Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О таможенном контроле и таможенном оформлении товаров, декларируемых с представлением грузовой таможенной декларации и документов контроля за перемещением товаров в электронном виде

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 26.09.2007 № 800
Утратил силу

Про митний контроль та митне оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів у електронному вигляді

(назва у редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

Наказ Державної митної служби України
від 26 вересня 2007 року N 800

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2007 р. за N 1166/14433

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 21 липня 2008 року N 796
,
 від 3 березня 2010 року N 190
,
 від 17 березня 2011 року N 216

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України, абзацу другого пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, пункту 8 статті 2 Указу Президента України від 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" і з метою прискорення та спрощення здійснення митних процедур шляхом упровадження електронного декларування товарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

2. Установити, що запровадження цього Порядку здійснюється поетапно.

2.1. На першому етапі з метою напрацювання позитивних результатів цей Порядок застосовуватиметься в частині подання та оформлення документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді. Перший етап запроваджується з 01.09.2008.

2.2. На другому етапі з урахуванням готовності митних органів цей Порядок запроваджується в повному обсязі для визначеного Держмитслужбою України переліку митних режимів, видів транспорту, товарів і кола митних органів. Другий етап запроваджується окремим наказом Держмитслужби України.

(пункт 2 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 21.07.2008 р. N 796,
у зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) залежно від готовності митних органів подавати Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) пропозиції щодо запровадження другого етапу, визначеного у пункті 2 цього наказу.

4. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 21.07.2008 р. N 796,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Наказом митного органу визначити підрозділи, посадові особи яких проводитимуть митний контроль і митне оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді, і нестимуть відповідальність за виконання покладених на них функцій.

(підпункт 5.1 пункту 5 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

5.2. Провести за потреби перерозподіл штатної чисельності й засобів комп'ютерної техніки та зв'язку між підрозділами митниць.

5.3. Підпункт 5.3 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 21.07.2008 р. N 796)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

(наказ доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України
 

 
Р. А. Черкасський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді

(назва Порядку у редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу України, пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1452 (зі змінами).

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796,
 від 03.03.2010 р. N 190)

2. Цей Порядок розроблено з метою прискорення товарообігу, скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при здійсненні митних процедур і застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації й документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді.

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

Цей Порядок застосовується, якщо сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті за вантажною митною декларацією або внесенню як грошова застава під час оформлення документа контролю за переміщенням товарів, не перевищує 1 млн. гривень.

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190)

3. Скорочення, що вживаються у цьому Порядку:

ЕЦП - електронний цифровий підпис;

ЕВМД - вантажна митна декларація, що подається декларантом митному органу тільки в електронному вигляді, уключає в себе додаткові аркуші, доповнення і специфікації (у разі їх застосування) і підписана ЕЦП декларанта;

ПІК - програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України;

ЕД - електронні копії документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, які підписуються ЕЦП декларанта та подаються ним митному органу разом з ЕВМД тільки в електронному вигляді;

ПМО - підрозділ митного оформлення регіональної митниці, митниці, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів, що декларуються шляхом подання ЕВМД, ЕПП та ЕПД;

(абзац шостий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

ЕПП - попереднє повідомлення, що подається декларантом митному органу тільки в електронному вигляді та підписане ЕЦП декларанта;

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

ЕПД - попередня митна декларація, яка подається декларантом митному органу тільки в електронному вигляді та підписана ЕЦП декларанта;

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796,
у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим).

Авторизоване повідомлення - повідомлення в електронній формі, засвідчене ЕЦП.

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, уживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань митної справи.

4. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, унесені до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796
,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 17.03.2011 р. N 216)

5. Застосування ЕЦП здійснюється відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Організаційні умови застосування ЕЦП, зокрема порядок генерації, зберігання, використання та знищення особистих ключів посадових осіб митних органів, за допомогою яких вони здійснюють накладання ЕЦП на відповідні документи, а також порядок формування (підстави формування), скасування, блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів регулюються окремим нормативно-правовим актом.

6. ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД формуються декларантами відповідно до законодавства України. Прийняття, передання та перевірка ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД здійснюються з використанням ПІК. Інформаційна взаємодія між декларантом і митним органом здійснюється з використанням авторизованих повідомлень в електронній формі, засвідчених ЕЦП.

(пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

7. Відомості, що заявляються митному органу декларантом, є відомостями, необхідними для митних цілей, і засвідчуються ЕЦП. З моменту прийняття ЕВМД вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення. Зміна, доповнення та відкликання ЕВМД після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.

ЕВМД вважається оформленою за наявності в ній проставлених посадовою особою ПМО за допомогою ПІК визначених Держмитслужбою України відміток, що свідчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення товарів за ЕВМД.

Оформлена ЕВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ЕВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

8. Збереження ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД, наданих до митного органу в електронному вигляді, здійснюється в інформаційній системі митного органу в спосіб, що виключає можливість внесення до них змін.

(пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

9. ЕПП та ЕПД є документами контролю за переміщенням товарів і використовуються у випадках, визначених законодавством з питань митної справи, при ввезенні товарів на митну територію України.

(розділ I доповнено пунктом 9 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796)

II. Подання ЕВМД та ЕД

1. ЕВМД та ЕД, засвідчені ЕЦП декларанта, з дотриманням строків декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України, передаються митному органу електронною поштою у складі авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, з робочого місця декларанта до ПІК.

2. ЕВМД та ЕД, що підтверджують заявлені в митній декларації відомості, представляються декларантом у формалізованому вигляді у форматах, установлених Держмитслужбою України. Рахунок (invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, представляється у вигляді "електронного інвойсу" відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 N 933, зі змінами) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247. Якщо формат ЕД не встановлено, то ЕД створюються декларантом шляхом сканування документів на паперових носіях.

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190)

3. Для митного оформлення товарів декларантом подаються ЕД, подання яких визначено законодавством України. Разом з ЕД подається їх реєстр.

На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову поданих до оформлення ЕД.

4. Декларант може представити ЕД, використання яких для цілей митного контролю та митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів (далі - довгострокові ЕД), одноразово, у тому числі до подання першої ЕВМД, для їх включення до електронного архіву.

Електронному архіву присвоюється номер, який направляється декларанту ПІК у складі авторизованого повідомлення. При декларуванні товарів довгострокові ЕД, поміщені в електронний архів, повторно митному органові не подаються. Декларант зазначає номер електронного архіву в реєстрі документів, у якому зберігаються довгострокові ЕД, що відносяться до поданої ЕВМД.

III. Обробка ЕВМД та ЕД у ПІК

1. Під час приймання ЕВМД та ЕД здійснюється процедура перевірки ЕЦП з використанням програмного забезпечення з метою перевірки цілісності та достовірності електронного документа. Документ, не засвідчений ЕЦП, не приймається ПІК до подальшої перевірки.

2. Перевірка ЕВМД та ЕД проводиться з використанням ПІК невідкладно, у порядку черговості їх надходження. ПІК в автоматичному режимі здійснює такі основні функції:

(абзац перший пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 17.03.2011 р. N 216)

прийняття ЕВМД;

передання ЕВМД;

перевірка достовірності ЕЦП декларанта;

форматно-логічний контроль за ЕВМД та ЕД;

аналіз ЕВМД із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками;

формування протоколів прийняття ЕВМД;

відображення екранних форм ЕВМД та ЕД;

роздрукування екранних форм ЕВМД та ЕД;

збереження прийнятих ЕВМД та ЕД.

У ПІК передбачено доступ до таких інформаційних масивів (баз даних):

підприємства, що перебувають на обліку в митних органах України;

митні ліцензійні склади;

підприємства, що порушили митні правила;

підприємства, які отримали свідоцтво про визнання підприємства декларантом;

перевізники, митні перевізники;

недійсні книжки МДП;

особисте митне забезпечення;

товари, які найчастіше класифікувалися не за своїм найменуванням;

митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності;

підприємства, до яких застосовані спеціальні санкції відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", тощо.

3. ПІК в автоматичному режимі перевіряє дійсність ЕЦП декларанта та проводить форматно-логічний контроль відповідності ЕВМД визначеним Держмитслужбою України структурі та формату даних.

У разі виявлення в ЕВМД помилок ПІК в автоматичному режимі формує їх перелік та направляє його декларанту у складі авторизованого повідомлення для їх усунення.

Подання митному органу ЕВМД та ЕД після усунення помилок має здійснюватись з дотриманням строків декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України.

4. У разі позитивного проходження форматно-логічного контролю ЕВМД приймається для оформлення, ПІК автоматично присвоює цій ЕВМД реєстраційний номер та направляє його декларанту у складі авторизованого повідомлення.

IV. Здійснення митних процедур ПМО

1. У разі позитивних результатів перевірки ПІК формує посадовій особі ПМО протокол, який містить відомості про:

результати перевірки достовірності ЕЦП декларанта на ЕВМД, ЕД та авторизованому повідомленні;

результати форматно-логічного контролю ЕВМД та ЕД;

перелік митних процедур і форм митного контролю, визначених автоматизованою системою аналізу та управління ризиками.

2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК в першочерговому порядку здійснює аналіз результатів контролю, наданих ПІК, та виконує митні процедури, встановлені підпунктами 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мін'юсті 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190
,
 абзаци перший - п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV замінено абзацом згідно з
 наказом Державної митної служби України від 17.03.2011 р. N 216,
 у зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом другим)

Результати перевірки ЕВМД і митного контролю вносяться до відповідних баз даних ПІК.

3. Паперові примірники документів, що підтверджують заявлені в ЕВМД відомості, а також документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (крім митної декларації), вимагаються митним органом у випадках:

якщо за результатами аналізу ЕВМД із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками передбачено необхідність перевірки паперових носіїв інформації;

абзац третій пункту 3 розділу IV виключено

(абзац третій пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190
,
 виключено згідно з наказом Державної
 митної служби України від 17.03.2011 р. N 216)

абзац четвертий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 17.03.2011 р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 уважати відповідно абзацами третім, четвертим)

виявлення ознак злочину або порушення митних правил;

якщо законодавством України установлено обов'язкове проставляння під час здійснення митних процедур відміток митного органу на документах, що використовуються при митному оформленні (облік квот за експортними або імпортними ліцензіями тощо).

абзац сьомий пункту 3 розділу IV виключено

(абзац сьомий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190
,
 виключено згідно з наказом Державної
 митної служби України від 17.03.2011 р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий
уважати відповідно абзацами п'ятим та шостим)

Декларанту направляється авторизоване повідомлення з вимогою подання документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення, на паперових носіях.

У разі необхідності проведення митного огляду або здійснення запиту до інших структурних підрозділів митного органу митний контроль здійснюється відповідно до положень підпунктів 27 - 29 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).

(абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 17.03.2011 р. N 216)

4. У разі прийняття за результатами митного контролю рішення про завершення митного оформлення товару за ЕВМД посадова особа ПМО:

абзац другий пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 17.03.2011 р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 уважати відповідно абзацами другим та третім)

заповнює графи ЕВМД шляхом проставляння за допомогою ПІК визначених Держмитслужбою України відміток, що свідчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення за ЕВМД;

проставляє за допомогою ПІК відповідні відмітки в ЕД;

передає в установлений строк ЕВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

(пункт 4 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Державної митної служби України від 17.03.2011 р. N 216)

5. Оформлена ЕВМД направляється декларанту з використанням ПІК у складі авторизованого повідомлення.

6. Після завершення митного оформлення паперові примірники документів, що були подані декларантом відповідно до пункту 3 розділу IV цього Порядку, зберігаються в митному органі разом з роздрукованою екранною формою ЕВМД протягом строків, установлених законодавством.

V. Порядок подання й оформлення документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді

1. Порядок подання й оформлення ЕПП:

1.1. Декларант заповнює ЕПП відповідно до порядку заповнення та використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України, що визначається Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повідомлення, засвідчене ЕЦП, і передає його митному органу електронною поштою у складі авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, з робочого місця декларанта до ПІК.

1.2. ПІК в автоматичному режимі здійснює обробку ЕПП відповідно до розділу III Порядку.

1.3. У разі позитивних результатів перевірки ПІК:

реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстраційного номера, чим підтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України;

формує та направляє декларантові протокол, який містить реєстраційний номер ЕПП з діапазону номерів, зарезервованих митним органом.

1.4. У разі негативних результатів перевірки ПІК формує та направляє декларантові протокол, який містить перелік помилок в ЕПП.

2. Порядок подання й оформлення ЕПД:

2.1. Декларант заповнює ЕПД відповідно до порядку заповнення попередньої вантажної митної декларації, що визначається Держмитслужбою України.

Подання й оформлення ЕПД здійснюється в порядку, визначеному розділами II - IV Порядку.

2.2. Оформлена ПМО ЕПД з присвоєним їй реєстраційним номером (з діапазону номерів, зарезервованих митним органом) ставиться на контроль в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України.

3. Реєстраційний номер ЕПП і ЕПД використовується як ідентифікаційний номер документа контролю за переміщенням товарів при здійсненні такого контролю митницею відправлення.

(Порядок доповнено новим розділом V згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.07.2008 р. N 796,
у зв'язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VI)

VI. Прикінцеві положення

1. Абзац перший пункту 1 розділу VІ виключено

(абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190
,
 виключено згідно з наказом Державної
 митної  служби України від 17.03.2011 р. N 216)

Абзац другий пункту 1 розділу VІ виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 17.03.2011 р. N 216)

Абзац третій пункту 1 розділу VІ виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 17.03.2011 р. N 216)

Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України, здійснюється в порядку, визначеному Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами).

2. У випадках відмови в митному оформленні ЕВМД посадовою особою ПМО оформлюється в електронному вигляді Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - Картка) за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженому наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1227 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зі змінами), у порядку, установленому законодавством України. При цьому Картка оформлюється в електронному вигляді без заповнення полів "Картку відмови отримав", завіряється ЕЦП посадової особи ПМО, яка видала цю Картку, і направляється за допомогою ПІК декларантові.

Реєстраційний номер ЕВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, не може бути присвоєний іншій митній декларації.

3. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати ЕВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ЕВМД, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

4. У разі надходження до митних органів обґрунтованих звернень декларантів, правоохоронних, судових органів або в інших випадках, установлених законодавством, митні органи роздруковують екранні форми ЕВМД, а також ЕД на паперовий носій (аркуш формату А4), які завіряються печаткою митного органу з учиненням запису "Електронне декларування".

5. У разі виявлення ознак злочинів або порушення митних правил посадова особа митного органу вживає заходів, передбачених законодавством України.

6. Посадові особи ПМО несуть персональну відповідальність за нездійснення контрольних функцій, визначених цим Порядком.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос