Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 15 "Отчет о медицинском обслуживании населения, подлежащего включению в Государственный реестр Украины лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, за 20___ год"

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 10.07.2007 № 378
действует с 01.01.2008

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (далі - форма N 15).

1.2. У звіті наводиться інформація про кількість осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Законом України "Про охорону дитинства" визначено, що дитиною є особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Ураховуючи особливості фізіологічного розвитку дітей, у формі N 15 особи віком до 18 років поділяються на дві вікові групи, а саме на: дітей віком 0 - 14 років включно (14 років 11 місяців і 29 днів) (далі - діти віком 0 - 14 років включно) та дітей 15 - 17 років включно (17 років 11 місяців і 29 днів) (далі - діти підліткового віку 15 - 17 років включно).

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Звіт за формою N 15 поширюється на лікувально-профілактичні заклади, які здійснюють диспансерний нагляд за контингентом населення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2.2. В адресній частині бланка чітко та без скорочень указуються найменування закладу, його місцезнаходження.

2.3. Форму N 15 заповнюють на підставі облікових форм N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", N 111/о "Індивідуальна карта вагітної та породіллі", N 112/о "Історія розвитку дитини", затверджених наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302.

3. Заповнення таблиці 1000

3.1. У рядку 1 вказується кількість осіб, що перебували під диспансерним наглядом на початок звітного року. Дані рядка 1 звіту за поточний рік мають збігатися з даними рядка 5 звіту за попередній рік за кожною з граф.

3.2. У рядку 2 вказується кількість осіб, узятих протягом звітного року під диспансерний нагляд в лікувально-профілактичному закладі, включно з особами, що проживають в зонах радіоактивного забруднення.

Кількість дітей, яким протягом звітного періоду виповнилося 15 років і які до цього віку вже перебували під диспансерним наглядом, у рядку 2 за графами 6 або 9 не відображається. Їхню кількість має бути відображено в рядку 5 за графами 6 або 9.

Кількість дітей віком 15 - 17 років включно, яким протягом звітного періоду виповнилося 18 років і які до цього віку вже перебували під диспансерним наглядом, у рядку 2 за графами 5 або 8 не відображається. Їхню кількість має бути відображено в рядку 5 за графами 3 або 6.

Кількість осіб, які раніше перебували під диспансерним наглядом у лікувально-профілактичному закладі, але протягом звітного року змінили місце проживання, у числі тих, кого взято під нагляд протягом року, не обліковується. Кількість зазначених осіб, якщо їх буде взято під диспансерний нагляд за новим місцем проживання, має бути відображена в рядку 5 за умови наявності відповідних документів.

3.3. У рядку 3 вказується кількість осіб, які вибули з-під диспансерного нагляду лікувально-профілактичного закладу, а саме: померли у звітному році, вибули на службу до лав Збройних Сил України та Військово-Морського флоту, виїхали за межі України; вибули за межі обслуговування центральної районної (міської) лікарні, а документи на них не було передано в заклад, у якому їх було взято під диспансерний нагляд.

Кількість осіб, які раніше перебували під диспансерним наглядом, але змінили місце проживання, й на яких відповідальними особами лікувально-профілактичного закладу було запитано відповідні документи, у рядку 3 не відображається.

3.4. У рядку 5 зазначається кількість осіб, які перебували під диспансерним наглядом у лікувально-профілактичному закладі на кінець звітного року, навіть якщо ці особи у звітному році не проходили медичний огляд і не зверталися за медичною допомогою.

3.5. У рядку 6 з числа осіб, які перебували під диспансерним наглядом у лікувально-профілактичному закладі на кінець звітного року (рядок 5), вказується кількість осіб, яких було оглянуто під час профілактичних оглядів.

3.6. У рядку 7 з числа осіб, що їх було оглянуто під час профілактичних оглядів (рядок 6) вказується кількість осіб, що їх визнано здоровими, тобто віднесено до групи диспансерного обліку Д-1.

3.7. У рядках 8 - 10 з числа осіб, які перебували під диспансерним наглядом у лікувально-профілактичному закладі на кінець звітного року (рядок 5), вказується кількість осіб, що їх уперше визнано інвалідами у звітному році та в яких інвалідність пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

3.8. У рядку 11 з числа осіб, що їх було оглянуто під час профілактичних оглядів (рядок 6) вказується кількість осіб, що підлягали лікуванню.

3.9. У рядку 12 з числа осіб, що підлягали лікуванню (рядок 11), вказується кількість осіб, яким було проведено лікування.

3.10. У рядках 13 - 17 кількість осіб, що їм було проведено лікування (рядок 12), розподіляється за його видами, а саме: лікувалися амбулаторно (рядок 13), у стаціонарі (рядок 14), у санаторно-курортних закладах (рядок 15), у реабілітаційних центрах (рядок 16), в інших закладах (рядок 17).

Підсумок рядків 13 - 17 за кожною з граф має збігатися або бути більшим за дані рядка 12 за рахунок осіб, що їх було охоплено декількома видами лікування.

3.11. У графах 1 - 9 кількість осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розподіляється за групами первинного обліку та віком.

3.12. У графі 1 указується кількість учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, тобто громадян, які безпосередньо брали участь у роботі з ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження (1-а група первинного обліку). У графах 2 і 4 зазначена кількість осіб не відображається.

3.13. У графі 2 вказується кількість осіб, що було евакуйовано із зони дії радіації або самостійно залишили зону радіоактивного забруднення у період евакуації з 26.04.86 (2-а група первинного обліку). До 2-ї групи первинного обліку належать особи, яких евакуйовано із зон відселення в організованому порядку або які самостійно залишили їх, а також особи, які виїхали із зон забруднення, що їх визначено на підставі критеріїв радіаційної безпеки, та проживають у даний час у зоні радіоактивного забруднення.

3.14. У графах 3 - 5 указується кількість осіб, що проживали або постійно проживають у зонах радіаційного забруднення, безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, установлених згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (3-я група первинного обліку). До 3-ї групи первинного обліку належать також особи, які самостійно повернулися до населених пунктів, що їх віднесено до зони відселення.

3.15. У графах 6 - 8 вказується кількість осіб, які народилися після аварії на Чорнобильській АЕС у батьків, що належать до 1-ї - 3-ї груп первинного обліку, незалежно від місця проживання батьків у даний час (4-а група первинного обліку). У графах 3, 4 і 5 зазначена кількість осіб не відображається.

3.16. У графі 9 указується кількість дітей, які народилися від осіб 4 групи первинного обліку, та мають посвідчення потерпілих.

4. Заповнення таблиці 1001

4.1. У таблиці 1001 зазначається кількість осіб, яких у дитячому віці за результатами тиреорадіодозиметричної паспортизації визнано такими, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та які проживають на незабруднених радіонуклеїдами територіях.

5. У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника, стояти його підпис, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря, який заповнив звіт.

Підпис керівника має бути завірено печаткою закладу.

 

Начальник Центру медичної статистики
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос