Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Международном молодежном гончарском фестивале

Министерство культуры и туризма
Положение, Приказ от 30.07.2007 № 47
редакция действует с 17.06.2014

Про затвердження Положення про Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 30 липня 2007 року N 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2007 р. за N 1067/14334

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства культури України
 від 6 травня 2014 року N 268

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566, з метою відродження та популяризації традицій національного українського гончарства, керамічного розпису, ширшого залучення до заняття гончарством дітей та молоді, зміцнення міжнародних творчих зв'язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Г. Бенч.

 

Міністр

Ю. П. Богуцький

 

Положення
про Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль

1. Загальні положення

1.1. Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль (далі - Фестиваль) засновано Міністерством культури і туризму України. Співзасновником Фестивалю є управління культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Організатором Фестивалю є Державна спеціалізована художня школа-інтернат I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" за сприяння Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інституту керамології - відділення Інституту народознавства НАН України.

До участі в проведенні Фестивалю можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.

1.2. Мета Фестивалю:

- підтримка творчої молоді;

- формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно-культурних традицій;

- сприяння творчій реалізації талановитих юних митців;

- залучення дітей та молоді до зайняття гончарством, до історико-культурної світової спадщини;

- вивчення сучасного стану гончарства та історико-мистецьких досягнень юних митців;

- збереження та популяризація дитячої художньої творчості, міжнародної школи художньої майстерності, розвиток традицій гончарства;

- примноження духовних надбань світової культури.

1.3. Завдання Фестивалю:

- розвиток та популяризація художньої творчості школярів та молоді;

- залучення молодих митців до вивчення глибинних джерел традиційної народної художньої культури;

- розвиток творчих зв'язків та створення умов для творчої співпраці й спілкування молоді різних країн;

- узагальнення міжнародного досвіду викладання гончарства у навчальних закладах;

- розповсюдження кращого педагогічного досвіду в галузі мистецької освіти;

- формування теоретичної, практичної, дослідницької та експериментальної бази функціонування сучасної молодої мистецької думки.

2. Організація Фестивалю

2.1. Для підготовки та проведення Фестивалю до 20 січня поточного року створюються Організаційний комітет та Журі, склади яких затверджуються щороку Міністерством культури і туризму України.

2.2. До участі в роботі Організаційного комітету запрошуються провідні фахівці в галузі гончарства, представники місцевих та центральних органів виконавчої влади.

До участі в роботі Журі запрошуються провідні фахівці в галузі гончарства, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, науково-педагогічні працівники художніх навчальних закладів, заслужені майстри, члени творчих спілок, громадських організацій, підприємств та установ, представники мистецьких кіл інших країн.

2.3. Організаційний комітет Фестивалю працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи.

2.4. Організаційний комітет:

- не пізніше 1 лютого поточного року доводить до відома учасників інформацію про терміни та умови проведення Фестивалю;

- усебічно сприяє реалізації та проведенню фестивальних заходів;

- затверджує форми заявок на участь у Фестивалі;

- затверджує перелік учасників Фестивалю за результатами попереднього розгляду поданих заявок;

- здійснює взаємодію з організаційних питань з Журі Фестивалю та учасниками Фестивалю;

2.5. Журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Фестивалю робіт та визначення переможців у відповідній номінації.

3. Порядок проведення Фестивалю та учасники Фестивалю

3.1. Фестиваль проводиться щороку.

3.2. Місце проведення Фестивалю: Державна спеціалізована художня школа-інтернат I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" (вул. Партизанська, 21, смт Опішня, Зіньківський район, Полтавська область, Україна).

3.3. Заявки на участь у Фестивалі з усіма необхідними матеріалами надсилаються в термін, визначений Оргкомітетом, на адресу Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні".

Іноземці надсилають заявку на участь у конкурсі художніх творів та фото власних творчих робіт на електронну адресу Оргкомітету Фестивалю.

(пункт 3.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства культури України від 06.05.2014 р. N 268)

3.4. Фестиваль проводиться у два етапи: I - конкурс художніх творів, II - практикум. Усі етапи проходять у Державній спеціалізованій художній школі-інтернаті I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні". Терміни проведення кожного етапу визначаються щороку в умовах конкурсу.

3.5. До участі в конкурсі художніх творів (I етап), який є заочним і відбірковим, допускаються особи віком від 10 до 23 років (за станом на початок I етапу). Конкурс проходить за такими віковими групами: 1-ша група - 10 - 14 років, 2-га група - 15 - 17 років, 3-тя група - 18 - 23 роки. У конкурсі можуть брати участь учні та студенти навчальних закладів, окремі особи.

До участі в конкурсі приймаються роботи з глини та інших матеріалів, які розвивають тему гончарства, за такими номінаціями:

- кераміка;

- інші види декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

- образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до терміну, який щороку визначається в умовах конкурсу. До кожного твору додається картка, у якій зазначаються прізвище, ім'я автора, назва твору, техніка виконання, розмір, дата виготовлення, місце виготовлення.

До участі в конкурсі допускаються також твори, виконані групою авторів, за умови обов'язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі вимоги щодо творів у номінації "Кераміка":

- дозволяється будь-яка техніка формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

- орнаментування може здійснюватися будь-якими технічними прийомами (технікою); конкурсний твір повинен бути випаленим.

3.6. У конкурсі художніх творів Журі окремо оцінює:

- художні твори, виконані українськими конкурсантами;

- художні твори, виконані іноземцями.

3.7. До участі в практикумі Фестивалю (II етап) допускаються по 4 (чотири) переможці конкурсу художніх творів з числа українських конкурсантів та по 4 (чотири) переможці з числа іноземців у кожній віковій групі в номінаціях "Кераміка", "Інші види декоративно-ужиткового мистецтва", "Образотворче мистецтво". Переможці 1-шої вікової групи в усіх номінаціях запрошуються до участі в практикумі разом з учителем-наставником.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 06.05.2014 р. N 268)

Під час Фестивалю юні митці працюють у творчих майстернях під керівництвом провідних художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, у якій отримали перемогу в I-му етапі конкурсу художніх творів.

3.8. Творчі роботи учасників практикуму Фестивалю залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі-інтернаті I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні".

За бажанням авторів також можуть залишатися на постійне зберігання творчі роботи переможців конкурсу художніх творів Фестивалю.

3.9. У рамках Фестивалю можуть проходити майстер-класи провідних митців України та інших країн світу; презентації різноманітних мистецьких проектів; екскурсії до музеїв та визначних культурно-етнічних осередків різних регіонів України.

3.10. Усі творчі роботи учасників міжнародного практикуму Фестивалю оформляються у підсумкову виставку.

4. Фінансування Фестивалю

4.1. Фінансування Фестивалю здійснюється Міністерством культури і туризму України в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідні роки, а також за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених законодавством України.

5. Премії та нагороди

5.1. За підсумками II етапу Організаційним комітетом Фестивалю встановлюються премії в кожній номінації. Кількість премій та їх розмір визначаються щороку в умовах проведення Фестивалю.

5.2. Підприємства, організації та установи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми (у тому числі благодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) за погодженням з організаторами Фестивалю можуть установлювати за власний рахунок спеціальні призи, нагороди та премії для переможців та учасників Фестивалю.

 

Начальник відділу аналізу
та прогнозування діяльності
навчальних закладів

 
 
О. М. Полусмяк

Опрос