Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выполнения работ по выявлению и устранению действия источников радиопомех в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Порядок, Решение от 19.04.2007 № 695

Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 19 квітня 2007 року N 695

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 р. за N 829/14096

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 3 березня 2015 року N 120
,
від 28 січня 2020 року N 30

1 липня 2020 року до цього рішення будуть внесені зміни, передбачені пунктом 5 Змін, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 28 січня 2020 року N 30)

Відповідно до статей 14, 15, 16 і 56 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Управлінню радіочастот разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова 

В. Звєрєв 

 

ПОРЯДОК
виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), Статуту, Конвенції та Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку. Порядок визначає процедуру:

подання заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад (далі - заявка);

розгляду заявок;

виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх загальних користувачів радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР), а також на Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" і його філії та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

1.3. Виявлення дії джерел радіозавад здійснюють Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) та його філії (далі - Філії) за результатами технічного радіоконтролю параметрів випромінювання радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ), випромінювальних пристроїв (далі - ВП), а також на підставі заявок загальних користувачів РЧР (далі - заявник).

1.4. Заходи щодо усунення дії джерел радіозавад здійснюють УДЦР/Філії та/або НКРЗІ.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

1.5. Список працівників УДЦР/Філій для виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад визначається наказом начальника УДЦР.

1.6. Посадові особи УДЦР та Філій при здійсненні заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад мають право:

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120)

на допуск в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних користувачів РЧР, де розміщені РЕЗ та ВП, що зазнали шкідливого впливу дії радіозавад або є джерелами радіозавад;

проводити інструментальну оцінку (вимірювання) параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, у тому числі шляхом безпосереднього підключення до них;

отримувати від користувачів РЧР, інших суб'єктів господарювання й фізичних осіб необхідні пояснення, матеріали та інформацію в частині дотримання правил експлуатації РЕЗ, ВП, а також користування РЧР;

(абзац четвертий пункту 1.6 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

складати протоколи обстеження джерела радіозавади та вимагати від власника РЕЗ - джерела радіозавади негайного проведення всіх необхідних заходів для усунення чи обмеження дії радіозавади;

направляти повідомлення щодо недопустимості експлуатації (використання) джерел радіозавад.

(пункт 1.6 доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

1.7. При виконанні робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад працівники УДЦР/Філій повинні мати посвідчення за формою, наведеною в додатку 1.

1.8. Користувачі РЧР, інші суб'єкти господарювання й фізичні особи, РЕЗ і ВП яких створюють радіозавади в смугах радіочастот загального користування (далі - власник джерела радіозавади), повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до вимог УДЦР/Філії.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

1.9. Роботи з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ, ВП виконують УДЦР/Філії за господарськими договорами на платній основі за рахунок користувачів РЧР. Вартість робіт з технічного радіоконтролю визначається тарифами на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року N 578 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1530/29660 (із змінами).

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

Виконання робіт із відпрацювання заявок спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу на виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування здійснюється без укладання договорів із спеціальними користувачами та без оплати ними цих робіт.

1.10. УДЦР щокварталу надає до НКРЗІ звіт про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною у додатку 2.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

2. Терміни та їх визначення

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

джерело радіозавади - джерело електромагнітного випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів;

електромагнітна обстановка - сукупність електромагнітних випромінювань у певному просторі (місцевості), що створюються діючими РЕЗ, ВП, природними явищами тощо;

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ і ВП - визначення станцією радіоконтролю значень параметрів електромагнітних випромінювань, які створюються РЕЗ і ВП;

незаконно діючий РЕЗ, ВП (далі - НДП) - РЕЗ, ВП будь-якого призначення, що експлуатуються без передбачених законодавством дозвільних документів або з порушенням норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП на бездозвільній та безоплатній основі, та/або внесені до Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України;

(абзац п'ятий глави 2 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28.01.2020 р. N 30)

радіопеленгування - визначення азимуту на РЕЗ і ВП;

станція радіоконтролю - стаціонарний або мобільний об'єкт, що призначений для вирішення завдань технічного радіоконтролю та оснащений спеціалізованим радіотехнічним обладнанням;

технічний радіоконтроль - здійснення вимірювання та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП із застосуванням станцій радіоконтролю.

3. Порядок подання та розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад

3.1. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу звертається до УДЦР/Філії відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому розташовані РЕЗ (радіомережа), що зазнали впливу радіозавад. До листа, у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису, додається заявка на виявлення та усунення дії джерел радіозавад, форму якої наведено в додатку 3 до Порядку.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

У разі, якщо РЕЗ або радіомережа, що зазнали впливу радіозавад, розташовані в місті Києві або Київській області, заявка подається безпосередньо до УДЦР.

3.2. У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення від РЕЗ загальних користувачів спеціальний користувач звертається до УДЦР з відповідною заявкою через спеціально вповноважений радіочастотний орган Генерального штабу Збройних Сил України.

У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення, які підлягають розгляду позачергово відповідно до пункту 3.6 цього Порядку, спеціальний користувач направляє заявку безпосередньо до УДЦР/Філії з наступним її поданням через Генеральний штаб Збройних Сил України.

3.3. До подання заявки заявник повинен забезпечити проведення перевірки працездатності приймального та антенно-фідерного обладнання, а також відповідності їхніх параметрів установленим нормам.

3.4. Облік заявок і результатів їхнього розгляду ведеться в журналі обліку заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 4. За рішенням УДЦР можливе ведення електронного обліку. Матеріали щодо обліку заявок та результатів їх розгляду зберігаються в УДЦР/Філіях протягом трьох років.

3.5. За результатами розгляду кожної заявки та проведених заходів щодо усунення дії джерел радіозавад УДЦР/Філії надає заявнику повідомлення у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Заявник, у разі необхідності, може звернутися до УДЦР з проханням щодо надання узагальненого звіту про результати розгляду своїх заявок.

(пункт 3.5 у редакції рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28.01.2020 р. N 30)

3.6. УДЦР/Філії розглядає заявки в порядку їх надходження.

Позачергово розглядаються заявки від заявників, РЕЗ яких використовуються для забезпечення:

безпеки людського життя;

безпеки польотів у повітряному просторі України;

безпеки держави;

державної охорони, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

громадської безпеки;

роботи об'єктів ядерної безпеки;

роботи аварійно-рятувальних служб;

урядового зв'язку.

3.7. Виявлення та усунення дії джерел радіозавад за заявками здійснюється в такі терміни:

1) при надходженні заявок, що розглядаються позачергово:

у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 3 робочих днів;

у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 5 робочих днів;

2) при надходженні заявок, що розглядають в порядку їх надходження:

у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 10 робочих днів;

у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 25 робочих днів.

3.8. Термін розгляду заявок обчислюється з дати їх реєстрації в УДЦР/Філії. У разі потреби отримання додаткової інформації, що стосується питань розгляду заявки, УДЦР/Філії направляє заявнику письмовий запит. У цьому випадку термін розгляду заявки подовжується на строк до отримання від заявника відповіді на цей запит.

3.9. У разі, коли роботи з усунення радіозавад не можуть бути виконані в повному обсязі у визначені терміни, строки виконання робіт можуть бути продовжені за рішенням заступника керівника УДЦР або начальника Філії на строк не більше 25 робочих днів. У строк до двох робочих днів після прийняття такого рішення УДЦР/Філії направляє заявнику письмове повідомлення.

(пункт 3.9 у редакції рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28.01.2020 р. N 30)

3.10. Після початку розгляду заявки за рішенням заступника начальника УДЦР або начальника Філії роботи з виявлення та усунення дії джерел радіозавад можуть бути припинені, про що заявнику повідомляється письмово. Підставами для припинення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад є:

невідповідність характеристик приймального або антенно-фідерного обладнання заявника нормам;

невиконання заявником правил експлуатації власних РЕЗ;

ненадання заявником на запит УДЦР/Філії додаткової інформації для встановлення причин порушення якості радіоприйому;

небажання заявника надати допуск представникам УДЦР/Філії до місць (приміщень), де розміщені його РЕЗ;

радіозавада має настільки малий час дії, що не дозволяє здійснити її пошук;

письмове повідомлення заявника про припинення дії радіозавад (додаткова відповідь заявнику не направляється).

4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад

4.1. У разі виявлення при проведенні робіт з технічного радіоконтролю дії джерел радіозавад на роботу РЕЗ загальних користувачів РЧР, які уклали з УДЦР та/або Філією відповідний договір, УДЦР/Філії не пізніше одного робочого дня з дати виявлення повідомляє про це користувача РЧР та НКРЗІ і організовує виконання робіт відповідно до вимог цього Порядку.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120
,
від 28.01.2020 р. N 30)

4.2. Після отримання заявки або направлення користувачу РЧР та НКРЗІ повідомлення про виявлення дії джерела радіозавади у разі потреби для встановлення причин виникнення радіозавади представники УДЦР/Філій в робочому порядку погоджують з представниками заявника обсяг і порядок проведення робіт з дослідження характеру впливу радіозавад на роботу РЕЗ заявника.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

4.3. При проведенні робіт з виявлення джерел радіозавад УДЦР/Філії застосовує стаціонарні та мобільні станції радіоконтролю, здійснюють вимірювання та/або інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, радіопеленгування та ідентифікацію ймовірних джерел радіозавад. У разі потреби може здійснюватися вимірювання або інструментальна оцінка параметрів РЕЗ, що зазнають впливу радіозавад.

4.4. За результатами роботи станцій технічного радіоконтролю складається протокол інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП за формою, наведеною в додатку 5, який використовується для проведення подальших заходів щодо усунення дії джерел радіозавад.

4.5. Завершення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад оформлюється протоколом виконання робіт з виявлення джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 6.

4.6. Якщо під час проведення робіт установлено, що власник джерела радіозавади має визначені законодавством дозвільні документи на свої РЕЗ або ВП, представниками УДЦР/Філій за результатами проведених робіт складається в двох примірниках протокол обстеження джерела радіозавади за формою, наведеною в додатку 7.

Один примірник протоколу надається власнику джерела радіозавади з метою негайного приведення ним усіх необхідних заходів у строк не пізніше ніж через п'ять робочих днів, про що зазначається в протоколі для усунення або обмеження радіозавади.

(абзац другий пункту 4.6 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28.01.2020 р. N 30)

4.7. У разі, якщо користувач РЧР не виконав у встановлений УДЦР/Філією термін вимоги щодо усунення дії джерел радіозавад, УДЦР/Філія протягом трьох робочих днів направляє до НКРЗІ звернення щодо застосування до порушника (власника РЕЗ-джерела радіозавади) заходів, передбачених законодавством.

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120)

Ненаправлення УДЦР у встановлений строк до НКРЗІ звернення є підтвердженням усунення дії джерел радіозавад.

(пункт 4.7 доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120)

УДЦР відповідає за ненаправлення або направлення з порушенням встановленого терміну, звернення до НКРЗІ, за наявності підстав для його направлення.

(пункт 4.7 доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120
,
абзац третій пункту 4.7 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28.01.2020 р. N 30)

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120)

4.9. Пункт 4.9 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120
,
 у зв'язку з цим пункти 4.10 - 4.14 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.12
)

4.8. УДЦР/Філії здійснюють технічний радіоконтроль усунення дії виявлених джерел радіозавад.

4.9. У разі, коли встановлено, що джерелом радіозавади є НДП, УДЦР/Філія визначає місцезнаходження (адресу розміщення), проводить заходи щодо встановлення власника НДП, складає протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку.

Протягом трьох робочих днів з дати встановлення місцезнаходження НДП:

за наявності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику НДП;

за відсутності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику (балансоутримувачу) або орендарю споруди (приміщення), де розміщено НДП.

У разі повторної фіксації використання НДП після встановленого в повідомленні терміну про недопустимість його експлуатації (використання) або якщо проведеними УДЦР/Філією заходами власник (балансоутримувач) або орендар споруди (приміщення), де розміщено НДП, або власник НДП не встановлений, протягом трьох робочих днів засвідчена УДЦР/Філією копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку) та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються до НКРЗІ.

(пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.03.2015 р. N 120
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

4.10. Якщо встановлено, що радіозавада має системний характер і виникла через порушення умов забезпечення ЕМС між РЕЗ будь-якого призначення або появу радіозавади неможливо було передбачити розрахунковим способом, УДЦР проводить комплекс організаційних і технічних заходів для вирішення питання щодо усунення радіозавади. Заявнику направляється повідомлення про подовження терміну розгляду заявки, що не повинен перевищувати трьох місяців, та відповідні пропозиції щодо спільного вирішення проблемних питань (за їх наявності).

4.11. Якщо встановлено, що радіозаваду створюють РЕЗ або ВП спеціальних користувачів РЧР, УДЦР направляє результати інструментальної оцінки характеристик виявленого джерела радіозавад до НКРЗІ та Генерального штабу Збройних Сил України - для вжиття відповідних заходів. Після отримання від Генерального штабу Збройних Сил України підтвердження про усунення дії джерела радіозавади УДЦР проводить повторний технічний радіоконтроль для встановлення факту усунення радіозавади, після чого надає заявнику відповідне повідомлення.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

4.12. Заходи щодо усунення дії радіозавад, що створюються РЕЗ або ВП сусідніх країн, розгляд повідомлень від сусідніх країн про радіозавади з території України за дорученням НКРЗІ організовує УДЦР відповідно до міжнародних угод, укладених Адміністрацією зв'язку України, з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку.

(пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

 

Начальник Управління
радіочастот НКРЗ
 

 
С. В. Сарапулов
 

 

Зразок посвідчення працівника УДЦР/Філії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 
Державне підприємство
"Український державний центр радіочастот"
 
ПОСВІДЧЕННЯ N ____

 
 
 
ФОТО
 
 
 
 


 

Видано ______________________________________
                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________
Посада ______________________________________
Місце роботи  ________________________________
Начальник ___________________________________
                                                                     (підпис)
Особистий підпис  ____________________________
Дата видачі __________________________________
 
                     Посвідчення безстрокове.
           При звільненні підлягає поверненню. 


  

Посадова особа, якій видано це посвідчення, має право:

      допуску за згодою користувача РЧР на територію та в приміщення, де розміщені РЕЗ і ВП, що зазнали шкідливого впливу дії радіозавад або є джерелами радіозавад;

  проводити інструментальну оцінку (вимірювання) параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, у тому числі шляхом безпосереднього підключення до них за згодою власника РЕЗ;

      отримувати від користувачів РЧР необхідні пояснення, матеріали та інформацію в частині дотримання правил експлуатації РЕЗ і ВП, а також користування РЧР;

      складати протокол обстеження джерела радіозавади та вимагати від власника РЕЗ - джерела радіозавади негайного проведення всіх необхідних заходів для усунення чи обмеження дії радіозавади. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

 

Звіт
про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад за ___ квартал 200_ р.

Філія УДЦР 

Кількість невиконаних заявок 

Кількість заявок, які надійшли у звітному кварталі 

Кількість виконаних заявок на радіозавади роботі РЕЗ у звітному кварталі 

Кількість звернень до НКРЗІ щодо усунення дії джерел радіозавад 

у попередньому кварталі 

у звітному кварталі 

усього 

РЕЗ стільникового зв'язку 

ДВЧ ЧМ мовлення 

телевізійного мовлення 

інших радіослужб 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

 

Заявка
на виявлення та усунення дії джерела радіозавади

Власник РЕЗ, ВП 

  

Адреса власника РЕЗ, ВП контактні телефони 

  

Назва, тип РЕЗ, ВП, що зазнають впливу радіозавади 

  

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП, ким виданий 

  

Договір з УДЦР/Філією на виконання робіт з технічного радіоконтролю 

  

Адреса розміщення РЕЗ, ВП 

  

Координати розміщення РЕЗ, ВП (антени) 

град ______ хв. ______ с. ______ пн. ш.,
град ______ хв. ______ с. ______ сх. д. 

Частоти прийому, що зазнають впливу радіозавад 

  

Дата реєстрації радіозавади 

  

10 

Час дії радіозавади (періодичність) 

  

11 

Напрямок на джерело радіозавади (за наявності) 

азимут _______ град, кут місця _______ град 

12 

Характер прояву радіозавади 

  

13 

Ознаки джерела радіозавади (позивний сигнал або інша модифікаційна ознака) 

  

14 

Результати впливу радіозавади 

  

ЗАЯВНИК
______________________
(посада) 

 
____________
(підпис) 

 
______________
(прізвище) 

 

  

  

"     " ____________ 200_ року 

  

  

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.01.2020 р. N 30)

 

Журнал
обліку заявок про виявлення та усунення дії джерел радіозавад

____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу УДЦР/Філії)

Номер реєстрації заявки 

Дата реєстрації заявки 

Дані про заявника 

Короткий зміст заявки (частота, канал, тип РЕЗ та характер завади тощо) 

Дата початку робіт, відповідальний виконавець 

Строки та перелік робіт, проведених
УДЦР/Філією 

Установлені джерела та вжиті заходи для усунення радіозавад 

Дата, номер відповіді заявнику про усунення радіозавади 

Підпис виконавця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

_______________ 20__ року

ПРОТОКОЛ N ___
інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП)

Радіотехнологія _______________________________________________________________________

Власник РЕЗ (ВП) _____________________________________________________________________

Дозвіл на експлуатацію N _______ від ____________ 20__ року дійсний до ____________ 20__ року.

Адреса місця розміщення РЕЗ (ВП) _______________________________________________________

Географічні координати РЕЗ (ВП): широта ___________________, довгота ______________________

Місце станції радіоконтролю ____________________________________________________________

Засоби технічного радіоконтролю ________________________________________________________

Дата проведення технічного радіоконтролю _______________________________________________

Результати інструментальної оцінки:

Висновок: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (про відповідність параметрів або назву та суть порушення та нормативний документ,
                                                                    згідно з вимогами якого класифікується порушення)

До протоколу додаються спектрограми випромінювання РЕЗ (ВП), параметри якого оцінювалися.

Протокол склав __________________
                                                    (посада)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

Начальник підрозділу

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

(додаток 5 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

ПРОТОКОЛ
виконання робіт з виявлення джерела радіозавади

      На виконання заявки ________________________________________________________________
                                                                        (найменування суб'єкта господарювання, П. І. Б. фізичної особи, заявника)

від ____________ 200_ року N ____________________ представниками Українського державного центру радіочастот (_________________________________________________________ філії УДЦР)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
у присутності представника заявника _____________________________________________________
                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)
________________________________________ у період з ____________ до ____________ 200_ року

проведені роботи щодо виявлення та усунення дії радіозавади, що впливає на роботу РЕЗ _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (назва і тип РЕЗ заявника)
на радіочастотах (МГц)  ________________________________________________________________,

що використовуються згідно з дозволом на експлуатацію від _____________ 200_ року N _________

      При виконанні робіт використовувалися прилади _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

      Проведені такі заходи _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (перелік проведених робіт)

Установлено, що причиною виникнення радіозавади є ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (причини створення радіозавади)

       За результатами роботи _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (дію радіозавади усунено, обмежено до безпечного рівня, зміст наданих заявнику рекомендацій)

   Для остаточного усунення дії радіозавади УДЦР/Філія у строк до ____________ 200_ року додатково проводить заходи ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                            (перелік додаткових робіт, якщо така потреба виникла за результатами основних робіт)

       Зауваження (особлива думка) заявника ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Представники УДЦР/Філії:
______________________________________
______________________________________
(підпис) (прізвище) 

Представники заявника:
_________________________________________
_________________________________________
(підпис) (прізвище) 


 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

__________________ 200_ року. 

ПРОТОКОЛ
обстеження джерела радіозавади

Власник РЕЗ, ВП ______________________________________________________________________

Назва, тип РЕЗ, ВП ____________________________________________________________________

Заводський N ___________________, виготовлення _______________ року

Адреса розміщення РЕЗ, ВП ____________________________________________________________

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП N _______________ від ______________ 200_ року.

Відповідальний за експлуатацію _________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, контактні телефони)

Підстави для обстеження _______________________________________________________________
                                                                        (план робіт, заявка користувача РЧР тощо)

Засоби радіочастотного контролю _______________________________________________________

Під час обстеження встановлено

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки, рекомендації та вимоги щодо усунення чи обмеження дії радіозавади

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вимоги щодо усунення дії радіозавади повинні бути виконані до ____________ 200_ року.

До протоколу додаються спектрограми випромінювання РЕЗ, ВП, параметри якого оцінювалися.

Протокол склав _______________
                                                 (посада) 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 


____________ 200_ року за N ________ протокол відправлено (вручено) _______________________

_____________________________________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи) 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

_______________ 20__ року

ПРОТОКОЛ N ___
інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого РЕЗ, ВП (НДП)

Засоби технічного радіоконтролю ________________________________________________________

Місце станції радіоконтролю ____________________________________________________________

Дата первинного виявлення роботи НДП _________________________________________________

Дата повторного виявлення роботи НДП __________________________________________________

Адреса місця розміщення НДП ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Координати НДП: широта _______________________, довгота _______________________________

Ідентифікатор (позивний, код) РЕЗ _______________________________________________________

Результати інструментальної оцінки:

Дані про власника НДП або реєстрацію РЕЗ у минулому __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (зазначаються дані про власників НДП, якщо вони реально встановлені, та/або
_____________________________________________________________________________________
              відомості про юридичну або фізичну особу, номер, дата і строк закінчення дії радіочастотного присвоєння)

Додаток: спектрограми випромінювання РЕЗ, параметри якого оцінювалися; фотофіксація виявленого НДП (за наявності).

Протокол склав __________________
                                                    (посада)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

Начальник підрозділу

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

(додаток 8 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 03.03.2015 р. N 120)

____________

Опрос