Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и органов труда и социальной защиты населения в предоставлении социальных услуг семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах

Минтруда, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 06.08.2007 № 2778/416
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства праці та соціальної політики України
від 6 серпня 2007 року N 2778/416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2007 р. за N 975/14242

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 9 липня 2014 року N 450)

На виконання пункту 24 плану заходів щодо реалізації Основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року N 585-р, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі - Порядок), що додається.

2. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським, районним, районним у містах центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управлінням праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських рад забезпечити організацію виконання положень Порядку.

3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту та на заступника Міністра праці та соціальної політики у відповідності до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту
 

 
В. Корж
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
М. Папієв
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Загальні положення

Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) і органів праці та соціального захисту населення з метою підвищення якості та забезпечення адресності в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

При здійсненні цієї діяльності центри і органи праці та соціального захисту населення керуються Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Порядком.

2. Напрями взаємодії

Нормами взаємодії центрів і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, є:

здійснення соціального інспектування при виявленні одним із суб'єктів сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення права її членів на отримання своєчасної допомоги, в т. ч. вжиття негайних заходів для виходу із складних життєвих обставин;

обстеження житлово-побутових умов сімей;

надання висновків щодо призначення різних видів соціальної допомоги (а у разі її призначення - цільового їх використання) та соціальних послуг;

взяття сім'ї під соціальний супровід;

вирішення питання про направлення членів сім'ї до закладів соціального спрямування, соціального обслуговування, соціального захисту тощо;

залучення до надання соціальної допомоги та соціальних послуг органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних та громадських організацій, а також окремих громадян за їх згодою з метою поєднання різних форм соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3. Форми взаємодії

До форм взаємодії центрів і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, належать:

укладення договорів про співпрацю між відповідними центрами і органами праці та соціального захисту населення щодо надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

проведення спільних нарад та узгодження планів спільних дій щодо надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

обмін інформацією щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, послуг, що їм надаються, технологій надання соціальних послуг, суб'єктів, що надають соціальні послуги;

спільне відвідування соціальним інспектором та соціальним працівником центру сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, з метою здійснення соціального інспектування та проведення обстеження соціально-побутових умов;

підготовка спільних висновків за результатами соціального інспектування та надання відповідної інформації до дорадчого органу, визначеного спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 824/12698;

забезпечення комплексного підходу в наданні різних видів соціальної допомоги сім'ям, які знаходяться під соціальним супроводом;

проведення спільних інформаційних заходів щодо висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

організація та проведення навчально-практичних семінарів з питань надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

обмін методичною літературою та інформаційно-довідковими матеріалами;

розробка спільних заходів під час формування місцевих програм реформування системи соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4. Функції суб'єктів взаємодії

4.1. Центри:

надають комплекс соціальних послуг, спрямованих на збереження функцій сім'ї за умови їх звернення (звернення інших громадян, закладів чи установ стосовно цих сімей) до центру;

ведуть єдиний банк даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, послуг, що їм надаються, та суб'єктів, що надають соціальні послуги;

здійснюють соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та організовують надання інших видів соціальних послуг;

консультують державних соціальних інспекторів органів праці та соціального захисту населення з питань організації центрами соціального обслуговування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

організовують та проводять спільні навчально-освітні семінари щодо здійснення соціального супроводу та надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, із залученням підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійні та громадські організації за їх згодою;

розповсюджують інформаційно-довідкову продукцію центрів, органів праці та соціального захисту населення та соціальну рекламу;

залучають до здійснення соціального супроводу та надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, у тому числі благодійні та громадські організації, а також окремих громадян за їх згодою;

контролюють надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, в межах державних соціальних стандартів;

виконують інші обов'язки відповідно до законодавства.

4.2. Органи праці та соціального захисту населення:

здійснюють моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводять аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

беруть участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують державну соціальну допомогу та соціальні послуги;

готують у разі потреби звернення з позовами до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства державної соціальної допомоги;

готують пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

надають фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги та надання соціальних послуг;

проводять роз'яснювальну роботу в регіонах, у тому числі у засобах масової інформації, з питань надання державної соціальної допомоги та соціальних послуг;

співпрацюють з місцевими органами державної служби зайнятості, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг;

звертаються до центрів з питань організації соціального супроводу, надання соціальних послуг та інформаційно-просвітницької роботи сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі тим, які перебувають на обліку в центрах обліку бездомних громадян, отримують соціальні послуги в закладах соціального захисту для бездомних громадян;

сприяють у наданні одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супроводом центрів, за місцем проживання (переважного місцезнаходження);

формують та передають до центрів в актуальному стані інформацію до єдиного банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема тих, які перебувають на обліку в центрах обліку бездомних громадян, отримують соціальні послуги в закладах соціального захисту для бездомних громадян;

виконують інші обов'язки відповідно до законодавства.

 

Директор Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді
 

 
А. Горін
 

Директор департаменту
державного соціального захисту
населення
 

 
 
В. Мущинін
 

Опрос