Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам строения и безопасной эксплуатации некоторых объектов

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности; охране труда и горному надзору
Приказ от 01.10.2007 № 231
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил будови і безпечної експлуатації деяких об'єктів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 231

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2007 р. за N 1189/14456

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 5 березня 2018 року N 333)

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 636/3076, що додаються.

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 скасовано

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 

Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду 

Г. Суслов 

 

Зміни
до Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 636/3076

1. У розділі 3 Правил та далі по тексту слова "Держнаглядохоронпраці - Комітет по нагляду за охороною праці" замінити словами "Держгірпромнагляд - Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду", а слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінках.

2. У розділі 2 Правил:

2.1. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 р. N 40, зареєстрована в Мін'юсті України 20.03.96 за N 128/1153" виключити.

2.2. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 р. N 30, зареєстровано в Мін'юсті України 12.05.94 за N 95/304" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

2.3. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.93 і 23.02.94 N N 623, 97 (зі змінами і доповненнями)" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

3. У розділі 7 Правил:

3.1. У пункті 7.1 Правил слова "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.98 N 923" замінити словами "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

3.2. У пункті 7.2 Правил слова "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" замінити словами "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

4. У пункті 8.1 Правил слова "що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи" вилучити.

5. У розділі 10 Правил:

5.1. У пункті 10.1 Правил слово та розділовий знак "Виготовлення," вилучити.

5.2. Пункт 10.18 Правил викласти у такій редакції:

"10.18. Керівництво роботами зі складання, зварювання та контролю якості зварних з'єднань трубопроводів слід покласти на спеціаліста, який пройшов атестацію згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

5.3. Останнє речення абзацу дванадцятого пункту 10.26 Правил викласти у такій редакції:

"Застосування атестованої технології зварювання, що впроваджується у виробництво, здійснюється на підставі висновку спеціалізованої організації".

5.4. Абзац третій пункту 10.28 Правил вилучити.

 

Заступник начальника управління
організації державного нагляду у
металургії, машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
 

 
 
 
В. М. Бабійчук
 

Опрос