Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения и состава Центральной дегустационной комиссии винодельческой промышленности

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 31.07.2007 № 551
Утратил силу

Про затвердження Положення та складу Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 31 липня 2007 року N 551

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2007 р. за N 971/14238

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 22 січня 2013 року N 28)

З метою забезпечення населення якісною виноробною продукцією та виконання вимог ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну дегустаційну комісію виноробної промисловості, що додається.

2. Затвердити:

склад Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості згідно з додатком 1;

склад Експертної ради Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості згідно з додатком 2.

3. Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

4. Наказ Державного комітету з питань садівництва, виноградарства і виноробної промисловості від 10 липня 1996 року N 97 "Про затвердження Положення про Центральну дегустаційну комісію виноробної промисловості Держсадвинпрому України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 серпня 1996 року за N 414/1439, визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну дегустаційну комісію виноробної промисловості

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центральна дегустаційна комісія виноробної промисловості (далі - ЦДК) є головною дегустаційною комісією в галузі виробництва виноробної продукції в системі Міністерства аграрної політики України.

ЦДК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про виноград та виноградне вино", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.2. ЦДК проводить органолептичну оцінку якості виноробної продукції, яка виробляється та пропонується до випуску підприємствами і суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.

1.3. Організаційно-технічне і методичне керівництво роботою ЦДК здійснює Відділ розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Мінагрополітики.

1.4. До складу ЦДК включаються кваліфіковані спеціалісти Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Мінагрополітики, Держспоживстандарту, галузевих наукових установ Української академії аграрних наук, а також представники галузевих об'єднань, підприємств і установ (за згодою) з правом дорадчого голосу.

1.5. При підрахунку середньоарифметичної оцінки щодо кожного зразка враховуються тільки оцінки, дані членами ЦДК. Особи, запрошені на дегустацію Головою ЦДК або його заступником, можуть оцінювати якість виноробної продукції та напоїв, брати участь в обговоренні представлених зразків без урахування їх при підрахунку середньої арифметичної оцінки.

1.6. Члени ЦДК мають право відбору проб зразків виноробної продукції та напоїв на підприємствах і в торговельних організаціях за участю представників заводу-виробника для подальшого їх подання на дегустацію для оцінки якості.

1.7. Виробництво нових видів виноробної продукції та напоїв може проводитись тільки за наявності позитивного висновку ЦДК виноробної промисловості або її Експертної ради, рішення якої оформляється протоколом засідання.

2. ФУНКЦІЇ ЦДК

2.1. ЦДК проводить оцінку якості виноробної продукції:

- що виробляється як новий вид продукції для затвердження до випуску згідно з ДСТУ 3946-2000 " Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення";

- що випускається суб'єктами господарювання незалежно від форм власності під час поставлення продукції на виробництво;

- що подається відповідними органами контролю України і відібрана в процесі виробництва продукції або в торгівлі;

- що подається споживачами продукції;

- що поставляється на експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки і конкурси;

- що одержує органолептичну характеристику;

- щодо зовнішнього оформлення і закупорювання продукції, яка подається на дегустацію;

- при виникненні суперечностей між постачальником і одержувачем;

- за окремими поданнями правоохоронних органів.

2.2. ЦДК дає висновки про якість виноробної продукції, вітчизняної та імпортної сировини, розробляє пропозиції щодо освоєння випуску або зняття з виробництва окремих марок виноробної продукції, поставки виноробної продукції на експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки і конкурси, розробляє рекомендації з підвищення якості виноробної продукції.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕГУСТАЦІЇ

3.1. Засідання ЦДК скликаються головою або заступником голови ЦДК. На засідання можуть запрошуватися спеціалісти виноробної галузі і зацікавлених організацій.

3.2. Засідання ЦДК є правомочним, якщо на ньому присутні не менше сімдесяти п'яти відсотків членів ЦДК. Рішення ЦДК приймається в результаті не менше як 2/3 голосів присутніх членів ЦДК.

У разі рівної кількості голосів голос голови, а в разі його відсутності - заступника голови ЦДК - є ухвальним.

Рішення ЦДК оформлюється протоколом, на підставі дегустаційних листів членів ЦДК або членів Експертної ради ЦДК, який підписується головою ЦДК або заступником голови та секретарем.

3.3. Засідання ЦДК проводиться згідно із затвердженим графіком проведення дегустацій. При необхідності ЦДК може скликатися додатково головою комісії, а за його відсутності - заступником голови.

Виконання окремих завдань з визначення якості виноробної продукції з виїздом на місця виробництва може бути доручено не менше ніж трьом членам ЦДК.

Дата засідання ЦДК визначається головою комісії і за 10 днів повідомляється секретарем комісії її членам.

3.4. В період між засіданнями ЦДК для оперативного вирішення питань щодо якості виноробної продукції функції ЦДК виконує з такими ж повноваженнями Експертна рада ЦДК, склад якої затверджується Мінагрополітики.

3.5. До складу Експертної ради входять 17 висококваліфікованих дегустаторів із членів ЦДК.

Рішення Експертної ради приймається при участі в засіданні не менше 75 відсотків членів ради.

Про результати роботи Експертної ради члени ЦДК інформуються на засіданні ЦДК.

3.6. Відбір зразків для дегустації нових марок виноробної продукції проводиться безпосередньо контрольно-виробничою лабораторією підприємства за участю представника ЦДК.

Для затвердження нових марок виноробної продукції кількість партії продукції повинна відповідати:

- для тихих ординарних вин не менш як  

5 тис. дал 

- для марочних вин не менш як  

2 тис. дал 

- для бренді ординарних не менш як  

5 тис. дал 

- для бренді витриманих не менш як  

2 тис. дал 

- для ординарних коньяків не менш як  

3 тис. дал 

- для марочних коньяків не менш як  

1 тис. дал 

- для колекційних коньяків не менш як  

0,5 тис. дал 

- для газованих вин не менш як  

5 тис. дал 

- для шампанських та ігристих вин  

2 тис. дал 

- для шампанських колекційних вин  

1 тис. дал 

- для слабоалкогольних напоїв, вермутів, плодово-ягідних вин та міцних напоїв  

5 тис. дал 

Відібрані зразки опломбовуються представником ЦДК.

Органолептична оцінка виноробної продукції на засіданнях ЦДК та Експертної ради проводиться відкритим або закритим способом. При відкритому способі членам ЦДК чи Експертної ради повідомляються всі основні відомості про зразок виноробної продукції чи напою, його назву, вік, основні кондиції, виробника та інше. При закритому способі зразки шифруються і дегустуються під номерами без повідомлення дегустаторам найменування заводу-виробника. До відома дегустаторів доводиться тільки тип напою, який представлено на дегустацію.

3.7. Шифровку поданих на дегустацію зразків проводить в день дегустації за дорученням голови або його заступника секретар комісії чи спеціально довірена особа із складу членів ЦДК, попереджена про необхідність дотримання таємниці шифровки зразків. Кожному зразку присвоюється певний номер, складається акт шифровки, в якому вказуються номери зразків, найменування напою і заводу-виробника, дата розливу, характерні особливості зразка (при дегустації дослідних зразків - нові прийоми технології, види використаної сировини і т. ін.), стан зразків (збереження укупорювання, наявність етикетки тощо) та наявність акта відбору проб. Акт шифровки підписується, запечатується в конверт і передається голові (або заступнику голови) ЦДК.

Присутність членів ЦДК та інших спеціалістів, крім довіреної особи, при шифровці зразків не допускається

Розкривається акт шифровки тільки після закінчення дегустації і обговорення зразків.

3.8. Дегустація виноробної продукції та напоїв повинна проводитись у спеціальному світлому приміщенні, з чистим, без сторонніх запахів повітрям. Температура в приміщенні для дегустації рекомендується в межах 15 - 16° C.

Стіл може бути загальним для всіх дегустаторів або окремим для кожного для забезпечення відсутності можливих контактів між дегустаторами.

На дегустаційному столі повинен стояти графин з чистою водою та посуд для зливу залишків виноробної продукції та напоїв.

Дегустаційні бокали повинні бути простими і легкими, без прикрас, виготовлені з тонкого, абсолютно безбарвного скла, яке не має ніяких відтінків і могли б змінювати забарвлення виноробної продукції та напоїв. Форма дегустаційних бокалів повинна бути тюльпаноподібна або яйцеподібна, місткістю приблизно 150 мл, але під час однієї дегустації в усіх дегустаторів бокали повинні бути однакові.

3.9. Порядок подачі виноробної продукції та напоїв на дегустацію повинен бути таким, щоб якомога менше втомлювати дегустаторів і не допускати впливу попередньої проби на наступну. Максимальна кількість зразків не повинна перевищувати 50-ти за робочий день.

3.9.1. Загальні правила подачі зразків на дегустацію такі:

Спочатку подаються менш солодкі, менш спиртуозні і менш екстрактивні вина (напої). При однаковій цукристості подаються вина (напої) з меншим вмістом спирту, а при однаковій міцності - менш солодкі. В одній і тій самій категорії спочатку дегустуються білі вина (напої), потім рожеві, а в кінці червоні. Вина молоді дегустуються перед більш старими за віком, менш ароматичні перед більш ароматичними. Колекційні вина, які мають осад, перед дегустацією підлягають декантації для доведення до однорідності зразка.

Для об'єктивності дегустаційної оцінки зразків необхідно проводити засідання ЦДК для окремих груп напоїв.

3.9.2. Послідовність подання виноробної продукції та напоїв на дегустацію:

- Вина тихі. 

  

Столові: 

  

  

сухі; 

  

  

напівсухі; 

  

  

напівсолодкі. 

  

Кріплені: 

  

  

міцні; 

  

  

десертні; 

  

  

лікерні. 

- Бренді ординарні. 

- Коньяки ординарні. 

- Бренді витримане. 

- Коньяки марочні. 

- Коньяки колекційні. 

- Газовані вина: 

  

  

сухі; 

  

  

напівсухі; 

  

  

напівсолодкі; 

  

  

солодкі. 

- Шампанські та ігристі вина: 

  

  

брют; 

  

  

сухі; 

  

  

напівсухі; 

  

  

напівсолодкі; 

  

  

солодкі. 

- Слабоалкогольні напої: 

  

  

тихі; 

  

  

газовані. 

- Вермути: 

  

  

сухі; 

  

  

міцні; 

  

  

десертні. 

- Плодово-ягідні вина в такій самій послідовності, як і вина виноградні. 

- Міцні напої, відповідно до загальних правил подачі зразків на дегустацію. 

Залежно від мети та виду дегустації послідовність подання продукції може змінюватися і визначатися головою дегустаційної комісії. При цьому після дегустації окремої групи або 10 - 15 зразків в одній групі необхідно робити перерву не менш як на 10 хвилин для відновлення смакових здібностей.

3.10. Зразки подаються на дегустацію за такої температури (° C):

Шампанське, ігристі та газовані вина, напої слабоалкогольні  

8 - 12 

Білі та рожеві столові вина ординарні та марочні  

12 - 16 

Червоні столові вина  

16 - 20 

Кріплені та десертні вина, коньяки, міцні напої  

16 - 18 

Плодово-ягідні вина, вермути  

16 - 18 

3.11. Зразки виноробної продукції та напоїв на засідання ЦДК подаються в пляшках, оформляються належним чином супровідними документами (лист-заява на проведення дегустації, акт відбору проб, сертифікат якості та сертифікат відповідності) і представляються спеціалістом-технологом, начальником чи завідувачем лабораторії, керівником об'єднання, корпорації чи підприємства.

3.12. Перед поданням на дегустацію зразків виноробної продукції та напоїв проводяться дослідження їх фізико-хімічних властивостей у Центральній лабораторії виноробної промисловості. Невідповідність зразка виноробної продукції та напою вимогам стандарту за одним із показників, виявлена при проведенні контрольного аналізу або в процесі дегустації, є підставою для зняття зразка з дегустації.

3.13. Оцінка якості виноробної продукції та напоїв проводиться за 10-бальною системою. Середній бал визначається як середньоарифметична величина з оцінок членів комісії, які беруть участь у засіданні.

3.14. Виноробна продукція та напої рекомендуються до затвердження як новий вид продукції при одержанні відповідних дегустаційних оцінок, але не нижче, ніж наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Найменування продукції 

Оцінка за 10-бальною системою, не нижче 

готова продукція 

нові види продукції 

Вина виноградні: 

 

 

ординарні 

8,0 

8,4 

марочні 

8,8 

9,2 

колекційні 

9,2 

контрольованих найменувань за походженням 

9,4 

9,4 

Шампанське акратофорне та ігристі вина 

8,8 

9,0 

Пляшкової шампанізації  

8,9 

9,1 

Шампанське колекційне 

9,0 

9,2 

Вина виноградні газовані 

8,2 

8,6 

Бренді ординарні 

8,2 

8,4 

Коньяк:  

  

  

3 зірочки 

8,3 

8,5 

Спеціальних найменувань 

8,5 

8,7 

5 зірочок 

8,7 

8,9 

Бренді витримане 

8,8 

9,0 

Коньяк: 

  

  

КВ (коньяк витриманий) 

9,0 

9,2 

КВВЯ (коньяк витриманий вищої якості) 

9,2 

9,4 

КС (коньяк старий) 

9,4 

9,6 

Вермут 

8,0 

8,4 

Міцні напої 

8,0 

8,2 

Вина плодово-ягідні 

7,8 

8,2 

Вина та напої плодово-ягідні газовані 

8,0 

8,4 

Напої плодово-ягідні слабоалкогольні газовані 

8,0 

8,4 

Примітка. Виноматеріали оброблені, купажі коньяків і міцних напоїв перед розливом оцінюються на рівні готової продукції.

3.14.1. Виноматеріали необроблені, одержані в сезон виноробства, а також спирти молоді використовуються для виробництва готової продукції при отриманні відповідних оцінок не нижче, ніж наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Найменування продукції 

Оцінка за 10-бальною системою, не нижче 

Виноматеріали виноградні необроблені ординарні 

7,5 

для закладки на витримку 

7,8 

для закладки на витримку для вин контрольованих найменувань 

8,4 

Шампанські виноматеріали і виноматеріали для ігристих вин (для акратофорного способу) 

7,8 

Шампанські виноматеріали для пляшкового способу 

8,0 

Виноматеріали коньячні 

7,5 

Виноматеріали плодово-ягідні необроблені 

7,3 

Спирти коньячні молоді 

7,5 

Спирти коньячні витримані 

8,0 

Спирти плодові молоді 

7,4 

3.15. Після закінчення дегустації групи представлених зразків проводиться обговорення дегустованих зразків під керівництвом головуючого. При цьому члени дегустаційної комісії висловлюють своє враження щодо якості і пропозиції її покращення.

3.16. Дегустатор записує у свій дегустаційний лист дану ним бальну оцінку щодо кожного зразка, після закінчення дегустації підписує дегустаційний лист і передає секретареві для обробки результатів та розрахунку середньої оцінки.

Зразок дегустаційного листа

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N _____________

П. І. Б. дегустатора __________________________________

"___" _____________ 200_ р.

N
з/п 

Найменування продукції 

Рік врожаю 

Елементи оцінки 

Примітки 

Прозорість до 0,5 бала 

Колір до 0,5 бала 

Букет /аромат до 3,0 бала 

Смак до 5,0 бала 

Типовість до 1,0 бала 

Загальний бал до 10,0 бала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис дегустатора _________________________________

3.17. Рішення ЦДК та Експертної ради оформляються протоколами, у яких зазначаються:

дата і місце проведення дегустації;

мета дегустації;

персональний склад учасників дегустації;

перелік дегустованої продукції з органолептичною характеристикою і бальною оцінкою;

висновки за результатами дегустації.

Протоколи дегустації підписуються головуючим на засіданні і секретарем. До протоколу додаються дегустаційні листи присутніх членів комісії або Експертної ради.

3.18. Для морального стимулювання підприємств на виставках, оглядах, конкурсах за кращі зразки виноробної продукції відбувається нагородження золотими, срібними, бронзовими медалями та дипломами. Придбання медалей та дипломів здійснюється за рахунок організаторів цих заходів.

3.19. У разі проведення виставок, конкурсів та оглядів протокол ЦДК або Експертної ради ЦДК є підставою для нагородження. Виписка з протоколу направляється організаторам цих заходів для нагородження переможців.

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ВИТРАЧАННЯ ЗРАЗКІВ

4.1. Зразки виноробної продукції для дегустації подаються в кількості згідно з нормою витрат на одного дегустатора, але не менше двох пляшок, у яких розливається продукція для реалізації, місткістю:

вина, вермути - згідно законодавства;

коньяки і міцні напої - згідно законодавства;

шампанське, ігристі і газовані вина - згідно законодавства;

виноматеріали шампанські та коньячні - 0,7 дм3;

спирти коньячні, плодові молоді та витримані - 0,7 дм3.

4.2. Норма витрат на дегустацію вин тихих, ігристих та газованих, шампанського, слабоалкогольних напоїв, вермуту, виноматеріалів - не більше 50 см3; коньяків, міцних напоїв, коньячних спиртів - не більше 30 см3, кожного зразка на дегустатора, що бере участь у засіданні.

4.3. Списання зразків виноробної продукції проводиться на підставі протоколу засідання дегустаційної комісії. Залишки продукції від дегустації передаються підприємствам для використання у виробництві. Вартість зразків продукції, поданих до ЦДК, витрати з доставки їх до місця призначення відносяться на рахунок підприємства-виробника.

4.4. Зразки продукції, представлені для оцінки якості, повинні мати таку документацію:

- супровідний лист із зазначенням мети дегустації;

- акт відбору проб;

- посвідчення про якість із зазначенням найменування продукції, року врожаю, сорту винограду, технології виготовлення, даних за обсягами виробництва, фізико-хімічних показників, передбачених діючими стандартами, технологічними умовами;

- товарно-транспортна накладна.

До проведення дегустації, для аналізу сировинної бази заявника нових видів виноробної продукції, в Міністерство аграрної політики додатково надаються:

- звіт переробки винограду за сортами за попередній рік;

- виробництво виноробної продукції за попередній, поточний та наступний роки в обсягах випуску і сортового складу;

- перелік нових марок вин, які пропонуються для затвердження, із зазначенням сортового складу в процентному співвідношенні;

- проект технічних умов, якщо вимоги до даної продукції не передбачені діючими стандартами, проект технологічної інструкції та пояснювальна записка відповідно до вимог ДСТУ 3946, ГСТУ 18.39-2001 та ДСТУ 1.3:2004;

- висновок дегустаційної комісії обласного органу, якщо підприємство має обласне підпорядкування.

4.5. Витрата коштів на придбання необхідних для дегустації продуктів проводиться із розрахунку не більше встановленого в Україні неоподаткованого податком мінімуму на кожного дегустатора на один день роботи.

4.5.1. При проведенні оперативних засідань Експертної ради з оцінкою якості до 10 зразків виноробної продукції сума витрат на проведення дегустації визначається головою комісії або його заступником у межах суми, визначеної пунктом 4.5 цього Положення.

4.6. Витрати, пов'язані з роботою ЦДК виноробної промисловості, проводяться за рахунок коштів підприємств і організацій, на яких проводиться дегустація.

 

Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства
 

 
 
О. А. Демидов
 

 

Склад
Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості

1. 

Агафонов М. Ф. 

заступник директора Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства, голова Комісії 

2. 

Ченуша С. А. 

головний спеціаліст Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства, заступник голови Комісії 

3. 

Герасимчук Л. І. 

директор Центральної лабораторії виноробної промисловості, секретар Комісії 

4. 

Загоруйко В. О. 

заступник директора з наукової роботи з виноробства Національного інституту винограду і вина "Магарач" УААН, член-кореспондент УААН, д. т. н., професор (за згодою) 

5. 

Акчурін О. Р. 

директор ДП Севастопольський виноробний завод (за згодою) 

6. 

Бабіч Н. І. 

начальник лабораторії ДП "Харківський завод шампанських вин", к. т. н. 

7. 

Бекасова А. В. 

головний технолог ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" 

8. 

Білоконь А. М. 

інженер-технолог з коньячного виробництва ЗАТ "Бахчисарайський виноробний завод" 

9. 

Вахромєєва С. А. 

завідувач лабораторії ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" 

10. 

Воєводін В. В. 

заступник голови концерну "Укрсадвинпром", к. с/г. н. 

11. 

Гемаев Х. З. 

начальник виробництва СВК "Лиманський" 

12. 

Гісем В. В. 

генеральний директор корпорації "Закарпатсадвинпром" 

13. 

Гнітецька Ґ. Г. 

заступник начальника Управління оцінки відповідності - начальник відділу оцінки відповідності Держспоживстандарту України (за згодою) 

14. 

Гончаренко В. Ю. 

заступник начальника відділу виноградарства, виноробства та зарубіжних зв'язків корпорації "Укрвинпром" 

15. 

Григоренко А. А. 

заступник директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України (за згодою) 

16. 

Григоришин А. І. 

завідувач відділу виноробства ННЦ "ІвіВ В. Є. Таїрова" УААН 

17. 

Ілющенко Г. М. 

начальник контрольно-виробничої лабораторії ОП "Ужгородський коньячний завод" 

18. 

Катріч Л. І. 

головний винороб ДП "Радгосп-завод П. Осипенко" 

19. 

Козлівська В. М. 

головний інженер-винороб ВАТ "Коблево" 

20. 

Левченко Н. М. 

завідувач лабораторії ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" 

21. 

Литовченко О. М. 

завідувач лабораторії переробки Інституту садівництва, д. т. н. (за згодою) 

22. 

Літвіненко І. В. 

начальник виробничої лабораторії, заступник директора із систем оцінки якості ВАТ АПФ "Таврія" 

23. 

Лопатюк М. В. 

голова правління ВАТ АПФ "Цюрупинське", к. т. н. 

24. 

Луканін О. С. 

член-кореспондент УААН, д. т. н., професор (за згодою) 

25. 

Мацко В. Я. 

заступник директора Центральної лабораторії виноробної промисловості 

26. 

Мацко О. П. 

генеральний директор корпорації "Укрвинпром", директор ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний", к. т. н. 

27. 

Михайлянц Е. А. 

радник з промисловості корпорації "Закарпатсадвинпром" 

28. 

Нагорна Н. Г. 

завідувач лабораторії ТОВ "Одеський завод шампанських вин" 

29. 

Навроцька Л. І. 

головний державний податковий інспектор Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (за згодою) 

30. 

Начева Т. О. 

головний технолог ЗАТ "Одеський коньячний завод", к. т. н. 

31. 

Нужная С. П. 

начальник лабораторії ЗАТ АПФ "Ольвія" 

32. 

Обрежа С. І. 

директор з виробництва ТОВ "Євпаторійський винзавод" 

33. 

Огай Ю. О. 

заступник директора з інноваційної роботи Національного інституту винограду і вина "Магарач" УААН, к. т. н. (за згодою) 

34. 

Пономаренко І. І. 

головний інженер ЗАТ "Одесвинпром " 

35. 

Пономарьов В. М. 

директор асоціації "Виноградарі та винороби України" 

36. 

Подоліч К. М. 

заступник начальника відділу концерну "Укрсадвинпром" (за згодою) 

37. 

Похила Г. М. 

головний спеціаліст відділу садівництва, виноградарства та виноробства й зарубіжних зв'язків корпорації "Укрвинпром"

38. 

Прибильська Т. В 

провідний спеціаліст відділу контролю безпеки продовольчих товарів Департаменту споживчої політики та захисту прав споживачів та державного нагляду Держспоживстандарту України 

39. 

Пугачов О. П. 

заступник директора ДП "Шампанський завод Новий Світ" 

40. 

Костенко В. М. 

заступник начальника відділу Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства, к. с/г. н. 

41. 

Костенко О. В. 

заступник генерального директора з якості - головний технолог ТОВ "Агрофірма "Золота Балка" (за згодою) 

42. 

Солов'єнко Л. М 

головний державний податковий ревізор - інспектор Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (за згодою) 

43. 

Сташевська Т. П. 

начальник лабораторії ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин","АРТЕМІВСЬК ВАЙНЕРІ" 

44. 

Стовбур Н. І. 

головний технолог ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин", "АРТЕМІВСЬК ВАЙНЕРІ" 

45. 

Торчинська Л. Г. 

головний винороб НВАО "Масандра" 

46. 

Феодосіді Ф. П. 

головний інженер-винороб ЗАТ "Завод марочних вин і коньяків "Коктебель" 

47. 

Фуркевич В. О. 

перший заступник генерального директора корпорації "Укрвинпром", к.т.н. 

48. 

Хош М. Е. 

заступник директора з виробництва ТОВ "Качинський плюс" 

49. 

Христіч С. А. 

головний винороб ВАТ "Чорноморська Перлина" 

50. 

Чепурна Н. П. 

завідувач лабораторії НВАО "Масандра" 

51. 

Шимчук Л. П. 

заступник генерального директора з нових технологій і контролю якості ТОВ ФТД "Маркет-Груп" 

52. 

Шелехов Ю. М. 

перший заступник генерального директора ТОВ "ПТК Шабо" 

53. 

Шоєтова Л. В. 

начальник контрольно-виробничої лабораторії корпорації "Миколаївсадвинпром" 

54. 

Юхименко О. Л. 

головний винороб ТОВ "Сандора" 

55. 

Яланецкий А. Я. 

завідувач відділу технології виноробства Національного інституту винограду і вина "Магарач" УААН, к. т. н. (за згодою). 

 

Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства
 

 
 
О. А. Демидов
 

 

Склад
Експертної ради Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості

1. 

Агафонов М. Ф. 

заступник директора Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства 

2. 

Ченуша С. А. 

головний спеціаліст Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства 

3. 

Герасимчук Л. І. 

директор Центральної лабораторії виноробної промисловості 

4. 

Бекасова А. В. 

головний технолог ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" 

5. 

Воєводін В. В. 

заступник голови концерну "Укрсадвинпром", к. с/г. н. 

6. 

Гнітецька Ґ. Г. 

заступник начальника Управління оцінки відповідності - начальник відділу оцінки відповідності Держспоживстандарту України (за згодою) 

7. 

Лопатюк М. В. 

голова правління ВАТ АПФ "Цюрупинське", к. т. н. 

8. 

Литовченко О. М. 

завідувач лабораторії переробки Інституту садівництва, д. т. н. (за згодою) 

9. 

Мацко В. Я. 

заступник директора Центральної лабораторії виноробної промисловості 

10. 

Мацко О. П. 

генеральний директор корпорації "Укрвинпром", директор ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний", к. т. н. 

11. 

Пономаренко І. І. 

головний інженер ЗАТ "Одесвинпром" 

12. 

Солов'єнко Л. М. 

головний державний податковий ревізор - інспектор Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (за згодою) 

13. 

Торчинська Л. Г. 

головний винороб НВАО "Масандра" 

14. 

Фуркевич В. О. 

перший заступник генерального директора корпорації "Укрвинпром", к. т. н. 

15. 

Юхименко О. Л. 

головний винороб ТОВ "Сандора" 

16. 

Стовбур Н. І. 

головний технолог ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин", "АРТЕМІВСЬК ВАЙНЕРІ" 

17. 

Шимчук Л. П. 

заступник генерального директора з нових технологій і контролю якості ТОВ ФТД "Маркет-Груп". 

 

Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства
 

 
 
О. А. Демидов
 

Опрос