Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 23-Н "Баланс производства и распределения электрической энергии"

Госкомстат
Приказ от 29.08.2007 № 327
Утратил силу

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 23-Н "Баланс виробництва та розподілу електричної енергії"

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 29 липня 2005 року N 213

згідно з наказом Державної служби статистики України
від 24 березня 2014 року N 73)

1. У пункті 2.10:

1.1. Таблицю викласти у такій редакції:

"

За формою N 23-Н 

Код за КВЕД (секція, розділ, група, клас, підклас) 

N
рядка 

Найменування рядка 

 
10 

Відпущено (спожито) електроенергії - усього:
підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства 

 
секція A (розділи 01, 02) 

11 

підприємствам рибальства, рибництва 

секція B (розділ 05) 

12 

підприємствам добувної промисловості 

секція C (розділи 10 - 14) 

13 

підприємствам переробної промисловості 

секція D (розділи 15 - 37) 

14 

підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 

секція E (розділи 40 і 41) 

 
15 

у тому числі:
підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії 

 
група 40.1 

16 

підприємствам з виробництва та розподілення газу 

група 40.2 

17 

підприємствам з постачання пари та гарячої води 

група 40.3 

18 

підприємствам зі збирання, очищення та розподілення води 

розділ 41 

19 

підприємствам будівництва 

секція F (розділ 45) 

20 

підприємствам транспорту та зв'язку - усього 

секція I (розділи 60 - 64) 

 

з них:

 

 
21 

 
наземного, водного та авіаційного транспорту 

 
розділи 60, 61 і 62 

22 

у тому числі:
залізничного транспорту 

група 60.1 

23 

з нього на електротягу залізниці 

із групи 60.1 

24 

метрополітену 

із підкласу 60.21.2 

25 

трамваям і тролейбусам 

із підкласу 60.21.2 

26 

з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 

підклас 60.30.1 

27 

з транспортування газу трубопроводами 

підклас 60.30.2 

28 

підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище 

секції: G (розділи 50 - 52),
H (розділ 55),
J (розділи 65 - 67),
K (розділи 70 - 74),
L (розділ 75),
M (розділ 80),
N (розділ 85),
O (розділи 90 - 93),
Q (розділ 99)
як у містах і селищах міського типу, так і у сільській місцевості 

".

1.2. У підпункті 2.10.1 перше речення викласти у такій редакції:

"2.10.1. За рядком 10 "Відпущено (спожито) підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства" включається уся електроенергія, відпущена самостійним підприємствам, що за своїм першим (основним) видом діяльності належать до секції "A" (розділи 01 і 02)".

1.3. У підпункті 2.10.2 слова "рибному господарству" замінити на слова "підприємствам рибальства, рибництва".

1.4. У абзаці першому підпункту 2.10.3:

1.4.1. Слово "обробної" замінити на слово "переробної".

1.4.2. Слова "Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води" замінити на слова "Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води".

1.5. Підпункт 2.10.4 викласти у такій редакції:

"2.10.4. Із рядка 14 у тому числі виділяється кількість електроенергії, відпущеної (спожитої) підприємствам: з виробництва та розподілення електроенергії (рядок 15), з виробництва та розподілення газу (рядок 16), постачання пари та гарячої води (рядок 17), зі збирання, очищення та розподілення води (рядок 18)".

1.6. У підпункті 2.10.5 слово "будівництву" замінити на слова "підприємствам будівництва".

1.7. У підпункті 2.10.6:

1.7.1. У першому абзаці слова "транспорту (уключаючи пошту та зв'язок)" замінити на слова "підприємствам транспорту та зв'язку - усього".

1.7.2. У шостому абзаці перше речення викласти у новій редакції:

"Із рядка 20 у тому числі виділяється окремим рядком (21) "Кількість електроенергії, відпущеної підприємствам наземного, водного та авіаційного транспорту".

1.7.3. У восьмому абзаці слова "залізничному транспорту" замінити на слова "підприємствам залізничного транспорту".

1.7.4. У одинадцятому абзаці слова "магістральним нафтопроводам і продуктопроводам" замінити на слова "підприємствам з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами".

1.7.5. У дванадцятому абзаці слова "магістральним газопроводам" замінити на слова "підприємствам з транспортування газу трубопроводами".

1.8. У підпункті 2.10.7 у першому реченні слова "Закладам освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги, підприємствам оптової й роздрібної торгівлі" замінити на слова "Підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги".

2. У тексті Інструкції слово "основний" в усіх відмінках замінити словами "перший (основний)" у відповідних відмінках.

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос