Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о базе данных "Сведения о лицах, пересекших государственную границу Украины"

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 25.06.2007 № 472
редакция действует с 04.07.2008

Про затвердження Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 25 червня 2007 року N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2007 р. за N 765/14032

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 27 травня 2008 року N 445

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про вибори народних депутатів України", Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2001 року N 35, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони державного кордону разом з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України:

забезпечити установлення програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю (далі - ПТК АПК) "Гарт-1/П" інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" (далі - ІІТС "Гарт") Державної прикордонної служби України в усіх пунктах пропуску (пунктах контролю) (далі - пункти пропуску);

провести роботу з підключення цих комплексів до телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України для забезпечення безперервного збирання інформації до бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (далі - База даних осіб) центрального сховища даних центральної підсистеми ІІТС "Гарт" від ПТК АПК "Гарт-1/П", установлених у пунктах пропуску;

забезпечити формування та функціонування Бази даних осіб як складової центрального сховища даних центральної підсистеми ІІТС "Гарт", а також зберігання інформації з дотриманням режиму доступу;

відповідно до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373, організувати виконання заходів щодо створення та запровадження в ІІТС "Гарт" комплексної системи захисту інформації.

4. Начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України під час здійснення прикордонного контролю забезпечити внесення достовірних відомостей про осіб, які перетинають державний кордон України, до Бази даних осіб із документів на право виїзду з України та в'їзду в Україну, паспорта громадянина України та інших джерел документованої інформації.

5. Ректору Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, начальнику Навчального центру з підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України забезпечити вивчення вимог цього наказу під час навчання відповідних категорій військовослужбовців.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

7. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України" та "Про інформацію", інших законодавчих актів у сфері інформатизації і встановлює загальні вимоги до збирання, використання та зберігання інформації про осіб, які перетнули державний кордон України.

2. Терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, у яких вони використані в Законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про Національну програму інформатизації".

3. База даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (далі - База даних осіб), - автоматизований банк даних відомостей про громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний кордон, та відповідно документів громадян України на право виїзду з України і в'їзду в Україну, у тому числі паспорта громадянина України, та паспортних документів іноземців та осіб без громадянства.

4. Базу даних осіб створено в інтересах розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону України, оперативно-розшукової діяльності, участі в боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції, для забезпечення виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів та для подання за три дні до дня виборів до окружних виборчих комісій відомостей про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України, та в інших випадках, передбачених законами України.

5. База даних осіб є складовою центрального сховища даних (далі - ЦСД) центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної прикордонної служби України (далі - система "Гарт") та інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (далі - система "Аркан").

6. Структура та порядок роботи системи "Гарт" та системи "Аркан" визначаються положеннями про ці системи, що розробляються та затверджуються Адміністрацією Держприкордонслужби України.

7. Формування Бази даних осіб передбачає можливість інформаційної інтеграції з подібними базами даних інших правоохоронних органів, а також центральних органів виконавчої влади, суб'єктів системи "Аркан" згідно з чинним законодавством.

8. База даних осіб формується шляхом ведення інформації про осіб з використанням автоматизованих робочих місць "Інспектор" (стаціонарних, портативних, кишенькових) (далі - АРМ "Інспектор") до програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю (далі - ПТК АПК) інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС) "Гарт-1" і передавання її в режимі реального часу до ЦСД системи "Гарт" з використанням технічних засобів телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби України.

9. ПТК АПК ІТС "Гарт-1" розгортаються в усіх пунктах пропуску (пунктах контролю) (далі - пункти пропуску) через державний кордон, де здійснюються пасажирські перевезення та пропуск осіб через державний кордон. Склад ПТК АПК ІТС "Гарт-1" визначається для кожного пункту пропуску окремо відповідно до технічних умов, виходячи з його категорії і виду, характеру транспортних перевезень, режиму функціонування, часу роботи та стану облаштування.

10. Уведення інформації до Бази даних осіб здійснюється посадовими особами підрозділів органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, які в установленому порядку призначені і несуть службу в прикордонному наряді "Перевірка документів" із зазначенням реквізитів, перелік яких додається.

11. Забороняється змінювати реквізити та вносити інформацію, не передбачену реквізитами.

12. За формування Бази даних осіб та підтримання її в актуальному стані відповідають:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - начальник Окремого відділу з обробки даних у ЦСД центральної підсистеми системи "Гарт" Державної прикордонної служби України;

в органі охорони державного кордону - керівники підрозділів органу охорони державного кордону (начальник прикордонної комендатури, КПП, відділу прикордонної служби, відділення прикордонного контролю, начальник прикордонної застави (у разі охорони державного кордону в місцевому пункті пропуску через державний кордон), посадова особа, яка безпосередньо вводить інформацію до Бази даних осіб із застосуванням автоматизованих робочих місць ПТК АПК ІТС "Гарт-1".

13. Під час уведення інформації до Бази даних осіб використовуються класифікатори інформації, зокрема: локальні, загальносистемні, відомчі, загальнодержавні, країн СНД та міжнародні. Класифікатори інформації створюються та ведуться в центральній підсистемі системи "Гарт" і передаються для використання до системи "Аркан" та ПТК АПК ІТС "Гарт-1".

14. Відомості про особу вводяться до Бази даних осіб посадовими особами із документів громадян України на право виїзду з України і в'їзду в Україну, паспорта громадянина України та паспортних документів іноземців та осіб без громадянства із застосуванням приладів для автоматичного зчитування машинозчитувальної зони паспортних документів (паспортрідерів), у тому числі і з електронних чипів, що містять інформацію про власника, зокрема й інформацію про його біометричні дані, а в разі відсутності таких приладів чи даних у машинозчитувальній зоні - уручну.

15. Інформація про осіб, що вводиться до Бази даних осіб, повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення їх користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації особи.

16. Мова, що використовується для введення інформації до Бази даних осіб, визначається окремим розпорядженням Адміністрації Держприкордонслужби України залежно від виду паспортного документа та країни, що його видала.

17. Посадові особи, зазначені в пункті 10 цього Положення, відповідають за своєчасність, повноту та достовірність інформації, уведеної до Бази даних осіб.

18. За введення недостовірної інформації до Бази даних осіб або несанкціоноване внесення змін до неї посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

19. Інформація, що зберігається в Базі даних осіб, є сукупністю відкритої адміністративної інформації та інформації про осіб і є власністю Державної прикордонної служби України та не належить до інформації з обмеженим доступом. Інформація, що зберігається у Базі даних осіб, повинна оброблятися в ЦСД центральної підсистеми ІТС "Гарт" із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

20. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує використання інформації, що зберігається в Базі даних осіб, виключно зі службовою метою та відповідно до законодавства.

21. Адміністрація Держприкордонслужби України повинна забезпечити реалізацію права кожної особи ознайомитися з даними про себе, що містяться в Базі даних осіб.

22. Інформація про особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи, відомості про яку занесено до Бази даних осіб, крім випадків, передбачених законами України.

23. Інформація з Бази даних осіб надається у формі витягів безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України.

Перевірка інформації за Базою даних осіб здійснюється шляхом асоціативного пошуку за такими реквізитами:

обов'язкові реквізити - "Громадянство", "Прізвище, ім'я особи", "Дата народження" (число, місяць та рік);

за наявності інформації - "Вид документа" (для громадян України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка або посвідчення члена екіпажу; для іноземних громадян та осіб без громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), "Серія, номер документа".

Для забезпечення однозначної ідентифікації осіб за Базою даних осіб реквізит "Прізвище, ім'я особи" повинен зазначатися:

для громадян України - тільки українськими літерами;

для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - тільки російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки латинськими літерами.

(пункт 23 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 27.05.2008 р. N 445)

24. Використання даних з Бази даних осіб з метою отримання статистичної інформації для центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безкоштовно, при цьому інформація про особу їм не може бути надана.

25. Доступ до інформації, що зберігається в Базі даних осіб, надається уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів та органів державної влади (далі - користувачі) відповідно до законодавства в порядку, що визначається окремим наказом Адміністрації Держприкордонслужби України.

26. Адміністратором Бази даних осіб є Центральний вузол зв'язку Державної прикордонної служби України, який має доступ до Бази даних осіб і відповідає за її матеріально-технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Базі даних осіб.

27. Користувачі несуть відповідальність за порушення законодавства про інформацію стосовно незаконного розголошення інформації, що отримана з Бази даних осіб.

28. Здійснення контролю за дотриманням користувачами Бази даних осіб вимог щодо обробки інформації в Адміністрації Держприкордонслужби України покладається на адміністратора Бази даних осіб, в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України - на їх начальників.

29. Інформація Бази даних осіб зберігається на дисковому масиві у файлах формату системи керування базами даних "Oracle" основного та резервного серверів ЦСД центральної підсистеми системи "Гарт":

щодо відомостей про іноземців та осіб без громадянства - протягом 5 років;

щодо відомостей про громадян України - протягом 5 років.

Після закінчення цих строків зазначені відомості знищуються комісійно.

(пункт 29 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 27.05.2008 р. N 445)

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління зв'язку та
інформатизації - начальник зв'язку
генерал-майор
 

 
 
 
 
С. О. Фесенко
 

 

Реквізити бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"

N
з/п 

Тип даних 

Назва поля 

Назва таблиці у БД 

Назва поля у БД 

Специфікація 

Примітка 

Дата та місце перетинання державного кордону 

  

Дата і час перетинання державного кордону 

OBD2 

DATECROSS 

8 + 4 (ДЧ) 

  

класифікатор 

Код назви пункту пропуску (пункту контролю) 

PPIP 

CODEUSEL 

3 (N) 

  

класифікатор 

Назва підрозділу органу Держприкордонслужби  

PPIP 

UNIT 

100 (С) 

  

класифікатор 

Ділянка державного кордону 

UCH 

UCH 

20 (С) 

  

список 

Напрямок перетинання 

OBD2 

NAPRID 

1 (С) 

I - в'їзд; O - виїзд, S - скасовано 

Відомості про особу 

  

Прізвище, ім'я особи (латинськими буквами) 

OBD2 

FIOLAT 

255 (С) 

  

  

Прізвище, ім'я особи (українською) 

OBD2 

FIOUKR 

255 (С) 

тільки для громадян України 

  

Прізвище, ім'я особи (російською) 

OBD2 

FIORUS 

255 (С) 

тільки для громадян РФ та РБ, які прямують через державний кордон за внутрішніми паспортами 

  

Дата народження 

OBD2 

DATEBORN 

10 (Д) 

  

  

Стать 

OBD2 

SEX 

1 (С) 

  

класифікатор 

Статус особи 

STATUSOS 

STATUSOS 

30 (С) 

видворений/
не пропущений/
біженець тощо 

класифікатор 

Дія відносно особи 

ACTION 

ACTION 

30 (С) 

пропуск/непропуск/
передача/затримання/
інформування/огляд 

  

Мітка, що особа є водієм ТЗ 

OBD2 

ISDRIVER 

1 (С) 

1 - водій, 0 - ні; (тільки в пунктах пропуску для автомобільного сполучення) 

  

  

Дані про реєстрацію громадян України в межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці: 

  

класифікатор 

АРК, область, міста Київ, Севастополь 

D100 

N100 

25 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

10 

класифікатор 

Назва району області (АРК) або району в місті 

T757 

NU101 

50 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

11 

  

Назва населеного пункту (місто, селище, село) 

OBD2 

REEST_PUNKT 

100 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

12 

  

Назва вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кутка тощо)  

OBD2 

STREET 

50 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

13 

  

Номер будинку 

OBD2 

NUM_BUD 

10 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

14 

  

Номер корпусу (крило буд., блок, секція тощо) 

OBD2 

NUM_KORP 

5 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

15 

  

Номер квартири (кімнати) 

OBD2 

NUM_OFFICE 

5 (С) 

за окремим рішенням АДПСУ 

Документи 

класифікатор 

Громадянство  

STATES 

STATE 

60 (С) 

назва країни 

класифікатор 

Вид документа 

DOCNAME 

DOCNAMEID 

25 (С) 

дипломатичний, службовий, посвідчення особи моряка тощо 

  

Серія, номер документа 

OBD2 

PASPNOM 

25 (С) 

  

класифікатор 

Тип візи 

VISATYPE 

VISATYPE 

15 (С) 

  

  

Номер візи 

OBD2 

VISANOM 

15 (С) 

  

класифікатор 

Кратність візи 

VISAMULTI 

VISAMULTI 

15 (С) 

  

  

Термін дії візи 

OBD2 

VISATERMIN 

10 (Д) 

  

Особи, вписані до паспорта 

  

Імена і дати народження дітей 

OBD2 

CHILDS 

120 (С) 

  

Дані про поїздку 

класифікатор 

Мета прибуття/вибуття 

GOALTRAVEL 

GOALTRAVEL 

100 (С) 

приватна, службова, туризм тощо 

  

Назва сторони, що приймає  

OBD2 

ZAKLAD 

60 (С) 

тільки для іноземців 

  

Адреса сторони, що приймає 

OBD2 

ZAKLADADDR 

120 (С) 

тільки для іноземців 

  

Дата передбачуваного виїзду 

OBD2 

DATETRIP 

8 (Д) 

тільки для іноземців 

довідник 

Пункт пропуску (пункт контролю) передбачуваного виїзду 

PPIP 

UNIT 

100 (С) 

тільки для іноземців, які прямують транзитом 

Технологічні поля 

  

Мітки про ідентифікацію особи в пункті пропуску за базами даних доручень правоохоронних органів 

OBD2 

IDENTMARK 

15 (С) 

  

  

Результати опитування (співбесіди), проведеної інспектором 

OBD2 

INFCONTR 

80 (С) 

  

  

Результати опитування (співбесіди), проведеної старшим зміни  

OBD2 

INFCHEEF 

80 (С) 

  

Системна інформація про введення відомостей 

  

Дата, час введення інформації 

OBD2 

INPUTTIME 

8 + 4 (ДЧ) 

  

  

Ким уведена інформація 

OBD2 

INPUTPERSON 

50 (С) 

Прізвище та ініціали інспектора 

Інформація про осіб, виявлених під час контролю за дорученнями правоохоронних органів 

  

Посилання на запис про особу в Базі даних осіб 

OBD2_DOR2 

CHAPID_OBD2 

10 (Ч) 

  

  

Посилання на запис в базі доручень 

OBD2_DOR2 

CHAPID_DOR2 

10 (Ч) 

  

  

Номер бази даних доручень 

OBD2_DOR2 

TYPEBD 

1 (Ч) 

  

  

Ступінь відповідності даних 

OBD2_DOR2 

RANK 

3 (Ч) 

Від 0 до 1 (0 - 100 %) 

  

Дата і час створення запису 

OBD2_DOR2 

INSERTDATE 

8 + 4 (ДЧ) 

  

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління зв'язку та
інформатизації
генерал-майор 

 
 
 
 
С. О. Фесенко
 

Опрос