Идет загрузка документа (202 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о денежном обеспечении и компенсационных выплатах лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 13.09.2007 № 174
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 13 вересня 2007 року N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 2007 р. за N 1130/14397

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24 грудня 2009 року N 275
,
 від 14 березня 2011 року N 55
,
 від 23 січня 2012 року N 32
,
 від 27 лютого 2013 року N 103
,
 від 26 червня 2015 року N 363

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України
 від 30 листопада 2015 року N 731)

Відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 23.01.2012 р. N 32)

1. Затвердити Інструкцію про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Фінансово-економічний департамент та Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку.

3. З наказом ознайомити особовий склад Держспецзв'язку в частині, що стосується.

 

Голова Служби 

Ю. Б. Чеботаренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
М. О. Солдатенко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення та виплат компенсаційного характеру особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - Держспецзв'язку).

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 17.09.92 N 538 "Про Порядок забезпечення безоплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу", від 15.06.94 N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11.08.95 N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 02.11.2006 N 1530 "Про грошову компенсацію за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації", від 02.11.2006 N 1531 "Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 538", від 08.12.2006 N 1702 "Про речове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час", від 27.12.2006 N 1828 "Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу", від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", від 04.06.2008 N 605 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та інвалідності особи, звільненої із служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації".

1.2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку визначається залежно від посади, спеціального звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов служби.

До грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер, премії) та одноразові (матеріальна допомога для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, винагорода за тривалу безперервну службу) додаткові види грошового забезпечення.

1.3. Розміри посадових окладів за основними (типовими) посадами, окладів за спеціальними званнями, щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

займана посада - посада, визначена у штатних розписах, на яку призначено особу рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку. Статус посади визначається встановленими за нею найвищим спеціальним званням і посадовим окладом;

місце служби - Адміністрація Держспецзв'язку (далі - Адміністрація), регіональні органи Адміністрації, установи, організації (заклади) та територіальні підрозділи, які входять до структури Держспецзв'язку, або їх відокремлений підрозділ, де проходить службу особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

місячне грошове забезпечення - посадовий оклад, оклад за спеціальним званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які встановлені особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відповідно до вимог цієї Інструкції на певну дату;

особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку - громадяни України, прийняті на службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку і яким присвоєно спеціальні звання;

переїзд на нове місце служби - зміна місця перебування (місця проживання) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, безпосередньо пов'язана з її переміщенням по службі в іншу місцевість;

підвищення посадового окладу - встановлення розміру посадового окладу особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відповідно до вимог цієї Інструкції з урахуванням розміру підвищення;

підпорядковані органи - регіональні органи Адміністрації, установи, організації (заклади) та територіальні підрозділи, які входять до структури Держспецзв'язку;

члени сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I або II групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку.

1.5. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які:

призначені на посади в Адміністрацію або підпорядковані органи;

зараховані у розпорядження Голови Держспецзв'язку або начальників підпорядкованих органів.

1.6. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку виплачується за місцем служби в межах асигнувань, затверджених кошторисом Адміністрації і підпорядкованих органів на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.

У разі зарахування осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у розпорядження Головою Держспецзв'язку в наказі про зарахування їх у розпорядження може окремо визначатися підпорядкований орган (або Адміністрація), який буде здійснювати виплату грошового забезпечення цим особам.

(пункт 1.6 розділу І доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

1.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати провадяться з урахуванням вказаних змін з дня набуття особою такого права.

1.9. Звернення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.10. Грошове забезпечення, виплачене особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку несвоєчасно або виплачене їй у меншому розмірі, ніж належить, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого особа мала право на нього.

У разі коли періоди служби, що не були внесені до особових справ, будуть документально підтверджені, грошове забезпечення в нових установлених розмірах виплачується з дня подання особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку до підрозділу кадрового забезпечення відповідних документів, що підтверджують не враховані раніше періоди служби (роботи).

1.11. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.12. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється щомісячно з 12 до 17 числа за поточний місяць.

У випадках коли початок або кінець встановленого строку виплати грошового забезпечення збігається з вихідними днями, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення на день раніше або пізніше встановленого строку.

Абзац третій пункту 1.12 розділу I виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

1.13. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які вибувають у відрядження (відпустку), якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, в тому числі за наступні місяці, на підставі відповідного рапорту особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше як за 10 днів до дня вибуття у відрядження чи відпустку, але не пізніше дня вибуття у відрядження (відпустку), не враховуючи вихідних і святкових днів.

1.14. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за час перебування у службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, який особа одержувала на день, що передував дню вибуття у відрядження. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, в яких у період перебування у службових відрядженнях відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за спеціальне звання та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

(пункт 1.14 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

1.15. При прийнятті на службу до Держспецзв'язку грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку виплачується по день виключення зі списків особового складу включно.

При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, вказаного в наказі про особовий склад. У разі якщо в наказі про особовий склад дату призначення на посаду не зазначено, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу. При цьому розрахунок грошового забезпечення за попереднім місцем служби здійснюється по день звільнення з посади включно.

1.16. Невикористані залишки підзвітних сум, а також неповернені у встановлений строк аванси утримуються з осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку повністю при наступних виплатах грошового забезпечення відповідно до наказу про особовий склад.

При цьому при кожній виплаті грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - 50 відсотків грошового забезпечення, що належить до виплати.

При відрахуванні з грошового забезпечення за кількома виконавчими документами за особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку у будь-якому разі повинно бути збережено 50 відсотків грошового забезпечення.

Обмеження, встановлені абзацами другим і третім цього пункту, не поширюються на відрахування з грошового забезпечення при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань з грошового забезпечення не може перевищувати 70 відсотків.

II. Оклади грошового забезпечення

1. Оклади за спеціальні звання

1.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку виплачуються оклади за спеціальні звання у розмірах, установлених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

1.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, яким спеціальне звання присвоєно одночасно з прийняттям на службу, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

1.3. У разі присвоєння спеціального звання під час проходження служби в Держспецзв'язку оклад за спеціальне звання особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку виплачується з дня, вказаного в наказі про присвоєння відповідного спеціального звання, а якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

2. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку

2.1. Посадові оклади особам середнього, старшого та вищого начальницького складу Держспецзв'язку виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах, установлених схемами посадових окладів, які затверджуються Адміністрацією відповідно до додатків 30 - 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

2.2. Посадові оклади особам рядового і молодшого начальницького складу Держспецзв'язку виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених схемами посадових окладів, які затверджуються Адміністрацією відповідно до додатка 32 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

2.3. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, призначеним на посади, за якими встановлено посадові оклади від мінімальних до максимальних, конкретні розміри посадових окладів установлюються наказом про особовий склад, на підставі рапортів про призначення (подання до призначення) начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів (подання до призначення) заступників Голови Держспецзв'язку.

При цьому особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які одержували за раніше займаними посадами оклади у розмірах, передбачених у межах окладів від мінімальних до максимальних, при призначенні на вищі або рівнозначні (з однаковими посадовими окладами) посади посадові оклади за новими посадами встановлюються не менші, ніж посадові оклади, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

Зміна розміру посадових окладів (збільшення або зменшення) особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, призначеним на посади, за якими встановлено посадові оклади від мінімальних до максимальних, установлюється наказом про особовий склад на підставі відповідних рапортів начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку.

2.4. При призначенні в установленому порядку осіб рядового і молодшого начальницького складу Держспецзв'язку на посади середнього начальницького складу Держспецзв'язку посадові оклади вказаним особам встановлюються за займаними посадами.

2.5. При призначенні на посади осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня призначення на посади.

2.6. У разі покладення на особу рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку згідно з наказом про особовий склад тимчасового виконання обов'язків за вищою посадою посадовий оклад виплачується цій особі за вищою посадою на строк тимчасового виконання обов'язків з урахуванням вимог цієї Інструкції.

2.7. У разі призначення у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, про що зазначається в наказі про особовий склад.

2.8. У разі звільнення зі служби у Держспецзв'язку виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем виключення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зі списків особового складу Держспецзв'язку.

2.9. При звільненні з посади в разі призначення на іншу посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку до дня призначення на нову посаду.

3. Підвищення посадових окладів

3.1. У разі проходження особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку служби на території населеного пункту, якому надано статус гірського, її посадовий оклад підвищується в порядку та розмірі, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95 N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах".

3.2. Підвищення посадового окладу особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку виплачується щомісячно з дня призначення на посаду чи покладення тимчасового виконання обов'язків за відповідною посадою на підставі наказу про особовий склад.

3.3. Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка отримує підвищений посадовий оклад, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення виплачуються від посадового окладу з урахуванням підвищення.

III. Додаткові види грошового забезпечення

1. Надбавка за вислугу років

1.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) за вислугу років щомісячно виплачується надбавка до їх посадового окладу та окладу за спеціальним званням у таких розмірах:

від 1 до 2 років

- 5 відсотків;

від 2 до 5 років

- 10 відсотків;

від 5 до 10 років

- 20 відсотків;

від 10 до 15 років

- 25 відсотків;

від 15 до 20 років

- 30 відсотків;

від 20 до 25 років

- 35 відсотків;

25 років і більше

- 40 відсотків.

Початком виплати чи збільшення розміру вказаної надбавки є день досягнення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку встановленого строку вислуги років.

1.2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення вислуги років особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для виплати їм процентної надбавки за вислугу років, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28.10.2013 N 569, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.11.2013 за N 1939/24471.

(пункт 1.2 глави 1 розділу ІІІ у редакції наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 26.06.2015 р. N 363)

1.3. Виплата процентної надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється на підставі відповідних висновків про вислугу років, обчислену підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку).

Висновки про результати обчислення вислуги років складаються на дату досягнення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку встановленого строку вислуги років у двох примірниках і затверджуються керівниками підпорядкованих органів, в Адміністрації - керівником підрозділу кадрового забезпечення. Перший примірник висновку передається до фінансового підрозділу, а другий долучається до особової справи особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку. Факт ознайомлення з висновком особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку повинна засвідчити підписом.

1.4. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на посаду в Адміністрацію чи інший підпорядкований орган за новим місцем служби для виплати зазначеної надбавки складається новий висновок у порядку, встановленому пунктом 1.3 цієї глави.

2. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

2.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) у межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

2.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, безпосередньо забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби установлюється у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, встановлюється особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за умови, якщо виконання відповідних завдань передбачено їх посадовими інструкціями.

2.3. Розмір надбавки, визначеної у пунктах 2.1 і 2.2 цієї глави, установлюється особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку індивідуально наказом про особовий склад на підставі рапортів (подання до призначення) начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів (подання до призначення) заступників Голови Держспецзв'язку.

У рапорті (поданні до призначення) обов'язково обґрунтовується клопотання про встановлення особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку вказаної надбавки залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань відповідно до вимог пунктів 2.1 і 2.2 цієї глави. Зазначені рапорти (подання до призначення) погоджуються з фінансовим підрозділом Адміністрації чи підпорядкованого органу в частині дотримання фонду грошового забезпечення.

2.4. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2.3 цієї глави.

2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку в установленому розмірі щомісячно з дня, вказаного у наказі про особовий склад, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня покладання тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою.

2.6. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби скасовується або її розмір зменшується.

2.7. У разі недостатності фонду грошового забезпечення розмір встановленої надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби переглядається в порядку, визначеному для її встановлення.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

3.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

3.2. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), на час виконання робіт керівниками закладів та установ Держспецзв'язку встановлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - від 70 до 100 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - від 30 до 70 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - від 10 до 30 відсотків.

3.3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за займаною посадою наказом про особовий склад відповідно до затверджених керівниками підпорядкованих органів Держспецзв'язку (в Адміністрації - Головою Держспецзв'язку) номенклатур посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, на підставі рапортів начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

(абзац перший пункту 3.3 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

У рапорті зазначаються реквізити номенклатури посад, номер пункту номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, дата призначення на посаду, дата та номер наказу про призначення на посаду, дата надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, дата та номер наказу про надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими працює особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, та розмір надбавки до посадового окладу.

(абзац другий пункту 3.3 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

3.4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку щомісячно з дня призначення на посаду, яку внесено до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці але не раніше дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації.

(пункт 3.4 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

3.5. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3.4 цієї глави.

3.6. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня припинення доступу до матеріальних носіїв секретної інформації;

з дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації з нижчим ступенем секретності;

(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
)

з дня закінчення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт.

Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється у порядку її встановлення.

4. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

4.1. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, що передбачено їх посадовими обов'язками та номенклатурою посад, за якими надається допуск до шифрувальної роботи, затвердженою Адміністрацією, виплачується надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі до посадових окладів у таких розмірах:

від 1 до 3 років

- 10 відсотків;

від 3 до 5 років

- 15 відсотків;

понад 5 років

- 20 відсотків.

4.2. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі особам начальницького складу Держспецзв'язку виплачується щомісячно з дня досягнення особою начальницького складу Держспецзв'язку відповідного строку безперервного стажу.

4.3. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі встановлюється особам начальницького складу Держспецзв'язку наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку, погоджених з органами спеціального зв'язку (в Адміністрації - із Центральним органом спеціального зв'язку), та висновків про обчислення безперервного стажу на шифрувальній роботі.

У рапорті зазначаються дата оформлення допуску особи начальницького складу Держспецзв'язку до шифрувальної роботи, дата призначення на відповідну посаду, реквізити номенклатури посад, номер пункту номенклатури посад, за якими надається допуск до шифрувальної роботи, та належний розмір надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, який необхідно встановити (переустановити) особі начальницького складу Держспецзв'язку.

4.4. Розрахунок безперервного стажу на шифрувальній роботі здійснює підрозділ кадрового забезпечення.

4.5. При призначенні особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі переустановлюється з дотриманням вимог пункту 4.3 цієї глави.

4.6. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється:

з дня призначення особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня скасування допуску до шифрувальної роботи.

Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється у порядку її встановлення.

5. Надбавка за класну кваліфікацію

5.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, що займають посади, за якими згідно із затвердженою Адміністрацією номенклатурою може присвоюватися класна кваліфікація, та мають клас, виплачується надбавка за класну кваліфікацію до посадового окладу в таких розмірах:

другий клас

- 5 відсотків;

перший клас

- 8 відсотків;

майстер

- 11 відсотків.

5.2. Надбавка за класну кваліфікацію особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється наказом про особовий склад на підставі рапортів керівників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку із зазначенням дати і номера наказу про присвоєння (підтвердження, пониження) особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку класної кваліфікації, реквізитів і пункту номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, а також розміру надбавки та періоду, на який вона встановлюється.

(пункт 5.2 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

5.3 У наказі про встановлення надбавки за класну кваліфікацію зазначаються клас класної кваліфікації, який має особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, дата присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

(пункт 5.3 глави 5 розділу ІІІ у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

5.4. Надбавка за класну кваліфікацію виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку згідно із займаними посадами щомісячно, з дня підписання наказу про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

5.5. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за класну кваліфікацію переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 5.2 і 5.3 цієї глави.

5.6. Виплата надбавки за класну кваліфікацію припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня підписання наказу про позбавлення (пониження) класної кваліфікації.

Виплата зазначеної надбавки також припиняється у разі виключення посади, яку займає особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, з номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, на підставі наказу про особовий склад, який готується за рапортом відповідного керівника із зазначенням реквізитів наказу про внесення змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація (або наказу про втрату нею чинності).

(пункт 5.6 глави 5 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

5.7. Поновлення виплати надбавки за класну кваліфікацію, а також зменшення або збільшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

6. Надбавка за кваліфікаційну категорію особам начальницького складу із числа медичного персоналу

6.1. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у стаціонарах, якщо вони мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія

- 10 відсотків;

перша кваліфікаційна категорія

- 15 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія

- 20 відсотків.

6.2. Особам із числа начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особам із числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія

- 5 відсотків;

перша кваліфікаційна категорія

- 10 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія

- 15 відсотків.

6.3. Надбавка за кваліфікаційну категорію встановлюється особам начальницького складу Держспецзв'язку із числа медичного персоналу, які займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєно кваліфікаційну категорію, наказом про особовий склад на підставі рапортів керівників структурних підрозділів із зазначенням дати і номера документа встановленого зразка про присвоєння особі начальницького складу Держспецзв'язку із числа медичного персоналу відповідної категорії та строку чергової атестації.

Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які до дня призначення на посаду мали кваліфікаційну категорію, вказана надбавка встановлюється з дня призначення на відповідну посаду.

Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які займають відповідні посади і яким присвоєно кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за цими посадами, зазначена надбавка встановлюється з дня присвоєння відповідної категорії.

У наказі про особовий склад зазначається строк, до досягнення якого особа начальницького складу Держспецзв'язку із числа медичного персоналу повинна пройти чергову атестацію в установленому порядку.

6.4. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам начальницького складу Держспецзв'язку із числа медичного персоналу за займаними посадами щомісячно з дня, вказаного у наказі про особовий склад.

6.5. При призначенні особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за кваліфікаційну категорію переустановлюється з дотриманням вимог пункту 6.3 цієї глави.

6.6. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію припиняється:

з дня призначення на посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня закінчення встановленого строку переатестації.

6.7. Поновлення виплати надбавки за кваліфікаційну категорію, а також підвищення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

7. Надбавка за знання та використання іноземної мови

7.1. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які володіють іноземною мовою та займають посади, які включені до переліку посад, що потребують знання та використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови до посадового окладу в таких розмірах:

однієї європейської

- 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської

- 15 відсотків;

двох і більше мов

- 25 відсотків.

7.2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови встановлюється наказом про особовий склад на підставі рапортів керівників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку, погоджених з підрозділами кадрового забезпечення.

Знання особою начальницького складу Держспецзв'язку іноземної мови підтверджується відповідними документами, наявними в матеріалах особової справи, що засвідчують відповідність цих знань державним стандартам.

7.3. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови виплачується щомісячно з дня, вказаного у наказі про особовий склад, а якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

7.4. При призначенні особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 7.2 цієї глави.

8. Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування

8.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв'язку, виплачується надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування у розмірі 10 відсотків від посадового окладу.

8.2. Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування встановлюється особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі рапортів керівників структурних підрозділів із зазначенням дати та номера наказу про закріплення за особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку машини, обладнаної абонентними засобами зв'язку.

Вказана надбавка виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку щомісячно з дня, вказаного у наказі про особовий склад, а якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

8.3. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування переустановлюється з дотриманням вимог пункту 8.2 цієї глави.

8.4. Виплата надбавки за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування припиняється за відповідним наказом про особовий склад, який готується на підставі рапортів керівників структурних підрозділів із зазначенням дати та номера наказу про відкріплення від особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку машини, обладнаної абонентними засобами зв'язку.

Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня відкріплення від особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відповідної машини.

9. Надбавка за службу у високогірних місцевостях

9.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які проходять службу на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за службу на території гірських населених пунктів), щомісячно виплачується надбавка за службу у високогірних місцевостях у розмірі 25 відсотків посадового окладу.

9.2. Вказана надбавка встановлюється особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку з дня призначення на посаду за наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів.

9.3. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 9.1 і 9.2 цієї глави.

10. Надбавка за кваліфікаційну категорію

10.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади водіїв і мають клас, виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію до посадового окладу в таких розмірах:

другий клас

- 5 відсотків;

перший клас

- 10 відсотків.

10.2. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку щомісячно згідно із займаними посадами на підставі наказу про особовий склад з дня, вказаного у наказі, але не раніше дня присвоєння кваліфікаційної категорії.

10.3. У наказі про встановлення надбавки за кваліфікаційну категорію зазначаються дата і номер наказу про присвоєння (підвищення, зниження) особі рядового і начальницького складу Держспецзв'язку відповідної кваліфікаційної категорії.

10.4. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію припиняється:

з дня підписання наказу про зниження (позбавлення) відповідної кваліфікаційної категорії;

з дня призначення на посаду, за якою не може присвоюватися кваліфікаційна категорія водія.

10.5. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 10.2 і 10.3 цієї глави.

11. Доплата за науковий ступінь

11.1. Особам начальницького складу Держспецзв'язку щомісячно виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам начальницького складу Держспецзв'язку навчальних закладів, науково-дослідних і науково-виробничих установ - у розмірі 15 і 25 відсотків посадового окладу відповідно;

особам начальницького складу Держспецзв'язку Адміністрації та інших підпорядкованих органів - у розмірі 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

За наявності у зазначених осіб двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

11.2. Доплата за науковий ступінь особам начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку.

11.3. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дня прийняття рішення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про видачу відповідного диплома кандидата або доктора наук.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності особи начальницького складу Держспецзв'язку на займаній посаді визначається керівником підпорядкованого органу (в Адміністрації - керівником структурного підрозділу або заступником Голови Держспецзв'язку).

11.4. При призначенні особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків доплата за науковий ступінь переустановлюється з дотриманням вимог пункту 11.2 цієї глави.

12. Доплата за вчене звання

12.1. Доплата за вчене звання виплачується щомісячно особам начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання:

доцента (старшого наукового співробітника) - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

12.2. Доплата за вчене звання особам начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку.

12.3. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою діяльністю.

Особам начальницького складу Держспецзв'язку, які займають посади, що пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, і які одержали вчене звання у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється з дня прийняття Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України відповідного рішення.

12.4. При призначенні особи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків доплата за вчене звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 12.2 цієї глави.

13. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний"

13.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які мають почесні звання, і якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, щомісячно виплачується надбавка за почесні звання:

в Адміністрації та її регіональних органах за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

в підпорядкованих органах (крім регіональних органів Адміністрації) за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - у розмірі 40 відсотків посадового окладу.

13.2. Надбавка за почесне звання особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється за займаними посадами наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів.

13.3. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які до дня призначення на посаду мали почесне звання, вказана надбавка встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням.

У разі присудження почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, вказана надбавка встановлюється з дня присвоєння почесного звання.

Відповідність почесного звання профілю діяльності особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на займаній посаді визначається керівником підпорядкованого органу (в Адміністрації - керівником структурного підрозділу).

13.4. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків надбавка за почесне звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 13.2 цієї глави.

14. Надбавка за спортивні звання

14.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або національних збірних команд СРСР, держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та Балтії не менш як один рік, а їх діяльність збігається за профілем із спортивним званням, щомісячно виплачується надбавка за спортивні звання:

"Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків посадового окладу;

"Майстер спорту міжнародного класу" та "Майстер спорту" - 15 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

За наявності двох або більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

Відповідність спортивного звання профілю діяльності особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на займаній посаді визначається керівником підпорядкованого органу (в Адміністрації - керівником структурного підрозділу).

14.2. Надбавка за спортивне звання особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі рапорту начальника структурного підрозділу.

Наявність у особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку спортивного звання підтверджується відповідним посвідченням або іншим документом (довідки відповідних спортивних федерацій, організацій, архівні матеріали тощо).

14.3. При призначенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов'язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 14.2 цієї глави.

15. Преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку

15.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в межах річного фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

Щомісячний плановий фонд преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку формується, виходячи із розмірів преміювання за посадами, що встановлюються щорічно наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, та чисельності осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, яким виплачується грошове забезпечення.

(пункт 15.1 глави 15 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

15.2. Доцільність преміювання кожної особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку визначають керівники структурних підрозділів Адміністрації та підпорядкованих органів відповідно до затверджених показників без обмеження розміру індивідуальних премій у межах щомісячного фонду преміювання.

(абзац перший пункту 15.2 глави 15 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

Рішення про преміювання та розміри премій начальників структурних підрозділів Адміністрації, керівників підпорядкованих органів приймає та визначає Голова Держспецзв'язку.

(абзац другий пункту 15.2 глави 15 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

Преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які зараховані у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.

(пункт 15.2 глави 15 розділу ІІІ доповнено абзацом третім
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

15.3. Виплата премії особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та позбавлення їх премії здійснюються за наказами про особовий склад. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку видаються на підставі рапортів начальників структурних підрозділів, а начальників структурних підрозділів Адміністрації, керівників підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку, погоджених з фінансовим підрозділом у частині дотримання фонду преміювання. У рапортах з клопотанням про встановлення премії, позбавлення премії та у відповідних наказах про преміювання зазначаються конкретні причини, визначені затвердженими показниками, що стали підставою для цього.

15.4. Виплата премій особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється щомісячно за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення.

За наявності асигнувань на кінець року за рішенням Голови Держспецзв'язку премія за грудень може бути виплачена в кінці грудня поточного бюджетного року. При цьому наказ про встановлення розмірів премії видається в грудні поточного року.

(пункт 15.4 глави 15 розділу ІІІ доповнено новим абзацом другим
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім)

За рішенням Голови Держспецзв'язку преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку може здійснюватися напередодні державних і професійних свят, ювілейних дат, а також за підсумками роботи за рік у межах фонду преміювання, утвореного за рахунок економії фонду грошового забезпечення на відповідну дату. При цьому до наказу про виплату премії включаються всі особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, про преміювання яких прийнято рішення.

15.5. Премія може скасовуватися за умов, визначених затвердженими показниками.

15.6. При виплатах, розмір яких розраховується, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, премія обчислюється у розмірі, який щорічно встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення на поточний рік.

(пункт 15.6 глави 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103
,
 у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

15.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку грошового забезпечення за неповний місяць премія за цей місяць виплачується одночасно з грошовим забезпеченням з дотриманням вимог пункту 1.7 розділу I і пункту 15.3 цієї глави.

16. Матеріальна допомога для оздоровлення

16.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) один раз на календарний рік надається матеріальна допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день видання наказу.

(абзац перший пункту 16.1 глави 16 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Адміністрації Державної служби  спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103
,
 від 26.06.2015 р. N 363)

Абзац другий пункту 16.1 глави 16 розділу III виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

16.2. Вказана допомога виплачується за рапортом особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на підставі наказу про особовий склад або про відпустки, в якому зазначається її конкретний розмір.

(пункт 16.2 глави 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103
,
 у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

16.3. Особам, які проходили службу (військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на службу до Держспецзв'язку за контрактом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, допомога для оздоровлення в році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її у цьому році за попереднім місцем служби.

(пункт 16.3 глави 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

17. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

17.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) один раз на календарний рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день звернення.

(абзац перший пункту 17.1 глави 17 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

Граничний розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на відповідний рік встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення.

(абзац другий пункту 17.1 глави 17 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

17.2. Для отримання вказаної допомоги особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку подає мотивований рапорт на ім'я керівника підпорядкованого органу, а керівник підпорядкованого органу та особа начальницького складу Держспецзв'язку, яка проходить службу в Адміністрації (з клопотанням керівника структурного підрозділу Адміністрації), - на ім'я Голови Держспецзв'язку.

Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі наказу про особовий склад, в якому зазначається її конкретний розмір.

(пункт 17.2 глави 17 розділу III у редакції наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103)

17.3. Особам, які проходили службу (військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на службу до Держспецзв'язку за контрактом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, допомога для вирішення соціально-побутових питань у році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її у цьому році за попереднім місцем служби.

(пункт 17.3 глави 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

18. Винагорода за тривалу безперервну службу

18.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку залежно від тривалості безперервної календарної служби з урахуванням стажу військової служби виплачується винагорода за тривалу безперервну службу у таких розмірах:

за 15 років - 1 посадовий оклад і оклад за спеціальним званням;

за 20 років - 1,5 посадового окладу та окладу за спеціальним званням;

за 25 років - 2 посадові оклади та оклади за спеціальним званням;

за 30 років - 2,5 посадового окладу та окладу за спеціальним званням;

за 35 років і кожні наступні 5 років - 3 посадові оклади та оклади за спеціальним званням.

Право на отримання винагороди за тривалу безперервну службу настає з дня досягнення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку під час проходження служби в Держспецзв'язку встановленого цим пунктом строку безперервної календарної служби.

18.2. Виплата винагороди за тривалу безперервну службу особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за наказом про особовий склад, в якому зазначаються строк безперервної служби та розмір винагороди. Відповідний наказ готується на підставі висновків про безперервну календарну службу, обчислену підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку).

(абзац перший пункту 18.2 глави 18 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 27.02.2013 р. N 103)

Висновок про результати обчислення тривалої безперервної календарної служби складається на дату досягнення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку встановленого строку безперервної календарної служби і затверджується керівником підпорядкованого органу (в Адміністрації - керівником підрозділу кадрового забезпечення).

Факт знайомлення з висновком особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку повинна засвідчити підписом.

Висновок є підставою для видання наказу про особовий склад. Після видання наказу висновок долучається до особової справи.

18.3. До тривалої безперервної служби зараховується безперервна календарна служба в Держспецзв'язку та безперервна календарна служба у військовому або спеціальному званні в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях.

18.4. Стаж безперервної календарної служби осіб, які проходили службу в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях, мали військові або спеціальні звання та потім знову прийняті (призвані) на службу, обчислюється з урахуванням попередньої служби до звільнення, якщо особи прийняті (призвані) повторно на службу не пізніше ніж через один рік після звільнення.

IV. Виплата грошового забезпечення

1. Виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами

1.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, на яких відповідним наказом про особовий склад покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, за якими передбачено виплату посадових окладів у більших розмірах, ніж за займаною посадою, встановлюються посадові оклади за посадами, за якими вони тимчасово виконують обов'язки.

1.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, виплачуються посадові оклади за займаними посадами.

1.3. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у разі покладання на них тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, за якими можуть бути встановлені мінімальні або максимальні розміри посадових окладів, посадовий оклад встановлюється наказом про особовий склад на підставі рапортів начальників структурних підрозділів про покладання тимчасового виконання обов'язків, а начальникам структурних підрозділів Адміністрації, керівникам підпорядкованих органів - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку.

1.4. Посадові оклади особам начальницького складу Держспецзв'язку, які є заступниками безпосередніх начальників, незалежно від їх посадових обов'язків, на період тимчасового виконання обов'язків за посадами безпосередніх начальників виплачуються з дотриманням таких умов:

у разі тимчасового виконання зазначеними особами начальницького складу Держспецзв'язку обов'язків за не вакантними посадами безпосередніх начальників на час тимчасового виконання обов'язків їм виплачуються оклади, які були їм встановлені за займаними посадами;

у разі тимчасового виконання зазначеними особами начальницького складу Держспецзв'язку обов'язків за вакантними посадами безпосередніх начальників або за не вакантною посадою, яку займає особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, на час тимчасового виконання обов'язків їм встановлюються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

1.5. Виплата надбавки за вислугу років та інших видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за період тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою здійснюється з урахуванням фактично отримуваного окладу.

1.6. Після закінчення строку тимчасового виконання обов'язків грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку виплачується у розмірах, установлених за займаною посадою.

2. Виплата грошового забезпечення за час перебування у розпорядженні

2.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, грошове забезпечення виплачується у розмірах, які були їм встановлені відповідно до займаних посад на день, що передував дню зарахування особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку у розпорядження, з урахуванням вимог пункту 15.2 глави 15 розділу III цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

У разі зарахування осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, у розпорядження відповідних начальників грошове забезпечення цим особам виплачується у порядку, встановленому абзацом першим цього пункту.

(пункт 2.1 глави 2 розділу IV доповнено абзацом другим
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

2.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які зараховані у розпорядження відповідних начальників і на яких відповідним наказом про особовий склад покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, грошове забезпечення виплачується у розмірі та на умовах, визначених цією Інструкцією.

2.3. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, у яких виникло право на отримання у збільшених розмірах окладу за спеціальне звання та надбавки за вислугу років, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого у них виникло право на нові розміри.

3. Виплата грошового забезпечення за час відпусток

3.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за час відпусток грошове забезпечення виплачується у розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття у відпустку, з урахуванням вимог пункту 3.3 цієї глави.

3.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за весь період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується грошове забезпечення, яке обчислюється сумарно, виходячи із розміру місячного грошового забезпечення, встановленого особі на день, що передував дню вибуття у таку відпустку, з урахуванням вимог пункту 15.6 глави 15 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 3.2 глави 3 розділу IV у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

3.3. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за час перебування у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а у разі коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежна), не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку, з дня, з якого вони перебувають у цих видах відпусток, грошове забезпечення не виплачується. Зазначеній категорії осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за час перебування їх у соціальних відпустках здійснюються компенсаційні виплати відповідно до вимог законодавства.

Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною без збереження грошового та матеріального забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а у разі коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежна), не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у році, в якому вони приступили до виконання службових обов'язків за посадами.

(абзац другий пункту 3.3 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

У разі настання в осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а у разі коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежна), не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку, права на отримання винагороди за тривалу безперервну службу зазначена винагорода виплачується у році, в якому вони приступили до виконання службових обов'язків, у розмірі, визначеному на день набуття особою такого права.

3.4. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, в яких у період перебування у відпустках відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за спеціальне звання та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

3.5. У рік звільнення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які звільняються зі служби після закінчення строку контракту, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів, у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які мають дітей.

Кількість невикористаних днів відпустки, за які проводиться грошова компенсація, зазначається у наказі про виключення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зі списків особового складу Держспецзв'язку.

(абзац другий пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки проводиться виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на день виключення її зі списків особового складу Держспецзв'язку. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на кількість календарних днів у місяці.

(абзац третій пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

4. Виплата грошового забезпечення за час хвороби

4.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, у тому числі тим, які перебувають у розпорядженні, за весь час безперервного перебування на лікуванні або у відпустці у зв'язку з хворобою виплачується грошове забезпечення, визначене на день, що передує дню вибуття на лікування чи у відпустку у зв'язку з хворобою, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з Адміністрації чи підпорядкованого органу. У випадках якщо законодавством передбачені більш тривалі терміни перебування осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на лікуванні за окремими захворюваннями, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні у зв'язку із цими хворобами.

У такому самому порядку виплачується грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за час догляду за хворими членами сім'ї і через карантин, на який вони звільняються від служби на підставі листків тимчасової непрацездатності, виданих закладами охорони здоров'я.

4.2. Якщо у період перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я або у відпустці у зв'язку з хворобою в особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за спеціальне звання та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

5. Виплата грошового забезпечення у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку або визнання її безвісно відсутньою, оголошення померлою

5.1. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, в якому особа загинула (померла). При цьому виплата премії здійснюється по день виключення зі списків особового складу включно.

Грошове забезпечення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, виплачується після надходження до Адміністрації чи підпорядкованого органу відповідного рішення суду, в якому буде встановлено день, коли особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, до цього дня включно.

Нараховане грошове забезпечення виплачується членам сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку.

5.2. Також членам сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям, виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення та здійснюються виплати компенсаційного характеру, право на які в особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку виникло включно до дня її загибелі (смерті) або до дня визнання її судом безвісно відсутньою, оголошення померлою.

5.3. Виплати, зазначені у пунктах 5.1 і 5.2 цієї глави, здійснюються фінансовим підрозділом на підставі відповідних наказів за умови подання членами сім'ї:

письмової заяви;

копії свідоцтва про смерть (рішення суду про визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою);

довідки органу реєстрації чи відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

копії паспортів (1, 2 сторінок і сторінок із зазначенням місця реєстрації) повнолітніх членів сім'ї;

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії свідоцтва про шлюб (за наявності).

Вказані виплати здійснюються рівними частинами усім особам, які мають право на їх одержання. У разі письмової відмови однієї з осіб від грошової виплати її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання.

6. Виплата грошового забезпечення курсантам, слухачам, аспірантам, докторантам

6.1. Курсантам спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку з дня зарахування на навчання виплачуються посадові оклади залежно від курсу навчання у розмірах, установлених додатком 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". При цьому курсантам із числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади встановлюються за останніми посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених цим додатком.

6.2. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються на підставі документів, що підтверджують факт позбавлення батьківського піклування.

6.3. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у період навчання, виплачуються після надання до спеціалізованого навчального закладу Держспецзв'язку відповідних копій документів з першого числа місяця, наступного за тим, у якому вони залишилися без батьків.

6.4. Курсантам спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку із числа осіб, які до зарахування на навчання не перебували на службі, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня присвоєння їм спеціального звання середнього начальницького складу після закінчення навчального закладу.

6.5. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання), які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі і відмінні оцінки, посадові оклади підвищуються:

для тих, які отримали тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали добрі та відмінні оцінки, - на 25 відсотків посадового окладу.

Таке підвищення здійснюється на підставі наказу про особовий склад керівника відповідного спеціалізованого навчального закладу Держспецзв'язку з першого числа місяця, наступного за останнім днем екзаменаційної сесії семестру, по останнє число місяця наступної екзаменаційної сесії.

6.6. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командир відділення

- 10 відсотків посадового окладу;

заступник командира взводу

- 15 відсотків посадового окладу;

старшина курсу

- 20 відсотків посадового окладу.

Вказані надбавки виплачуються курсантам щомісячно на підставі наказу про особовий склад з дня призначення на відповідну посаду.

Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу про:

звільнення курсантів з посад, за якими передбачено виплату такої надбавки;

присвоєння спеціального звання середнього начальницького складу Держспецзв'язку;

відрахування курсантів зі спеціалізованого навчального закладу Держспецзв'язку.

6.7. Курсанти мають право на отримання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших виплат.

6.8. Особам рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, зарахованим на навчання до спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку, а також особам рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, які зараховані на службу за контрактом безпосередньо із запасу та призначені на посади слухачів, за період навчання виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до наказу про призначення з установленням посадового окладу за посадою "слухач", окладу за спеціальним званням та інших додаткових видів грошового забезпечення.

6.9. Слухачам і курсантам спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку за час перебування у канікулярних відпустках, на стажуванні або практиці виплачується грошове забезпечення, яке вони одержували під час навчання.

6.10. Курсантам, відрахованим зі спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку, грошове забезпечення виплачується до дня відрахування зі спеціалізованого навчального закладу Держспецзв'язку включно.

6.11. Особам середнього начальницького складу Держспецзв'язку із числа колишніх курсантів і слухачів, яких після закінчення спеціалізованих навчальних закладів Держспецзв'язку до призначення на посади зараховано у розпорядження начальників вказаних закладів, грошове забезпечення виплачується у розмірі, що визначається виходячи з мінімального розміру посадового окладу, встановленого додатком 30 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", за посадою "спеціаліст" у регіональному органі Держспецзв'язку, окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу років.

Премія особам середнього начальницького складу Держспецзв'язку із числа колишніх слухачів розраховується відповідно до вимог пункту 15.6 глави 15 розділу III цієї Інструкції.

6.12. Випускникам навчальних закладів виплачується матеріальна допомога для оздоровлення в порядку, передбаченому главою 16 розділу III цієї Інструкції.

6.13. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, зарахованим до аспірантур і докторантур спеціалізованих навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв'язку, крім окладів за спеціальними званнями, виплачуються посадові оклади за посадою аспіранта, докторанта, але не нижче посадового окладу, який їм було встановлено перед зарахуванням. При цьому розмір посадового окладу має бути не вище:

зарахованим до докторантур - окладу керівника кафедри (підрозділу), до штату якої його призначено, або керівника кафедри (підрозділу), до якої його прикріплено згідно з наказом;

зарахованим до аспірантур - окладу заступника керівника кафедри (підрозділу), до штату якої його призначено, або керівника кафедри (підрозділу), до якої його прикріплено згідно з наказом.

6.14. Додаткові види грошового забезпечення слухачів, аспірантів, докторантів спеціалізованих навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв'язку виплачуються у розмірах і на умовах, установлених цією Інструкцією.

7. Виплата грошового забезпечення особам начальницького складу Держспецзв'язку, призначеним на посади, пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом

7.1. Особам начальницького складу Держспецзв'язку, яких у встановленому порядку призначено на посади за службовим сумісництвом, оплата за фактично відпрацьований час здійснюється виходячи з посадового окладу (з урахуванням підвищення), встановленого за цими посадами.

Виплата окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку за посадою, яку вона займає на умовах сумісництва, не здійснюється.

Інші надбавки та доплати в разі їх установлення за суміщеною посадою виплачуються тільки від посадового окладу за суміщеною посадою.

Виплата грошового забезпечення за час відпустки особі начальницького складу Держспецзв'язку, яку призначено на посаду за службовим сумісництвом, здійснюється виходячи з посадового окладу за цією посадою та інших надбавок і доплат, установлених за суміщеною посадою. Виплата компенсації за невикористану відпустку при звільненні зі служби сумісникам провадиться відповідно до законодавства.

7.2. У разі звільнення зі служби виплата особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку одноразової грошової допомоги при звільненні за суміщеною посадою не здійснюється.

V. Виплати компенсаційного характеру

1. Грошова компенсація за неотримане речове майно

1.1. Грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на умовах, визначених у пунктах 32 - 38 Порядку речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1702.

1.2. Грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на підставі відповідного наказу та особистих рапортів у поточному році за минулі роки, а також у разі звільнення зі служби.

1.3. Зазначена грошова компенсація виплачується в межах кошторисних призначень Адміністрації та підпорядкованих органів Держспецзв'язку на вказані цілі.

2. Грошова компенсація за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення

2.1. До одержання приміщення для постійного проживання у разі відсутності службового житлового приміщення або житлової площі в гуртожитку особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням виплачується грошова компенсація за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення в розмірі фактичних витрат.

Граничний розмір грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення встановлюється Адміністрацією щорічно в межах кошторисних призначень, але не більше, ніж визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1530 "Про грошову компенсацію за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

2.2. Грошова компенсація за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають на обліку в житлових комісіях Адміністрації та підпорядкованих органів і уклали письмовий договір піднайму (наймання, оренди) житлового приміщення, оформлений відповідно до законодавства, на підставі відповідного рапорту, до якого додаються такі документи:

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

копії паспортів (1, 2 сторінок і сторінок із зазначенням місця реєстрації) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та повнолітніх членів її сім'ї;

копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

довідка житлової комісії Адміністрації чи підпорядкованого органу про наявність у особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку потреби у поліпшенні житлових умов;

довідка підрозділу кадрового забезпечення про чисельний склад сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

копія довідки з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (довідка за формою N 3) на кожного повнолітнього члена сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, завірена в установленому порядку.

2.3. Компенсація виплачується щомісячно за минулий місяць фінансовим підрозділом за місцем служби за умови подання особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, крім документів, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, оригіналів розрахункових документів за відповідний місяць, що підтверджують здійснення особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку відповідно до укладених договорів витрат на піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення (квитанції, чеки тощо).

(пункт 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

2.4. У разі змін у складі сім'ї, зміни місця проживання особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку або членів її сім'ї, зняття членів сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку повинна в десятиденний строк повідомити фінансовий підрозділ про настання зазначених обставин.

(главу 2 розділу V доповнено пунктом 2.4 згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
 захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

3. Компенсація витрат при проїзді осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу

3.1. Право на безплатний проїзд осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, а також членів їхніх сімей у чергову відпуску, нове місце служби та перевезення багажу забезпечується Держспецзв'язку на умовах, визначених Порядком забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.92 N 538.

3.2. Витрати, пов'язані з проїздом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби, відшкодовуються за рахунок Держспецзв'язку в межах кошторисних призначень на зазначені цілі в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, і страхових платежів на транспорті.

Витрати на проїзд і перевезення багажу відшкодовуються на підставі належним чином оформленого відпускного посвідчення або наказу про переміщення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та лише за наявності оригіналів документів, що підтверджують вартість цих витрат, страхових полісів тощо, а у разі переїзду на нове місце служби - за наявності копій паспортів (1, 2 сторінок і сторінок із зазначенням місця реєстрації) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та повнолітніх членів її сім'ї.

Витрати на проїзд і перевезення багажу, що не підтверджені відповідними документами, особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку не відшкодовуються.

Витрати у зв'язку з поверненням особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку квитків на потяг, літак або інший транспортний засіб відшкодовуються з дозволу керівництва Держспецзв'язку лише з поважних причин (відміна рішення про переміщення по службі, відкликання з відпустки тощо) за наявності відповідного документа, що підтверджує витрати.

4. Грошова допомога при переїзді на нове місце служби

4.1. У разі переїзду на нове місце служби особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку виплачується грошова допомога у розмірі місячного грошового забезпечення, встановленого особам на день призначення їх на посади за новим місцем служби, та на кожного члена сім'ї - у розмірі 50 відсотків зазначеного грошового забезпечення.

(пункт 4.1 глави 4 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

4.2. Виплата грошової допомоги особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється за новим місцем служби на підставі наказу про особовий склад. Накази про виплату грошової допомоги видаються на підставі рапортів осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.

До рапорту особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку обов'язково додає:

копії паспортів (1, 2 сторінок і сторінок із зазначенням місця реєстрації) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та повнолітніх членів її сім'ї;

копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

довідка підрозділу кадрового забезпечення про чисельний склад сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

копія довідки з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (довідка за формою N 3) на кожного повнолітнього члена сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку.

5. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби

5.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку при звільненні зі служби виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та порядку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

5.2. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на підставі наказу, в якому зазначається її розмір.

5.3. Сума одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на день виключення її зі списків особового складу Держспецзв'язку з урахуванням пункту 15.6 глави 15 розділу III цієї Інструкції.

(глава 5 розділу V у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

6. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію

6.1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується на умовах, визначених пунктом 11 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

6.2. Виплата щомісячної грошової допомоги особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, здійснюється в межах кошторисних призначень за місцем служби, з якого особа була звільнена.

Наказ про призначення зазначеної щомісячної грошової допомоги готується на підставі заяви особи, звільненої зі служби.

6.3. Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється щомісячно в строки, встановлені для виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, особисто отримувачу або на його рахунок в установі банку.

7. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та інвалідності особи, звільненої зі служби в Держспецзв'язку

7.1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та інвалідності особи, звільненої зі служби в Держспецзв'язку, здійснюється відповідно до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та інвалідності особи, звільненої із служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 N 605.

7.2. Підпорядкований орган (в Адміністрації - структурний підрозділ Адміністрації), в якому особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку проходила службу, на підставі отриманих документів готує висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги або обґрунтовану пропозицію щодо відмови у виплаті одноразової грошової допомоги.

(абзац перший пункту 7.2 глави 7 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги має містити:

дату і номер наказу про звільнення зі служби особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та виключення зі списків особового складу;

відомості про те, що поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідність не пов'язані з вчиненням такою особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, не є наслідком навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;

(абзац четвертий пункту 7.2 глави 7 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

відомості про те, що загибель (смерть) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку не пов'язана з вчиненням нею кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, не є наслідком умисного заподіяного особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку собі тілесного ушкодження;

(абзац п'ятий пункту 7.2 глави 7 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

розмір одноразової грошової допомоги з посиланням на відповідний пункт Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку та інвалідності особи, звільненої із служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 N 605.

Вказаний висновок підписується керівником підпорядкованого органу (в Адміністрації - керівником структурного підрозділу, в якому особа проходила службу), керівниками кадрового, фінансового, юридичного підрозділів та підрозділу охорони праці і скріплюється гербовою печаткою.

(абзац сьомий пункту 7.2 глави 7 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

7.3. На підставі висновку щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги або обґрунтованої пропозиції щодо відмови у виплаті одноразової грошової допомоги та завірених у встановленому порядку документів Адміністрація приймає рішення про призначення грошової виплати або про відмову у призначенні грошової виплати, про що видає відповідний наказ.

(пункт 7.3 глави 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
 України від 26.06.2015 р. N 363)

7.4. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється фінансовим підрозділом Адміністрації чи підпорядкованого органу в межах кошторисних призначень на підставі наказу.

VI. Порядок використання грошових атестатів

6.1. Грошовий атестат, форма якого наведена в додатку до цієї Інструкції, видається особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку в усіх випадках переміщення по службі до іншого підпорядкованого органу чи Адміністрації (у тому числі при направленні до навчальних закладів на навчання), направлення для подальшого проходження служби до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, а також у разі відрядження до державних органів із залишенням на службі.

(абзац перший пункту 6.1 розділу VІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом  Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

Якщо грошовий атестат за будь-яких обставин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов'язаний протягом 14 календарних днів надіслати цей документ до нового місця служби особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку.

6.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, звільненим з правом на пенсію, грошовий атестат особисто не видається, а після оформлення надсилається підрозділами кадрового забезпечення разом з іншими документами до відповідних територіальних органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії.

При звільненні осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку зі служби без права на пенсію грошовий атестат не оформлюється.

6.3. Грошовий атестат видається під підпис в особистій картці про грошове забезпечення, і про його видачу робиться запис у журналі реєстрації, в якому вказуються:

(абзац перший пункту 6.3 розділу VІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

порядковий номер;

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я, по батькові, займана посада і спеціальне звання;

куди вибула особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті повинен бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність записів щодо проведених розрахунків.

6.4. Грошові атестати заповнюються розбірливо, підписуються начальником підпорядкованого органу або особою, ним уповноваженою, і начальником фінансового підрозділу (в Адміністрації - керівником фінансового підрозділу та особою, яка заповнила атестат), а також скріплюються печаткою. Не допускаються заповнення грошових атестатів олівцем і виправлення.

Грошові атестати без підпису або печатки, з виправленнями, а також невірно заповнені вважаються недійсними і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймаються.

6.5. Після зарахування особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на грошове забезпечення фінансовий підрозділ повинен вислати Адміністрації чи підпорядкованому органу, який видав грошовий атестат, підтвердження до грошового атестата.

Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий атестат, після отримання підтвердження до грошового атестата робить відмітку про його отримання у журналі реєстрації і в особистій картці грошового забезпечення.

 

Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держспецзв'язку

Л. В. Максимець

 

ВИСНОВОК
щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103
,
 виключено згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

 

ВИСНОВОК
щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103
,
 виключено згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

 

ВИСНОВОК
щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103
,
 виключено згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України України від 26.06.2015 р. N 363)

 

ВИСНОВОК
щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку в більшому розмірі, ніж за раніше встановленою групою інвалідності

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103
,
 виключено згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

 

ВИСНОВОК
щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку після виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) без настання інвалідності

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 27.02.2013 р. N 103
,
 виключено згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363,
 у
зв'язку з цим додаток 6 вважати додатком)

 

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ______

___________________________________________________________
                                                                  (ким виданий)
засвідчує, що ________________________________________________
                                                                         (спеціальне звання)
___________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
забезпечений грошовим забезпеченням по "___" ____________ 20__ р.
1. Посадовий оклад (за штатною посадою/збережений) ____/____ грн.
Підвищений посадовий оклад на ____ % _____ грн.
2. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %
Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
3. ___________________________________________________ ____ %
4. ___________________________________________________ ____ %
5. ___________________________________________________ ____ %
6. ___________________________________________________ ____ %
7. ___________________________________________________ ____ %
8. ___________________________________________________ ____ %
9. Премія у розмірі ____ % за ________________ 20__ р.
Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так, ні):
10. Матеріальна допомога для оздоровлення ____
11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань ____
12. Винагорода за тривалу безперервну службу за ____ років
"___" ____________ 20__ р. (дата отримання).
Особа рядового чи начальницького складу перебуває у розпорядженні
з "___" ____________ 20__ р., підстава: __________________________
Інші відомості: _______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Атестат видано у зв'язку з ______________________________________
____________________________________________________________

М. П.

Підписи _____________________

"___" ____________ 20__ р.

              _____________________

Дані, що вказані в грошовому атестаті, вважаю вірними

 

Підписи _____________________


ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДО ГРОШОВОГО АТЕСТАТА N ______

Надсилається _________________________________________________
                                                                      (ким виданий атестат)
_____________________________________________________________
                                                                 (хто отримав атестат)
Підтверджуємо, що ____________________________________________
                                                                                   (спеціальне звання)
_____________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
пред'явлено грошовий атестат N _____ від "___" ____________ 20__ р., відповідно до якого він забезпечений грошовим забезпеченням
по "___" ____________ 20__ р.
1. Посадовий оклад (за штатною посадою/збережений) _____/_____ грн.
Підвищений посадовий оклад на ____ % _____ грн.
2. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %
Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
3. ____________________________________________________ ____ %
4. ____________________________________________________ ____ %
5. ____________________________________________________ ____ %
6. ____________________________________________________ ____ %
7. ____________________________________________________ ____ %
8. ____________________________________________________ ____ %
9. Премія у розмірі ____ % ________________ 20__ р.
Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так, ні):
10. Матеріальна допомога для оздоровлення ____
11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань ____
12. Винагорода за тривалу безперервну службу за ____ років
"____" __________ 20___ р. (дата отримання)
Інші відомості: ________________________________________________
_____________________________________________________________

 

М. П.

Підписи _____________________

"___" ____________ 20__ р.

               _____________________


(додаток у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.06.2015 р. N 363)

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.12.2009 р. N 275,
 від 14.03.2011 р. N 55,
 у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 23.01.2012 р. N 32)

____________

Опрос