Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Апелляционной комиссии Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.08.2007 № 291
Утратил силу

Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 серпня 2007 року N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2007 р. за N 995/14262

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 8 січня 2008 року N 5
,
 від 30 червня 2010 року N 306

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2010 року N 490)

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", ураховуючи організаційні зміни, які відбулися в структурі Національного банку України, з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України покладених на нього функцій у сфері банківського нагляду та валютного контролю, забезпечення об'єктивності під час розгляду звернень банків, інших фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку з приводу застосування до них Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства і мір відповідальності (фінансових санкцій) за порушення валютного законодавства Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Апеляційну комісію Національного банку України (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 17 "Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за N 146/8745;

постанову Правління Національного банку України від 30.04.2004 N 195 "Про внесення змін до Положення про Апеляційну комісію Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 за N 648/9247.

3. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України забезпечити неухильне дотримання вимог Положення.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення про Апеляційну комісію Національного банку України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою підвищення ефективності та об'єктивності здійснення Національним банком України (далі - Національний банк) покладених на нього функцій у сфері банківського нагляду та валютного контролю.

1.2. Апеляційна комісія Національного банку України (далі - Апеляційна комісія) є органом, створеним для розгляду зазначених у пункті 2.1 глави 2 цього Положення звернень банків, інших фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку щодо застосування Національним банком заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", накладення на банк штрафу відповідно до статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та мір відповідальності (фінансових санкцій), передбачених статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - захід впливу).

1.3. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

1.4. Голова Національного банку призначає одного зі своїх заступників головою Апеляційної комісії.

(пункт 1.4 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

1.5. До складу Апеляційної комісії входять заступники Голови Національного банку - куратори служб банківського нагляду та валютного контролю, директор Юридичного департаменту.

(абзац перший пункту 1.5 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

У разі потреби для висловлення своєї позиції на засідання можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів, які виконують функції контролю (нагляду) за дотриманням банками вимог банківського регулювання та нагляду, валютного регулювання і валютного контролю та законодавства України з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5)

1.6. Персональний склад Апеляційної комісії затверджується Головою Національного банку.

1.7. Голова Апеляційної комісії призначає відповідального секретаря Апеляційної комісії, який не є членом Апеляційної комісії та не має права голосу.

2. Порядок оскарження дій Національного банку

2.1. Апеляційна комісія розглядає звернення банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку (далі - звернення) щодо:

правомірності прийняття комісіями з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальних управліннях Національного банку (далі - Комісія при територіальному управлінні) рішень про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства і законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - рішення), начальниками територіальних управлінь Національного банку постанов про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства (далі - постанови), а також адекватності застосованих заходів впливу допущеним порушенням;

правомірності складання уповноваженими працівниками структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю, протоколів про порушення валютного законодавства (далі - протоколи);

вивчення нових фактів, які не були відомі Національному банку на час прийняття Комісіями при територіальних управліннях рішень і начальниками територіальних управлінь Національного банку постанов.

(пункт 2.1 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

2.2. Банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку мають право оскаржити рішення Комісії при територіальному управлінні, постанови начальника територіального управління Національного банку та протоколи про порушення валютного законодавства, складені уповноваженими працівниками структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладено функції валютного контролю, у п'ятиденний строк з дня отримання (вручення) відповідного рішення, постанови або протоколу.

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

У разі порушення банком, іншою фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку строку оскарження відповідного рішення, постанови або протоколу установа-заявник одночасно із зверненням подає до Апеляційної комісії клопотання про поновлення порушеного строку з обґрунтуванням причин його порушення.

(абзац другий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Голова Апеляційної комісії або заступник голови Апеляційної комісії може визнати причину недотримання строку подання звернення поважною і відновити його.

2.3. У зверненні мають бути зазначені:

найменування банку, іншої фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, його (її) місцезнаходження;

причина звернення (правомірність прийняття постанови, рішення, складання протоколу або звернення про вивчення нових фактів);

(абзац третій пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

ким прийнято постанову, рішення, складено протокол, що оскаржуються, дата і номер постанови (розпорядження, протоколу);

(абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

суть порушеного питання, обґрунтування незгоди з прийнятою постановою, рішенням, складеним протоколом;

(абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

перелік документів і розрахунків, що додаються до звернення.

2.4. Звернення банку подається за підписом голови правління банку, керівників іншої фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.

(абзац перший пункту 2.4 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Звернення має бути викладене в письмовій формі та надіслане до Національного банку поштою або передане заявником через свого представника.

2.5. У разі відправлення звернення поштою датою подання звернення вважається дата його відправлення, зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення та/або на конверті. У разі подання звернення безпосередньо до Національного банку датою подання звернення вважається дата його реєстрації в Секретаріаті Правління Національного банку.

(пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

2.6. Звернення, яке подане або оформлене з порушенням вимог пунктів 2.2, 2.3, 2.4 цієї глави, що не дає змоги розглянути його по суті, повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням не пізніше ніж через десять днів після дня реєстрації звернення в Секретаріаті Правління Національного банку та до повторного розгляду Національним банком не приймається, за винятком випадку, передбаченого абзацом третім пункту 2.2 цієї глави.

(пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

2.7. Подання звернення на час його розгляду зупиняє подання Національним банком позову до суду про стягнення штрафу за прийнятою постановою, рішенням, що оскаржуються, прийняття рішення за протоколом, який оскаржується, і не зупиняє застосування інших заходів впливу за рішенням, що оскаржується, у тому числі обмеження, зупинення чи припинення здійснення банком окремих видів операцій з високим рівнем ризику.

(абзац перший пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Якщо банк, інша фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку оскаржує постанови, протоколи, рішення, Апеляційна комісія протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації звернення в Секретаріаті Правління Національного банку має електронною поштою надіслати повідомлення структурному підрозділу Національного банку (територіального управління), який був ініціатором застосування заходу впливу, про прийняття звернення до розгляду або про повернення звернення заявнику.

(абзац другий пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Про прийняття до розгляду звернення щодо рішення, постанови, протоколу Апеляційна комісія протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації звернення в Секретаріаті Правління Національного банку надсилає копію звернення (та за наявності - копії інших документів, поданих банком, іншою фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку) структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належать розгляд та опрацювання питань застосування законодавства України, факти порушень якого оскаржуються (далі - відповідний структурний підрозділ), і територіальному управлінню, яке було ініціатором застосування заходу впливу.

(абзац третій пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5,
 від 30.06.2010 р. N 306)

Територіальне управління, яке було ініціатором застосування заходу впливу, протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняття до розгляду звернення надсилає відповідному структурному підрозділу копії документів, на підставі яких було прийнято рішення, що оскаржується банком, іншою фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку, зокрема підтвердні документи, пояснення (заперечення) банку, інші документи, що мають значення для розгляду звернення.

(абзац четвертий пункту 2.7 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5)

3. Регламент роботи Апеляційної комісії

3.1. Організаційною формою діяльності Апеляційної комісії є засідання, які проводяться за потреби.

Апеляційна комісія в окремих випадках може приймати рішення в робочому порядку шляхом його погодження (візування) членами Апеляційної комісії.

(пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

3.2. Про місце, час і порядок денний чергового засідання члени Апеляційної комісії та запрошені особи мають бути проінформовані не пізніше ніж за три дні до його початку.

3.3. Засідання веде голова Апеляційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Апеляційної комісії.

3.4. Апеляційна комісія розглядає звернення в порядку їх надходження, але не пізніше 60 робочих днів від дати реєстрації звернення в Секретаріаті Правління Національного банку. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений головою Апеляційної комісії (у разі його відсутності - заступником голови Апеляційної комісії) на 10 робочих днів.

(абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Відповідні структурні підрозділи розглядають звернення та подають пропозиції відповідальному секретареві щодо результатів розгляду цього звернення одночасно з проектом рішення Апеляційної комісії.

(абзац другий пункту 3.4 глави 3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5)

3.5. Засідання Апеляційної комісії є правоможним за умови присутності не менше ніж двох третин її складу.

3.6. На засідання Апеляційної комісії можуть бути запрошені представники заявника, який подав звернення.

(пункт 3.6 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5)

3.7. У разі наявності двох або більше звернень від одного й того самого заявника, аргументи яких та підстави оскарження є аналогічними, на засіданні Апеляційної комісії може бути прийнято рішення про об'єднання розгляду таких звернень в одне провадження. Таке рішення відображається в протоколі засідання Апеляційної комісії.

3.8. Протокол, який ведеться на засіданні Апеляційної комісії, підписують голова Апеляційної комісії (у разі його відсутності - заступник голови Апеляційної комісії) та відповідальний секретар.

4. Рішення Апеляційної комісії

4.1. Апеляційна комісія під час розгляду звернення перевіряє законність, обґрунтованість та адекватність прийнятих рішення, постанови, протоколу, що оскаржується, або вивчає нові факти щодо рішення чи постанови і приймає такі рішення:

залишає звернення без задоволення;

зобов'язує посадову особу або Комісію при територіальному управлінні, яка прийняла рішення, що оскаржується, унести до нього відповідні зміни;

скасовує рішення, постанову, протокол.

(пункт 4.1 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

4.2. Рішення Апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Апеляційної комісії. У разі рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував голова Апеляційної комісії (у разі його відсутності - заступник голови Апеляційної комісії). Голосування з питань, які вносяться на розгляд Апеляційної комісії, відображається в протоколі засідання Апеляційної комісії.

Рішення Апеляційної комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його завізували не менше ніж дві третини членів Апеляційної комісії.

(пункт 4.2 глави 4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

4.3. У межах об'єднаного провадження щодо розгляду кількох апеляційних звернень відповідно до пункту 3.7 глави 3 цього Положення Апеляційна комісія приймає одне рішення.

4.4. Рішення Апеляційної комісії за результатом розгляду звернення оформляється на бланку Національного банку і має містити:

найменування банку, іншої фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, відомості про предмет оскарження, дату прийняття звернення до розгляду;

перелік документів, які були взяті до уваги під час розгляду звернення, дату, номер рішення і найменування органу, який видав зазначені документи, та стисле викладення вимог і клопотань заявника;

висновок про повне (часткове) задоволення або відмову в задоволенні звернення з посиланням на норми законів України, нормативно-правових актів Національного банку, згідно з якими обґрунтовано рішення за зверненням.

У разі задоволення звернення Апеляційна комісія приймає рішення, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 4.1 цієї глави.

4.5. Рішення за результатом розгляду звернення банку, іншої фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку візують члени Апеляційної комісії, які були присутні на засіданні, підписують голова Апеляційної комісії (у разі його відсутності - заступник голови Апеляційної комісії) та відповідальний секретар.

4.6. Повідомлення про рішення Апеляційної комісії за результатом розгляду звернення банку, іншої фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку Апеляційна комісія надсилає заявнику поштою протягом десяти робочих днів з дати його прийняття.

(абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Абзац третій пункту 4.6 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

4.7. Рішення Апеляційної комісії є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами Національного банку. Контроль за виконанням рішень Апеляційної комісії здійснює її голова або заступник голови.

5. Повноваження відповідального секретаря Апеляційної комісії

5.1. Відповідальний секретар Апеляційної комісії проводить роботу з підготовки та організації засідань Апеляційної комісії, формування порядку денного та ведення протоколів засідань.

5.2. Не пізніше ніж за три дні до початку проведення засідання відповідальний секретар Апеляційної комісії інформує членів Апеляційної комісії та запрошених осіб про місце і час проведення засідання і надає їм порядок денний.

5.3. Відповідальний секретар Апеляційної комісії протягом десяти робочих днів доопрацьовує проект рішення Апеляційної комісії з урахуванням результатів голосування на засіданні Апеляційної комісії, оформляє його належним чином та доводить до відома:

(абзац перший пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

заявника;

посадової особи територіального управління або Комісії при територіальному управлінні, рішення якої скасовується або підлягає зміні, - у разі повного або часткового задоволення звернення;

(абзац третій пункту 5.3 глави 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

абзац четвертий пункту 5.3 глави 5 виключено 

(абзац четвертий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 5
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.06.2010 р. N 306)

Комісії Національного банку - у разі прийняття рішення про скасування розпорядження у формі рішення Комісії Національного банку.

 

Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос