Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления предложений относительно внесения изменений в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации

Госкомстат, Фонд государственного имущества, Антимонопольный комитет, Министерство экономики Украины (3)
Распоряжение, Положение, Приказ от 26.06.2007 № 200/1047/180, 287-р
редакция действует с 30.01.2012

Про затвердження Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Наказ Міністерства економіки України,
Фонду державного майна України,
 Державного комітету статистики України
від 26 червня 2007 року N 200/1047/180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 р. за N 835/14102

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна України
від 21 грудня 2011 року N 378/1875

З метою єдиного методологічного підходу процедури внесення змін і доповнень до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету статистики України від 12.11.99 N 133/2142/13/372 "Про затвердження Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.99 за N 811/4104.

 

Міністр економіки України 

А. К. Кінах 

Голова Фонду державного
майна України
 

 
В. П. Семенюк
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Про затвердження Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Розпорядження Антимонопольного комітету України
від 26 червня 2007 року N 287-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 р. за N 835/14102

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 21 грудня 2011 року N 789-р

Керуючись статтями 7 і 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету статистики України від 12.11.99 N 133/2142/13/372 "Про затвердження Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.99 за N 811/4104.

 

Голова Комітету 

О. Костусєв 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

(У тексті Положення слова "Міністерство економіки України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України від 21 грудня 2011 року N 378/1875, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 грудня 2011 року N 789-р)

1. Це Положення визначає порядок подання органами, уповноваженими управляти державним майном, пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (далі - Перелік), затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

2. Пропозиції щодо включення об'єкта до Переліку подаються лише на ті об'єкти, які за визначеними законодавством ознаками діяльності належать до таких, приватизація яких заборонена.

3. Пропозиції стосовно доповнень до Переліку подаються органами, уповноваженими управляти державним майном, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України і Антимонопольного комітету України з відповідним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта окремо.

4. У пропозиціях викладаються основні аргументи, на підставі яких пропонується включити об'єкт до Переліку: відповідність профілю основної діяльності об'єкта пріоритетному розвитку галузі (на основі галузевих програм або приведених економічних досліджень); наявність обладнання об'єкта або продукції, яка випускається, що дає підстави для включення до Переліку; причини, які обумовлюють необхідність збереження державного контролю за діяльністю об'єкта і не можуть бути забезпечені через залишення у державній власності контрольного пакета акцій. У разі потреби технічного переозброєння виробництва подаються розрахунки щодо виділення потрібних коштів з державного бюджету.

5. До пропозицій додаються:

позиція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій стосовно об'єктів, які розташовані на їх території;

статут об'єкта, затверджений органом управління та зареєстрований органом державної влади за його місцезнаходженням;

інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), надана Державною службою статистики України за запитом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження, вид економічної діяльності);

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна України від 21.12.2011 р. N 378/1875,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.12.2011 р. N 789-р)

фінансово-господарські показники роботи об'єкта за формою (додаток 1) або інформація про оцінку рівня розвитку науково-технічного потенціалу наукової установи та результатів її фінансово-господарської діяльності (додаток 2);

інформація щодо аналогів видів продукції, які випускаються об'єктами недержавних форм власності;

інформація про порушення справи про банкрутство (дата та номер ухвали, стадія процедури банкрутства, сума заборгованості згідно з реєстром (у разі його затвердження), наявність плану санації та його основні заходи, про призначення арбітражного керуючого), податкову заставу, кредитні зобов'язання;

інформація щодо площ виробничого та адміністративного призначення, які надані в оренду, у тому числі у відсотках до загальної площі;

розмір земельної ділянки (га).

6. Свої висновки та зауваження щодо одержаних пропозицій Фонд державного майна України й Антимонопольний комітет України подають до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України аналізує та узагальнює подані пропозиції, готує й подає свої висновки разом з проектом Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" Кабінету Міністрів України.

8. У разі недостатніх підстав для прийняття рішення щодо включення (виключення) запропонованого об'єкта до Переліку за запитом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України органом управління такого об'єкта надається додаткова інформація.

9. У разі невідповідності одержаних пропозицій вимогам цього Положення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України інформує орган, уповноважений управляти державним майном, якому підпорядкований об'єкт, про відмову у внесенні запропонованих змін до Переліку.

10. Орган виконавчої влади в місячний строк інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щодо підпорядкованих йому об'єктів, уключених до Переліку, в разі:

ліквідації;

реорганізації об'єкта (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);

унесення об'єкта до статутного (складеного) капіталу іншого суб'єкта господарювання;

утрати об'єктом ознак віднесення його до Переліку;

зміни найменування та місцезнаходження;

зміни органу управління;

інших управлінських дій, що можуть вплинути на діяльність об'єкта та втрату ним загальнодержавного значення.

11. Орган, уповноважений управляти державним майном, за підписом керівника або виконуючого його обов'язки зобов'язаний подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозиції про зміни до Переліку разом з копією підтверджувальних документів, на підставі яких відбулись дії, визначені пунктом 10 цього Положення.

12. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
реформування відносин власності
Міністерства економіки України
 

 
 
М. Гоцулов
 

Директор департаменту
оперативного планування Фонду
державного майна України
 

 
 
С. Корнієць
 

Директор департаменту
міжгалузевої статистики
підприємств Державного
комітету статистики України 

 
 
 
І. Жук
 

Директор департаменту
конкурентної політики
Антимонопольного комітету
України
 

 
 
 
Л. Ляшенко
 

 

Характеристика об'єкта
для включення до Переліку

Ідентифікаційний код об'єкта 

Повна назва об'єкта 

Місцезнаходження 

Код виду економічної діяльності та його назва 

Звірення реквізитів об'єкта Державною службою статистики України здійснено
(лист від "___" ____________ року N ________________)

Показники роботи об'єкта
(надаються за останні три роки)

N
з/п 

Найменування показників 

Одиниця виміру 

Рік  

Рік  

Рік  

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників)  

осіб 

  

  

  

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)  

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі питома вага реалізованої продукції: 

  

  

  

  

  

а) за державним замовленням  

відсотків 

  

  

  

  

б) яка відповідає критеріям, визначеним частиною другою статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

відсотків 

  

  

  

Первісна вартість основних засобів*, усього  

млн. гривень 

  

  

  

  

коефіцієнт їх зношеності  

відсотків 

  

  

  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)  

млн. гривень 

  

  

  

Поточна дебіторська заборгованість  

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі прострочена  

млн. гривень 

  

  

  

Поточна кредиторська заборгованість  

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі прострочена  

млн. гривень 

  

  

  

Коефіцієнти**: 

  

  

  

  

  

платоспроможності (ліквідності)  

відсотків 

  

  

  

  

фінансової стійкості  

відсотків  

  

  

  

  

рентабельності 

відсотків 

  

  

  

___________
* Вартість основних засобів на кінець року.

** Розраховуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2006 N 170 "Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.03.2006 за N 332/12206.

Начальник структурного підрозділу
(назва підрозділу, робочий телефон) 

________________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна України від 21.12.2011 р. N 378/1875,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.12.2011 р. N 789-р)

 

Характеристика об'єкта (наукової установи)
для включення до Переліку

Ідентифікаційний код об'єкта 

Повна назва об'єкта 

Місцезнаходження 

Код виду економічної діяльності та його назва 

Звірення реквізитів об'єкта Державною службою статистики України здійснено
(лист від "___" ____________ року N ________________)

Показники роботи наукових установ
(надаються за останні три роки)

N
з/п 

Найменування показників 

Одиниця виміру 

Рік 

Рік  

Рік  

Чисельність працівників  

осіб 

  

  

  

  

у тому числі спеціалісти, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР) 

осіб 

  

  

  

Обсяг наукових та науково-технічних робіт  

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі питома вага:  

  

  

  

  

  

а) за державним замовленням 

відсотків 

  

  

  

  

б) не пов'язаних з основною діяльністю (не включаючи доходи від оренди) 

відсотків 

  

  

  

Первісна вартість основних засобів*, усього  

млн. гривень 

  

  

  

  

коефіцієнт їх зношеності  

відсотків 

  

  

  

Кількість розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та виробів 

одиниць 

  

  

  

Загальний обсяг фінансування НДДКР  

млн. гривень 

  

  

  

  

з нього за рахунок державного бюджету 

відсотків 

  

  

  

Поточна дебіторська заборгованість 

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі прострочена  

млн. гривень 

  

  

  

Поточна кредиторська заборгованість  

млн. гривень 

  

  

  

  

у тому числі прострочена  

млн. гривень 

  

  

  

Коефіцієнти**: 

  

  

  

  

  

платоспроможності (ліквідності)  

відсотків 

  

  

  

  

фінансової стійкості  

відсотків 

  

  

  

____________
* Вартість основних засобів на кінець року.

** Розраховуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2006 N 170 "Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.03.2006 за N 332/12206.

Начальник структурного підрозділу
(назва підрозділу, робочий телефон) 

________________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна України від 21.12.2011 р. N 378/1875,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.12.2011 р. N 789-р)

____________ 

Опрос