Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 24 "Отчет фельдшерско-акушерского пункта за 20__ год"

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 10.07.2007 № 378
действует с 01.01.2008

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (далі - форма N 24).

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Звіт за формою N 24 заповнюють відповідальні особи фельдшерсько-акушерських пунктів незалежно від підпорядкування і форми власності.

2.2. В адресній частині бланка чітко без скорочень указуються найменування закладу, його місцезнаходження.

2.3. Форму N 24 заповнюють на підставі облікових форм N 039/о "Щоденник роботи середнього медичного персоналу поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, здоровпункту; фельдшерсько-акушерського пункту", N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", N 032/о "Журнал запису родової допомоги вдома", N 112/о "Історія розвитку дитини", N 075/о "Зошит запису вагітних, які перебувають під наглядом фельдшерсько-акушерського пункту", затверджених наказом МОЗ від 27.12.99 N 302.

2.4. У табл. 2000 підкреслюються відомості про постійність, сезонність закладу та вказується кількість обслуговуваних населених пунктів, наявність транспорту, телефонізації.

2.5. У табл. 2100 "Штати" наводяться дані про штатні, зайняті посади середнього, молодшого медперсоналу, іншого персоналу та основних працівників на кінець звітного року.

У рядку 1 вказуються дані про кількість штатних посад на кінець звітного року на підставі штатного розкладу, затвердженого в установленому порядку.

У рядку 2 вказуються дані про кількість зайнятих посад на підставі платіжної відомості за грудень місяць, де повинні включатись і тимчасово відсутні спеціалісти у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням тощо.

Крім того, посада вважається зайнятою незалежно від того, особою якого фаху вона зайнята, та незалежно від того, має чи не має особа, яка займає її, закінчену середню медичну освіту.

Тимчасові працівники, які заміщують відсутніх, до кількості зайнятих посад не входять, тому кількість зайнятих посад не повинна перевищувати кількості штатних посад.

Кількість штатних і зайнятих посад може виражатися як цілим, так і дробовим числом згідно із затвердженими штатами і фактичним заміщенням посад.

Наприклад: якщо фельдшер або акушерка займає півтори або половину посади, то у звіті має бути вказано 1,5 або 0,5 посади.

У рядку 3 вказується кількість основних працівників на зайнятих посадах згідно з трудовими книжками.

2.6. У табл. 2200 "Медична допомога" у графі 1, указуються дані про кількість відвідувань з приводу процедур (банки, масаж, перев'язки тощо), а також профілактичні відвідування здорових дітей, працівників дитячих, харчових, комунальних закладів та іншого спеціального контингенту, який підлягає періодичним оглядам, відвідування породіль, відвідування з приводу довідок про стан здоров'я тощо.

Кожне відвідування з приводу процедур незалежно від кількості відпущених процедур слід уважати як одне відвідування.

У графі 4 вказуються дані про кількість відвідувань хворих удома для надання лікувальної допомоги, відвідування з приводу процедур, пологів, патронажні відвідування дітей, вагітних і породіль.

Патронажним відвідуванням слід уважати планове відвідування з метою нагляду за фізичним розвитком дитини, станом здоров'я, умовами побуту та режиму дітей, вагітних і породіль, хворих на хронічні захворювання тощо.

У графах 2 і 3 (із загальної кількості відвідувань - графи 1) указуються дані про кількість відвідувань дітьми і вагітними; у графах 5 і 6 (з графи 4) - відповідно їх відвідування вдома.

У графі 7 указуються дані про кількість пологів, що прийняті вдома середнім медичним персоналом, у графі 8 - про кількість пологів, що прийняті вдома без наступної госпіталізації породіль.

2.7. У рядку 1 табл. 2201 указуються дані:

у графі 1 - про кількість дітей до одного року, які проживали на території обслуговування пункту та перебували під наглядом персоналу пункту (уключно з дітьми, які відвідують ясла, але без дітей, які перебувають у будинках дитини);

у графі 2 - про кількість вагітних, які перебувають на обліку протягом року (перебували на обліку на початок року та були взяті під нагляд протягом звітного року); відомості про вагітних заповнюються на підставі облікової форми;

у графі 3 - про кількість породіль з числа вагітних, що перебували на обліку протягом року.

2.8. У табл. 2300 "Видано даним закладом з приводу смерті вдома фельдшерських довідок про смерть" указується кількість виданих фельдшерських довідок про смерть (форма N 106-1/о "Фельдшерська довідка про смерть", затверджена наказом МОЗ від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024) (далі - форма N 106-1/о), яка видається у разі встановлення смерті фельдшером або іншим середнім медпрацівником у населених пунктах, які не мають лікарів, або за його відсутності (якщо в населеному пункті є тільки один лікар).

Порядок заповнення та видачі облікової форми N 106-1/о визначені відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі фельдшерської довідки про смерть (форма N 106-1/о), затвердженої наказом МОЗ від 08.08.2006 N 545, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1153/13027.

2.9. У табл. 2400 "Діти, що народилися вдома без подальшої госпіталізації породіллі" наводяться дані про кількість новонароджених, які мали вагу 1000 г і більше.

Сума даних граф 1 і 3 рядка 1 табл. 2400 може бути більша за дані табл. 2200 гр. 8 - прийнято пологів удома без подальшої госпіталізації породіллі за рахунок багатоплідної вагітності.

2.10. Табл. 2401 "Вакциновано проти туберкульозу дітей, що народилися вдома без подальшої госпіталізації породіллі" заповнюється на підставі облікової форми N 064/о "Журнал обліку профілактичних щеплень", затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 N 302, у якій для обліку протитуберкульозних щеплень новонароджених мусить бути відведена окрема сторінка.

Дані табл. 2401 повинні дорівнювати даним табл. 2400, рядка 1, графи 1.

3. У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його заповнення; прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника; прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірено печаткою закладу.

 

Начальник Центру медичної статистики
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос