Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Порядок, Решение от 06.09.2007 № 911
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 6 вересня 2007 року N 911

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 жовтня 2007 р. за N 1138/14405

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 24 вересня 2013 року N 625)

Відповідно до статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 24.11.2005 N 131 "Про затвердження Положення про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1550/11830.

3. Управлінню реєстрації та ліцензування у встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

В. о. Голови 

В. Олійник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
Г. Білоус
 

 

Порядок
проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Цей нормативно-правовий акт визначає порядок підготовки та проведення конкурсів або тендерів (далі - Конкурси) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (далі - РЧР) у разі, якщо заявлена потреба в РЧР перевищує його фактичну наявність.

1.3. Метою проведення Конкурсів є надання в користування смуг (номіналів) радіочастот (далі - Смуги) на конкурентних, прозорих засадах та забезпечення для всіх суб'єктів господарювання рівних умов отримання ліцензій.

1.4. Предметом Конкурсу (лотом) є право на отримання ліцензії на користування Смугою у визначених регіонах. Умови користування Смугами, які виставлені на Конкурс, визначаються умовами Конкурсу.

За кожним лотом Конкурс проводиться окремо. З метою зменшення часу на проведення та спрощення процедур Конкурсів за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) дозволяється одночасно виконувати та оформляти одним документом процедури кількох Конкурсів.

1.5. Конкурс проводиться на підставі рішення НКРЗ, яка організовує та забезпечує його проведення.

Рішення про проведення Конкурсу НКРЗ приймає залежно від ринкової привабливості Смуг, які плануються для ліцензування, особливостей відповідної радіотехнології та насиченості ринку послугами, які планується надавати з використанням цих Смуг радіочастот.

Якщо проведення Конкурсу стало неможливим за обставин, які не залежать від НКРЗ, НКРЗ може прийняти рішення про відміну Конкурсу або перенесення його термінів.

1.6. Наведені терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі;

конкурс - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови конкурсу і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу в своїй конкурсній пропозиції;

конкурсна (тендерна) гарантія (далі - Конкурсна гарантія) - грошовий внесок у розмірі 10 відсотків від початкової вартості Смуги, який вноситься претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення Конкурсу;

Конкурсна пропозиція - документи, що надані заявником на участь у Конкурсі;

Конкурсні документи - документи, які розробляються НКРЗ у період підготовки та проведення Конкурсу (умови Конкурсу, план роботи з проведення Конкурсу), протоколи Конкурсної комісії (далі - Комісія), бюлетені для голосування, а також Конкурсні пропозиції;

крок підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу" - різниця між наступною та попередньою ціновими пропозиціями, які надаються учасниками торгів "з голосу";

початкова ціна торгів "з голосу" - ціна, з якої починається торг за отримання предмета торгів (лота);

претендент на участь у Конкурсі (далі - претендент) - заявник, якого рішенням Комісії визнано претендентом;

тендер - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови тендера і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу за результатами торгів "з голосу";

торги "з голосу" - спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі пропонують ціну за лот;

умови Конкурсу (далі - Умови) - вичерпний перелік вимог для суб'єкта господарювання, при виконанні яких він визнається учасником Конкурсу. Умови містять Смугу, регіон користування, радіотехнологію, мінімальну вартість лоту, особливі умови користування визначеною Смугою, вимоги до переліку та оформлення документів, які надаються суб'єктом господарювання для участі в Конкурсі, строк дії ліцензій, інші особливості конкретного Конкурсу;

учасник Конкурсу - претендент, який сплатив Конкурсну гарантію відповідно до цього Порядку і рішенням Комісії допущений до участі в Конкурсі;

учасник торгів "з голосу" - учасник тендера, якого рішенням Комісії допущено до участі в торгах "з голосу".

1.7. НКРЗ може включати до Умов такі вимоги:

щодо кількості лотів у регіоні та регіонів, на які може претендувати заявник та бути визнаний переможцем Конкурсу;

щодо регіонів та кількості лотів у регіоні, які виставляються на Конкурс;

щодо спрямованості на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу.

1.8. Конкурс включає такі етапи: підготовку Конкурсу, проведення Конкурсу та завершення Конкурсу.

1.9. Заявник може за своєю письмовою заявою відмовитись від подальшої участі в Конкурсі до дати початку проведення Конкурсу без втрати Конкурсної гарантії.

1.10. Витрати з підготовки та проведення Конкурсу несе НКРЗ.

II. Конкурсна комісія

2.1. НКРЗ для виконання процедур Конкурсу та визначення переможця створює Комісію, визначає її чисельність та склад.

2.2. Склад Комісії формується з членів та представників апарату НКРЗ. До складу Комісії повинні входити не менш ніж шість членів НКРЗ.

2.3. Головою Комісії є Голова НКРЗ. Під час відсутності Голови НКРЗ виконання обов'язків голови Комісії покладається на виконуючого обов'язки Голови НКРЗ.

2.4. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від її складу.

2.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування в письмовій формі більшістю голосів членів Комісії, які взяли участь у засіданні. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Кожний член Комісії має один голос. Голосування здійснюється тільки "ЗА" або "ПРОТИ". У разі рівної кількості голосів "ЗА" й "ПРОТИ" голос голови Комісії на засіданні є вирішальним.

2.6. Усі рішення Комісії оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні. Під час підписання протоколів члени Комісії мають право письмово викласти свою окрему думку.

Рішення Комісії набирає чинності з моменту оформлення відповідного протоколу.

III. Підготовка Конкурсу

3.1. Під час підготовки Конкурсу НКРЗ затверджує склад Комісії, Умови, дату початку Конкурсу, призначає осіб, відповідальних за прийом та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в Конкурсі (далі - Відповідальні особи), організовує інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу.

3.2. НКРЗ не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення Конкурсу публікує на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ оголошення про приймання повідомлень від суб'єктів господарювання про намір узяти участь у Конкурсі та Конкурсних пропозицій (в оголошенні вказуються терміни початку та завершення приймання документів).

3.3. Керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто у зазначений в оголошенні строк подає до НКРЗ повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі за встановленою формою (додаток 1) та інші документи Конкурсної пропозиції.

3.4. Конкурсна пропозиція складається із:

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про участь у Конкурсі;

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі;

конверта, запечатаного печаткою суб'єкта господарювання та підписаного керівником. До цього конверта суб'єкт господарювання повинен укласти цінову пропозицію в окремому запечатаному конверті та документи, які передбачені вимогами статті 32 Закону, Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови), а також Умовами конкретного Конкурсу.

3.5. Відповідальні особи протягом визначеного терміну приймають та реєструють повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі та Конкурсні пропозиції заявників. Після реєстрації Відповідальними особами заявнику надається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації Конкурсної пропозиції. Підставою для відмови в реєстрації та розгляді Комісією Конкурсних пропозицій є недотримання встановлених строків та порядку їх подання.

3.6. Суб'єкт господарювання, який потребує роз'яснень щодо Конкурсної документації, може звернутися з письмовим запитом до НКРЗ, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення терміну подання Конкурсних пропозицій. НКРЗ повинна в п'ятиденний термін надати відповідні роз'яснення.

3.7. Комісія протягом п'яти робочих днів від дати закінчення приймання Конкурсних пропозицій розглядає надані заявниками повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про призначення осіб, уповноважених брати участь у Конкурсі, запечатані конверти з документами. Порядок розгляду вказаних документів визначає голова Комісії.

3.8. Реєстр претендентів на участь у Конкурсі затверджується на засіданні Конкурсної комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 2).

3.9. При голосуванні по кожному заявнику щодо визнання його претендентом члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 3). У разі, коли член Комісії голосує проти визнання заявника претендентом, він указує в бюлетені відповідні підстави.

3.10. Підставами для відмови у визнанні заявника претендентом є:

перелік документів не відповідає переліку, визначеному пунктом 3.4 цього Порядку;

документи підписані особою, яка не вповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання;

наданий заявником конверт не опечатаний або пошкоджений на момент його приймання.

3.11. Протягом п'яти робочих днів від дати затвердження реєстру претендентів Комісія надсилає кожному суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання (додаток 4) або невизнання його претендентом на участь у Конкурсі (додаток 5). У повідомленні про визнання заявника претендентом вказується рахунок на сплату Конкурсної гарантії. У повідомленні про невизнання заявника претендентом указуються підстави прийняття такого рішення.

3.12. Конкурсна гарантія повинна бути сплачена не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку Конкурсу.

IV. Проведення Конкурсу

4.1. Початком Конкурсу є дата, указана в оголошенні НКРЗ.

4.2. Конкурс починається з визначення серед претендентів учасників Конкурсу.

4.3. Реєстр учасників затверджується на засіданні Комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 6). При голосуванні по кожному претендентові щодо визнання його учасником члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 7). У разі, коли член Комісії голосує проти визнання претендента учасником, він указує в бюлетені відповідні підстави.

4.4. Підставою для невизнання претендента учасником Конкурсу є ненадходження Конкурсної гарантії до НКРЗ відповідно до пункту 3.12 цього Порядку.

4.5. Претендентам, які не визнані учасниками Конкурсу, протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності Комісія направляє повідомлення про відмову у визнанні учасником Конкурсу (додаток 8).

4.6. Після затвердження реєстру учасників конверти з Конкурсними пропозиціями учасників розпечатуються на засіданні Комісії. Секретар Комісії розпечатує конверт та оголошує перелік документів, які надані в конверті. Цінова пропозиція учасника оголошується, якщо це передбачено Умовами. Факт розпечатування конверта (конвертів) та перелік наданих у конверті документів фіксуються у протоколі (додаток 9).

Якщо протягом визначеного для засідання Комісії часу не розпечатані всі конверти учасників, засідання переноситься на наступний робочий день.

4.7. За вимогою учасника Конкурсу йому видається (надсилається) виписка з протоколу про розпечатування його конверта з Конкурсною пропозицією.

4.8. Після розпечатування конвертів члени Комісії розглядають надані документи та визначають відповідність Конкурсних пропозицій статті 32 Закону, Ліцензійним умовам та Умовам.

4.9. Учасник знімається з Конкурсу й не може далі брати участі в Конкурсі в разі:

невідповідності переліку документів у конверті з Конкурсною пропозицією Закону, Ліцензійним умовам та Умовам;

невиконання вимог щодо оформлення наданих документів;

виявлення фактів надання суб'єктом господарювання відомостей, які не відповідають дійсності;

меншої цінової пропозиції за лот, ніж визначено Умовами.

4.10. У разі прийняття рішення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі Комісія протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі (додаток 10).

4.11. При проведенні конкурсу переможцем визнається учасник, який виконав Умови та надав найбільшу цінову пропозицію за результатами розпечатування конвертів із конкурсними пропозиціями.

4.12. При голосуванні по кожному учаснику конкурсу члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 11). У разі, коли член Комісії голосує за зняття учасника з конкурсу, він указує в бюлетені відповідні підстави.

Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу Комісія приймає на своєму засіданні, що оформлюється відповідним протоколом (додаток 12).

4.13. У разі, якщо два і більше учасника запропонували однакову ціну за відповідну Смугу, Комісія може запропонувати цим учасникам конкурсу надати додаткові цінові пропозиції щодо отримання відповідної Смуги.

Додаткові цінові пропозиції учасників конкурсу приймаються протягом п'яти робочих днів після отримання учасником конкурсу письмової пропозиції Комісії. Якщо для розгляду додаткових конкурсних пропозицій потрібно змінити дату закінчення конкурсу, НКРЗ приймає рішення про перенесення цієї дати.

Додаткова цінова пропозиція надається в конверті, запечатаному печаткою суб'єкта господарювання та підписаному керівником. Відповідальна особа приймає та реєструє конверт з додатковою ціновою пропозицією учасників. Після реєстрації Відповідальна особа надає учаснику довідку про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації додаткової цінової пропозиції.

4.14. При проведенні тендера Комісія після розпечатування конвертів оцінює Конкурсні пропозиції учасників.

У призначену дату Комісія на засіданні визначає учасників торгів "з голосу". Свої рішення по кожному учаснику член Комісії визначає шляхом заповнення відповідного бюлетеня (додаток 13). У разі, коли член Комісії визначається не допускати учасника тендера до торгів "з голосу", у бюлетені він повинен указати відповідні підстави. Рішення про визнання учасника тендера учасником торгів "з голосу" Комісія оформлює протоколом (додаток 14).

4.15. Під час проведення торгів "з голосу" крок збільшення цінової пропозиції не може бути меншим 5 відсотків від початкової ціни торгів "з голосу".

4.16. Переможцем тендера визнається учасник, який запропонував на торгах "з голосу" найвищу ціну за лот відносно початкової ціни торгів. Рішення про визнання учасника торгів "з голосу" переможцем тендера Комісія оформлює протоколом (додаток 15).

4.17. Протокол про визнання учасника переможцем відповідного Конкурсу є підставою для прийняття рішення НКРЗ про видачу ліцензії.

4.18. За наявності тільки одного учасника Конкурсу, якщо він виконав усі вимоги цього Порядку та Умов, за рішенням Комісії він визнається переможцем Конкурсу за результатом розпечатування конверта з Конкурсною пропозицією.

4.19. У разі відсутності претендентів або якщо жодного учасника не визнано переможцем, Комісія інформує про це НКРЗ для прийняття рішення про оголошення нового Конкурсу за цим лотом або про зняття лота з Конкурсу та/або про видачу ліцензії на користування відповідною Смугою за порядком, визначеним Законом.

4.20. Закінченням Конкурсу є дата оформлення Комісією результатів Конкурсу (рішення Комісії за виставленим на Конкурс лотом).

V. Завершення Конкурсу

5.1. Рішення НКРЗ про результати Конкурсу оформлюється протоколом не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення Конкурсу й публікується на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ. Повідомлення про прийняте рішення за результатами Конкурсу надсилається (видається) учаснику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення (додаток 16).

5.2. Ліцензія на користування Смугами радіочастот у визначених регіонах видається переможцю Конкурсу в строки та в порядку, визначеному Законом.

5.3. Після оформлення результатів Конкурсу всім учасникам, за винятком переможців, протягом 10 робочих днів повертаються їх Конкурсні гарантії. Переможцю Конкурсна гарантія повертається протягом 10 робочих днів після сплати ним запропонованої ціни за відповідну Смугу.

5.4. Конкурсна гарантія не повертається у разі:

якщо заявник відмовляється від подальшої участі в Конкурсі після дати початку його проведення;

якщо переможець Конкурсу відмовляється сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію у строк, визначений Законом.

5.5. Якщо переможець Конкурсу відмовився сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію, НКРЗ приймає рішення про скасування результатів Конкурсу за даним лотом та приймає рішення про продовження Конкурсу за цим лотом серед інших учасників цього Конкурсу. НКРЗ письмово пропонує учасникам Конкурсу за даним лотом (за винятком суб'єкта господарювання, який відмовився сплатити або не сплатив у строк, визначений Законом, запропоновану ним ціну за ліцензію) надати цінові пропозиції за цей лот. Цінові пропозиції приймаються протягом десяти робочих днів після отримання учасником Конкурсу письмової пропозиції НКРЗ.

У разі проведення конкурсу переможець визначається відповідно до пункту 4.11 цього Порядку, у разі проведення тендера переможець визначається за результатами торгів "з голосу" відповідно до пункту 4.16 цього Порядку.

У разі відсутності інших учасників Конкурсу за цим лотом Комісія визначає переможця відповідно до пункту 4.18 цього Порядку.

5.6. Рішення Комісії, у тому числі про визначення переможця Конкурсу, може бути оскаржене відповідно до законодавства.

 

Начальник Управління
реєстрації та ліцензування
 

 
А. Мартиненко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

 

Повідомлення
про намір узяти участь
у ______________________________
конкурсі (тендері)
на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону, номер лота)

Реєстраційний N 


                                                                                                                                   (заповнюється відповідальною особою НКРЗ)

1. Відомості про Заявника

Найменування суб'єкта господарювання
  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО) 

  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО _____________________________

Банк _______________________________, м. ___________ 

Уповноважена особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел.                                     Факс                                             Електронна пошта

Місцезнаходження (місце проживання) 

Поштова адреса 


2. Вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастот, що заявляються,
______________________________________________________________________________________

3. Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер та дата видачі ліцензії)  ________________________________________________________________________

4. Наявність раніше отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (номер та дата видачі ліцензії) ____________________________________________________________________

5. Документи, які додаються до повідомлення,
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________

     З умовами конкурсу (тендера) згоден, зобов'язуюсь своєчасно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію та в разі перемоги сплатити запропоновану ціну за смугу радіочастот, що заявляється.

Підтверджую, що ___________________________________________________ не знаходиться у стадії
                                                                (найменування суб'єкта господарювання)
ліквідації та не є банкрутом.

Заявник: ________________
                                 (посада) 

_________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

________________________
(посада особи,
яка прийняла повідомлення) 

_________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


Дата й номер реєстрації повідомлення в НКРЗ ____________ 200_ року N ________ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Протокол N ___
про підсумки приймання конкурсних (тендерних) пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

                                    ______________ 200_ року.   

Присутні: 

  

голова комісії  

_______________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій,  

 
 
_______________________
(ініціали, прізвище) 

Порядок денний:

Розгляд підсумків приймання конкурсних (тендерних) пропозицій на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).

СЛУХАЛИ ___________________________________________________________________________:
                                                                                              (ініціали, прізвище) 

про отримані повідомлення, що надійшли на участь у конкурсі (тендері);

про перевірку відповідності умовам конкурсу (тендера) комплектів документів, що надійшли від суб'єктів господарювання;

про визначення та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).

У результаті розгляду встановлено, що на участь у конкурсі (тендері) надійшли повідомлення та конкурсні (тендерні) пропозиції від ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Заявлені смуги 

Заявлені регіони 

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИСТУПИЛИ:
________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Заявлені смуги 

Заявлені регіони 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера) 

  

  

  

  

  

  

3. Зняти з конкурсу (тендера) лоти N _________, на які немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цими лотами не відбувся.

4. Рішення щодо переможців за лотами N _______ прийняти за результатами розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями у зв'язку з наявністю у них по одному претенденту.

5. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання суб'єктів господарювання претендентами на участь у конкурсі (тендері):

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Кількість голосів за визнання претендентом на участь у конкурсі (тендері) 

Кількість голосів за відмову у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Результати голосування за пропозиції _________________________:

"ЗА" _____, "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Заявлені смуги 

Заявлені регіони 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера) 

  

  

  

  

  

  

3. Зняти з конкурсу (тендера) лоти N _________, на які немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цими лотами не відбувся.

4. Рішення щодо переможців за лотами N _______ прийняти за результатами розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями у зв'язку з наявністю у них по одному претенденту.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

  

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання заявника претендентом на участь у конкурсі (тендері) за відповідні лоти, а саме:

N
з/п 

Заявник 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Результати голосування члена комісії 

визнати претендентом на участь у конкурсі (тендері) 

відмовити у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках; якщо член комісії приймає рішення відмовити заявнику у визнанні його претендентом, указуються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів. 

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                         (пропозиції членів комісії)  

"ЗА"

  

"ПРОТИ"

 

Члени комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

   Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від ____________ N ___ ________________________________________________________ визнано претендентом на участь у
                            (найменування суб'єкта господарювання)
конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗ від ____________ N ___.

        Відповідно до пункту 3.12 Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 N 911 (далі - Порядок), вам необхідно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленою вами смугою радіочастот (лотом) не пізніше ніж за 3 робочі дні до _____________________________.
                                                                                                                                              (дата початку проведення конкурсу /тендера/) 

Сплата конкурсної (тендерної) гарантії проводиться окремо за кожен лот і є обов'язковою умовою для участі в подальших процедурах конкурсу (тендера).

Згідно з пунктом 4.4 Порядку в разі відмови претендента від сплати конкурсної (тендерної) гарантії або ненадходження сплати конкурсної (тендерної) гарантії в установлений термін претендент знімається з участі в конкурсі (тендері).

Сума конкурсних (тендерних) гарантій на заявлені лоти становить:

Номер заявленого лота 

Заявлений регіон 

Сума конкурсної (тендерної) гарантії, грн. 

  

  

  

  

  

  

Суму конкурсних (тендерних) гарантій необхідно сплатити на рахунок ___________

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

   Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від ____________ N ___ __________________________________________________________________ відмовлено у визнанні
                                               (найменування суб'єкта господарювання)

претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗ від  ____________ N _______

Підстави відмови  ______________________________________________________________________
                                                                                      (посилання на нормативно-правові акти) 

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії НКРЗ з визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

___________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ 

____________ 200_ року. 


Присутні:  

голова комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

____________________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

особа, відповідальна за зберігання конкурсних (тендерних) пропозицій,

 
 
____________________________
(ініціали, прізвище) 


       Порядок денний:  

      Визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ________________________________________________________ 
                                                                                                               (назва радіотехнології, смуги, регіону)

        СЛУХАЛИ _______________________________________________________________________:
                                                                                                             (ініціали, прізвище)

        про конкурсні (тендерні) гарантії, що надійшли від претендентів на рахунок НКРЗ. 

    Претендентами на участь у конкурсі (тендері) було визнано ____ суб'єктів господарювання, конкурсні (тендерні) гарантії сплатило ____ претендентів, не сплатило ____ претендентів, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Реєстраційний номер повідомлення,
дата реєстрації 

Заявлені претендентами 

Сума сплаченої конкурсної (тендерної) гарантії, грн.
(або відмітка про несплату) 

регіони обслуговування 

номер лота 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИСТУПИЛИ:

_______________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) претендентів, які сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.

2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.

3. Пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів учасниками конкурсу (тендера):

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Кількість голосів за визнання учасником конкурсу (тендера) 

Кількість голосів за відмову у визнанні учасником конкурсу (тендера) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Результати голосування за пропозиції _________________________:

"ЗА" _____, "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

  

  

  

  

2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили Конкурсні гарантії, а саме:

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

  

  

  

  

3. Інші рішення.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання претендента учасником конкурсу (тендера):

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Реєстраційний номер заяви 

Результати голосування члена комісії 

визнати учасником 

відмовити у визнанні учасником, причини відмови 

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках; якщо член комісії приймає рішення відмовити претенденту у визнанні його учасником, указуються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера). 

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                         (пропозиції членів комісії)  

  

 "ЗА"  

 

 "ПРОТИ" 

Член комісії 

________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

      Відповідно до пункту 3.12 Порядку про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 N 911, після отримання повідомлення про визнання __________________________________________
                                                                                                                                          (найменування претендента)
претендентом на участь у конкурсі (тендері) та про сплату конкурсної (тендерної) гарантії від ____________ N ____, вам необхідно було сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленою вами смугою радіочастот (лотом) не пізніше ніж за 3 робочі дні до ____________________
                                                                                                                                              (дата початку проведення конкурсу /тендера/)

      Рахунок на сплату конкурсної (тендерної) гарантії був вами отриманий ___________, але кошти в
                                                                                                                                                                                    (дата)  
установлений термін на рахунок НКРЗ не надійшли.

   Таким чином, згідно з протоколом конкурсної (тендерної) комісії від ____________ N ___ вам відмовлено в допуску до участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України за повідомленням про намір прийняти участь у конкурсі (тендері) від ____________ N ___ 

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Комісії НКРЗ з розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ 

____________ 200_ року. 


Присутні:  

голова комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

____________________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

особа, відповідальна за зберігання конкурсних (тендерних) пропозицій,

 
 
____________________________
(ініціали, прізвище) 


Порядок денний:

      розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України  ______________________________________________________________________________________
                                                           (назва радіотехнології, смуги, регіону)  

Протокол складено про виконання таких процедур конкурсу (тендера):

1. Відповідальною за зберігання конкурсних (тендерних) пропозицій посадовою особою ____________________, уповноваженою на це рішенням НКРЗ від _________ N ___, передано для розпечатування у конкурсну (тендерну) комісію ____ конвертів від ____ учасників.

2. Стан конвертів з конкурсними пропозиціями, які надано на процедуру розпечатування:

1) непошкоджених _____;

2) пошкоджених _______;

3) з непошкодженими елементами захисту від розпечатування _____;

4) з пошкодженими елементами захисту від розпечатування _____.

3. Розпечатування конвертів здійснено головуючим на засіданні комісії.

4. Відомості про документи, які надані учасниками в запечатаному конверті:

1) Конверт з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасника
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер з ДРФО,                                     місцезнаходження /місце проживання/) 
надійшов _____________________________________________________________________________
                                                                             (непошкодженим /пошкодженим/)
з ______________________________________ елементами захисту від розпечатування. 
                  (непошкодженими /пошкодженими/)

Після розпечатування з конверта вилучено документи та встановлено:

N
з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Відомості про оформлення документа та цінові пропозиції 

  

  

Оформлення відповідає (не відповідає) умовам конкурсу (тендера) 

  

  

Запропонована ціна за смугу 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або вповноваженої ним особи, які зареєстровані та присутні на засіданні комісії.

2) Конверт з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасника ____________

5. Після розпечатування конвертів прийнято для подальшого розгляду конкурсні пропозиції від таких учасників:

N
з/п 

Учасники 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Повідомлення
про відмову учаснику в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

   Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від ____________ N ___ ______________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування суб'єкта господарювання)
відмовлено в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗ від ____________ N ___

        Підстави відмови: __________________________________________________________________
                                                            (посилання на конкретні пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу /тендера/) 

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо зняття з конкурсу окремих учасників, підстави цих пропозицій:

N
з/п 

Учасник 

Цінова пропозиція учасника 

Результати голосування члена Комісії 

зняти учасника з конкурсу 

підстави щодо зняття учасника з конкурсу 

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

Своє рішення про зняття учасника з конкурсу член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (+, ) у відповідному стовпчику та вказує у наступному стовпчику підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу. 

2. Переможцем конкурсу визнати ____________________________________

3. ____________________________________________________________________________________
                                                                                         (пропозиції членів комісії)  

  

 "ЗА"  

 

 "ПРОТИ" 

Член комісії 

________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання конкурсної комісії НКРЗ з визначення переможця конкурсу на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ 

____________ 200_ року. 


Присутні: 

голова комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

____________________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 


     Порядок денний:  

     визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________________________________________________________________
                                                                                 (назва радіотехнології, смуги, регіону)

     СЛУХАЛИ ________________________________________________________________________:
                                                                                                (ініціали, прізвище)

    про результати розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ________________________;
                                                                                                                                                             (назва радіотехнології, смуги, регіону)

     про результати розгляду документів, які надані учасниками в конвертах, та відповідності цінових пропозицій умовам конкурсу.

      У результаті розгляду встановлено, що розпечатано __ конвертів з конкурсними документами від ____ учасників, а саме: 

N
з/п 

Учасник 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Заявлені учасниками 

Цінова пропозиція учасника 

регіон обслуговування 

номер лота 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИСТУПИЛИ:

________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Пропозиції щодо зняття з конкурсу учасників, підстави цих пропозицій:

N
з/п 

Учасник 

Дата реєстрації, реєстрацій ний номер повідомлення 

Цінова пропозиція учасника 

Підстави щодо зняття учасника з конкурсу 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Пропозиції щодо переможця конкурсу.

3. Пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо зняття з конкурсу учасників:

N
з/п 

Учасник 

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення 

Зняти учасника з конкурсу 

кількість голосів "ЗА" 

кількість голосів "ПРОТИ" 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Результати голосування щодо визначення переможця конкурсу:

N
з/п 

Учасник 

Цінова пропозиція учасника 

Визнати переможцем конкурсу 

кількість голосів "ЗА" 

кількість голосів "ПРОТИ" 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Результати голосування за пропозиції _________________________:

"ЗА" _____, "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з конкурсу таких учасників _________________________

2. Переможцем конкурсу визнати ___________________________

3. Пропозиції ____________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання учасників тендера учасниками торгів "з голосу":

N
з/п 

Учасник тендера 

Реєстраційний номер повідомлення 

Результати голосування члена комісії 

визнати учасником торгів "з голосу" 

не допускати до торгів "з голосу", підстави рішення 

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках, якщо член комісії приймає рішення не допускати до торгів "з голосу", указуються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера. 

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                         (пропозиції членів комісії)  

   

 
  "ЗА" 

   

 
  "ПРОТИ"

Член комісії 

________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗ з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

_____________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

    м. Київ 

____________ 200_ року. 


     Присутні: 

голова комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

____________________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 


      Порядок денний:  

визнання учасників тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ______________________________________________________________________________
                                                                                      (назва радіотехнології, смуги, регіону)
учасниками торгів "з голосу".

      СЛУХАЛИ ________________________________________________________________________:
                                                                                               (ініціали, прізвище)

   про результати розпечатування конвертів з тендерними документами учасників тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ________________________;
                                                                                                                                                             (назва радіотехнології, смуги, регіону)

    про результати оцінки документів, які надані учасниками в конвертах, та відповідності цінових пропозицій умовам тендера. 

      У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з тендерними документами від ____ учасників, а саме:

N
з/п 

Учасник 

Реєстраційний номер повідомлення,
дата реєстрації 

Заявлені учасниками 

Цінова пропозиція учасника 

регіон обслуговування 

номер лота 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. За результатами розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями та вивчення тендерних документів визнати учасниками торгів "з голосу" суб'єктів господарювання, які виконали всі умови тендера.

2. Не допускати до торгів "з голосу" учасників, які не виконали умов тендера.

3. Пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання учасниками торгів "з голосу" учасників тендера:

N
з/п 

Учасник тендера 

Цінова пропозиція учасника 

Кількість голосів членів комісії 

визнати учасником торгів "з голосу" 

не допускати до торгів "з голосу" 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Результати голосування за пропозиції _________________________:

"ЗА" _____, "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками торгів "з голосу":

N
з/п 

Учасник тендера 

Реєстраційний номер повідомлення 

Заявлені учасниками 

Цінова пропозиція учасника 

регіон обслуговування 

номер лота 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Не допускати до торгів "з голосу":

N
з/п 

Учасник тендера 

Реєстраційний номер повідомлення 

Цінова пропозиція учасника 

Підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Пропозиції ___________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗ з визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

     м. Київ 

____________ 200_ року. 


     Присутні: 

голова комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

члени комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

____________________________
(ініціали, прізвище) 

секретар комісії 

____________________________
(ініціали, прізвище) 


      Порядок денний:

   визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ________________________________________________________
                                                                                                                   (назва радіотехнології, смуги, регіону)

       Для участі в торгах "з голосу" запрошені:  

N
з/п 

Учасник тендера 

Номер картки учасника 

Цінова пропозиція учасника 

Офіційний представник учасника 

прізвище, ініціали 

присутність на засіданні комісії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Початкова вартість торгів "з голосу" за заявлений лот складає ____________, яка запропонована _____________

Учасниками тендера на торгах з "голосу" запропоновані такі цінові пропозиції:

N
з/п 

Учасник тендера 

Запропонована ціна за лот 

  

  

  

  

     Максимальна ціна за лот N ___ ____________ грн. запропонована __________________________,
                                                                                                                                                                       (найменування учасника)
який визнається переможцем тендера.

     Результати голосування щодо визнання ________ переможцем тендера: "ЗА" ___, "ПРОТИ" _____ 

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами торгів "з голосу" переможцем тендера за лот N __ визнати __________________

2. Звернутися з пропозицією до НКРЗ про видачу переможцю відповідної ліцензії.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера)
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
учасника про підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

     Національна комісія з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ) повідомляє, що відповідно до Порядку про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 N 911 (далі - Порядок), та умов конкурсу (тендера), затверджених рішенням НКРЗ від ______ N _____, підбиті підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

1. На підставі пункту __ Порядку й відповідно до протоколу засідання комісії з проведення конкурсу (тендера) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України від ____________ N ________ переможцем конкурсу (тендера) у __________________________ визнано:
                                                                                                                                               (назва регіону, смуги радіочастот) 

N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Регіон 

Смуга, МГц 

  

  

  

  

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос