Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы N 19 "Отчет о детях-инвалидах возрастом до 18 лет, проживающих в районе обслуживания лечебно-профилактического заведения, доме ребенка или интернатном заведении, за 20__ год"

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 10.07.2007 № 378
действует с 01.01.2008

Інструкція
щодо заповнення форми N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік" (далі - форма N 19).

1.2. Шифри нозологій у формі наводяться згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10), прийнятою 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року, відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я 19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48.

1.3. У звіті за формою N 19 відображається інформація щодо кількості дітей-інвалідів на кінець року, у тому числі дітей-інвалідів, які вперше в житті стали інвалідами і проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. В адресній частині бланка чітко та без скорочень указуються найменування закладу та його місцезнаходження.

2.2. Форму N 19 заповнюють на підставі форми первинного обліку N 080/о "Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років", затвердженої наказом МОЗ від 04.12.2001 N 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 11/6299 (із змінами) (далі - висновок).

2.3. Висновок оформлюють на підставі рішення лікарсько-контрольної комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу за місцем проживання дитини. Висновок оформлюється відповідно до діючого на момент складання звіту переліку медичних показів, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років.

2.4. Висновок оформлюється за підписом головного лікаря або його заступника з медичної частини та лікаря відповідного профілю, що представляв дитину лікувально-контрольній комісії, завіряється круглою печаткою і в 3-денний строк направляється до міського (районного) відділу соціального захисту населення за місцем проживання батьків (опікуна) дитини-інваліда.

2.5. Батькам (опікуну) видається довідка, яка підтверджує, що медичний висновок щодо їхньої дитини направлений до відділу соціального захисту населення.

2.6. Висновок у залежності від захворювання та патологічного стану дитини оформлюється кожні 2 або 5 років не пізніше терміну, до якого встановлена інвалідність, або одноразово до 18-річного віку.

3. Порядок заповнення табл. 0800 "Розподіл дітей-інвалідів за причинами інвалідності, віком та статтю"

3.1. З 1.0 до 17.0 рядка надається перелік хвороб, унаслідок яких діти отримали інвалідність.

3.2. Підсумок рядків 1.0, 2.0, 3.0... 17.0 повинен дорівнювати рядку 18.0 за всіма графами.

3.3. У графі 1 табл. 0800 звіту (усього кількість дітей-інвалідів на кінець року) відображаються дані щодо кількості дітей віком до 18 років, які мали інвалідність, незалежно від того, у якому році вони її набули та проживали вдома чи перебували в інтернатному закладі.

3.4. У графі 1 табл. 0800 не подаються дані щодо кількості дітей, строк дії медичного висновку на яких закінчився до грудня звітного року.

3.5. Дані в графі 1 табл. 0800 повинні дорівнювати підсумку граф 2, 3, 4, 5 за всіма рядками табл. 0800.

3.6. При заповненні граф 2 - 5 табл. 0800 необхідно брати до уваги, що вік дитини наводиться за числом повних років, які виповнилися їй на момент складання звіту.

3.7. У графі 6 табл. 0800 зазначають кількість дітей-інвалідів, які в звітному році вперше стали інвалідами.

3.8. Щоб уникнути дублювання, графу 6 заповнюють лише ті заклади, які видають висновок.

3.9. Для закладів, які перебувають у сфері управління МОЗ, відомості щодо дітей, причиною інвалідності яких стали психічні розлади, повинні бути звірені з даними форми N 10 "Звіт про захворювання осіб на розлади психіки та поведінки за 20__ рік".

Дані рядків 5.0 - 5.2 ф. N 19 повинні дорівнювати або можуть бути більше даних табл. "Контингент осіб, які мають групу інвалідності (кількість)" форми N 10.

4. Порядок заповнення табл. 0801 "Розподіл дітей-інвалідів за місцем проживання"

4.1. Підсумок даних рядка 1 графи 1 табл. 0801 повинен дорівнювати підсумку даних рядка 18.0 графи 1 табл. 0800.

4.2. Підсумок даних рядка 1 граф 2, 3 повинен дорівнювати даним рядка 1 графи 1.

4.3. Підсумок даних рядка 2 граф 2, 3 повинен дорівнювати даним рядка 2 графи 1.

5. Порядок заповнення табл. 0802 "Заклади, які обслуговують дітей-інвалідів"

5.1. У табл. 0802 вносять дані щодо кількості дітей-інвалідів, які на кінець звітного року перебували в будинках дитини, та дітей-інвалідів, які проживали у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу МОЗ, дитячих будинках усіх типів та спеціальних шкіл-інтернатів незалежно від підпорядкування та форми власності, а також дані щодо кількості закладів, які звітували.

5.2. Підсумок даних графи 2 табл. 0802 повинен дорівнювати підсумку даних рядка 18.0 графи 1 табл. 0800.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос