Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности "Отчет о состоянии осуществления правосудия относительно применения Закона Украины "Об амнистии" от 19.04.2007 N 955-V" и Инструкции по заполнению и представлению формы отчетности

Государственная судебная администрация
Форма, Приказ, Инструкция от 01.08.2007 № 74
действует с 26.08.2007

Про затвердження форми звітності "Звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України "Про амністію" від 19.04.2007 N 955-V" та Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності

Наказ Державної судової адміністрації України
від 1 серпня 2007 року N 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2007 р. за N 945/14212

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (зі змінами і доповненнями), та з метою збору інформації про застосування загальними апеляційними і місцевими судами Закону України "Про амністію" від 19.04.2007 N 955-V НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності "Звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України "Про амністію" від 19.04.2007 N 955-V" (далі - Звіт) та Інструкцію щодо заповнення і подання форми звітності "Звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України "Про амністію" від 19.04.2007 N 955-V", що додаються.

2. Районним, районним у містах, міським, міськрайонним судам (далі - місцеві загальні (крім військових) суди) подати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) Звіти за затвердженою формою з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 20 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 15 січня 2008 року.

3. Військовим судам гарнізонів подати до військових апеляційних судів Центрального регіону та Військово-Морських Сил Звіти за затвердженою формою з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 20 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 15 січня 2008 року.

4. Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва та Севастополя (далі - апеляційні загальні (крім військових) суди) подати до Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) Звіти за затвердженою формою з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 20 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 15 січня 2008 року, копію - відповідному територіальному управлінню ДСА.

5. Військовим апеляційним судам Центрального регіону та Військово-Морських Сил подати ДСА України Звіти за затвердженою формою (окремо по регіону і зведені по гарнізонах) з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 25 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 20 січня 2008 року.

6. Територіальним управлінням ДСА подати до ДСА України зведені Звіти за затвердженою формою з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 25 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 20 січня 2008 року, копію - відповідному апеляційному загальному суду.

7. ДСА України надавати Верховному Суду України копії зведених Звітів (у цілому по Україні та окремо по апеляційних загальних і місцевих загальних судах) за затвердженою формою з відповідною інформацією станом на 10 вересня 2007 року до 30 вересня 2007 року та станом на 1 січня 2008 року до 30 січня 2008 року для використання в практичній діяльності.

8. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА та голів апеляційних загальних судів.

9. Головам апеляційних загальних судів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

10. Головам військових апеляційних судів Центрального регіону та Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом голів військових судів гарнізонів і працівників їх апарату.

11. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСА України Булку О. А.

 

Голова 

І. Балаклицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
статистики України
 

 
В. О. Піщейко
 

В. о. Голови
Верховного Суду України
 

 
А. Г. Ярема
 

 

ЗВІТ
ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АМНІСТІЮ"
від 19.04.2007 N 955-V

за станом на 10.09.2007 / 01.01.2008
(апеляційні та місцеві загальні суди)

Кому подається звіт
_____________________
             (найменування)
Установа, що подає звіт
_____________________
            (найменування) 

 
 
Розділ А. Розгляд справ і матеріалів (за кількістю осіб)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 01.08.2007 р. N 74 

а) місцевими загальними судами - територіальним управлінням ДСА до 20.09.2007 і 15.01.2008
б) військовими судами гарнізонів - військовим апеляційним судам Центрального регіону і Військово-Морських Сил України - до 20.09.2007 і 15.01.2008;
в) апеляційними загальними (крім військових) судами - ДСА України до 20.09.2007 і 15.01.2008
копії - територіальному управлінню ДСА;
г) військовими апеляційними судами Центрального регіону і Військово-Морських Сил - ДСА України до 25.09.2007 і 20.01.2008;
ґ) територіальними управліннями ДСА - ДСА України до 25.09.2007 і 20.01.2008;
д) ДСА України - Верховному Суду України до 30.09.2007 і 30.01.2008. 

 

 
Подається:
 

  

(гр. 17 = сумі гр. 1, 2, 4, 8, 12; гр. 18 = сумі гр. 2, 5, 13; гр. 19 = сумі гр. 6, 14; гр. 20 = гр. 9; гр. 21 = сумі гр. 3, 7, 10, 15; гр. 22 = сумі гр. 11, 16; гр. 2 і гр. 3; гр. 4 = сумі гр. 5, 6; гр. 4 і гр. 7; гр. 8 = сумі гр. 9, 11; гр. 9 і гр. 10; гр. 12 = сумі гр. 13, 14, 16; гр. 12 і сумі гр. 15, 16; гр. 17 = сумі гр. 1, 18, 19, 20, 22; гр. 17 і сумі гр. 21, 22; р. 1 і сумі р. 2, 3, 4, 5; р. 6 і р. 7; р. 10 і сумі р. 11, 12, 13, 14; р. 18 і сумі р. 19, 20; р. 21 і сумі р. 22, 23, 24, 25, 26; р. 27 і сумі р. 28, 29, 30; р. 32 = сумі р. 1, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 31) 

N
з/п
 

Види злочинів 

Статті Криміналь-
ного кодек-
су України 2001 року
(1960 року)
 

Кількість осіб, до яких застосовано амністію 

за поданням органів дізнання, досудового слідства, погодженим з прокурором, за заявою особи, її захисника, законного представника 

у суді першої інстанції 

в апеляційній інстанції 

усього 

у тому числі 

у справах, що надійшли з обвинувальними висновками щодо вироків, що не набрали законної сили 

у порядку виконання вироків (ст. 411 КПК України

усього 

у тому числі 

звіль-
нено від кримі-
наль-
ної відпо-
відаль-
ності із зак-
рит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено від пока-
рання в поряд-
ку вико-
нання виро-
ків (
ст. 411 КПК України

звіль-
нено з-під варти чи з місць позбав-
лення волі (з гр. 18 - 20) 

скоро-
чено на-
поло-
вину невід-
буту части-
ну пока-
рання 

відмов-
лено в пору-
шенні кримі-
наль-
ної справи 

звіль-
нено від кримі-
наль-
ної відпо-
відаль-
ності із зак-
рит-
тям про-
вад-
ження у справі 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 2) 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

звіль-
нено від кримі-
наль-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 12) 

скоро-
чено на-
поло-
вину невід-
буту части-
ну пока-
рання 

звіль-
нено від кри-
міналь-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 4) 

звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з місць позбав-
лення волі (з гр. 9) 

скоро-
чено напо-
лови-
ну невід-
буту час-
тину пока-
рання 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ (усього) 

116 - 119, 121 ч. 1, 122 - 126, 128 - 140, 142 ч. 1, 143 ч. 1 - 3, 144, 145, 148, 150, 151 ч. 1 (95 - 98, 101 ч. 1, 102 - 113, 226) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
   

умисне тяжке тілесне ушкодження 

121 ч. 1 (101 ч. 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

122 (102) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне легке тілесне ушкодження 

125 (106) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження 

128 (105) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ (усього) 

152 ч. 1, 2, 153 ч. 1, 154 - 156 (117 ч. 1, 2, 118 ч. 1, 119 - 121) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі зґвалтування 

152 ч. 1, 2 (117 ч. 1, 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ  

164 (114) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НЕВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ ЧИ ІНШИХ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПЛАТ 

175 (133 ч. 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ (усього) 

185, 186 ч. 1, 2, 188, 189 ч. 1, 190 ч. 1, 2, 191 ч. 1 - 3, 192 - 198 (81, 82 ч. 1, 2, 83, 84 ч. 1 - 2, 862 ч. 1, 87 - 91, 140, 141 ч. 1, 144 ч. 1, 145, 213) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

 
 
   

крадіжка 

185 (81, 140) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

грабіж 

186 ч. 1, 2 (82, 141 ч. 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

шахрайство 

190 (83, 143) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  

191 ч. 1 - 4 (84 ч. 1 - 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ 

213 (1533

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

286 (215) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

ХУЛІГАНСТВО 

296 (206) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

309, 310, 313 - 316, 318 - 322 (229, 2293, 2295 - 7, 22913 - 17) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

 
 
 
 
    

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 

309 (2296

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

посів або вирощування снотворного маку чи конопель 

310 (2293

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (усього) 

364 ч. 1, 365 ч. 1, 366, 367, 368 ч. 1, 369, 370 (165 ч. 1, 166 ч. 1, 167, 168 ч. 1, 170 - 172) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

 
 
   

зловживання владою або службовим становищем 

364 ч. 1 (165 ч. 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

службове підроблення 

366 (172) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

службова недбалість 

367 (167) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

одержання хабара 

368 ч. 1 (168 ч. 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

давання хабара 

369 (170) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (військові злочини) 

402 - 435 (232 - 263) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

 
 
 
 
 
 
  

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

406 ч. 1, 2 (238 а, б) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

дезертирство 

408 ч. 1 (241 а, б) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

ІНШІ ЗЛОЧИНИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

УСЬОГО (рядки 1, 6, 8 - 10, 15 - 18, 21, 27, 31) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

у т. ч.  

тяжкі злочини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

особливо тяжкі злочини 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

Сторінка 2 

Розділ Б. Кількість осіб, звільнених за умовами застосування Закону України "Про амністію"

(гр. 17 = сумі гр. 1, 2, 4, 8, 12; гр. 18 = сумі гр. 2, 5, 13; гр. 19 = сумі гр. 6, 14; гр. 20 = гр. 9; гр. 21 = сумі гр. 3, 7, 10, 15; гр. 22 = сумі гр. 11, 16; сума р. 1, 4 = сумі р. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; р. 1 = сумі р. 2, 3; р. 20 = р. 21, 22, 23; р. 24 = сумі р. 25, 26; р. 29 = сумі р. 1, 4, 20, 24, 27; р. 32 розділу А = р. 29 розділу Б)

N з/п 

Найменування показника 

Статті Закону України "Про амністію" 

Кількість осіб, до яких застосовано амністію 

за поданням органів дізнання, досудового слідства, погодженим з прокурором, за заявою особи, її захисника, законного представника 

у суді першої інстанції 

в апеляційній інстанції 

усього 

у тому числі 

у справах, що надійшли з обвинувальними висновками щодо вироків, що не набрали законної сили 

у порядку виконання вироків (ст. 411 КПК

усього 

у тому числі 

звіль-
нено від кри-
міналь-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено від пока-
рання в поряд-
ку вико-
нан-
ня виро-
ків (
ст. 411 КПК України

звіль-
нено з-під варти чи з місць позбав-
лення волі 

скоро-
чено на-
поло-
вину невід-
буту части-
ну пока-
рання 

відмов-
лено в пору-
шен-
ні кри-
міналь-
ної справи 

звіль-
нено від кри-
міналь-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям про-
ваджен-
ня у справі 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 2) 

усього 

у тому числі 

  

у тому числі 

звіль-
нено від кри-
міналь-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 12) 

скоро-
чено на-
поло-
вину невід-
буту части-
ну пока-
рання 

звіль-
нено від кримі-
наль-
ної відпо-
відаль-
ності із закрит-
тям провад-
ження у справі 

засуд-
жено і звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з-під варти (з гр. 4) 

усього 

звіль-
нено від пока-
рання 

звіль-
нено з місць позбав-
лення волі (з гр. 9) 

скоро-
чено на-
поло-
вину невід-
буту части-
ну пока-
рання 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Звільнено від покарання (усього) 

ст. 1, 2 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

 
 
 
  

засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 5 років, та за злочини, учинені з необережності, за які за законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 10 років 

ст. 1 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років, які відбули не менше 1/2 призначеного строку основного покарання 

ст. 2 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

Звільнено від кримінальної відповідальності осіб, справи стосовно яких перебували в провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не були розглянуті судами, або розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили 

ст. 6 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

х 

х 

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

х 

  

х 

 
 
 
    

Осіб, які на момент учинення злочину були неповнолітніми 

ст. 1, 2, 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

   з них дівчат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

Осіб, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

   з них жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

Вагітних жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

10 

Жінок, які досягли 55 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

11 

Чоловіків, які досягли 60 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

12 

Осіб, які мають батьків віком понад 70 років, батьків-інвалідів 1 групи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

13 

   з них жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

14 

Ветеранів війни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

15 

   з них жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

16 

Інвалідів I, II, III груп, хворих на туберкульоз, СНІД, онкологічні та інші тяжкі захворювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

17 

   з них жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

18 

Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

19 

   з них жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

20 

Звільнено від покарання осіб, не вказаних у рядку 1 (усього) 

ст. 3 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

21 

 
 
 
  

засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 5 років, та за злочини, учинені з необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 12 років, які відбули не менше 1/2 призначеного строку основного покарання 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

22 

засуджених уперше за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 8 років, які відбули не менше 1/2 призначеного строку основного покарання 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

23 

жінок, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 10 років, які відбули не менше 1/2 призначеного строку основного покарання 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

24 

Звільнено від покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (усього) 

ст. 4 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

25 

 
 
  

засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

26 

засуджених уперше за тяжкі злочини, які відбули не менше 1/2 призначеного строку основного покарання 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

х 

  

  

  

х 

27 

Скорочено на 1/3 невідбуту частину покарання (усього) 

ст. 5 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

  

28 

   з них засуджених до обмеження волі 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

  

29 

УСЬОГО (рядки 1, 4, 20, 24, 27) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

з них жінок (рядки 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 23) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Довідка: 1) Кількість осіб, щодо яких відмовлено судом у порушенні кримінальної справи (у порядку статті 27 КПК України

 
__________ 

2) Кількість осіб, щодо яких відмовлено судом у застосуванні амністії 

 
__________________ 

Виконавець 

_______________________________
(підпис, прізвище, телефон) 

"___" ____________ 200_ року 

Керівник 

_____________________________
(підпис, прізвище) 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення і подання форми звітності "Звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України "Про амністію" від 19.04.2007 N 955-V"

1. Загальні положення

1.1. Первинні Звіти про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України "Про амністію" від 19 квітня 2007 року N 955-V (далі - Закон) складають Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, військові апеляційні суди Центрального регіону і Військово-Морських Сил, районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів на підставі документів первинного обліку кримінальних справ та матеріалів.

На підставі Звітів місцевих загальних (крім військових судів гарнізонів) судів складаються зведені Звіти територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА); на підставі Звітів військових судів гарнізонів складаються зведені Звіти військовими апеляційними судами Центрального регіону і Військово-Морських Сил (далі - військові апеляційні суди).

Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) складається зведений Звіт про застосування Закону в 2007 році загальними апеляційними та місцевими судами (у цілому по Україні), а також окремі зведені Звіти про застосування Закону апеляційними загальними судами (на підставі звітів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, апеляційних судів міст Києва та Севастополя, військових апеляційних судів) та місцевими загальними судами (на підставі отриманих зведених звітів територіальних управлінь ДСА, військових апеляційних судів).

1.2. Звіт складається у двох примірниках, що підписуються керівниками та виконавцями. Перші примірники Звітів залишаються в суді або в територіальному управлінні ДСА, де зберігаються в спеціальній справі за номенклатурою, інші - надсилаються територіальному управлінню ДСА, військовому апеляційному суду, ДСА України.

2. Порядок заповнення Звіту

2.1. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за період застосування Закону та на кінець року на підставі обліково-статистичних карток на:

- справу щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності (графи 1 - 3 звіту);

- кримінальну справу, скаргу приватного обвинувачення (графи 4 - 7 звіту);

- справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (графи 8 - 11 звіту);

- кримінальну справу за апеляцією (графи 12 - 16 звіту).

2.2. Звіт складається за кількістю осіб, до яких застосовано амністію за злочини, вчинені до набрання Законом чинності включно.

2.3. Розділ А "Розгляд справ і матеріалів" містить дані про кількість осіб, стосовно яких справи розглянуто в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали і не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість осіб, щодо яких застосовано амністію.

2.3.1. Особи розподіляються в рядках 1 - 31 за статтями Кримінальних кодексів України 1960 року та 2001 року за винятком осіб, зазначених у статті 7 Закону, до яких амністія не застосовується.

2.3.2. При визначенні виду злочину, за яким у звіті обліковується особа, необхідно дотримуватись таких правил:

- у разі вчинення декількох злочинів облік ведеться за статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання;

- якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш поширеними злочинами.

2.3.3. Крім того, особи, які скоїли тяжкі злочини (ті, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від п'яти до десяти років) і до яких застосовано амністію, відображаються в рядку 33, а які вчинили особливо тяжкі злочини (за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років), - у рядку 34.

2.3.4. У графах 1 - 3 вказуються особи, справи та матеріали стосовно яких надійшли до суду за поданнями органів дізнання чи досудового слідства, погодженими з прокурором, або за заявами самих осіб, їх захисників чи законних представників.

2.3.5. Особи, до яких застосовано амністію, за справами, що надійшли до суду з обвинувальними висновками, справами, порушеними не інакше, як за скаргою потерпілого, а також за справами з вироками суду, що не набрали законної сили станом на 10 червня 2007 року, обліковуються у графах 4 - 7.

2.3.6. У графах 8 - 11 указуються дані про застосування амністії в порядку виконання вироків (стаття 411 Кримінально-процесуального кодексу України) за:

- поданнями органів виконання покарань, погодженими з органами внутрішніх справ, які здійснюють контроль за поведінкою засудженого, або за заявами самих осіб, їх захисників чи законних представників (стосовно осіб, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням та яких засуджено до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі);

- поданнями начальників кримінально-виконавчих установ, погодженими з відповідними спостережними комісіями або службами у справах неповнолітніх, командування дисциплінарних батальйонів, військових частин, начальників гарнізонів, органів управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за заявами самих засуджених, їх захисників чи законних представників (стосовно засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі або відбувають покарання у виді арешту, обмеження волі чи тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців).

2.3.7. Відомості про осіб, до яких застосовано амністію апеляційною інстанцією, заносяться до граф 12 - 16 тільки апеляційним судом.

2.3.8. У графі 17 зазначається загальна кількість осіб, до яких застосовано амністію, з них підсумкові показники щодо застосування Закону - у графах 18 - 22, а саме:

- звільнених від кримінальної відповідальності із закриттям провадження в справі - у графі 18;

- засуджених і звільнених від покарання - у графі 19;

- звільнених від покарання у порядку виконання вироків (стаття 411 Кримінально-процесуального кодексу України) - у графі 20;

- звільнених із-під варти, з місць позбавлення волі - у графі 21;

- осіб, яким скорочено наполовину невідбуту частину покарання, - у графі 22.

2.4. У Розділі Б указуються особи, звільнені за умовами застосування Закону від кримінальної відповідальності, покарання чи його відбування, а також ті, яким скорочено невідбуту частину призначеного строку основного покарання.

Якщо до особи застосовується кілька підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, покарання чи його відбування, у звіті зазначається тільки одна з них (та, що в Законі в переліку підстав указана першою).

2.4.1. У рядку 2 цього розділу вказуються звільнені від покарання особи, що були засуджені за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, чи за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

2.4.2. Звільнені від покарання особи, засуджені за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років та які станом на 10 червня 2007 року відбули не менше половини призначеного строку основного покарання, указуються в рядку 3.

2.4.3. У рядку 1 зазначається загальна кількість осіб, звільнених від покарання на підставі статей 1, 2 Закону.

2.4.4. Особи, які підпадають під дію статті 1 Закону і звільнені на підставі статті 6 Закону від кримінальної відповідальності, справи стосовно яких перебували в провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не були розглянуті судами або розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, указуються в рядку 4.

2.4.5. У рядках 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 указуються звільнені на підставі статей 1, 2, 6 Закону від кримінальної відповідальності та покарання особи за категоріями відповідно до пунктів "а - ж" статті 1 Закону.

2.4.6. Кількість осіб, не зазначених у рядку 1, звільнених від покарання за амністією, відображається в рядках 20 - 23, а саме:

- у рядку 20 - загальна кількість осіб, звільнених від покарання на підставі статті 3 Закону;

- у рядку 21 - кількість осіб, що були засуджені за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, і за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше дванадцяти років, що станом на 10 червня 2007 року відбули не менше половини призначеного строку основного покарання (пункт "а" статті 3 Закону);

- у рядку 22 - кількість осіб, які були засуджені вперше за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років, і відбули станом на 10 червня 2007 року не менше половини призначеного строку основного покарання (пункт "б" статті 3 Закону);

- у рядку 23 - кількість жінок, які були засуджені за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, і відбули станом на 10 червня 2007 року не менше половини призначеного строку основного покарання (пункт "в" статті 3 Закону).

2.4.7. У рядку 24 обліковуються військовослужбовці, звільнені від покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні; з них у рядку 25 - засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, у рядку 26 - засуджені вперше за тяжкі злочини, які відбули станом на 10 червня 2007 року не менше половини призначеного строку основного покарання.

2.4.8. Особи, засуджені до обмеження чи позбавлення волі на певний строк, які не підлягають звільненню від покарання на підставі статей 1 - 4 Закону та яким скорочено на третину невідбуту частину покарання, указуються в рядку 27, з них до обмеження волі - у рядку 28.

2.5. Загальна кількість осіб, щодо яких відмовлено судом у порушенні кримінальної справи за скаргами потерпілих про умисне легке тілесне ушкодження (стаття 125 КК України), побої (частина 1 статті 126 КК України) та про самоуправство (стаття 356 КК України), зазначається у пункті 1 довідки до розділу Б.

У пункті 2 довідки до розділу Б зазначається загальна кількість осіб, стосовно яких судом відмовлено в застосуванні амністії (у звільненні від кримінальної відповідальності із закриттям провадження в справі; у звільненні від покарання; у скороченні невідбутої частини покарання).

3. Порядок подання Звіту

3.1. Інформація про порядок і терміни подання Звіту міститься на титульному аркуші Звіту.

3.2. За достовірність і своєчасне подання Звіту несуть відповідальність голови місцевих та апеляційних загальних судів, начальники територіальних управлінь ДСА, керівник структурного підрозділу ДСА, який здійснює зведення Звіту, а також безпосередні виконавці Звіту. Указані особи підписують Звіт.

За достовірність документів первинного обліку несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.

3.3. Апеляційні загальні суди подають копію Звіту відповідним територіальним управлінням ДСА; територіальні управління ДСА подають копію зведеного Звіту місцевих загальних судів (крім військових) відповідним апеляційним загальним судам; військові суди гарнізонів подають копію Звіту відповідному військовому апеляційному суду за визначеною територіальною підпорядкованістю; військові апеляційні суди подають копії Звітів ДСА України (окремо по апеляційному суду та зведений по гарнізонах); ДСА України надає копії зведених Звітів Верховному Суду України.

3.4. Звіт подається в електронному та паперовому вигляді із супровідним листом до встановленого терміну. Показники Звітів у паперовому варіанті повинні відповідати показникам Звітів в електронному варіанті.

 

Начальник управління
організації роботи з ведення
судової статистики,
діловодства та архіву судів 

 
 
 
Л. Букіна
 

Опрос