Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы подготовки персонала по авиационной безопасности

Министерство транспорта и связи
Программа, Приказ от 18.06.2007 № 508
действует с 16.07.2007

Про затвердження Програми підготовки персоналу з авіаційної безпеки

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 18 червня 2007 року N 508

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2007 р. за N 769/14036

Відповідно до Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" та з метою приведення у відповідність до стандартів та рекомендованої практики нової редакції (8-е видання, липень 2006 року) Додатка 17 "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання" до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму підготовки персоналу з авіаційної безпеки (далі - Програма), що додається.

2. Заступнику Міністра - голові Державіаадміністрації Коліснику А. А.:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести зазначений наказ до відома керівників авіаційних суб'єктів усіх форм власності та навчально-тренувальних центрів цивільної авіації з авіаційної безпеки.

3. Наказ Мінтрансу України від 17.02.2003 N 109 "Про затвердження Програми підготовки авіаційного персоналу в галузі авіаційної безпеки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2003 за N 310/7631, визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В. В.

 

Міністр 

М. Рудьковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ПРОГРАМА
підготовки персоналу з авіаційної безпеки

1. Загальні положення

1.1. Програма підготовки персоналу з авіаційної безпеки (далі - Програма) розроблена з метою впровадження вимог щодо підготовки авіаційного персоналу служб авіаційної безпеки, а також авіаційного персоналу, що має відношення до авіаційної безпеки, у відповідності до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та Європейської конференції цивільної авіації.

Програма визначає вимоги та рекомендації стосовно підбору персоналу, змісту програм навчання (курсів), підготовки авіаційного персоналу в галузі авіаційної безпеки авіаційних суб'єктів цивільної авіації України, а також критерії його сертифікації на підставі вимог Повітряного кодексу України та Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації.

1.2. Програма є обов'язковою для юридичних осіб, які здійснюють підбір, підготовку, сертифікацію авіаційного персоналу служб (підрозділів) авіаційної безпеки та авіаційного персоналу, що в своїй виробничій діяльності має відношення до авіаційної безпеки, в авіаційних суб'єктах цивільної авіації, зареєстрованих на території України, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

1.3. Програма встановлює вимоги до авіаційного суб'єкта за організацією з підбору, підготовки і сертифікації персоналу з авіаційної безпеки.

1.4. Програма використовується посадовими особами Державної авіаційної адміністрації (далі - Державіаадміністрація) для визначення стандартів і рекомендованої практики до підбору авіаційного персоналу служб авіаційної безпеки, а також спроможності навчальних закладів здійснювати підготовку за заявленими напрямами та сертифікувати авіаційний персонал з питань авіаційної безпеки.

2. Нормативні посилання

Під час розроблення цієї Програми використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526 "Про створення Державної авіаційної адміністрації";

Національний класифікатор України, Класифікатор професій ДК 003:2005, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375;

Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта, затверджене наказом Державіаслужби від 15.03.2005 N 188, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.06.2005 за N 697/10977;

Правила сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки, затверджені наказом Державіаслужби від 09.12.2005 N 936, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за N 63/11937;

Конвенція про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944) та Додаток 17 "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання" (8-е видання, липень 2006 року);

Док 30, Частина II. "Безпека. Політика країн - членів Європейської конференції цивільної авіації" (12-е видання, квітень 2007 року).

3. Визначення термінів та скорочення

3.1. Визначення термінів

У цій Програмі терміни мають такі визначення:

авіаційний суб'єкт - авіаційне підприємство, аеропорт, аеродром, експлуатант;

авіаційний персонал - особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою;

авіаційні правила - правила, що визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки;

керівник авіаційного суб'єкта - особа, на яку покладено відповідні функції та обов'язки з керівництва авіаційним суб'єктом, забезпечення авіаційної безпеки та господарської діяльності;

навчальний план - документ, що визначає мету навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок слухачів, вимоги до основних засобів навчання та плановий рівень підготовки випускника;

навчальна програма - документ, що визначає зміст знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування;

первинна підготовка - здобуття авіаційним персоналом знань та умінь у галузі авіаційної безпеки, яких вони раніше не мали;

перепідготовка - навчання, спрямоване на оволодіння іншою спеціалізацією у галузі авіаційної безпеки персоналом, який здобув первинну підготовку;

підвищення кваліфікації - навчання авіаційного персоналу, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні стандартів та сучасних вимог у галузі авіаційної безпеки;

Свідоцтво - юридичний документ, що встановлює особу власника Свідоцтва, визначає її право на здійснення професійної діяльності в галузі цивільної авіації та підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти, навичок;

Сертифікат навчально-тренувального центру - документ, який свідчить про те, що навчально-тренувальний центр відповідає вимогам для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з питань авіаційної безпеки;

сертифікація навчально-тренувального центру - офіційна процедура перевірки здатності навчально-тренувального центру в забезпеченні відповідності встановленим вимогам підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з питань авіаційної безпеки;

слухач - особа, зарахована до навчального закладу на навчання за програмами відповідних курсів підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації;

служба авіаційної безпеки - спеціальний підрозділ, який виконує функції захисту авіаційного суб'єкта, незалежно від форм власності, від актів незаконного втручання, інших протиправних посягань на їх безпечну, нормальну діяльність;

спеціальна перевірка (представників САБ) - перевірка ідентичності особи, її біографії на можливість виконувати посадові обов'язки в контрольованих зонах або зонах обмеженого доступу авіаційного суб'єкта без супроводу;

спеціальні технічні засоби контролю - спеціальні пристрої, призначені для самостійного використання або використання як частини будь-якої системи для забезпечення захисту від актів незаконного втручання;

суб'єкт аеропортової діяльності - аеропорт, структурний підрозділ аеропорту (аеропортова служба) або іншого підприємства, суб'єкти комерційного обслуговування в аеропортах, інші підприємства незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють аеропортову діяльність;

фізичний контроль - процедура проведення контролю на безпеку вповноваженими особами шляхом фізичного огляду ручної поклажі та багажу без використання технічних засобів контролю на безпеку;

член екіпажу - особа, призначена експлуатантом для виконання визначених обов'язків на борту повітряного судна протягом польоту.

3.2. Визначення інших термінів, які застосовуються в цій Програмі, наведено в Законі України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".

3.3. Скорочення

У цій Програмі скорочення мають такі значення:

АБ - авіаційна безпека;

АНВ - акт незаконного втручання;

ВОХОР - воєнізована охорона;

ЄКЦА - Європейська конференція цивільної авіації;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ПС - повітряне судно;

САБ - служба авіаційної безпеки;

СЕП - стандартна експлуатаційна процедура;

СТЗК - спеціальні технічні засоби контролю;

ТУМР - типові учбово-методичні рекомендації;

УАБ - управління авіаційної безпеки;

ЦА - цивільна авіація.

4. Основні завдання Програми

4.1. Створення системи державного контролю за обов'язковістю підготовки персоналу САБ, а також іншого персоналу, діяльність якого пов'язана із забезпеченням АБ.

4.2. Визначення організаційно-адміністративних засад підготовки персоналу з АБ.

4.3. Забезпечення якісного підбору сертифікованих співробітників САБ, які за певними рисами підходять для проходження навчання як інструктори з АБ.

4.4. Приведення процесу підготовки у відповідність до сучасних методів у процесі навчання.

4.5. Забезпечення періодичності підготовки/перепідготовки:

- один раз на 2 роки для керівного складу з АБ і операторів підрозділу контролю на безпеку авіаційного суб'єкта;

- один раз на 3 роки для інших категорій.

5. Загальні вимоги до організації навчання

5.1. З метою забезпечення послідовного підходу до реалізації цілей навчання авіаційним суб'єктам та суб'єктам аеропортової діяльності необхідно визначити основні категорії персоналу, які повинні проходити регулярну підготовку в галузі АБ, зокрема:

5.1.1. Керівний склад та персонал САБ авіаційних суб'єктів:

- вищий керівний склад (заступники керівників авіаційних суб'єктів та навчальних закладів з питань АБ тощо);

- керівники середньої ланки (керівники служб авіаційної безпеки, керівники структурних підрозділів, начальники змін служб АБ, інспектори, інструктори, начальники ВОХОР, заступники начальника ВОХОР, начальники варти ВОХОР тощо);

- працівники САБ, які виконують:

а) контроль на безпеку пасажирів, членів екіпажу ПС, ручної поклажі та багажу;

б) контроль на безпеку вантажу та бортових припасів;

в) патрулювання, охорону ПС та об'єктів ЦА;

г) контроль доступу до контрольованих зон авіаційних суб'єктів;

ґ) обов'язки водія автомобіля САБ тощо.

5.1.2. Персонал, що має відношення до АБ:

- керівний склад авіаційних суб'єктів та навчальних закладів ЦА;

- пілоти;

- члени кабінного екіпажу;

- працівники інженерно-технічної служби (керівники інженерних служб, начальники змін, інженери, техніки, водії тощо);

- працівники служби пасажирських перевезень (керівник, агент тощо);

- працівники служби вантажних перевезень (керівник, агент тощо);

- працівники підприємства бортового харчування (керівник, начальник зміни, водій тощо);

- персонал з обслуговування пасажирів категорії VIP та залів офіційних делегацій в аеропортах.

5.1.3. Інші категорії персоналу авіаційних суб'єктів, які не мають безпосереднього відношення до АБ, але виконують свої посадові обов'язки в зонах обмеженого доступу, повинні бути ознайомлені із заходами АБ. Перелік таких посад визначається УАБ Державіаадміністрації та затверджується керівником Державіаадміністрації або особою, що виконує його обов'язки.

5.2. Заняття з АБ проводяться окремо, у складі навчальних груп, у залежності від категорії співробітників та їх посадового положення.

5.3. Для підтримки свого професійного рівня спеціалісти САБ направляються на курси підвищення кваліфікації відповідно до встановленої періодичності навчання.

5.4. Підготовка спеціалістів з АБ здійснюється в сертифікованих Державіаадміністрацією навчально-тренувальних центрах з АБ у встановленому порядку.

5.5. Під час проведення занять з АБ проводиться перевірка засвоєння слухачами навчального матеріалу.

5.6. Навчання персоналу повинно мати конкретний характер і бути спрямовано на отримання слухачами знань, необхідних для належного виконання своїх функціональних обов'язків за штатною посадою.

5.7. Якісна підготовка слухачів здійснюється тільки кваліфікованими (бажано вищої кваліфікації) викладачами, які мають практичні навички в галузі АБ та сертифікат інструктора з АБ.

5.8. З метою забезпечення якісного проведення занять та повного засвоєння слухачами учбового матеріалу викладачі повинні:

- планувати кожне заняття заздалегідь та переглядати плани попередніх занять, перш ніж користуватися ними;

- підготувати для проведення занять технічну та навчально-методичну базу;

- під час підготовки учбового матеріалу керуватися документами ІКАО/ЄКЦА, положеннями Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, цією Програмою, а також іншими нормативними документами з питань АБ;

- мати перед собою матеріали для лекційних та практичних занять;

- починати заняття зі стислого огляду попереднього матеріалу і користуватися результатами опитування для орієнтування під час його повторення та закріплення;

- ілюструвати матеріал конкретними прикладами і практичними проблемами;

- кожне заняття завершувати підбиттям підсумків з пройденої теми, а також коротким ознайомленням з матеріалом теми наступного заняття.

5.9. Навчально-тренувальні заклади (центри) повинні складати план підготовки, який затверджується керівником УАБ Державіаадмінстрації. План повинен містити назву курсів, дату та час їх проведення, а також прізвища викладачів (інструкторів), які можуть залучатися для проведення занять і мають для цього відповідний сертифікат інструктора з АБ та інші документи, що підтверджують їх професійний рівень.

5.10. У кожному авіаційному суб'єкті розробляється та затверджується його керівником річний план навчання спеціалістів за конкретними програмами з АБ та передбачається для цього відповідна стаття витрат.

5.11. Під час навчального процесу використовуються сучасні технічні засоби та методи навчання. Заняття проводяться в спеціально обладнаних для цього приміщеннях.

5.12. Спеціалісти авіаційних суб'єктів, уперше призначені до штату САБ, проходять курси базової підготовки для отримання відповідного свідоцтва/сертифіката, а потім - курси підвищення кваліфікації через певні періоди, визначені в п. 4.5 цієї Програми, або по закінченні терміну дії свідоцтва/сертифіката, а також у разі необхідності перепідготовки спеціалістів.

5.13. Адміністрація навчальних закладів здійснює облік видачі слухачам відповідних сертифікатів або свідоцтв.

6. Вимоги до підбору кандидатів для служб авіаційної безпеки

6.1. З метою направлення на навчання та наступної роботи в САБ підбираються кандидати, які відповідають таким основним вимогам:

- наявність громадянства України;

- спроможність за станом здоров'я до практичної роботи (бажано проходження військової служби в частинах Міністерства оборони України, Прикордонних військ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України). Особливу увагу під час відбору необхідно приділяти стану зору, розрізненню кольорів, слуху, мові та здатності розрізняти запахи;

- на день прийняття до САБ віком від 18 до 50 років, але від 21 року - для виконання функцій, пов'язаних з використанням зброї;

- наявність середньої освіти;

- перспектива подальшої службової діяльності.

Процедури з виконання робіт із зберігання, носіння вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї здійснюються згідно з вимогами наказу МВС України від 21.08.98 N 622, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077.

Не допускаються до роботи в САБ особи, які мають групи інвалідності.

Обов'язково робиться спеціальний запит до правоохоронних органів.

6.2. Попередні перевірки, у тому числі спеціальні, при прийманні на роботу є обов'язковими з метою визначення, чи має кандидат необхідні якості для виконання обов'язків у галузі АБ.

У кожному разі кандидати повинні заповнити відповідну форму з вичерпними даними про свою освіту, рівень підготовки, роботу за останні 5 років.

Кандидати повинні бути опитані вповноваженим представником керівного складу САБ, спеціально підготовленим для цієї роботи.

Після опитування надається письмове підтвердження, що надана інформація про освіту, сімейний стан кандидата тощо є повною і не містить даних, які можуть бути підставою для відмови при прийманні на роботу.

Рішення про прийняття на роботу кандидата з урахуванням усіх якостей та критеріїв приймається керівником авіаційного суб'єкта.

Авіаційні суб'єкти згідно з установленим порядком подають до сертифікованого навчально-тренувального закладу (центру) заявку на підготовку персоналу і після погодження з центром умов підготовки направляють їх на навчання.

6.3. Персонал авіаційних суб'єктів та інших суб'єктів аеропортової діяльності, який постійно працює у контрольованих, стерильних зонах та зонах обмеженого доступу, що охороняються, при прийманні на роботу також проходить попередні перевірки, в тому числі спеціальні, у порядку, визначеному законодавством.

7. Вимоги до змісту програм підготовки різних категорій персоналу цивільної авіації із забезпечення авіаційної безпеки

7.1. Вимоги до змісту програм базуються на навчально-методичних розробках, що рекомендовані як для проведення курсів ICAO, так і національних курсів та орієнтовані на працівників САБ, а також інший персонал, який причетний до забезпечення АБ.

7.1.1. Базова підготовка персоналу САБ
(тривалість курсу - 12 робочих днів)

Мета даного курсу, за яким іде не менше шести місяців стажування на місцях під керівництвом кваліфікованого спеціаліста в галузі АБ, полягає в базовій підготовці фахівців з АБ в авіаційному суб'єкті щодо їхнього вміння виконувати певні завдання згідно з вимогами існуючої нормативно-правової бази.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, відповідною нормативною базою, роботою в авіаційному суб'єкті, контролем доступу до контрольованої зони, виявленням зброї, вибухових пристроїв та інших заборонених до перевезення предметів, системою врегулювання кризових ситуацій в авіаційному суб'єкті, а також заходами з патрулювання і охорони важливих об'єктів, контролю на безпеку пасажирів, багажу, у тому числі спеціальними технічними засобами контролю, забезпеченням безпеки в зоні обмеженого доступу, супроводом осіб і вантажів у контрольованій зоні авіаційного суб'єкта, захистом ПС на стоянці.

Після закінчення курсу співробітники САБ повинні вміти:

- підтримувати надійний зв'язок у межах САБ і співпрацювати з іншими службами авіаційного суб'єкта;

- контролювати переміщення осіб і транспортних засобів;

- охороняти і патрулювати в авіаційному суб'єкті уразливі зони, засоби і ПС;

- виявляти зброю і вибухові/запальні пристрої;

- доглядати пасажирів та їхній багаж;

- супроводжувати осіб і вантажі;

- діяти в умовах кризової ситуації в авіаційному суб'єкті.

7.1.2. Вищий керівний склад авіаційного суб'єкта
(тривалість курсу - 3 - 5 робочих днів)

Мета даного курсу - навчити вищий керівний склад авіаційного суб'єкта планувати, координувати і здійснювати заходи стосовно забезпечення АБ відповідно до вимог існуючої нормативно-правової бази.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, міжнародними і національними нормативно-правовими документами, управлінням САБ авіаційного суб'єкта, фінансовими, людськими, матеріальними ресурсами, набором і підготовкою кадрів, СЕП, а також плануванням заходів у разі непередбачених або кризових ситуацій, керівництвом зворотними діями при загрозі АБ.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- обґрунтовувати необхідність виконання стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національних документів з АБ;

- застосовувати основні методи керування в галузі АБ і розуміти роль керівника САБ;

- забезпечувати планування, розвиток, організацію людських, фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективної роботи САБ;

- надавати консультації в розробці та оновленні курсів і СЕП;

- відпрацьовувати з персоналом підрозділів САБ превентивні заходи захисту;

- надавати консультації у розробці заходів у разі кризових ситуацій в авіаційному суб'єкті і керувати діями щодо захисту ПС, споруд та об'єктів авіаційного суб'єкта;

- керувати групою з урегулювання кризових ситуацій, у тому числі під час загрози безпечній діяльності ЦА;

- надавати консультації у розробці і здійсненні програми підбору і підготовки персоналу САБ та інших співробітників, що працюють в авіаційному суб'єкті.

7.1.3. Керівний склад САБ авіаційного суб'єкта
(тривалість курсу - 3 - 5 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у навчанні призначених співробітників САБ авіаційного суб'єкта контролювати виконання попередніх заходів захисту від АНВ відповідно до затвердженої програми з АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, керівництвом САБ, стандартними процедурами контролю на безпеку пасажирів і багажу, забезпеченням ефективності використання СТЗК, розкладом чергувань САБ, їх дислокацією та постановкою завдань, а також керівництвом оперативними діями, контролем відповідності СЕП при спостереженні і догляді пасажирів, оцінкою діяльності співробітників САБ, відповідними заходами безпеки при інцидентах та контролі за ними.

Після закінчення курсу керівний склад повинен уміти:

- керувати діями підлеглих відповідно до програм з АБ в авіаційному суб'єкті;

- організовувати необхідні відповідні превентивні заходи в кризових ситуаціях;

- контролювати виконання СЕП з АБ;

- контролювати виконання заходів контролю на безпеку пасажирів і багажу відповідно до затверджених СЕП;

- контролювати виконання співробітниками функціональних обов'язків і за необхідності здійснювати перепідготовку співробітників на робочому місці;

- обґрунтовувати дії і виробляти практичні навички в підлеглих;

- забезпечувати підбір і розстановку кадрів;

- забезпечувати підготовку доповідей про інциденти, АНВ та звітність роботи з АБ;

- підтримувати взаємодію з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань АБ.

7.1.4. Організація дій у кризовій ситуації
(тривалість курсу - 5 робочих днів)

Мета даного курсу - навчити керівний персонал розробляти плани та здійснювати практичні заходи при виникненні кризових ситуацій.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, концепцією врегулювання кризових ситуацій, складом групи керівництва та планом дій у кризовій ситуації, роботою оперативного центру керування діями, проведенням перевірок і тренувань.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- обґрунтовувати необхідність планування організації дій у кризовій ситуації;

- визначати основні елементи плану організації дій у кризовій ситуації;

- обґрунтовувати склад і функції членів групи керівництва організацією та діями в кризовій ситуації;

- визначати, які засоби та обладнання необхідні для забезпечення планових дій в умовах кризової ситуації;

- здійснювати проведення практичних тренувань для забезпечення дій у кризових ситуаціях на рівні сучасних вимог.

7.1.5. Інструктори з авіаційної безпеки
(тривалість курсу - 6 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у навчанні персоналу, призначеного з числа досвідчених співробітників САБ, умінню організовувати спеціалізовані курси з підготовки фахівців у галузі АБ, використовуючи для цього заздалегідь підготовлені на базі національних нормативних документів методичні матеріали і рекомендовані ІКАО навчальні методичні розробки з АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, задачами інструктора з АБ, а також ТУМР 123/Базовий, принципами розробки, навчання і викладання курсу, його організацією, підготовкою приміщень і обладнання, викладом навчальних матеріалів, оцінкою роботи.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- навчати фахівців з питань АБ, застосовуючи сучасні принципи викладання;

- організовано проводити курси, застосовуючи рекомендовані та затверджені навчальні матеріали;

- вибирати, готувати і використовувати необхідні навчальні посібники;

- розробляти навчальні завдання і тести та вносити до них зміни для приведення їх у відповідність до національних та міжнародних стандартів;

- вибирати і вміло застосовувати сучасні методи викладання.

7.1.6. Контроль на безпеку пасажирів та багажу
(тривалість курсу - 7 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у навчанні призначеного персоналу здійснювати контроль на безпеку льотних екіпажів, пасажирів, їх ручної поклажі та багажу, а також застосовувати превентивні заходи безпеки відповідно до затверджених програм з АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, технологією і процедурами здійснення контролю на безпеку льотних екіпажів, пасажирів, їх ручної поклажі та багажу, вимогами до співробітників груп контролю на безпеку, психологією поведінки пасажирів при догляді, порядком вилучення небезпечних, заборонених предметів і речовин, затримкою пасажирів та діями за спеціальними інструкціями, ефективним використанням СТЗК, порядком дій співробітників групи контролю в кризовій ситуації та іншими заходами контролю, а також проходять практичні заняття.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- пояснювати необхідність здійснення контролю на безпеку льотних екіпажів, пасажирів, їх ручної поклажі та багажу;

- здійснювати належний контроль на безпеку як фізичний, так і з використанням спеціальних технічних засобів;

- визначати ознаки підозрілих або заборонених предметів;

- визначати типи осіб, які потенційно можуть становити небезпеку;

- виявляти основні компоненти вибухових речовин та можливі місця їх приховування;

- здійснювати належний догляд ПС;

- правильно діяти при виявленні підозрілих предметів, а також виникненні кризової ситуації.

7.1.7. Забезпечення контролю доступу до контрольованих зон та охорони повітряних суден
(тривалість курсу - 3 - 5 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у навчанні призначеного персоналу, який здійснює контроль доступу до контрольованих зон та інших зон обмеженого доступу авіаційних суб'єктів, охорону ПС, важливих об'єктів, а також здійснення превентивних заходів безпеки та взаємодії під час кризової ситуації відповідно до затверджених програм з АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, організацією системи контролю доступу та правилами охорони ПС, особливо важливих об'єктів, а також процедурами дії і взаємодії особового складу підрозділу охорони в кризових ситуаціях.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- здійснювати належним чином контроль доступу до контрольованих та інших зон обмеженого доступу авіаційного суб'єкта;

- здійснювати охорону ПС, особливо важливих об'єктів;

- пояснювати порядок обліку, збереження, видачі та використання зброї;

- користуватися технічними засобами зв'язку;

- діяти в умовах затримання правопорушників;

- пояснювати свої обов'язки та порядок взаємодії під час виникнення кризової ситуації.

7.1.8. Забезпечення безпеки вантажу і пошти
(тривалість курсу - 3 - 5 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у навчанні призначеного персоналу забезпеченню контролю на безпеку вантажу, кур'єрських і термінових відправлень, пошти, а також застосуванню превентивних заходів безпеки відповідно до затверджених програм з АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, концепцією і процедурами контролю на безпеку вантажу, пошти, кур'єрських і термінових відправлень та іншими заходами контролю на безпеку, а також проходять практичні заняття, уключаючи використання СТЗК.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- пояснювати мету та заходи безпеки стосовно вантажу, пошти, кур'єрських і термінових відправлень;

- визначати рівень загрози, яка створюється для ПС через вибухові та інші небезпечні речовини;

- застосовувати відповідні заходи контролю до вантажних відправлень;

- перевіряти або обшукувати партії вантажів відповідно до існуючих стандартів безпеки;

- забезпечувати контроль на безпеку вантажів, вантажних приміщень, транспортних засобів, контейнерів та обладнання;

- здійснювати відповідні заходи реагування при виникненні в авіаційному суб'єкті надзвичайної ситуації у зв'язку з виявленням підозрілого вантажу.

7.1.9. Пілоти
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у навчанні пілотів умінню виконувати необхідні заходи і правила АБ відповідно до програми АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, практичними заходами захисту, законодавством і програмою АБ, методами виявлення заборонених для перевезення предметів і пристроїв, охороною ПС на стоянці, перевіркою ПС з метою забезпечення безпеки, організацією дій у разі:

- АНВ;

- загрози вибуху ПС на землі та в повітрі;

- незаконного захоплення ПС;

- ведення переговорів з терористами;

- виникнення кризової ситуації.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- діяти в разі скоєння на борту ПС АНВ;

- виконувати відповідні положення програми АБ;

- усвідомлювати свою відповідальність під час проведення контролю і перевірки предметів на борту ПС;

- виявляти заборонені для перевезення небезпечні предмети і речовини;

- роз'яснювати законність (правомірність) дій авіаційного суб'єкта при виявленні заборонених для перевезення небезпечних предметів;

- здійснювати необхідні заходи для забезпечення безпеки на землі або в повітрі при виникненні інциденту або надзвичайної ситуації.

7.1.10. Члени кабінного екіпажу
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у навчанні членів кабінного екіпажу вмінню виконувати необхідні заходи і правила безпеки відповідно до програми АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, розробкою практичних заходів захисту, виявленням заборонених для перевезення предметів і пристроїв, проведенням доглядів ПС з метою забезпечення безпеки, організацією та порядком дій у разі:

- АНВ;

- загрози вибуху ПС, що перебуває на землі або в повітрі;

- незаконного захоплення ПС.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- діяти в разі скоєння на борту ПС АНВ;

- виконувати відповідні положення програми АБ авіаційного суб'єкта;

- усвідомлювати відповідальність за проведення контролю на безпеку пасажирів і багажу, що приймається на борт ПС;

- виявляти заборонені для перевезення предмети і небезпечні речовини та в разі необхідності знати порядок їх переміщення і розміщення;

- сприяти спеціалістам АБ при догляді ПС;

- уживати необхідних заходів для забезпечення АБ на землі або в повітрі під час інциденту або надзвичайної ситуації.

7.1.11. Керівний склад САБ авіакомпанії
(тривалість курсу - 3  -5 робочих днів)

Мета курсу полягає у підготовці керівного складу САБ авіакомпанії вмінню планувати, координувати і здійснювати заходи щодо забезпечення АБ згідно з відповідною програмою АБ, Стандартами і рекомендованою практикою ІКАО та нормативно-правовими актами України з АБ.

У процесі вивчення слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, розробкою практичних заходів захисту, законодавством і національною програмою АБ ЦА/програмою АБ авіаційного суб'єкта та організацією АБ в авіаційному суб'єкті, управлінням фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами, підготовкою в галузі АБ, розробкою СЕП, плануванням заходів на випадок непередбачених ситуацій, організацією дій керівництвом авіаційного суб'єкта у разі вчинення АНВ.

Після закінчення курсу слухачі повинні:

- знати історію виникнення і призначення документів ІКАО/ЄКЦА з авіаційної безпеки (Додаток 17, Керівництво ІКАО з безпеки (Док. 8973/5), Doc 30. ч. II (ЄКЦА) і національних нормативно-правових актів з цих питань;

- використовувати основні методи керування АБ і підвищувати роль керівника САБ у захисті авіаційного суб'єкта від загрози або скоєння АНВ у його діяльність;

- забезпечувати планування й організацію людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективної роботи САБ авіаційного суб'єкта;

- забезпечувати планування і керування фінансовим бюджетом САБ;

- проводити консультації з питань розробки програм АБ авіаційного суб'єкта і СЕП;

- контролювати і забезпечувати виконання програм АБ авіаційного суб'єкта і СЕП;

- перевіряти спроможність персоналу САБ здійснювати превентивні заходи із забезпечення АБ;

- надавати консультації з питань розробки планів проведення заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації в авіаційному суб'єкті і керувати діями із забезпечення безпеки ПС, споруд, майна та об'єктів;

- діяти, за потреби, у разі виникнення загрози АНВ;

- забезпечувати виконання програми підготовки персоналу САБ та інших співробітників авіаційного суб'єкта, у тому числі тих, хто працює на контрактній основі;

- розвивати і підтримувати взаємозв'язок із структурними підрозділами авіаційного суб'єкта, іншими організаціями та службами, пов'язаними з питаннями АБ.

7.1.12. Керівний склад служби пасажирських перевезень
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у підготовці керівного складу служби пасажирських перевезень авіаційного суб'єкта вмінню виконувати необхідні завдання із забезпечення безпеки відповідно до існуючих стандартів та програм АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, порядком контролю за процедурами догляду, правилами контролю на безпеку в зоні догляду і виходу на посадку, програмою підготовки спеціалістів авіаційного суб'єкта з обслуговування пасажирів.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

- пояснювати і виконувати відповідні положення програми АБ авіаційного суб'єкта та вимоги існуючих стандартів з АБ;

- забезпечувати дотримання правових норм під час проведення контролю на безпеку пасажирів, багажу, супровідної кур'єрської пошти і термінових відправлень;

- виявляти і розпізнавати заборонені для перевезення небезпечні предмети та речовини;

- забезпечувати виконання встановлених правил обробки, транспортування і розміщення заборонених для перевезення небезпечних предметів і речовин;

- діяти в разі кризової ситуації в авіаційному суб'єкті, загрози або скоєння АНВ.

7.1.13. Персонал служби пасажирських перевезень
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає в підготовці спеціалістів служби пасажирських перевезень авіаційного суб'єкта з обслуговування пасажирів умінню здійснювати необхідні заходи стосовно забезпечення АБ відповідно до затвердженої програми АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, порядком контролю за процедурами догляду, правилами проведення контролю на безпеку в зоні догляду та виходу на посадку.

Після закінчення курсу підготовки слухачі повинні вміти:

- пояснювати і виконувати відповідні положення програми АБ авіаційного суб'єкта;

- забезпечувати дотримання правових норм під час проведення контролю на безпеку пасажирів, багажу, пошти і термінових відправлень;

- виявляти і розпізнавати заборонені для перевезення небезпечні предмети та речовини;

- пояснювати встановлені авіаційним суб'єктом правила опрацювання, транспортування і розміщення заборонених для перевезення небезпечних предметів та речовин;

- діяти як член групи при виникненні надзвичайної ситуації в авіаційному суб'єкті.

7.1.14. Персонал підприємств бортового харчування
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у підготовці спеціалістів підприємств бортового харчування, які відповідають за забезпечення контролю на безпеку при підготовці, завантаженні і транспортуванні бортхарчування, а також виконання превентивних заходів і правил безпеки відповідно до затвердженої програми АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, розробкою практичних заходів захисту, правилами і процедурами з контролю на безпеку під час завантаження бортхарчування та організацією дій в умовах виникнення кризової ситуації в авіаційному суб'єкті.

Після закінчення курсу підготовки слухачі повинні вміти:

- визначати і виконувати відповідні положення програми АБ авіаційного суб'єкта;

- забезпечувати контроль доступу до підприємства бортхарчування;

- визначати та виявляти заборонені предмети, у тому числі зброю, вибухові речовини та інші небезпечні пристрої, у бортових припасах та обладнанні для їх збереження, призначених для завантаження на борт ПС;

- адекватно діяти під час виникнення інциденту або кризової ситуації, пов'язаної із завантаженням бортових припасів і обладнання для їх збереження.

7.1.15. Персонал інженерно-технічної служби
(тривалість курсу - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у підготовці спеціалістів інженерно-технічної служби авіаційного суб'єкта, які відповідають за інженерне і технічне обслуговування щодо виконання ними необхідних превентивних заходів і правил безпеки відповідно до затвердженої програми АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, розробкою практичних заходів захисту, контролем на безпеку інженерного і технічного обслуговування ПС, діями в умовах виникнення кризової ситуації в авіаційному суб'єкті.

Після закінчення курсу підготовки слухачі повинні вміти:

- визначати і виконувати відповідні положення програми АБ авіакомпанії;

- роз'яснювати підлеглим правову відповідальність за неналежне забезпечення контролю на безпеку ПС, інженерного обладнання та постачальників складських запасів і транспортних засобів;

- визначати та виявляти заборонені предмети, у тому числі зброю, вибухові речовини та інші небезпечні пристрої в інженерному обладнанні;

- уживати зворотних заходів при виникненні інциденту або кризової ситуації, пов'язаної із загрозою стосовно ПС, інженерного обслуговування, матеріальних ресурсів авіаційного суб'єкта.

7.1.16. Підготовка керівного складу авіакомпанії
(тривалість курсу - 2 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у підготовці керівного складу авіакомпанії усвідомленню необхідності ефективного виконання програми АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, розробкою практичних заходів захисту, умовами авіаційної діяльності, програмою АБ в частині, що стосується керівного складу авіаційного суб'єкта, а також організацією дій в умовах виникнення кризової ситуації.

По закінченні курсу підготовки слухачі повинні вміти:

- пояснювати важливість виконання вимог програми АБ;

- визначати весь комплекс заходів з контролю на безпеку пасажирів, багажу, вантажу, поштових відправлень та бортхарчування;

- виховувати у підлеглих відповідальне ставлення до забезпечення АБ;

- керувати, у разі потреби, співробітниками, які беруть участь у виконанні заходів, пов'язаних з ліквідацією загрози або кризової ситуації.

7.1.17. Підготовка національних аудиторів
(тривалість курсу - 6 робочих днів)

Мета даного курсу полягає у підготовці і сертифікації національних аудиторів з проведення комплексних, сертифікаційних, планових, позапланових перевірок, а також ситуаційних експериментів для надання всебічної оцінки виконання окремих вимог Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації з метою визначення рівня якості з виконання авіаційними суб'єктами стандартів і рекомендованої практики із забезпечення АБ.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, методикою здійснення різних видів перевірок, а також оцінки ризику з метою виявлення "слабких місць" у системі практичних заходів захисту.

Після закінчення курсу підготовки слухачі повинні мати:

- певні знання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації і розуміти, яким чином вона використовується за кожним напрямком, який перевіряється;

- достатні практичні знання про заходи та технології із забезпечення АБ;

- знання принципів, процедури, методики з проведення аудитів;

- знання напрямків із забезпечення АБ, які перевіряються.

7.1.18. Підготовка керівників представництв авіакомпаній
(тривалість курсу - 2 - 3 робочих дні)

Мета даного курсу полягає у підготовці керівників представництв авіакомпаній в аеропорту належно виконувати програму АБ авіаційного суб'єкта.

У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються із законодавчою базою із забезпечення АБ, управлінням ресурсами АБ, заходами захисту об'єктів ЦА, а також організацією під час дій в умовах виникнення кризової ситуації.

По закінченні курсу підготовки слухачі повинні знати:

- міжнародні та національні нормативно-правові акти із забезпечення АБ;

- вимоги програми експлуатанта із забезпечення АБ;

- методику управління ресурсами із забезпечення АБ;

- організацію та порядок дій під час виникнення кризової ситуації.

8. Підготовка за місцем роботи

8.1. Мета підготовки з питань АБ за місцем роботи полягає в наданні персоналу авіаційного суб'єкта на постійній основі фактичної інформації щодо АБ з урахуванням місцевих вимог та використанням різноманітних методів.

8.2. Підготовка за місцем роботи повинна бути спланована та затверджена керівництвом авіаційного суб'єкта, для чого розробляється на рік або на півріччя відповідний план. Її основу складає план підготовки з питань АБ, який розробляється на кожний рік.

8.3. Керівниками занять за місцем роботи, як правило, повинні бути керівники підрозділів, змін, САБ або їх заступники. Можливо також запрошення керівного складу чи викладачів-інструкторів з АБ зі сторонніх організацій, уключаючи Державіаадміністрацію та сертифіковані навчальні заклади з АБ у системі ЦА.

Облік відвідування і проведення занять з питань АБ повинен вестися у спеціальному журналі.

9. Первинна підготовка

9.1. В авіаційному суб'єкті повинна проводитися первинна підготовка таких категорій слухачів, які причетні до забезпечення АБ, а саме:

- співробітників міліції в аеропорту;

- вантажних агентів і відправників вантажу;

- співробітників поштових служб;

- співробітників служб протоколу та інших підрозділів, що займаються обслуговуванням високопосадових осіб;

- персоналу митної і карантинної служб;

- орендарів в авіаційному суб'єкті.

9.2. Заступники керівників авіаційних суб'єктів з АБ організовують первинну підготовку.

10. Сертифікація

10.1. Відповідно до вимог Повітряного кодексу України, Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації персонал повинен пройти спеціальну підготовку за програмою з АБ, затвердженою Державіаадміністрацією, і бути сертифікованим. Програма підготовки повинна включати опис розділів, елементів підготовки для кожної категорії персоналу.

10.2. Сертифікація означає підтвердження компетентності співробітника, відповідність його рівня підготовки встановленим стандартам АБ, дотримання яких необхідно для виконання службових обов'язків.

10.3. Свідоцтво встановленого зразка (додаток) видається після проходження слухачем спеціального курсу в навчально-тренувальному центрі, що має відповідний сертифікат згідно з Правилами сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з АБ.

Термін дії Свідоцтва визначається відповідно до п. 4.5 цієї Програми.

11. Перевірка системи навчання

11.1. З метою підтримки процесу навчання на належному рівні і відповідності його стандартизованим вимогам хід навчального процесу повинен контролюватися і перевірятися відповідними посадовими особами УАБ Державіаадміністрації, а також уповноваженими особами викладацького складу навчально-тренувального центру, в авіаційних суб'єктах - фахівцями УАБ та призначеним керівним складом авіаційних суб'єктів.

11.2. Перевірка ходу навчального процесу здійснюється за аспектами:

- якість методів викладання і навчання;

- актуальність і відповідність програми курсу навчання з питань АБ.

11.3. За результатами перевірок фахівцями УАБ виробляються письмові рекомендації про необхідність поліпшення чи зміни методичних підходів з урахуванням останніх міжнародних тенденцій в галузі підготовки і навчання з питань АБ.

12. Мотивація

12.1. Для ефективного виконання авіаперсоналом службових обов'язків з метою захисту ЦА від АНВ керівництву авіаційних суб'єктів з АБ необхідно регулярно здійснювати заходи, що сприятимуть підвищенню мотивації авіаперсоналу з АБ. Серед цих заходів можуть бути такі:

- регулярне одержання інформації про останні події в галузі АБ;

- показ відеоматеріалів, що стосуються проблем АБ;

- обмін інформацією з попередження про загрозу виникнення АНВ;

- перевірка якості виконання службових обов'язків;

- фінансова винагорода.

13. Контроль

13.1. Контроль за дотриманням вимог цієї Програми стосовно навчального процесу покладається на УАБ Державіаадміністрації.

13.2. Відповідальними на місцях за підбір та підготовку персоналу без відриву від роботи, відрядження окремих співробітників на курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також укомплектованість кваліфікованими спеціалістами з АБ є керівник авіаційного суб'єкта та його заступник з АБ.

13.3. Відповідальними за організацію учбового процесу та якість підготовки з питань АБ у навчальних закладах (центрах), а також підтримку його на належному рівні відповідно до вимог цієї Програми та інших керівних документів є керівники відповідних навчально-тренувальних центрів у встановленому законодавством порядку.

 

Начальник управління авіаційної
безпеки Державіаадміністрації
 

 
О. М. Сутулинський
 

 

Міністерство транспорту та зв'язку України
Державна авіаційна адміністрація

СВІДОЦТВО N
Авіаційна безпека

Свідоцтво
видано _______________________________________________________________________________
                                                                                                                    (П. І. Б.)

Цим засвідчується, що він (вона) закінчив(ла) підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у повному курсі
_________________________________________________
_________________________________________________
(назва і код курсу)

або відповідно до _____ годинної програми підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) у навчально-тренувальному центрі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (назва навчально-тренувального центру та його місцезнаходження)

Дійсне з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

Власник цього Свідоцтва атестований на право забезпечення заходів АБ з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування та вид напрямку забезпечення)

Це Свідоцтво не підлягає передаванню і дійсне до 00.00.200_ р.

Голова комісії 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

______________
(підпис) 

Керівник організації 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

______________
(підпис) 


"___" ____________ 200_ р.

                         М. П. 

 

Начальник управління авіаційної
безпеки Державіаадміністрації
 

 
О. М. Сутулинський
 

Опрос