Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Министерство здравоохранения, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Положение, Приказ от 06.08.2007 № 47/458
Утратил силу

ПОЛОЖЕННЯ
про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної кримінально-виконавчої служби України

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Міністерства охорони здоров'я України
 від 23 грудня 2013 року N 2719/5/1122)

1. Державна санітарно-епідеміологічна служба Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Держсанепідемслужба) діє у складі Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) і йому підпорядковується.

Держсанепідемслужбу очолює головний державний санітарний лікар Департаменту, він же - начальник санітарно-епідеміологічного відділу управління охорони здоров'я Департаменту. Держсанепідемслужба складається з персоналу центрального апарату Департаменту, начальницького складу або спеціалістів, які не мають спеціальних звань територіальних органів управління Департаменту, та працівників санітарно-профілактичних установ і закладів Держсанепідемслужби в територіальних органах управління Департаменту.

2. Держсанепідемслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держсанепідемслужби є:

3.1. Участь у реалізації державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, безпеки для здоров'я і життя персоналу центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладах охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - персонал) та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

3.2. Узагальнення практики застосування законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, розроблення пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства та нормативно-правових актів Департаменту.

3.3. Визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, запобігання шкідливому впливу на стан їх здоров'я і життя факторів навколишнього середовища.

3.4. Аналіз причин і умов виникнення ситуацій санітарного та епідемічного неблагополуччя, підготовка пропозицій щодо запобіжних заходів і контроль за їх проведенням.

3.5. Участь у координації діяльності територіальних органів управління Департаменту, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - об'єкти нагляду), у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

3.6. Координація роботи з проведення гігієнічного виховання персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4. Держсанепідемслужба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює у межах своїх повноважень державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналом та особами, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, громадянами на об'єктах нагляду.

4.2. Проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу і видає висновки щодо відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарних норм.

4.3. Організовує та проводить вимірювання, випробування і дослідження з метою визначення впливу на стан здоров'я і життя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, повітря, води, ґрунту, продукції, інших об'єктів середовища життєдіяльності, визначених законодавством.

4.4. Визначає порядок проведення дезінфекційних заходів, організовує здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за застосуванням дезінфекційних засобів.

4.5. Аналізує і прогнозує санітарну та епідемічну ситуацію на об'єктах нагляду, інформує керівництво Департаменту про прогнозований розвиток цієї ситуації, можливий ризик для здоров'я і життя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.6. Уносить у встановленому порядку керівництву об'єктів нагляду пропозиції щодо проведення заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.7. Погоджує санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи, що розробляються територіальними органами управління Департаменту на об'єктах нагляду, контролює їх здійснення.

4.8. Забезпечує проведення санітарних заходів щодо безпеки харчових продуктів.

4.9. Організовує ведення обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.10. Обмежує або забороняє відвідування об'єктів нагляду громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, увезення вантажів і товарів з окремих регіонів у зв'язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх територіях.

4.11. Аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень серед персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.12. Установлює вимоги щодо безпеки середовища життєдіяльності для здоров'я і життя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.13. Подає керівництву Департаменту пропозиції щодо закупівлі медичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних, інформаційно-методичних засобів тощо, проведення науково-дослідних робіт, необхідних для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.14. Подає керівництву Департаменту в установленому порядку пропозиції і погоджує проекти цільових програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.15. Взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян з питань санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

4.16. Здійснює в межах своїх повноважень міжнародне співробітництво з питань безпеки для здоров'я і життя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, середовища життєдіяльності, зокрема продовольчої продукції, забезпечення їх санітарного та епідемічного благополуччя.

4.17. Представляє Департамент і управління охорони здоров'я Департаменту за їх дорученням у державних та міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів.

5. Держсанепідемслужба має право:

5.1. Залучати персонал інших структурних підрозділів Департаменту та об'єктів нагляду для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції.

5.2. Ініціювати утворення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку об'єктів нагляду Держсанепідемслужби.

5.3. Здійснювати контроль і проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції.

5.4. Одержувати від територіальних органів управління Департаменту, посадових осіб об'єктів нагляду інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Головний державний санітарний лікар Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку.

Головний державний санітарний лікар Департаменту має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Департаменту за поданням головного державного санітарного лікаря Департаменту, погодженим з начальником управління охорони здоров'я Департаменту.

7. Головний державний санітарний лікар Департаменту:

7.1. Здійснює керівництво Держсанепідемслужбою, відповідає перед Головою Департаменту за виконання покладених на Держсанепідемслужбу завдань.

7.2. Організовує виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, головного державного санітарного лікаря України, Голови Департаменту з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

7.3. Подає на розгляд керівництва Департаменту пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, безпосередньо інформує керівництво Департаменту про санітарну та епідемічну ситуацію на об'єктах нагляду, про загрозу виникнення і випадки інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також з інших питань, що належать до його компетенції.

7.4. Здійснює вивчення та узагальнення міжнародного досвіду в зазначеній сфері, у встановленому порядку бере участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів, програм, укладанні договорів з відповідними державними і недержавними організаціями інших країн, співпрацює з питань санітарно-епідеміологічного нагляду з міжнародними організаціями;

7.5. Бере участь у підготовці проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

7.6. Представляє Держсанепідемслужбу в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та судах.

7.7. Визначає функціональні обов'язки свого заступника та персоналу Держсанепідемслужби.

7.8. Порушує клопотання перед керівництвом Департаменту, керівниками територіальних органів управління про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

7.9. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд, видає обов'язкові для виконання на об'єктах нагляду постанови, розпорядження, висновки, приписи стосовно дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів; уносить керівництву Департаменту, об'єктів нагляду пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

7.10. Визначає категорії персоналу та осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, які підлягають профілактичним щепленням, а також контролює встановлений порядок їх проведення.

7.11. Погоджує питання щодо утворення, реорганізації та ліквідації об'єктів нагляду.

7.12. Контролює стан післядипломної освіти і перепідготовки фахівців санітарно-гігієнічного профілю; погоджує висвітлення санітарно-епідеміологічних питань у програмах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу в навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України.

7.13. Погоджує статути (положення) санітарно-профілактичних установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби в територіальних органах управління Департаменту;

7.14. Уносить керівництву Департаменту пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад свого заступника, іншого персоналу Держсанепідемслужби.

7.15. Вживає заходів щодо припинення порушення законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя персоналом та особами, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізолято-рах.

7.16. Посадовими особами Держсанепідемслужби є:

головний державний санітарний лікар Департаменту;

заступник головного державного санітарного лікаря Департаменту;

персонал санітарно-епідеміологічного відділу управління охорони здоров'я Департаменту;

лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи та інші посадові особи територіальних органів управління Департаменту, які контролюють державний санітарно-епідеміологічний стан на об'єктах нагляду.

Посадові особи Держсанепідемслужби виконують свої функціональні обов'язки на основі єдиноначальності, підпорядкованості, підконтрольності та підзвітності головному державному санітарному лікарю Департаменту.

8. Граничну чисельність персоналу Держсанепідемслужби затверджує Голова Департаменту за поданням головного державного санітарного лікаря Департаменту.

9. Штатний розпис об'єктів нагляду Держсанепідемслужби затверджує Голова Департаменту за поданням головного державного санітарного лікаря Департаменту.

10. Держсанепідслужба утримується за рахунок коштів на охорону здоров'я, що виділяються Державній кримінально-виконавчій службі України з державного бюджету.

11. Головний державний санітарний лікар Департаменту має бланк та печатку із зображенням Державного Герба України і з назвою посади. Заклади Держсанепідемслужби мають печатку із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.

 

Начальник
санітарно-епідеміологічного відділу
управління охорони здоров'я
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
полковник внутрішньої служби
 

 
 
 
 
 
Н. Є. Кожан
 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони
здоров'я України
 

 
 
 
А. М. Пономаренко
 

Опрос