Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов о согласовании назначения на должности и освобождения от должностей руководителей кадровых служб центральных и местных органов исполнительной власти

Главное управление государственной службы Украины
Порядок, Приказ от 18.07.2007 № 197
редакция действует с 10.10.2014

Про затвердження Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади

Наказ Головного управління державної служби України
від 18 липня 2007 року N 197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2007 р. за N 887/14154

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління державної служби України
 від 19 березня 2010 року N 76
,
 
наказами Національного агентства України з питань державної служби
від 15 березня 2013 року N 43
,
 від 2 вересня 2014 року N 134

Відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом Президента України від 02.10.99 N 1272 (із змінами), Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 N 912 (із змінами), та Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 N 880, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.), управлінню організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю (Грек В. В.) протягом п'яти календарних днів після державної реєстрації забезпечити розсилку цього наказу центральним та місцевим органам виконавчої влади.

3. Управлінню організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю (Грек В. В.) ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України і керівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби та забезпечити розміщення наказу на веб-сайті Головдержслужби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

 

Порядок
розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади

(У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словами "Нацдержслужба України" у відповідному відмінку згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 березня 2013 року N 43)

Цей Порядок розроблено з метою створення організаційних засад забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті центральних та місцевих органів виконавчої влади та запровадження ефективного моніторингу вакансій керівників кадрових служб цих органів.

1. Питання щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади керівника кадрової служби порушується керівником органу виконавчої влади за наявності вакансії або обґрунтованих підстав для звільнення з посади.

2. Керівник органу виконавчої влади звертається до Нацдержслужби України з поданням щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби протягом місяця з моменту наявності вакансії.

3. У поданні щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, посада, на яку рекомендується, рівень фахової і професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та моральні якості претендента.

4. До подання щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби додаються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 731, копії:

1) заяви претендента щодо призначення на відповідну посаду;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 15.03.2013 р. N 43)

2) особової картки (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів;

3) біографічної довідки, засвідченої кадровою службою;

4) документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, засвідчених в установленому законодавством порядку або кадровою службою;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 15.03.2013 р. N 43)

5) підписаних претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документа про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за N 1089/18384, засвідчених кадровою службою;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 15.03.2013 р. N 43)

6) структури апарату центрального органу виконавчої влади, засвідченої кадровою службою;

7) довідки про результати спеціальної перевірки.

(пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 19.03.2010 р. N 76)

5. У поданні щодо погодження звільнення з посади керівника кадрової служби обґрунтовуються підстави припинення трудового договору.

До зазначеного подання додаються копії заяви про звільнення, акта службового розслідування, медичної довідки або інших документів, що стосуються підстав звільнення.

6. Подання щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби розглядається Нацдержслужбою України.

З метою вивчення досвіду роботи, визначення професійного рівня, ділових та моральних якостей особи, оцінки відповідності посаді, на яку особа рекомендується, проводиться співбесіда.

Співбесіда проводиться Головою Нацдержслужби України, заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівниками юридичної та кадрової служб, інших структурних підрозділів апарату Нацдержслужби України.

Відповідний висновок протягом п'яти робочих днів надсилається:

(абзац перший пункту 6 замінено чотирма абзацами згідно з
 наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 02.09.2014 р. N 134
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим
)

стосовно керівника кадрової служби центрального органу виконавчої влади - Кабінетові Міністрів України і відповідному центральному органу виконавчої влади;

стосовно керівника кадрової служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

У разі потреби додаткового вивчення ділових та моральних якостей претендента на посаду керівника кадрової служби органу виконавчої влади строк розгляду подання становить 15 календарних днів після його надходження.

7. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням установлених вимог, весь комплект повертається відповідному органу на доопрацювання протягом трьох календарних днів після надходження подання до Нацдержслужби України.

8. У разі відхилення пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби подаються документи на нового претендента відповідно до пункту 2 цього Порядку.

9. Копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду або звільнення з посади керівника кадрової служби надсилається до Нацдержслужби України протягом п'яти календарних днів після його видання.

 

Директор департаменту
персоналу державних органів
та місцевого самоврядування
 

 
 
В. М. Саєнко
 

Опрос