Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок государственных закупок органами государственной контрольно-ревизионной службы

ГлавКРУ
Порядок, Приказ от 26.06.2007 № 136
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 26 червня 2007 року N 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2007 р. за N 808/14075

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
 від 3 серпня 2010 року N 288

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 6 грудня 2013 року N 1036)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та вимог законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Головного контрольно-
ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

1. Затвердити Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби, що додається.

2. Управлінню контролю у сфері органів влади і оборони (Гуцалюк Л. П.) спільно з Юридичним відділом (Яремчук Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами (Гашков В. М.) після державної реєстрації довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома працівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь та забезпечити його неухильне виконання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. П. Андрєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

 

Порядок
проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення органами державної контрольно-ревізійної служби перевірки державних закупівель.

2. Терміни "орган державної контрольно-ревізійної служби (далі - орган ДКРС)", "зустрічна звірка" у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Порядком проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550.

Термін "об'єкт контролю" вживається в значенні терміна "розпорядник державних коштів", визначеного Законом України "Про здійснення державних закупівель".

(абзац другий пункту 2 глави 1 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

3. У цьому Порядку інші терміни вживаються в такому значенні:

акт перевірки - документ, який складається особою (особами), що проводила перевірку державних закупівель, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта перевірки (за їх наявності) та висновки на них є його невід'ємною частиною;

акт перевірки з окремих питань - документ, який складається особою (особами), що проводить перевірку державних закупівель, фіксує окремі результати її проведення на будь-якій стадії державних закупівель до закінчення всієї процедури закупівлі;

виїзна перевірка державних закупівель - перевірка державних закупівель на об'єкті контролю, яка проводиться за його місцезнаходженням чи за місцем розташування об'єкта його права власності;

документи об'єкта контролю - будь-які документи (оригінали або належним чином завірені копії), що стосуються процедури державної закупівлі на всіх її стадіях;

звернення - заява або скарга суб'єкта права звернення, що надійшли до органів ДКРС щодо факту порушення законодавства про закупівлі, наслідком якого стало порушення його законних прав та інтересів;

(абзац шостий пункту 3 глави 1 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

керівник органу ДКРС - Голова ГоловКРУ, його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, керівники контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах;

невиїзна перевірка державних закупівель - перевірка державних закупівель, що здійснюється шляхом запиту та отримання від об'єкта контролю необхідних документів, їх розгляду й аналізу;

планова перевірка державних закупівель - виїзна чи невиїзна перевірка державних закупівель, яка передбачена в плані контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС;

позапланова перевірка державних закупівель - виїзна чи невиїзна перевірка державних закупівель, яка не передбачена в плані контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС і проводиться за наявності підстав, передбачених цим Порядком;

стадія державної закупівлі - будь-який момент державної закупівлі протягом всього періоду її тривалості, починаючи з планування та оприлюднення інформації про державну закупівлю і до повного виконання зобов'язань за договором, укладеним за її результатами;

(пункт 3 глави 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом дванадцятим)

суб'єкт права звернення - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що документально підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає або подала пропозицію конкурсних торгів, інші фізичні або юридичні особи, які мали правові відносини з об'єктом контролю щодо державних закупівель у частині цих взаємовідносин.

(абзац дванадцятий пункту 3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

2. Порядок призначення та проведення перевірок державних закупівель

1. Перевірка державних закупівель може здійснюватися у плановому та позаплановому порядку.

2. У плановому порядку перевірка державних закупівель проводиться органами ДКРС з урахуванням вимог цього Порядку, на підставі Плану контрольно-ревізійної роботи, складання та затвердження якого здійснюється відповідно до вимог Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 955.

Підготовка до виїзної перевірки здійснюється відповідно до вимог пункту 7 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550.

(пункт 2 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

3. Проведення позапланових перевірок державних закупівель здійснюється за рішенням керівника відповідного органу ДКРС за наявності однієї з таких підстав:

доручення або рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, звернення народного депутата України щодо проведення перевірки, що не можуть бути виконані в плановому порядку;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, наданих у зверненні, якщо об'єкт контролю не надав пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий запит органу ДКРС протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

(абзац третій пункту 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

звернення об'єкта контролю або органу його управління, яке взяте органом ДКРС до виконання;

скарги на дії або бездіяльність посадових осіб органів ДКРС під час проведення службових розслідувань відносно цих осіб.

4. Для здійснення контролю за державними закупівлями органи ДКРС на підставах, визначених нормативно-правовими актами, можуть: робити запити об'єктам контролю, брати участь у засіданнях комітету з конкурсних торгів на всіх стадіях державних закупівель під час здійснення контрольних заходів, бути присутніми як залучені спеціалісти відповідно до частини четвертої абзацу двадцять п'ятого статті вісімнадцятої Закону України "Про здійснення державних закупівель" під час розгляду скарг органом, уповноваженим на це законом, та проводити перевірки державних закупівель з питань, що розглядаються під час оскарження, отримувати документи та відповідну інформацію до початку та в процесі перевірки державних закупівель, у тому числі отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного банку України та його установ, банків, фінансових установ інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.

(пункт 4 глави 2 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

5. У встановлені законодавством строки керівник органу ДКРС за результатами розгляду звернення суб'єкта права звернення, об'єкта контролю або його керівного органу приймає одне з таких рішень, про що повідомляє автора звернення:

(абзац перший пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

призначає перевірку державних закупівель щодо порушеного у зверненні питання (у тому числі порушені у зверненні питання можуть перевірятися під час проведення у плановому та позаплановому порядку інших контрольних заходів, що належать до компетенції органів ДКРС);

пересилає його за належністю відповідному органу;

відмовляє у розгляді звернення в передбачених законом випадках;

розглядає звернення по суті без призначення перевірки державних закупівель.

6. У зверненні мають бути зазначені повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, факт порушення законодавства, за можливості підтверджений документально. Звернення повинно бути підписане учасником із зазначенням дати, зворотної адреси та номера телефону. Орган ДКРС для прийняття рішення про проведення перевірки державних закупівель має право запросити в суб'єкта права звернення необхідні додаткові документи.

(абзац перший пункту 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Звернення, у якому не зазначена адреса та/або не підписане учасником, а також з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

(абзац другий пункту 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

7. Невиїзна перевірка державних закупівель призначається у разі, коли необхідний документальний аналіз питань, що перевіряються. Невиїзна перевірка державних закупівель за рішенням керівника органу ДКРС у передбачених цим Порядком випадках може продовжитися виїзною перевіркою державних закупівель з виходом на об'єкт контролю.

Невиїзна перевірка державних закупівель розпочинається шляхом направлення до об'єкта контролю запиту на отримання документів або надання відповідної інформації.

(пункт 7 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

8. Виїзна перевірка державних закупівель призначається у випадку, коли виникає потреба у фактичному та документальному аналізі питань, що перевіряються, а також якщо об'єкт контролю не надав достатніх пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит органу ДКРС протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту. Для проведення виїзної перевірки державних закупівель посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам видається направлення встановленого ГоловКРУ зразка із зазначенням строку перебування на об'єкті контролю.

(пункт 8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

9. Планова виїзна перевірка державних закупівель розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надсилання повідомлення об'єкту контролю.

10. Про проведення позапланової виїзної перевірки державних закупівель, невиїзної перевірки державних закупівель та зустрічної звірки повідомлення не направляється.

11. Орган ДКРС повідомляє об'єкт контролю про дату початку планової виїзної перевірки державних закупівель одним із таких способів:

особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта контролю;

через канцелярію (діловодну службу) з позначенням на копії повідомлення дати прийняття та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який прийняв повідомлення;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на копії повідомлення, що залишається в органі ДКРС, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки державних закупівель.

12. Склад, кількість та строк перебування на об'єкті контролю посадових осіб органів ДКРС, які направляються на виїзну перевірку державних закупівель, визначаються органом ДКРС з урахуванням обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об'єкті контролю під час такої перевірки продовжується за рішенням керівника органу ДКРС у межах, установлених цим Порядком.

Загальний строк перебування на об'єкті контролю посадових осіб органу ДКРС та залучених спеціалістів при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель не може перевищувати 45 робочих днів.

13. До участі в перевірці державних закупівель за письмовим зверненням керівника органу ДКРС можуть залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експерти.

При проведенні виїзної перевірки державних закупівель органом ДКРС на кожну посадову особу органу ДКРС та залученого спеціаліста оформляються у двох примірниках направлення встановленого ГоловКРУ зразка із зазначенням строку їх перебування на об'єкті контролю. У разі продовження строку посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам видаються нові направлення. При проведенні виїзної перевірки державних закупівель групою працівників органу ДКРС керівник органу ДКРС призначає її керівника.

14. Посадові особи органів ДКРС у разі проведення виїзної перевірки державних закупівель зобов'язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об'єкта контролю (за його наявності). Факт ненадання об'єктом контролю журналу фіксується в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань.

(пункт 14 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

15. Керівник об'єкта контролю, у якому проводиться виїзна перевірка, та керівник суб'єкта господарювання, де проводиться зустрічна звірка, зобов'язані забезпечити посадовим особам органів ДКРС та залученим спеціалістам місце для роботи, створюють умови для зберігання документів та можливість користуватися зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою.

(пункт 15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

16. Під час проведення перевірок державних закупівель проводиться фактичний та документальний аналіз питань, що перевіряються.

Фактичний аналіз здійснюється під час проведення виїзної перевірки державних закупівель шляхом безпосереднього контролю відповідності проведення процедури державної закупівлі положенням чинного законодавства у сфері державних закупівель на об'єкті контролю, інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об'єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій відповідно до повноважень органу ДКРС, при цьому об'єктом контролю забезпечується доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать об'єкту контролю.

(абзац другий пункту 16 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

У разі відмови об'єкта контролю у проведенні таких дій орган ДКРС має право притягнути до адміністративної відповідальності в межах наданих повноважень, звернутися до суду з метою спонукати до їх проведення, а до ухвалення судом відповідного рішення у присутності понятих та представників цього об'єкта контролю опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви відповідно до процедур, передбачених Порядком опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та архівів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1028.

(абзац третій пункту 16 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Посадові особи органу ДКРС мають право вимагати від керівників об'єкта контролю створення належних умов для проведення фактичного аналізу за участю матеріально відповідальних осіб об'єкта контролю або без них, а в разі аналізу обсягу виконаних робіт - також представників суб'єкта господарювання - виконавця робіт.

17. Документальний аналіз здійснюється шляхом запиту документів та під час виїзних перевірок державних закупівель. При проведенні цього аналізу перевіряється відповідність документів об'єкта контролю вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання й обробки інформації на вимогу посадової особи органу ДКРС керівник об'єкта контролю повинен забезпечити безперешкодний доступ до баз даних в електронному вигляді та, на вимогу посадової особи органу ДКРС, оформити відповідні документи на паперовому носії.

Надання завірених копій документів об'єкта контролю посадовим особам органу ДКРС щодо проведення процедур державних закупівель для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою комітету з конкурсних торгів, іншою уповноваженою ним особою або керівником чи заступником керівника об'єкта контролю.

(абзац другий пункту 17 глави 2 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

З метою попередження порушень у сфері державних закупівель органи ДКРС мають право аналізувати документи комітету з конкурсних торгів на будь-якій стадії їх складання та за результатами такого аналізу, у разі встановлення порушень, пред'являти вимоги щодо усунення виявлених порушень відповідно до пункту 7 статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

(пункт 17 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Надання копій бухгалтерських документів (у разі потреби) забезпечується головним бухгалтером або його заступником, або уповноваженою на це посадовою особою об'єкта контролю.

(пункт 17 глави 2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Якщо у наданні завірених копій документів відмовлено, про це зазначається в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань.

(пункт 17 глави 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

18. Відомості про результати перевірки державних закупівель на об'єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного документування в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, крім випадків, передбачених законодавством.

19. Для належного проведення перевірки посадові особи органу ДКРС мають право вимагати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єкта контролю надання письмових пояснень, отримувати в об'єкта контролю відомості, що становлять комерційну таємницю. Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються надавати письмові пояснення або відомості, цей факт фіксується в акті перевірки чи акті перевірки з окремих питань.

20. Посадові особи органу ДКРС можуть вилучати оригінали документів за процедурою, передбаченою пунктом 20 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550, з урахуванням норм, установлених цим Порядком.

21. Перевірка державних закупівель може бути призупинена за рішенням керівника органу ДКРС на підставі письмового подання посадової особи органу ДКРС, яка її проводить. У разі призупинення складається акт перевірки з окремих питань, який оформлюється у тому самому порядку, що й акт перевірки державних закупівель. Перевірка державних закупівель може призупинятися у таких випадках:

а) якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі;

б) у разі потреби проведення зустрічних звірок (направлення запитів);

в) під час оскарження процедур державних закупівель;

г) у разі проведення перевірки декількох процедур державних закупівель в межах одного контрольного заходу, якщо не завершені всі стадії однієї з цих процедур державних закупівель.

Акт перевірки з окремих питань не складається у разі призупинення перевірки державних закупівель на строк, що не перевищує 3 робочих дні.

У разі виявлення порушень у сфері державних закупівель керівнику об'єкта контролю направляються вимоги щодо їх усунення.

Поновлення проведення перевірки державних закупівель можливе за рішенням керівника органу ДКРС. Поновлена перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, яким чином вона була розпочата.

У разі поновлення перевірки державних закупівель посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель видаються направлення із зазначенням строку перебування на об'єкті контролю, який не повинен перевищувати загального строку перебування на об'єкті контролю, передбаченого пунктом 12 цього Порядку.

Строк, на який зупинено перевірки державних закупівель, не включається до тривалості її проведення.

У разі зупинення перевірки державних закупівель орган ДКРС надсилає об'єкту контролю та органу, який ініціював проведення перевірки державних закупівель, письмове повідомлення про дату зупинення перевірки державних закупівель.

(пункт 21 глави 2 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

22. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті контролю, недопущення посадових осіб органів ДКРС та залучених спеціалістів до проведення перевірки державних закупівель та ненадання або відсутності необхідних для перевірки документів, наявності інших об'єктивних і незалежних від органу ДКРС обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню перевірки, посадовою особою органу ДКРС складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вручається об'єкту контролю у тому самому порядку, що й акт перевірки. За таких обставин перевірка державних закупівель не вважається проведеною і орган ДКРС має право вдруге організувати та провести перевірку державних закупівель об'єкта контролю.

(абзац перший пункту 22 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, орган ДКРС письмово інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством. Перешкоджання посадовим особам органу ДКРС у проведенні перевірки є підставою для притягнення керівника об'єкта контролю до відповідальності згідно із законодавством.

На підставі акта, складеного за викладеним фактом (фактами) в абзаці першому цього пункту, орган ДКРС пред'являє письмові вимоги об'єкту контролю із зазначенням строків їх виконання та інформує орган управління об'єкта контролю.

(абзац третій пункту 22 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

23. З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з об'єктом контролю, з'ясування їх реальності і повноти відображення в обліку органи ДКРС можуть проводити зустрічні звірки у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з об'єктом контролю за процедурою, передбаченою пунктом 26 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550, з урахуванням норм, встановлених цим Порядком.

3. Оформлення та реалізація результатів перевірки державних закупівель

1. Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами ДКРС, викладаються в акті перевірки. У випадках призупинення перевірки - в акті перевірки з окремих питань.

(абзац перший пункту 1 глави 3 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

Складання акта перевірки (акта перевірки з окремих питань), подання його на підпис та підписання, реалізація результатів перевірки державних закупівель проходять за процедурами, передбаченими пунктами 35, 38 - 47, абзацами першим, другим пункту 48, пунктами 49 - 52 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550, з урахуванням норм, установлених цим Порядком.

Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується головою комітету з конкурсних торгів, керівником, головним бухгалтером об'єкта контролю, а у разі їх відсутності - іншими уповноваженими на виконання їх функцій особами та посадовою особою органу ДКРС. У разі проведення перевірки посадовими особами органу ДКРС і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписує керівник групи.

(абзац третій пункту 1 глави 3 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

2. Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами ДКРС, можуть бути оскаржені об'єктом контролю, що перевірявся, в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

У разі, коли вищестоящий орган ДКРС у порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу ДКРС, викладених в акті перевірки (акті перевірки з окремих питань), складених нижчестоящим органом ДКРС, виявляє їх невідповідність вимогам законів, стосовно посадових осіб проводиться службове розслідування й призначається перевірка державних закупівель.

За їх результатами акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) може бути відкликано вищестоящим органом ДКРС.

3. Інформація про перевірки державних закупівель може передаватися органами ДКРС іншим суб'єктам правовідносин у межах повноважень, передбачених законом.

(пункт 3 глави 3 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

4. При погодженні органом, який уповноважений на це законом, процедури закупівлі в одного учасника, інших питань державних закупівель посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель ГоловКРУ можуть вивчати документи, надані на погодження, проводити аналіз порушених у них питань щодо відповідності законодавству та інформують керівництво уповноваженого органу за результатами.

(пункт 4 глави 3 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 03.08.2010 р. N 288)

5. За результатами перевірки державних закупівель посадовою особою, що здійснювала таку перевірку, на розгляд керівнику органу ДКРС може вноситись пропозиція щодо проведення перевірки всього комплексу питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю шляхом інспектування або аудиту.

 

Начальник Управління контролю
у сфері органів влади і оборони
 

 
Л. П. Гуцалюк
 

Опрос