Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины

Национальный банк
Постановление от 22.06.2007 № 229
редакция действует с 15.09.2017

Зміни до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

25 грудня 2017 року ця постанова втратить чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89)

1. В абзаці другому пункту 12 Загальних положень назву розділу 39 "Розрахунки між банком та його філіями" замінити на "Розрахунки між філіями банку".

2. У групу рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" увести рахунки 1215 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України" та 1216 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України" і призначення рахунків такого змісту:

"1215 

А 

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період. 

1216 

КА 

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період". 

3. У розділі 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

3.1. У групу рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" увести рахунок 1315 П "Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України" і призначення рахунку такого змісту:

"1315 

П 

Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період". 

3.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України":

номер рахунку 1325 П "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій" замінити на номер 1324;

увести рахунок 1325 П "Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України" і призначення рахунку такого змісту:

"1325 

П 

Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період". 

3.3. У групі рахунків 133 "Строкові вклади (депозити) Національного банку України":

номер рахунку 1335 П "Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України" замінити на номер 1334;

увести рахунки 1335 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України" та 1336 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України" і призначення рахунків такого змісту:

"1335 

П 

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період. 

1336 

КП 

Неамортизована дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період". 

4. У розділі 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

4.1. У групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках":

номер рахунку 1515 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках" замінити на номер 1513;

номер рахунку 1516 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу" замінити на номер 1514;

увести рахунки 1515 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" та 1516 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" і призначення рахунків такого змісту:

"1515 

А 

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період. 

1516 

КА 

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період". 

4.2. У групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":

номер рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам" замінити на номер 1520;

увести рахунок 1525 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам" та призначення рахунку такого змісту:

"1525 

А 

Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період". 

5. У розділі 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

5.1. У групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших банків":

номер рахунку 1615 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків" замінити на номер 1613;

увести рахунки 1615 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків" та 1616 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків" і призначення рахунків такого змісту:

"1615 

П 

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період. 

1616 

КП 

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період".  

5.2. У групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків" увести рахунок 1625 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків" і призначення рахунку такого змісту:

"1625 

П 

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період". 

6. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

6.1. У групу рахунків 340 "Запаси матеріальних цінностей" розділу 34 "Запаси матеріальних цінностей" увести рахунок 3408 А "Необоротні активи, утримувані для продажу" такого змісту:

"3408 

А 

Необоротні активи, утримувані для продажу
Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів". 

6.2. Назву та призначення рахунку 3548 А "Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, що надані банком" групи рахунків 354 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" розділу 35 "Інші активи банку" викласти в такій редакції:

"3548 

А 

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами". 

6.3. Назву та призначення рахунку 3648 П "Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком" групи рахунків 364 "Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" розділу 36 "Інші пасиви банку" викласти в такій редакції:

"3648 

П 

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами". 

7. У розділ 44 "Основні засоби" класу 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" увести групу рахунків 441 "Інвестиційна нерухомість" такого змісту:

"441 

Інвестиційна нерухомість 

4410 

А 

Інвестиційна нерухомість
Призначення рахунку: облік вартості інвестиційної нерухомості.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної нерухомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу. 

4419 

КА 

Знос інвестиційної нерухомості
Призначення рахунку: облік сум зносу інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу". 

8. У класі 5 "Капітал банку":

8.1. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51 "Результати переоцінки" характеристику рахунку 5104 П (пасивний) "Результати переоцінки за операціями хеджування" змінити на АП (активно-пасивний).

8.2. Увести розділ 52 "Приписний капітал філії іноземного банку" такого змісту:

"52 

Приписний капітал філії іноземного банку 

520 

Приписний капітал філії іноземного банку 

5200 

П 

Приписний капітал філії іноземного банку
Призначення рахунку: облік приписного капіталу філії іноземного банку.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових коштів, наданих іноземним банком філії для її акредитації; суми збільшення приписного капіталу.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення приписного капіталу". 

9. У класі 6 "Доходи":

9.1. Характеристику рахунку 6003 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України" групи рахунків 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України" розділу 60 "Процентні доходи" змінити на АП (активно-пасивний).

9.2. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках" розділу 60 "Процентні доходи" характеристики рахунків:

6012 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

6013 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

6016 П (пасивний) "Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам";

6017 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам"

змінити на АП (активно-пасивний).

9.3. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63 "Інші операційні доходи" увести рахунок 6394 П "Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".

10. У класі 7 "Витрати":

10.1. У групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України" розділу 70 "Процентні витрати" характеристики рахунків:

7003 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

7004 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

7005 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України";

7006 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України"

змінити на АП (активно-пасивний).

10.2. У групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків" розділу 70 "Процентні витрати" характеристики рахунків:

7012 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків";

7013 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків";

7016 А (активний) "Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків";

7017 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків"

змінити на АП (активно-пасивний).

10.3. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу 73 "Інші операційні витрати" увести рахунок 7394 А "Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос