції:

"За наявності зауважень посадова особа митного органу зазначає їх у генеральній декларації та засвідчує запис проставленням відбитка штампа "Під митним контролем". Відбиток особистої номерної печатки проставляється на генеральній декларації після усунення зауважень".

6.4. Абзац другий підпункту 2.1.9 виключити.

7. У пункті 2.2:

7.1. У підпункті 2.2.1:

в абзаці першому слова "підписана ним генеральна декларація" замінити словами "підписана командиром ПС генеральна декларація";

абзаци третій і четвертий виключити.

7.2. У підпункті 2.2.2 слово "пунктів" замінити словом "підпунктів".

7.3. Абзац другий підпункту 2.2.3 викласти в такій редакції:

"За наявності зауважень посадова особа митного органу зазначає їх у генеральній декларації та засвідчує запис проставленням відбитка штампа "Під митним контролем". Відбиток особистої номерної печатки проставляється на генеральній декларації після усунення зауважень".

7.4. У підпункті 2.2.4 слова "із митної території України" замінити словами "за межі митної території України".

7.5. Абзац другий підпункту 2.2.5 виключити.

8. Главу 2 доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Контроль за зворотним вивезенням за межі митної території України (увезенням на митну територію України) ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України:

2.3.1. Контроль за зворотним вивезенням ПС за межі митної території України (увезенням на митну територію України) здійснюється митним органом, через який ПС було тимчасово ввезено (тимчасово вивезено), на підставі інформації про фактичний виліт ПС з аеропорту та приліт його в аеропорт України, наданої Державіаадміністрацією.

Підтвердження інформації про зворотне вивезення (увезення) ПС здійснюється автоматично на підставі інформації Державіаадміністрації з використанням можливостей програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням повітряного судна за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" (далі - ПІК).

2.3.2. У встановлених законодавством випадках командиром ПС подаються два примірники Зобов'язання, що оформлюється за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції. Допускається подання митному органу Зобов'язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову.

Один примірник оформленого Зобов'язання залишається у справах митного органу на контролі, а другий передається командиру ПС для подання митному органу при зворотному вивезенні (увезенні) ПС.

Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює внутрішні перевезення пасажирів і товарів територією України:

Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України ПС) оформлюється митним органом у першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України та передається командиром ПС митному органу в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України;

Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України ПС) оформлюється митним органом в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України та передається командиром ПС митному органу в першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України.

Оформлене митним органом Зобов'язання зберігається в окремій справі митного органу та знімається з контролю після виконання командиром ПС наданого зобов'язання.

2.3.3. Митний орган, якому було надане Зобов'язання, ставить його на контроль шляхом унесення до ПІК інформації про строк повернення цього ПС і зазначення в примірнику Зобов'язання, що залишилося у справах митного органу на контролі, реєстраційного номера, присвоєного в ПІК інформації про виліт з аеропорту України/приліт в аеропорт України ПС, щодо якого було надано Зобов'язання.

Інформація про виконання Зобов'язання вноситься до ПІК посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований аеропорт, через який було здійснено зворотне вивезення (ввезення) ПС, шляхом зазначення дати оформлення ПС, коду структурного підрозділу митного органу, яким було оформлено Зобов'язання, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС, і реєстраційного номера, присвоєного в ПІК інформації про виліт з аеропорту України (приліт в аеропорт України) цього ПС.

Для зняття Зобов'язання з контролю у відповідному полі Зобов'язання проставляються такі відмітки:

якщо аеропорт зворотного вивезення ПС збігається з аеропортом увезення цього ПС (аеропорт зворотного ввезення ПС збігається з аеропортом вивезення цього ПС), то посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей аеропорт, проставляє на обох примірниках Зобов'язання відбиток особистої номерної печатки;

якщо зворотне ввезення (вивезення) ПС відбулося через інший аеропорт, ніж аеропорт вивезення (увезення) цього ПС, то посадова особа митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС по прибутті (при вибутті), проставляє на Зобов'язанні, поданому командиром ПС, відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу, у справах якого Зобов'язання перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на цьому Зобов'язанні дату оформлення ПС, номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС, реєстраційний номер, присвоєний у ПІК інформації про приліт в аеропорт України (про виліт з аеропорту України) цього ПС, і засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

2.3.4. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) ПС та інших обставин строк, зазначений у Зобов'язанні, може бути продовжений митним органом, якому було надане це Зобов'язання, чи митним органом, у зоні діяльності якого перебуває це ПС, на підставі обґрунтованої заяви командира ПС або перевізника (експлуатанта) про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) ПС. При цьому строк тимчасового вивезення ПС продовжується митним органом, якому було надане Зобов'язання, без пред'явлення митному органу цього ПС.

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій ПС, яким здійснювалося міжнародне перевезення, неможливо пред'явити митному органу, то разом із заявою командир ПС або перевізник (експлуатант) повинен подати митному органу, якому було надано Зобов'язання, документи, що засвідчують причини неможливості пред'явлення ПС, видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування (польоту) ПС.

2.3.5. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) ПС здійснюється шляхом накладення начальником митного органу чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві, а також унесення інформації до ПІК. На примірнику Зобов'язання, що перебуває на контролі в митному органі, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митного органу, яким було продовжено строк зворотного ввезення (вивезення) ПС, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 /зі змінами/).

2.3.6. У разі виявлення фактів порушення Зобов'язання протокол про порушення митних правил складається митним органом, посадова особа якого виявила це порушення.

2.3.7. Якщо Зобов'язання не надавалося, але по закінченні одного року з дати тимчасового ввезення (вивезення) ПС інформація про його зворотне вивезення (ввезення) відсутня в ПІК, то митний орган негайно вживає заходів для з'ясування причин і обставин відсутності інформації про зворотне вивезення (увезення) цього ПС, установлення його місцезнаходження, а також вивчає питання щодо наявності факту порушень митних правил".

9. У пункті 3.1:

9.1. В абзаці першому підпункту 3.1.1 слова "з дозволу посадової особи митного органу та під її контролем" замінити словами "з дозволу митного органу та під його контролем".

9.2. Підпункти 3.1.5 та 3.1.6 викласти в такій редакції:

"3.1.5. Посадова особа митного органу, яка дала дозвіл на вивантаження товарів з борту ПС і перевезення їх на склад, завіряє каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні та товаросупровідні документи відбитком штампа "Під митним контролем".

У каргоманіфесті, або авіаційних вантажних накладних, або товаросупровідних документах уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника робить запис:

     "Прийнято до перевезення _____________________________ місць і товаросупровідні документи".
                                                                                           (кількість) 

Запис засвідчується особистим підписом цього представника із зазначенням посади, дати, ініціалів, прізвища.

3.1.6. Операції з переміщення товарів з борту ПС на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо.

Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для такого контролю, або з використанням інших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи".

9.3. У підпункті 3.1.7 слова "чи у зворотному напрямку" виключити.

9.4. У підпункті 3.1.9 слова "карго-маніфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах" замінити словом "каргоманіфесті".

9.5. Абзац четвертий підпункту 3.1.11 викласти в такій редакції:

"вивозяться за межі митної території України за наявності заборони на їх увезення або в разі відмови інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, пропустити ці товари на митну територію України".

10. У пункті 3.2:

10.1. Підпункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Товари поміщуються на склад міжнародного аеропорту, з якого здійснюватиметься їх вивезення за межі митної території України, з дозволу митного органу, під його контролем і з обов'язковим наданням авіаційної вантажної накладної та товаросупровідних документів".

10.2. Абзац другий підпункту 3.2.2 виключити.

10.3. У підпункті 3.2.4:

в абзаці першому слова "на борт ПС" замінити словами "на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника";

в абзаці другому слова "підписами цього представника й посадової особи митного органу" замінити словами "підписом цього представника".

10.4. Підпункт 3.2.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.2.9 - 3.2.10 уважати відповідно підпунктами 3.2.8 - 3.2.9.

11. У пункті 3.3:

11.1. У підпункті 3.3.2 слова "посадової особи" виключити.

11.2. Абзаци третій - п'ятий підпункту 3.3.3 виключити.

11.3. В абзаці першому підпункту 3.3.4 слова "митного оформлення" замінити словами "митного контролю".

11.4. Підпункти 3.3.5 та 3.3.6 виключити.

12. У пункті 4.3 слова "зі складу й навантаження на борт ПС" замінити словами "з борту ПС та розвантаження на склад".

13. В абзаці третьому пункту 4.4 слово "тимчасове" виключити.

14. Главу 5 виключити.

У зв'язку з цим Главу 6 уважати Главою 5.

15. У тексті Інструкції слово "карго-маніфест" у всіх відмінках замінити словом "каргоманіфест" у відповідних відмінках.

16. Доповнити Інструкцію додатком, що додається.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

 

Зобов'язання
командира судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) повітряного судна*

       Я, ________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство командира повітряного судна,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          номер посвідчення члена екіпажу, ким видано)

зобов'язуюсь у строк до "___" ____________ 20__ р. 

  

вивезти за межі митної
території України** 


ввезти на митну
територію України** 


повітряне судно _______________________________________________________________________.
                                                                                         (тип, бортовий номер)
Експлуатант __________________________________________________________________________.

      Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 340, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений. 

"___" ____________ 20__ р. 

________________________________________
(підпис особи, яка надає зобов'язання) 

Реєстраційний номер зобов'язання ________
 

  

 
Місце для відбитка
штампа "Під митним
контролем"
  


 
Місце для відмітки про
зняття зобов'язання з
контролю
  


____________

* При тимчасовому вивезенні повітряного судна за межі митної території України заповнюється в двох примірниках.

** Непотрібне перекреслити.

____________

Опрос