Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к инструкциям по заполнению форм государственных статистических наблюдений N 24-енергетика и N 23-Н

Госкомстат
Приказ от 29.08.2007 № 327
Утратил силу

Про затвердження Змін до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 24-енергетика та N 23-Н

Наказ Державного комітету статистики України
від 29 серпня 2007 року N 327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2007 р. за N 1060/14327

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 29 липня 2005 року N 213

згідно з наказом Державної служби статистики України
від 24 березня 2014 року N 73)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень за виробництвом, розподілом, споживанням електроенергії та щодо складу енергетичного устаткування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 24-енергетика "Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)", затвердженої наказом Держкомстату України від 29.07.2005 N 213, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 929/11209, що додаються.

1.2. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 23-Н "Баланс виробництва та розподілу електричної енергії", затвердженої наказом Держкомстату України від 29.07.2005 N 213, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 930/11210 (зі змінами та доповненнями), що додаються.

2. Зміни, затверджені цим наказом, увести в дію зі звіту за 2007 рік.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінали інструкцій зі змінами, затвердженими цим наказом, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н. О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій зі змінами, затвердженими цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки інструкцій зі змінами, затвердженими цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра палива
та енергетики України
 

 
О. М. Шеберстов
 

 

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 24-енергетика "Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)"

1. У абзаці першому пункту 1.1:

1.1. У першому реченні:

1.1.1. Слово "основним" замінити на слова "першим (основним)".

1.1.2. Вилучити слова "незалежно від форми власності".

1.2. У третьому реченні слова "статистичним органом" замінити на слова "органом статистики".

2. Пункт 2.5 викласти у такій редакції:

"2.5. За рядком 10 "Відпущено (спожито) - усього (уключаючи відпуск своїм непромисловим підрозділам)" відображається корисний відпуск електроенергії. Дані рядка 10 дорівнюють сумі даних рядків 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28, 31. В основу розподілення корисно відпущеної електроенергії за рядками 11 - 28 має бути покладений перший (основний) вид діяльності споживачів згідно з КВЕД (відповідно до реєстрації їх в ЄДРПОУ).

Відповідність рядків форми N 24-енергетика видам діяльності за КВЕД надана у таблиці:

За формою N 24-енергетика 

Код за КВЕД
(секція, розділ, група, клас, підклас) 

N
рядка 

Найменування рядка 

 
11 

Відпущено (спожито) - усього:
підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства 

 
секція A (розділи 01, 02) 

12 

підприємствам рибальства, рибництва 

секція B (розділ 05) 

13 

підприємствам добувної промисловості 

секція B (розділи 10 - 14) 

14 

підприємствам переробної промисловості 

секція D (розділи 15 - 37) 

15 

підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 

секція E (розділи 40, 41) 

 
16 

у тому числі:
підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії 

 
група 40.1 

17 

підприємствам з виробництва та розподілення газу 

група 40.2 

18 

підприємствам з постачання пари та гарячої води 

група 40.3 

19 

підприємствам зі збирання, очищення та розподілення води 

розділ 41 

20 

підприємствам будівництва 

секція F (розділ 45) 

21 

підприємствам транспорту та зв'язку - усього 

секція I (розділи 60 - 64) 

 
22 

з них:
наземного, водного та авіаційного транспорту 

 
розділи 60, 61, 62 

 
23 

у тому числі:
залізничного транспорту 

 
група 60.1 

24 

з нього на електротягу залізниці 

із групи 60.1 

25 

трамваям і тролейбусам 

із підкласу 60.21.2 

26 

з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 

підклас 60.30.1 

27 

з транспортування газу трубопроводами 

підклас 60.30.2 

28 

підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище 

секції G (розділи 50 - 52),
H (розділ 55),
J (розділи 65 - 67),
K (розділи 70 - 74),
L (розділ 75),
M (розділ 80),
N (розділ 85),
O (розділи 90 - 93),
Q (розділ 99)
як у містах і селищах міського типу, так і у сільській місцевості 

Дані щодо розподілу електроенергії відображаються згідно з документами первинного обліку про відпуск електроенергії, у яких поряд з іншими реквізитами необхідно передбачити код першого (основного) виду діяльності підприємств-споживачів за КВЕД.

2.5.1. За рядком 11 "підприємствам сільського господарства, мисливства та лісового господарства" відображається уся електроенергія, відпущена самостійним підприємствам, що за своїм першим (основним) видом діяльності належать до секції "A", уключаючи відділення сільгосптехніки (силове і освітлювальне навантаження), насосні станції для потреб зрошення й осушення, підсобні промислові підрозділи (млини, ремонтні майстерні та ін.).

2.5.2. За рядком 12 "підприємствам рибальства, рибництва" відображається електроенергія, відпущена самостійним підприємствам, першим (основним) видом діяльності яких є риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм, послуги, пов'язані з рибним господарством.

2.5.3. За рядками 13 - 15 відображається уся електроенергія, відпущена самостійним підприємствам промисловості секцій "C", "D", "E" на: виробничі потреби, освітлення виробничих приміщень, зовнішнє освітлення території підприємства, а також освітлення невиробничих приміщень (адміністративних приміщень, клубів, їдалень та ін.), потреби непромислових підрозділів, що перебувають на балансі промислового підприємства, тобто та кількість електроенергії, за яку проводить розрахунок промислове підприємство з енергопостачальником. Якщо промислове підприємство-споживач розташоване в іншій області, на зворотній стороні бланка слід указати назву підприємства і його місцезнаходження.

За рядком 16 виділяється кількість електроенергії, відпущеної підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, за рядком 17 - з виробництва та розподілення газу, за рядком 18 - з постачання пари та гарячої води, за рядком 19 - зі збирання, очищення та розподілення води.

Не включаються до названих рядків підсобні промислові підрозділи, які перебувають на балансі непромислових організацій (будівельних, транспортних, сільськогосподарських та ін.). Ці підрозділи відображаються за першим (основним) видом діяльності непромислової організації.

2.5.4. За рядком 20 "підприємствам будівництва" відображається електроенергія, відпущена будівельним підприємствам, які за першим (основним) видом діяльності класифікуються за розділом 45 КВЕД (будівництво споруд, доріг, здійснення бурових робіт з розвідувального буріння нафтових і газових свердловин) і самостійно розраховуються з енергопостачальною організацією. Відображається вся електроенергія, відпущена на виробничі потреби і освітлення будівельного підприємства (уключаючи підрозділи інших видів діяльності, що перебувають на його балансі, зокрема промислові).

У разі, якщо розрахунки з енергопостачальною організацією за електричну енергію, відпущену на потреби будівництва (наприклад, на розширення промислового підприємства), здійснюються не будівельною організацією, а промисловим підприємством, таких споживачів слід уключити до групи підприємств промислових видів діяльності (секції "C", "D", "E", розділи 10 - 41 за КВЕД - рядки 12 - 14).

2.5.5. За рядком 21 "підприємствам транспорту та зв'язку - усього" відображається електроенергія, відпущена на автодорожний, водний, повітряний, залізничний транспорт, залізничні шляхи, вокзали, депо, канали, пристані, аеродроми і аеропорти, гаражі, лісосплави, на транспортування газу і нафтопродуктів магістральними трубопроводами, інший трубопровідний транспорт, також на діяльність пошти та засобів зв'язку, допоміжні транспортні послуги (транспортне оброблення вантажів і складування, туристичні агентства і бюро подорожей, діяльність транспортних агентств), а також структурним підрозділам інших видів діяльності, зокрема промисловим підрозділам, які перебувають на балансі підприємств транспорту.

Не включається електроенергія, відпущена на:

технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту (рядок 28);

будівництво і капітальний ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеродромів (рядок 20);

рекламу на транспортних засобах (рядок 28);

послуги спальних вагонів під час короткотермінового проживання та послуги вагонів-ресторанів (рядок 28);

розподілення природного та генерованого газу, води та пари (рядок 15);

діяльність спеціальних автомобілів, пов'язаних з патрулюванням, охороною, бурінням, гасінням пожеж, обслуговуванням хворих людей, тварин (належить до відповідних видів діяльності);

створення радіо- і телевізійних програм, навіть якщо вони пов'язані з передаванням (рядок 28).

2.5.6. За рядком 22 "наземного, водного та авіаційного транспорту" відображається електроенергія, відпущена на діяльність залізничного, міського і автодорожнього, трубопровідного, водного, авіаційного транспорту, не включаючи допоміжні транспортні послуги. Дані рядка 22 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 21.

За рядком 23 "залізничного транспорту" відображається електроенергія, відпущена на пасажирський і вантажний транспорт, не включаючи метрополітен. За рядком 24 виділяється кількість електроенергії, спожитої на електротягу залізниці. Електроенергію, відпущену на електротягу залізничного транспорту, слід віднести повністю до тієї області, на території якої розміщені тягові підстанції.

За рядком 25 "трамваям і тролейбусам" відображається споживання електроенергії на електротягу трамваями і тролейбусами; трамвайними і тролейбусними станціями, майстернями, парками і депо.

За рядком 26 "з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами" відображається електроенергія, відпущена на транспортування сирої нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, включаючи насосні станції і наливні пункти.

За рядком 27 "з транспортування газу трубопроводами" відображається електроенергія, відпущена на транспортування газу магістральними трубопроводами, включаючи компресорні станції.

Електроенергію, спожиту магістральними нафтопроводами, необхідно обліковувати за місцезнаходженням насосної станції (наливного пункту), а спожиту магістральними газопроводами - за місцезнаходженням компресорних станцій, тобто там, де безпосередньо споживається електроенергія.

2.5.7. За рядком 28 "підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище" відображається кількість електроенергії, спожитої самостійними підприємствами, установами, організаціями всіх інших видів діяльності, не перелічених у вищезазначених рядках форми. Сюди належать підприємства, організації і установи охорони здоров'я і соціального страхування, торгівлі, громадського харчування, державні установи, радіовузли і радіостанції, телевізійні центри, науково-дослідні інститути і лабораторії, вузи, технікуми, музеї, дитячі садки, клуби, видовищні підприємства, лікувальні заклади, будинки відпочинку і санаторії, товарні склади, торговельні приміщення, фабрики-кухні, ресторани, їдальні і кафе, холодильники, військові частини та ін. За рядком 29 виділяється кількість електроенергії, спожитої у містах і селищах міського типу, за рядком 30 - у сільській місцевості.

2.5.8. За рядком 31 "на освітлення квартир та інші комунально-побутові потреби населення" відображається електроенергія, що відпущена населенню на освітлення квартир та інші комунально-побутові потреби, яке безпосередньо або через домоуправління (ЖЕК) розраховується за спожиту електроенергію з управліннями енергопостачання. За рядком 32 виділяється кількість електроенергії, спожитої у містах і селищах міського типу, за рядком 33 - у сільській місцевості. Електроенергія, яка відпущена населенню і включена до рядків 31 - 33, не включається до рядків 11 - 28".

3. Абзац перший пункту 2.7 викласти у такій редакції:

"2.7. Відпуск (споживання) електроенергії на різні комунальні потреби відображається за тими видами діяльності, до яких за своїм першим (основним) видом діяльності належить підприємство-споживач (міські комунальні електромережі (освітлення вулиць) - рядок 16, підприємства з виробництва та розподілення газу - рядок 17, підприємства з постачання пари та гарячої води - рядок 18, водопроводи - рядок 19, банно-пральні підприємства, готелі, перукарні, ліфти та ін. - рядок 28)".

4. У абзаці чотирнадцятому пункту 4.1 слово "зарядки" замінити на слово "зарядження".

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос