Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по составлению форм N 1-буд "Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ" и N 2-буд "Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ" государственных статистических наблюдений по статистике разрешений на строительство

Госкомстат
Приказ от 16.07.2007 № 216
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво

Наказ Державного комітету статистики України
від 16 липня 2007 року N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2007 р. за N 866/14133

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 17 вересня 2004 року N 519
 згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо складання форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво (далі - Інструкція), затвердженої наказом Держкомстату України від 17.09.2004 N 519, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.10.2004 за N 1248/9847, що додаються.

2. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2008 року.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінал Інструкції (зі змінами) для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції (зі змінами) на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки Інструкції (зі змінами).

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 квітня 2008 року наказ Держкомстату України від 17.09.2004 N 519 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.10.2004 за N 1248/9847, в частині затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

Зміни
до Інструкції щодо складання форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво

1. Із другого абзацу "Загальних положень" слова "незалежно від форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності" виключити.

2. У розділі "Форма N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт":

2.1. У дев'ятому абзаці слово і цифри "та 2.3" виключити.

2.2. Доповнити розділ після абзацу десятого новим абзацом такого змісту: "Розділ 2.3 заповнюють замовники, які у звітному періоді завершили нове будівництво".

2.3. У зв'язку з чим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати абзацами дванадцятим, тринадцятим відповідно.

2.4. Абзац дванадцятий після слова "нежитлову" доповнити словом "нову".

2.5. Із абзацу тринадцятого останнє речення виключити.

2.6. Після абзацу тринадцятого доповнити розділ новими абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим:

"Консервація об'єкта (будови) - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об'єкта (будови), на якому припинено будівництво, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації об'єкта (будови)".

"Забудовники, що здійснюють будівництво індивідуальних житлових будинків, цей розділ не заповнюють".

2.7. У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати абзацами шістнадцятим - двадцять третім відповідно.

2.8. Абзац дев'ятнадцятий, що починається словами та цифрами "У рядку 4.6", доповнити новим реченням такого змісту: "Аналогічно відображаються дані про обсяг освоєних інвестицій в основний капітал по будівлях чи спорудах, введення в експлуатацію яких здійснюється чергами, секціями тощо".

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос