Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников органов внутренних дел, не имеющих специальных званий рядового и начальствующего состава

МВД
Приказ от 04.07.2007 № 219
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 4 липня 2007 року N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2007 р. за N 979/14246

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 16 вересня 2008 року N 443
,
 від 29 грудня 2008 року N 692
,
 від 26 травня 2010 року N 202
,
 від 27 липня 2010 року N 333
,
 від 8 жовтня 2010 року N 489
,
 від 13 грудня 2010 року N 617
,
 від 15 лютого 2011 року N 49
,
 від 18 травня 2011 року N 205
,
 від 25 серпня 2011 року N 606
,
 від 13 лютого 2012 року N 118
,
 від 24 травня 2013 року N 499
,
 від 16 червня 2014 року N 571
,
 від 27 жовтня 2015 року N 1293

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 липня 2016 року N 656)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 03.05.2007 N 682 "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2007 року:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад фахівців та керівників; керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців згідно з додатками 2 - 3.

2. Керівникам підприємств та установ забезпечення МВС України встановити керівникам, фахівцям, службовцям, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), доплат, надбавок виходячи із розмірів, передбачених цими умовами відповідно до установлених цим наказом тарифних розрядів.

3. Посадові оклади заступників керівників підрозділів МВС України встановлювати на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

4. Установити:

1) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам підрозділів органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

5. Надати право керівникам структурних підрозділів бюджетних установ у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

6. У разі, якщо працівникам підрозділів МВС України передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

7. У разі зменшення у зв'язку з оголошенням цього наказу та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та указів Президента України розміру заробітної плати (без премії) окремих працівників, умови оплати праці яких визначені цим наказом або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, установленим за новими умовами оплати праці.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Копитова С. М.

9. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра 

М. В. Корнієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
С. О. Рибак
 

Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України
 

 
Л. А. Кирилюк
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу системи МВС України

Примітка 1.

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Примітка 2.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор ДФЗБО МВС

С. М. Копитов

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 16.09.2008 р. N 443
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 внутрішніх справ України від 29.12.2008 р. N 692
,
 від 26.05.2010 р. N 202
,
 від 27.07.2010 р. N 333
,
 від 08.10.2010 р. N 489
,
 від 13.12.2010 р. N 617
,
 від 15.02.2011 р. N 49
,
 від 18.05.2011 р. N 205
,
 від 25.08.2011 р. N 606
,
 від 13.02.2012 р. N 118
,
 від 24.05.2013 р. N 499
,
 від 16.06.2014 р. N 571
,
 від 27.10.2015 р. N 1293)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад фахівців та керівників

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник відділу 

12 - 14 

Заступник начальника відділу 

11 - 13 

Начальник відділення (частини, бюро); головні: бухгалтер, інженер, спеціаліст 

11 - 12 

Заступник начальника відділення; головного: бухгалтера, інженера; керівник групи 

10 - 11 

Провідні фахівці: конструктор, технолог, інженер з організації та нормування праці, електронник, програміст, художник-конструктор (дизайнер), економіст, психолог-соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, геодезист та інші 

10 

Фахівці: конструктор, технолог, інженер з організації та нормування праці, механік, енергетик, електронник, програміст, інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-касир, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, перекладач спецінформації, референт спецінформації, перекладач, перекладач технічної літератури, статистик, референт-перекладач, геодезист, референт, інспектор з котлонагляду, художник-конструктор (дизайнер): 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Старші: майстер, контрольний майстер дільниці, електромеханік 

8 - 9 

Старший перекладач 

Майстер, контрольний майстер дільниці, електромеханік 

7 - 8 

Перекладач 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), секції бази ресурсного забезпечення, господарства, архіву 

7 - 8 

Завідувачі: машинописного бюро, фотолабораторії, сховища, камери схову, копіювально-розмножувального бюро, паспортно-довідкового бюро, бюро перепусток, кухні для тварин, складом, експедиції, ательє, перукарні, житлово-експлуатаційного господарства, готельного господарства, багатогалузевого комплексу реабілітації, інших підрозділів 

6 - 7 

Старші: товарознавець, диспетчер, архіваріус, інкасатор, табельник, інспектор, інструктор, касир; стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору; адміністратор I категорії 

5 - 6 

Інші службовці: товарознавець, інспектор, інструктор, інструктор з навчання практичної їзди, касир, комендант, друкарка (усіх категорій), стенографістка II категорії, диспетчер; експедитор для перевезення вантажів, секретар-стенографістка, секретар навчальної частини, агент із забезпечення, архіваріус, калькулятор, оператор диспетчерського обслуговування, експедитор, секретар-друкарка, діловод, комендант, адміністратор II категорії, паспортист, обліковець 

4 - 5 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин: 

  

- для одержання копій на папері; 

- для виготовлення друкарських форм текстових та штрихових оригіналів; 

4 - 5 

- для виготовлення друкарських форм з оригіналів, які містять напівтонові та растрові зображення 

Примітка. Тарифні розряди старших товарознавців, які мають вищу освіту, установлюються на рівні посадових окладів спеціалістів І категорії, а посадові оклади товарознавців, які мають вищу освіту, - на рівні посадових окладів спеціалістів без категорії.

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

Опрос