Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня сведений по вопросам мобилизационной подготовки национальной экономики, содержащих служебную информацию

Министерство экономики Украины (3)
Перечень, Приказ от 18.05.2007 № 140
редакция действует с 30.10.2015

Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію

Наказ Міністерства економіки України
від 18 травня 2007 року N 140

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2007 р. за N 807/14074

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 грудня 2013 року N 1522
,
 від 21 вересня 2015 року N 1183

(У заголовку і тексті наказу слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх відмінках замінено словами "службова інформація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2013 року N 1522)

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 625-р "Про заходи щодо вдосконалення системи охорони державної таємниці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію, що додається.

2. Начальнику відділу мобілізаційної роботи департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки України Лободі В. В. забезпечити:

подання цього наказу до Служби безпеки України для погодження та Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому порядку;
 
доведення цього наказу до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади.
 
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах їхніх повноважень у місячний строк привести переліки службової інформації, у відповідність до цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр економіки України

А. Кінах

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Служби безпеки України

 
В. Наливайченко

 

ПЕРЕЛІК
відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію

(У заголовку і тексті Переліку слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх відмінках замінено словами "службова інформація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2013 року N 1522)

1. Цей Перелік (далі - ПКІ) є нормативно-правовим актом, який визначає відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію.

2. Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" дія ПКІ поширюється на органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх форм власності під час виконання ними функцій та повноважень у сфері мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які містять відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, зазначеним у ПКІ, надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі - "ДСК") з позначкою "Літер "М".

4. Орієнтовними критеріями для надання позначки "Літер "М" документам та матеріальним носіям інформації з грифом "ДСК" є відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану національної економіки (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), на які не поширюється дія статей розділу 2 "Сфера економіки, науки і техніки" Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ), затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182.

5. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті крім грифа "ДСК" позначки "Літер "М".

6. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв конфіденційної інформації з питань мобілізаційної підготовки, що є власністю держави, здійснюється згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893.

7. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ПКІ подаються Міністерству економіки України керівниками заінтересованих органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності з урахуванням особливостей їх діяльності.

8. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію, - вид інформації, що охоплює відомості у сфері мобілізаційної підготовки національної економіки, які не віднесені ЗВДТ до таких, що становлять державну таємницю, і яким на підставі орієнтовних критеріїв віднесення інформації до конфіденційної експертними комісіями органів державної влади, інших державних органів, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості, надається гриф обмеження доступу "ДСК";

найважливіша цивільна промислова продукція - електроенергія, вугілля, газ, нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів, автомобілі, цемент, тканини, взуття;

основні види продовольства та сільгосппродукції - зернові культури, картопля, цукор, спирт, борошно, м'ясо, молоко, яйця, рибна продукція, льоноволокно, вовна.

Терміни "мобілізаційна підготовка", "мобілізаційний план", "мобілізаційні завдання (замовлення)", "мобілізаційні потужності", "спеціальні формування" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "житлово-комунальні послуги" - у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", "стале (стійке) функціонування галузі національної економіки, господарства області", "інші державні органи" - у значенні, наведеному в ЗВДТ.

Зміст відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформація

1

Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1.1

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

1.2

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

1.3

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.4

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

1.5

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

1.6

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.7

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

1.8

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.9

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

1.10

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

1.11

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

1.12

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

1.13

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.14

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

1.15

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральному або місцевому органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, на підприємстві, в установі, організації; 

1.16

капітального будівництва в особливий період;

1.17

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.18

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4

Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. 

5

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій. 

6

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій. 

7

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

8

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

11

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

12

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

15

Пункт виключено

15

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

16

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

(Зміст із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 р. N 1183)

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки
Міністерства економіки України

 
 
В. Козуб

Опрос