Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О делегировании полномочий по регистрации выпусков акций, проспектов эмиссии акций, изменений к проспектам эмиссии акций, отчетов о результатах размещения акций, регистрации выпусков облигаций предприятий, отчетов о результатах размещения облигаций, отмене регистрации выпусков акций и облигаций предприятий территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 19.07.2007 № 1611
Утратил силу

Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 липня 2007 року N 1611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2007 р. за N 891/14158

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12 січня 2012 року N 33

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 липня 2013 року N 1283)

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою удосконалення порядку реєстрації випуску акцій, облігацій підприємств і порядку скасування реєстрації випуску акцій, облігацій підприємств Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Установити, що територіальні управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до повноважень здійснюють:

1.1. Реєстрацію випусків акцій та звітів про результати розміщення акцій акціонерних товариств під час їх створення відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від 15.03.2007 N 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592, якщо запланований розмір статутного капіталу цих товариств на дату прийняття рішення про розміщення (випуск) акцій (з урахуванням емісії, щодо якої прийнято рішення) не перевищує 30000000 грн.;

1.2. Реєстрацію випусків акцій відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Комісії від 14.09.2000 N 125, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за N 671/4892 (із змінами), якщо розмір статутного капіталу цих товариств на дату прийняття рішення про випуск акцій не перевищує 30000000 грн.;

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 33)

1.3. Реєстрацію випусків акцій відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98), затвердженого рішенням Комісії від 17.03.2000 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2000 за N 199/4420, якщо розмір статутного капіталу цих товариств на дату прийняття рішення про випуск акцій (з урахуванням емісії, щодо якої прийнято рішення) не перевищує 30000000 грн.;

1.4. Реєстрацію випусків акцій, випусків акцій та проспектів їх емісії, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Комісії від 26.04.2007 N 942, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 за N 619/13886, якщо розмір статутного капіталу цих товариств на дату прийняття рішення про розміщення (випуск) акцій (з урахуванням емісії, щодо якої прийнято рішення) не перевищує 30000000 грн.;

1.5. Реєстрацію випуску акцій відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.98 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.99 за N 137/3430 (зі змінами), у разі реорганізації цих товариств:

шляхом перетворення, якщо розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про реорганізацію цих товариств не перевищує 10000000 грн.;

шляхом приєднання, якщо сума розмірів статутних капіталів цих товариств на дату прийняття рішення про їх реорганізацію не перевищує 10000000 грн.;

шляхом виділення, якщо розмір статутного капіталу товариства, яке прийняло рішення про зменшення статутного капіталу на дату прийняття такого рішення, не перевищує 10000000 грн.

2. Реєстрація випуску облігацій підприємств при закритому (приватному) їх розміщенні, звітів про результати розміщення таких облігацій підприємств, скасування реєстрації їх випуску та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій підприємств здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.2006 N 1178), якщо обсяг розміщення облігацій не перевищує 30000000 грн.

3. Реєстрація випусків акцій акціонерних товариств відповідно до Порядку реєстрації додаткового випуску акцій акціонерних товариств на суму реалізованих ДК "Луганськлегінвест" інвестиційних проектів за рахунок державних коштів, затвердженого рішенням Комісії від 02.09.99 N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.99 за N 669/3962, здійснюється Луганським територіальним управлінням Комісії.

4. Установити, що територіальні управління Комісії здійснюють скасування реєстрації випусків акцій і анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій акціонерних товариств у разі прийняття рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації та реорганізації відповідно до вимог Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (у редакції рішення Комісії від 14.07.2005 N 398), якщо розмір статутного капіталу таких товариств не перевищує 30000000 грн. на дату прийняття рішення про їх припинення.

5. Наказом Голови Комісії може встановлюватись перелік підприємств, реєстрація випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрація випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій, скасування реєстрації випусків облігацій підприємств яких буде проводитись виключно центральним апаратом Комісії.

6. Дія пунктів 1, 2, 4 цього рішення не поширюється на реєстрацію та скасування реєстрації:

випусків акцій, облігацій банків, страховиків, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, фондових бірж, депозитаріїв, торговців цінними паперами, реєстраторів, інших професійних учасників ринку цінних паперів;

випусків акцій, облігацій підприємств, випуск яких проводиться відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

випусків акцій, облігацій, що проводиться підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (із змінами);

випусків акцій акціонерних товариств, що створюються згідно з планом санації суб'єктів господарювання усіх форм власності;

випусків акцій акціонерних товариств, що створюються або збільшують (зменшують) розмір статутного капіталу, приймають рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації або реорганізації та у статутному капіталі яких є державна частка та/або комунальна частка, на дату прийняття відповідного рішення.

7. Начальник територіального управління Комісії або у разі його відсутності особа, що виконує його обов'язки, може приймати рішення про реєстрацію випуску акцій, реєстрацію випуску облігацій підприємств, реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, реєстрацію звіту про результати розміщення акцій, реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій підприємств, рішення про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій, скасування реєстрації випуску облігацій підприємств в межах повноважень, установлених цим рішенням.

8. Установити, що зареєстровані проспект емісії акцій, зміни до проспекту емісії акцій, звіт про результати розміщення акцій, звіт про результати розміщення облігацій підприємств, а також тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств, розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій підприємств підписуються начальником територіального управління Комісії або, у разі його відсутності, особою, яка виконує його обов'язки.

9. Підпис начальника територіального управління Комісії або особи, яка виконує його обов'язки, засвідчується печаткою відповідного територіального управління.

10. Рішення про відмову в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску облігацій підприємств, реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, реєстрації змін до проспекту емісії акцій, реєстрації звіту про результати розміщення акцій, реєстрації звіту про результати розміщення облігацій підприємств, про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій, скасуванні реєстрації випуску облігацій підприємств відповідно до повноважень, визначених цим рішенням, оформлюється у вигляді відповідного розпорядження про відмову із зазначенням підстав для відмови і підписується начальником територіального управління Комісії або у разі його відсутності особою, яка виконує його обов'язки, згідно з додатком 1.

11. Емітент має право оскаржити до центрального апарату Комісії рішення про відмову в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску облігацій підприємств, реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, реєстрації змін до проспекту емісії акцій, реєстрації звіту про результати розміщення акцій, реєстрації звіту про результати розміщення облігацій підприємств, про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій, скасуванні реєстрації випуску облігацій підприємств, яке прийнято начальником територіального управління Комісії або, у разі його відсутності, особою, яка виконує його обов'язки, та оформлене у вигляді відповідного розпорядження.

12. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Комісії від 29.09.2000 N 149 "Про передачу повноважень з реєстрації випусків акцій та скасування реєстрації випусків акцій до територіальних управлінь Комісії", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за N 721/4942 (із змінами).

13. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

14. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

М. Бурмака 

 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Розпорядження N      -В

м. _______________                                                                                              "___" ____________ 200_

Уповноважена особа - начальник територіального управління Комісії, ______________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ___________ рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _______________ року N ______________ та відповідно до документів, наданих __________________
______________________________________________________________________________________
                                                      (найменування товариства, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
для реєстрації випусків акцій, випусків акцій та проспектів їх емісії, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій, скасування реєстрації випусків облігацій підприємств,

Установила:

______________________________________________________________________________________
                                                             (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________________,
                                                                                                                                       (зазначення підстав відмови)

Постановляє:

Відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування товариства)
у реєстрації випусків акцій, випусків акцій та проспектів їх емісії, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій, скасування реєстрації випусків облігацій підприємств.
 

_______________________
                      (посада) 

__________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

____________

Опрос