Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда отдельных категорий работников учебных заведений, имеющих учебные, учебно-производственные суда, учебные самолеты (вертолеты)

Министерство образования и науки
Приказ от 03.09.2007 № 781
редакция действует с 17.03.2017

Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 3 вересня 2007 року N 781

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2007 р. за N 1074/14341

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 25 грудня 2008 року N 1201
,
 від 26 травня 2010 року N 494
,
 від 21 липня 2010 року N 722
,
 від 26 жовтня 2010 року N 1007
,
 від 1 грудня 2010 року N 1183
,
 від 2 лютого 2011 року N 91
,
 
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 18 квітня 2011 року N 349
,
 від 20 червня 2011 року N 594
,
 від 26 січня 2012 року N 68
,
 від 22 квітня 2013 року N 453
,
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 9 липня 2014 року N 805
,
 від 9 жовтня 2015 року N 1057
,
від 21 грудня 2015 року N 1322
,
 від 12 травня 2016 року N 510
,
 від 14 грудня 2016 року N 1517
,
 від 27 січня 2017 року N 103

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 21.07.2010 р. N 722)

1. Затвердити:

розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1);

схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників плаваючого складу навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, та працівників навчальних закладів, що мають навчальні літаки (вертольоти) (додатки 2, 3);

погодинні (тарифні) ставки (додаток 4);

показники для віднесення суден морського та річкового флоту до груп з оплати праці командного складу (додаток 5).

2. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), у межах затвердженого фонду заробітної плати, встановити відповідним категоріям працівників цих навчальних закладів конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

Установити, що у разі, якщо згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Установити:

1) що працівникам навчальних закладів, що мають статус національних, може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством.

4. У разі, якщо працівникам навчальних закладів передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

5. Установити, що умови оплати праці даних категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), визначені галузевими угодами між Міністерством транспорту України і Профспілкою працівників морського транспорту України та між Міністерством транспорту України і Профспілкою працівників цивільної авіації України, застосовуються, якщо вони не передбачені умовами оплати праці, визначеними цим наказом.

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 3 червня 2004 року N 446 "Про затвердження розмірів посадових окладів окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні судна або літаки (гелікоптери)", зареєстрований Міністерством юстиції України 23 червня 2004 року за N 774/9373 (із змінами).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Б. М. Жебровського.

 

Т. в. о. Міністра 

Б. М. Жебровський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
М. О. Солдатенко
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
С. О. Рибак
 

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників освіти
і науки України
 

 
 
Л. С. Сачков
 

 

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Примітку 3 виключено

 

Директор департаменту
економіки та фінансування
 

 
П. М. Куліков
 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 25.12.2008 р. N 1201
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства освіти і науки України від 26.05.2010 р. N 494,
 від 21.07.2010 р. N 722
,
 від 26.10.2010 р. N 1007
,
 від 01.12.2010 р. N 1183
,
 від 02.02.2011 р. N 91
,
 
наказами Міністерства освіти і науки, молоді
 та спорту України від 18.04.2011 р. N 349
,
 від 20.06.2011 р. N 594
,
 від 26.01.2012 р. N 68
,
 від 22.04.2013 р. N 453
,
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 09.07.2014 р. N 805
,
 від 09.10.2015 р. N 1057
,
 від 21.12.2015 р. N 1322
,
 від 12.05.2016 р. N 510
,
 від 14.12.2016 р. N 1517
,
 від 27.01.2017 р. N 103)

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників плаваючого складу навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна

Командний склад морських суден

Таблиця 1

Найменування посад (професій) 

Тарифні розряди за групами суден 

II 

III 

IV 

Капітан   

 17

 18

 19

 20

 21

Старший помічник капітана, 1-й помічник капітана, помічник капітана з наукової частини 

15 

16 

17 

18 

19 

2-й помічник капітана, помічник капітана з пасажирської частини 

13 

14 

15 

16 

17 

3-й помічник капітана 

12 

13 

13 

14 

15 

4-й помічник капітана з пожежної частини 

10 

12 

13 

Начальник радіостанції (при технічному обслуговуванні радіонавігаційних приладів) 

15 

15 

16 

17 

Інженер-електрорадіонавігатор 

13 

14 

Старший боцман  

13 

13 

14 

15 

Боцман 

11 

11 

12 

13 

Головний (старший) механік 

14 

16 

18 

19 

20 

2-й механік 

12 

14 

16 

17 

18 

3-й механік 

10 

12 

14 

15 

16 

4-й механік 

10 

12 

13 

14 

Рефрижераторний механік  

13 

14 

15 

16 

18 

Електромеханік 

13 

14 

15 

16 

18 

Інші члени екіпажів морських суден

Таблиця 2

Найменування посад (професій) 

Тарифні розряди незалежно від груп суден 

Кухар 1-ї категорії 

7 - 8 

Токар-комірник 

7 - 8 

Електрогазозварник, токар 

7 - 8 

Старший моторист (машиніст), старший електрик 

7 - 8 

Електрорадіонавігатор, старший матрос-тесляр 

7 - 8 

Старший матрос 

7 - 8 

Електрик 1-го класу, столяр 

6 - 8 

Моторист 1-го класу 

6 - 8 

Завідувач продовольчим складом 

5 - 6 

Матрос 1-го класу, кухар 2-ї категорії 

5 - 6 

Буфетник 

5 - 6 

Матрос 2-го класу 

3 - 4 

Матрос, камбузник, днювальний 

2 - 4 

Кастелянка 

2 - 4 

Командний склад річкових суден

Таблиця 3

Найменування посад (професій) 

Тарифні розряди відповідно до груп суден 

II 

III 

IV 

Капітан 

11 

12 

13 

14 

15 

Змінний капітан 

10 

11 

12 

14 

Механік 

10 

11 

12 

13 

14 

Змінний механік 

10 

11 

12 

13 

Помічник механіка 

10 

11 

Штурман 

10 

11 

Інші члени екіпажів річкових суден

Таблиця 4

Найменування посад (професій) 

Тарифні розряди незалежно від груп суден 

Боцман 

8 - 9 

Кухар 

6 - 7 

Моторист, електрик 

6 - 7 

Рульовий 

5 - 6 

Матрос 

2 - 4 

 

Директор департаменту
економіки та фінансування
 

 
П. М. Куліков
 

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні літаки (вертольоти)

Командно-льотний склад

Таблиця 1

N
з/п 

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Командир авіаційного загону, навчально-тренувального центру 

20 - 21 

Заступник командира авіаційного загону з організації льотної роботи 

19 - 20 

Начальник штабу авіаційного загону 

17 - 18 

Командир авіаційної ескадрильї 

17 - 19 

Заступник командира авіаційної ескадрильї з організації льотної роботи 

16 - 18 

Старші: штурман, бортовий інженер, бортовий механік авіаційного загону 

15 - 16 

Командир (пілот, льотчик) повітряного судна - інструктор 

14 - 16 

Штурман-інструктор  

13 - 15 

Штурмани: авіаційного загону, авіаційної ескадрильї; бортовий інженер авіаційної ескадрильї 

12 - 15 

10 

Командир авіаційної ланки, пілот-інспектор з безпеки польотів, старші: пілот-інструктор, пілот-наставник авіаційного (льотного) загону 

14 - 17 

11 

Бортовий інженер, бортовий інженер-інструктор, бортовий механік-інструктор  

12 - 13 

12 

Старший пілот-інспектор, старший пілот-інспектор з безпеки польотів 

19 - 20 

13 

Пілот-інспектор, пілот-інспектор з безпеки польотів, старший штурман-інспектор 

17 - 18 

14 

Штурман-інспектор, бортовий інженер-інспектор з безпеки польотів, бортовий інженер-інспектор, бортовий механік-інспектор 

14 - 17 

Керівники, фахівці і службовці

Таблиця 2

N
з/п 

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Керівник вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації 

23 - 24 

Керівник вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації 

20 - 22 

Начальники провідних служб (відділів), що забезпечують регулярність польотів: авіаційно-технічного і наземного забезпечення, спецтранспорту і аеродромної механізації 

17 - 19 

Начальники провідних служб, які забезпечують безпеку польотів: електросвітлотехнічного забезпечення польотів, радіонавігації та радіолокації, баз експлуатації радіотехнічного обладнання і зв'язку, пально-мастильних матеріалів, аеродромної, метеорологічної 

17 - 19 

Начальники провідних служб і відділів автоматизованого центру з управління повітряним рухом: радіоелектронних засобів системи передавання даних, радіоелектронних засобів районного диспетчерського центру, експлуатації системних засобів, радіолокаційного комплексу, системного диспетчерського тренажера, зв'язку та передавання даних 

16 - 18 

Начальники основних служб (відділів): технічної, експлуатації наземних споруд, капітального будівництва, планово-економічного, фінансового, охорони праці та техніки безпеки, матеріального забезпечення 

16 - 18 

Начальники інших служб (відділів): електрослужби, сертифікації, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, кадрів та ін. 

15 - 17 

Керівник польотів 

17 - 19 

Старший штурман - начальник служби (бюро) аеронавігаційної інформації 

14 - 16 

10 

Штурман, черговий штурман служби (групи, бюро) 

12 - 14 

11 

Старший диспетчер, диспетчер-інструктор служби руху, виробничо-диспетчерської служби 

14 - 15 

12 

Диспетчер служби руху, виробничо-диспетчерської служби 

13 - 14 

13 

Диспетчер 

12 - 13 

14 

Начальник авіаційно-технічної бази 

19 - 20 

15 

Головний інженер, начальник виробництва авіаційно-технічної бази 

18 - 19 

16 

Головний механік АТБ 

17 - 18 

17 

Начальники основних відділів авіаційно-технічної бази: технічного, технічного контролю 

16 - 17 

18 

Начальники відділів авіаційно-технічної бази: матеріально-технічного постачання, виробничо-диспетчерського 

16 - 17 

19 

Начальники цехів авіаційно-технічної бази: 

  

I групи 

17 - 18 

II групи 

16 - 17 

III групи 

15 - 16 

20 

Начальники дільниць авіаційно-технічної бази: 

  

I групи 

15 - 16 

II групи 

14 - 15 

21 

Начальники дільниць, змін інших служб (підрозділів) 

12 - 15 

22 

Майстер 

11 - 13 

23 

Начальник некласифікованого аеропорту 

14 - 15 

24 

Начальник аеропорту місцевого значення (майданчика) 

13 - 14 

25 

Начальник тренажерного комплексу 

18 - 20 

26 

Старші інструктори: 

  

Комплексних тренажерів повітряних суден, тренажерного центру, пілотажних тренажерів літаків Ан-12, Іл-18, гелікоптера Мі-8 

14 - 16 

Пілотажних, диспетчерських, штурманських тренажерів і тренажерів бортінженерів 

12 - 14 

27 

Інструктори: 

  

Комплексних тренажерів повітряних суден, тренажерного центру, пілотажних тренажерів літаків Ан-12, Іл-18, гелікоптера Мі-8 

12 - 14 

Пілотажних, диспетчерських, штурманських тренажерів і тренажерів бортінженерів 

11 - 12 

28 

Начальник служби авіаційної безпеки, пожежної безпеки  

14 - 17 

29 

Начальник команди (варти) служби авіаційної безпеки 

12 - 14 

30 

Начальник автоколони 

14 - 16 

31 

Начальники складів: пально-мастильних матеріалів, матеріально-технічного 

12 - 14 

32 

Начальник першого відділу 

14 - 15 

33 

Начальник штабу - заступник керівника з цивільної оборони 

12 - 14 

34 

Інженери: електронник, програміст 

  

     провідні 

15 - 16 

     I категорії 

14 - 15 

     II категорії 

12 - 13 

     без категорії 

11 - 12 

35 

Інженери: з технічного обслуговування, ремонту і діагностики авіаційної техніки, з охорони праці і техніки безпеки, з радіонавігації і радіолокації, з експлуатації аеродромів, з пально-мастильних матеріалів, з світлотехнічного і електротехнічного забезпечення польотів, зв'язку, базової повірочно-ремонтної метеорологічної лабораторії, наукової організації праці і управління виробництвом, з організації та нормування праці, інженери-інспектори, інженери авіаційних загонів:  

 

 

  

     провідні 

15 - 16 

     I категорії 

14 - 15 

     II категорії 

13 - 14 

     без категорії 

12 - 13 

36 

Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, перекладач  

  

     провідні 

14 - 15 

     I категорії 

12 - 13 

     II категорії 

11 - 12 

     без категорії 

10 - 11 

37 

Техніки з радіонавігації, радіолокації, зв'язку, метрології; електротехнічного і світлотехнічного забезпечення польотів; аеродромної служби, тренажерів, електромеханік зв'язку:  

 

     I категорії 

10 - 12 

     II категорії 

8 - 9 

     без категорії 

7 - 8 

38 

Техніки інших спеціальностей: 

  

     I категорії 

8 - 9 

     II категорії 

7 - 8 

     без категорії 

6 - 7 

39 

Старший механік 

12 - 14 

40 

Механік 

11 - 12 

41 

Інструктори всіх найменувань: 

  

     старші інструктори 

11 - 12 

     інструктори 

10 - 11 

42 

Інспектори всіх найменувань: 

  

     старші інспектори 

10 - 11 

     інспектори 

8 - 9 

43 

Збройний майстер 

8 - 9 

44 

Стрілець, пожежний, черговий бюро перепусток, телеграфіст-телефоніст, радіооператор-телеграфіст 

4 - 8 

 

Директор департаменту
економіки та фінансування
 

 
П. М. Куліков
 

 

Погодинні (тарифні) ставки

Погодинні ставки за виконання льотної роботи у відсотках до окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду1

Найменування повітряних суден 

Розміри погодинних ставок 

  

Літаки: 

  

     III класу 

2,70 - 3,78 

     IV класу 

2,17 - 3,24 

Гелікоптери: 

  

     I класу 

3,78 - 7,03 

     II класу 

3,78 - 4,86 

     III класу 

3,24 - 4,33 

Погодинні тарифні ставки для робітників у відсотках до окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду1

%

Види робіт 

Розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Роботи з ремонту, наладки, технічного обслуговування повітряних суден 

0,65 

0,72 

0,79 

0,89 

1,01 

1,18 

Інші види експлуатаційних робіт* 

0,59 

0,65 

0,70 

0,79 

0,9 

1,05 

___________
* В зазначених межах встановлюються розміри погодинних ставок водіїв, які обслуговують аеродроми.

1 Для робітників, розміри погодинних тарифних ставок яких, що визначені, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановлений Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, визначеному цим законом.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування
 

 
П. М. Куліков
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 27.01.2017 р. N 103)

 

Показники
для віднесення суден морського та річкового флоту до груп з оплати праці командного складу

Види флоту 

Категорія командного складу 

Показники віднесення суден до груп 

Групи з оплати праці 

II 

III 

IV 

Навчально-виробничі судна 

Капітан, помічник капітана, начальник радіостанції, перший і другий радіооператор, інженер-електрорадіонавігатор 

Кубічний модуль в кубічних метрах 

до 1100 

понад 1100
до 4500 

понад 4500
до 7500 

понад 7500
до 15000 

понад 15000  

Головний (старший) механік, механіки (крім рефрижераторних), електромеханіки на електроходах 

Будівельна індикаторна потужність головних двигунів у кіловатах 

до 220 

понад 220
до 885 

понад 885
до 1470 

понад 1470
до 2945 

понад 2945  

Електромеханіки на суднах без електроруху 

Сумарна потужність електрообладнання, яке обслуговується, в кіловатах 

до 300 

понад 300
до 600 

понад 600
до 1000 

понад 1000
до 2000 

понад 2000  

Рефрижераторні механіки 

Сумарна холодопродуктивність рефрижераторної та кліматичної установки, в тисячах кілокалорій 

понад 100
до 250 

понад 250
до 500 

понад 500
до 850 

понад 850
до 1700 

понад 1700  

Навчальні судна  

Весь командний склад 

Кількість місць для проживання 

до 100 

понад 100 до 150 

понад 150 

Примітки:

1. Кубічний модуль - добуток довжини (найбільшої), ширини і висоти борта судна. Довжина найбільша - відстань від передньої кромки постійної конструкції, крайньої у носі, до задньої кромки такої самої конструкції, крайньої в кормі. Ширина - найбільша ширина, що виміряна на міделі макду зовнішніми кромками шпангоутів. Висота борту - відстань до вертикалі, що виміряна на міделі від верхньої кромки горизонтального кіля або від точки приєднання внутрішньої поверхні зовнішньої обшивки до брускового кіля до верхньої кромки бімса верхньої палуби у борта.

2. Індикаторна потужність головних двигунів встановлюється:

для парових поршневих машин - за індикаторною потужністю, вказаною заводом-будівником;

для парових турбін і двигунів внутрішнього згоряння - за ефективною потужністю, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, вказаний заводом-будівником;

для парових поршневих машин з турбінами відпрацьованої пари - за сумою індикаторної потужності, яка вказана заводом-будівником для поршневої машини і турбіни, а у разі відсутності заводських даних про потужності турбіни відпрацьованої пари - за індикаторною потужністю, вказаною заводом-будівником для поршневої машини, збільшеною на 20 відсотків;

для турбо- і дизель-електричних установок - за ефективною потужністю турбін або двигунів внутрішнього згоряння, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, вказаний заводом-будівником;

у разі відсутності заводських даних про механічний коефіцієнт корисної дії індикаторна потужність головних двигунів визначається діленням ефективної потужності на 0,85.

3. При обчисленні сумарної потужності загальносудового електрообладнання враховується за даними формулярів заводів - виробників електрообладнання потужність генераторів судової електростанції, електродвигунів, акумуляторів, силових трансформаторів, стаціонарних електронагрівальних приладів і всіх джерел, споживачів і перетворювачів електроенергії, які є у віданні електромеханіка, крім побутових електроприладів.

4. Посадові оклади командного плавскладу парусного судна "Дружба" Одеської державної морської академії встановлюються відповідно до V групи з оплати праці.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування
 

 
П. М. Куліков
 

Опрос