Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 13 "Отчет об искусственном прерывании беременности за 20__ год"

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 10.07.2007 № 378
действует с 01.01.2008

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік" (далі - форма N 13).

1.2. Шифри нозологій у формі N 13 наводяться згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10), прийнятою 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року, відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я 19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48.

1.3. У звіті відображається інформація щодо кількості випадків штучного переривання вагітності у жінок в окремих вікових групах та за місцем їх проживання.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Звіт за формою N 13 заповнюють відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів, які проводять штучне переривання вагітності, незалежно від підпорядкування і форми власності.

2.2. В адресній частині бланка чітко без скорочень указуються найменування закладу, відповідальні особи якого заповнили звіт, його місцезнаходження.

2.3. Форму N 13 заповнюють:

- у лікарняних закладах - на підставі облікової форми N 066/о "Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару", затвердженої наказом МОЗ від 26.07.99 N 184;

- в амбулаторно-полiклiнiчних закладах - на підставі даних облікової форми N 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій", затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 N 302.

2.4. У звіті відображається кількість усіх випадків переривання вагітності з терміном до 22 повних тижнів.

2.5. У рядку 1 вказується загальна кількість переривань вагітності (далі - аборт), що їх проведено в лікувальному закладі включно з абортами, що почалися поза ним.

2.6. У рядку 2 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) виділяється кількість спонтанних (самовільних) абортів, які відбулися без будь-яких втручань у жінок, що перебували на обліку в жіночих консультаціях.

2.7. У рядку 3 із загальної кількості спонтанних абортів (рядок 2) указується кількість абортів, які відбулися при терміні вагітності до 12 тижнів. Дані рядка 3 мають бути меншими за дані рядка 2.

2.8. У рядку 4 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість медичних (легальних) абортів, що їх здійснено протягом перших 12 повних тижнів вагітності на бажання жінки в лікувально-профілактичних закладах.

2.9. У рядку 5 з кількості медичних (легальних) абортів, що їх проведено при терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 4), указується кількість абортів, здійснених методом кюретажу. Кількість абортів, проведених методом кюретажу, має збігатися з кількістю зазначених абортів, що їх проведено в стаціонарі (форма 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (далі - форма N 20), табл. 3500, рядок 14.6, графа 1).

2.10. У рядку 6 з кількості медичних (легальних) абортів, що їх проведено при терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 4), указується кількість абортів, здійснених методом вакуум-екскохлеації.

2.11. Підсумок даних рядків 5 і 6 має збігатися з даними рядка 4 за кожною з граф.

2.12. У рядку 7 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість медичних (легальних) абортів, що їх було проведено з застосуванням медикаментозного методу.

2.13. У рядку 8 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість медичних (легальних) абортів, проведених методом вакуум-аспірації. Кількість міні-абортів, проведених методом вакуум-аспірації, має збігатися з кількістю зазначених абортів, що їх проведено в стаціонарі (форма 20, табл. 3500, рядок 14.7, графа 1) та в амбулаторно-поліклінічному закладі (форма 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям", табл. 2140, рядок 1, графа 1).

2.14. У рядку 9 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується загальна кількість медичних (легальних) абортів при терміні вагітності від 12 до 22 тижнів.

2.15. У рядку 10 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість кримінальних абортів, що їх було зроблено самою жінкою або іншими особами поза лікувальним закладом.

2.16. У рядку 11 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість неуточнених абортів, тобто самовільних (спонтанних) абортів поза лікувальним закладом у жінок, які не перебували на обліку в жіночій консультації та заперечують кримінальне втручання.

2.17. Сума даних рядків 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 має збігатися з даними рядка 1 за кожною з граф.

2.18. У рядку 12 із загальної кількості абортів (рядок 1) указується кількість їх у першовагітних.

2.19. У рядку 13 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість абортів, що їх здійснено при терміні вагітності до 12 тижнів.

Дані рядка 13 можуть бути більшими за підсумок даних рядків 3, 4, 7, 8 за рахунок кримінальних і неуточнених абортів з терміном вагітності до 12 повних тижнів.

2.20. У рядку 14 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1) указується кількість абортів, що їх здійснено при терміні вагітності від 20 до 22 тижнів.

2.21. Підсумок даних рядків 13 і 14 має бути меншим за дані рядка 1 за кожною з граф.

2.22. У рядку 15 із загальної кількості абортів (рядок 1) указується кількість спонтанних та неуточнених абортів, що їх проведено з приводу завмерлої вагітності з терміном вагітності до 12 тижнів.

2.23. У рядку 16 із загальної кількості абортів (рядок 1) вказується кількість спонтанних та неуточнених абортів, що їх проведено з приводу завмерлої вагітності з терміном вагітності від 12 до 22 тижнів.

2.24. У рядку 17 указується загальна кількість жінок, які померли після аборту з будь-якої причини, пов'язаної з абортом, вагітністю або обтяженої ними або їх веденням, але не від нещасного випадку або випадкових причин, що трапляються.

2.25. У рядку 18 із загальної кількості жінок, які померли після аборту з будь-якої причини (рядок 17), указується кількість жінок, що померли з причин, не пов'язаних з вагітністю, тобто внаслідок існуючих раніше хвороб або хвороб, що виникли під час вагітності, незалежно від безпосередніх акушерських причин, але обтяжених фізіологічним впливом вагітності.

2.26. У рядку 19 із загальної кількості жінок, які померли після аборту з будь-якої причини (рядок 17), указується кількість жінок, якi померли після аборту, що почався поза лікувальним закладом.

2.27. Підсумок даних рядків 18 i 19 має дорівнювати або бути меншим за дані рядка 17 за рахунок кількості жінок, що померли після аборту з причин, безпосередньо пов'язаних з вагітністю.

2.28. У графі 1 указується загальна кількість абортів, що їх проведено жінкам незалежно від їх віку.

2.29. У графах 2 - 5 загальна кількість проведених абортів (графа 1) вказується кількість абортів, що проведено жінкам у окремих вікових групах.

2.30. Підсумок даних граф 2, 3, 4, 5 має бути меншим за дані графи 1 за кожним з рядків.

2.31. У графі 6 із загальної кількості проведених абортів (графа 1) указується кількість абортів, що проведено жінкам, що проживають у сільській місцевості, незалежно від того, де розташовано лікувально-профілактичні заклади, у яких їм надається медична допомога.

2.32. У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника, його підпис; прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря, який заповнив звіт. Підпис керівника має бути завірено печаткою закладу.

 

Начальник Центру медичної статистики
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос