Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 12-соц (полугодовая, годовая) "Отчет об организации социального обслуживания и предоставления социальных услуг пенсионерам, одиноким нетрудоспособным гражданам и инвалидам" (административные данные) и Инструкции по ее заполнению

Минтруда
Форма, Приказ, Инструкция от 05.10.2007 № 536
Утратил силу

Про затвердження форми звітності N 12-соц (піврічна, річна) "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам" (адміністративні дані) та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 5 жовтня 2007 року N 536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2007 р. за N 1198/14465

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 24 січня 2011 року N 20)

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну статистику", статті 191 Закону України "Про інформацію" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 12-соц (піврічна, річна) "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам" (адміністративні дані) (далі - форма N 12-соц), що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 12-соц (піврічна, річна) "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам" (адміністративні дані) (далі - Інструкція), що додається.

2. Поширити форму N 12-соц та Інструкцію на Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Увести в дію форму N 12-соц та Інструкцію, починаючи зі звіту за 2007 рік.

4. Директору Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку О. Крентовській забезпечити державну реєстрацію цього наказу та доведення його до відома Міністра праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Директору Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку О. Крентовській:

5.1 здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формою N 12-соц;

5.2 забезпечувати подання зведеної інформації за формою N 12-соц у встановлені терміни до Державного комітету статистики України;

5.3 забезпечити Міністра праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації зразками форм N 12-соц та інструкціями щодо їх заповнення.

6. Міністру праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації:

6.1 організовувати збір, обробку та узагальнення інформації за формою N 12-соц, затвердженою цим наказом;

6.2 забезпечувати подання узагальненої інформації за формою N 12-соц, затвердженою цим наказом, у встановлені терміни до Міністерства праці та соціальної політики України, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та до Управління статистики в місті Севастополі.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Б. Молчанова

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Звітність

Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам
(адміністративні дані)

за станом на _______________ 20__ року

Подають 

Терміни подання 

Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (рай-, міськуправління праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій) - Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій 

15 січня (річна)
5 липня (піврічна) 

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству праці та соціальної політики України - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі 

25 січня (річна)
15 липня (піврічна) 

Міністерство праці та соціальної політики України - Держкомстату зведену інформацію по Україні і регіонах 

25 лютого (річна)
30 липня (піврічна) 


ФОРМА N 12-соц
піврічна, річна
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 05.10.2007 р. N 536

за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:

Найменування / ім'я: ___________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
        (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок,
                                                                                  площа тощо,
___________________________________________________________________________
                                                                  N будинку /корпусу, N квартири /офісу) 

I. Виявлення пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг

Назва показників 

N ряд-
ків
 

Усього 

у тому числі: 

З графи 1 - за категоріями користувачів 

З графи 1 - за категоріями інвалідності 

За статусом 

у міс-
тах
 

у сіль-
ській місце-
вості
 

особи у віці 80 років і старше та з V групою рухомої актив-
ності

одинокі непра-
цездатні гро-
мадяни
 

непра-
цездатні гро-
мадяни, що про-
жи-
вають само-
тньо
 

інші 

з дитин-
ства
 

загальне захво-
рювання
 

трудове каліцтво та про-
фесійне захво-
рювання
 

внас-
лідок аварії на ЧАЕС
 

інва-
лідність пов'я-
зана з проход-
женням війсь-
кової служби (інва-
ліди армії)
 

інва-
ліди війни
 

учас-
ники бойо-
вих дій
 

учас-
ники війни
 

сім'ї загиб-
лих
 

діти війни 

жер-
тви нацис-
тських пере-
сліду-
вань
 

реа-
білі-
товані
 

вете-
рани праці
 

потер-
пілі внас-
лідок аварії на ЧАЕС
 

інші 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Виявлено всього пенсіонерів, непрацездатних громадян, інвалідів, які потребують: соціального обслуговування та соціальних послуг (сума даних рядків 02, 03, 04, 05, 06, 07) 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального обслуговування та соціальних послуг у стаціонарних відділеннях для постійного або тимчасового проживання 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального обслуговування та послуг у відділеннях соціально-побутової реабілітації 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального обслуговування та послуг у відділеннях медико-соціальної реабілітації 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального обслуговування та послуг у відділеннях надання адресної грошової та натуральної допомоги 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального обслуговування та соціальних послуг в інших підрозділах територіальних центрів (яких - перелічити) 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

НАЗВА ПОКАЗНИКІВ 

N рядків 

Кіль-
кість 

У них ліжко-
місць 

Обслужено, осіб 

Із загальної кількості - у сільській місцевості 

усього 

з них: 

усього установ 

у них ліжко-
місць 

обслужено (осіб) 

ветеранів війни та членів сімей загиблих 

інва-
лідів інших кате-
горій 

вете-
ранів праці 

усього 

у т. ч. інвалідів війни 

А 

Б 

10 

Територіальні центри 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи соціальної допомоги 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення - всього (сума рядків (04 - 07) + 11 + 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділення соціальної допомоги вдома 

04 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

відділення соціально-побутової реабілітації 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділення медико-соціальної реабілітації 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарні відділення
(сума рядків 08 - 09) 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   для тимчасового проживання 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   для постійного проживання 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 

10 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

у тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням адресної грошової та натуральної допомоги 

11 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші підрозділи територіальних центрів
(указати, які) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізовані житлові будинки 

13 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Спеціальні майстерні, дільниці територіальних центрів 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсобні господарства стаціонарних відділень територіальних центрів 

15 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Їдальні 

16 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Наявність у територіальних центрах власного автотранспорту всього (сума рядків 18, 19, 21) (одиниць) 

17 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

з них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- легкових автомобілів 

18 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

- мікроавтобусів 

19 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

у т. ч. пристосованих для мало мобільних груп населення 

20 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

- інших транспортних засобів 

21 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

III. Надання адресної грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим пенсіонерам, непрацездатним громадянам та інвалідам

НАЗВА ПОКАЗНИКІВ 

N рядків 

Усього осіб 

У тому числі у сільській місцевості (осіб) 

Сума наданої допомоги (тис. грн.) 

з місцевих бюджетів 

з позабюджетних коштів 

загальна сума
(гр. 3 + гр. 4) 

А 

Б 

Усього виявлено малозабезпечених пенсіонерів, непрацездатних громадян та інвалідів, що потребують адресної грошової та натуральної допомоги 

01 

 

 

Х 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

одиноких непрацездатних громадян та інвалідів 

02 

 

 

Х 

Усього надано адресної грошової допомоги 

03 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам 

04 

 

 

 

 

 

Усього надано адресної натуральної допомоги 

05 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам 

06 

 

 

 

 

 

з рядка 06 надано адресної натуральної допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам у вигляді:

  

 

 

 

 

 

гарячих обідів  

07 

 

 

 

 

 

продуктів харчування 

08 

 

 

 

 

 

медикаментів 

09 

 

 

 

 

 

промислових товарів 

10 

 

 

 

 

 

палива 

11 

 

 

 

 

 

інше (зазначити, що) 

12 

 

 

 

 

 

Надано платних соціальних послуг (перелічити, які) 

13 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

 

Начальник Головного управління праці
та соціального захисту населення 

 
_______________
(підпис) 

 
___________________
(П. І. Б.) 

Виконавець _________________
                                           (П. І. Б.) 

Дата ___________________ 

телефон: _______________ факс: _______________ електронна пошта: _____________________ 

 

Директор Департаменту
у справах ветеранів та
людей похилого віку
 

 
 
О. Крентовська
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 12-соц (піврічна, річна) "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам"
(адміністративні дані)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Форма звітності N 12-соц "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам" (адміністративні дані) (далі - Звіт) містить показники, що характеризують роботу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

1.1. Звіт складається двічі на рік територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (рай-, міськуправліннями праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій) і подається Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрацій 15 січня (річний) та 5 липня (піврічний).

1.2. Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій 25 січня (річний), 15 липня (піврічний) Звіт подають Міністерству праці та соціальної політики України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

1.3. Міністерство праці та соціальної політики України 25 лютого (річний), 30 липня (піврічний) подає Держкомстату зведену інформацію по Україні та регіонах.

1.4. Звіт складається за рік та за півроку наростаючим підсумком (крім рядка 09 розділу II).

1.5. Підставою для заповнення Звіту є рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, накази і нормативні документи органів праці та соціального захисту населення, а також списки (база даних) обліку осіб, які потребують різних видів соціального обслуговування та надання соціальних послуг або вже обслуговуються чи отримують соціальні послуги.

1.6. При складанні Звіту враховуються дані про виявлення та обслуговування чи надання соціальних послуг особам, які їх потребують, за висновками медичних закладів та актів обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян, складених органами праці та соціального захисту населення.

1.7. Визначення термінів, що використовуються для цієї Інструкції.

До числа одиноких непрацездатних громадян належать громадяни, у тому числі подружжя, які не мають працездатних дітей або інших осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати.

До числа непрацездатних громадян, що проживають самотньо, належать громадяни, які мають працездатних дітей або інших осіб, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати та здійснювати догляд, але проживають в іншому, значно віддаленому (понад 50 і більше кілометрів) населеному пункті і з поважних причин (через хворобу, роботу, пов'язану з частими відрядженнями) не можуть забезпечувати догляд.

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

Розділ I
Виявлення пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг

2.1. У графі 1 рядка 01 потрібно вказати кількість пенсіонерів, інвалідів, одиноких та непрацездатних громадян, що проживають самотньо, які виявлені (потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації обслуговування та надання соціальних послуг територіальними центрами і його структурними підрозділами. Ця цифра має бути більшою або рівною значенню рядка 03 графи 3 розділу II.

2.2. У графі 1 рядка 02 потрібно вказати кількість одиноких непрацездатних громадян та одиноких інвалідів, а також непрацездатних громадян та інвалідів, що проживають самотньо, які виявлені (потребують соціального обслуговування або надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації обслуговування та надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома. Ця цифра має бути більшою або рівною значенню рядка 04 графи 3 розділу II.

2.3. У графі 1 рядка 03 потрібно вказати кількість одиноких непрацездатних громадян та одиноких інвалідів, а також непрацездатних громадян та інвалідів, що проживають самотньо, які виявлені (потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації обслуговування та надання соціальних послуг стаціонарними відділеннями для постійного та тимчасового перебування. Ця цифра має бути більшою або рівною значенню рядка 07 графи 3 розділу II.

2.4. У графі 1 рядків 04, 05 потрібно вказати кількість пенсіонерів, інвалідів, одиноких та непрацездатних громадян, що проживають самотньо, які виявлені (потребують соціального обслуговування або надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації обслуговування та надання соціальних послуг відділеннями соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації. Ці цифри мають бути більшими або рівними значенням рядків 05, 06 графи 3 розділу II.

2.5. У графі 1 рядка 06 потрібно вказати кількість малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів, які виявлені (потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації обслуговування та надання соціальних послуг відділеннями організації надання адресної грошової та натуральної допомоги (указувати осіб, які потребують тільки грошової та натуральної допомоги).

2.6. У графі 1 рядка 07 потрібно вказати кількість пенсіонерів, інвалідів, одиноких та непрацездатних громадян, що проживають самотньо, які виявлені (потребують соціального обслуговування або надання соціальних послуг) протягом звітного року (півріччя) і взяті на облік для організації соціального обслуговування та надання соціальних послуг в інших підрозділах територіальних центрів (яких, указати конкретно).

2.7. Сума даних рядків 02, 03, 04, 05, 06, 07 повинна дорівнювати даним рядка 01 графи 1.

2.8. Сума даних граф 2 + 3 повинна дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками. Дані кожної з граф 4 - 7, 8 - 12, 13 - 22 за всіма рядками не повинні перевищувати даних графи 1 за всіма рядками.

Розділ II
Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

2.9. У рядку 01 графи 1 необхідно вказати загальну кількість територіальних центрів, графи 2 - кількість ліжко-місць у їх структурних підрозділах, у тому числі у сільській місцевості (графи 8, 9), на звітну дату. У графах 3, 4, 5, 6, 7 указати кількість осіб, яких обслужено структурними підрозділами територіальних центрів з початку року на звітний період, у тому числі ветеранів війни та членів сімей загиблих, інвалідів інших категорій, ветеранів праці. Із загальної кількості обслужених у графі 10 навести число обслужених у сільській місцевості.

2.10. У рядку 02 графи 1 необхідно вказати загальну кількість відділів соціальної допомоги, графи 2 - кількість ліжко-місць у їх структурних підрозділах, у тому числі у сільській місцевості (графи 8, 9), на звітну дату. У графах 3, 4, 5, 6, 7 указати кількість осіб, яких обслужено структурними підрозділами відділів соціальної допомоги з початку року на звітний період, у тому числі ветеранів війни та членів сімей загиблих, інвалідів інших категорій, ветеранів праці. Із загальної кількості обслужених у графі 10 навести число обслужених у сільській місцевості.

2.11. У рядку 03 графи 1 необхідно вказати загальну кількість відділень, графи 2 кількість ліжко-місць у них (на звітну дату) та у графі 3 кількість обслужених, у тому числі ветеранів війни та членів сімей загиблих, інвалідів інших категорій, ветеранів праці з початку року на звітний період. Із загальної кількості обслужених у графі 10 навести число обслужених у сільській місцевості.

Дані рядка 11 уключаються до відповідних даних рядка 03 "відділення всього" тільки в тому разі, якщо особи обслуговуються виключно у "відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги".

Дані рядка 12 уключаються до відповідних даних рядка 03 "відділення всього" тільки в тому разі, якщо особи обслуговуються виключно в "інших підрозділах".

2.12. У рядках 04 - 09 графи 1 необхідно вказати кількість відділень соціальної допомоги вдома, відділень соціально-побутової реабілітації, відділень медико-соціальної реабілітації, стаціонарних відділень для тимчасового або постійного проживання на звітну дату. У графі 2 вказати кількість ліжко-місць, у графах 3, 4, 5, 6, 7 - кількість осіб, яких обслужено з початку року на звітний період, у тому числі ветеранів війни та членів сімей загиблих, інвалідів інших категорій, ветеранів праці; у графах 8, 9, 10 із загальної кількості навести кількість установ, ліжко-місць, а також число обслужених осіб у сільській місцевості.

2.13. Рядок 07 становить суму рядків 08, 09. У графах 3, 4, 5, 6, 7 рядка 07 зазначається кількість осіб, які проживають у стаціонарних відділеннях для тимчасового або постійного проживання за станом на 1 січня, 1 липня (число осіб не повинно перевищувати кількості ліжок).

2.14. У рядку 10 графи 1 указуються кількість відділень, що надають адресну грошову та натуральну допомогу малозабезпеченим пенсіонерам, непрацездатним громадянам та інвалідам, у графах 3, 4, 5, 6, 7 - кількість осіб, яким надано допомогу. У графі 8 із загальної кількості вказується кількість відділень, що діють у сільській місцевості, у графі 10 - кількість осіб, яким надано грошову та натуральну допомогу. У рядку 11 граф 3, 4, 5, 6, 7 вказується кількість осіб, які обслуговуються виключно відділеннями адресної грошової та натуральної допомоги.

2.15. У рядку 12 указуються кількість та назва інших підрозділів, що функціонують у складі територіальних центрів, передбачені положенням про ці установи та кількість обслуговуваних ними громадян.

2.16. У рядку 13 граф 1, 8 указуються кількість спеціалізованих житлових будинків, у графах 3, 4, 5, 6, 7, 10 - число осіб, що проживають у них, у тому числі ветеранів війни та членів сімей загиблих, інвалідів інших категорій, ветеранів праці.

2.17. У рядку 14 граф 1, 8 указуються кількість спеціальних майстерень, дільниць (організація зайнятості, трудотерапії), у графах 2, 9 - кількість обладнаних робочих місць, у графах 3, 10 - чисельність працівників.

2.18. У рядку 15 граф 1, 8 указуються кількість діючих підсобних господарств стаціонарних відділень територіальних центрів, у графах 3, 10 - чисельність осіб, які брали участь у роботах.

2.19. У рядку 16 указуються кількість діючих при територіальних центрах їдалень, у графах 3, 10 - кількість осіб, які в них харчувалися.

2.20. Рядок 17 становить суму рядків 18, 19, 21.

2.21. У графах 1, 8 рядків 17, 18, 19, 20, 21 потрібно вказати кількість одиниць власного автотранспорту, наявного в територіальних центрах (у т. ч. у відділах, відділеннях), у графах 3, 4, 5, 6, 7, 10 - кількість осіб, яким надано транспортні послуги.

Розділ III
Надання адресної грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим пенсіонерам, непрацездатним громадянам та інвалідам

2.22. У розділі III відображається кількість осіб, які згідно з актами обстеження матеріально-побутових умов проживання потребують адресної грошової та натуральної допомоги (гарячі обіди, продукти харчування, медикаменти, промислові товари, паливо, інші види натуральної допомоги).

2.23. У рядку 01 граф 1, 2 вказується кількість осіб, які виявлені протягом звітного року (півріччя), потребують адресної грошової та натуральної допомоги і взяті на облік для організації надання адресної грошової та натуральної допомоги територіальними центрами.

2.24. У рядку 02 граф 1, 2 потрібно вказати чисельність одиноких непрацездатних громадян та інвалідів з числа тих, які входять до складу рядка 01 граф 1, 2.

2.25. У рядку 03 граф 1, 2 вказується чисельність осіб з рядка 01 граф 1, 2, яким надано адресну грошову допомогу. У графах 3, 4 вказується сума наданої допомоги у тис. гривень (наростаючим підсумком). Окремо зазначається сума наданої допомоги з місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у графі 5 - загальна сума даних граф 3, 4.

2.26. У рядку 04 потрібно відобразити, яка чисельність одиноких непрацездатних громадян та інвалідів отримала грошову допомогу за всіма показниками, що входять до рядка 03.

2.27. У рядку 05 граф 1, 2 вказується чисельність осіб, яким надано адресну натуральну допомогу. У графах 3, 4 вказується сума наданої допомоги у тис. гривень (наростаючим підсумком) окремо з місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у графі 5 - загальна сума даних граф 3, 4.

2.28. У рядку 06 указати відповідно чисельність одиноких непрацездатних громадян, які отримали адресну натуральну допомогу за всіма показниками, що входять до рядка 05.

2.29. На підставі даних рядка 06 у рядках 07, 08, 09, 10, 11, 12 визначається кількість осіб, яким надано гарячі обіди, продукти харчування, медикаменти, промислові товари, паливо, інші види натуральної допомоги.

2.30. У рядку 13 граф 1, 2 вказується чисельність осіб, яким надано платні соціальні послуги структурними підрозділами територіальних центрів (відділів). У графі 5 зазначається сума коштів (надходжень на спеціальні рахунки територіальних центрів), сплачених особами за отримані соціальні послуги.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

У Звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній будь-який показник, ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника. Керівник, який підписав Звіт, несе персональну відповідальність за достовірність наданих у ньому відомостей відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
у справах ветеранів та
людей похилого віку
 

 
 
О. П. Крентовська
 

Опрос