Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и Положения о региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины

Государственный департамент ветеринарной медицины
Положение, Приказ от 11.06.2007 № 63
Утратил силу

Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положення про регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України
від 11 червня 2007 року N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2007 р. за N 976/14243

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 травня 2011 року N 168
,
 від 23 листопада 2012 року N 726
,
від 11 жовтня 2013 року N 603
,
 від 28 серпня 2014 року N 320
,
 від 13 травня 2015 року N 185

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 13 березня 2017 року N 120)

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" та з метою удосконалення лабораторної діагностики хвороб тварин, оцінки безпечності та якості продукції тваринного, а на агропродовольчих ринках і рослинного походження та кормів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (додається).

1.2. Положення про регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини (додається).

2. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організації ветеринарної справи довести цей наказ до відома управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державних лабораторій ветеринарної медицини.

4. Виключити абзаци другий, третій та сьомий пункту 1 наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 17.06.2003 N 47 "Про затвердження Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2003 за N 607/7928.

5. Вважати такими, що втратили чинність:

- Положення про Центральну державну лабораторію ветеринарної медицини, затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 17.06.2003 N 47, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2003 за N 607/7928;

- Положення про Республіканську державну лабораторію ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 17.06.2003 N 47, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2003 за N 608/7929;

- Положення про обласну державну лабораторію ветеринарної медицини, затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 17.06.2003 N 47, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.06.2003 за N 612/7933.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини Горжеєва В. М.

 

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
Г. Б. Іванов
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Положення
про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

(У тексті Положення слова "Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України" та "Державний департамент ветеринарної медицини" у всіх відмінках замінено словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 травня 2011 року N 168)

РОЗДІЛ 1
Загальні положення

1.1. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі - Інститут) створюється відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і є державною науково-дослідною установою, що підпорядковується Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України.

Інститут є правонаступником Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

1.2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та цим Положенням.

1.3. Інститут відповідно до завдань здійснює:

1.3.1 проведення наукових досліджень, розроблення нормативних документів з питань профілактики, діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, апробації методик, оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних, інших засобів захисту тварин;

1.3.2 організаційне, методичне та метрологічне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні;

1.3.3 арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Результати арбітражних досліджень є остаточними;

1.3.4 апробації засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем, інших біопрепаратів тощо для здійснення діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних, інших засобів захисту тварин, надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання;

1.3.5 діагностику та/або ідентифікацію хвороб тварин, а на ринках і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних та інших засобів захисту тварин;

1.3.6 складання науково обґрунтованих Планів моніторингів захворювань інфекційної та незаразної етіології, з урахуванням епізоотичного стану тваринництва, національних, міжнародних вимог та подання їх Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України для затвердження;

1.3.7 складання науково обґрунтованих Планів моніторингів залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювальних речовин, у тому числі біологічних агентів у необроблених харчових продуктах тваринного походження та кормах, з урахуванням національних, міжнародних вимог та подання їх Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України для затвердження;

1.3.8 дослідження з метою оцінки якості та дотримання вимог при розробці нормативної та технічної документації кормових добавок, преміксів, кормів тваринного і рослинного походження;

1.3.9 проведення досліджень з метою встановлення придатності продукції кормів, кормових добавок, преміксів, кормів тваринного і рослинного походження, продуктів тваринного походження; тваринного і рослинного походження, кормів тощо;

1.3.10 проведення атестацій в державній метрологічній системі державних лабораторій ветеринарної медицини та інших установ ветеринарної медицини, у тому числі науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та інших юридичних осіб щодо надання їм права проведення вимірювань, діагностичних досліджень у державній метрологічній системі в галузі Міністерства аграрної політики;

1.3.11 підготовку висновків Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України щодо надання спеціальних дозволів лабораторіям для роботи із збудниками особливо небезпечних хвороб, занесених до списку Міжнародного епізоотичного бюро;

1.3.12 участь у міжлабораторних, міжнародних та національних раундах професійного тестування; організацію міжнародних випробувань для філіалів Інституту та уповноважених лабораторій, виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців;

1.3.13 проведення аналізу та оцінки ризиків щодо появи інфекційних захворювань, у тому числі при імпорті тварин;

1.3.14 діяльність по придбанню, ввезенню, вивезенню, перевезенню, зберіганню, відпуску та знищенню наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

1.3.15 підвищення кваліфікації кандидатів, докторів, ветеринарної медицини на відповідних кафедрах навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та у відділах науково-дослідних інститутів;

1.3.16 профілактику і діагностику інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин;

1.3.17 організацію та науковий супровід лабораторних робіт з державного ветеринарно-санітарного контролю за якістю та безпечністю кормів, преміксів, вітамінно-мінеральних добавок тощо у період їх виробництва, імпорту та експорту;

1.3.18 наукове обґрунтування максимально допустимих рівнів показників безпечності для кормів, преміксів, вітамінно-мінеральних добавок тощо та подання їх Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України для затвердження;

1.3.19 надання після проведення відповідного лабораторного дослідження експертних висновків (звіт лабораторії, протокол тощо), у яких зазначаються результати лабораторних досліджень, їх оцінка та рекомендації, обов'язкові для виконання згідно з системою якості;

1.3.20 організаційне та методичне забезпечення відомчих лабораторій потужностей (об'єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини. Усі лабораторії, зазначені в статті 62 Закону України "Про ветеринарну медицину", підлягають акредитації Національним агентством з акредитації України або органом з акредитації іноземної держави згідно з відповідним національним або міжнародним законодавством.

РОЗДІЛ 2
Мета, права Інституту

2.1. Основною метою діяльності Інституту є:

2.1.1 проведення науково обґрунтованої лабораторної діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, оцінки ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень;

2.1.2 впровадження в практику досягнень ветеринарної медицини;

2.1.3 утворення референц-центрів з напрямами досліджень;

2.1.4 організація наукових досліджень науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які забезпечують випереджальний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, розв'язання найважливіших проблем соціально-економічного, науково-технічного та суспільно-політичного розвитку країни в галузі забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

2.1.5 стимулювання розвитку Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, органів та установ, що входять до сфери її управління, шляхом створення сучасного, інтегрованого та високоефективного інформаційного середовища для прийняття управлінських рішень та розвитку агропромислового комплексу України.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.5 згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2. Відповідно до завдань Інститут має право:

2.2.1 приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Інституту і не суперечать чинному законодавству;

2.2.2 визначати зміст (навчальні плани, програми тощо) і організаційні форми виробничого та навчального процесу з підвищення кваліфікації;

2.2.3 затверджувати плани інститутських видань навчальної, наукової, науково-методичної літератури, забезпечувати видання наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо;

2.2.4 створювати на власній базі референц-центри за напрямами діяльності;

2.2.5 визначати структурну чисельність Інституту та філіалів у встановленому порядку і затверджувати Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України;

(підпункт 2.2.5 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.6 укладати колективний договір з профспілковим комітетом;

2.2.7 визначати штат Інституту у встановленому порядку і затверджувати Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України;

2.2.8 передавати з балансу на баланс обладнання, прилади, розхідні матеріали і установки (у тому числі виготовлені Інститутом);

2.2.9 відчужувати матеріальні активи, що належать до основних фондів (за попередньою згодою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України як органу управління майном), розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів (у межах повноважень та у способи, що передбачені законодавством України);

(підпункт 2.2.9 пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.10 на договірній основі укладати договори, контракти із сторонніми організаціями та установами, виконувати різні види робіт, обмін фахівцями; здійснювати наукову, виробничу діяльність, організацію конференцій, а також замовляти роботи стороннім організаціям з різною формою власності;

2.2.11 закуповувати, орендувати, замовляти, набувати у власність чи користування за рахунок виділених йому коштів або власних фондів обладнання, інше майно, а також майнові права, в тому числі виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, тощо;

(підпункт 2.2.11 пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.12 одержувати державними інспекторами ветеринарної медицини від юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тваринами, а також виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, документи і матеріали, необхідні для вивчення епізоотичного стану;

2.2.13 спрямовувати діяльність лабораторій ветеринарної медицини з урахуванням епізоотичного стану тваринництва у зоні обслуговування та вносити пропозиції для включення їх у плани робіт;

2.2.14 перевіряти проведення заходів, передбачених відповідними інструкціями, які забезпечують своєчасну профілактику, діагностику і ліквідацію заразних та незаразних хвороб тварин;

2.2.15 узагальнювати та подавати до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України заявки на закупівлю лабораторного обладнання, приладів, діагностикумів, середовищ, тест-систем, обслуговування приладів, придбання засобів ветеринарної медицини, при неможливості провести дослідження в Інституті пропонувати Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України проводити такі дослідження в інститутах інших країн; 

2.2.16 припиняти за результатами перевірки чи атестації діяльність філіалів або інших лабораторій ветеринарної медицини, окремих їх підрозділів, вносити пропозиції у відповідні державні органи ветеринарної медицини про звільнення з посад і спеціалістів лабораторій;

2.2.17 розробляти нормативно-технічну та науково-методичну документацію з відбору та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, органах та установах, що входять до сфери її управління, формувати єдину інформаційно-аналітичну та довідкову систему;

(пункт 2.2 доповнено новим підпунктом 2.2.17 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.18 організовувати єдину систему збору, зберігання та аналізу оперативної інформації, що характеризує діяльність Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, органів та установ, що входять до сфери її управління, за рахунок побудови єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи, що охоплює всю територію України, та впровадження передових інформаційних технологій у вказаній сфері;

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.18 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.19 здійснювати діяльність, пов'язану з впровадженням програмного забезпечення та технологій автоматизованої обробки даних;

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.19 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.20 створювати та супроводжувати інфраструктуру для функціонування єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи;

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.20 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.21 організовувати підготовку та підвищення кваліфікації працівників інформаційних та комунікаційних технологій, які працюють у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, органах та установах, що входять до сфери її управління, з питань роботи з існуючим і створюваним прикладним програмним забезпеченням;

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.21 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168)

2.2.22 створювати філіали; розробляти та надавати на затвердження до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України положення про філіали Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.22 згідно з наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.05.2011 р. N 168,
у зв'язку з цим підпункт 2.2.17 вважати підпунктом 2.2.23)

2.2.23. вирішувати інші питання відповідно до чинного законодавства.

2.3. Інститут зобов'язаний:

2.3.1 дотримуватись міжнародних та державних стандартів проведення лабораторних досліджень;

2.3.2 забезпечувати безпечні умови здійснення науково-виробничої діяльності;

2.3.3 дотримуватись фінансової дисципліни та збереження державного майна;

2.3.4 забезпечувати соціальний захист членів трудового колективу;

2.3.5 забезпечувати належну роботу та розподілення обов'язків між структурними підрозділами;

2.3.6 забезпечувати акредитацію Інституту Національним агентством з акредитації в Україні;

2.3.7 забезпечувати акредитацію Інституту іноземними органами з акредитації відповідно до міжнародних вимог або отримання уповноважень від міжнародних компетентних організацій на проведення окремих видів досліджень.

РОЗДІЛ 3
Органи управління

3.1. Керівництво діяльністю Інституту в межах своєї компетенції та згідно з цим Положенням здійснює директор Інституту, який забезпечує належне виконання завдань і функцій, покладених на Інститут та його філіали.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 11.10.2013 р. N 603)

На посаду директора може бути призначено особу, яка є громадянином України, має вищу ветеринарну освіту (спеціаліст, магістр), досвід практичної роботи за фахом не менше ніж п'ять років, має науковий ступінь, пройшла відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.08.2014 р. N 320)

3.2. Директор Інституту призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 11.10.2013 р. N 603)

3.3. У межах своєї компетенції директор:

3.3.1 підпорядковується Голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з питань діяльності Інституту;

3.3.2 видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності Інституту;

3.3.3 затверджує рішення Вченої ради Інституту;

3.3.4 призначає заступника директора, головного (провідного) бухгалтера, завідувачів відділів, лабораторій за погодженням з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України;

3.3.5 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов'язки;

3.3.6 керує діяльністю Інституту, організовує роботу, розподіляє обов'язки її працівників, затверджує посадові інструкції;

3.3.7 призначає за погодженням з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України та Управліннями ветеринарної медицини в областях та Автономній Республіці Крим директорів філіалів;

(підпункт 3.3.7 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 23.11.2012 р. N 726)

3.3.8 погоджує кандидатури директорів регіональних лабораторій.

(пункт 3.3 доповнено підпунктом 3.3.8 згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 23.11.2012 р. N 726)

3.4. Директор Інституту з лабораторної діагностики має право:

3.4.1 порушувати питання про припинення дії контракту із заступниками директора, головного бухгалтера, інших керівників структурних підрозділів тощо в разі їх невідповідності займаній посаді;

3.4.2 підписувати документи з питань, що входять до компетенції Інституту;

3.4.3 застосовувати до працівників Інституту в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно чинного законодавства;

3.4.4 виступати представником з питань, які входять до компетенції Інституту, у всіх державних підприємствах, установах, організаціях, суді без особливого на це доручення;

3.4.5 самостійно вирішувати питання діяльності Інституту, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів державної влади та управління.

РОЗДІЛ 4
Вчена рада Інституту

Для розгляду найважливіших питань науково-дослідної діяльності Інституту з лабораторної діагностики утворюється Вчена рада Інституту.

4.1. Вчена рада Інституту:

4.1.1 ухвалює основні напрями наукових досліджень, оцінює науково-дослідну діяльність структурних підрозділів, організовує та проводить роботу щодо виконання дисертаційних робіт;

4.1.2 утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

4.2 рішення Вченої ради Інституту затверджується наказом директора Інституту.

РОЗДІЛ 5
Наукова діяльність Інституту

5.1. Інститут здійснює наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначаються цим Положенням.

5.2. Інститут забезпечує проведення наукових досліджень, надання послуг із наукового обслуговування та науково-допоміжних робіт за планами, що затверджуються наказом директора.

5.3. Усі види наукових досліджень в Інституті виконуються науковими відділами, науковими лабораторіями, науковими референц-центрами, діяльність яких координується науковою частиною.

РОЗДІЛ 6
Міжнародні зв'язки Інституту з лабораторної діагностики

6.1. Інститут здійснює міжнародні зв'язки відповідно до чинного законодавства.

6.2. Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом укладання договорів з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

6.3. Основні види міжнародних зв'язків:

6.3.1 підтримання двостороннього зв'язку з міжнародними організаціями, в тому числі аналіз, підготовка та надання інформації по динаміці і розповсюдженню інфекційних хвороб;

6.3.2 підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців;

6.3.3 організація спільної підготовки та перепідготовки і стажування наукових співробітників, ветеринарних лікарів у відповідних референц-центрах у провідних лабораторіях світу;

6.3.4 проведення спільних наукових проектів;

6.3.5 виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародних організацій;

6.3.6 здійснення різних видів діяльності, передбачених чинним законодавством.

6.4. Підготовка наукових працівників, фахівців для зарубіжних країн в Інституті здійснюється за міждержавними договорами України, а також за договорами, укладеними Інститутом з вищими навчальними закладами, референц-центрами інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

6.5. Кошти і матеріальні надходження використовуються Інститутом для забезпечення його діяльності згідно з власним кошторисом та чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 7
Майно Інституту та фінансування його діяльності

7.1. Фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення виконання загальнодержавних довгострокових програм з питань ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших надходжень, не заборонених законодавством.

7.2. Оплата проведення заходів щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин, надання послуг, лабораторних досліджень, ветеринарно-санітарної експертизи товарів, видача ветеринарних документів, послуг при експорті та імпорті здійснюється за рахунок власників тварин (операторів).

7.3. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в галузі ветеринарної медицини;

коштів, які надійшли до Інституту за виконання науково-дослідних робіт за договорами.

7.4. Пункт 7.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 11.05.2011 р. N 168)

РОЗДІЛ 8
Порядок ліквідації

8.1. Ліквідація Інституту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власний герб, печатку, штампи, офіційні бланки з гербом Інституту.

 

Заступник голови
Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
 
В. В. Башинський
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови
Держспоживстандарту України
 

 
С. Т. Черепков
 

Опрос