Идет загрузка документа (230 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 12.07.2007 № 255
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 липня 2007 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 р. за N 838/14105

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 серпня 2007 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. Форму N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи

за станом на ____________ 200_ року

___________________________________________________________________________
(назва територіального управління або структурного підрозділу Національного банку України)

N
з/п 

Назва показника 

Усього кількість фактів 

У тому числі до/від органів 

МВС України 

СБУ 

Прокуратури України 

ДПА України 

інших органів (установ) 

Проведено Національним банком України перевірок 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

Передано з власної ініціативи Національного банку України правоохоронним органам (органам контролю) матеріалів, отриманих на основі аналізу інформації від банків або інформації на основі проведених виїзних інспектувань, як таких, що можуть свідчити про злочинну діяльність 

  

  

  

  

  

  

2.1 

Отримано повідомлень від правоохоронних органів за переданими Національним банком України матеріалами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

2.1.1 

про порушення кримінальної справи 

  

  

  

  

  

  

2.1.1.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

2.1.2 

про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) 

  

  

  

  

  

  

2.1.2.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

2.1.3 

про відсутність підстав для реагування 

  

  

  

  

  

  

2.1.3.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

2.2 

Отримано додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

про передавання матеріалів до суду 

  

  

  

  

  

  

2.2.1.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

2.2.2 

про осудження 

  

  

  

  

  

  

2.2.2.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

2.2.3 

про інші рішення судових органів 

  

  

  

  

  

  

2.2.3.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

Проведено перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів 

  

  

  

  

  

  

3.1 

Виявлено порушень банківського законодавства за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

3.1.1 

у сфері кредитних відносин 

  

  

  

  

  

  

3.1.2 

у сфері інших банківських операцій 

  

  

  

  

  

  

3.1.3 

у сфері бухгалтерського обліку і звітності 

  

  

  

  

  

  

3.1.4 

у сфері банківської статистики 

  

  

  

  

  

  

3.1.5 

в інших сферах банківської діяльності 

  

  

  

  

  

  

3.1.6 

з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.2 

Вжито Національним банком України заходів впливу за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів,
у тому числі: 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.1 

накладено штрафів на керівників банків 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.2 

накладено штрафів на банки 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.3 

відсторонено керівництво від управління банком 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.4 

призначено тимчасову адміністрацію 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.5 

обмежено, зупинено чи припинено здійснення окремих банківських операцій 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.6 

відкликано ліцензію, прийнято рішення про реорганізацію/ліквідацію банку, призначено ліквідатора 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.2.7 

інші заходи впливу 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3.3 

Передано Національним банком України матеріалів до правоохоронних органів за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів 

  

  

  

  

  

  

3.3.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.4 

Отримано від правоохоронних органів повідомлень за переданими ними матеріалами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

3.4.1 

про порушення кримінальної справи 

  

  

  

  

  

  

3.4.1.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.4.2 

про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) 

  

  

  

  

  

  

3.4.2.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.4.3 

про відсутність підстав для реагування 

  

  

  

  

  

  

3.4.3.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.5 

Отримано додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

3.5.1 

про передавання матеріалів до суду 

  

  

  

  

  

  

3.5.1.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.5.2 

про осудження 

  

  

  

  

  

  

3.5.2.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

3.5.3 

про інші рішення судових органів 

  

  

  

  

  

  

3.5.3.1 

з них з питань фінансового моніторингу 

  

  

  

  

  

  

Здійснено перевірок Національним банком України - усього 

  

  

  

  

  

  

Передано матеріалів правоохоронним органам - усього 

  

  

  

  

  

  

Отримано Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів - усього (рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 3.4 + рядок 3.5) 

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
   (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер
(начальник підрозділу) 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 91
Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи

Інформація за формою надається відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" територіальними управліннями та структурними підрозділами банківського нагляду Національного банку України наростаючим підсумком з початку року і подається електронною поштою через Центральну розрахункову палату до 3 числа кожного місяця Департаменту методології банківського регулювання та нагляду.

Опис параметрів заповнення форми.

Рядок 1 - зазначається кількість перевірок, проведених структурними підрозділами банківського нагляду Національного банку України у звітному місяці.

Рядок 1.1 - зазначається кількість проведених перевірок з питань фінансового моніторингу.

Рядок 2 - зазначається кількість переданих з власної ініціативи Національним банком України правоохоронним органам (органам контролю) матеріалів, що були одержані під час аналізу інформації, що надходить від банків або під час проведення виїзних інспектувань та може свідчити про злочинну діяльність.

Рядок 2.1 - зазначається загальна кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими Національним банком України матеріалами.

Рядок 2.1.1 - зазначається кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про порушення кримінальних справ.

Рядок 2.1.1.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про порушення кримінальних справ з питань фінансового моніторингу.

Рядок 2.1.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).

Рядок 2.1.2.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) з питань фінансового моніторингу.

Рядок 2.1.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів про відсутність підстав для реагування.

Рядок 2.1.3.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів про відсутність підстав для реагування з питань фінансового моніторингу.

Сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 має дорівнювати значенню рядка 2.1.

Рядок 2.2 - зазначається загальна кількість отриманих додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах.

Рядок 2.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду.

Рядок 2.2.1.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду з питань фінансового моніторингу.

Рядок 2.2.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.

Рядок 2.2.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження з питань фінансового моніторингу.

Рядок 2.2.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.

Рядок 2.2.3.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів з питань фінансового моніторингу.

Сума рядків 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 має дорівнювати значенню рядка 2.2.

Рядок 3 - зазначається кількість здійснених системою банківського нагляду перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1 - зазначається кількість виявлених порушень банківського законодавства за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.1 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері кредитних відносин за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.2 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері інших банківських операцій за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.3 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері бухгалтерського обліку і звітності за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.4 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері банківської статистики за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.5 - зазначається кількість виявлених порушень в інших сферах банківської діяльності за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.1.6 - зазначається кількість виявлених порушень з питань фінансового моніторингу за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Сума рядків 3.1.1 - 3.1.6 має дорівнювати значенню рядка 3.1.

Рядок 3.2 - зазначається загальна кількість ужитих заходів впливу за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.2.1 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на керівників банку за виявленими порушеннями.

Рядок 3.2.2 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на банки за виявленими порушеннями.

Рядок 3.2.3 - зазначається кількість випадків відсторонення керівництва від управління банком за виявленими порушеннями.

Рядок 3.2.4 - зазначається кількість випадків призначення тимчасової адміністрації за виявленими порушеннями.

Рядок 3.2.5 - зазначається кількість випадків обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих банківських операцій за виявленими порушеннями.

Рядок 3.2.6 - зазначається кількість випадків відкликання ліцензії, прийняття рішення про реорганізацію/ліквідацію банку, призначення ліквідатора.

Рядок 3.2.7 - зазначається кількість застосування інших заходів впливу.

Сума рядків 3.2.1 - 3.2.7 має дорівнювати значенню рядка 3.2.

Рядок 3.3 - зазначається загальна кількість переданих Національним банком України до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.

Рядок 3.3.1 - зазначається кількість переданих матеріалів з питань фінансового моніторингу.

Рядок 3.4 - зазначається загальна кількість отриманих від правоохоронних органів повідомлень за переданими ними матеріалами.

Рядок 3.4.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про порушення кримінальної справи.

Рядок 3.4.1.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про порушення кримінальної справи з питань фінансового моніторингу.

Рядок 3.4.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).

Рядок 3.4.2.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) з питань фінансового моніторингу.

Рядок 3.4.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень про відсутність підстав для реагування.

Рядок 3.4.3.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про відсутність підстав для реагування з питань фінансового моніторингу.

Сума рядків 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 має дорівнювати значенню рядка 3.4.

Рядок 3.5 - зазначається загальна кількість отриманих додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах.

Рядок 3.5.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду.

Рядок 3.5.1.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду з питань фінансового моніторингу.

Рядок 3.5.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.

Рядок 3.5.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження з питань фінансового моніторингу.

Рядок 3.5.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.

Рядок 3.5.3.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів з питань фінансового моніторингу.

Сума рядків 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 має дорівнювати значенню рядка 3.5.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість здійснених перевірок Національним банком України. Дані рядка 4 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 3.

Рядок 5 - зазначається загальна кількість переданих Національним банком України матеріалів до правоохоронних органів. Дані рядка 5 дорівнюють сумі даних рядків 2 і 3.3.

Рядок 6 - зазначається загальна кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів. Дані рядка 6 дорівнюють сумі даних рядків 2.1, 2.2, 3.4, 3.5".

1.2. У формі N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 6.1 викласти в такій редакції:

"

6.1 

згідно з постановами, що надіслані юридичним особам-порушникам територіальними управліннями Національного банку України, місцезнаходження яких не співпадає з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках) 

  

  

  

";

рядок 7.1 викласти в такій редакції:

"

7.1 

згідно з постановами, що отримані юридичними особами - порушниками від територіальних управлінь Національного банку України, місцезнаходження яких не співпадає з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках) 

  

  

  

";

у поясненні:

в абзаці восьмому слово "безбалансових" виключити;

абзаци двадцятий, двадцять перший, двадцять другий викласти в такій редакції:

"Рядок 6.1 - сума штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства згідно з постановами, що надіслані протягом звітного періоду юридичним особам - порушникам ТУ, місцезнаходження яких не співпадає з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 7 - загальна сума всіх сплачених банками (фінансовими установами) протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з постановами, що були отримані юридичними особами - порушниками від ТУ, місцезнаходження яких не співпадає з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (усього) (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 7.1 - сума сплачених протягом звітного періоду штрафних санкцій (зазначених у рядку 7) згідно з постановами, отриманими юридичними особами - порушниками від інших ТУ, місцезнаходження яких не співпадає з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках) - до 16 знаків".

1.3. У формі N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" і поясненні щодо її заповнення:

колонки форми 6 - 9 виключити;

абзаци одинадцятий - тридцятий пояснення виключити.

1.4. Форми N 562 "Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей" і N 563 "Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України" і пояснення щодо їх заповнення виключити.

1.5. У формі N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми назву колонки 4 доповнити словами "Національного банку України або постанови суду";

перше речення абзацу чотирнадцятого пояснення доповнити словами "або постанови суду про накладання штрафів за адміністративні правопорушення".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слова "за формами власності" виключити;

у поясненні:

у назві слова "за формами власності" виключити;

у розділі II "Операції з клієнтами":

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Дані за кредитами з розподілом суб'єктів господарювання на державні та недержавні підприємства надаються за параметром інституційного сектору економіки (К 074)";

в абзаці двадцять шостому таблицю викласти в такій редакції:

"

форма N 302 

форма N 604 

рядки 

колонки 

рядки 

колонки 

6 "Усього" 

1 "Усього, у тому числі" 

- " - 

1.1 "Стандартні, з них" 

- " - 

- " - 

1.2 "Під контролем, з них" 

- " - 

- " - 

1.3 "Субстандартні, з них" 

- " - 

- " - 

1.4 "Сумнівні, з них" 

- " - 

- " - 

1.5 "Безнадійні, з них" 

- " - 

".

2.2. У формі N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у назві слова "процентні ставки за кредитами" замінити словами "вартість кредитів (у процентах річних)";

у таблиці форми рядок 4в.4 виключити.

У зв'язку з цим рядки 4в.5 - 4в.12 уважати відповідно рядками 4в.4 - 4в.11;

у поясненні:

у назві слова "процентні ставки за кредитами" замінити словами "вартість кредитів (у процентах річних)";

слова в усіх відмінках "процентні ставки за кредитами", "процентні ставки" замінити словами "вартість кредитів (у процентах річних)";

слова в усіх відмінках "процентні ставки за пролонгованими кредитами" замінити словами "вартість пролонгованих кредитів (у процентах річних)" у відповідних відмінках;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Вартість користування наданими коштами у звітності за формою відображається у вигляді процентів річних як сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує позичальник у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту)";

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

в абзацах другому і четвертому слова "процентна ставка" замінити словами "величина вартості кредитів (у процентах річних)";

абзаци восьмий - двадцятий викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8 + Е1.9,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + ... + Е1.7 · Є1.7 + Е1.8 · Є1.8 + Е1.9 · Є1.9) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8 + Ж1.9;

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + ... + Ж1.7 · З1.7 + Ж1.8 · З1.8 + Ж1.9 · З1.9) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7+ Б1.8 +Б1.9;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + … + Б1.7 · В1.7 + Б1.8 · В1.8 + Б1.9 · В1.9) / Б1";

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзацах третьому, шостому і восьмому слова "процентна ставка" замінити словами "величина вартості кредитів (у процентах річних)";

в абзацах тридцять сьомому, тридцять дев'ятому, сорок першому, сорок третьому слова "процентна ставка" замінити словами "вартість кредитів".

2.3. Перше речення пункту 5 пояснення щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам (за видами економічної діяльності)" викласти в такій редакції:

"У звіті відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, у процентах річних".

2.4. У поясненні щодо заповнення форми N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

у пункті 1 слова "форм власності" виключити;

абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

в абзаці першому пункту 4 слова та цифри "форм власності К081" виключити.

2.5. У формі N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у назві слова "процентні ставки за депозитами" замінити словами "вартість депозитів (у процентах річних)";

у рядку 5 таблиці слова "до запитання" замінити словами "на вимогу";

у поясненні:

у назві слова "процентні ставки за депозитами" замінити словами "вартість депозитів (у процентах річних)";

слова в усіх відмінках "процентні ставки за депозитами", "процентні ставки за пролонгованими депозитами" замінити відповідно словами "вартість депозитів (у процентах річних)", "вартість пролонгованих депозитів (у процентах річних)" у відповідних відмінках;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Вартість користування залученими коштами у звітності за формою відображається у вигляді процентів річних як сукупний розмір винагороди (реальна плата за депозит), що визначений у депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування залученими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших видатків, установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує банк у зв'язку з залученням, використанням та поверненням депозиту)";

абзац одинадцятий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:

"З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + ... + Ж1.7 · З1.7 + Ж1.8 · З1.8) / Ж1";

в абзацах сорок другому, сорок четвертому, сорок шостому, сорок восьмому розділу II "Операції з клієнтами" слова "процентна ставка" замінити словами "вартість депозитів".

2.6. У поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

у пункті 1 слова "форм власності" виключити;

абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

в абзаці першому пункту 4 слова та цифри "форм власності К081" виключити.

2.7. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після рядка 3.1 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

3.2 

з функцією видачі готівки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

з функцією внесення та видачі готівки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

у поясненні:

абзац тридцять другий після слова "мають" доповнити словом "виключно";

після абзацу тридцять другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 3.2 - зазначається кількість банкоматів, що мають виключно функцію видачі готівки з рахунків клієнтів;

Рядок 3.3 - зазначається кількість банкоматів, що мають функції внесення та видачі готівки на (з) відповідні(их) рахунки(ів)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - тридцять сьомим.

2.8. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у формі слова "назва банку" замінити словами "код та назва банку або фінансової установи", а слова "місцезнаходження банку" замінити словами "місцезнаходження банку або фінансової установи";

колонки 1 і 2 у таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 3 - 7 уважати відповідно колонками 1 - 5;

абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий у поясненні виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим, а номери колонок 3 - 7 уважати відповідно номерами 1 - 5.

2.9. У формі N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у формі слова "назва банку" замінити словами "код та назва банку або фінансової установи", а слова "місцезнаходження банку" замінити словами "місцезнаходження банку або фінансової установи";

колонки 1 і 2 у таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 3 - 7 уважати відповідно колонками 1 - 5;

абзаци третій, четвертий у поясненні виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами третім - одинадцятим, а номери колонок 3 - 7 уважати відповідно номерами 1 - 5.

2.10. Доповнити новою формою N 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" і поясненням щодо її заповнення:

Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

за ____________ 200_ року

_____________________________________
(код та назва банку або фінансової установи) 

______________________________________
(місцезнаходження банку або фінансової установи) 

(копійки)

Код валюти 

Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти 

  

для власних потреб банку 

для клієнтів банку 

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
     (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 523
Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

Звіт за формою подається в разі здійснення банком протягом звітного місяця операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком.

Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків.

Колонка 3 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків".

2.11. Доповнити новою формою N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" і поясненням щодо її заповнення:

Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України

за ____________ 200_ року

______________________________________
(код та назва банку або фінансової установи) 

_______________________________________
(місцезнаходження банку або фінансової установи) 

Код операції 

Код валюти, за яку куплені або продані цінні папери 

Сума операції (в одиницях валюти) 

Код валюти, у якій емітовані цінні папери 

Загальна номінальна вартість куплених або проданих цінних паперів 

Код виду цінних паперів 

Скорочена назва емітента цінних паперів 

Код юридичної особи / фізичної особи, тризначний код банку 

Дата погашення цінних паперів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
   (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 524
Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України

1. За формою надається інформація в разі здійснення банком або його клієтами операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів.

2. У звіті також відображаються операції з купівлі або продажу цінних паперів нерезидентами - клієнтами банку.

3. Якщо банк є посередником у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті відображаються окремо операції з купівлі та продажу і зазначаються в колонці 8 відповідно реквізити покупця або продавця, рахунок якого відкрито в банку.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - купівля, 2 - продаж) - 1 знак.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані цінні папери, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума операції в національній або іноземній валюті, за яку була здійснена операція з купівлі або продажу в нерезидента цінних паперів, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), у якій зазначена номінальна вартість цінних паперів, - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається загальна вартість куплених або проданих цінних паперів, обчислена як сума номінальної вартості всіх цінних паперів, за якими виконувалася операція, - до 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається код виду цінних паперів - 2 знаки.

Код виду цінних паперів може мати такі значення:

01 - акції;

02 - інвестиційні сертифікати;

03 - облігації підприємств;

04 - облігації місцевих позик;

05 - державні облігації України;

06 - казначейські зобов'язання України;

07 - ощадні (депозитні) сертифікати;

08 - векселі;

09 - іпотечні сертифікати;

10 - іпотечні облігації;

11 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

12 - приватизаційні цінні папери;

13 - товаророзпорядчі цінні папери;

14 - інші цінні папери.

Колонка 7 - зазначається назва емітента цінних паперів відповідно до договору про купівлю-продаж цінних паперів, платіжних або інших документів у банку - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf, колонка GLB), на користь якого куплені або за дорученням якого продані цінні папери, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається нуль.

Колонка 9 - зазначається дата погашення цінних паперів. Якщо в одному пакеті купувалися або продавалися цінні папери з різними термінами погашення, то в полі зазначається максимальний термін погашення цінних паперів або 01.01.2099 для паперів, що не мають терміну погашення, - 8 знаків (ДДММРРРР)".

2.12. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

рядок 1.2 доповнити словами "усього, у тому числі";

після рядка 1.2 доповнити трьома рядками такого змісту:

"

1.2.1 

куплено за готівкову національну валюту 

  

1.2.2 

куплено за безготівкову національну валюту 

  

1.2.3 

куплено за безготівкову іноземну валюту 

  

";

рядок 2.2 доповнити словами "усього, у тому числі";

після рядка 2.2 доповнити трьома рядками такого змісту:

"

2.2.1 

продано за готівкову національну валюту 

  

2.2.2 

продано за безготівкову національну валюту 

  

2.2.3 

продано за безготівкову іноземну валюту 

  

";

у поясненні:

абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту: "Дані рядка 1.2 дорівнюють сумі рядків 1.2.1 - 1.2.3";

після абзацу шостого доповнити новими трьома абзацами такого змісту:

"Рядок 1.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову іноземну валюту в банку-резидента".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - сорок третій уважати відповідно абзацами десятим - сорок шостим;

абзац двадцять шостий доповнити новим реченням такого змісту:

"Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.2.1 - 2.2.3";

після абзацу двадцять шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 2.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову іноземну валюту іншому банку-резиденту".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - сорок шостий уважати відповідно абзацами тридцятим - сорок дев'ятим.

2.13. У поясненні щодо заповнення форми статистичної звітності N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

пункт 7 після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"4 - зняття з контролю резидентів, які протягом перебування на контролі перейшли до іншого підрозділу того самого банку (заповнюється банком - юридичною особою за той підрозділ, що ліквідовано, із зазначенням коду головного банку замість коду підрозділу, що ліквідовано)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять п'ятим;

у пункті 8 слова "що свідчать про завершення зовнішньоекономічної операції" замінити словами "які дають підстави для зняття зовнішньоекономічної операції з контролю";

пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо резидент - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом шести місяців з часу вилучення зі звіту запису про відповідну заборгованість на підставі отриманого банком від резидента документа, що підтверджує подання позову до суду, не надасть до банку судового рішення, то банк у звіті надає інформацію про заборгованість цього резидента, починаючи з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості".

2.14. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі сплати винагороди лізингодавцю за отримане у лізинг майно), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені), навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті";

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням власних клієнтів для подальшого переказу за кордон заповнюються всі колонки звіту. Якщо куплена іноземна валюта не призначена для переказу за кордон (погашення кредиту, виданого банком-резидентом, оплати витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон, тощо), то в колонках 16 та 17 зазначаються нулі".

2.15. У порядку подання форми N 550Д "Розшифрування валютних рахунків" слова

2.16. Форму N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

за ____________ 200_ року

_______________________________________
(код та назва банку) 

_______________________________________
(місцезнаходження банку) 

Частина I

Код операції 

Код валюти 

Сума валюти (в оди-
ницях валюти) 

Код клієнта / банку 

Код рези-
дентності 

Мета операції 

Номер контракту 

Дата контракту 

Номер ВМД*, номер акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Дата ВМД*, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Код країни, з якої переказана валюта 

Код товарної групи 

Відомості про операцію 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частина II

Код операції 

Код валюти 

Сума валюти (у сотих частках одиниць валюти) 

14 

15 

16 

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
    (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* ВМД - вантажна митна декларація.

Пояснення щодо заповнення форми N 552
Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

1. Форма складається з двох частин.

2. У частині I форми, якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, банк надає інформацію про виконання протягом дня таких операцій з безготівковою іноземною валютою:

зарахування на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів (надходження) коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку), інших банків (які відкрили рахунки в цьому банку);

продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), безпосередньо банком (власних коштів банку) або за дорученням інших банків.

3. У звіті відображаються суми надходжень міжбанківських кредитів (депозитів) від банків-нерезидентів на користь самого банку (власні операції банку), на користь інших банків, які відкрили рахунки в цьому банку.

4. Усі надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень за одним контрактом, які мають однакову мету.

5. У звіт включається інформація про надходження коштів від нерезидентів на коррахунки банку за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

6. Зараховані на коррахунки суми в іноземній валюті, які певний час обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються на дату зарахування таких сум на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта або кореспондентський рахунок іншого банку, якщо банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунки банку за форексними та конверсійними операціями банків, за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

зараховані на коррахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, з коррахунків інших банків-нерезидентів (у тому числі за операціями між клієнтами-нерезидентами);

зараховані на користь банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.

8. З метою достовірного відображення інформації щодо продажу іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі продажу іноземної валюти банком для зменшення відкритої валютної позиції заповнюються колонки 1 - 6;

у разі продажу іноземної валюти банком за дорученням клієнта заповнюються колонки 1 - 8;

якщо немає інформації, то у відповідних колонках звіту зазначаються нулі.

9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти за заявками клієнтів (інших банків) або самим банком (за власними операціями), якщо загальна сума проданої іноземної валюти (у різних валютах) за заявкою одного клієнта (іншого банку) або самим банком дорівнює або перевищує 50000 доларів США за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

10. Якщо банк за заявкою клієнта або іншого банку продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися однією загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (до повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

11. Опис параметрів заповнення частини I форми.

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума іноземної валюти, що продана банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, або зарахована на коррахунок, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження або продажу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети надходження іноземної валюти може мати такі значення:

01 - на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);

02 - з метою здійснення інвестиції;

03 - як кредит;

04 - з метою розміщення на депозит;

05 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);

06 - надходження на користь іншого банку-резидента на кореспондентський рахунок, відкритий в уповноваженому банку;

07 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

08 - надходження для поповнення статутного фонду банку або юридичної особи - клієнта банку;

09 - надходження з іншою метою;

10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти може мати такі значення:

11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано кредитні кошти клієнта в іноземній валюті;

13 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону на рахунок клієнта;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою.

Колонка 7 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 7 слід зазначати номер заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 8 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 8 слід зазначати дату заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 9 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку або переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.

У разі наявності кількох ВМД, актів про виконання робіт тощо в колонці 9 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 10.

Колонка 10 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 11 - зазначається код країни, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається цифровий код товарної групи в разі надходження від нерезидентів на коррахунок банку іноземної валюти за товарними операціями - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 13 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1 - 12, - до 80 знаків.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України) іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми.

Колонка 14 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 15 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 16 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.

14. Дозволяється подання частин I та II на окремих аркушах".

2.17. Доповнити новою формою N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти

за ____________ 200_ року

_________________________________________
(код та назва банку) 

_________________________________________
(місцезнаходження банку) 

Код валюти 

Сума валюти (в одиницях валюти) 

Код клієнта/ банку 

Код рези-
дент-
ності 

Мета пере-
казу 

Номер контракту 

Дата контракту 

Номер ВМД*, номер акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Дата ВМД*, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Код товарної групи 

Код країни, у яку переказана іноземна валюта 

Код банку, якому пере-
казана іноземна валюта 

Назва банку, якому перека-
зана іноземна валюта 

Відомості про операцію 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
   (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* ВМД - вантажна митна декларація.

Пояснення щодо заповнення форми N 555
Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання протягом дня операцій з переказу зі свого коррахунку коштів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або дорученням іншого банку (який відкрив коррахунок у цьому банку), або самим банком (за власними операціями банку), якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

2. Усі перекази одного клієнта (або банку) за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

списані з коррахунку банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті;

переказів клієнтів інших банків (транзитні операції).

5. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:

21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

23 - для погашення кредиту, отриманого від нерезидента (юридичної або фізичної особи);

24 - для погашення кредиту, отриманого від банку-резидента;

25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

26 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) нерезиденту;

27 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) резиденту;

28 - переказ за операцією з конверсії однієї іноземної валюти в іншу;

29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

30 - переказ за операцією з купівлі або продажу валюти;

31 - за іншими операціями.

Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказуються з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.

У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9.

Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 10 - зазначається цифровий код товарної групи для товару, для придбання якого відповідно до зовнішньоекономічного контракту (іншого документа) здійснюється переказ з коррахунку банку іноземної валюти, - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 11 - зазначається код країни, до якої здійснюється переказ іноземної валюти або з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається код іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf, колонка GLB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка B010) - 10 знаків.

Колонка 13 - зазначається назва іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf, колонка KNB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка NAME) - 60 знаків.

Колонка 14 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції у колонках 1 - 13, - до 80 знаків".

2.18. Форму N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

за станом на ____________ 200_ року

_______________________________
(назва банку) 

_______________________________
(місцезнаходження банку) 

_______________________________
(код валюти) 

_______________________________
(назва валюти) 

 

(копійки)

N
з/п 

Назва
показника 

Забор-
гова-
ність за кредит-
ними опера-
ціями 

Заборгованість зменшується на 

Забор-
гова-
ність, що береться до розра-
хунку, - чистий кре-
дитний ризик (кол. 3 - 14) 

Коефі-
цієнт резерву-
вання (%) 

Розра-
хункова сума резерву (кол. 15 х кол. 16) 

Фак-
тично сформо-
ваний резерв 

Відхи-
лення
(+), (-)
(кол. 18 - кол. 17) 

суму гарантій 

прийняту до розрахунку вартість застави у вигляді 

вартість об'єкта фінансо-
вого лізингу 

суму вкладень, що не вклю-
чаються до розра-
хунку резерву 

Кабінету Міністрів України 

урядів країн кате-
горії "А", міжна-
родних багато-
сторо-
нніх банків та банків з рейтингом не нижче ніж "інвес-
тицій-
ний клас" та банків України 

май-
нових прав на грошові кошти 

банків-
ських металів 

держав-
них цінних паперів 

недер-
жавних цінних паперів, дорого-
цінних металів, рухо-
мого майна 

неру-
хомого майна 

майно-
вих прав на май-
бутнє нерухо-
ме майно, що нале-
жить до житло-
вого фонду 

інших майно-
вих прав 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

I. Категорії кредитних операцій за ступенем ризику 

1  

Усього,
у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

  

  

1.1  

Стандартні,
з них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

  

  

  

1.1.1 

у гривнях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

за однорідними споживчими кредитами 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

1.2  

Під контролем,
з них: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

  

  

1.2.1 

у гривнях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

1.2.4 

за однорідними споживчими кредитами 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

10 

  

  

  

1.3  

Субстандартні,
з них:
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

1.3.1 

у гривнях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

1.3.2 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

1.3.3 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

  

  

1.3.4 

за однорідними споживчими кредитами 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

40 

  

  

  

1.4  

Сумнівні,
з них:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

  

  

  

1.4.1 

у гривнях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

1.4.2 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 

  

  

  

1.4.3 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80 

  

  

  

1.4.4 

за однорідними споживчими кредитами 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

80 

  

  

  

1.5  

Безнадійні,
з них:
 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

Х 

  

  

  

1.5.1 

у гривнях 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

1.5.2 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

1.5.3 

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

1.5.4 

за однорідними споживчими кредитами 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

II. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках 

2  

Усього  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

 

  

  

у тому числі в банках за групами відповідно до рейтингу країни: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1  

група 1  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

2.2  

група 2  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

2.3  

група 3  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

10 

  

  

  

2.4  

група 4  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

20 

  

  

  

2.5  

група 5  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

30 

  

  

  

2.6  

група 6  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

40 

  

  

  

2.7  

група 7  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

50 

  

  

  

2.8  

група 8/1  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.9  

група 8/2  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.10  

група 8/3  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.11  

в інших банках-
резидентах  

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

 
М. П. 

___________________
(прізвище, ініціали) 

______________________________
    (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

  

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 604
Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

Розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків розроблено відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, із змінами (далі - Положення).

Під час складання розділу I звіту "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику" ураховується заборгованість за всіма видами кредитних операцій. Під час розрахунку резерву згідно з пунктом 1.5 Положення не здійснюється формування резерву за бюджетними кредитами; за кредитними операціями між установами в системі одного банку; за операціями фінансового лізингу, якщо об'єктом цих операцій є нерухоме майно; за коштами, що розміщені банком на умовах субординованого боргу; за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування, за якими банк не повинен надавати кошти за першою вимогою контрагента (тобто за тими, за якими банк не несе ризику).

Інформація про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями розглядається за такими додатковими параметрами: "резидентність", "код валюти" у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют на звітну дату.

Уся заборгованість за кредитними операціями відповідно до Положення поділяється на категорії за ступенями ризику (стандартна, під контролем, субстандартна, сумнівна, безнадійна) та подається в розрізі кредитних операцій у гривнях, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки, а також за однорідними споживчими кредитами.

Опис параметрів заповнення форми.

Розділ I. "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику".

Колонка 3 - зазначається сукупна заборгованість за кредитними операціями за станом на перше число місяця, наступного за звітним, що відповідає останньому рядку форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції".

Колонки 4, 5 - зазначається відповідно до пункту 7.1 Положення сума гарантій Кабінету Міністрів України, урядів країн категорії "А", міжнародних багатосторонніх банків та банків з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас", забезпечених гарантій банків України з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції, що береться до розрахунку резерву.

Колонки 6 - 12 - зазначається відповідно до пункту 7.1 Положення вартість застави, що береться до розрахунку резерву.

Колонка 13 - відображається відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією, залежно від строку його перебування в лізингоодержувача.

Колонка 14 - відображаються сума кредитних ресурсів, що залучені провідним банком від банків - учасників банківського консорціуму; сума заборгованості за кредитними операціями з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас"; сума заборгованості за фінансовим лізингом, об'єктом якого є нерухоме майно; сума бюджетних коштів, які розміщені банком у формі кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів; довгострокові депозити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1516), та довгострокові кредити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1524/2 береться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 42), що зменшують регулятивний капітал; сума зобов'язань з фінансування клієнтів, за якими банк не бере на себе ризик (рахунок 9129/9, за яким обліковуються інші зобов'язання, за якими банк ризику не несе, - береться за даними аналітичного обліку); суми в розмірі 50 % від зобов'язань, що обліковуються на рахунках 9100 та 9129/1; сума покриття за відповідним акредитивом, розміщеним в інших банках, за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву й обліковуються на окремих аналітичних рахунках балансового рахунку 2602; сума коштів в іноземній валюті, що перерахована Національному банку України за операціями прямого репо та обліковується за аналітичним рахунком 1502/3; суми коштів резервування, що обліковуються за рахунком 1502/4 "Кошти резервування в Національному банку України за кредитами, позиками в іноземній валюті, що залучені резидентами від нерезидентів".

Колонка 15 - зазначається сума чистого кредитного ризику, що розраховується шляхом зменшення сукупної заборгованості за кредитними операціями на вартість прийнятного забезпечення (колонки 4 - 13) та на суму операцій, за якими не здійснюється формування резерву (колонка 14).

15 = 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14).

Дані колонки 15 не можуть бути від'ємними. Якщо вартість прийнятного забезпечення (що зазначається в колонках 4 - 12) за кожною окремою кредитною операцією більша, ніж заборгованість за цією операцією (що зазначається в колонці 3), то до розрахунку береться величина забезпечення в розмірі, що не перевищує залишку заборгованості за кожною кредитною операцією окремо.

Колонка 16 - коефіцієнт резервування береться до розрахунку відповідно до глави 8 Положення залежно від категорії кредитної операції.

Колонка 17 - зазначається загальна сума резерву, яку банк має сформувати на перше число місяця, наступного за звітним. Визначається відповідно до пункту 8.1 Положення за кожною категорією кредитів (у розрізі кредитних операцій у гривнях, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки, а також за однорідними споживчими кредитами) шляхом множення суми заборгованості за кредитними операціями, що береться до розрахунку резерву (колонка 15), на коефіцієнт резервування (колонка 16).

Колонка 18 - зазначаються суми фактично сформованого за звітний місяць резерву, що обліковуються за балансовими рахунками 1590, 1591, 2400, 2401, 3690 (сума фактично сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями, поручительствами та іншими зобов'язаннями береться з аналітичних даних: резерв під стандартну заборгованість обліковується за аналітичним рахунком 3690/1, резерв під нестандартну заборгованість обліковується за аналітичним рахунком 3690/2):

рядок "Усього, у тому числі" - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву, що обліковується за рахунками 1590, 1591, 2400, 2401, 3690/1, 3690/2;

рядок "Стандартні, з них" - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву, що обліковується за рахунками 1591, 2401, 3690/1;

рядки "у гривнях", "в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки", "в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки", "за однорідними споживчими кредитами" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1591, 2401, 3690/1;

рядки "Під контролем, з них", "Субстандартні, з них", "Сумнівні, з них", "Безнадійні, з них" - зазначаються загальні суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1590, 2400, 3690/2;

рядки "у гривнях", "в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки", "в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки", "за однорідними споживчими кредитами" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1590, 2400, 3690/2.

Колонка 19 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння даних колонок 18 та 17.

Під час складання розділу II звіту "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках" ураховуються кошти, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, депозити до запитання в інших банках і сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках.

Розділ II. "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках".

Колонка 3 - зазначається загальна сума коштів, розміщених на кореспондентських рахунках за станом на перше число місяця, наступного за звітним:

рядок 2 - усього за рахунками 1500А, 1580;

рядки 2.1 - 2.7 - у банках, що віднесені до певної групи ризику, залежно від рейтингу країни;

рядок 2.8 - у банках, які віднесені до групи 8 відповідно до рейтингу країни;

рядок 2.9 - у банках, що зареєстровані в офшорних зонах;

рядок 2.10 - у банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються (у яких відкликано банківську ліцензію);

рядок 2.11 - в інших банках-резидентах та в Національному банку України.

Колонка 15 - зазначається сума коштів, розміщених на кореспондентських рахунках, що береться до розрахунку резерву:

рядки 2.1 - 2.7 - у банках, що віднесені до певної групи ризику, залежно від рейтингу країни;

рядок 2.8 - у банках, які віднесені до групи 8 відповідно до рейтингу країни;

рядок 2.9 - у банках, що зареєстровані в офшорних зонах;

рядок 2.10 - у банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються (у яких відкликано банківську ліцензію);

рядок 2.11 - в інших банках-резидентах.

Колонка 16 - зазначається коефіцієнт резервування відповідно до рейтингу країни.

Колонка 17 - зазначається загальна сума резерву, яку банк зобов'язаний сформувати на перше число місяця, наступного за звітним. Визначається шляхом множення суми коштів, зазначеної в колонці 15, на відповідний коефіцієнт резервування (колонка 16).

Колонка 18 - зазначаються суми фактично сформованого за звітний місяць резерву, що обліковуються за балансовими рахунками 1592 "Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" та 1593 "Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках".

Колонка 19 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння даних колонок 18 та 17.

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком "-" у колонці 19 (у рядку 1 та рядках 2.1 - 2.10), вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

2.19. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 7 слова "форми власності" замінити словами "інституційного сектору економіки";

назву колонки 15 викласти в такій редакції:

"Загальна сума безвідкличних та непокритих зобов'язань банку";

назву колонки 21 доповнити знаком "(-)";

рядки 1, 2, 3, 8, 9, 10 колонки 23 доповнити знаком "х";

рядки 4, 5, 6, 11, 12, 13 колонки 24 доповнити знаком "х";

таблицю після колонки 24 доповнити новою колонкою 25 такого змісту:

Сума забезпечення 

25 


". 

У зв'язку з цим колонки 25 - 27 уважати відповідно колонками 26 - 28;

назву колонки 28 викласти в такій редакції:

"Кількість у контрагента/інсайдера учасників, асоційованих осіб";

у поясненні:

пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Активні операції, які включаються до розрахунку нормативу кредитного ризику, необхідно відобразити у формі за їх балансовою вартістю, тобто в розрізі складових, що визначені в колонках 17 - 21";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним контрагентом, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (колонка 22) становить 2 млн. грн. і більше.

Для банків, у яких 5 % статутного капіталу становить менше 2 млн. грн., зазначена інформація надається, якщо загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента становить 5 % статутного капіталу банку і більше.

У розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним інсайдером, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера (колонка 22) становить не менше 20 неоподатковуваних мінімумів";

пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 9;

пункт 6 доповнити реченням такого змісту: "У разі повного погашення заборгованості контрагента/інсайдера перед банком у міжзвітний період інформація про таку операцію відображається на звітну дату із зазначенням "0" у відповідних колонках";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Під час відображення інформації за операціями банку з цінними паперами за показником "Усього за договором" зазначається загальна заборгованість контрагента/інсайдера (емітента/векселедавця/визначеної банком зобов'язаної за векселем особи) за операціями з цінними паперами одного виду, що випущені на однакових умовах.

Під час заповнення показників за операціями з цінними паперами банки можуть використовувати в тому числі дані Системи розкриття інформації на фондовому ринку України (www.smida.gov.ua).

Під час відображення інформації за кредитними операціями (факторинговими, гарантійними, з урахування векселів), за якими кошти надаються одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою, контрагентом визнається та особа, яка має здійснювати погашення кредитної заборгованості";

після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Якщо банк здійснює операції з одним контрагентом/інсайдером, який за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація щодо проведених операцій відображається як за одним контрагентом/інсайдером - фізичною особою в розрізі всіх договорів".

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 10;

у пункті 10:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається код інституційного сектору економіки контрагента/інсайдера (К 074)";

абзац тринадцятий доповнити словами, знаками і цифрами "файл kl_k110.dbf - 5 знаків";

після абзацу вісімнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки за колонкою 12 та в розрізі складових їх балансової вартості за відповідними показниками колонок 17 - 22.

Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то за колонкою 12 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять другим;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"Колонка 15 - зазначається загальна сума безвідкличних та непокритих зобов'язань банку перед контрагентом/інсайдером банку, що обліковуються за позабалансовими рахунками та включені до алгоритму розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)";

абзац двадцять п'ятий замінити шістьма абзацами такого змісту:

"У колонках 17 - 21 - зазначається балансова вартість активу в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.

Інформацію за колонками 18 "неамортизовані дисконт/премія (+/-)" та 20 "сума переоцінки (+/-)" потрібно зазначати таким чином:

сума дисконту - зі знаком "-";

сума премії - без знака;

сума уцінки - зі знаком "-";

сума дооцінки - без знака".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять другий уважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять сьомим;

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

"дані колонки 22 = дані колонки 15 + дані колонки 17 + дані колонки 19";

в абзаці тридцять третьому слова "(з урахуванням позабалансових вимог/зобов'язань)" виключити;

після абзацу тридцять четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 25 - зазначається загальна сума забезпечення".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами тридцять шостим - тридцять восьмим, а номери колонок 25, 26, 27 уважати відповідно номерами 26, 27, 28;

після таблиці абзацу тридцять сьомого доповнити новими двома абзацами такого змісту:

"За активними операціями (дебіторська заборгованість, з цінними паперами, однорідні споживчі кредити тощо), за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України клас контрагента/інсайдера не визначається, інформація в цій колонці не зазначається.

За умови здійснення банком різних видів операцій (кредитних, з цінними паперами, дебіторською заборгованістю тощо) з одним контрагентом/інсайдером у рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером" код класу зазначається нижчий з показників коду класу контрагента/інсайдера/емітента, що визначений лише за кредитними операціями".

У зв'язку з цим абзац тридцять восьмий уважати відповідно абзацом сороковим;

абзац сороковий викласти в такій редакції:

"Колонка 28 - під час заповнення зазначається кількість наявних учасників (засновників) у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована частка яких становить 20 і більше відсотків статутного фонду контрагента/інсайдера, за відсутності таких учасників зазначається нуль. Якщо контрагент К має учасників У1, У2, У3, У4, частки яких становлять відповідно 5 %, 10 %, 30 %, 55 %, а частка учасника У2 в У3 дорівнює 40 %, то опосередкована частка У2 в К становить (У2 · У3) / 100 = (40 · 30) / 100 = 12 %, а пряма та опосередкована частка У2 в К становить 10 + 12 = 22 %.

Одночасно У1 є пов'язаною особою (син) У4. Крім прямої участі 5 % статутного капіталу контрагента К, учасник У1 є також його опосередкованим учасником, що володіє спільно з У4 60 % (5 % + 55 %) статутного капіталу К. У колонці 28 відображається інформація всіх 4 учасників (У1 спільно з У4 (60 %), У2 (22 %), У3 (30 %), У4 (55 %).

Під час заповнення розділу II за операціями з інсайдером - фізичною особою зазначається кількість асоційованих з ним осіб (близьких родичів - дружина, чоловік, діти, батьки інсайдера, батьки дружини/чоловіка інсайдера, сестри, брати), щодо яких є вимоги та позабалансові зобов'язання банку. За їх відсутності зазначається нуль.

Інформація про учасників інсайдера зазначається в цій колонці та в формі N 614, якщо загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо цього інсайдера становить 80 тис. грн. і більше. За операціями з векселями в колонці зазначається інформація про кількість учасників у векселедавця або визначених банком зобов'язаних за векселем осіб";

у пункті 11:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"у колонці 15 - зазначається загальна сума безвідкличних та непокритих зобов'язань банку перед контрагентом/інсайдером банку, що обліковуються за позабалансовими рахунками та включені до алгоритму розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у колонці 25 - зазначається загальна сума забезпечення".

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом шістнадцятим;

в абзаці шістнадцятому цифри "26" замінити цифрами "27";

у пункті 12:

в абзаці п'ятому слова "що визначається як сума показників у колонках 17 - 19" виключити;

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"у колонці 25 - зазначається загальна сума забезпечення".

2.20. У формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" і поясненні щодо її заповнення:

у колонці 10 форми слова "форми власності" замінити словами "інституційного сектору економіки";

у поясненні:

у пункті 4:

абзац шістнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "За відсутності в учасника-нерезидента відповідного ідентифікаційного коду (номера) може зазначатися порядковий номер учасника";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 10 - зазначається код інституційного сектору економіки учасника контрагента/інсайдера (К 074)";

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий, двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим, двадцять шостим;

після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль".

У зв'язку з цим абзац двадцять шостий уважати абзацом двадцять сьомим.

2.21. Форму N 615 "Звіт про кредитні операції банку" і пояснення щодо її заповнення виключити.

2.22. У формі N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у порядку подання форми цифру 8 замінити цифрами 12;

рядок 17 колонки 10 форми доповнити знаком "х";

у поясненні:

в абзацах двадцять восьмому - тридцять четвертому пункту 6 номери рядків 11, 11.1, 12, 12.1 - 12.8, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1. 17.1.1, 17.2, 17.3 замінити відповідно номерами 12, 12.1, 13, 13.1 - 13.8, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1. 18.1.1, 18.2, 18.3;

рядок 17 колонки 3 таблиці пункту 7 викласти в такій редакції:

"Зазначається облікова чисельність працюючих у ліквідаційній комісії за станом на звітну дату. Складові показника: ліквідатор, залучені до ліквідації службовці Національного банку України та інші фізичні особи".

2.23. Абзац сьомий пояснення щодо заповнення форми N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший уважати відповідно абзацами сьомим - двадцятим.

2.24. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 37 викласти в такій редакції:

"

37 

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

  

У тому числі: 

";

після рядка 37 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

37.1 

вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

37.2 

зобов'язання за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну 

";

у таблиці пояснення:

у колонці 4:

у рядках 4.3, 4.4 слова "на вимогу" замінити словом "овернайт";

у рядку 12 слова та цифри "за аналітичним обліком (від 2 до 31 дня)" замінити словами та цифрами "за аналітичним обліком (на вимогу, від 1 до 180 днів)";

рядок 37 викласти в такій редакції:

"

37 

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

";

після рядка 37 доповнити новими двома рядками такого змісту:

"

37.1 

вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну  

9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9390 

за аналітичним обліком  

37.2 

зобов'язання за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну 

9360/1**
9361/1**
9362/1**
9363/1**
9364/1** 

за аналітичним обліком  

";

пояснення доповнити новою виноскою такого змісту:

"** Суми за рахунками 9360/1, 9361/1, 9362/1, 9363/1, 9364/1 заповнюються за даними аналітичного обліку в межах сум, що відображені за рахунками 935 групи".

2.25. В абзацах шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому та двадцятому пояснення щодо заповнення форми N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць" рахунок "3191" виключити.

2.26. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України":

в абзаці другому пункту 3 розділу I "Основні вимоги для складання звіту" слова "банківських документів (платіжного доручення, SWIFT-повідомлення або інших), які підтверджують окремі платежі" замінити словами "документів, які висвітлюють економічний зміст операції та дають змогу її правильно класифікувати згідно з методологією складання платіжного балансу";

у пункті 8 розділу III "Особливості відображення окремих категорій операцій" слова "усної інформації про зміст" замінити словами "всієї потрібної інформації стосовно";

у підрозділі "Портфельні інвестиції" розділу II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій" таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

у колонці 4:

рядки 1.2.2, 2.2.2 "інструменти грошового ринку" доповнити словами "короткострокові облігації";

у рядку 2.2.1 "довгострокові та безстрокові боргові цінні папери" слова "нерезидентів перед резидентами" замінити словами "резидентів перед нерезидентами".

2.27. У поясненнях щодо заповнення форм N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій" і 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу" виноску викласти в такій редакції:

"* Див. додаток 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

2.28. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 20 уважати відповідно пунктами 5 - 19.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос