Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения таможенными органами оперативного учета средств, учитываемых на соответствующих счетах таможенных органов как предоплата (доплата), и сумм таможенных и других платежей, уплачиваемых плательщиками налогов во время таможенного оформления товаров

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 20.07.2007 № 615
Утратил силу

Про затвердження Порядку ведення митними органами оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів

Наказ Державної митної служби України
від 20 липня 2007 року N 615

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2007 р. за N 1096/14363

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 28 жовтня 2008 року N 1200
,
 від 9 листопада 2009 року N 1070
,
 від 19 жовтня 2010 року N 1243

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
 від 5 грудня 2013 року N 765)

Відповідно до частини другої статті 305 Митного кодексу України, пунктів 5, 6 Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 N 417, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення митними органами оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів (додається).

2. Департаменту митних платежів (Джигалов С. О.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.):

3.1. У місячний строк спільно з Департаментом митних платежів (Джигалов С. О.) підготувати технічне завдання на розроблення програмного забезпечення "Оперативний облік коштів передоплати (доплати) і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів".

3.2. У місячний строк з дати визначення технічного завдання розробити та ввести в експлуатацію відповідне програмне забезпечення.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Пункт 5 втратив чинність

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О. П.

 

Голова Державної митної
служби України

 
О. Б. Єгоров

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
К. О. Ващенко

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
В. А. Копилов

 

Порядок
ведення митними органами оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог частини другої статті 305 Митного кодексу України, пунктів 5, 6 Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 N 417, наказу Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44 "Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938, та інших нормативно-правових актів.

2. У цьому Порядку термін "передоплата" означає попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938, рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених:

Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

Порядком розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938.

3. Цим Порядком установлюється механізм ведення митними органами оперативного обліку руху коштів передоплати (доплати), сум митних та інших платежів, векселів і сум пільг щодо оподаткування, наданих під час реалізації митної справи.

4. Облік, контроль і складання звітності здійснюються за встановленими в додатках 1 - 18 до цього Порядку формами, уніфікованими з формами програми "Інспектор-2006".

5. Картка - особовий рахунок платника податків, журнали обліку та реєстри, зазначені в розділах II - IX цього Порядку, ведуться відділом митних платежів митного органу (далі - Відділ) в електронному вигляді.

6. Заповнення форм оперативного обліку здійснюється в гривнях з двома десятковими знаками.

II. Облік надходження передоплати (доплати)

1. Суми коштів передоплати (доплати), що обліковуються на депозитних рахунках, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України за балансовим рахунком 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" (далі - депозитний рахунок 3734), або на відповідному рахунку, відкритому митним органом у вповноваженому банку за балансовим рахунком 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності" (далі - банківський рахунок 2603), підтверджуються випискою органу Державного казначейства України або оригіналом прибуткового касового документа, який підтверджує доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного органу).

2. У платіжних дорученнях на сплату митних та інших платежів за вантажною митною декларацією (далі - ВМД), уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - МД-1), у графі "Призначення платежів" має бути зазначено "Передоплата (доплата) за митне оформлення".

3. Підтвердження про надходження сум передоплати (доплати) Відділ отримує впродовж робочого дня в режимі "ON-LINE".

За відсутності відповідного технічного забезпечення Відділ щоденно звіряє суми надходжень з виписками з відповідних рахунків і прибутковими касовими документами, наявними в Службі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу (далі - Служба).

4. На підставі даних, зазначених у виписках з рахунків, прибуткових касових документах, суми, дати та номери платіжних документів, за якими здійснено зарахування сум коштів передоплати (доплати), заносяться до картки - особового рахунку платника податків (далі - Картка), форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку, до картки "Залишок коштів платника податків на депозитному рахунку 3734 митного органу" (далі - Картка про залишок коштів), форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку, до реєстру обліку надходжень коштів передоплати (доплати), що надійшли на депозитний рахунок 3734, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку, та до реєстру обліку надходжень коштів передоплати (доплати), що надійшли на банківський рахунок 2603 від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або фізичних осіб, які здійснюють митне оформлення товарів у порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, за умови оформлення ВМД, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

5. За потреби відповідна виписка з реєстру обліку платіжних доручень Державного казначейства України в електронному вигляді розсилається у підрозділи митного оформлення, на митні пости.

У разі внесення платежів готівкою підтвердженням факту зарахування коштів на відповідний рахунок митного органу є оригінал прибуткового касового документа.

6. При здійсненні операцій зі списання сум митних та інших платежів, нарахованих за ВМД, спочатку списуються кошти, які обліковуються на банківському рахунку 2603 і призначені для сплати митних та інших платежів, а потім списуються кошти, що перебувають на депозитному рахунку митного органу.

Готівка, що перебуває в касі митного органу на кінець робочого дня, не пізніше наступного робочого дня здається Службою на відповідні рахунки митного органу.

III. Порядок ведення особових рахунків платників податків

1. Картка відкривається Відділом щороку на кожного платника податків за умови:

отримання щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України, про надходження коштів передоплати (доплати) на депозитний рахунок 3734 митного органу;

наявності в платника податків залишку сум коштів після проведення всіх необхідних процедур із закриття звітного року за платежами, які контролюються митними органами (відповідно до виведеного вихідного сальдо за результатами операцій на кінець бюджетного року за особовим рахунком платника).

2. Графи Картки заповнюються у такому порядку:

2.1. У графах блоку "Інформація про платника податків" зазначається інформація стосовно платника податків, а саме:

найменування платника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові платника - фізичної особи;

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО) (за наявності) платника - фізичної особи;

реквізити рахунків у такому порядку: МФО, найменування фінансової установи, номер і вид рахунку - в іноземній валюті чи в національній валюті.

2.2. У блоці "Інформація про рух коштів на депозитному рахунку 3734" зазначаються:

у рядку "Період, за який формується Картка" - дата початку та кінця періоду, за який формується Картка (формат: число, місяць, рік);

у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на початок періоду" - загальна сума залишку коштів передоплати (доплати) на початок періоду, за який формується Картка.

2.3. У таблиці "Надійшло коштів передоплати (доплати), у т. ч. повернених на депозитний рахунок 3734" на підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України (у разі надходження передоплати /доплати/ у безготівковій формі розрахунку), або на підставі оригіналу прибуткового касового документа, що підтверджує доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного органу), зазначаються:

у графі 1 "Тип документа" - тип платіжного документа (платіжне доручення, квитанція банку, касовий ордер), згідно з яким надійшли кошти передоплати (доплати);

у графі 2 "Номер" - номер платіжного документа, згідно з яким надійшли кошти передоплати (доплати);

у графі 3 "Дата" - дата зарахування сум за платіжним дорученням на депозитний рахунок митниці або дата квитанції банку, касового ордера;

у графі 4 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка надійшла від платника податків на відповідний рахунок митному органу;

у рядку "Усього" - загальна сума коштів передоплати (доплати), яка надійшла від платника податків упродовж зазначеного періоду на відповідний рахунок митного органу.

2.4. У таблиці "Повернено коштів передоплати (доплати)" на підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України, зазначаються такі дані:

у графі 1 "Тип документа" - тип платіжного документа (платіжне доручення), згідно з яким повернено кошти передоплати (доплати);

у графі 2 "Номер" - номер платіжного документа, згідно з яким кошти передоплати (доплати) повертаються платнику податків;

у графі 3 "Дата" - дата платіжного документа, згідно з яким повернено кошти передоплати (доплати) платнику податків;

у графі 4 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка повертається платнику податків;

у рядку "Усього" - загальна сума коштів передоплати (доплати), яка повернена платнику податків упродовж зазначеного періоду на відповідний рахунок.

2.5. У таблиці "Суми нарахованих митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до держбюджету" на підставі даних, що містяться в митних деклараціях і МД-1, прийнятих до митного оформлення упродовж зазначеного періоду, зазначаються:

у графі 1 "Тип документа" - тип документа (митна декларація, МД-1), за яким нараховані митні та інші платежі;

у графі 2 "Номер" - номер документа, згідно з яким митні й інші платежі перераховуються до держбюджету;

у графі 3 "Дата" - дата оформлення документа, згідно з яким митні й інші платежі перераховуються до держбюджету;

у графі 4 "Вид платежу" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума нарахованих митних та інших платежів, які підлягають перерахуванню до Держбюджету згідно з документом, номер якого зазначено в графі 2;

у рядку "Усього" - загальна сума митних та інших платежів, списаних з відповідних рахунків митних органів і належних до перерахування в держбюджет згідно з оформленими документами, номери яких зазначено в графі 2 "Номер".

2.6. У таблиці "Суми митних та інших платежів, що доплачуються після закінчення митного оформлення за рахунок коштів передоплати" на підставі заяви платника податків про доплату сум митних та інших платежів, донарахованих унаслідок самостійно виявленої помилки в митній декларації, або про оплату податкового зобов'язання за податковим повідомленням відповідно до пункту 1.4 Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 11.05.2006 N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2006 за N 613/12487, зазначаються:

у графі 1 "Тип документа" - податкове повідомлення, заява платника податків, згідно з якими кошти доплати перераховуються до держбюджету;

у графі 2 "Номер" - номер документа, згідно з яким кошти доплати перераховуються до держбюджету;

у графі 3 "Дата" - дата документа, на підставі якого кошти перераховуються до держбюджету;

у графі 4 "Вид платежу" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума коштів доплати, яка перераховується до держбюджету;

у рядку "Усього" - загальна сума доплати митних та інших платежів, що перераховується з депозитного рахунку 3734 до держбюджету.

2.7. У рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на кінець періоду" зазначається загальна сума залишку коштів передоплати (доплати) на кінець періоду, за який формується Картка.

Ця сума складається із суми, зазначеної у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на початок періоду", з урахуванням суми, зазначеної у рядку "Усього" таблиці "Надійшло коштів передоплати (доплати), у т. ч. повернених на депозитний рахунок 3734", мінус суми, зазначені в рядках "Усього" таблиць "Повернено коштів передоплати (доплати)", "Суми нарахованих митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до Держбюджету" та "Суми митних та інших платежів, що доплачуються після закінчення митного оформлення за рахунок коштів передоплати".

2.8. У блоці "Довідкова інформація про рух коштів на рахунку з обліку доходів" зазначається така інформація:

2.9. У таблиці "Суми митних та інших платежів, доплачені платниками податків після закінчення митного оформлення на рахунки з обліку доходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України" зазначаються:

у графі 1 "Тип документа" - тип документа, який підтверджує зарахування коштів до держбюджету;

у графі 2 "Номер" - номер документа, який підтверджує зарахування коштів до держбюджету;

у графі 3 "Дата" - дата перерахування коштів за документом до держбюджету;

у графі 4 "Вид платежу" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума коштів доплати, яка перерахована до держбюджету;

у рядку "Усього" - загальна сума доплат донарахованих митних та інших платежів, що сплачена платниками податків на рахунки з обліку доходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України.

2.10. У таблиці "Кошти, повернені Державним казначейством України з держбюджету на рахунок платника податків" зазначаються:

у графі 1 "Документ" - документ, який підтверджує повернення коштів платнику податків;

у графі 2 "Номер" - номер документа, який підтверджує повернення коштів платнику податків;

у графі 3 "Дата" - дата перерахування коштів за документом;

у графі 4 "Вид платежу" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума коштів, що була помилково та/або надмірно зарахована до держбюджету та повернена на рахунок платника податків;

у рядку "Усього" - загальна сума коштів, що були помилково та/або надмірно зараховані до держбюджету та повернені на рахунок платника податків у порядку, визначеному Державною митною службою України та Державним казначейством України.

2.11. Дані, розміщені в таблицях "Суми митних та інших платежів, доплачені платниками податків після закінчення митного оформлення на рахунки з обліку доходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України" та "Кошти, повернені Державним казначейством України з держбюджету на рахунок платника податків", містять інформацію, що не впливає на рух коштів передоплати (доплати) платника податків. Ці дані використовуються для визначення узагальненої інформації про рух коштів.

2.12. У рядках блоку "Узагальнена інформація про рух коштів на депозитному рахунку 3734 та на рахунку з обліку доходів" зазначаються:

у рядку "Сума нарахованих під час митного оформлення митних та інших платежів з урахуванням сум доплат та повернень з рахунку з обліку доходів за період, за який формується картка, усього" - сума, яка складається із суми показників, зазначених у рядках "Усього" таблиць "Сума нарахованих митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до держбюджету", "Суми митних та інших платежів, що доплачуються після закінчення митного оформлення за рахунок коштів передоплати", "Суми митних та інших платежів, доплачені платниками податків після закінчення митного оформлення на рахунки з обліку доходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України", мінус суми, зазначені в рядку "Усього" таблиці "Кошти, повернені Державним казначейством України з держбюджету на рахунок платника податків";

у рядку "Сума нарахованих під час митного оформлення митних та інших платежів з урахуванням сум доплат і повернень з рахунку з обліку доходів з початку року, усього" - сума, яка формується аналогічно сумі, зазначеній у рядку "Сума нарахованих під час митного оформлення митних та інших платежів з урахуванням сум доплат та повернень з рахунку з обліку доходів за період, за який формується картка, усього", але на підставі даних з початку року.

3. Картка про залишок коштів відкривається та формується Відділом щорічно на кожного платника податків одночасно з Карткою.

3.1. У Картці про залишок коштів відображаються дані про платника податків та про операції, що проводяться з коштами передоплати (резервування, блокування, повернення).

3.2. Картка формується щоденно, на визначену дату.

3.3. Порядок заповнення граф Картки про залишок коштів такий:

3.4. У графах блоку "Інформація про платника податків" зазначається інформація стосовно платника податків, а саме:

найменування платника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові платника - фізичної особи;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи;

реквізити рахунків у такому порядку: МФО, найменування фінансової установи, номер і вид рахунку - в іноземній валюті чи в національній валюті.

3.5. У таблиці "Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)" на підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України (у разі надходження передоплати /доплати/ у безготівковій формі), або на підставі оригіналу прибуткового касового документа, що підтверджує доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного органу), та оформлених документів:

у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати)" зазначається сума залишку коштів передоплати (доплати) платника податків, що обліковується на відповідному рахунку митного органу за станом на час формування Картки про залишок коштів;

у рядку "у т. ч. у межах якого можна здійснювати митне оформлення на визначений час" зазначається сума залишку коштів передоплати (доплати) на відповідному рахунку митного органу, яка може бути використана для сплати платежів при митному оформленні товарів.

Ця сума дорівнює показнику, зазначеному в рядку "Залишок коштів передоплати (доплати)" таблиці "Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)", до якого додається показник, зазначений в рядку "Надійшло коштів передоплати (доплати)" цієї самої таблиці, та віднімаються показники, зазначені в рядку "Сума митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до держбюджету за робочий день" та в рядках "Усього" таблиць "Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД), ПМД", "Блокування коштів за документами, що перебувають у роботі", "Кошти, щодо яких прийнято рішення про повернення на вимогу платника податків";

у рядку "Надійшло коштів передоплати (доплати)" на підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного казначейства України (у разі надходження передоплати /доплати/ у безготівковій формі), або оригіналу прибуткового касового документа, що підтверджує доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного органу), зазначається загальна сума коштів передоплати (доплати), яка надійшла впродовж робочого дня, на який формується Картка про залишок коштів, на відповідний рахунок митного органу.

Загальна сума коштів передоплати (доплати) дорівнює сумі, зазначеній у рядку "Усього" таблиці "Надійшло коштів передоплати (доплати), у т. ч. повернених на депозитний рахунок 3734" Картки, складеної за робочий день, за який формується Картка про залишок коштів;

у рядку "Сума митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до держбюджету за робочий день" на підставі даних, що містяться в митних деклараціях і МД-1, прийнятих до оформлення упродовж дня, зазначається загальна сума митних та інших платежів, які перераховуються з відповідного рахунку митного органу до держбюджету згідно з митними деклараціями та МД-1.

Ця сума дорівнює показнику, який є сумою показників, зазначених у рядках "Усього" таблиць "Суми нарахованих митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до держбюджету" та "Суми митних та інших платежів, що доплачуються після закінчення митного оформлення за рахунок коштів передоплати" Картки, складеної за робочий день, за який формується Картка про залишок коштів.

3.6. У таблиці "Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД), ПМД" відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів", наказу Державної митної служби України від 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 424/7745, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів", наказу Державної митної служби України від 30.12.2003 N 931 "Про затвердження Порядку заповнення граф періодичної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1273/8594, зазначаються:

у графі 1 "Тип документа" - тип митної декларації (ВМД, попередня декларація /далі - ІМ ПД/, періодична митна декларація /далі - ПМД/), за якою нараховані митні та інші платежі, що підлягають резервуванню;

у графі 2 "Номер" - номер оформленої митної декларації;

у графі 3 "Дата" - дата оформлення митної декларації;

у графі 4 "Вид" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума митного та іншого платежу, нарахована за митною декларацією та зарезервована на депозитному рахунку 3734 митного органу.

Якщо кошти, що резервувалися за ВМД (ІМ ПД), ПМД, не були задіяні при митному оформленні товарів, то вони розрезервовуються і набувають статусу коштів передоплати.

Відповідні коригування робляться в таблиці "Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)" шляхом збільшення коштів, у межах яких можна здійснювати митне оформлення.

У разі оформлення ВМД (на підставі пунктів 4.3 та 4.7 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.02.2003 N 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 424/7745, або пункту 4 Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985) відповідна інформація в таблиці "Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД), ПМД" анулюється і переноситься в таблицю "Блокування коштів за документами, що перебувають в роботі".

3.7. У таблиці "Блокування коштів за документами, які перебувають у роботі" зазначаються документи, які прийняті до оформлення, але за якими ще не завершено митне оформлення товарів, а саме:

у графі 1 "Тип документа" - тип документа, за яким здійснюється митне оформлення товарів;

у графі 2 "Номер" - номер документа, за яким здійснюється митне оформлення товарів;

у графі 3 "Дата" - дата присвоєння документу порядкового номера в журналі обліку відповідно до пункту 7 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574;

у графі 4 "Вид" - код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832;

у графі 5 "Сума" - сума нарахованих митних платежів, яка після оформлення документа в повному обсязі підлягає перерахуванню з відповідного рахунку митного органу до держбюджету.

Якщо відповідно до законодавства за документами, що були прийняті в роботу, було прийнято рішення про неможливість завершення митного оформлення, то кошти, які блокувалися за цими документами, розблоковуються та залишаються як передоплата (доплата).

Відповідні коригування здійснюються у таблиці "Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)" - показник, зазначений у рядку "у т. ч. у межах якої можна здійснювати митне оформлення на визначений час", збільшується на вищезазначену суму.

3.8. Таблиця "Кошти, щодо яких прийнято рішення про повернення на вимогу платника податків" заповнюється у випадку, коли митним органом підготовлено висновок про повернення коштів.

Порядок заповнення граф таблиці такий:

у графі 1 "Номер документа" зазначається номер висновку, на підставі якого прийнято рішення про повернення коштів передоплати (доплати);

у графі 2 "Дата документа" зазначається дата складання висновку, на підставі якого прийнято рішення про повернення коштів передоплати (доплати);

у графі 3 "Сума коштів, щодо якої прийнято рішення про повернення" зазначається сума коштів передоплати (доплати), щодо якої прийнято рішення про повернення коштів платнику податків з відповідного рахунку митного органу.

У разі прийняття рішення про повернення коштів на вимогу платника податків відповідні коригування здійснюються у таблиці "Інформація про залишок коштів" - показник, зазначений у рядку "у т. ч. у межах якої можна здійснювати митне оформлення на визначений час", зменшується на суму повернення.

3.9. У Картці та Картці про залишок коштів відображаються дані про платника податків, рух коштів і період, за який вони формуються. Картка формується за робочий день, календарний місяць, бюджетний рік. Картка про залишок коштів формується за робочий день.

3.10. Кожна операція в Картках відображається окремим рядком у хронологічному порядку.

3.11. У Картці на дату проведення останньої облікової операції підбиваються підсумки за всіма її графами з початку місяця та з початку року (крім граф, що відображають сальдо розрахунків з бюджетом). На кінець місяця після проведення останньої операції здійснюється запис зазначених підсумкових рядків до особового рахунку.

3.12. З метою обліку сум передоплати (доплати), які не використовуються платником податків більше ніж 1095 днів з дати здійснення останньої операції за рахунком, у Відділі ведеться реєстр платників податків, кошти яких перебувають на відповідному рахунку без використання більше 1095 днів, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Порядок дій митного органу щодо зазначених коштів затверджується окремим нормативно-правовим актом Державної митної служби України. 

IV. Облік надходження платежів до держбюджету

1. З метою обліку сум митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до держбюджету, у Відділі ведуться:

реєстр належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за оформленими ВМД (додаток 6 до цього Порядку);

реєстр належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених фізичними особами за оформленими ВМД (додаток 7 до цього Порядку);

реєстр належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених за квитанцією МД-1, оглядовими розписами М-15, М-16 (додаток 8 до цього Порядку).

2. Щоденно, у визначений згідно з окремим наказом по митному органу час, після отримання відповідної інформації з усіх підрозділів митного оформлення Відділ подає Службі зведену у вищезазначені реєстри інформацію про належні до перерахування в держбюджет митні та інші платежі, нараховані за оформленими в повному обсязі ВМД, МД-1, М-15, М-16.

Реєстр належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених за квитанцією МД-1, ведеться окремо для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та фізичних осіб.

V. Звірення сум митних та інших платежів, що підлягали перерахуванню і фактично перераховані до держбюджету

1. Для забезпечення контролю розрахунків з держбюджетом Відділ спільно зі Службою щомісяця здійснює звірення сум митних та інших платежів, що підлягали перерахуванню і перераховані до держбюджету.

2. Результати звірки оформлюються відповідним актом.

До акта заносяться тільки підсумкові дані.

3. Форма акта про звірення руху грошових коштів на відповідному рахунку митного органу (суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності) наведена в додатку 9 до цього Порядку, форма акта про звірення руху грошових коштів на відповідному рахунку митного органу (фізичні особи) наведена в додатку 10 до цього Порядку.

4. Для звірення сум митних та інших платежів, що були нараховані за ВМД, МД-1 і списані в Картці та Картці про залишок коштів, Відділ до 15 числа місяця, наступного за звітним, здійснює звірення сум з відділом інформаційної роботи та митної статистики митного органу.

За результатами такого звірення складається акт.

Форма акта про звірення сум митних та інших платежів, нарахованих за ВМД, МД-1, і сум митних та інших платежів, списаних у Картках - особових рахунках платників податків, наведена в додатку 11 до цього Порядку.

5. Акти складаються у двох примірниках. Перший примірник акта залишається у справах Відділу, другий - у Службі або у відділі інформаційної роботи та митної статистики митного органу.

6. У разі виявлення розбіжностей між даними Відділу та даними Служби або відділу інформаційної роботи та митної статистики митного органу Відділом готується доповідна записка на ім'я керівника (заступника керівника) митного органу для прийняття відповідного рішення.

VI. Звірення залишків коштів передоплати (доплати)

1. Посадовими особами сектору оформлення Відділу або підрозділів митного оформлення, уповноважених на виконання функцій Відділу, за підсумками даних, зазначених у Картках, щороку за станом на 1 січня здійснюється інвентаризація взаєморозрахунків за кожним платником податків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" та Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.

2. Форма акта про звірення залишків сум коштів передоплати (доплати) на відповідному рахунку митного органу (тільки з призначенням платежу "Передоплата, доплата за митне оформлення") (далі - Акт про звірення залишків) наведена в додатку 12 до цього Порядку.

3. Акт про звірення залишків складається у двох примірниках.

4. Перший і другий примірники надаються платнику податків для узгодження зазначеної інформації.

Протягом 30 днів з дати складання митним органом Акта про звірення залишків перший примірник, підписаний платником податків, повинен бути повернений митному органу, який його склав.

VII. Облік векселів і сум наданих пільг з оподаткування

1. З метою обліку векселів, подання яких передбачено законодавством, у Відділі ведуться журнал обліку податкових векселів (додаток 13 до цього Порядку), журнал обліку простих векселів (додаток 14 до цього Порядку) та реєстр податкових векселів за формою, установленою Державною митною службою України.

2. У графах 12 "Номер реєстру" та 13 "Дата реєстру" журналу обліку податкових векселів зазначаються вихідний номер і дата супровідного листа митного органу, яким реєстр податкових векселів надсилається до органів державної податкової служби.

3. Облік сум митних та інших платежів, звільнення від сплати яких передбачено законодавчими актами, ведеться Відділом за формами, установленими Державною митною службою України.

VIII. Облік податкових боргів

1. Облік сум податкових боргів платника податків, а також їх погашення або списання здійснюються у картці обліку боргів платника податків (далі - Картка боргів), яка ведеться Відділом в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 15 до цього Порядку.

2. Картка боргів відкривається Відділом на кожного платника податків, яким було порушено строк сплати узгоджених податкових зобов'язань.

3. При заповненні Картки боргів кожна операція зазначається окремим рядком. У графах 13 - 16 "Залишок боргу" зазначається залишок податкового боргу на кінець кожної операції.

4. У перший робочий день після граничної дати сплати узгодженого податкового зобов'язання, яка визначається відповідно до пункту 5.3 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон), сума податкового боргу заноситься до Картки боргів.

При цьому дата такого занесення зазначається у графі 1 "Дата здійснення операції". Одночасно, одним рядком із датою, заповнюються графи 2 - 4 "Сума податкового боргу" та 13 - 15 "Залишок суми боргу" Картки боргів.

5. У разі виникнення податкового боргу за ще одним податковим зобов'язанням (до моменту погашення суми податкового боргу) наступним рядком заповнюються графи 1, 2 - 4. При цьому в графах 13 - 15 "Залишок суми боргу" цього рядка зазначається загальна сума податкового боргу.

6. У разі виникнення податкового боргу за штрафними санкціями, нарахованими за порушення граничних строків сплати узгоджених податкових зобов'язань, відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону заповнюються графи 1, 2, 4 наступного рядка Картки боргів. При цьому в графах 13 та 15 цього рядка сума буде збільшена на суму цих штрафних санкцій.

7. При надходженні інформації щодо погашення суми податкового боргу (його частини) відповідні суми заносяться до граф 6 - 9 Картки боргів датою погашення такого боргу. При цьому в графах 13 - 16 зазначається сума боргу, зменшена на суму такого погашення.

8. Одночасно (окремим рядком) до графи 5 Картки боргу заноситься сума пені, нарахована на суму податкового боргу (його частини), яку було погашено.

9. У графах 11 - 12 Картки боргів зазначаються реквізити платіжного доручення, за яким суми податкового боргу були перераховані до бюджету.

10. Для узагальнення інформації стосовно сум податкових боргів, які обліковуються митним органом у Картках боргів, Відділом ведеться реєстр платників податків, за якими обліковується податковий борг, за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку.

11. Реєстр формується та оновлюється автоматично шляхом консолідації даних, зазначених в останніх рядках граф 13 - 16 Карток боргів.

12. Контроль за станом погашення податкових боргів і дотриманням термінів здійснення митним органом передбачених законодавством заходів з погашення цих боргів здійснюється у порядку, визначеному Державною митною службою України.

IX. Облік операцій з повернення коштів

1. З метою обліку повернених платникам податків коштів, розміщених на відповідному рахунку митного органу як передоплата, у Відділі ведеться журнал реєстрації висновків про повернення платнику податків коштів передоплати, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу. Форма журналу наведена в додатку 2 до Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 N 618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за N 1097/14364 (далі - Порядок).

2. З метою обліку висновків, які надаються до органів Державного казначейства України щодо повернення помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів, у Відділі ведеться журнал реєстрації висновків про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи. Форма журналу наведена в додатку 3 до Порядку.

(розділ IX у редакції наказу Державної
 митної служби України від 28.10.2008 р. N 1200)

 

Директор Департаменту
митних платежів

 
С. О. Джигалов

 

Картка - особовий рахунок платника податків

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

_______________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

 
_______________

Реквізити рахунків: МФО, найменування фінансової установи, номер і вид рахунку - в іноземній валюті чи в національній валюті

_______________


ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ 3734

Період, за який формується Картка

 

з (число, місяць, рік)

_______________

до (число, місяць, рік)

_______________


 

Сума

Залишок коштів передоплати (доплати) на початок періоду

 


Надійшло коштів передоплати (доплати), у т. ч. повернених на депозитний рахунок 3734

Тип документа

Номер

Дата

Сума

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього:

 


Повернено коштів передоплати (доплати)

Тип документа

Номер

Дата

Сума

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього:

 


Суми нарахованих митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до держбюджету

Тип документа

Номер

Дата

Вид платежу

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 


Суми митних та інших платежів, що доплачуються після закінчення митного оформлення за рахунок коштів передоплати

Тип документа

Номер

Дата

Вид платежу

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 


 

Сума

Залишок коштів передоплати (доплати) на кінець періоду:

 


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ НА РАХУНКУ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ

Суми митних та інших платежів, доплачені платниками податків після закінчення митного оформлення на рахунки з обліку доходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України

Тип документа

Номер

Дата

Вид платежу

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 


Кошти, повернені Державним казначейством України з держбюджету на рахунок платника податків

Документ

Номер

Дата

Вид платежу

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 


УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ 3734 ТА НА РАХУНКУ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ

Сума нарахованих під час митного оформлення митних та інших платежів з урахуванням сум доплат і повернень з рахунку з обліку доходів за період, за який формується картка, усього:

 
________________

Сума нарахованих під час митного оформлення митних та інших платежів з урахуванням сум доплат і повернень з рахунку з обліку доходів з початку року, усього:

 
________________


 

Залишок коштів платника податків на депозитному рахунку 3734 митного органу

за станом на ___________________

Інформація про платника податків

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

_______________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

 
_______________

Реквізити рахунків: МФО, найменування фінансової установи, номер і вид рахунку - в іноземній валюті чи в національній валюті

 
_______________


Інформація про операції з коштами

Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)

Період

Сума

1

2

Залишок коштів передоплати (доплати)

 

у т. ч. у межах якого можна здійснювати митне оформлення на визначений час

 

Надійшло коштів передоплати (доплати)

 

Сума митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до держбюджету за робочий день

 


Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД), ПМД

Тип документа

Номер

Дата

Вид

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 


Блокування коштів за документами, що перебувають у роботі

Тип документа

Номер

Дата

Вид

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 


Кошти, щодо яких прийнято рішення про повернення на вимогу платника податків

Номер документа

Дата документа

Сума коштів, щодо якої прийнято рішення про повернення

1

2

3

 

 

 

Усього:

 


 

Реєстр обліку надходжень коштів передоплати (доплати), що надійшли на депозитний рахунок 3734

за ___________________

Найменування платника - юридичної особи або
П. І. Б. платника - фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

Дата платіжного доручення

Номер платіжного доручення

Сума, грн.

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Реєстр обліку надходжень коштів передоплати (доплати), що надійшли на банківський рахунок 2603 від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або фізичних осіб, які здійснюють митне оформлення товарів у порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, за умови оформлення ВМД

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

Дата платіжного доручення (прибуткового касового документа)

Номер платіжного доручення (прибуткового касового документа)

Сума, грн.

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Начальнику Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності -
головному бухгалтеру ______________________________
                                                                      (назва митниці)
_________________________________________________
                                                  (П. І. Б.) 

РЕЄСТР
платників податків, кошти яких перебувають на відповідному рахунку більше 1095 днів

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

Дата здійснення останньої операції за рахунком

Сума залишку, грн.

1

2

3

4

Усього: ____________________
Начальник відділу митних платежів ____________________________
дата

 

Реєстр
належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за оформленими ВМД
____________ митниці за ____ рік

у грн.

N з/п

Вид і код податку

Термін

з _______ (період)

з початку місяця

 

1

2

3

 

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

 

 

 

071 

 

 

 

Усього

 

 

 

Мито

 

 

 

О20

 

 

 

О21

 

 

 

О23

 

 

 

О24

 

 

 

О40

 

 

 

О43

 

 

 

Усього

 

 

 

Акцизний збір

 

 

 

О80

 

 

 

О81

 

 

 

О82

 

 

 

О83

 

 

 

О84

 

 

 

О85

 

 

 

О86

 

 

 

О88

 

 

 

О89

 

 

 

О90

 

 

 

О27

 

 

 

Усього

 

 

 

ПДВ (О28)

 

 

 

Єдиний збір (О70)

 

 

 

Штрафи за порушення митних правил (О50)

 

 

 

Усього за всіма платежами

 

 

Начальник відділу митних платежів ___________ (П. І. Б.)

Виконавець ______________ (П. І. Б., посада)

Отримав __________________ (П. І. Б., посада)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

 

Реєстр
належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених фізичними особами за оформленими ВМД
____________ митниці за ____ рік

у грн.

N з/п

Вид і код податку

Термін

за _______ (період)

з початку місяця

 

1

2

3

 

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (171)

 

 

 

171 

 

 

 

Усього

 

 

 

Мито

 

 

 

120

 

 

 

121

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

140

 

 

 

143

 

 

 

Усього

 

 

 

Акцизний збір

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

127

 

 

 

Усього

 

 

 

ПДВ (128)

 

 

 

Єдиний збір (О70)

 

 

 

Штрафи за порушення митних правил (О50)

 

 

 

Усього за всіма платежами

 

 

Начальник відділу митних платежів ___________ (П. І. Б.)

Виконавець ______________ (П. І. Б., посада)

Отримав __________________ (П. І. Б., посада)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

 

Реєстр
належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених за квитанцією МД-1, оглядовими розписами М-15, М-16
____________ митниці за ____ рік

у грн.

N з/п

Вид та код податку

Термін

за _______ (період)

з початку місяця

 

1

2

3

 

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

 

 

 

071

 

 

 

171

 

 

 

Усього

 

 

 

Мито

 

 

 

120

 

 

 

121

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

140

 

 

 

143

 

 

 

Усього

 

 

 

Акцизний збір

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

127

 

 

 

Усього

 

 

 

ПДВ (128)

 

 

 

Єдиний збір (О70)

 

 

 

Штрафи за порушення митних правил (О50)

 

 

 

Усього за всіма платежами

 

 

Начальник відділу митних платежів ___________ (П. І. Б.)

Виконавець ______________ (П. І. Б., посада)

Отримав __________________ (П. І. Б., посада)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

 

АКТ
звірення руху сум грошових коштів на відповідному рахунку митного органу за період з _______________ 200_ року до _______________ 200_ року
(суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності)

у грн.

N з/п

Найменування операції

Дані обліку Відділу

Дані обліку Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

1

2

3

4

1

Надійшла сума коштів передоплати (доплати)

 

 

2

Усього:

Дані за Реєстрами належних до перерахування сум митних та інших платежів за оформленими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в повному обсязі ВМД, МД-1, наданими до Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в період з ____ до ______

Перераховано Службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності за цей період

 

у т. ч. 071

 

 

 

О20

 

 

 

О21

 

 

 

О23

 

 

 

О24

 

 

 

О40

 

 

 

О43

 

 

 

О80

 

 

 

О81

 

 

 

О82

 

 

 

О83

 

 

 

О84

 

 

 

О85

 

 

 

О86

 

 

 

О88

 

 

 

О89

 

 

 

О90

 

 

 

О27

 

 

 

О28

 

 

 

О70

 

 

 

О50

 

 

3

Суми коштів, повернені платнику податків

 

 

4

Інше

 

 

 

Примітки:

Звірено
___________
підпис відповідальної особи Відділу

Звірено
___________
підпис відповідальної особи Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

 

АКТ
звірення руху сум грошових коштів на відповідному рахунку митного органу за період з ______________ 200_ року до _______________ 200_ року
(фізичні особи)

у грн.

N з/п

Найменування операції

Дані обліку Відділу

Дані обліку Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

1

2

3

4

1

Надійшла сума коштів передоплати (доплати)

 

 

2

Усього:

Дані за Реєстрами належних до перерахування сум митних та інших платежів за оформленими фізичними особами в повному обсязі ВМД, МД-1, М-15, М-16, наданими до Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в період з ____________ до ________

Перераховано Службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності за цей період

 

у т. ч. 171

 

 

 

120

 

 

 

121

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

140

 

 

 

143

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

127

 

 

 

128

 

 

 

О70

 

 

 

О50

 

 

3

Суми коштів, повернені платнику податків

 

 

4

Інше

 

 

 

Примітки:

Звірено
___________
підпис відповідальної особи Відділу

Звірено
___________
підпис відповідальної особи Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

 

АКТ
про звірення сум митних та інших платежів, нарахованих за ВМД, МД-1, і сум митних та інших платежів, списаних у Картках - особових рахунках платників податків за період з ______________ 20__ року до _______________ 20__ року

1. Перелік ВМД, за якими були здійснені нарахування митних та інших платежів, але не здійснені відповідні списання коштів з Картки - особового рахунку платника податків

N з/п

Номер ВМД

Дата ВМД

Код платежу

Сума платежу

1

2

3

4

5

2. Перелік МД-1, за якими були сплачені митні та інші платежі, але не здійснені відповідні списання коштів з Картки - особового рахунку платника податків

N з/п

Номер (МД-1)

Дата (МД-1)

Код платежу

Сума платежу

1

2

3

4

5

3. Перелік ВМД, митне оформлення яких було здійснено з нарахуванням митних платежів і списанням коштів з Картки - особового рахунку платника податків, але такі ВМД відсутні в базі даних митного органу за ВМД

N з/п

Номер ВМД, за якою здійснено списання коштів

Дата списання коштів

Код платежу

Сума платежу

1

2

3

4

5

4. Перелік МД-1, за якими відбулася сплата митних та інших платежів і списання коштів з Картки - особового рахунку платника податків, але такі МД-1 відсутні в базі даних митного органу за МД-1

N з/п

Номер МД-1, за якою здійснено списання коштів

Дата списання коштів

Код платежу

Сума платежу

1

2

3

4

5

Звірено _______________________________
                         підпис відповідальної особи Відділу

Звірено ___________________________________
                 підпис відповідальної особи відділу інформаційної
                              роботи та митної статистики

 

АКТ
про звірення залишків сум коштів передоплати на відповідному рахунку митного органу

за станом на ___________________
(дата)

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

_____________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

 
_____________

у грн.

Залишок коштів передоплати за станом на 1 січня 20__ року

Дані митниці

Дані платника податків

надходження коштів на відповідний рахунок

списано за ВМД, МД-1 (іншим документом)

перераховано коштів на відповідний рахунок митного органу

списано за ВМД, МД-1 (іншим документом)

1

2

3

4

5

Сума залишку коштів передоплати за станом на 1 січня поточного року ____________________________

Підпис платника податків

____________________

П. І. Б. та підпис відповідальної особи митного органу

____________________
М. П.

 

Журнал обліку податкових векселів

Номер з/п

Інформація про платника податків

Інформація за ВМД

Інформація про податковий вексель

Реквізити реєстру, за яким відправлено податковий вексель до органу Державної податкової служби України

найменування

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника

місцезнаходження

номер ВМД

дата ВМД

номер податкового векселя

назва та реквізити банку, в якому було складено податковий вексель

дата видачі податкового векселя

сума ПДВ, на яку видано вексель, грн.

строк погашення векселя

номер реєстру

дата реєстру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Журнал обліку простих векселів

Номер

Найменування платника податків

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи

Номер ВМД

Дата ВМД

Вид операції (*) 

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Код валюти за векселем

Сума платежів за векселем

усього, у т. ч.:

мито

акцизний збір

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* Вид операції:

1 - митне оформлення майна, увезеного як внесок до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями;

2 - митне оформлення майна, увезеного на підставі договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність з іноземним інвестором;

3 - митне оформлення вантажів у межах виробничої кооперації;

4 - митне оформлення вантажів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1524 "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту";

5 - митне оформлення давальницької сировини;

6 - резервний;

7 - резервний.

 

Картка обліку боргів платника податків

Найменування платника - юридичної особи або П. І. Б. платника - фізичної особи

__________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

 
__________

Поточний рахунок

__________

Залишок коштів за станом на поточний період: ____________________

Дата здійснення операції

Сума податкового боргу

Погашено (списано як безнадійний) суму боргу

Залишок суми боргу, у грн.

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

код способу погашення податкового боргу*

реквізити документа

усього

у т. ч.

основний платіж

штрафні санкції

пеня

основний платіж

штрафні санкції

пеня

дата

номер

основний платіж

штрафні санкції

пеня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

____________
* Відображається код способу погашення податкового боргу, зокрема:

"1" - сума податкового боргу перераховується до бюджету митним органом з відповідного рахунку на підставі письмової заяви платника податків;

"2" - сума податкового боргу самостійно перераховується до бюджету платником податку;

"3" - податковий борг списується за рішенням податкового органу як безнадійний;

"4" - сума податкового боргу стягнута органами державної виконавчої служби за рішенням суду;

"5" - списання боргу за рішенням суду;

"6" - резервний;

"7" - резервний.

 

Реєстр платників податків, за якими обліковується податковий борг

за станом на ______________________

N
з/п 

Найменування платника - юридичної особи або
П. І. Б. платника - фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи

Залишок суми податкового боргу, у грн.

усього, у т. ч.

основний платіж

штрафні санкції

пеня

1

2

3

4

5

6

7

 

Журнал обліку повернених платникам податків коштів, розміщених на депозитному рахунку 3734 митного органу як передоплата

Додаток 17 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 28 жовтня 2008 року N 1200)

 

Журнал обліку висновків, які надаються до органів Державного казначейства України щодо повернення помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів

Додаток 18 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 28 жовтня 2008 року N 1200)

____________

Опрос