Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об измерении параметров телекоммуникационных сетей с целью осуществления государственного надзора в сфере телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Положение, Решение от 02.08.2007 № 874
Утратил силу

Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 2 серпня 2007 року N 874

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2007 р. за N 966/14233

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 липня 2013 року N 487)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про телекомунікації" та Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗ від 27.10.2006 N 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2006 за N 1207/13081, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій (далі - Положення), що додається. 

2. Начальнику Державної інспекції зв'язку Кривенку С. І. у встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Розмістити Положення на веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на Голову НКРЗ Звєрєва В. П.

 

Голова 

В. Звєрєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Мельниченко
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

  

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про телекомунікації", Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії регулювання зв'язку України від 27.10.2006 N 426, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2006 за N 1207/13081 (далі - Порядок), інших нормативно-правових актів в сфері телекомунікацій та визначає організаційно-правові засади здійснення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.

1.2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про телекомунікації" та іншими актами законодавства та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

1.3. Дія цього Положення поширюється на Державну інспекцію зв'язку (далі - ДІЗ) та суб'єктів ринку телекомунікацій під час здійснення діяльності щодо проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж загального користування.

1.4. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж є заходом державного нагляду за дотриманням визначених законодавством параметрів телекомунікаційних мереж та складовою підтримки параметрів телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій у відповідності до встановлених вимог.

Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж здійснюється за допомогою спеціалізованого вимірювального обладнання, підключеного до телекомунікаційної мережі, незалежно від технології підключення.

1.5. Основними завданнями вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж є здійснення контролю технічними засобами за:

якістю телекомунікаційних послуг;

дотриманням вимог законодавства та нормативних документів в сфері телекомунікацій, зокрема щодо:

функціонування телекомунікаційних мереж;

експлуатації та взаємодії телекомунікаційних мереж в частині порядку маршрутизації телефонного трафіку.

1.6. Об'єктами вимірювань є телекомунікаційні мережі в частині параметрів, технічних характеристик їх функціонування, вимоги до яких визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами, в тому числі:

параметри міжстанційного обміну, транспортне середовище телекомунікаційних мереж, призначене для обслуговування трафіку, інші параметри телекомунікаційних мереж щодо порядку маршрутизації трафіку;

параметри сигнального обміну між автоматичними телефонними станціями (далі - АТС) та міжмережевим обладнанням телекомунікаційних мереж, в тому числі - формати IP-адрес і номерів абонентів (які викликають та яких викликають), час встановлення з'єднання, тривалість розмови та причина роз'єднання тощо.

2. Організація вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж

2.1. Організацію та проведення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж в межах здійснення державного нагляду здійснює ДІЗ під час проведення перевірок відповідно до Порядку.

До участі у вимірюваннях параметрів телекомунікаційних мереж ДІЗ має право залучати фахівців Українського державного центру радіочастот, наукових, науково-дослідних установ та інших організацій як технічних консультантів, експертів, спостерігачів тощо з використанням їх технічних засобів (за погодженням з їх керівниками) відповідно до пунктів 1.5 та 2.2 Порядку.

2.2. Проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж здійснюється на підставах, визначених у пунктах 2.3, 2.4 та 2.5 Порядку.

2.3. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж здійснюється відповідно до пунктів 3.1 - 3.5 Порядку.

2.4. У разі, якщо оператор телекомунікацій не допускає комісію ДІЗ до проведення вимірювань або чинить перешкоди, які не дозволяють провести вимірювання в повному обсязі, комісією ДІЗ складається відповідний акт у вільній формі.

2.5. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж проводиться з використанням обладнання, яке має документ про підтвердження відповідності, відповідає вимогам щодо метрологічного забезпечення.

3. Порядок оформлення результатів вимірювань

3.1. За результатами вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж та перевірки даних статистичної обробки сигнального міжстанційного обміну складається Акт вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж згідно з додатком (далі - Акт).

3.2. Оформлення Акта та його направлення (вручення) оператору телекомунікацій проводиться з додержанням вимог пункту 4.1 Порядку.

3.3. У разі виявлення при вимірюванні параметрів телекомунікаційних мереж оператора телекомунікацій порушень вимог законодавства чи нормативних документів на мережі цього чи інших операторів телекомунікацій, вчинених іншим суб'єктом ринку телекомунікацій, щодо цього суб'єкта складається Акт згідно з додатком та вживаються заходи відповідно до законодавства.

3.4. Забороняється включати до Акта відомості, які не було виявлено під час вимірювань, раніше виявлені порушення, які було усунуто, та інші відомості, не підтверджені показами вимірювальних приладів чи документами.

3.5. ДІЗ на підставі Акта надає суб'єкту ринку телекомунікацій, яким вчинено виявлені в результаті вимірювань порушення законодавства, припис про усунення цих порушень, відповідно до пункту 4.4 Порядку вживає інших заходів згідно з законодавством.

3.6. У разі виявлення під час вимірювань порушення маршрутизації трафіку, що може містити ознаки злочину, ДІЗ передає завірену у встановленому порядку копію Акта з відповідним повідомленням до правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

У разі виявлення під час вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж інших правопорушень, що можуть містити ознаки злочину, ДІЗ інформує правоохоронні органи, відповідно до їх компетенції.

4. Права, обов'язки та відповідальність членів комісій ДІЗ при виконанні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж

4.1. Члени комісій ДІЗ при виконанні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж мають право:

доступу на територію у виробничі та інші приміщення, в тому числі на технічні майданчики операторів, якщо інше не визначено законодавством, для здійснення вимірювань;

отримувати від операторів телекомунікацій у письмовій формі інформацію про встановлений на мережі порядок пропуску та маршрутизації трафіку, проектну документацію та інші дані щодо маршрутизації трафіку;

вимагати супровід технічних вимірювань станційними роздруківками комутаторних пристроїв та об'єктивними даними про шляхи відправлення (отримання) тестового міжнародного та міжміського трафіку, іншими необхідними для проведення вимірювань даними;

підключати за участю представників оператора телекомунікацій сертифіковане вимірювальне обладнання до телекомунікаційних мереж (обладнання) операторів телекомунікацій.

4.2. Члени комісій ДІЗ при виконанні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж зобов'язані:

керуватись у своїй роботі вимогами законодавства;

під час проведення вимірювань не порушувати працездатність телекомунікаційної мережі;

забезпечувати збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання вимірювань;

об'єктивно відображати показники вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж;

надавати відповідну інформацію операторам, на телекомунікаційній мережі яких здійснювалися вимірювання;

за результатами вимірювань здійснювати статистичну обробку даних сигнального міжстанційного обміну з метою виявлення джерел надходження (відправлення) міжнародного та міжміського трафіку за маршрутами, що суперечать законодавству та нормативним документам у сфері телекомунікацій;

складати Акт за встановленою формою;

надавати керівництву ДІЗ документи та інформацію за результатами вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж не пізніше наступного дня після завершення вимірювань.

5. Обов'язки та права операторів телекомунікацій при проведенні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж

5.1. Для забезпечення проведення вимірювань оператори телекомунікацій зобов'язані:

надавати членам комісії ДІЗ, які проводять вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж:

можливість доступу до своїх виробничих і інших необхідних приміщень та технічних майданчиків;

можливість підключення вимірювального обладнання до своїх телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій;

усі необхідні для проведення вимірювань документи;

відомості про встановлений на мережі порядок пропуску та маршрутизації трафіку;

забезпечувати супроводження вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж станційними роздруківками комутаторних пристроїв та об'єктивними даними про шляхи відправлення (отримання) тестового міжнародного та міжміського трафіку і іншими необхідними для проведення вимірювань даними;

зберігати конфіденційність інформації про терміни та зміст вимірювань;

забезпечувати комісії ДІЗ належні умови для виконання вимірювань.

5.2. Оператори телекомунікацій при здійсненні заходів з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж мають право:

ознайомлюватись з Посвідченням безпосередньо перед проведенням вимірювань;

отримувати другий примірник Акта;

оскаржити дії комісії ДІЗ, що здійснює вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, та її окремих членів у порядку, встановленому законом.

6. Конфіденційність інформації

6.1. Члени комісії ДІЗ також не можуть розголошувати інформацію, отриману під час організації та здійснення вимірювань телекомунікаційних мереж, зокрема щодо:

операторів, на мережах яких проводяться вимірювання, часу та місця їх проведення, а також приладів, якими здійснюються вимірювання;

структури телекомунікаційної мережі оператора телекомунікацій;

номерного ресурсу та задіяної ємності станцій, абонентів - спеціальних користувачів;

обсягів та структури трафіку в мережі оператора телекомунікацій;

персоналу оператора телекомунікацій;

відомості щодо маршрутизації трафіку;

номерів абонентів "А" і "Б";

номерного ресурсу та сигнальних ланок, на які встановлюються вимірювальні прилади, засоби вимірювальної техніки;

інформації, яка рішенням оператора телекомунікацій визнана комерційною таємницею, конфіденційною інформацією.

6.2. Зазначена у пункті 6.1 цього Положення інформація не може передаватися іншим особам без письмового погодження з її власником, крім випадків її використання з метою здійснення відповідних заходів щодо державного нагляду за ринком телекомунікацій та інших випадків, визначених законодавством.

7. Вимірювання операторами телекомунікацій параметрів власних телекомунікаційних мереж

7.1. Оператори телекомунікацій повинні вживати заходів щодо функціонування своїх телекомунікаційних мереж з додержанням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій, включаючи вимірювання параметрів своїх телекомунікаційних мереж.

Такі вимірювання можуть здійснюватися:

самостійно оператором телекомунікацій - за наявності необхідного вимірювального обладнання, яке пройшло державну метрологічну атестацію та має документ про підтвердження відповідності, а також кваліфікованих фахівців з проведення вимірювань;

з залученням на договірній основі інших суб'єктів господарювання, що мають право за погодженням з НКРЗ проводити вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, а також мають передбачений законодавством атестат акредитації на проведення відповідних вимірювань, необхідне вимірювальне обладнання, яке пройшло державну метрологічну атестацію, і мають документ про підтвердження відповідності та кваліфікованих фахівців з досвідом проведення вимірювань телекомунікаційних мереж.

7.2. Результати вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, виконаних відповідно до пункту 7.1 цього Положення, оформлюються аналогічно до пункту 3.1 цього Положення та за згодою оператора телекомунікацій можуть використовуватись ДІЗ при здійсненні державного нагляду за ринком телекомунікацій.

 

Начальник ДІЗ 

С. І. Кривенко 

 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

АКТ
вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж

від ___ ____________ 20__ р.
N ___________

(примірник N ______)

        Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж здійснено на підставі Посвідчення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (номер та дата видачі посвідчення)
на телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій ____________________________________
                                                                                                                                                     (найменування оператора
_____________________________________________________________________________________.
                         телекомунікацій, його місцезнаходження, номер та дата видачі свідоцтва про державну
_____________________________________________________________________________________,
                                                             реєстрацію, найменування органу, що його видав,
_____________________________________________________________________________________,
                                            номер та дата видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва телекомунікаційної мережі,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          місце проведення вимірювань) 

Голова комісії 

_______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

члени комісії: 

_______________________________________________________________,
(посади, прізвища, ініціали)
_______________________________________________________________ 

(зворотний бік)

ПОРЯДОК ВИМІРЮВАНЬ

_____________________________________________________________________________________
                                                  (назва телекомунікаційної мережі, обладнання телекомунікаційної мережі,
_____________________________________________________________________________________
                                     назва вимірювального обладнання, дата проведення вимірювань, опис дій, необхідних
_____________________________________________________________________________________
                                      для проведення вимірювань, точки підключення вимірювального обладнання тощо)

ВИМІРЮВАННЯМ ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (дані, отримані під час проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж) 

ВИСНОВКИ:

_____________________________________________________________________________________
                                    (пункт, частина, стаття, найменування закону, нормативно-правового акта, нормативного
_____________________________________________________________________________________
                                                   документа, порушення яких було встановлено при проведенні вимірювань)
_____________________________________________________________________________________

ДОДАТКИ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (схеми, роздруківки, таблиці, графіки тощо) 

Протокол складено на _____ аркушах у ________ примірниках. 

Голова комісії 

__________________________________________________________
(підпис, дата, ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(підпис, дата, ініціали, прізвище) 

З протоколом ознайомлений та примірник N 2 отримав: 

керівник (уповноважений представник)
оператора телекомунікацій 

____________________________________________
(підпис, дата, ініціали, прізвище) 

____________

Опрос