Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 22.06.2007 № 229
Утратил силу

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 22 червня 2007 року N 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 2007 р. за N 781/14048

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва й використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У групу рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" увести рахунки 1215 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України" та 1216 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України".

2. У розділі 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

2.1. У групу рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" увести рахунок 1315 П "Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України".

2.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України":

номер рахунку 1325 П "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій" замінити на номер 1324;

увести рахунок 1325 П "Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України".

2.3. У групі рахунків 133 "Строкові вклади (депозити) Національного банку України":

номер рахунку 1335 П "Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України" замінити на номер 1334;

увести рахунки 1335 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України" та 1336 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України".

3. У розділі 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

3.1. У групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках":

номер рахунку 1515 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках" замінити на номер 1513;

номер рахунку 1516 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу" замінити на номер 1514;

увести рахунки 1515 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" та 1516 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках".

3.2. У групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":

номер рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам" замінити на номер 1520;

увести рахунок 1525 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам".

4. У розділі 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

4.1. У групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших банків":

номер рахунку 1615 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків" замінити на номер 1613;

увести рахунки 1615 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків" та 1616 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків".

4.2. У групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків" увести рахунок 1625 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків".

5. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

5.1. У групу рахунків 340 "Запаси матеріальних цінностей" розділу 34 "Запаси матеріальних цінностей" увести рахунок 3408 А "Необоротні активи, утримувані для продажу".

5.2. Назву рахунку 3548 А "Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, що надані банком" групи рахунків 354 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" розділу 35 "Інші активи банку" викласти в такій редакції:

"3548 

А 

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами". 

5.3. Назву рахунку 3648 П "Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком" групи рахунків 364 "Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" розділу 36 "Інші пасиви банку" викласти в такій редакції:

"3648 

П 

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами". 

6. У розділ 44 "Основні засоби" класу 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" увести групу рахунків 441 "Інвестиційна нерухомість" такого змісту:

"441 

Інвестиційна нерухомість 

4410 

А 

Інвестиційна нерухомість 

4419 

КА 

Знос інвестиційної нерухомості". 

7. У класі 5 "Капітал банку":

7.1. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51 "Результати переоцінки" характеристику рахунку 5104 П (пасивний) "Результати переоцінки за операціями хеджування" змінити на АП (активно-пасивний).

7.2. Увести розділ 52 "Приписний капітал філії іноземного банку" такого змісту:

"52 

Приписний капітал філії іноземного банку 

520 

Приписний капітал філії іноземного банку 

5200 

П 

Приписний капітал філії іноземного банку". 

8. У класі 6 "Доходи":

8.1. Характеристику рахунку 6003 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України" групи рахунків 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України" розділу 60 "Процентні доходи" змінити на АП (активно-пасивний).

8.2. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках" розділу 60 "Процентні доходи" характеристики рахунків:

6012 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

6013 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

6016 П (пасивний) "Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам";

6017 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам"

змінити на АП (активно-пасивний).

8.3. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63 "Інші операційні доходи" увести рахунок 6394 П "Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".

9. У класі 7 "Витрати":

9.1. У групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України" розділу 70 "Процентні витрати" характеристики рахунків:

7003 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

7004 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

7005 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України";

7006 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України"

змінити на АП (активно-пасивний).

9.2. У групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків" розділу 70 "Процентні витрати" характеристики рахунків:

7012 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків";

7013 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків";

7016 А (активний) "Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків";

7017 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків"

змінити на АП (активно-пасивний).

9.3. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу 73 "Інші операційні витрати" увести рахунок 7394 А "Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос