Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников, не имеющих специальных званий рядового и начальствующего состава научных и научно-исследовательских учреждений системы МВД Украины

МВД
Приказ от 04.07.2007 № 217
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 4 липня 2007 року N 217

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2007 р. за N 978/14245

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 16 вересня 2008 року N 442
,
 від 29 грудня 2008 року N 691
,
 від 26 травня 2010 року N 200
,
 від 27 липня 2010 року N 334
,
 від 8 жовтня 2010 року N 488
,
 від 13 грудня 2010 року N 616
,
 від 15 лютого 2011 року N 48
,
 від 18 травня 2011 року N 203
,
 від 25 серпня 2011 року N 605
,
 від 13 лютого 2012 року N 117
,
 від 24 травня 2013 року N 498
,
 від 16 червня 2014 року N 570
,
 від 27 жовтня 2015 року N 1292

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 липня 2016 року N 656)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 03.05.2007 N 682 "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2007 року:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад працівників наукових та науково-дослідних установ МВС України; керівних працівників, фахівців і службовців наукових та науково-дослідних установ МВС України; робітників наукових та науково-дослідних установ МВС України згідно з додатками 2 - 4.

2. Керівникам наукових та науково-дослідних установ системи МВС України встановити керівникам, науковим працівникам, фахівцям, технічним працівникам, службовцям та робітникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), доплат, надбавок виходячи із розмірів, передбачених цими умовами відповідно до установлених цим наказом тарифних розрядів.

3. Посадові оклади заступників керівників наукових та науково-дослідних установ МВС України встановлювати на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

4. Установити:

1) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам наукових та науково-дослідних установ МВС України, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів наукових та науково-дослідних установ МВС України, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

5. Надати право керівникам наукових та науково-дослідних установ системи МВС України, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників наукових та науково-дослідних установ, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

6. У разі, якщо працівникам наукових та науково-дослідних установ МВС України передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

7. У разі зменшення у зв'язку з оголошенням цього наказу та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та указів Президента України розміру заробітної плати (без премії) окремих працівників, умови оплати праці яких визначені цим наказом або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, установленим за новими умовами оплати праці.

8. Скасувати накази МВС України від 18.01.2006 N 63 та N 64, від 29.03.2006 N 318, від 29.03.2007 N 93, від 01.06.2007 N 173 та розпорядження МВС України від 18.04.2006 N 343.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Копитова С. М.

10. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра 

М. В. Корнієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
 

 
 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. О. Рибак
 

Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України
 

 
Л. А. Кирилюк
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України

Примітка 1.  

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Примітка 2.  

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Директор ДФЗБО МВС  

С. М. Копитов 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 16.09.2008 р. N 442
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2008 р. N 691,
 від 26.05.2010 р. N 200
,
 від 27.07.2010 р. N 334
,
 від 08.10.2010 р. N 488
,
 від 13.12.2010 р. N 616
,
 від 15.02.2011 р. N 48
,
 від 18.05.2011 р. N 203
,
 від 25.08.2011 р. N 605
,
 від 13.02.2012 р. N 117
,
 від 24.05.2013 р. N 498
,
 від 16.06.2014 р. N 570
,
 від 27.10.2015 р. N 1292)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників наукових та науково-дослідних установ МВС України

I. Керівні працівники науково-дослідних установ та їх філій

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Директор науково-дослідного інституту 

18 - 22 

Директор філії науково-дослідного інституту 

16 - 21 

Заступник директора інституту 

16 - 19 

Завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) інституту і його філії, учений секретар інституту 

17 - 20 

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) інституту і його філії, учений секретар філії інституту 

16 - 19 

II. Керівні працівники інших наукових установ

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Директор установи 

17 - 19 

Заступник директора установи 

16 - 18 

Завідувач: науково-дослідного відділу (лабораторії), науково-дослідного сектору (самостійного) 

14 - 17 

III. Наукові працівники

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Головний науковий співробітник 

19 

Провідний науковий співробітник 

18 

Старший науковий співробітник 

14 - 17 

Науковий співробітник 

12 - 16 

Молодший науковий співробітник 

10 - 15 

IV. Інші працівники, які проводять науково-технічні розробки

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер) 

9 - 14 

Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, програміст; математик, архітектор, художник-конструктор (дизайнер): 

 

I категорії 

12 - 13 

II категорії 

11 - 12 

без категорії 

8 - 11 

Старший лаборант, який має вищу освіту, механік 

8 - 11 

Техніки всіх спеціальностей з вищою освітою: 

 

I категорії 

9 - 10 

II категорії 

8 - 9 

без категорії 

7 - 8 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців і службовців наукових та науково-дослідних установ МВС України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник фінансової частини 

9 - 11 

Провідні: інженери всіх спеціальностей; економіст, психолог, юрисконсульт, бухгалтер, ревізор, консультант 

7 - 10 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, консультант, перекладач: 

  

I категорії 

7 - 9 

II категорії 

8 - 6 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, консультант, перекладач, статист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту 

6 - 9 

Техніки всіх спеціальностей: 

 

I категорії 

II категорії 

5 - 6 

без категорії 

Старші: виробник робіт; начальник дільниці, майстер, контрольний майстер 

5 - 7 

Майстер, контрольний майстер, механік, виробник робіт 

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), машинописного бюро, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, господарства, архіву 

5 - 8 

Старші: касир, інспектор, табельник, диспетчер, коректор, лаборант, товарознавець; стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору 

4 - 6 

Касир, інспектор, комендант, інкасатор, товарознавець, коректор, діловод, друкарка, яка працює з іноземним текстом, експедитор, секретар, лаборант, статистик, секретар-друкарка, комендант, агент із забезпечення, кресляр, друкарка, копіювальник, експедитор, табельник, диспетчер, калькулятор, паспортист, архіваріус, обліковець 

4 - 5 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад робітників наукових та науково-дослідних установ МВС України

Найменування професій 

Тарифні розряди 

1. Робітники, які виконують некваліфіковану або допоміжну роботу: 

 

кур'єр, візник, гардеробник, опалювач, підсобний (транспортний) робітник, вантажник, робітник з благоустрою, прибиральник: виробничих та службових приміщень, території, кастелянка, сторож та інші 

1 - 2 

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: 

 

апаратник хімічного чищення, водії: електро- і автовізка, транспортно-прибиральних машин і самохідних механізмів, дезінфектор, наглядач гідротехнічних споруд, комірник та ін. 

Оператор копіювальних і розмножувальних машин  

Оператор обчислювальних машин 

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи за спеціальністю: 

  

слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, електрик, електромеханік, налагоджувальник, дозиметрист, електромонтер; оператори: апаратів копіювальних і розмножувальних та електронно-обчислювальних машин, апаратів мікрофільмування та копіювання, робітник гідроспоруд; будівельні та інші робітники I - VI кваліфікаційних розрядів 

2 - 5 

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: ремонт та налагодження електронного, іншого обладнання; робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків - 

 

токар, електрозварювальник, газозварювальник, фрезерувальник I - VI кваліфікаційних розрядів 

5 - 8 

 

Заступник Міністра 

С. М. Копитов 

Опрос