Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке отмены регистрации выпуска (выпусков) акций корпоративного инвестиционного фонда

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 25.09.2007 № 1975
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 вересня 2007 року N 1975

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2007 р. за N 1175/14442

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30 травня 2005 року N 249
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 листопада 2013 року N 2606)

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 3, розділу II Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2005 N 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2005 за N 675/10955 (додаються).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
С. Іголкін 

 

 

Зміни до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду

1. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 3, розділу II Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. Пункт 1.3 розділу 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5 уважати відповідно пунктами 1.3, 1.4.

3. У розділі 2:

3.1. У пункті 2.1:

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"примірники публікацій повідомлень щодо ліквідації Фонду, здійснених відповідно до законодавства;

примірники публікацій повідомлень щодо розрахунків з акціонерами, здійснених відповідно до законодавства (при відкритому (публічному) розміщенні акцій Фонду)". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

абзац шостий після слів "всіх акціонерів" доповнити словами "про припинення діяльності";

абзац сьомий після слова "оригінал" доповнити словом "(дублікат)";

абзац дев'ятий після слова "неї" доповнити словами "у разі, якщо здійснювалась реєстрація інформації про випуск акцій";

абзац чотирнадцятий після слова "строку" доповнити словами "у разі здійснення депонування таких грошових коштів";

абзац шістнадцятий після слів "форму випуску" доповнити словами "форму існування";

доповнити після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

"кількість акцій, щодо яких здійснено розрахунки з акціонерами". У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим.

3.2. У пункті 2.2:

абзац п'ятий після слів "всіх акціонерів" доповнити словами "про припинення діяльності";

абзац шостий після слова "оригінал" доповнити словом "(дублікат)";

абзац восьмий після слова "неї" доповнити словами "у разі, якщо здійснювалась реєстрація інформації про випуск акцій";

абзац чотирнадцятий після слів "форму випуску" доповнити словами "форму існування";

доповнити після абзацу дев'ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

"кількість акцій, щодо яких здійснено розрахунки з акціонерами". У зв'язку з цим абзаци двадцятий, двадцять перший уважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим.

3.3. В абзацах першому і другому пункту 2.3 цифру "3" замінити цифрою "5".

4. Рядок дев'ятнадцятий додатка 1 до Положення після слова "випуску" доповнити словом "існування".

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

Опрос