Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отражения в учете операций в иностранной валюте

Государственное казначейство Украины
Приказ от 09.07.2007 № 139
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 9 липня 2007 року N 139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2007 р. за N 865/14132

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
 від 24 липня 2001 року N 126
згідно з
 наказом Міністерства фінансів України 
від 2 квітня 2014 року N 372)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, з метою забезпечення єдності відображення в обліку операцій в іноземній валюті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за N 670/5861 (у редакції наказу Державного казначейства України від 27.05.2005 N 96) (додаються).

2. Зміни до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.

3. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, при проведенні операцій в іноземній валюті застосовують Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті з урахуванням унесених змін.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити подання на державну реєстрацію Змін до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті до Міністерства юстиції України.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
Т. І. Єфименко
 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України 

 
 
Л. Г. Ловінська 

 

ЗМІНИ
до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.3:

1.1.1. Абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом п'ятим.

1.1.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"На кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків (302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2, 318-3 та ін.)".

1.2. Абзац другий пункту 1.6 виключити.

1.3. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів складається Довідка про операції в іноземній валюті (додаток), яка подається до органу Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня місяця".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2:

2.1.1. Друге речення четвертого абзацу виключити.

2.1.2. Доповнити абзацами п'ятим - тринадцятим такого змісту:

"Курсові різниці на залишки коштів на звітну дату відображаються в обліку розпорядників бюджетних коштів у такому порядку:

при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 318 та кредитується субрахунок 442, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 701 - 702, 711 - 713;

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок 318, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 701 - 702, 711 - 713 та кредитом субрахунку 442.

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в графі "Надійшло коштів". Інформація, зазначена в цій графі, має відповідати залишку за субрахунком 701 - 702, 711 - 713, що склався на звітну дату.

Розпорядники бюджетних коштів проводять переоцінку зобов'язань, узятих в іноземній валюті, на дату проведення операції та на звітну дату.

Відображення в бухгалтерському обліку курсової різниці здійснюється у такому порядку:

при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 801 - 802, 811 - 813 та кредитується субрахунок 442, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 364, 675;

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок 801 - 802, 811 - 813, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 364, 675 та кредитом субрахунку 442.

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в графі "Фактичні видатки".

2.2. Абзац другий пункту 2.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим.

3. Додаток до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті викласти в новій редакції (додається).

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

ДОВІДКА
ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

станом на 1 ____________ 200_ року

Установа __________________________________________________________________________________
Територія__________________________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
__________________________________________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________
__________________________________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники 

КЕКВ 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд* 

Кур-
сова різ-
ниця 

Залишок на кінець звітного періоду 

надходження 

касові видатки 

надходження 

касові видатки 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

ін. валюта 

грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Надходження - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Складається в розрізі складових спеціального фонду.

 

Керівник 

_______________
(підпис) 

__________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

__________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

____________

Опрос