Идет загрузка документа (228 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 21.09.2007 № 338

Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Постанова Правління Національного банку України
від 21 вересня 2007 року N 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2007 р. за N 1220/14487

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України 
від 30 грудня 2010 року N 589
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 16 липня 2012 року N 304
,
 від 20 вересня 2012 року N 387
,
 від 7 жовтня 2014 року N 637
,
 від 15 квітня 2015 року N 255
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
 від 7 вересня 2016 року N 383
,
від 11 грудня 2017 року N 126
,
від 6 вересня 2018 року N 97
,
від 28 листопада 2018 року N 131
,
від 3 січня 2019 року N 13
,
від 3 січня 2019 року N 15

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 13)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 N 259, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813;

Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 N 352, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 818/7106 (зі змінами); 

постанову Правління Національного банку України від 17.02.2004 N 49 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 261/8860;

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 20.10.2004 N 493 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 32/10312;

постанову Правління Національного банку України від 25.08.2005 N 313 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за N 1023/11303;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 01.09.2005 N 326 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2005 за N 1073/11353.

4. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Савченка, Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко), начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності 1 січня 2008 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення
про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок
з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(У тексті Положення слова "фахівці", "вповноважені працівники" у всіх відмінках та числах замінено словами "уповноважені працівники" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 7 вересня 2016 року N 383)

(У тексті Положення слова "керівник перевірки" в усіх відмінках замінено словами "директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 3 січня 2019 року N 15)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон), інших нормативних актів України з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) виїзних і невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону (далі - ліцензія), вимог валютного законодавства України, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.

(пункт 1.1 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

1.2. Це Положення визначає порядок проведення виїзних та невиїзних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів (далі - банки), небанківських фінансових установ, їх відокремлених підрозділів і структурних одиниць цих підрозділів, а також операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію (далі - фінансові установи), з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України, а також установлює порядок проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків (фінансових установ) (далі - пункти обміну).

(пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

1.3. Перевірки банків (фінансових установ) з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки) проводять уповноважені працівники структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного нагляду за банками (фінансовими установами) (далі - Департамент), з метою дотримання банками (фінансовими установами) вимог валютного законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку (далі - валютне законодавство). Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. До перевірок належать виїзні та невиїзні перевірки.

(абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118,
 від 15.04.2015 р. N 255
,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 07.09.2016 р. N 383
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками Департаменту (далі - уповноважені працівники) за місцезнаходженням банків (фінансових установ), що перевіряються. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог глав 1 - 4, 6 та 7 цього Положення.

(абзац другий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
від 03.01.2019 р. N 15)

Невиїзними перевірками є позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту на підставі даних статистичної звітності та/або інших документів. Невиїзні перевірки проводяться відповідно до вимог глави 1, пунктів 2.2, 2.3, 2.5 - 2.7, 2.8, 2.13 глави 2, пунктів 3.1, 3.10 глави 3, пунктів 4.1 - 4.3, 4.9, 4.10 глави 4, глави 5, пунктів 6.1 - 6.4, 6.7, 6.8 глави 6, глави 7 цього Положення.

(абзац третій пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 07.09.2016 р. N 383
,
від 03.01.2019 р. N 15)

1.4. Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну проводяться уповноваженими працівниками щодо дотримання ними встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - валютно-обмінні операції). Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. Організація, проведення та оформлення матеріалів за результатами проведення таких перевірок здійснюються відповідно до глави 8 цього Положення.

(пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

1.5. Пункт 1.5 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим пункт 1.6 вважати пунктом 1.5)

1.5. Терміни в Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Законі, Положенні про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року N 197, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року N 499), Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902, та інших нормативно-правових актах України.

(пункт 1.5 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2. Організація проведення перевірок

2.1. Планові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] проводять уповноважені працівники відповідно до плану перевірок, який складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту (далі - план перевірок). Складання та затвердження плану перевірок здійснюються без урахування перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

До плану перевірок уключаються банки та фінансові установи, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків діяльності банків (фінансових установ).

(абзац другий пункту 2.1 глави 2 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

абзац третій пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 16.07.2012 р. N 304,
 від 15.04.2015 р. N 255,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 07.09.2016 р. N 383,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.12.2017 р. N 126)

2.2. Позапланові виїзні або невиїзні перевірки проводять уповноважені працівники за наявності обґрунтованих підстав, до яких належать:

результати аналізу статистичної звітності, інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), отримані від банку / фінансової установи, що можуть свідчити про порушення валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність);

(абзац другий пункту 2.2 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2017 р. N 126)

інформація, отримана Національним банком, зокрема від державних органів, про факти, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства, законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), здійснення ризикової діяльності;

негативні тенденції на валютному ринку України, що виявлені під час виконання Національним банком законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України;

результати перевірок з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Підставою для проведення позапланової перевірки може бути також наявність у Департаменту інформації, зокрема одержаної під час надання банками (фінансовими установами) відповідних пакетів документів, щодо здійсненої або запланованої реорганізації банку (фінансової установи) чи його (її) підрозділів або щодо припинення діяльності підрозділів банку (фінансової установи).

(пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637
,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

2.3. Пункт 2.3 глави 2 виключено

(пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.16
 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.15)

2.3. Під час проведення планових та позапланових перевірок уповноважені працівники використовують комплексний метод (лише для виїзних перевірок) або метод за окремими питаннями, суцільний або вибірковий порядок.

Планові виїзні перевірки банків (фінансових установ) проводяться на підставі виданого робочій групі письмового доручення (далі - доручення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного директором Департаменту або посадовою особою Національного банку, яка на підставі розпорядчого акта Національного банку має повноваження на вчинення дій, визначених цим Положенням (далі - уповноважена особа Національного банку).

(пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Планова виїзна перевірка банку (фінансової установи) здійснюється відповідно до програми перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають перевірці. Програма перевірки оформляється у формі додатка до доручення та є невід'ємною його частиною.

(пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Програма планової виїзної перевірки банку (фінансової установи) затверджується директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку.

(пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2.4. Комплексний метод перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або їх клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, щодо їх відповідності валютному законодавству, та охоплює всі питання валютного регулювання та нагляду відповідно до законодавства України.

(пункт 2.4 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2.5. Перевірка методом за окремими питаннями передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності окремим нормам валютного законодавства та може охоплювати лише одне або декілька питань, які підлягають валютному регулюванню та нагляду відповідно до законодавства України.

(пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2.6. Суцільний порядок перевірки передбачає перевірку всіх без винятку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо відповідності цих операцій валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та окремим нормам валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями.

2.7. Вибірковий порядок перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що вибрані уповноваженими працівниками на власний розсуд та проводилися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та щодо відповідності цих операцій деяким нормам чинного в період, що підлягає перевірці, валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями. Передусім вибірці підлягають безготівкові валютні операції на суму, що перевищує еквівалент 50000 євро, та операції з готівковою іноземною валютою на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком.

2.8. Пункт 2.8 глави 2 виключено

(пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.15
 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.14)

2.8. До здійснення перевірки не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку (фінансової установи), членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку (фінансової установи), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку (фінансової установи), мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком (фінансовою установою), що перевіряється. Обов'язок повідомлення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на такого працівника Національного банку до початку перевірки банку (фінансової установи). Національний банк негайно відстороняє (усуває) працівника Національного банку, залученого до перевірки, від проведення перевірки та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчать про наявність у такого працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів. Національний банк має право залучити іншого працівника до проведення перевірки замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку.

(пункт 2.8 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2.9. Для проведення виїзної перевірки з уповноважених працівників утворюється робоча група. Керівник та заступник керівника робочої групи призначаються зі складу її членів. Чисельність робочої групи визначається залежно від періоду та обсягу матеріалів, що підлягають виїзній перевірці. Мінімальний склад робочої групи - 2 особи.

(абзац перший пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо перевіряється незначний обсяг матеріалів, то виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи, тобто одним уповноваженим працівником Департаменту, який у такому разі виконує обов'язки керівника робочої групи.

(абзац другий пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

2.10. Доручення є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок.

(абзац перший пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 06.09.2018 р. N 97
,
від 03.01.2019 р. N 15)

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим дорученням Голови Національного банку або заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту, що оформляється у формі розпорядчого акта Національного банку.

(абзац другий пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 28.11.2018 р. N 131
,
від 03.01.2019 р. N 15)

Розпорядчий акт Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

(абзац третій пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 28.11.2018 р. N 131)

У розпорядчому акті Національного банку про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

(абзац четвертий пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи, її керівник та заступник керівника (прізвища й ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);

(абзац десятий пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

інше (у разі потреби).

Абзац дванадцятий пункту 2.10 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

Абзац тринадцятий пункту 2.10 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

(пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589
,
 у редакції
постанов Правління
Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304
,
 від 19.06.2015 р. N 392)

2.11. У дорученні на проведення виїзної перевірки зазначаються:

(абзац перший пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
від 03.01.2019 р. N 15)

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи), що перевірятиметься;

підстава проведення перевірки;

склад робочої групи, її керівник та заступник керівника (прізвища та ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);

(абзац четвертий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

метод проведення перевірки (комплексний чи за окремими питаннями);

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

інше (у разі потреби).

Абзац дев'ятий пункту 2.11 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Абзац десятий пункту 2.11 глави 2 виключено

(абзац десятий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дев'ятим)

У дорученні може бути встановлено право керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) під час проведення виїзної перевірки самостійно або за погодженням з директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку доповнювати чи уточнювати перелік питань, за якими проводитиметься виїзна перевірка, а також розширювати період, який охоплюється перевіркою.

(абзац дев'ятий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

2.12. Керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) подає керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) банку (фінансової установи), що перевіряється [далі - керівник банку (фінансової установи)], оригінал доручення (розпорядчого акта Національного банку) на проведення виїзної перевірки.

(пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
від 07.10.2014 р. N 637
,
від 07.09.2016 р. N 383
,
від 28.11.2018 р. N 131
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

____________
1 Примітку виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2.13. Виїзні та невиїзні перевірки проводяться у строки, що потрібні й достатні для виконання запланованого обсягу перевірки.

Строк проведення виїзної перевірки до 30 робочих днів уключно.

(абзац другий пункту 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 06.09.2018 р. N 97)

Зазначений строк може бути продовжений до 60 робочих днів директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку шляхом доповнення до доручення.

(абзац третій пункту 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 06.09.2018 р. N 97
,
від 03.01.2019 р. N 15)

абзац четвертий пункту 2.13 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97)

абзац п'ятий пункту 2.13 глави 2 виключено

(абзац п'ятий пункту 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 16.07.2012 р. N 304
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97)

2.15. Пункт 2.15 глави 2 виключено

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.15 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 20.09.2012 р. N 387,
у зв'язку з цим пункт 2.15 уважати пунктом 2.16
,
пункт 2.15 глави 2 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
 у зв'язку з цим пункт 2.16 уважати пунктом 2.15)

2.14. Виїзні перевірки організовуються таким чином, щоб не порушувати режим роботи банків (фінансових установ), що перевіряються.

Директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку має право прийняти письмове рішення про відміну розпочатої планової виїзної перевірки, у якому повинні зазначатися причини її відміни.

(абзац другий пункту 2.14 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

3. Порядок проведення перевірок

3.1. Для підготовки до виїзної перевірки членам робочої групи (уповноваженому працівнику) надається до п'яти робочих днів для планових та до трьох робочих днів для позапланових перевірок.

(абзац перший пункту 3.1 глави 3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Протягом цього часу в разі проведення виїзної перевірки керівник / заступник керівника робочої групи інформує її членів про завдання (рекомендації, указівки) перевірки, а також проводить інструктаж щодо порядку взаємодії з працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки, у тому числі стосовно суворого дотримання етичних норм спілкування.

(абзац другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

До початку проведення виїзної або невиїзної перевірки члени робочої групи (уповноважений працівник) зобов'язані:

вивчити матеріали попередніх перевірок (якщо є) з метою подальшого контролю за тими напрямами роботи банку (фінансової установи), за якими раніше були виявлені порушення валютного законодавства та/або виявлені під час попередніх перевірок ризики допущення порушень внаслідок недосконалості процедур внутрішнього контролю;

(абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління  Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637)

провести аналіз інформації, що міститься у звітності та інших документах, отриманих Департаментом (зокрема шляхом отримання Департаментом доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів) у зв'язку з діяльністю банку (фінансової установи), за період, що підлягає перевірці;

(абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

деталізувати питання, що підлягають перевірці, на підставі результатів аналізу вищезазначеної інформації, а також відповідно до доручення на перевірку.

3.2. Про проведення планової виїзної перевірки, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, Департамент зобов'язаний повідомити керівника банку (фінансової установи) не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

(абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
 від 07.09.2016 р. N 383)

Позапланову виїзну перевірку, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, розпочинають з повідомлення (або не повідомляючи) керівника банку (фінансової установи) про початок її здійснення. Рішення про потребу та терміни здійснення попереднього повідомлення керівника банку (фінансової установи) приймає директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку.

(абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 06.09.2018 р. N 97)

Абзац третій пункту 3.2 глави 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

3.3. Про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] повідомляється в письмовій формі. Повідомлення про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] може містити вимоги щодо проведення відповідних підготовчих заходів, а саме: підготовки потрібних для перевірки документів, виділення ізольованого службового приміщення для робочої групи (уповноваженого працівника), обладнання його технічними засобами, подання до початку перевірки потрібних для процесу підготовки до перевірки матеріалів та інформації.

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

3.4. Члени робочої групи або уповноважений працівник (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи) проводять виїзну перевірку на підставі доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює), які пред'являються керівнику банку (фінансової установи) або особі, яка виконує його обов'язки.

(абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637,
 від 07.09.2016 р. N 383
,
від 28.11.2018 р. N 131
,
від 03.01.2019 р. N 15)

Банк (фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за наявності в уповноважених працівників (працівника) доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) допустити уповноважених працівників (працівника) до проведення виїзної перевірки.

(абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

(пункт 3.4 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304)

3.5. Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний виділити робочій групі (уповноваженому працівнику) на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів на паперових носіях, комп'ютерною технікою, калькулятором, забезпечити можливість користуватися технічними засобами, зазначеними у підпункті "2" пункту 4.1 глави 4 цього Положення.

(абзац перший пункту 3.5 глави 3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

На весь період виїзної перевірки вхід у це приміщення особам, які не є членами робочої групи, без дозволу керівника / заступника керівника робочої групи забороняється.

(абзац другий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо виділити окреме від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольоване службове приміщення неможливо, то робочій групі, виходячи з її чисельності, за згодою її керівника виділяється окреме робоче місце від працівників, обладнане згідно з вимогами абзацу першого цього пункту таким чином, щоб забезпечити належні умови для її роботи.

3.6. Банк (фінансова установа) під час проведення виїзної перевірки зобов'язаний подати документи [надати доступ до електронних документів, даних, які містить система відеоспостереження, отриманих під час реєстрації та архівації відеосигналу відповідно до вимог нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень (далі - дані відеоархіву), їх копій та/або надати копії електронних документів] та інші матеріали, що вимагають члени робочої групи (уповноважений працівник), до службового приміщення на робоче місце членів робочої групи (уповноваженого працівника) в установлені ними (ним) терміни та порядку. Керівник банку (фінансової установи) або уповноважена ним особа в разі неможливості подання документів (надання доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надання копій електронних документів) на вимогу членів робочої групи (уповноваженого працівника) зобов'язаний надати керівникові / заступнику керівника робочої групи (уповноваженому працівнику) письмове пояснення з цього приводу.

(абзац перший пункту 3.6 глави 3 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 03.01.2019 р. N 15)

Після закінчення робочого дня документи та матеріали на паперових носіях зберігаються у вогнетривкій шафі в службовому приміщенні, що виділене для розміщення робочої групи (уповноваженого працівника), якою (яким) проводиться виїзна перевірка. За потреби всі або частина цих матеріалів і документів щодня можуть повертатися членами робочої групи (уповноваженим працівником) працівникам банку (фінансової установи) на місця їх постійного зберігання (використання).

(абзац другий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

3.7. Під час проведення виїзної перевірки з ініціативи керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) або банку (фінансової установи) отримання та повернення документів і матеріалів можуть здійснюватися із зазначенням часу, засвідченим підписом керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) та підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи), у відповідних актах приймання-передавання документів, які складаються в двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).

(пункт 3.7 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

3.8. Виділене робочій групі (уповноваженому працівнику) для проведення виїзної перевірки приміщення (або вогнетривка шафа) після закінчення робочого дня може опечатуватися одним з її членів.

3.9. Виїзні перевірки можуть проводитися шляхом вивчення документів (у тому числі електронних документів), інформації, що міститься в базах даних банку (фінансової установи), співбесід з працівниками банку (фінансової установи), проведення підрахунків, з'ясування процедур внутрішнього контролю за проведенням валютних операцій.

(пункт 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637,
 від 07.09.2016 р. N 383)

3.10. Обсяг документів, матеріалів та їх вигляд (оригінали або копії), що запитуються для проведення виїзної або невиїзної перевірки, визначає керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) з урахуванням обсягу валютних операцій, які проводив банк (фінансова установа) протягом періоду, що перевіряється, завдань виїзної або невиїзної перевірки, методу (комплексного або за окремими питаннями) та порядку (суцільного або вибіркового) перевірки.

(абзац перший пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Банк (фінансова установа) подає всі документи, матеріали (надає доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надає копії електронних документів, даних відеоархіву), що запитує робоча група (уповноважений працівник) з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки, уключаючи установчі документи; протоколи засідань органів управління банку (фінансової установи); накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками банку (фінансової установи); акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти), акти виконаних робіт (наданих послуг), вантажні митні декларації; первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи; документи, що пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності банку (фінансової установи).

(абзац другий пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 03.01.2019 р. N 15)

Банк (фінансова установа) подає на запит(и) керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) документи, матеріали, зазначені в абзаці другому пункту 3.10 глави 3 цього Положення, у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації.

Копії документів, які надаються на паперових носіях, мають бути належним чином засвідчені банком (фінансовою установою).

(абзац третій пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
замінено двома абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

3.11. Відокремлені підрозділи банків (фінансових установ), а також структурні одиниці цих підрозділів з метою забезпечення проведення виїзної або невиїзної перевірки цих підрозділів зобов'язані подавати оригінали або копії всіх документів, матеріалів (надавати доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву), що запитує робоча група / уповноважений працівник згідно з вимогами пункту 3.10 глави 3 цього Положення.

(главу 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118
,
пункт 3.11 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

4. Права та обов'язки уповноважених працівників і керівника банку (фінансової установи)

4.1. Уповноважені працівники під час проведення перевірок мають право:

1) під час проведення виїзних перевірок входити/виходити до/із приміщення банку (фінансової установи), у тому числі до приміщень, що використовуються для зберігання документів (до архіву), де здійснюється комп'ютерне оброблення даних, каси разом [за ініціативи керівника / заступника керівника робочої групи або банку (фінансової установи)] із працівниками банку (фінансової установи);

(підпункт 1 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

2) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, мережею Інтернет, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку (фінансової установи) технічні та програмні засоби;

3) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) потрібні для перевірки документи та матеріали (у тому числі отримувати доступ до електронних документів, їх копій та/або отримувати копії електронних документів);

(підпункт 3 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

4) під час проведення виїзної перевірки виносити за межі банку (фінансової установи) копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, [електронні документи, їх копії], що можуть свідчити про порушення банком (фінансовою установою) валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності;

5) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) довідки та усні роз'яснення, від керівників банку (фінансової установи) та/або підрозділів банку (фінансової установи), які здійснюють валютні операції, письмові пояснення в разі невиконання або неналежного виконання банком (фінансовою установою) протягом періоду, що підлягає перевірці, вимог валютного законодавства;

6) під час проведення виїзної перевірки отримувати повний доступ до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення валютного нагляду, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, фінансової установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;

(підпункт 6 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

7) подавати банку (фінансовій установі) запити в письмовій формі про надання необхідних для перевірки / застосування заходів впливу інформації, матеріалів, даних відеоархіву, документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку (фінансової установи) у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації;

(пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом 7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 8)

8) пред'являти до керівників і працівників банку (фінансової установи) інші вимоги, що пов'язані з їх обов'язками, передбаченими цим Положенням.

(пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

4.2. Уповноважені працівники в акті перевірки обов'язково відображають докладну інформацію про валютну операцію, зазначають реквізити і назви документів, на підставі яких здійснювалася та оформлялася ця валютна операція та щодо якої банк (фінансова установа) з будь-яких причин відмовляється подавати копії документів (надавати доступ до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву), які свідчать про порушення валютного законодавства.

(абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Абзац третій пункту 4.2 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 4.2 глави 4 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
від 06.09.2018 р. N 97)

4.3. Уповноважені працівники зобов'язані:

а) не розголошувати відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі банківську та комерційну таємницю;

б) під час проведення виїзної перевірки забезпечувати цілісність і повернення отриманих від банку (фінансової установи) документів, матеріалів, технічних засобів.

4.4. Члени робочої групи під час проведення виїзної перевірки підпорядковуються її керівнику в межах наданих йому цим Положенням повноважень.

4.5. Керівник / заступник керівника робочої групи під час проведення виїзної перевірки зобов'язаний:

(абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

а) визначати конкретні строки, види, обсяги робіт, що потрібні для проведення перевірки, порядок перевірки (суцільний чи вибірковий);

б) здійснювати розподіл питань, за якими проводиться перевірка, між членами робочої групи;

в) установлювати порядок і режим їх роботи з урахуванням виробничої потреби;

г) контролювати термін і повноту виконання доручених ним завдань.

4.6. Керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) під час проведення виїзної перевірки має право:

(абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

а) установлювати для членів робочої групи додаткові завдання та здійснювати перерозподіл їх обов'язків;

б) здійснювати особисто перевірку будь-якої ділянки діяльності банку (фінансової установи);

в) призупиняти перевірку в разі протидії банку (фінансової установи) чи третіх осіб;

г) запитувати та отримувати від клієнтів банку (фінансової установи) за їх згодою інформацію або копії документів (електронні документи, їх копії), що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах (електронних документах, їх копіях), які подані банком (фінансовою установою);

(підпункт "г" пункту 4.6 глави 4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

ґ) запитувати та отримувати від інших банків (фінансових установ) інформацію або копії документів (електронні документи, їх копії), що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах (електронних документах, їх копіях), які подані банком (фінансовою установою);

(пункт 4.6 глави 4 доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
у зв'язку з цим підпункти "ґ", "д" уважати підпунктами "д", "е"
)

д) давати вказівки щодо оформлення акта за результатами перевірки;

е) давати інші вказівки щодо проведення перевірки;

є) вимагати (за потреби) виготовлення банком (фінансовою установою) копій документів у присутності члена робочої групи (уповноваженого працівника).

(пункт 4.6 глави 4 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

4.7. Керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник / уповноважені працівники) складає акт про недопущення до виїзної перевірки (перевірки пункту обміну) (далі - акт про недопущення) у разі недопущення робочої групи (уповноваженого працівника) до приміщення банку (фінансової установи), каси банку (фінансової установи), структурного підрозділу банку (фінансової установи), пункту обміну для проведення виїзної перевірки (перевірки пункту обміну).

В акті про недопущення зазначаються:

1) назва банку (фінансової установи), пункту обміну;

2) прізвище та ініціали керівника банку (фінансової установи), касира;

3) місце проведення перевірки, а саме місцезнаходження банку (фінансової установи), структурного підрозділу банку (фінансової установи), пункту обміну;

4) дата і номер доручення про проведення перевірки;

5) вид перевірки: планова чи позапланова;

6) метод перевірки: комплексний або за окремими питаннями (у разі застосування методу перевірки за окремими питаннями зазначаються питання, за якими проводилася / мала бути проведена перевірка);

7) період, який підлягав перевірці;

8) прізвища, ініціали та посади керівника / заступника керівника та членів робочої групи (уповноваженого працівника);

9) дата складання акта;

10) факти недопущення.

Акт про недопущення складається не менше ніж у трьох примірниках і підписується керівником / заступником керівника робочої групи або уповноваженими працівниками (уповноваженим працівником). Два примірники акта про недопущення (перший та другий примірники без додатків) не пізніше третього робочого дня з дня складання акта про недопущення передаються для ознайомлення та підписання керівникові банку (фінансової установи) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику акта, який зберігається в керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника), або надсилаються до банку (фінансової установи) з урахуванням установлених Національним банком вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу.

Керівник банку (фінансової установи) на першому примірнику акта про недопущення робить відмітку такого змісту: "З актом ознайомлений, один примірник отримав", яку засвідчує своїм підписом та зазначає дату ознайомлення. Заперечення чи зауваження щодо акта про недопущення оформляються в письмовій формі та засвідчуються підписом керівника банку (фінансової установи). Зауваження можуть бути викладені наприкінці акта про недопущення або додаватися до нього. Керівник банку (фінансової установи) робить на акті відмітку: "Зауваження додаються на __ стор.", яку засвідчує підписом, якщо зауваження викладені окремо.

Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний не пізніше ніж на третій робочий день із дня отримання банком (фінансовою установою) двох примірників акта про недопущення повернути підписаний другий примірник акта про недопущення до Національного банку.

Керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник / уповноважені працівники) наприкінці акта перед своїм підписом зазначає: "Керівник банку (фінансової установи) від прийняття акта про недопущення відмовився", якщо керівник банку (фінансової установи) під час передавання акта про недопущення відмовився його прийняти. У цьому разі акт про недопущення вважається доведеним до відома банку (фінансової установи) і таким, що не має пояснень і заперечень, а його третій примірник, який залишився в Національного банку, є підставою для прийняття ним рішень у межах повноважень.

(пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

4.8. Пункт 4.8 глави 4 виключено

(пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.11
 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.10)

4.8. Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний сприяти проведенню виїзної перевірки, зокрема:

а) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку (фінансової установи) доручення (розпорядчого акта Національного банку) на перевірку цього банку (фінансової установи) забезпечити на період її проведення кожному члену робочої групи (уповноваженому працівнику) на першу вимогу вхід/вихід до/із будівлі та інших службових приміщень банку (фінансової установи) протягом усього робочого дня, а в разі потреби в позаробочий час;

(підпункт "а" пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
від 28.11.2018 р. N 131
,
від 03.01.2019 р. N 15)

б) виділити членам робочої групи (уповноваженому працівнику) у день початку перевірки службове приміщення (робоче місце), що відповідає вимогам пункту 3.5 глави 3 цього Положення, та придатне для розміщення в ньому членів робочої групи (уповноваженого працівника);

(підпункт "б" пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

в) організувати в день початку перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів робочої групи (уповноваженого працівника) з керівниками підрозділів, які здійснюють валютні операції, виконують функції валютного нагляду, формують звітність/інформацію про валютні операції;

(підпункт "в" пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

г) забезпечити надання на вимогу робочої групи (уповноваженого працівника) у максимально короткі або встановлені робочою групою (уповноваженим працівником) строки всі необхідні довідки, пояснення, документи (зокрема шляхом надання відповідного доступу до електронних документів) та матеріали, у тому числі ті, що містять банківську таємницю, а за потреби підготовку їх копій, у тому числі копій електронних документів (чи надання можливості робити ці копії самостійно), засвідчення довідок і копій документів підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи);

(підпункт "г" пункту 4.8 глави 4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

ґ) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення перевірки;

д) забезпечити надання повного доступу до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення валютного нагляду, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, фінансової установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, інших функціональних можливостей, зазначених у підпункті "д" пункту 4.8 глави 4 цього Положення, систем і ресурсів.

(пункт 4.8 глави 4 доповнено новим підпунктом "д" згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Керівник банку (фінансової установи) не має права впливати на членів робочої групи (уповноваженого працівника) та будь-яким чином обмежувати їх (його) дії щодо проведення виїзної перевірки, створювати перешкоди проведенню виїзної перевірки.

(абзац восьмий пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

4.9. Керівник банку (фінансової установи) має право вимагати від уповноважених працівників дотримання обов'язків, визначених пунктом 4.3 цієї глави.

(пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
від 06.09.2018 р. N 97)

4.10. У разі порушення банком (фінансовою установою) чи його керівником вимог цього Положення вони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

5. Главу 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим глави 6 - 9 вважати відповідно главами 5 - 8,
 а пункти 6.1 - 6.6, 7.1 - 7.9, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.6
 вважати відповідно пунктами 5.1 - 5.6, 6.1 - 6.9, 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.6)

5. Особливості проведення невиїзної перевірки

5.1. Пункт 5.1 глави 5 виключено

(пункт 5.1 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
від 06.09.2018 р. N 97
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5.2. Пункт 5.2 глави 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5.3. Пункт 5.3 глави 5 виключено

(пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5.4. Пункт 5.4 глави 5 виключено

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
у зв'язку з цим пункти
5.4, 5.5 уважати відповідно пунктами 5.5, 5.6,
пункт 5.4 глави 5 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5.1. Департамент надсилає на адресу банку (фінансової установи) підписаний директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку письмовий запит, у якому міститься вимога щодо надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), копій електронних документів та даних відеоархіву, письмових пояснень, необхідних для проведення невиїзної перевірки, за результатами аналізу статистичної звітності, інформації, матеріалів, пояснень та інших документів, наявних у Департаменті, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність порушень вимог валютного законодавства України та/або ознак здійснення банком ризикової діяльності.

(пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України 06.09.2018 р. N 97
,
від 07.09.2016 р. N 383
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5.2. За результатами проведення невиїзної перевірки у разі виявлення порушень банком (фінансовою установою) валютного законодавства та/або ознак здійснення банком ризикової діяльності складається акт перевірки не менше ніж у двох примірниках, який підписують уповноважені працівники (уповноважений працівник).

(абзац перший пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Національний банк надсилає або передає банку (фінансовій установі) перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу.

(абзац другий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо керівник банку (фінансової установи) під час передавання акта відмовився його прийняти, то уповноважений працівник наприкінці акта перед своїм підписом зазначає таке: "Керівник банку (фінансової установи) від прийняття акта відмовився". У цьому разі акт вважається доведеним до відома банку (фінансової установи) та таким, що не має пояснень чи заперечень/зауважень, а його другий примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

(абзац третій пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Банк (фінансова установа) протягом семи робочих днів із дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення/зауваження щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням".

(абзац четвертий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 5.2 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

6. Оформлення матеріалів за результатами проведення перевірки

6.1. За результатами виїзної перевірки та невиїзної перевірки (у випадку, передбаченому в пункті 5.2 глави 5 цього Положення) складається акт перевірки (далі - акт).

(абзац перший пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

В акті зазначають:

найменування банку (фінансової установи), що перевірявся;

прізвище та ініціали керівника банку (фінансової установи);

місце проведення перевірки (місцезнаходження банку/фінансової установи);

строк проведення перевірки (для виїзної перевірки);

(абзац шостий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97)

дату та номер розпорядчого акта Національного банку та/або доручення на перевірку (для виїзної перевірки);

(абзац сьомий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 11.12.2017 р. N 126,
від 28.11.2018 р. N 131
,
від 03.01.2019 р. N 15)

вид перевірки (планова чи позапланова) (для виїзної перевірки);

(абзац восьмий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

метод проведення перевірки: комплексний чи за окремими питаннями (у разі застосування методу перевірки за окремими питаннями слід зазначити перелік питань, за якими проводилася перевірка);

період, за який проводилася перевірка;

порядок проведення перевірки: суцільний чи вибірковий (у разі застосування вибіркового порядку проведення перевірки слід зазначити, які валютні операції були перевірені);

прізвища, ініціали та посади керівника / заступника керівника та членів робочої групи або уповноважених працівників (якщо перевірка проводилась без формування робочої групи);

(абзац дванадцятий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

дату складання акта;

що саме було встановлено під час перевірки;

виявлені під час перевірки порушення із зазначенням конкретних статей законодавчих актів та пунктів нормативно-правових актів Національного банку, вимоги яких були порушені;

виявлені під час перевірки ознаки здійснення банком ризикової діяльності (з описом відповідних фактів);

(абзац шістнадцятий пункту 6.1 глави 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

факти перешкоджання проведенню перевірки.

(пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.10.2014 р. N 637
,
 у зв'язку з цим абзац сімнадцятий уважати абзацом вісімнадцятим
,
абзац сімнадцятий пункту
6.1 глави 6 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 03.01.2019 р. N 15)

В акті може також наводитися інформація, отримана Національним банком в установленому законодавством порядку [зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу іншого банку (фінансової установи), виїзних та невиїзних перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб], що стосується обставин, фактів і висновків, викладених в акті.

(абзац вісімнадцятий пункту 6.1 глави 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

6.2. В акті факти порушень, недоліків і ознак, що можуть свідчити про здійснення банком ризикової діяльності, що виявлені під час перевірки банку (фінансової установи), для унеможливлення неправильного тлумачення викладаються об'єктивно, стисло і зрозуміло. Однорідна інформація про порушення, недоліки, ризикові та інші операції повинна бути згрупована, докладна інформація щодо них може міститись у додатках і в разі потреби бути оформлена у вигляді таблиць. У цьому разі допускається наведення в акті лише підсумкових даних із посиланням на відповідні додатки.

(пункт 6.2 глави 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

6.3. Якщо до акта додаються копії документів (копії електронних документів, даних відеоархіву), то в ньому обов'язково відображають цей факт із зазначенням найменувань і реквізитів доданих документів на паперових носіях. Копії документів, які додаються до другого примірника акта, власником якого є Національний банк, обов'язково засвідчуються підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи).

(абзац перший пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком (фінансовою установою), на які є посилання в акті, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених в акті, є невід'ємною частиною акта.

(пункт 6.3 глави 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

6.4. У разі виявлення під час проведення перевірки операції, висновок щодо відповідності якої чинному в період, що підлягає перевірці, валютному та/або банківському законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, не може бути сформульований під час перевірки, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками Національного банку, отримання інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб - резидентів, юридичних осіб - нерезидентів, в акті описується суть операції з докладною констатацією фактів і до нього додаються копії відповідних документів.

(пункт 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

6.5. Пункт 6.5 глави 6 виключено

(пункт 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України 07.09.2016 р. N 383
від 28.11.2018 р. N 131,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
у зв'язку з цим пункти 6.6 - 6.9
 вважати відповідно пунктами 6.5 - 6.8)

6.5. За результатами проведення виїзної перевірки акт складається не менше ніж у трьох примірниках і підписується керівником / заступником керівника робочої групи (уповноваженим працівником). Два примірники акта (перший та другий примірники без додатків), не пізніше тридцятого календарного дня з дня закінчення виїзної перевірки або в останній день перевірки, передаються для ознайомлення та підписання керівникові банку (фінансової установи) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику акта, який зберігається в керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника), або надсилаються до банку (фінансової установи) з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком.

(абзац перший пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити надання на усну чи письмову вимогу керівника / заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) засвідчених копій потрібних йому матеріалів і документів (у тому числі засвідчених копій електронних документів на паперових носіях). У разі неподання окремих документів (їх копій) керівник банку (фінансової установи) надає щодо цього письмові пояснення. Цей факт відображається в акті виїзної перевірки.

(абзац другий пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Абзац третій пункту 6.5 глави 6 виключено

(абзац третій пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304
,
 від 07.10.2014 р. N 637
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

6.6. Керівник банку (фінансової установи) робить на акті виїзної перевірки відмітку такого змісту: "З актом ознайомлений, один примірник отримав", яку засвідчує підписом та зазначає дату ознайомлення. Якщо керівник банку (фінансової установи) має заперечення чи зауваження щодо акта, то вони оформляються в письмовій формі та засвідчуються підписом керівника банку (фінансової установи). Зауваження можуть бути викладені наприкінці акта або додаватися до нього. Якщо зауваження викладені окремо, то керівник банку (фінансової установи) робить на акті виїзної перевірки відмітку такого змісту: "Зауваження додаються на ___ стор.", яку засвідчує підписом.

Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний не пізніше ніж на сьомий робочий день з дати отримання банком (фінансовою установою) двох примірників акта виїзної перевірки ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату, та повернути підписаний другий примірник акта виїзної перевірки до Національного банку.

(абзац другий пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо керівник банку (фінансової установи) під час передавання акта відмовився його прийняти, то керівник / заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) наприкінці акта перед своїм підписом зазначає таке: "Керівник банку (фінансової установи) від прийняття акта відмовився". У цьому разі акт виїзної перевірки є доведеним до відома банку (фінансової установи) та таким, що не має пояснень і заперечень, а його третій примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

(абзац третій пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304
,
 від 07.10.2014 р. N 637
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

7.8. Пункт 7.8 глави 7 виключено

(пункт 7.8 глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304,
 від 07.10.2014 р. N 637
,
виключено із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

7.9. Пункт 7.9 глави 7 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
 у зв'язку з цим пункти 7.10, 7.11 уважати відповідно пунктами 7.8, 7.9
)

6.7. Відсутністю в банку (фінансовій установі) документів, що підтверджують правомірність проведення власних валютних операцій або операцій з клієнтами, є:

неподання відповідальними працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки оригіналів (копій) документів на паперових носіях (що підтверджують правомірність проведення власних валютних операцій або операцій з клієнтами) або неподання зазначених документів разом з поясненнями до акта виїзної перевірки;

(абзац другий пункту 6.7 глави 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

ненадання відповідальними працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки безперешкодного доступу робочій групі (уповноваженому працівнику) до відповідних електронних документів (їх копій) та/або неподання разом з поясненнями до акта виїзної перевірки копій цих електронних документів;

(пункт 6.7 глави 6 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

неподання банком (фінансовою установою) зазначених вище документів на підготовлений Департаментом відповідний запит під час проведення невиїзної перевірки.

(абзац четвертий пункту 6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

6.8. Відповідальність за повноту та достовірність поданих для виїзної або невиїзної перевірки документів (електронних документів, їх копій, до яких надано доступ під час виїзної або невиїзної перевірки) несе банк (фінансова установа), що перевірявся.

(пункт 6.8 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

7. Ужиття заходів за результатами виїзної чи невиїзної перевірки банків (фінансових установ)

7.1. Акт виїзної або невиїзної перевірки банку (фінансової установи), що підписаний у встановленому порядку, залишається для обліку та контролю в Департаменті, уповноважені працівники якого проводили цю перевірку, та зберігається протягом строку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 7.1. глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

7.2. Пункт 7.2 глави 7 виключено

(пункт 7.2 глави 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15,
 у  зв'язку з цим пункти 7.3, 7.4
 вважати відповідно пунктами 7.2, 7.3)

8.3. Пункт 8.3 глави 8 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 у зв'язку з цим пункти 8.4, 8.5 уважати відповідно пунктами 8.3, 8.4
)

7.2. Якщо в результаті виїзної або невиїзної перевірки банку (фінансової установи) установлено порушення валютного законодавства, то матеріали про порушення розглядають та рішення про застосування заходу впливу приймається у порядку, що встановлений нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування Національним банком до банків (фінансових установ) заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства.

(абзац перший пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо в результаті виїзної або невиїзної перевірки банку (фінансової установи) установлено порушення банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, то матеріали про порушення розглядаються, рішення про застосування заходу впливу приймаються у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку щодо застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

(абзац другий пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Абзац третій пункту 7.2 глави 7 виключено

(пункт 7.2 глави 7 доповнено абзацом третім згідно з постановою
Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118
,
 абзац третій пункту
7.2 глави 7 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.07.2012 р. N 304)

7.3. Уповноважені працівники Національного банку, що брали участь у виїзних або невиїзних перевірках банків (фінансових установ), а також які ознайомлені з результатами таких перевірок, несуть відповідальність за порушення порядку розкриття та використання відомостей, що становлять банківську та/або комерційну таємницю, іншої інформації з обмеженим доступом згідно із законодавством України.

(пункт 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

8. Особливості організації, проведення та оформлення матеріалів за результатами проведення перевірок кас банків (фінансових установ), пунктів обміну

(назва глави 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

8.1. Планові перевірки кас банків (фінансових установ), пунктів обміну проводяться уповноваженими працівниками на підставі плану перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну відповідно, що складаються на кожний рік (за потреби) Департаментом і затверджуються директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку. Позапланові перевірки кас банків (фінансових установ), пунктів обміну проводяться за письмовим (усним) дорученням Голови Національного банку або заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту, директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку.

(абзац перший пункту 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 16.07.2012 р. N 304
,
 у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

Перевірки кас банків (фінансових установ), пунктів обміну можуть проводитися комплексно або з окремих питань [дотримання встановлених порядків обліку валютно-обмінних операцій, застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), обмінних курсів, вимог з організації охорони та технічного стану приміщень пунктів обміну]. Комплексні перевірки кас банків (фінансових установ), пунктів обміну мають передбачати перевірку операцій, що ними виконуються, щодо їх відповідності законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку.

(абзац другий пункту 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

Абзац третій пункту 8.1 глави 8 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
 у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім
)

У разі потреби проведення перевірки даних за попередні операційні дні, які зберігаються в пам'яті РРО, слід залучати до перевірки каси фінансової установи та пункту обміну осіб, які відповідно до законодавства України мають право доступу до зазначених даних [адміністратор комп'ютерно-касової системи банку (фінансової установи) чи представник відповідного податкового органу].

(абзац третій пункту 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 03.01.2019 р. N 15)

8.2. Перевірка каси банку (фінансової установи), пункту обміну має розпочинатися з пред'явлення уповноваженими працівниками своїх повноважень представникові банку (фінансової установи) чи працівникові цього пункту обміну (далі - касир). Ці повноваження підтверджуються відповідним дорученням, яке видає уповноваженим працівникам особа, яка призначила перевірку каси банку (фінансової установи), пункту обміну, та службовими посвідченнями.

(абзац перший пункту 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Зазначена у першому реченні абзацу першого цього пункту перевірка може бути здійснена уповноваженими працівниками без повідомлення керівника банку (фінансової установи) про початок її проведення.

(абзац другий пункту 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 8.2 глави 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

8.3. Уповноважені працівники під час проведення зазначених у цій главі перевірок мають право:

1) отримувати від касира потрібні для перевірки документи, матеріали (зокрема шляхом отримання доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій, отримання копій електронних документів, даних відеоархіву), включаючи:

(абзац перший підпункту 1 пункту 8.3 глави 8 у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

копію повідомлення про початок здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну іноземної валюти, та копію документа, що підтверджує реєстрацію реєстратора розрахункових операцій в органі доходів і зборів;

накази та інші документи банку (фінансової установи);

(абзац третій підпункту 1 пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи, дані про операції дня;

документи, пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності каси банку (фінансової установи), пункту обміну (документи про реєстрацію РРО тощо);

2) отримувати від касира довідки та усні роз'яснення, а також письмові пояснення в разі невиконання або неналежного виконання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку; ознайомлюватися з роботою організаційно-технічних засобів, які використовуються в касі банку (фінансової установи), пункті обміну, у разі надання ними готівкової валюти для обміну (з можливим подальшим анулюванням здійсненої операції);

3) у разі потреби робити копії з отриманих документів (у тому числі копії електронних документів);

4) доступу до приміщення каси банку (фінансової установи). Під час перевірки пункту обміну уповноважені працівники мають право доступу до приміщення пункту обміну без представника банку (фінансової установи);

(підпункт 4 пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

5) вимагати від касира власноручно перерахувати наявну готівку в їх присутності;

(пункт 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

6) здійснювати валютно-обмінну операцію з можливим подальшим анулюванням здійсненої операції з метою виявлення факту здійснення валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах фінансової установи.

(пункт 8.3 глави 8 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

8.4. Банки (фінансові установи), пункти обміну, каси яких перевіряються, під час перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну повинні сприяти її проведенню, зокрема зобов'язані надавати на вимогу уповноважених працівників усі необхідні їм довідки, пояснення, документи, матеріали (шляхом надання уповноваженим працівникам доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій, надання копій електронних документів, даних відеоархіву). У разі відмови банків (фінансових установ) у наданні уповноваженим працівникам усіх необхідних їм довідок, пояснень і документів (доступу до електронних документів, їх копій) цей факт відображається в акті перевірки.

(абзац перший пункту 8.4 глави 8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Випадки невиконання або неналежного виконання банком (фінансовою установою) установлених цією главою вимог відображаються в акті перевірки. Зазначений акт може бути підставою для притягнення банку (фінансової установи) до відповідальності згідно із законодавством України.

(абзац другий пункту 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383,
від 03.01.2019 р. N 15)

8.5. Уповноважені працівники повідомляють банк (фінансову установу), каса, пункт обміну якого перевіряється, про виявлені в касі банку (фінансової установи), пункті обміну недоліки та порушення через їх представників (у разі їх присутності) безпосередньо після перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну, а також письмово (за підписом директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку) протягом десяти робочих днів після проведення перевірки.

(пункту 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 16.07.2012 р. N 304
,
у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 07.09.2016 р. N 383
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 06.09.2018 р. N 97,
від 03.01.2019 р. N 15)

8.6. За результатами перевірки кожної каси банку (фінансової установи), пункту обміну складається акт перевірки. У цьому акті зазначаються всі виявлені під час перевірки порушення та недоліки. Акти перевірок підписують уповноважені працівники.

Акт перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки порушень. Усі виявлені порушення викладаються чітко та об'єктивно з посиланням на первинні та інші документи, що підтверджують наявність цих порушень, а також норми законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, вимоги яких порушено. До акта перевірки додаються пояснення касирів, посадових осіб чи інших працівників банків, фінансових установ, каси, пункти обміну яких перевіряються (у межах їх компетенції).

(абзац другий пункту 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Акт перевірки повинен подаватися для ознайомлення представникові банку (фінансової установи), каса, пункт обміну якого перевірялися (у разі його присутності), та касирові. Зазначені представник і касир зобов'язані ознайомитися з актом перевірки та поставити на ньому свої підписи з відміткою такого змісту: "З актом ознайомлений, один примірник отримав". У разі наявності заперечень кожен з них має право додати до акта перевірки свої письмові зауваження.

(абзац третій пункту 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Якщо представник банку (фінансової установи), каса, пункт обміну якого перевірялися, або касир від ознайомлення з актом перевірки або від підпису цього акта відмовився, то уповноважений працівник повинен перед своїм підписом зазначити таке: "Представник банку (фінансової установи), касир (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові такої особи, найменування банку або фінансової установи) від ознайомлення з актом (від підпису акта) відмовився".

(абзац четвертий пункту 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Акт перевірки складається не менше ніж у трьох примірниках. Перший примірник подається представникові банку (фінансової установи), каса, пункт обміну якого перевірялися, чи касирові, про що в першому примірнику акта перевірки робиться такий запис: "Другий примірник цього акта надано "___" ____________ 20__ р. представникові банку (фінансової установи) чи касирові (прізвище, ім'я, по батькові та підпис отримувача)". Другий примірник подається керівникові, який призначив перевірку каси банку (фінансової установи), пункту обміну, для розгляду та вжиття заходів.

(абзац п'ятий пункту 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

(пункт 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 07.09.2016 р. N 383)

8.7. Уповноважені працівники Національного банку, які беруть участь у перевірці, складають протокол фіксації факту здійснення валютно-обмінної операції без відображення її у РРО та/або бухгалтерських документах банку (фінансової установи) (далі - Протокол) за формою, наведеною в додатку до цього Положення, якщо в ході перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну цими працівниками виявлений факт здійснення банком (фінансовою установою), пунктом обміну валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах банку (фінансової установи).

Протокол складається у двох примірниках і підписується всіма уповноваженими працівниками Національного банку, що зафіксували факт здійснення валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах банку (фінансової установи).

Уповноважені працівники Національного банку подають Протокол для ознайомлення касиру та/або представнику банку (фінансової установи) (у разі його присутності). Уповноважені працівники Національного банку, касир та/або представник банку (фінансової установи) проставляють на другому примірнику свої підписи з відміткою такого змісту: "З Протоколом ознайомлений, один примірник отримав". Кожна із зазначених осіб має право додати до акта перевірки заперечення до Протоколу за наявності таких заперечень.

Уповноважені працівники Національного банку повинні перед своїми підписами зазначити у Протоколі: "Представник банку (фінансової установи), касир [зазначаються прізвище, ім'я, по батькові таких осіб, найменування банку (фінансової установи)] від ознайомлення з протоколом (від підпису протоколу) відмовився" у разі відмови представника банку (фінансової установи) або касира від ознайомлення з Протоколом або від підпису цього Протоколу.

Перший примірник Протоколу залишається представнику банку (фінансової установи) або касиру. Другий примірник Протоколу долучається як додаток до акта перевірки.

Уповноважений працівник Національного банку робить на другому примірнику Протоколу відмітку про відмову в отриманні Протоколу із зазначенням дати і часу та надсилає банку (фінансовій установі) перший примірник цього Протоколу поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення, якщо касир та/або представник банку (фінансової установи) відмовився отримати Протокол.

(главу 8 доповнено пунктом 8.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

 

Заступник директора
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
 
Г. Д. Хромоногова
 

 

Протокол
фіксації факту здійснення валютно-обмінної операції без відображення її у РРО та/або бухгалтерських документах банку (фінансової установи)

1. "___" ____________

м. ________

2. Час складання: _____ год. ______ хв.

3. ____________________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка склала протокол)

що діє на підставі доручення _____________________________________________________________,
                                  (реквізити доручення)

______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка склала протокол)

що діє на підставі доручення _____________________________________________________________,
                                                (реквізити доручення)

______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка склала протокол)

що діє на підставі доручення ______________________________________________________________
                                                  (реквізити доручення)

на проведення перевірки ________________________________________________________________
                                                            [зазначається повна назва банку (фінансової установи) та/або

______________________________________________________________________________________,
його (її) структурного підрозділу]

склав(ли) цей протокол про те, що у приміщенні банку (фінансової установи) здійснена(і) валютно-обмінна(і) операція(ї) без відображення її (їх) у РРО та/або бухгалтерських документах ______________________________________________________________________________________,
                                                                   [зазначається назва банку (фінансової установи)]

а саме:

______________________________________________________________________________________
(зазначається час здійснення операції,

______________________________________________________________________________________
вид операції, сума операції в іноземній валюті / гривні,

______________________________________________________________________________________.
інша інформація щодо проведеної операції)

4. З протоколом ознайомлений, один примірник отримав

_______________________________
(підписи та прізвище, ім'я, по батькові
уповноважених працівників)

_______________________________
[підписи та прізвище, ім'я, по батькові
касира та/або представників банку
(фінансової установи)]".

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління методології
регулювання діяльності банків

О. Присяженко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118
,
від 07.10.2014 р. N 637
,
від 19.06.2015 р. N 392
,
від 07.09.2016 р. N 383
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 15)

Опрос