Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления государственного надзора в сфере пожарной безопасности на объектах Госспецсвязи и взаимодействии подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МНС и Госспецсвязи во время гашения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2), Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 20.08.2007 № 157/569
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.07.2011 р. N 161/724)

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 20 серпня 2007 року N 157/569

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2007 р. за N 970/14237

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
 Міністерства надзвичайних ситуацій України
 від 12 липня 2011 року N 161/724

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
 Міністерства внутрішніх справ України
 від 7 травня 2015 року N 251/531)

Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про правові засади цивільного захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"" (із змінами) та з метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів Держспецзв'язку НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного нагляду у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.07.2011 р. N 161/724)

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Сектору технічного і пожежного нагляду та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку, начальника Державного департаменту пожежної безпеки та на директора Департаменту управління рятувальними силами.

3. Сектору технічного і пожежного нагляду та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
 

 
 
Ю. Б. Чеботаренко
 

Т. в. о. Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. М. Антонець
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення державного нагляду у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій

(У назві та тексті Інструкції слова "державного пожежного нагляду" у всіх відмінках замінено словами "державного нагляду у сфері пожежної безпеки" у відповідних відмінках згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 липня 2011 року N 161/724)

1. Інструкція про порядок здійснення державного нагляду у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про правові засади цивільного захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (із змінами), а також Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 N 653 (із змінами).

2. Контроль за додержанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку здійснюється Сектором технічного і пожежного нагляду та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку (далі - Сектор).

3. Держтехногенбезпеки України здійснює державний нагляд у сфері пожежної безпеки на об'єктах Держспецзв'язку, внесених до переліків, які визначаються в Адміністрації Головою Держспецзв'язку, в регіональних органах, територіальних підрозділах, навчальних, медичних закладах, науково-дослідних та науково-виробничих установах Держспецзв'язку їх керівниками (далі - керівники органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку). Зазначені переліки погоджуються з керівниками територіальних органів Держтехногенбезпеки України.

(абзац перший пункту 3 у редакції наказу Адміністрації 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.07.2011 р. N 161/724)

Об'єкти Держспецзв'язку, які не увійшли до переліків, на прохання керівників органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, можуть бути обстежені територіальними органами Державного нагляду у сфері пожежної безпеки (далі - Держпожнагляд).

4. За результатами перевірок (обстежень) об'єктів Держспецзв'язку посадові особи Держпожнагляду вручають керівникам органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки і проведенням заходів щодо запобігання пожежам, надзвичайним ситуаціям, а також контролюють їх виконання згідно з чинним законодавством.

5. Посадові особи Держпожнагляду відповідно до чинного законодавства України мають право:

притягати до адміністративної відповідальності працівників, з якими укладено трудовий договір, та державних службовців, які порушили вимоги пожежної безпеки, не виконали приписи (постанови) та законні вимоги посадових осіб Держпожнагляду;

у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, припиняти чи забороняти роботу окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт.

Матеріали про порушення встановлених законодавством вимог у сфері пожежної безпеки особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку надсилаються керівникам органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку для притягнення цих осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій на об'єктах Держспецзв'язку здійснюється підрозділами МНС, у територіальних підрозділах Держспецзв'язку - пожежними командами із залученням підрозділів МНС. Порядок пропуску особового складу та пожежної техніки МНС на територію об'єктів Держспецзв'язку визначається у встановленому порядку.

Начальникам територіальних органів управління МНС в адміністративно-територіальних одиницях, посадовим особам органів Держпожнагляду, начальницькому складу штабів пожежогасіння, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС, які залучаються до проведення наглядово-профілактичної роботи, гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації, надається право у встановленому порядку попереднього ознайомлення з пожежно-технічними характеристиками об'єктів Держспецзв'язку.

Під час гасіння пожежі чи ліквідації надзвичайної ситуації співробітники МНС мають право на безперешкодний доступ в усі приміщення навколо осередку пожежі для вжиття заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі або надзвичайної ситуації. Порядок допуску співробітників МНС до режимних приміщень Держспецзв'язку здійснюється в установленому порядку. У ньому передбачається порядок оповіщення посадових осіб, відкриття режимних приміщень, черговість і порядок евакуації матеріальних носіїв секретної інформації та подальше їх збереження, а також порядок допуску до зазначених приміщень працівників МНС.

Усі підрозділи і служби МНС, що залучаються до гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації, підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб МНС, не має права втручатися в його дії під час гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації. Він приймає, у межах своєї компетенції, рішення, обов'язкові для виконання особовим складом органу, підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку.

7. За кожним фактом пожежі, безпосередньо після її ліквідації, комісією органу, підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку разом з представником Сектору проводиться службове розслідування і складається відповідний акт про пожежу.

8. Пожежні команди територіальних підрозділів Держспецзв'язку залучаються для надання допомоги під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій в населених пунктах та на інших об'єктах згідно з планами залучення сил і засобів для гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації, затвердженими місцевими державними адміністраціями та погодженими з начальниками відповідних територіальних органів управління МНС і начальниками територіальних підрозділів Держспецзв'язку.

9. МНС, Держтехногенбезпеки України на прохання керівників органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку надає необхідну методичну допомогу з питань організації навчання особового складу органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку та вивчення правил пожежної безпеки, які встановлені нормативно-правовими актами МНС у сфері пожежної безпеки.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.07.2011 р. N 161/724)

10. Держтехногенбезпеки України раз на п'ять років окремо встановленим порядком, погодженим з керівництвом структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, проводить перевірку діяльності служб та підрозділів пожежної охорони Держспецзв'язку з вибірковою перевіркою стану протипожежного захисту об'єктів Держспецзв'язку.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.07.2011 р. N 161/724)

 

Начальник Сектора технічного і
пожежного нагляду та охорони
праці Адміністрації
Держспецзв'язку
 

 
 
 
М. З. Левицька
 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС
 

 
 
В. М. Андрієнко
 

Опрос