Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 22 "Отчет станции скорой медицинской помощи за 20__ год"

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 10.07.2007 № 378
Утратил силу

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"

Інструкцію виключено
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 17 листопада 2010 року N 999)

Додатково див. наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 травня 2010 року N 432

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік" (далі - форма N 22).

1.2. У формі N 22 відображаються дані про кількість закладів швидкої медичної допомоги, станції, які є самостійними, а також про станції швидкої медичної допомоги, що входять до складу інших медичних закладів.

1.3. Указуються дані про кількість штатних посад, відомості про кількість фізичних осіб, місцем основної роботи яких є станція (відділення) швидкої медичної допомоги.

1.4. У формі N 22 зазначаються загальна кількість здійснених виїздів за викликами бригад швидкої медичної допомоги, дані про кількість осіб, яким була надана медична допомога під час виїздів та амбулаторно, про кількість осіб, медична допомога яким була надана в сільській місцевості (у відповідності до адміністративно-територіального поділу області, Автономної Республіки Крим).

1.5. Також указуються кількість виїздів при раптових захворюваннях та станах (порушення серцево-судинної та центральної нервової системи, органів дихання, органів черевної порожнини тощо), дані про виїзди та число потерпілих, яким надана медична допомога при нещасних випадках, травмах та отруєннях.

1.6. Указуються дані про кількість виїздів та кількість жінок, яким надана допомога при пологах за межами лікувального закладу, при пологах, які відбулися до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, а також при ускладненнях вагітності.

1.7. Зазначаються дані про кількість виїздів та кількість осіб, яким надана допомога при хронічних захворюваннях і які не потребували термінової медичної допомоги.

1.8. Указуються дані про кількість хворих, які перевезені автомобілями швидкої медичної допомоги до медичних закладів, додому та в інші місця.

1.9. Форма N 22 відображає дані про кількість виїздів, під час яких медична допомога хворим та потерпілим не надавалась - коли хворого (потерпілого) не виявилося на місці, коли не було знайдено місце проживання хворого, зазначене у виклику, якщо виклик виявився неправдивий, якщо особа перебувала в нетверезому стані і не потребувала медичної допомоги та коли перевозились: консультант, кров та плазмозамінники, здорові особи або виїзди виконувались з метою технічного обслуговування.

1.10. Указується кількість усіх виїздів, під час яких на місце виклику бригади швидкої медичної допомоги прибули менше ніж за 15 хвилин з часу звернення за швидкою медичною допомогою.

1.11. Бригада - функціональна одиниця станції (відділення) швидкої медичної допомоги, яка працює 24 години.

У формі N 22 зазначається кількість виїзних бригад швидкої медичної допомоги (лікарських загальнопрофільних, фельдшерських та спеціалізованих) у добовому розрахунку.

1.12. Указується кількість перевезених хворих фельдшерськими бригадами.

1.13. Зазначається кількість осіб, яким надана амбулаторна допомога на станції (відділенні), підстанції швидкої медичної допомоги.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Форму N 22 заповнюють відповідальні особи самостійних станцій швидкої медичної допомоги, лікувально-профілактичних закладів, які мають у своєму складі відділення швидкої медичної допомоги, об'єднань швидкої медичної допомоги, що мають у своєму складі станції, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

2.2. В адресній частині звіту чітко без скорочень указуються найменування закладу, його фактичне місцезнаходження та відповідальні особи, які заповнили звіт.

2.3. Дані форми N 22 (табл. 2100, 2101, 2200, 2201) заповнюються на підставі форми 110/о "Карта виїзду швидкої медичної допомоги", затвердженої наказом МОЗ від 03.07.2001 N 258.

2.4. Табл. 1100 "Штати закладу (кількість)" заповнюється на підставі затвердженого штатного розкладу. Зайняті посади вказуються відповідно до їх фактичного заміщення на кінець року і платіжної відомості за грудень місяць.

2.5. У рядку 3 табл. 1100 указуються відомості про кількість фізичних осіб, місцем основної роботи яких є станція (відділення) швидкої медичної допомоги.

Дані про сумісників - працівників, трудова книжка яких знаходиться в іншому закладі чи підприємстві, у 3-й рядок не вносяться.

2.6. У 4-му рядку табл. 1100 указуються відомості про кількість фізичних осіб основних працівників, зайнятих на роботі неповний робочий день (які працюють на неповну ставку).

2.7. При заповненні табл. 1100 звіту треба пам'ятати, що кількість посад, зайнятих тимчасово відсутніми на кінець року працівниками (відпустка, хвороба, відрядження, підвищення кваліфікації тощо), указуються як зайняті. Якщо ця кількість посад тимчасово заміщена іншими особами, то другий раз як зайняті вони не вказуються. Тому кількість зайнятих посад у всіх графах таблиці не повинна перевищувати кількості штатних посад, а може бути однакова або менша.

2.8. У рядку 1 табл. 2100 "Кількість виїздів" указуються дані про загальну кількість здійснених виїздів за викликами; у рядку 3 - дані про кількість осіб, яким надана медична допомога під час виїздів та амбулаторно; у рядку 4 - дані про кількість осіб, медична допомога яким надана в сільській місцевості (у відповідності до адміністративно-територіального поділу області, Автономної Республіки Крим).

2.9. У графі 1 табл. 2100 вказуються дані про загальну кількість виконаних виїздів і осіб, яким надана медична допомога під час виїздів.

2.10. У графі 2 табл. 2100 зазначаються дані про кількість виїздів та число потерпілих, яким надана медична допомога при нещасних випадках, травмах та отруєннях.

2.11. У графі 3 табл. 2100 вказана кількість виїздів та число осіб, яким надана допомога при раптових захворюваннях та станах (порушення серцево-судинної та центральної нервової системи, органів дихання, органів черевної порожнини тощо).

2.12. У графі 4 табл. 2100 вказуються дані про кількість виїздів та кількість жінок, яким надана медична допомога при пологах за межами лікувального закладу, при пологах, які відбулися до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, а також при патології вагітності.

2.13. У графі 5 табл. 2100 зазначаються дані про кількість виїздів та кількість осіб, яким надана допомога при хронічних захворюваннях і які не потребували термінової медичної допомоги.

2.14. Графа 6 табл. 2100 вказує на кількість хворих, які перевезені автомобілями швидкої медичної допомоги до медичних закладів, додому та в інші місця.

2.15. У графі 7 даної таблиці зазначаються дані про кількість виїздів, під час яких медична допомога хворим та потерпілим не надавалась; коли хворого (потерпілого) не виявилося на місці; коли не було знайдено місце проживання хворого, зазначене у виклику, якщо виклик виявився неправдивий; якщо особа перебувала в нетверезому стані і не потребувала медичної допомоги та коли перевозились: консультант, кров та плазмозамінники, здорові особи або виїзди виконувались з метою технічного обслуговування.

2.16. У рядку 2 усіх граф табл. 2100 указується загальна кількість здійснених приїздів бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику до 15 хв. з моменту звернення.

2.17. У рядку 1 табл. 2101 указується кількість виконаних швидкою допомогою необгрунтованих щодо неї викликів.

2.18. У рядку 2 табл. 2101 указується кількість викликів, які надійшли на швидку медичну допомогу і були відмовлені за необгрунтованістю або ж вони були передані в амбулаторно-поліклінічну мережу.

2.19. У графі 1 табл. 2200 "Кількість бригад" указується кількість виїзних бригад швидкої медичної допомоги (лікарських загальнопрофільних, фельдшерських та спеціалізованих).

До числа загальнопрофільних бригад входять також педіатричні бригади. До числа фельдшерських бригад уключаються акушерські, перевізні, а також лікарські бригади, які не були вкомплектовані лікарями. До числа спеціалізованих бригад входять кардіологічні, неврологічні, психіатричні, інтенсивної терапії та інші спеціалізовані бригади. Бригади подаються з округленням до цілих чисел або до десятих (0,5).

2.20. У графі 2 табл. 2200 указується кількість осіб, яким надана допомога бригадами швидкої медичної допомоги.

2.21. У рядку 1 табл. 2201 указується кількість перевезених хворих фельдшерськими бригадами.

2.22. Дані табл. 2300 заповнюються на підставі облікової форми N 074/о "Журналу реєстрації амбулаторних хворих", затвердженої наказом МОЗ від 03.07.2001 N 258.

У рядку 1 табл. 2300 зазначається кількість осіб, яким надана амбулаторна допомога на станції (відділенні) швидкої медичної допомоги. У дане число включаються також дані про кількість амбулаторних хворих, яким була надана допомога на підстанціях швидкої медичної допомоги.

2.23. У формі N 22 мають бути заповнені всі графи та рядки, за винятком тих, де проставлено знак "X". Якщо дані відсутні, то ставиться риска.

Виправлення помилок має бути підтверджено підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон особи, що нею було заповнено звіт. Підпис керівника має бути завірено печаткою організації.

2.24. Арифметичний та логічний контроль табл. 1100.

2.24.1. У рядках 1 - 4 сума чисел у графах 2 - 5 має збігатися з числом у графі 1.

2.25. Арифметичний та логічний контроль табл. 2100.

2.25.1. Дані рядка 3 табл. 2100, у графах 2, 3, 5, 6 мають бути більшими за дані цих граф рядка 1 або ж бути рівними, оскільки при одному виїзді медична допомога може надаватись одній або декільком особам.

2.25.2. Дані графи 4 табл. 2100, рядка 3, мають збігатися з даними графи 4 рядка 1.

2.25.3. Графа 7 табл. 2100, рядки 3 та 4, не заповнюється, оскільки при безрезультатних виїздах медична допомога не надається.

2.25.4. У рядку 4 дані за графами 1 - 6 табл. 2100 мають бути меншими за дані цих граф за рядком 3.

2.25.5. У табл. 2100, у рядках 1 та 2, дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2.25.6. Дані рядків 1 та 2 табл. 2100 графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2, 3, 4, 5, 6.

2.25.7. Дані рядка 1 табл. 2101 мають збігатися із даними графи 5 рядка 1 табл. 2100.

2.26. Арифметичний та логічний контроль табл. 2200.

2.26.1. Дані про кількість осіб, яким надана допомога спеціалізованими бригадами (рядок 4, графа 2), мають збігатися з підсумком даних рядків 5, 6, 7, 8, 9.

2.26.2. Підсумок рядків 1, 3, 4 графи 2 табл. 2200 має збігатися з даними рядка 3 графи 1 табл. 2100.

2.27. Арифметичний та логічний контроль табл. 2201.

2.27.1. Дані табл. 2201 мають бути меншими або збігатися з даними графи 2 рядка 3 табл. 2200.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос